Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 46) Show all publications
Karlsson, M. (2023). Kan man vänta sig ett enhetligt civilsamhälle i tider av kris?. In: KUNSKAPSKONFERENSEN 2023: Forskning som förändrar civilsamhället – krisberedskap, krishantering och samverkan. Paper presented at Kunskapskonferensen 2023 - Forskning som förändrar civilsamhället, Stockholm, 17 oktober 2023 (pp. 11-14).
Open this publication in new window or tab >>Kan man vänta sig ett enhetligt civilsamhälle i tider av kris?
2023 (Swedish)In: KUNSKAPSKONFERENSEN 2023: Forskning som förändrar civilsamhället – krisberedskap, krishantering och samverkan, 2023, p. 11-14Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10677 (URN)
Conference
Kunskapskonferensen 2023 - Forskning som förändrar civilsamhället, Stockholm, 17 oktober 2023
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2024-02-05 Created: 2024-02-05 Last updated: 2024-02-06
Karlsson, M. (2023). Strecken under strecket: Om fattigdomar och de svenska Stadsmissionernas möjliga roll. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(6), 822-832
Open this publication in new window or tab >>Strecken under strecket: Om fattigdomar och de svenska Stadsmissionernas möjliga roll
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6, p. 822-832Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Trots att fattigdomen i Sverige med europeiska mått är begränsad, så finns det grupper i det svenska samhället som är särskilt utsatta. Här lyfts sådana grupper fram, och det diskuteras hur många människor lever långt under de officiella fattigdomsstreck som anges för att fastslå skäliga och rimliga lev-nadsnivåer. Det finns streck under strecket. Vidare argumenteras för att idé-burna organisationer, såsom de svenska stadsmissionerna, kanske i vissa avseenden är särskilt lämpade för att möta människor i fattigdom. Diskussio-nen tar sin utgångspunkt i offentlig statistik på området samt i egen tidigare insamlad och redovisad empiri.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10668 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-01-31Bibliographically approved
Karlsson, M. & Andersen, R. (2023). Vilken resurs kan deltagare i civilsamhället vara vid en framtida hälsokris?: En studie av krisinsatsvilja i det civila samhället i allmänhet och i idrottsorganisationer i synnerhet. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(4), 580-588
Open this publication in new window or tab >>Vilken resurs kan deltagare i civilsamhället vara vid en framtida hälsokris?: En studie av krisinsatsvilja i det civila samhället i allmänhet och i idrottsorganisationer i synnerhet
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 4, p. 580-588Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I denna artikel undersöks svenskarnas vilja att göra en frivillig insats vid en hälsokris med fokus på hur den relaterar till deras engagemang i det civila samhället i allmänhet och i idrottsorganisationer i synnerhet. Resultaten visar att svenskarnas vilja att göra insatser vid kris (men också krig) generellt sett är stor, men att det finns märkbara skillnader mellan de som är medlemmar i civilsamhällesorganisationer och de som inte är medlemmar. Resultaten visar också att krisinsatsviljan är högre bland de som är medlemmar i flera olika organisationstyper. Det finns dock viss variation mellan organisationstyperna – där villigheten att göra insatser är störst bland medlemmar civila insats-organisationer och idrottsorganisationer. Idrottsrörelsen samlar en stor andel av civilsamhällesengagemanget i Sverige, och kan ur ett krisinsatsperspektiv utgöra en viktig resurs vid sidan av det offentliga.

National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10666 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-01-31Bibliographically approved
Karlsson, M. (2022). Det svenska icke-mottagandet. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(4), 449-457
Open this publication in new window or tab >>Det svenska icke-mottagandet
2022 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 4, p. 449-457Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den svenska välfärdstaten har under många decennier betraktats som en av världens bäst utbyggda. En återkommande ambition i den har varit att nå stora befolkningsgrupper med breda och generella stödinsatser. I föreliggande text diskuteras icke-mottagande (non-take up) i relation till svenska förhållanden, och hur sådant icke-mottagande kan försvåra särskilt för de ekonomiskt mest utsatta i samhället, men också på sikt vara ett hot mot den offentliga välfärdens legitimitet. Icke-mottagande förstås i texten som dåmänniskor med rätt till stöd av den offentliga välfärden inte får (full del av) det. Som en del av diskussionen kopplas fenomenet till en empirisk studie av av de svenska Stadsmissionernas insatser för personer i fattigdom.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9872 (URN)
Available from: 2022-10-31 Created: 2022-10-31 Last updated: 2022-10-31Bibliographically approved
Karlsson, M. & Svedberg, L. (2022). Fattigdom i välfärden. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(4), 433-437
Open this publication in new window or tab >>Fattigdom i välfärden
2022 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 4, p. 433-437Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [sv]

