Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 57) Show all publications
Börjeson, M. & Tideman, M. (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar en kunskapskartläggning som är första delen i ett flerårigt forskningsprojekt som med olika metoder belyser frågan om individuella stödinsatser leder till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen pekar på behov av fördjupande studier och i den registerstudie och de två intervjustudier som utgör forskningsprojektets andra delar är ambitionen att ytterligare fördjupa dessa perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 45
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 108
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10611 (URN)
Available from: 2024-01-12 Created: 2024-01-12 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Börjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 42
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10451 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Börjeson, M. (2023). Förord. In: Natasja Elmtoft Andersson; Anna Whitaker (Ed.), Personlig professionell utveckling för socionomer: (pp. 5-8). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förord
2023 (Swedish)In: Personlig professionell utveckling för socionomer / [ed] Natasja Elmtoft Andersson; Anna Whitaker, Stockholm: Liber, 2023, p. 5-8Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2023
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10607 (URN)9789147140558 (ISBN)
Available from: 2024-01-12 Created: 2024-01-12 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Börjeson, M. (2022). Finns det anledning att bry oss om förslaget till en ny socialtjänstlag?. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(3), 333-346
Open this publication in new window or tab >>Finns det anledning att bry oss om förslaget till en ny socialtjänstlag?
2022 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 28, no 3, p. 333-346Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10591 (URN)10.3384/SVT.2021.28.3.4266 (DOI)
Available from: 2024-01-10 Created: 2024-01-10 Last updated: 2024-01-10Bibliographically approved
Asplund, I., Eriksson, M., Friberg, A., Malm, F., Tronders, L. & Börjeson, M. (2022). Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer: Erfarenheter, utmaningar och möjligheter. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022..
Open this publication in new window or tab >>Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer: Erfarenheter, utmaningar och möjligheter
Show others...
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Panelsamtal om socialtjänstens insatser för att hantera våld i nära relationer, särskilt de olika former av våld som berör barn. Samtalet kommer att kretsa kring frågan om hur ett mer samordnat och barncentrerat system av insatser mot våld kan åstadkommas, ett system där våldsutsatta barn både kan få det skydd och stöd de behöver, och vara delaktiga i alla processer som berör dem. Utgångspunkten är de olika medverkandes erfarenheter av problematiken kring våld, barn och samordning inom socialtjänsten och mellan socialtjänst och andra aktörer. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar paneldeltagarna tillsammans reflektera över de utmaningar respektive utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla mer samordnade interventioner kring våld i nära relationer.

Deltar i panelsamtalet gör: Isabel Asplund, projektledare Islandsprojektet Stockholm, Maria Eriksson, professor Marie Cederschiöld högskola, Anna Friberg, biträdande enhetschef i Enheten för stöd och skydd och chef över Barnahus Stockholm, Frida Malm, biträdande enhetschef, Relationsvåldscentrum RVC Innerstad, Liselotte Tronders, biträdande enhetschef Stockholm stads Socialjour

Panelsamtalet modereras av Martin Börjeson.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9825 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022.
Note

Konferensen arrangeras av forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola.

Available from: 2022-10-11 Created: 2022-10-11 Last updated: 2023-01-26Bibliographically approved
Salonen, T., Börjeson, M. & Panican, A. (2022). Utmaningarna kräver en reformering av socialtjänsten. Dagens samhälle (2022-11-02)
Open this publication in new window or tab >>Utmaningarna kräver en reformering av socialtjänsten
2022 (Swedish)In: Dagens samhälle, no 2022-11-02Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Socialtjänsten behöver utveckla en organisation som uppmuntrar professionsfördjupning – bland annat skapa specialisttjänster inom olika områden, skriver tre forskare i socialt arbete.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10605 (URN)
Available from: 2024-01-11 Created: 2024-01-11 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Börjeson, M. (2022). Vad ska vi med socialtjänsten till?. Dagens Arena (2022-11-16)
Open this publication in new window or tab >>Vad ska vi med socialtjänsten till?
2022 (Swedish)In: Dagens Arena, no 2022-11-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Det sociala arbetet utgör en viktig del i det svenska välfärdsbygget. Ändå tror jag det är viktigt att ställa frågan om vad vi ska ha socialtjänsten till. Det skriver Martin Börjeson, docent i socialt arbete.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9938 (URN)
Available from: 2024-01-10 Created: 2024-01-10 Last updated: 2024-01-10Bibliographically approved
Börjeson, M. (2021). Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén. Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst. Och som ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer var han drivande i det arbete som resulterade i den nya socialtjänstlagstiftning som trädde i kraft 1982.

