Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 198) Show all publications
Eriksson, M. (2024). Children’s Participation and Perspectives in Family Disputes (1ed.). In: Anna Kaldal; Agnes Hellner; Titti Mattsson (Ed.), Children in Custody Disputes: Matching Legal Proceedings to Problems (pp. 85-106). Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Children’s Participation and Perspectives in Family Disputes
2024 (English)In: Children in Custody Disputes: Matching Legal Proceedings to Problems / [ed] Anna Kaldal; Agnes Hellner; Titti Mattsson, Palgrave Macmillan, 2024, 1, p. 85-106Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

From a sociological perspective, this chapter discusses how agency interventions in the lives of children involved in family disputes, could become as child-centred and child-friendly as possible. It is divided into two parts, the first focusing on child health in family disputes, and the second on children’s participation and perspectives. The discussion sets out the results of several empirical studies of children in contact with family-law services and identifies implications for policy and practice. On a policy level, the author describes a need to dissolve boundaries between family-law proceedings and child welfare. To reach that objective in practice, the issue of children’s participation is connected to risk assessments and how best to communicate with children. The author explains how both the principle of care and the principle of participation can be simplified, then applied in practice, in order to contribute to the child’s sense of security and coherence. It is further argued that children’s participation can be enhanced, drawing on research of how best to communicate with them. Finally, the chapter explores children’s actions beyond participation, noting that, the children interviewed in one of the studies, emphasized their right to decide for themselves.

Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Macmillan, 2024 Edition: 1
Keywords
Child agency, Health Participation, Risk assessment, Violence
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10562 (URN)10.1007/978-3-031-46301-3_5 (DOI)978-3-031-46303-7 (ISBN)978-3-031-46301-3 (ISBN)
Available from: 2023-12-22 Created: 2023-12-22 Last updated: 2024-01-03Bibliographically approved
Eriksson, M. (2024). Enabling Children's participation: Putting the ‘good dialogues’ model into practice. Children & society, 38(2), 334-348
Open this publication in new window or tab >>Enabling Children's participation: Putting the ‘good dialogues’ model into practice
2024 (English)In: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 38, no 2, p. 334-348Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A growing interest in children's participation has led to an increased need for methods for communicating with children. Empirical knowledge on ways to secure children's participation in encounters with welfare professionals and in decisions regarding their life is, however, scarce. One example of a practice model intended to enable children's participation is ‘Good Dialogues’. Presenting results from an evaluation study of the feasibility and practical use of the Good Dialogues model, this article explores the ways in which practitioners manage to put the agenda of child-centred and child-guided dialogues with children underpinning this model into practice. The ways in which children's participation is undermined are also discussed as well as the need for further knowledge development.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2024
Keywords
Children's rights, Next of kin, Participation, Practice models
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10154 (URN)10.1111/chso.12702 (DOI)000930019400001 ()
Available from: 2023-04-12 Created: 2023-04-12 Last updated: 2024-02-16Bibliographically approved
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på implementeringen av modellen ”Efter barnförhöret” via det mobila teamet på Barnahus i Stockholms stad. Syftet med implementeringsstudien var att undersöka möjligheterna till att implementera en familjeorienterad krisinventionsmodell som Efter barnförhöret för att stödja barn och deras familjer efter ett polisförhör som rör våld i familjen. I projektet skulle fokus vara på genomförbarhet och användning av arbetsmodellen samt vilka organisatoriska och personella förutsättningar som främjar respektive hindrar implementeringen av arbetsmodellen. Befintligt dokumenterat material inhämtades i kombination med att intervjuer genomfördes under 2021-2022 med ledning och krisstödsteamets personal. I projektet framkom flera utmaningar som att få till ett jämt remissflöde, att kunna hantera situationer när det blir få respektive många barn och familjer som behöver stöd utifrån personalens arbetssituation. Vidare beskrev personalen behov av att få tid och resurser till utbildning och metodutveckling och ett behov av ett ökat stöd från ledningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 38
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 109
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10683 (URN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-02-15 Last updated: 2024-02-15
Eriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport redovisas resultat av en studie av hur tre kommuner hanterar socialnämndens ansvar för insatser på våldsområdet. Den undersöker hur kommunerna organiserar och genomför arbetet med att ge stöd till vuxna personer som utsatts för våld i nära relation respektive insatser till personer som utövar våld i nära relation. Studien genomfördes under åren 2020-2022 av forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” finansierat av Forte (2019-01492).

Resultaten pekar på betydelsen av särskilda enheter eller mottagningar inriktade på våld i nära relation för att säkra god kvalitet i kommunernas insatser. Samtidigt synliggör både brukares och personalens beskrivningar utmaningar i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Dessa handlar om implikationer av socialtjänstens funktionsindelning och specialisering, komplexiteten i att komma ur våld i förhållande till begränsade resurser till stödet till våldsutsatta, särskilt sårbara våldsutsatta brukare och hur arbetet är anpassat till deras behov, samt problemet med att interventionssystemet kring våld i nära relationer tenderar att vara vuxencentrerat trots att det finns minderåriga barn i familjen de flesta fall av våld i nära relationer som socialtjänsten kommer i kontakt med.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 65
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 103
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10216 (URN)
Available from: 2024-01-09 Created: 2024-01-09 Last updated: 2024-01-09
Jonsson, L. & Eriksson, M. (2023). A safe journey through Barnahus: Child participation and steps for improvement at European Barnahus. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>A safe journey through Barnahus: Child participation and steps for improvement at European Barnahus
2023 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 10
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10459 (URN)
Projects
Safe and informed Journeys through Barnahus
Funder
European Commission, 101056647-JOURNEYS-JUST-2021-JACC
Available from: 2023-10-19 Created: 2023-10-19 Last updated: 2023-10-23Bibliographically approved
Eriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2021 och 2022 samarbetade socialjouren i Stockholms stad med Marie Cederschiöld högskola i ett pilotprojekt för att utveckla ett strukturerat och barncentrerat metodstöd för akuta risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Samarbetet initierades av socialjouren, med anledning av arbetet med Islandsmodellen i Stockholm. Den här rapporten redovisar genomförande och resultat från detta pilotprojekt, som alltså var ett första steg i utvecklingen av ett strukturerat stöd för professionella bedömningar av risk i akuta situationer av våld i familjer där det finns barn.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 44
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 101
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10074 (URN)
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-09-22Bibliographically approved
Sarkadi, A., Thell, M., Fängström, K., Dahlberg, A., Fäldt, A., Pérez-Aronsson, A., . . . Eriksson, M. (2023). Are We Ready to Really Hear the Voices of Those Concerned?: Lessons Learned from Listening to and Involving Children in Child and Family Psychology Research. Clinical Child and Family Psychology Review, 26, 994-1007
Open this publication in new window or tab >>Are We Ready to Really Hear the Voices of Those Concerned?: Lessons Learned from Listening to and Involving Children in Child and Family Psychology Research
Show others...
2023 (English)In: Clinical Child and Family Psychology Review, ISSN 1096-4037, E-ISSN 1573-2827, Vol. 26, p. 994-1007Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A changing view of children, accelerated by the Convention of the Rights of the Child (UN in Convention on the rights of the child, UN Doc. A/RES/44/25, 1989, http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf ) has shifted the landscape of child and family research over the last few decades. Once viewed with low credibility and operating outside the interpretive framework of adult researchers, the rights-bearing child is increasingly recognized not only as having the capacity but also the right to participate in research. More recently, this movement has transitioned from the direct engagement of children as research participants-now considered commonplace, although less so for those who are structurally vulnerable-to the involvement of children in research design, review, conduct, and dissemination. Yet, both practical and ethical challenges remain. While children have the right to participation, they also have the right to protection. In this commentary, we set out to: (i) lay forth epistemic, child rights, and child sociology arguments for doing research about, with and by children and youth; (ii) recount our own journey of including children and youth in research to demonstrate the unique knowledge and insights gained through these approaches; and (iii) offer lessons learned on how to engage children and youth in research, including the involvement of structurally vulnerable groups.

Keywords
Child rights, Co-creation, Involvement, Parenting, Participation, Research, Vulnerability
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10456 (URN)10.1007/s10567-023-00453-4 (DOI)37700107 (PubMedID)
Funder
Uppsala University
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-11-21Bibliographically approved
Eriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras resultat från en pilotstudie där BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden införts och studerats i två olika kontexter: myndighetsutövande socialtjänst respektive skyddat boende. Studien genomfördes under perioden 2019-2022 med finansiering från Stiftelsen Stockholmsfonden. Studien visar att BRA-samtal som samtalsmodell betraktat är en användbar modell i möte med målgrupperna barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden inklusive skyddat boende. De synpunkter som framkommit om behov av vissa anpassningar i den version av modellen som prövats i projektet pekar på vikten av pågående utvecklingsarbete med att anpassa BRA-samtal till yngre barn. Medan modellen varit genomförbar i skyddat boende återstår det att pröva på vilket sätt BRA-samtal kan bli genomförbara inom ramen för myndighetsutövande socialtjänst.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 71
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 102
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10075 (URN)
Available from: 2023-06-12 Created: 2023-06-12 Last updated: 2023-09-22
Börjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 42
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10451 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Pringle, K., Bergman, A.-S. & Eriksson, M. (2023). More Trouble in a Welfare Paradise: Sweden’s Problematic Welfare Policy and Practice Response to the Pandemic (1ed.). In: Goetz Ottman; Carolyn Noble (Ed.), Post-Pandemic Welfare and Social Work: Re-Imagining the New Normal (pp. 123-134). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>More Trouble in a Welfare Paradise: Sweden’s Problematic Welfare Policy and Practice Response to the Pandemic
2023 (English)In: Post-Pandemic Welfare and Social Work: Re-Imagining the New Normal / [ed] Goetz Ottman; Carolyn Noble, London: Routledge, 2023, 1, p. 123-134Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The chapter explores the apparent contradiction between Sweden’s pre-eminent international welfare reputation and its strikingly limited welfare response to the pandemic. We survey the Swedish welfare impact within two domains: first, the domain of public and social policies during the pandemic and their impact on the welfare of citizens; second, the domain of social work practice and its impact within two fields – disability and gendered violence to women. Finally, we ask how far international social work can learn about its future trajectory from the Swedish experience.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2023 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10455 (URN)10.4324/9781003416210-11 (DOI)978-1-032-22344-5 (ISBN)9781003416210 (ISBN)
Available from: 2023-10-20 Created: 2023-10-20 Last updated: 2023-10-23Bibliographically approved
Projects
Network: Nordic research on welfare interventions to protect and support children exposed to violence in their family [2008-01484_Forte]; Uppsala UniversityCoordinated intervention systems against violence in close relationships [2019-01492_Forte]; Marie Cederschiöld University; Publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaBörjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaRobertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023. Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaForthmeiier, F. & Ekström, V. (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence. In: : . Paper presented at European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023.. Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356. Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person; Marie Cederschiöld UniversityForskningsprogrammet Människovärde och delaktighet (MOD); Marie Cederschiöld University; Publications
Holmqvist, A., Eriksson, M. & Tideman, M. (2023). Being represented by others due to diminished decision capacity: a review of research literature. Nordic Social Work Research, 13(3), 445-459Hultman, L. & Hultman, M. (2023). "Believe me, only I know how I feel.": An autoethnographic account of experiences of epistemic injustice in mental health care. Frontiers in Psychiatry, 14, Article ID 1058422. Segnestam Larsson, O. & Tideman, M. (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaHultman, L., Tideman, M. & Eriksson, M. (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 24(1), 288-301Linehan, C., Birkbeck, G., Araten-Bergman, T., Baumbusch, J., Beadle-Brown, J., Bigby, C., . . . Tossebro, J. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers.. HRB open research, 5, Article ID 27. Tideman, M. & Aspling, J. (2021). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), 393-415
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7261-6643

Search in DiVA

Show all publications