Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet
Title [en]
Swedish civic engagement: a study of change and continutiy
Abstract [sv]
Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola genomfört fyra nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Detta projekt syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetets och de informella insatsernas omfattning, struktur och innehåll förändras. Det här uppnås genom två till varandra relaterade delstudier, en kvalitativ studie och en ny befolkningsundersökning. Därutöver ska projektet sätta in det svenska medborgerliga engagemanget i ett skandinaviskt komparativt sammanhang, vilket sker genom samarbete med norska och danska forskare. Projektet har två mål. Det ska studera om och hur förändringar, i form av nya sociala medier och i form av nya organisationsformer, påverkar medborgerligt engagemang och ideellt arbete. Det ska fullfölja de tidigare befolkningsundersökningarna och fortsätta studera ideellt arbete och informella insatser. Projektet ska ge empiriska data för och teoretiska bidrag till det akademiska samtalet om det medborgerliga engagemangets vitalitet. Det offentliga samtalet om medborgerligt engagemang är fyllt av förhoppningar och farhågor som ofta vilar på starka normativa ställningstaganden, inte bara om människors engagemang utan också om tillståndet i det svenska samhället. Därför är det viktigt att det finns robusta empiriska data att vila mot. Detta kommer projektet att bidra med.
Co-InvestigatorJegermalm, Magnus
Co-Investigatorvon Essen, Johan
Principal InvestigatorSvedberg, Lars
Coordinating organisation
Marie Cederschiöld University
Funder
Period
2011-01-01 - 2013-12-31
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:2934Project, id: 2011-06713_VR

Search in DiVA

Other Social Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

Projektsida