Drömmen om den moderna socialtjänsten är en biografi över Bengt Hedlén, och därmed också en historieskrivning över en viktig del av det sociala arbetets historia. Men det är också en diskussion om det sociala arbetets möjligheter och förutsättningar. Inte minst ställer den frågan vad vi, ställda inför de utmaningar vi står inför i dag, kan lära av erfarenheterna från tidigare års reformarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2021. p. 186
National Category
Sociology Social Work
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9337 (URN)978-91-89077-26-3 (ISBN)
Available from: 2022-01-05 Created: 2022-01-05 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Börjeson, M. (2021). Framtidens socialtjänst: ett icke önskvärt remissvar. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Framtidens socialtjänst: ett icke önskvärt remissvar
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

När socialtjänstlagen infördes var det resultatet av en mångårig och intensiv debatt. Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

I Framtidens socialtjänst argumenterar författaren för att utredningen i det hela misslyckats med sitt uppdrag. Trots att man haft i uppdrag att se över socialtjänstens uppdrag och ansvar, valde man i utredningen att ”ducka” för de frågorna. Och trots att man i betänkandet gör en ordentlig omvärldsanalys drar man inga slutsatser av hur de minskade socialpolitiska ambitionerna ökar kraven på det sociala arbetet.

I boken diskuterar han ett antal teman när det gäller det sociala arbetets inriktning och utformning. Med detta blir boken inte bara en grundlig kritik av utredningen, utan också en grund för en framåtsiktande diskussion om det sociala arbetets uppdrag och förutsättningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021. p. 136
Keywords
Socialtjänst, Utredningar, Socialt arbete, Socialtjänstlagen, Sverige, Statens offentliga utredningar
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8756 (URN)9789144143156 (ISBN)
Available from: 2021-04-15 Created: 2021-04-15 Last updated: 2021-04-15Bibliographically approved
Börjeson, M. (2020). Det sociala arbetets uppgift: Att försvara krisens rätt att existera. In: Hans Swärd (Ed.), Till det sociala arbetets försvar: (pp. 67-80). Stockholm: Centralförbundet för socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Det sociala arbetets uppgift: Att försvara krisens rätt att existera
2020 (Swedish)In: Till det sociala arbetets försvar / [ed] Hans Swärd, Stockholm: Centralförbundet för socialt arbete , 2020, p. 67-80Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centralförbundet för socialt arbete, 2020
Series
CSA:s skriftserie ; 3
National Category
Social Work
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9338 (URN)978-91-986196-0-7 (ISBN)
Available from: 2022-01-05 Created: 2022-01-05 Last updated: 2023-02-20Bibliographically approved
Projects
Coordinated intervention systems against violence in close relationships [2019-01492_Forte]; Marie Cederschiöld University; Publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaBörjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaRobertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023. Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaForthmeiier, F. & Ekström, V. (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence. In: : . Paper presented at European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023.. Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356. Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Forskningsprogrammet Människovärde och delaktighet (MOD); Marie Cederschiöld University; Publications
Holmqvist, A., Eriksson, M. & Tideman, M. (2023). Being represented by others due to diminished decision capacity: a review of research literature. Nordic Social Work Research, 13(3), 445-459Hultman, L. & Hultman, M. (2023). "Believe me, only I know how I feel.": An autoethnographic account of experiences of epistemic injustice in mental health care. Frontiers in Psychiatry, 14, Article ID 1058422. Segnestam Larsson, O. & Tideman, M. (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaHultman, L., Tideman, M. & Eriksson, M. (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 24(1), 288-301Linehan, C., Birkbeck, G., Araten-Bergman, T., Baumbusch, J., Beadle-Brown, J., Bigby, C., . . . Tossebro, J. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers.. HRB open research, 5, Article ID 27. Tideman, M. & Aspling, J. (2021). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), 393-415
Leder individuella stöd till ökad delaktighet?; Marie Cederschiöld University; Publications
Börjeson, M. & Tideman, M. (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2531-7018

Search in DiVA

Show all publications