Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Nationella Imperativ och Lokala praktiker - att hantera motstridiga kunskapsintressen på lokal nivå
Title [en]
National Imperatives and Local practice - to deal with conflicting knowledge interests at a local level
Abstract [sv]
Socialt arbete har länge kritiserats för avsaknad av en vetenskapligt underbyggd logik. Socialtjänstlagen med sin ramlagskaraktär ställde höga krav på socialarbetarnas professionella kompetens. Professionaliseringen skulle också stödjas genom etableringen av socialt arbete som akademiskt ämne - en utveckling som dock inte har införlivats fullt ut. En intensifierad kritik under 1990- och början av 80-talet resulterade i statliga försök att i ökad utsträckning styra praktiken och kom att leda till att en rad delvis motstridiga krav ställdes på praktiken; främst gällande inflytandet från olika intressenter vid val och utformning av insatser. Det är dessa olika, delvis motstridiga imperativ, hur de relateras till varandra och hanteras på olika nivåer i kommunerna, som utgör projektets empiriska objekt och analytiska utgångspunkt. Genom empiriska undersökningar och analyser på nationell och lokal nivå kommer relationen mellan nationella imperativ och lokala praktiker att studeras. Metodmässigt bygger studien på (a) en dokument- och intervjustudie på nationell nivå, (b) en nationell enkätundersökning till ett representativt urval kommuner, samt (c) fallstudier av ett strategiskt urval av 3-4 kommuner. Syftet är att undersöka hur politiker, chefer och professionella hanterar de senaste decenniernas krav på såväl ökad vetenskaplig kunskapsbasering och brukarinflytande som förändringar ifråga om styrsystem, och att i detta också inkludera ett brukarperspektiv.
Co-InvestigatorOscarsson, Lars
Co-InvestigatorSegnestam Larsson, Ola
Coordinating organisation
Marie Cederschiöld University
Funder
Period
2015-01-01 - 2017-12-31
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:3145Project, id: 2014-01577_VR

Search in DiVA

Other Social Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar