Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Robertsson, Karin
Publications (10 of 13) Show all publications
Robertsson, K. & Schoug, A. (2024). A framework to comprehend the recruitment, organization, and retention of civic engagement within the context of Scandinavian civil society. In: : . Paper presented at Conference on Civil Society Studies 2024 18-19 April 2024, Aalborg University, Campus Copenhagen.
Open this publication in new window or tab >>A framework to comprehend the recruitment, organization, and retention of civic engagement within the context of Scandinavian civil society
2024 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Civil society, Civic engagement, Volunteer recruitment
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10841 (URN)
Conference
Conference on Civil Society Studies 2024 18-19 April 2024, Aalborg University, Campus Copenhagen
Available from: 2024-05-30 Created: 2024-05-30 Last updated: 2024-05-30Bibliographically approved
Eriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport redovisas resultat av en studie av hur tre kommuner hanterar socialnämndens ansvar för insatser på våldsområdet. Den undersöker hur kommunerna organiserar och genomför arbetet med att ge stöd till vuxna personer som utsatts för våld i nära relation respektive insatser till personer som utövar våld i nära relation. Studien genomfördes under åren 2020-2022 av forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” finansierat av Forte (2019-01492).

Resultaten pekar på betydelsen av särskilda enheter eller mottagningar inriktade på våld i nära relation för att säkra god kvalitet i kommunernas insatser. Samtidigt synliggör både brukares och personalens beskrivningar utmaningar i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Dessa handlar om implikationer av socialtjänstens funktionsindelning och specialisering, komplexiteten i att komma ur våld i förhållande till begränsade resurser till stödet till våldsutsatta, särskilt sårbara våldsutsatta brukare och hur arbetet är anpassat till deras behov, samt problemet med att interventionssystemet kring våld i nära relationer tenderar att vara vuxencentrerat trots att det finns minderåriga barn i familjen de flesta fall av våld i nära relationer som socialtjänsten kommer i kontakt med.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 65
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 103
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10216 (URN)
Available from: 2024-01-09 Created: 2024-01-09 Last updated: 2024-01-09
Robertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023.
Open this publication in new window or tab >>Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Presentationen bygger på en studie av socialtjänstens organisering av insatser mot våld i nära relation. I fokus står frågan om hur myndighetsutövning rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna respektive stöd- och behandlingsinsatser rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna relateras till varandra organisatoriskt och professionellt. Utifrån exempel från 16 olika myndighetsutövande enheter och totalt 7 enheter som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser diskuteras de fyra olika modeller för organiseringen av socialtjänstens arbete med våld i nära relation som framträder ur de olika exemplen.

Keywords
Våld i nära relationer, Socialtjänst, Organisering, Organisation
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10464 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 31
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10452 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Robertsson, K. (2023). Nya sätt att organisera sig i civilsamhället: En översikt av aktuellt kunskapsläge. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Open this publication in new window or tab >>Nya sätt att organisera sig i civilsamhället: En översikt av aktuellt kunskapsläge
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning om nya sätt att organisera sig i civilsamhället. Det övergripande syftet med översikten är att ge en överblick av det aktuella kunskapsläget på området och människors attityder till organisering. Översikten fokuserar på fyra olika områden inom forskningen:

  • Nya sätt att organisera sig
  • Faktorer som påverkar hur organisering sker
  • Utvecklingstendenser
  • Konsekvenser för framtiden.

Kunskapsöversikten visar att civilsamhällets utveckling präglas av både stabilitet och förändring. Det ideella engagemanget är stabilt över tid men inriktning och sättet att arbeta på förändras. Digitalisering och individualisering påverkar alla delar av samhället, även det civila samhället. Med denna utveckling följer också en rörelse mot att engagemanget blir mindre långsiktigt samt att färre vill bli medlemmar samtidigt som det uppstår fler sätt att engagera sig även i de traditionella folkrörelserna. Sociala medier är en bidragande faktor till den här utvecklingen och framstår framför allt som ett komplement till traditionella sätt att engagera sig och inte ett substitut. Vi kan se att det idag efterfrågas mer flexibla relationer mellan individer och ideella organisationer.

De förändringar som tas upp i kunskapsöversikten är en utmaning för civilsamhället. Färre medlemmar betyder minskade intäkter och människors nya sätt att engagera sig ställer krav på nya sätt att locka människor till den egna organisationens verksamhet. En annan utmaning är hur organisationers betydelse ska värderas när antalet medlemmar minskar men omfattningen av det allmännyttiga arbete är oförändrat.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2023. p. 28
Keywords
Medborgerligt engagemang, Civilsamhälle, Medlemskap, Ideellt arbete, Givande
National Category
Sociology Other Social Sciences
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10365 (URN)
Funder
Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-11-30Bibliographically approved
Robertsson, K. (2021). Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang. (Doctoral dissertation). Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Open this publication in new window or tab >>Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang
2021 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Civic engagement, commonly seen as concerning people's actions and activities,is generally studied at the individual level. In this doctoral thesis the term is used to examine and analyse how recruitment and organisation of civic engagement has developed since the mid-1990s at the organisational level in a Swedish context, as well as the conditions that have influenced and shaped this development. Three forms of civic engagement are examined: associational membership, volunteering and giving. In this thesis, interviews and text analyses are used. The analysis of archived webpages and annual reports demonstrates a more diversified range of forms of civic engagement available at the organisational level. It is expressed as an increased demand for different types of volunteering and giving, in addition to the more traditional form of civic engagement that associational membership constitutes in a Swedish context. The diversified range of civic engagement is accompanied by various recruitment practices such as marketing and fundraising, characterised by different institutional logics that guide the actual recruitment work within organisations. Interviews were conducted with elected representatives and employees at a senior level within non-profit human service organisations. The interviewees reasoning about the changing conditions for recruiting and organising civic engagement is understood as actions through which they reproduce or change logics. The study concludes that in practice, the recruitment and organisation of civic engagement can be seen as an expression of institutional complexity. It is argued that the collectively shared view of how civic engagement can and should be organised in a Swedish context is characterized by a complex composition of logics that prescribe different patterns of action for participants and organisations.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2021. p. 213
Series
Avhandlingsserie inom området Människan i välfärdssamhället, ISSN 2003-3699 ; 9
Keywords
Civic engagement, non-profit human service organisations, institutional logics, institutional complexity
National Category
Other Social Sciences
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8690 (URN)978-91-985808-9-1 (ISBN)
Public defence
2021-04-16, Aulan, Campus Ersta, 09:00
Opponent
Supervisors
Note

Alternativ titel: Between civil society and popular movement

Available from: 2021-03-26 Created: 2021-03-16 Last updated: 2023-10-03Bibliographically approved
Eriksson, M., Bergman, A.-S., Ekström, V. & Robertsson, K. (2021). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport presenteras resultaten av en forskarutvärdering av Relationsvådscentrum (RVC) i Stockholms stad. Utvärderingen har genomförts av en grupp forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och har pågått under 2020 och 2021. Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka vilken betydelse RVC har för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck. Studien fokuserar fyra olika områden: 1) Resultat, 2) Jämförelse med socialtjänstens ordinarie arbete, 3) Organisation, 4) Kostnader. Studien har genomförts genom en kombination av metoder och rapporten bygger på sex olika dataset: 1) Dokument och statistik rörande RVC:s brukare och arbete, inklusive underlag om ekonomiska förutsättningar; 2) Självskattningar av traumasymptom hos RVC:s våldsutsatta brukare; 3) Tematiskt strukturerade intervjuer med personal vid RVC respektive stadsdelarnas RVT; 4) Enkät till personal i RVC respektive stadsdelarnas RVT om hur samverkan mellan RVC och övriga delar av socialtjänsten fungerar; 5) Tematiskt strukturerade intervjuer med brukare vid RVC, 6) RVC:s brukarundersökning. Utvärderingens övergripande slutsats är att RVC är av central betydelse för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt finns en rad områden där det går att se stor potential till förbättringar.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2021. p. 91
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9387 (URN)
Available from: 2022-02-01 Created: 2022-02-01 Last updated: 2023-03-08Bibliographically approved
Robertsson, K. N., Hvenmark, J. & Karlsson, M. (2017). Changing Forms of Involvement in Socially Oriented CSOs?: Mapping the Organizational Repertoire of Involvement in Four CSOs from 1996 to 2015. In: : . Paper presented at 46TH ANNUAL ARNOVA CONFERENCE, Grand Rapids, Michigan, USA, November 16-18 2017.
Open this publication in new window or tab >>Changing Forms of Involvement in Socially Oriented CSOs?: Mapping the Organizational Repertoire of Involvement in Four CSOs from 1996 to 2015
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

This study set out to explore the organizational repertoire of involvement in four socially oriented CSOs in Sweden from 1996 to 2015. Data are drawn from a content analysis of organizations archived websites. Over time, tentative results indicate a looser connection between being a formal member and doing voluntary work for that same organization, a significant increase regarding forms of involvement categorized as voluntary work as well as giving and, a shift in terminology. Finally, in light of comparison to prior studies the authors suggest adding yet another empirical dimension to the organizational repertoire of involvement – attention.

Keywords
Civic engagement
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10465 (URN)
Conference
46TH ANNUAL ARNOVA CONFERENCE, Grand Rapids, Michigan, USA, November 16-18 2017
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Robertsson, K. & Hvenmark, J. (2015). Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer. In: Ola Segnestam Larsson (Ed.), Förtroendevald: Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor (pp. 173-204). Stockholm: Idealista förlag
Open this publication in new window or tab >>Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer
2015 (Swedish)In: Förtroendevald: Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor / [ed] Ola Segnestam Larsson, Stockholm: Idealista förlag , 2015, p. 173-204Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Idealista förlag, 2015
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-5004 (URN)9789187003066 (ISBN)
Available from: 2016-01-20 Created: 2016-01-20 Last updated: 2024-05-23Bibliographically approved
Hvenmark, J. & Robertsson, K. (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Open this publication in new window or tab >>Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015. p. 26
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-5005 (URN)
Available from: 2016-01-20 Created: 2016-01-20 Last updated: 2024-03-01Bibliographically approved
Projects
Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person; Marie Cederschiöld UniversityForskningsprogrammet Människovärde och delaktighet (MOD); Marie Cederschiöld University; Publications
Hultman, L. & Tideman, M. (2024). Brukarinflytande i daglig verksamhet och gruppboende: Ett pilotprojekt om BIKVA och Qualid i LSS-verksamheter. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaHolmqvist, A., Eriksson, M. & Tideman, M. (2023). Being represented by others due to diminished decision capacity: a review of research literature. Nordic Social Work Research, 13(3), 445-459Hultman, L. & Hultman, M. (2023). "Believe me, only I know how I feel.": An autoethnographic account of experiences of epistemic injustice in mental health care. Frontiers in Psychiatry, 14, Article ID 1058422. Segnestam Larsson, O. & Tideman, M. (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaHultman, L., Tideman, M. & Eriksson, M. (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 24(1), 288-301Linehan, C., Birkbeck, G., Araten-Bergman, T., Baumbusch, J., Beadle-Brown, J., Bigby, C., . . . Tossebro, J. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers.. HRB open research, 5, Article ID 27. Tideman, M. & Aspling, J. (2021). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), 393-415
Organisations

Search in DiVA

Show all publications