Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Vilgeus Loy, Sara
Publications (1 of 1) Show all publications
Vilgeus Loy, S. (2023). Hälsa och inflytande för barn inom idrott: Hinder, möjligheter, makt och sociala relationer. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(4), 569-579
Open this publication in new window or tab >>Hälsa och inflytande för barn inom idrott: Hinder, möjligheter, makt och sociala relationer
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 4, p. 569-579Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna empiriska studie utforskar barns perspektiv på delaktighet i syfte att få fördjupad kunskap om barns upplevelser av delaktighet inom lagidrott och in-dividuell idrott. Semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med 32 barn i ridsport, orientering, friidrott, basket, fotboll och handboll. En tematisk analys visade att delaktighet för barnen inbegrep maktaspekter, sociala relationer, gemenskap och grupptillhörighet. Barn som utövade individuell idrott hade mer inslag av barnledda aktiviteter än lagidrotter. Barns incitament att påverka skiljde sig åt inom framförallt lagidrotterna där yngre barn prioriterade att ha roligt och ville bestämma mer medan äldre barn prioriterade utveckling och att tränaren därför skulle bestämma då barnen ansåg att tränaren visste bäst. Hinder för delaktighet visade sig framförallt inom lagidrotter där stora grupper innebar mindre möjlighet att påverka beslut och känna social tillhörighet.

Abstract [en]

This empirical study explores children’s perspectives on participation to gain in-depth knowledge of children’s experiences of participation in team sports and individual sports. Semi-structured group interviews were conducted with 32 children in equestrian sports, orienteering, athletics, basketball, soccer, and handball. A thematic analysis showed that participation in sports inclu-ded aspects of power, social relations, fellowship, and belonging. Children in individual sports had more elements of child-led activities than team sports. Children’s incentives to influence differed, especially within team sports, where younger children prioritized having fun and wanted to decide some. In comparison, older children prioritized development, and wanted the coach to decide since the children thought the coach knew best. Obstacles to par-ticipation appeared above all in team sports, where large groups meant less opportunity to influence decisions and experience social belonging.  

Keywords
Barns perspektiv, Sport, Delaktighet, Inflytande, Inkludering
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10682 (URN)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-19Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications