Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Olsson, Malin
Publications (10 of 41) Show all publications
Olsson, M. (2022). Vårdens värden och etikronder. In: Gunilla Silfverberg (Ed.), Etikarbete i vårdens vardag: (pp. 126-134). Appell förlag
Open this publication in new window or tab >>Vårdens värden och etikronder
2022 (Swedish)In: Etikarbete i vårdens vardag / [ed] Gunilla Silfverberg, Appell förlag , 2022, p. 126-134Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Appell förlag, 2022
National Category
Nursing Ethics Medical Ethics
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9718 (URN)9789198664201 (ISBN)
Available from: 2022-08-19 Created: 2022-08-19 Last updated: 2022-08-25Bibliographically approved
Melander, C., Juuso, P. & Olsson, M. (2022). Women's experiences of living with lipedema. Health Care for Women International, 43(1-3), 54-69
Open this publication in new window or tab >>Women's experiences of living with lipedema
2022 (English)In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 43, no 1-3, p. 54-69Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Lipedema is a chronic, progressive disease that almost exclusively affects women and often misdiagnosed as obesity or primary lymphedema. Research concerning lipedema is sparse, and there is a lack of studies focusing on women's experiences of living with the illness. We interviewed fourteen women with lipedema with the aim of describing their experiences of living with lipedema. Our results show that women felt controlled by their body, and were fat-shamed and viewed by others as a person who lacked character. They received unsupportive advice on how to manage from healthcare, and blamed themselves while striving to take responsibility.

National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9165 (URN)10.1080/07399332.2021.1932894 (DOI)000672216900001 ()34252343 (PubMedID)
Available from: 2021-10-08 Created: 2021-10-08 Last updated: 2022-04-06Bibliographically approved
Bockgård, G. & Olsson, M. (2021). Att ta del av en människas berättelser: En metodkritisk diskussion av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet. Språk och interaktion, 5, 69-92
Open this publication in new window or tab >>Att ta del av en människas berättelser: En metodkritisk diskussion av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet
2021 (Swedish)In: Språk och interaktion, ISSN 2242-2277, E-ISSN 2242-2285, Vol. 5, p. 69-92Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I denna studie analyserar och diskuterar vi intervjuer som genomförts med kvinnor som lever i eller har tidigare erfarenhet av hemlöshet. Det handlar om semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats som genomfördes under hösten 2019 av två forskare inom ramen för ett större vårdvetenskapligt projekt med syftet att kartlägga hemlösa kvinnors vårdsituation och hälsolitteracitet. Projektet antas i förlängningen kunna bidra till en minskning av stigmatiseringen och diskrimineringen av denna grupp i samhället i stort och särskilt inom vården. För att kunna uppnå syftet har forskarna valt att utforma intervjuerna på ett sådant sätt att de ska bli rika på berättelser om undersökningsdeltagarnas egna erfarenheter av att söka vård samt om hur de använder (eller inte har möjlighet att använda) mobiltelefoner, datorer etc. i vårdrelaterade sammanhang. Man har också velat få reda på hur undersökningsdeltagarna skulle önska att vården skulle se ut om de själva fick bestämma. 

Vi som har skrivit föreliggande artikel ingår inte i detta projekt. Däremot har vi av ursprungsforskarna själva, strax efter att intervjuerna var klara, blivit ombedda att kritiskt granska och utvärdera dem, på det sätt som vi själva finner bäst. Vi har härvidlag strävat efter att arbeta materialnära och ganska förutsättningslöst, men centralt för vår granskning har varit dels ursprungsforskarnas val att genomföra tämligen formella intervjuer, dels intervjutekniken. Vad sägs? Hur sägs det? När sägs det? Vad sägs inte? Hur fungerar samspelet mellan samtalets bägge parter? Vad hade med fördel kunnat göras annorlunda, om man hade velat få till ett bättre samspel samt kanske ett rikare och samtalsämnesmässigt relevantare material att beforska? 

För att på detaljnivå kunna avgöra vad som sker i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (undersökningsdeltagaren) använder vi oss av den etnometodologiskt influerade samtalsanalysen: conversation analysis (CA). Vårt primära mål är att avtäcka återkommande interaktionsmönster som är relevanta vid en utvärdering av insamlingsmetoden och intervjutekniken, och som bör kunna vara intressanta att ta del av för andra forskare som avser att i forskningssyfte själva intervjua i något avseende utsatta, marginaliserade eller diskriminerade grupper av människor. Vår studie bidrar även till den samlade samtalsanalytiska kunskapen om hur interaktion i (forsknings)intervjuer kan gå till. 

För att kunna genomföra en utvärderande bedömning av intervjuarnas agerande lutar vi oss även mot den vårdvetenskapliga livsvärldsteorin. Denna teori går enligt vår mening utmärkt att kombinera med CA. Båda teorierna har viktiga rötter i fenomenologin och bygger på vissa socialkonstruktivistiska grundantaganden. Teorierna har en likartad syn på fenomen såsom vardagskunskap och interaktion, samt på forskning om människors beteende och erfarenheter som en närmast med nödvändighet (inter)subjektiv och tolkande verksamhet. 

Vi vill emellertid även framhålla vår undersökning i egenskap av en interaktionell studie av ett specifikt empiriskt material, där en enskild intervju står i förgrunden. Att presentera (en analys av) detta material för forskarsamhället uppfattar vi som viktigt i sig, bl.a. ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, oberoende av vilka forskningsmetodiska slutsatser man väljer att dra. Hemlösa personer, och inte minst kvinnor, lever ofta på samhällets skuggsida – relativt maktlösa, förbisedda av politiker, medier etc. och med begränsade möjligheter att få komma till tals i offentligheten. Marginalisering av dessa människor sker även inom vetenskapliga verksamheter: hemlösa personer agerar ytterst sällan som vare sig forskare eller undersökningsdeltagare. Att delta i ett forskningsprojekt – och där få beskriva sina levnadsvillkor, tankar och åsikter med egna ord – kan vara ett sätt att vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: , 2021
Keywords
CA, Livsvärldsteori, Intervjuer
National Category
Specific Languages Nursing
Research subject
Scandinavian Languages; Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8725 (URN)
Available from: 2021-03-26 Created: 2021-04-01 Last updated: 2023-03-21Bibliographically approved
Melander, C., Olsson, M., Jayousi, S., Martinelli, A. & Mucchi, L. (2019). Digital Resources Aiding Opportunities for Affiliation and Practical Reasoning Among People with Dementia: A Scoping Review. In: Lorenzo Mucchi, Matti Hämäläinen, Sara Jayousi & Simone Morosi (Ed.), Body Area Networks: Smart IoT and Big Data for Intelligent Health Management: 14th EAI International Conference, BODYNETS 2019, Florence, Italy, October 2-3, 2019, Proceedings. Paper presented at 14th EAI International Conference, BODYNETS 2019, Florence, Italy, October 2-3, 2019 (pp. 301-314). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Digital Resources Aiding Opportunities for Affiliation and Practical Reasoning Among People with Dementia: A Scoping Review
Show others...
2019 (English)In: Body Area Networks: Smart IoT and Big Data for Intelligent Health Management: 14th EAI International Conference, BODYNETS 2019, Florence, Italy, October 2-3, 2019, Proceedings / [ed] Lorenzo Mucchi, Matti Hämäläinen, Sara Jayousi & Simone Morosi, Cham: Springer, 2019, p. 301-314Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Persons with dementia face several challenges in daily life and the consequences of the disease can be a threat to live a dignified life. Martha Nussbaum has developed the concept of dignified life for people with dementia and suggests the capability approach focusing on what people are able to do and to be in certain agreed-upon areas. Particularly, affiliation and practical reasoning are crucial to preserve a dignified life. For people with dementia the consequences of the disease may affect their opportunities to achieve these vital human capabilities. Digital resources have been shown to have potential to support people in their everyday life and provide them with the means necessary to participate in all aspects of life. In this study, our purpose is to describe digital resources aimed at supporting opportunities for affiliation and practical reasoning among people with dementia. Specifically, we wanted to give an overview of the existing digital resources used to support affiliation and practical reasoning and how such resources affect opportunities for people with dementia. A framework for scoping reviews was used and literature searches were conducted in PubMed and Scopus. The results, by providing a deep analysis of digital resources for affiliation and practical reasoning, highlight the need for a clearer direction towards the very core of vital aspects in a dignified life. Hence, there is a need for a framework that can guide attention towards crucial aspects for supporting a dignified life when developing and evaluating digital resources.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
Series
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (LNICST), ISSN 1867-8211, E-ISSN 1867-822X ; 297
Keywords
Digital resources, Dementia, Affiliation, Practical reasoning, Social interaction, Decision making, Independence
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8669 (URN)10.1007/978-3-030-34833-5_23 (DOI)978-3-030-34832-8 (ISBN)978-3-030-34833-5 (ISBN)
Conference
14th EAI International Conference, BODYNETS 2019, Florence, Italy, October 2-3, 2019
Available from: 2021-03-10 Created: 2021-03-10 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Nilsson, C., Lindberg, B., Juuso, P. & Olsson, M. (2019). Experiences of striving to maintain daily life among women with osteoporosis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14, Article ID 1647402.
Open this publication in new window or tab >>Experiences of striving to maintain daily life among women with osteoporosis
2019 (English)In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, article id 1647402Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In order to describe how women with osteoporosis strive to maintain daily life we interviewed 11 women using a reflective lifeworld approach based on phenomenological analysis. Osteoporosis is a major public health concern in the Western world, and is predominant among women. Our findings indicated that meanings of striving to maintain daily life imply a belief in oneself and one’s own capabilities. The women expressly speak out for themselves as a way of finding reconciliation without giving in to the illness. Women with osteoporosis expect to gain support early in the course of their illness. They require advice on how to manage the disease as well as support for striving to maintain daily living. Therefore, it is crucial that the women not only are given information about the disease. Equally important is to establish continuity in healthcare encounters, and that health care offers support founded in the women’s lived experiences with focus on their capacities.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2019
Keywords
Nursing, Osteoporosis, Phenomenology reflective lifeworld research, Women’s health
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7739 (URN)10.1080/17482631.2019.1647402 (DOI)000477590200001 ()31349764 (PubMedID)
Available from: 2019-08-19 Created: 2019-09-16 Last updated: 2021-03-10Bibliographically approved
Melander, C., Sävenstedt, S., Olsson, M. & Välivaara, B.-M. (2018). Assessing BPSD with the support of the NPI-NH: a discourse analysis of clinical reasoning. International psychogeriatrics, 30(4), 581-589
Open this publication in new window or tab >>Assessing BPSD with the support of the NPI-NH: a discourse analysis of clinical reasoning
2018 (English)In: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 30, no 4, p. 581-589Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The ability of nursing staff to assess and evaluate behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) to determine when intervention is needed is essential. In order to assist with the assessment process, the current use of the Neuropsychiatric Inventory Nursing Home version (NPI-NH) is internationally accepted. Even though the NPI-NH is thoroughly validated and has several advantages, there are also various challenges when implementing this system in practice. Thus, the aim of this study was to explore clinical reasoning employed by assistant nurses when utilizing the NPI-NH as a tool to assess frequency and severity of BPSD in individuals with advanced dementia.

Twenty structured assessment sessions in which assistant nurses used the NPI-NH were audio recorded and analyzed with a discourse analysis focusing on the activities in the communication.

Four categories were identified to convey assistant nurses' clinical reasoning when assessing and evaluating BPSD using the NPI-NH: considering deteriorations in ability and awareness, incorporating individual and contextual factors, overcoming variations in behaviors and ambiguous formulations in the instrument, and sense-making interactions with colleagues.

The NPI-NH served as a supportive frame and structure for the clinical reasoning performed during the assessment. The clinical reasoning employed by assistant nurses became a way to reach a consensual and broader understanding of the individual with dementia, with the support of NPI-NH as an important framework.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2018
National Category
Nursing
Research subject
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7740 (URN)10.1017/S1041610217002009 (DOI)000431404300014 ()28965503 (PubMedID)
Available from: 2017-10-04 Created: 2019-09-16 Last updated: 2021-11-18Bibliographically approved
Melander, C., Sävenstedt, S., Välivaara, B.-M. & Olsson, M. (2018). Human capabilities in advanced dementia: Nussbaum's approach. International Journal of Older People Nursing, 13(2), Article ID 12178.
Open this publication in new window or tab >>Human capabilities in advanced dementia: Nussbaum's approach
2018 (English)In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 13, no 2, article id 12178Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aims and objectives

To explore how Martha Nussbaum's approach to human capabilities can apply to dignity in the lives of people with advanced dementia living in nursing homes.

Background

Challenges experienced when supporting people with advanced dementia who express problematic behaviours include understanding their needs and ensuring a dignified life for them.

Design and methods

Data were gathered using an ethnographic approach based on participatory observation. Nussbaum's capability approach was then used as a framework for the analysis. Four women diagnosed with advanced dementia who also expressed problematic behaviours were recruited from a nursing home in Northern Sweden. The data collection was performed during 2015.

Findings

Individuals with advanced dementia had difficulties in participating in the planning of their lives and achieving the human capability of practical reasoning. They were also at risk of being placed outside the social group, thus hindering them from attaining the human capability of affiliation. A dignified life for individuals with advanced dementia requires nursing staff to be present and to provide adapted support to ensure that the individual can actually pursue human capabilities.

Conclusion

Creating opportunities for the human capabilities of practical reasoning and affiliation is essential as they permeate all other human capabilities. For these individuals, it was crucial not only to create opportunities for human capabilities but also to attend to their expressions and needs and to guide and steer them towards a dignified life.

Implications for Practice

The normative structure of the capability approach described by Nussbaum can ensure that nursing staffs move beyond fulfilling patients’ basic needs to consider other capabilities vital for a dignified life.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
National Category
Nursing
Research subject
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7741 (URN)10.1111/opn.12178 (DOI)000434118100002 ()28990351 (PubMedID)2-s2.0-85047906757 (Scopus ID)
Available from: 2017-10-11 Created: 2019-09-16 Last updated: 2021-11-18Bibliographically approved
Nilsson, Å., Lindberg, B., Söderberg, S. & Olsson, M. (2018). Meanings of participation in hospital care: as narrated by patients. European Journal for Person Centered Healthcare, 6(3), 431-437
Open this publication in new window or tab >>Meanings of participation in hospital care: as narrated by patients
2018 (English)In: European Journal for Person Centered Healthcare, ISSN 2052-5648, E-ISSN 2052-5656, Vol. 6, no 3, p. 431-437Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: Patient participation is said to be an important factor for patients to experience satisfaction and quality with hospital care. Still, little is known about what participation actually means for patients in the specific context of hospital settings. Therefore, the aim of this study was to elucidate meanings of participation as narrated by patients.

Method: Narrative interviews were conducted during the Autumn of 2013 until the Spring of 2014 and then phenomenological hermeneutically interpreted. In this study, we suggest that the phenomenon of participation in hospital care is experienced by the patient when being a co-creator and seen as an important person in a trustful context.

Results: The results illustrate that an experience of an open, cooperative and coherent environment invites and contributes to participate despite being in a vulnerable situation. The study highlights the importance of responding to each patient as a person, who sometimes has a need to participate actively and sometimes wants to hand over and assume the role of patient in the hospital care setting.

Discussion: Meanings of participation among patients in hospital care can be understood as a phenomenon experienced when being an involved co-creator and seen as an important person in a trustful context. In this study, as well as in previous research it is obvious that participation in hospital care concerns more than being involved in decision-making and receiving information.

Place, publisher, year, edition, pages
The University of Buckingham Press Ltd, 2018
Keywords
Clinical communication, dignity, hospital care, lived experiences, narratives, nursing, patients, patient-clinician relationship, patient participation, patient satisfaction, person-centered healthcare, phenomenological hermeneutic interpretation, qualitative
National Category
Nursing
Research subject
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7742 (URN)10.5750/ejpch.v6i3.1521 (DOI)
Available from: 2018-09-30 Created: 2019-09-16 Last updated: 2021-11-18Bibliographically approved
Melander, C., Kikhia, B., Olsson, M., Wälivaara, B.-M. & Sävenstedt, S. (2018). The impact of using measurements of electrodermal activity in the assessment of problematic behaviour in dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, 8(3), 333-347
Open this publication in new window or tab >>The impact of using measurements of electrodermal activity in the assessment of problematic behaviour in dementia
Show others...
2018 (English)In: Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, E-ISSN 1664-5464, Vol. 8, no 3, p. 333-347Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: A major and complex challenge when trying to support individuals with dementia is meeting the needs of those who experience changes in behaviour and mood. Aim: To explore how a sensor measuring electrodermal activity (EDA) impacts assistant nurses' structured assessments of problematic behaviours amongst people with dementia and their choices of care interventions. Methods: Fourteen individuals with dementia wore a sensor that measured EDA. The information from the sensor was presented to assistant nurses during structured assessments of problematic behaviours. The evaluation process included scorings with the instrument NPI-NH (Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home version), the care interventions suggested by assistant nurses to decrease problematic behaviours, and the assistant nurses' experiences obtained by focus group interviews. Results: The information from the sensor measuring EDA was perceived to make behavioural patterns more visual and clear, which enhanced assistant nurses' understanding of time-related patterns of behaviours. In turn, this enhancement facilitated timely care interventions to prevent the patterns and decrease the levels of problematic behaviour. Conclusion: With the addition of information from the sensor, nursing staff could target causes and triggers in a better way, making care interventions more specific and directed towards certain times throughout the day to prevent patterns of problematic behaviours.

National Category
Health Sciences Nursing
Research subject
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7743 (URN)10.1159/000493339 (DOI)000465207700004 ()30386370 (PubMedID)2-s2.0-85054876403 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-12 Created: 2019-09-16 Last updated: 2023-10-24Bibliographically approved
Olsson, M. (2017). Att leva med långvarig neurologisk sjukdom: Självförståelse och förståelse. In: Dahlberg, K.; Ekman, I. (Ed.), Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd (pp. 159-167). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att leva med långvarig neurologisk sjukdom: Självförståelse och förståelse
2017 (Swedish)In: Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd / [ed] Dahlberg, K.; Ekman, I., Stockholm: Liber , 2017, p. 159-167Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2017
National Category
Nursing
Research subject
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7744 (URN)9789147112715 (ISBN)
Available from: 2017-08-23 Created: 2019-09-16 Last updated: 2023-06-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications