Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 86) Show all publications
Svedberg, L. (2022). Att inte vara en engagerad medborgare?. In: Johan von Essen; Lars Svedberg (Ed.), Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället (pp. 307-348). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att inte vara en engagerad medborgare?
2022 (Swedish)In: Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället / [ed] Johan von Essen; Lars Svedberg, Studentlitteratur AB, 2022, p. 307-348Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9748 (URN)9789144143071 (ISBN)
Available from: 2022-08-30 Created: 2022-08-30 Last updated: 2022-08-30Bibliographically approved
Svedberg, L. & Essen, J. v. (2022). Avslutning. In: Johan von Essen; Lars Svedberg (Ed.), Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället (pp. 349-358). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Avslutning
2022 (Swedish)In: Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället / [ed] Johan von Essen; Lars Svedberg, Studentlitteratur AB, 2022, p. 349-358Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9749 (URN)9789144143071 (ISBN)
Available from: 2022-08-30 Created: 2022-08-30 Last updated: 2022-08-30Bibliographically approved
Essen, J. v. & Svedberg, L. (Eds.). (2022). Engagemangets gestaltningar: Insatser i och utanför civilsamhället. Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Engagemangets gestaltningar: Insatser i och utanför civilsamhället
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Människors engagemang i form av ideellt arbete och informella insatser, genom givande och politisk deltagande spelar en avgörande roll och har under lång tid bidragit till att forma det svenska samhället.

Engagemangets gestaltningar är skriven av forskare som under lång tid studerat området. I den sammanhållna antologin, som bygger på ett stort material från ett antal befolkningsundersökningar, presenteras olika former av engagemang. Den långa tidsserien är unik både i ett nationellt och internationellt sammanhang. Det medborgerliga engagemanget och dess förändringar över tid kan följas på ett alldeles särskilt sätt. I boken presenteras de olika formerna av engagemang, vilka som är engagerade, vad de är engagerade i och hur detta engagemang kommer till uttryck. Bokens kapitel fogas systematiskt in i teoretiska referensramar.

Genom undersökningarna får läsaren veta på vilka sätt människor är engagerade både i traditionella organisationer, på internet och i sociala medier. Dessutom presenteras en särskild studie av medborgerligt engagemang bland människor med utländsk bakgrund samt en studie av människor som aldrig varit engagerade. Dessa undersökningar ger möjlighet att fånga upp betingelserna även för de här grupperna och att göra jämförelser med befolkningen i stort.

Boken riktar sig till studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen samt verksamma i och utanför civilsamhället.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022. p. 368
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9929 (URN)9789144143071 (ISBN)
Available from: 2022-11-29 Created: 2022-11-29 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Karlsson, M. & Svedberg, L. (2022). Fattigdom i välfärden. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(4), 433-437
Open this publication in new window or tab >>Fattigdom i välfärden
2022 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 99, no 4, p. 433-437Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [sv]