För några år sedan tyckte sig det svenska Finansdepartementet, apropå den så kallade Agenda 2030, kunna slå fast att fattigdom i absolut mening är avskaffad i Sverige, även om delar av befolkningen har knappa resurser i förhållande till genomsnittet. Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) menar däremot, med direkt anknytning till samma agenda, att Sverige saknar statistik över absolut fattigdom. Det motsägelsefulla i de båda påståendena kan ses som en ren lapsus. Eller som ett uttryck för ett mantra om den lyckade välfärdsstaten som avskaffade fattigdomen, så självklart att statistiska underlag är onödiga. Eller som två påståenden som egentligen inte talar mot varandra: att den absoluta fattigdomen är avskaffad har blivit så vedertaget så att det är själva skälet till att den inte studeras i Sverige. Men de två argumenten antyder också något som kan ses som en utgångspunkt för det här temanumret. Å ena sidan är fattigdom och dess eventuella närvaro en helt central fråga för varje välfärdsstat värd namnet. Det får Finansdepartementets utsaga om svensk fattigdom gestalta – den är avskaffad! Å andra sidan finns det kanske ett lite mer återhållsamt och kritiskt granskande intresse kring svensk fattigdom som Statistiska centralbyråns torra konstaterande möjligen kan illustrera. Hur som helst kommer artikelförfattarna att visa att det knappast finns några entydiga svar.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9871 (URN)
Available from: 2022-10-31 Created: 2022-10-31 Last updated: 2022-10-31Bibliographically approved
Haglund, B., Swärd, H. & Karlsson, M. (2022). Hälso- och sjukvårdskuratorer och dess legitimering: En långvarig process. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1), 5-11
Open this publication in new window or tab >>Hälso- och sjukvårdskuratorer och dess legitimering: En långvarig process
2022 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 1, p. 5-11Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10667 (URN)
Available from: 2024-01-31 Created: 2024-01-31 Last updated: 2024-01-31Bibliographically approved
Vamstad, J. & Karlsson, M. (2022). Welfare between Social and Human Rights: Charity in the New Social Landscape of Sweden. Social Policy and Society, 1-14
Open this publication in new window or tab >>Welfare between Social and Human Rights: Charity in the New Social Landscape of Sweden
2022 (English)In: Social Policy and Society, ISSN 1474-7464, E-ISSN 1475-3073, p. 1-14Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Welfare states in Europe and around the world are experiencing growing numbers of people with limited or unclear rights to public welfare within their borders. These are refugees, undocumented migrants, EU-migrants and other groups of displaced or deprived people seeking a better life. In Sweden, this situation is trying the highly held principles of social and human rights, as charities are becoming an increasingly important complement to rights-based public welfare services. This article will show how eight different City Missions in Sweden are seeing a new role for themselves in an emerging social landscape. The findings will be analysed in terms of social and human rights, using the classic theories of T. H. Marshall as well as more recent research.

Keywords
Social rights, Human rights, Charities, Non-profit, Welfare state
National Category
Political Science
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9440 (URN)10.1017/s147474642200015x (DOI)000771263200001 ()
Available from: 2022-03-21 Created: 2022-03-21 Last updated: 2022-04-06Bibliographically approved
Vamstad, J. & Karlsson, M. (2022). Welfare Beyond Social Rights: How Charities Are Stepping Up to Aid Non-Citizens in Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Welfare Beyond Social Rights: How Charities Are Stepping Up to Aid Non-Citizens in Sweden
2022 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Sweden and the other Nordic countries have come to represent a particular type of social democratic, universal welfare state in literature on social policy. Much of the more recent literature however documents research into how these countries have diverged from the Nordic welfare model. Our study adds to this recent literature. What we find is that a new social landscape is emerging for some of the most marginalised groups of people in Sweden. By studying eight charitable organisations, the Swedish City Missions, we have identified a new role and a new level of responsibility for this type of organisation in Sweden. 

Keywords
Welfare state, Social policy, Social work, Civil society, Philanthropy, Charity
National Category
Social Sciences Other Social Sciences
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9946 (URN)
Available from: 2022-12-08 Created: 2022-12-08 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Karlsson, M. (2021). Corona och fattigdom: Röster från de svenska stadsmissionerna. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(1), 71-81
Open this publication in new window or tab >>Corona och fattigdom: Röster från de svenska stadsmissionerna
2021 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 1, p. 71-81Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Corona-pandemin får sociala konsekvenser även i välfärdssamhällen, inte minst för personer som redan befinner sig i mycket utsatta sociala situationer. Här presenteras hur de högsta cheferna (direktorerna) på Sveriges tio stadsmissioner resonerade kring att möta personer i fattigdom under pandemins första halvår.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9558 (URN)
Available from: 2022-05-30 Created: 2022-05-30 Last updated: 2022-05-30Bibliographically approved
Karlsson, M. (2021). Covid-19 och det civila samhället: En berättelse om människors initiativ. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(1), 9-14
Open this publication in new window or tab >>Covid-19 och det civila samhället: En berättelse om människors initiativ
2021 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 1, p. 9-14Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

I det här temanumret fokuseras de samhälleliga aspekterna av pandemin. Även om Covid-19 är en sjukdom som drabbar individer, så drabbas indirekt hela samhället och inte minst de grupper som redan är särskilt utsatta. Människors sociala livssituationer, ekonomier och relationer riskerar att skadas i kölvattnet av pandemin. Samtidigt finns gott om exempel på hur enskilda personer, grupper och organisationer uppvisar kreativitet, medmänsklighet och uthållighet när samhället prövas i sin helhet.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9557 (URN)
Available from: 2022-05-30 Created: 2022-05-30 Last updated: 2022-05-30Bibliographically approved
Projects
Delimiting Social Welfare Provision: The Tension between Social Rights and Human Rights [2016-00905_Forte]; Marie Cederschiöld University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3272-5340

Search in DiVA

Show all publications