1 - 9 of 9
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Godskesen, Tove
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Centrum för forsknings- och bioetik, Centre for Research Ethics & Bioethics, Uppsala universitet.
  Cancerpatienter i kliniska prövningar.2016In: Onkologi i Sverige, ISSN 1653-1582, no 1, p. 16-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Var tredje person i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av cancer, vilket innebär att cancer är en folksjukdom. Stora summor pengar läggs ner på cancerforskning. Många säger att det inte alls är en omöjlig uppgift att besegra cancer, medan andra säger att det kommer att bli mycket svårt. Säkert är dock att om forskningen ska gå framåt krävs mycket pengar och hängivna forskare. Men intebara det. En grundförutsättning för att vi ska kunna få fram nya eller bättre cancerbehandlingar är att nya substanser testas på patienter i läkemedelsstudier, så kallade kliniska prövningar. Om inte patienter vill delta i medicinsk forskning kommer inte cancerforskningen att lyckas. Det är därför viktigt att undersöka hur patienter ser på deltagande i läkemedelsforskning. Trots att många cancerpatienter i Sverige deltar i läkemedelsstudier finns det väldigt lite forskning om varför de väljer att delta, om de förstått informationen de fått och hur de upplever sitt deltagande.

 • Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar: kartläggning av hur tillämpningen av LSS stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]
  • Regionala skillnader i tillämpningen av barnperspektivet tolkat som beaktandet av artiklar 3 och 12 barnkonventionen respektive 6 a § LSS eller 8 § 2 st. LSS.
   • Tre av kommunerna i glesbygdslänet beaktar inte barnperspektivet i något av de granskade besluten.
   • I besluten från de övriga kommunerna uppmärksammas barnperspektivet.
   • En av kommunerna i glesbygdslänet genomför barnkonsekvensanalyser.
  • De regionala skillnaderna i tillämpningen av LSS aktualiserar frågan om brister i förhållande till artikel 2 om icke-diskriminering, dvs. om barn får sina rättigheter tillgodosedda på ett likartat sätt i hela landet.
  • I åtta beslut förekommer uppgifter om främst stressrelaterad ohälsa hos föräldrarna. Aktualiserar frågan om brister i förhållande till artiklarna 6 om liv och överlevnad, 23 om funktionshindrade och barnkonventionens inledning, dvs. konventionsstaternas åtagande att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad, ge ansökt bistånd kostnadsfritt samt ge familjen nödvändigt skydd och bistånd.
  • I flertalet beslut kombineras barn- och familjeperspektiv i enlighet med artikel 3 om barnets bästa, artikel 5 om föräldrarnas ledning vid utövandet av de rättigheter barnet tillerkänns enligt konventionen samt barnkonventionens inledning p 5 om familjens skydd och bistånd.
  • I fyra beslut motiveras insatsen enbart med föräldrars behov av avlastning och goda levnadsförhållanden för det berörda barnet. Aktualiserar frågan om brister i förhållande till artikel 3 barnkonventionen.
  • Föräldraansvar berörs i tre beslut.
  • I flertalet beslut har samtal med barnet genomförts i enlighet med artikel 12 om barnets rätt att bli hört alternativt finns uppgifter om barnets åsikter och/eller en förklaring till varför ett möte inte ägt rum.
  • I åtta beslut saknas uppgifter om barnets åsikter eller en förklaring till varför sådana uppgifter saknas. Aktualiserar frågan om brister i förhållande till artikel 12.
  • Barnkonsekvensanalyser ökar användningen av barnperspektiv samt barns synlighet i beslut och tillhörande utredning.
 • Ingemarson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Bergmark, Åsa
  Mittuniversitetet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Lundström, Tommy
  Stockholms universitet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Att planera för boendestöd: Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin2006Report (Other academic)
 • Engel, Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Christiansson, Elisabeth
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/20172017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska kyrkans diakonala uppdrag är att bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer. Stockholms stift står inför en situation där behovet av och förväntningarna på Svenska kyrkans diakonala arbete blir allt tydligare samtidigt som förutsättningarna för stiftets 56 församlingar/pastorat att utöva det grundläggande diakonala uppdraget förändras. Stiftet står inför numerärt märkbara pensionsavgångar bland stiftets diakoner, samtidigt som svårigheterna att nyrekrytera diakoner till tjänster är påtagligt. Ett antal diakoner har valt att gå i förtida pension eller att lämna sin församlingstjänst för arbete utanför Svenska kyrkan. Samtidigt synliggör denna utmaning andra, mer djupgående problemområden som Stockholms stift har att hantera. Den här rapporten presenterar resultaten från en studie som analyserar den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift utifrån frågor om det diakonala arbetets styrning, ledning och organisering samt om diakonernas kompetens, arbetssituation och rekrytering. Studien har genomförts som tre delstudier. Dessa delstudier tar, utifrån olika perspektiv, tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns såväl hos dem som är ”brukare” av diakonernas stöd, konfidenter som samtalar med diakoner, som hos diakonerna själva samt hos personer på ledningsnivå inom Stockholms stift. Studien har genomförts på uppdrag av stiftsstyrelsen i Stockholms stift under 2016/2017.

 • Olaison, Anna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Torres, Sandra
  Uppsala universitet.
  Forssell, Emilia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Needs asessment practice within elder care: does length of work experience make a difference in how care managers percieve professional discretion?2018In: 8th European Conference for Social Work Research: Book of Abstracts, Edinburgh: University of Edinburgh , 2018, p. 151-151, article id Abstract ID: 444Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation departs from the ongoing debate about how care managers - who often function as ‘street level bureaucrats’ – perceive different aspects of professional discretion in needs assessment practice. Few studies within gerontological social work today have explored if length of work experience affect how care managers experience discretion in the decision-making process which is why this paper focuses on this. The presentation is based on a study that uses focus group interviews (n=12) with 60 care managers in Sweden. The findings show that care managers struggle with ambiguous expectations in balancing clients’ needs and requests against organizational systems, local guidelines and resources. Length of work experience seems to play a role in how they use their discretion and cope with the lack of clarity embedded in the needs assessment process. Experienced care managers describe how they deviate from the guidelines and in this way create an increased scope of action for themselves in decision making. Those with less time in the profession describe, greater difficulties in this respect. The results partially support the critical debate that professional discretion can be experienced in different ways by ‘street level bureaucrats’. The study also adds knew knowledge to this discussion by showing that length of work experience and other work experience-related aspects can play a role in the actual way in which care managers reason about and assess clients’ needs in the decision making process.

 • Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Mälardalens högskola.
  Bruno, Linnéa
  Mälardalens högskola.
  Klingstedt, Marie-Louise
  Mälardalens högskola.
  Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser : Sammanfattning2018In: Slutrapport: Samverkansteam - för stöd till barn och föräldrar i samband med separation, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset , 2018, p. 32-35Chapter in book (Other academic)
 • Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Mälardalens högskola.
  Bruno, Linnéa
  Mälardalens högskola.
  Klingstedt, Marie-Louise
  Mälardalens högskola.
  Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser2018In: Slutrapport: Samverkansteam - för stöd till barn och föräldrar i samband med separation, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset , 2018, p. 96-144Chapter in book (Other academic)
 • Axberg, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Hultmann, Ole
  Göteborgs universitet.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet.
  Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj: Rapport från en fortsättningsstudie2018Report (Other academic)
 • Norén, Jenny
  et al.
  Sveriges Kommuner och Landsting.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Förändringsarbete med våldsutövande män: strategier för kvalitetsutveckling2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En viktig del i det våldsförebyggande arbetet är ett ökat fokus på förändrings­arbete med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor som de har eller haft en (nära) relation till, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum. Med den här skriften vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bidra till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att göra sådant arbete hållbart och kvalitativt.

  Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder föränd­ringsarbete för våldsutövare.

  Då verksamheter och återfallsförebyggande insatser för våldsutövare är en växande men oreglerad verksamhet syftar rapporten också till att peka ut viktiga utvecklingsområden för framtiden.