För några år sedan tyckte sig det svenska Finansdepartementet, apropå den så kallade Agenda 2030, kunna slå fast att fattigdom i absolut mening är avskaffad i Sverige, även om delar av befolkningen har knappa resurser i förhållande till genomsnittet. Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) menar däremot, med direkt anknytning till samma agenda, att Sverige saknar statistik över absolut fattigdom. Det motsägelsefulla i de båda påståendena kan ses som en ren lapsus. Eller som ett uttryck för ett mantra om den lyckade välfärdsstaten som avskaffade fattigdomen, så självklart att statistiska underlag är onödiga. Eller som två påståenden som egentligen inte talar mot varandra: att den absoluta fattigdomen är avskaffad har blivit så vedertaget så att det är själva skälet till att den inte studeras i Sverige. Men de två argumenten antyder också något som kan ses som en utgångspunkt för det här temanumret. Å ena sidan är fattigdom och dess eventuella närvaro en helt central fråga för varje välfärdsstat värd namnet. Det får Finansdepartementets utsaga om svensk fattigdom gestalta – den är avskaffad! Å andra sidan finns det kanske ett lite mer återhållsamt och kritiskt granskande intresse kring svensk fattigdom som Statistiska centralbyråns torra konstaterande möjligen kan illustrera. Hur som helst kommer artikelförfattarna att visa att det knappast finns några entydiga svar.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9871 (URN)
Available from: 2022-10-31 Created: 2022-10-31 Last updated: 2022-10-31Bibliographically approved
Essen, J. v. & Svedberg, L. (2022). Introduktion och teoretiska ansatser. In: Johan von Essen; Lars Svedberg (Ed.), Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället (pp. 15-40). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Introduktion och teoretiska ansatser
2022 (Swedish)In: Engagemangets gestaltningar: insatser i och utanför civilsamhället / [ed] Johan von Essen; Lars Svedberg, Studentlitteratur AB, 2022, p. 15-40Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9744 (URN)9789144143071 (ISBN)
Available from: 2022-08-30 Created: 2022-08-30 Last updated: 2022-08-30Bibliographically approved
Svedberg, L. & Essen, J. v. (2022). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019. In: Kenneth Abrahamsson; Per-Ola Jansson; Torvald Åkesson (Ed.), Demokratin som bildningsväg: (pp. 231-256). Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
2022 (Swedish)In: Demokratin som bildningsväg / [ed] Kenneth Abrahamsson; Per-Ola Jansson; Torvald Åkesson, Carlsson Bokförlag, 2022, p. 231-256Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Carlsson Bokförlag, 2022
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9918 (URN)9789189065444 (ISBN)
Available from: 2022-11-28 Created: 2022-11-28 Last updated: 2023-06-26Bibliographically approved
Sjöstrand, E. & Svedberg, L. (2021). Ett engagerande mikrokosmos: folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang. Stockholm: Folkbildningsrådet
Open this publication in new window or tab >>Ett engagerande mikrokosmos: folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang handlar om demokrati och samhällsengagemang. Här har folkbildningen en viktig roll att spela. I rapporten undersöker författarna hur folkhögskolan underlättar, uppmuntrar och initierar samhällsengagemang hos sina deltagare.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan 1992 genomfört sju nationella befolkningsstudier om medborgerligt engagemang, varav den senaste ägde rum 2019. De resultat som presenteras i rapporten Ett engagerande mikrokosmos tar sin utgångspunkt i den nationella studien och en samtidigt genomförd undersökning bland deltagarna på långa kurser vid Sveriges folkhögskolor. Till detta genomförde forskarna en fördjupningsundersökning vid fyra folkhögskolor. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkbildningsrådet, 2021. p. 125
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9228 (URN)978-91-88692-77-1 (ISBN)
Available from: 2021-10-26 Created: 2021-10-26 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Svedberg, L. & Essen, J. v. (2021). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019. In: Johan von Essen (Ed.), Det svenska civilsamhället: En introduktion (pp. 45-62). Ideell Arena
Open this publication in new window or tab >>Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
2021 (Swedish)In: Det svenska civilsamhället: En introduktion / [ed] Johan von Essen, Ideell Arena , 2021, p. 45-62Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Ideell Arena, 2021
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9922 (URN)9789187003370 (ISBN)
Available from: 2022-11-28 Created: 2022-11-28 Last updated: 2022-11-28Bibliographically approved
Essen, J. v. & Svedberg, L. (2020). Avslutning. In: Johan von Essen & Lars Svedberg (Ed.), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019: (pp. 131-134). Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Open this publication in new window or tab >>Avslutning
2020 (Swedish)In: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019 / [ed] Johan von Essen & Lars Svedberg, Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola , 2020, p. 131-134Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020
Series
Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 98
National Category
Sociology
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8438 (URN)
Available from: 2020-11-03 Created: 2020-11-03 Last updated: 2022-01-04Bibliographically approved
Essen, J. v. & Svedberg, L. (2020). Förord. In: Johan von Essen & Lars Svedberg (Ed.), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019: (pp. 5-5). Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Open this publication in new window or tab >>Förord
2020 (Swedish)In: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019 / [ed] Johan von Essen & Lars Svedberg, Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola , 2020, p. 5-5Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020
Series
Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 98
National Category
Sociology
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8431 (URN)
Available from: 2020-11-03 Created: 2020-11-03 Last updated: 2022-01-04Bibliographically approved
Projects
Swedish civic engagement: a study of change and continutiy [2011-06713_VR]; Marie Cederschiöld University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0368-5183

Search in DiVA

Show all publications