1 - 12 of 12
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research. Score, Stocholms centrum för forskning om offentlig sektor.
  Vad vet vi om resultatet av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige?: En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten sammanställer och analyserar resultat och effekter av Bostad först och dess påverkan på människor i hemlöshet med stödbehov i Sverige. Med hjälp av systematisk litteraturöversikt som metod och relevanta texter, i form av forskning, uppsatser och utredningar, som material identifieras och kategoriseras egenskaper hos kunskaps- och forskningsfältet såväl som resultat och effekter. Översikten identifierar ett flertal positiva resultat och effekter, inklusive grad kvarboende, förbättringar i boendesituationen, framsteg vad gäller livssituation, livskvalitet och hälsa, ett minskat alkohol- och drogberoende, en gynnsam utveckling i sysselsättningsgrad samt förbättrade relationer till anhöriga, professionella och andra grupper. Samtidigt framkommer variationer i resultat och effekter mellan studier, grupper och kommuner. Det går inte heller att enkelt generalisera resultaten och effekterna till alla grupper, områden eller kommuner. Vidare finns det texter som visar en avsaknad av påverkan på vissa faktorer, som livskvalitet, hälsa samt alkohol- och drogberoende, samt negativa utsagor om störningar i boendesituationen och ett ökat missbruk. Det är också oklart om alla resultat och effekter är bättre för Bostad först än för andra insatser för människor i hemlöshet med stödbehov. Rapporten avslutas med ett antal förslag till framtida forskning om Bostad först i Sverige, inklusive behovet av fler jämförande studier, exempelvis mellan kommuner, olika typer av insatser och olika grupper av människor i hemlöshet med stödbehov, av både kvantitativ och kvalitativ natur, och ytterligare systematiska litteraturöversikter.

 • Pohlkamp, Lilian
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Bereaved parents often experience severe suffering and are at elevated risk for developing grief complications such as prolonged grief and other negative psychological health outcomes. The general aim of this thesis was to investigate symptoms of prolonged grief, depression, posttraumatic stress, anxiety, rumination, and sleep disturbance in parents who had lost a child to cancer 1 to5 years earlier. Attention was also given to the potential impact on the parents’grief of their experiences during the child’s illness, and finally to the parents’ views on their coping with grief. Methods: A cross-sectional design for data collection was used for all four studies in this thesis. Both quantitative and qualitative methods were used for data analysis, to provide various and complementing perspectives on bereaved parents’ grief and their psychological health. Results:Bereaved parents’ symptom levels of prolonged grief and psychological symptoms were found to be elevated and neither time- nor gender-dependent across the first five years after the loss. We also found that some of the parents’experiences during their child’s illness were associated with their grief and psychological symptoms. These factors differed for mothers and fathers. Mothers valued trustful relations with health care professionals, while fathers reported better psychological health when they had received support in practical matters. Findings also showed that parents found certain factors facilitated or complicated their coping with grief. Unsurprisingly, social support promoted positive coping with grief, while a less familiar factor – going back to work – could make coping with grief harder. Clinical implications: The findings provide knowledge which can improve the care for children, through development of support to their parents in pediatric oncology contexts and in bereavement.

 • Linderyd, Andreas
  Åbo Akademi.
  Varumärkesarbetet möter värdegrundsretoriken: En fallstudie av tjänsteföretaget ISS Facility Services2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie av ISS Facility Services beskriver hur ett börsnoterat tjänsteföretag talar om värdegrund, hållbarhet och socialt ansvarstagande och hur en sådan retorik används för att profilera företagets varumärke. I fallstudien – som är del av en doktorsavhandling vid Åbo Akademi 1 – framträder ett företag som har målet att bli världsledande på service och därför tror sig behöva utveckla sitt sociala ansvarstagande och argumentera för ett vidare syfte än ägarnas vinstmaximering. Även om det är utifrån ekonomisk vinst som resultatet ytterst mäts, uttrycker ledande företrädare ambitioner om ett vidare – och mer proaktivt – ansvar i det omgivande samhället. Samtidigt märks en ovana att diskutera intressekonflikter som då uppstår och det verkar inte finnas utvecklade strukturer för att arbeta aktivt med etiskt svåra situationer. Man kan också tala om en otydlighet vad gäller hur en värdegrundsretorik relateras till såväl den övergripande strategin som det strategiska varumärkesarbetet. Studien av ISS illustrerar värdegrundsretorikens komplexitet och kom på så vis att inspirera till en fortsatt undersökning av ideell och offentlig verksamhet, där man sedan länge talat om värdegrund, hållbarhet och socialt ansvarstagande men utifrån historiskt sett skilda logiker och villkor än privata företag.

 • Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Brännvall, Mari
  VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn: Utvärdering av Islandsprojektet2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten redovisar resultat från en utvärdering av arbete mot våld i nära relationer, vilket har bedrivits i ett projekt med syfte att utveckla arbetet mot våld vid akuta våld-shändelser. Projektet kallas Islandsprojektet och är ett utvecklings- och samarbetsprojekt i Göteborg, Västra Götaland. Islandsprojektet har pågått under åren 2016 till 2019 under ledning av VKV - Västra Götalands-regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Islandsprojektets syfte var att utveckla ett konkret och effektivt samarbete eller samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samver-kan har fokuserat på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshän-delser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

 • Melin-Johansson, Christina
  Mittuniversitetet Campus Östersund.
  Att dö på sjukhus2017In: Palliativ vård : tidskriften för palliativ vård i Sverige, ISSN 2001-841X, no 3Article in journal (Other academic)
 • Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Children’s Right to Family Life and the Swedish Constitution2019In: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries / [ed] Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R.L. Bendiksen, Brill Nijhoff, 2019, p. 357-373Chapter in book (Other academic)
 • Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  The Elusive Best Interest of the Child and the Swedish Constitution2019In: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries / [ed] Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R.L. Bendiksen, Brill Nijhoff, 2019, p. 185-198Chapter in book (Other academic)
 • Weber Falk, Megan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Each year in Sweden, approximately 6,900 children will have a parent diagnosed with cancer. Of all the children in Sweden born between 1990–1992, 5.6% have a parent with cancer and 1.1% of them have already had a parent die from cancer. Bereavement support is an important component in palliative care, which aims to alleviate the physical, psychological, and spiritual suffering of patients and their family members. Several, but not all families participating in the studies in this thesis came from a palliative care setting. Earlier research has shown that parentally bereaved children often experience psychological problems, physical problems, reduced self-esteem, difficulties communicating,school and behavioral problems, and/or complicated grief, with approximately 10% of parentally bereaved children experiencing some type of clinically significant psychological difficulty. Moreover, a child’s response to a parent’s death is often mediated by how their surviving parent responds to the loss. Still, support for bereaved children and families is limited in Sweden. The overall aim of this research project was to explore and describe psychological health, grief, and family communication among parentally bereaved children and surviving parents and to develop and evaluate a supportive family intervention. Four studies were conducted including an interview study exploring family communication in parentally bereaved families, a questionnaire study examining associations between family communication and psychological health in parentally bereaved children and adolescents, and the adaptation and evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention. Results from these four studies indicated that communication may be an important factor for adjustment following the death of a parent. Specifically, communication in some parentally bereaved families may involve conflict, which may in turn affect child and adolescent psychological health. Results from testing the Grief and Communication Family Support Intervention indicate that it may improve family communication and relationships. Testing the Grief and Communication Family Support Intervention with larger, more diverse samples is necessary to confirm these results. The results imply that helping families find ways to adjust and adapt in healthy ways following the death of a parent, potentially through the Grief and Communication Family Support Intervention, is likely to improve psychological health and communication among bereaved family members.

 • Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Sweden: Minor challenges and even smaller solutions2020In: 2019 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia / [ed] Nicholas Acheson & Kristina Smolijaninovaitè, Berlin: EU-Russia Civil Society Forum e.V. , 2020, , p. 14p. 25-41Chapter in book (Other academic)
 • Weber, Megan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Alvariza, Anette
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Sveen, Josefin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Adaptation of a Grief and Communication FamilySupport Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden2019In: Death Studies, ISSN 0748-1187, E-ISSN 1091-7683Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to describe the adaptation of the evidence-based Family BereavementProgram to a Swedish context. Empirical support indicating that family communication is aprotective factor for parentally bereaved children was used to motivate the focus of theintervention. Modules from the Family Bereavement Program manual were translated, culturallyadapted, and modified to fit a family format. The manual for the Grief andCommunication Family Support Intervention was pilot-tested with two families, whichresulted in minor modifications being made to the manual. Therapists reported that theycould follow the manual and adapt it to children’s varying ages.

 • Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Svensson, Lena
  Ölands folkhögskola.
  Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget: En kartläggning med fokus på folkbildningens samlade finansiering och verksamheter2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studieförbund och folkhögskolor når varje år ett stort antal deltagare. Många verksamheter genomförs i form av kurser, cirklar och kulturprogram, men även i alternativa former. Till skillnad från den verksamhet som finansieras med statsbidraget för folkbildningsverksamhet från Folkbildningsrådet, i rapporten benämnt folkbildningsanslaget, saknas det systematiska sammanställningar av folkbildningens alla verksamheter, oberoende av finansiering. Denna avsaknad gäller till exempel antal och omfattning för all verksamhet, vilka deltagare som nås samt dess betydelse och påverkan på folkbildningsaktörer och omkringliggande samhälle. Fokuseringen på folkbildningsanslaget innebär att den övergripande bilden av folkbildningen i statistik och rapporter riskerar att bli ofullständig.

