Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 99) Show all publications
Sandin, B., Sköld, J. & Schiratzki, J. (2022). Var går gränsen för statens ansvar? : Upprättelseprocessen för dem som vanvårdats i samhällsvård ur ett historiskt perspektiv på normalitet, aga och barns rättigheter: [What is the limit of state responsibility? A historical perspective on how the state interpreted its responsibility to safeguard children from abuse]. Statsvetenskaplig Tidskrift, 124(2), 349-377
Open this publication in new window or tab >>Var går gränsen för statens ansvar? : Upprättelseprocessen för dem som vanvårdats i samhällsvård ur ett historiskt perspektiv på normalitet, aga och barns rättigheter: [What is the limit of state responsibility? A historical perspective on how the state interpreted its responsibility to safeguard children from abuse]
2022 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 124, no 2, p. 349-377Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we study the legislative processes that formed the basis for how the state’s role and responsibility to protect and represent children was formulated during the 20th century based on legislative initiatives against corporal punishment. This is the backdrop for an analysis of the scheme to compensate adults that have claimed that they as children had been abused in the care of the state. As a basis for our analyzes, we have used laws and statutes, ordinances, and preparatory works in family and criminal law as well as school and social law. In the process that led up to the compensation scheme a choice was made; child abuse in the past would not be defined according to the norms set by past legislation and government ordinances to protect children from abuse, but in relation to what was believed to be common child-rearing practices. The focus shifted to current understandings of what was normal in the past as well as to how similar abuse would be treated in legal practice in current tort cases disregarding the explicit stands taken by past governments to protect children in care. The opportunity for reconciliation decreased with this development.

Keywords
Vanvård, Upprättelse, Ersättningsnämnd
National Category
Political Science History Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9649 (URN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-00279
Available from: 2022-06-27 Created: 2022-06-27 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2021). Nya regler om vårdnad - gemensam vårdnad oberoende av samarbete och obligatoriska informationssamtal: Vad betyder det för socialt arbete med våld i nära relationer?. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 4 oktober 2021..
Open this publication in new window or tab >>Nya regler om vårdnad - gemensam vårdnad oberoende av samarbete och obligatoriska informationssamtal: Vad betyder det för socialt arbete med våld i nära relationer?
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Den 1 juli 2021 trädde en rad lagändringar om vårdnad i kraft. Några av dessa är:

  • gemensam vårdnad mot en förälders vilja och oberoende av samarbetsförmåga,
  • tillfälliga vårdnadshavare, 
  • omformuleringar av barnets bästa-paragrafen,  
  • möjlighet att prata med barnet i en vårdnadsutredning utan samtycke av vårdnadshavare, 
  • ökade möjligheter för socialnämnd att inhämta sekretesskyddade uppgifter,  
  • en tidsgräns på fyra månader för vårdnadsutredningar,  
  • regler om behörig domstol när barn eller föräldrar har skyddade personuppgifter.

Den 1 januari 2022 träder lagen om obligatoriska informationssamtal i kraft, den tillämpas fr o m mars 2022. Vid sidan av lagändringarna föreslås i propositionen att gemensam vårdnad ska ges en ny innebörd. 

En ambition bakom ändringarna är att hjälp separerade föräldrar att förhandla om hållbara överenskommelser om barnen. En annan att stärka skyddet mot våld i nära relationer. Medlem för att hjälpa förhandla hållbara överenskommelser är att: Rätten till domstolsprövning av vårdnadstvister begränsas genom krav på obligatoriska informationsmöten. Möjligheten att få gemensam vårdnad begränsas genom att samarbetsförmåga inte längre ska vara en förutsättning för gemensam vårdnad och gemensam vårdnad ska kunna utdömas mot bägge föräldrarnas vilja. Utan att det framkommer av lagtexten förespråkas en nytolkning av vad det innebär att ha vårdnaden om ett barn. Enligt propositionen ska gemensam vårdnad endast avse formella beslut. En ambition bakom ändringarna är att hjälpa separerade föräldrar att förhandla om Lagstiftarens hållning tycks vara att en vårdnadshavare kan hantera alla andra aspekter av vårdnaden som han/hon vill. För att stärka skyddet mot våld i nära relationer föreslås vissa undantag för familjer i vilka det förekommit våld. I dessa ska möjligheten till rättslig prövning inte begränsas, ensam vårdnad och begränsat, eller inget umgänge, förordas. Vilka handlingar som ska definieras som sådant våld som möjliggör ensam vårdnad och begränsad kontakt, diskuteras inte, utan det överlåts på domstolarna att bedöma. Erfarenhetsmässigt vet vi att domstolarna ställer höga krav på robust bevisning från en förälder som mot den andres nekande hävdar att hen eller barnen utsatts för våld. Tänkbart är att dessa krav blir tuffare när konsekvenser av våldshandlingarna blir mer långgående.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9836 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 4 oktober 2021.
Note

Konferensen arrangeras av forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Available from: 2022-10-11 Created: 2022-10-11 Last updated: 2022-10-11Bibliographically approved
Sköld, J., Sandin, B. & Schiratzki, J. (2021). När välfärdssamhället gör fel: De vanvårdade och upprättelsens gränser. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 179-180(3-4), 92-101
Open this publication in new window or tab >>När välfärdssamhället gör fel: De vanvårdade och upprättelsens gränser
2021 (Swedish)In: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, Vol. 179-180, no 3-4, p. 92-101Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

This article addresses the Swedish state’s process to provide redress for historical abuse in out-of-home care. The aim is to illuminate how the current state’s responsibility for past child abuse is negotiated in such processes. In Sweden, a temporary financial redress scheme was in effect 2013-16, which compensated fewer than every second applicant. The article demonstrates that the political ambition to recognize symbolically and acknowledge the victims’ suffering and the past society's betrayal of them resulted in unintended consequences when translated into a legal bureaucratic process. The logic of a court assessment is based not on recognition but on establishing legal liability. In the end, redress came to focus on what the state could be deemed responsible for in the past and how modern legal principles could be harmonized with a compensation scheme designed to compensate those for wrongdoings which cannot be redressed by current tort law.

Keywords
Vanvård, Upprättelse, Ersättningsnämnd
National Category
Political Science History Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9418 (URN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-00279
Available from: 2022-02-15 Created: 2022-02-15 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2020). Anmälan: Perry, Elizabeth Stuart, Child Support Law in California and Sweden: a Comparison Across Welfare State Models, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 43, 2019, 614 sidor [Review]. Nordisk socialrättslig tidskrift, 11(23-24), 111-113
Open this publication in new window or tab >>Anmälan: Perry, Elizabeth Stuart, Child Support Law in California and Sweden: a Comparison Across Welfare State Models, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 43, 2019, 614 sidor
2020 (Swedish)In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, Vol. 11, no 23-24, p. 111-113Article, book review (Other academic) Published
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8047 (URN)
Available from: 2020-04-09 Created: 2020-04-09 Last updated: 2020-06-03Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2020). Barnrätt, barns rätt och vuxnas ansvar (1 uppled.). In: Linnéa Bruno; Zulmir Bečević (Ed.), Barn & unga i utsatta livssituationer: perspektiv från forskning och praktik (pp. 27-40). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Barnrätt, barns rätt och vuxnas ansvar
2020 (Swedish)In: Barn & unga i utsatta livssituationer: perspektiv från forskning och praktik / [ed] Linnéa Bruno; Zulmir Bečević, Stockholm: Liber, 2020, 1 uppl, p. 27-40Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2020 Edition: 1 uppl
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8319 (URN)9789147133598 (ISBN)
Available from: 2020-09-02 Created: 2020-09-02 Last updated: 2023-02-20Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2020). Clarifications of concepts: On the four general principles of the CRC (1 uppled.). In: Trine Schultz, Anne Mørk & Hanne Hartoft (Ed.), Children's rights: The convention on the rights of the child in danish law (pp. 59-71). Köpenhamn: DJØF Forlag
Open this publication in new window or tab >>Clarifications of concepts: On the four general principles of the CRC
2020 (English)In: Children's rights: The convention on the rights of the child in danish law / [ed] Trine Schultz, Anne Mørk & Hanne Hartoft, Köpenhamn: DJØF Forlag, 2020, 1 uppl, p. 59-71Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: DJØF Forlag, 2020 Edition: 1 uppl
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8318 (URN)9788757444889 (ISBN)
Available from: 2020-09-02 Created: 2020-09-02 Last updated: 2020-09-07Bibliographically approved
Sköld, J., Sandin, B. & Schiratzki, J. (2020). Historical justice through redress schemes?: The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden. Scandinavian Journal of History, 45(2), 178-201
Open this publication in new window or tab >>Historical justice through redress schemes?: The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden
2020 (English)In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 45, no 2, p. 178-201Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish redress scheme intended for victims of historical child abuse in out-of-home care compensated only 46% of claimants who sought economic compensation for past harms. This article explores the reasons behind this comparatively low validation rate by investigating a) how the eligibility criteria of the Redress Act were evaluated by the Redress Board; and b) the justifications and underlying values used when applications were rejected with reference to the fact that reported abuse was not deemed to be sufficiently severe according to past standards. Victim capital, which determines how vulnerable or credible a victim is perceived to be by others, as well as competence and narration, are essential aspects for this type of legal proceeding. The article demonstrates that the claimants had to traverse a complicated web of criteria to be awarded compensation. The outcomes for claimants were affected by how the past was conceptualized in this legal setting, what competences the victims themselves possessed, what competence and resources the administrative system offered, and the extent to which the decision-making process fragmented victims’ narratives.

Keywords
Redress, Child abuse, Victim capital, Fragmentation
National Category
History Social Work Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7201 (URN)10.1080/03468755.2018.1555100 (DOI)000560460500003 ()
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-00279
Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2019). Barnrättens grunder (7ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Barnrättens grunder
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 174 Edition: 7
Keywords
Barnrätt, Barns rättigheter, Familjerätt, Föräldrarätt, Föräldrar och barn, Lagstiftning, Socialrätt, Sverige
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7797 (URN)9789144127453 (ISBN)
Available from: 2019-09-17 Created: 2019-09-17 Last updated: 2020-06-03Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2019). Barns rättigheter (1ed.). In: Gunilla Silfverberg (Ed.), Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid (pp. 93-94). Stockholm: Appell Förlag
Open this publication in new window or tab >>Barns rättigheter
2019 (Swedish)In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 93-94Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Appell Förlag, 2019 Edition: 1
Keywords
Lagar för att skydda barn, Lagstiftning för att skydda barn
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7726 (URN)9789198496055 (ISBN)
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Schiratzki, J. (2019). Children’s Right to Family Life and the Swedish Constitution. In: Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R.L. Bendiksen (Ed.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: (pp. 357-373). Brill Nijhoff
Open this publication in new window or tab >>Children’s Right to Family Life and the Swedish Constitution
2019 (English)In: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries / [ed] Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R.L. Bendiksen, Brill Nijhoff, 2019, p. 357-373Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Brill Nijhoff, 2019
Series
Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, ISSN 2405-8343 ; 5
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7987 (URN)10.1163/9789004382817_019 (DOI)978-90-04-38281-7 (ISBN)
Available from: 2020-02-10 Created: 2020-02-10 Last updated: 2023-07-11
Projects
The Child, the Family, and the State: Children´s Rights Regimes in Sweden, France, and the United States [2009-01738_VR]; Marie Cederschiöld UniversityCoordinated intervention systems against violence in close relationships [2019-01492_Forte]; Marie Cederschiöld University; Publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaBörjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaRobertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023. Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaForthmeiier, F. & Ekström, V. (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence. In: : . Paper presented at European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023.. Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356. Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2105-0301

Search in DiVA

Show all publications