  Syftet med denna kartläggning är att beskriva studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som genomförs med övriga statliga anslag, övrig offentlig finansiering och övriga intäkter utöver folkbildningsanslaget. Kartläggningen ska också ställa verksamhet som finansieras med andra medel i relation till verksamhet som finansieras via det ordinarie folkbildningsanslaget. Ett ytterligare syfte med rapporten är att den slutligen ska kunna fungera som ett underlag för kommande utvärderingar av folkbildningens verksamheter.

  För att uppfylla syftena har kartläggningen av folkbildningen vid sidan av folkbildningsanslaget genomförts med hjälp av tre olika metoder: intervjuer, dokumentanalys och en webbaserad enkät. 14 personer från folkhögskolor och studieförbundsavdelningar intervjuades i studiens första moment. I det andra momentet gick vi igenom årsredovisningar och verksamhetsberättelser från år 2016. I det tredje momentet skickades en webbaserad enkät ut till rektorer eller motsvarande för folkhögskolor och avdelningschefer eller motsvarande för studieförbunden.

  De empiriska resultaten från intervjuer, dokumentanalys och enkät inkluderar information om den folkbildning som finansieras med andra medel och som presenteras i årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Drygt åtta av tio folkhögskolor och åtta av tio avdelningar i studieförbund rapporterar att de bedriver verksamhet med hjälp av finansiering med andra medel än folkbildningsanslaget. I intervjuerna diskuteras varför

  folkbildningen redovisar viss, men inte all, verksamhet, vilka som är tänkta att ta emot olika former av redovisningar samt begränsningar i existerande beskrivningar och redovisningar.

  I det avslutande momentet av kartläggningen analyseras resultaten från den empiriska kartläggningen, bland annat i relation till de verksamheter som finansieras med folkbildningsanslaget.

  Tre slutsatser är:

  • Överensstämmelsen mellan dokument och enkätsvar visar att kartläggningen i viss grad fångar och beskriver folkbildningsverksamhet finansierad med andra medel än statsanslaget för folkbildning.
  • Verksamhet finansierad med andra medel är en omfattande och viktig verksamhet för både folkhögskolor och studieförbundsavdelningar.
  • Till viss del har verksamhet finansierad med andra medel en annan karaktär, men det kan räknas ha begränsad betydelse.

  I rapportens kapitel med reflektioner och rekommendationer diskuteras varför folkbildningen inte redovisar all sin verksamhet, vilka konsekvenser detta kan få och om det behövs en redovisning av all verksamhet. Kapitlet fortsätter sedan med ett antal rekommendationer för vad vi väljer att kalla för en mer balanserad redovisning. Bland annat så rekommenderar vi att folkhögskolor och studieförbund bör vara initiativtagare till en sådan redovisning. Vi avslutar sedan med ett avsnitt om de lärdomar som vi har dragit när det gäller denna typ av kartläggningar och dess metod, inklusive definitioner för folkbildning, val av empiriskt material samt enkät som metod.

 • Holmqvist, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Integritet på undantag?: En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores discourses regarding children’s voice, in the Swedish Patient Act, as well as in Swedish patient organizations. In the Patient Act, children’s rights as patients are construed on the basis of custodians’ parental rights and the assumption that patients are competent and autonomous adults. The child is given an object position, weaker than an adult patient and subordinated to parents’ authority. Consequently, the integrity of the child is not absolute, as it is construed through an autonomy discourse and a family discourse which set boundaries for the child´s voice in the Patient Act. The family discourse combined with a mass movement discourse form the prerequisits for children’s voice in the context of patient organizations. As a consequence, patient organizations do not act as voice in relation to children’s rights as patients, in the Patient Act. Rather, interviews with representatives of patient organizations show that the parents act as voice having a child in need of health care. The position of children in the organizationsis ambiguous and, rather than having a voice of their own, children can be used in advertising campaigns to attract funding, expressing the voice of the organization. When children are used in this way by organizations, children’s integrity seem to be negotiable. The thesis shows that in both the Patient Act and the patient organizations, the integrity of the child is questioned. Children seem to be regarded as imperfect rights-holders and as imperfect members of society.This perception of the child is traced to dominant ethical perspectives from which children’s human rights have emerged. Drawing on current academic debates, analternative approach to these prevailing ethical perspectives is suggested. Instead of making rights conditional upon presumed autonomy and adulthood, rights can be perceived as relational and expressions of the mutual interdependence of humans, regardless of age and maturity. If rights are seen in this way, with children being understood not as essentially different but differently equal, then the child´s voice can have actual importance.