Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1068
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdi, Isabella
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Siverling, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hur arbetar skolor förebyggande och åtgärdande med mobbning och kränkande behandling som sker på sociala medier?: En kvalitativ studie med skolkuratorer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internet har idag blivit en stor och stark social mötesplats för ungdomar. En stor del av deras kommunikation sker idag genom olika sociala forum som exempel Facebook, Twitter och Youtube. Internet skapar utrymme för frihet och uttryck. Å andra sidan kan det negativa med de olika sociala forumen vara att ungdomar kan fara illa genom att integriteten kränks på olika sätt. Trots att internet kan vara ett sätt för ungdomar att umgås på och därmed en social arena kan alltså risken för mobbning och kränkande behandling förekomma. Då människor i större utsträckning har tillgång till internet och mobiltelefoner resulterar det vidare till att mobbning och kränkande behandling som sker på nätet följer offret överallt i den dagliga tillvaron. Detta kan resultera i att nätmobbningen och nätkränkningen inte enbart sker på fritiden utan följer även med ungdomarna in i skolans värld. När denna typ av mobbning och kränkande behandling följer ungdomen in i skolans värld har skolan enligt lag skyldighet att agera. Hela skolans personal, föräldrar och elever är involverade i arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Det krävs även att hela elevhälsan är delaktiga och där är nyckelpersonen, skolkuratorn. Utifrån detta är vårt syfte och vår ambition med denna studie att undersöka hur skolkuratorer i skolan hanterar problematik (mobbning, kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering) som uppkommer på grund av sociala medier. Detta kommer att ske genom åtta kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Urvalet har begränsats till Norrort i Stockholm, där åtta grundskolor slumpmässigt valts ut. Vidare har även en intervju med en projektledare från organisationen Friends ägt rum. Studien bygger på tankarna bakom primär, sekundär och tertiär brottsprevention. Teorin som använts för att analysera resultatet är Sulers ”The online disinhibition effect”.

  Huvudslutsatserna i studien är att mobbning som sker på sociala medier är ett svårt problem för skolkuratorerna att arbeta med. Skolkuratorerna uttrycker att det oftast inte handlar om mobbning utan om att personen istället utsätts för en kränkande behandling, detta då eleverna inte tänker sig för när det uttrycker sig på internet. En annan slutsats är att skolkuratorerna inte skiljer på traditionell mobbning och mobbning som sker på sociala medier och att deras förebyggande arbete är väldigt generellt. 

 • 2.
  Abdulrahman, Daria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Khalighi, Shabbo
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  "...Jag har äntligen hittat hem!": En kvalitativ studie om hur medlemmarna i organisationen Unga KRIS uppfattar organisationen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the link between the individual and social network, what social forces and social mechanisms involved in the interaction between individuals and groups and how we can explain and consider this relationship with the aim of understanding this connection. Through qualitative interviews, based on interviews of six active members in the organization Young KRIS (Young Criminal’s Return in the Society) examines the active social processes that the young members undergo, and motivates those who have been outside the expected conformed and regular society, to be included in the regular community and how this can be explained. The study shows that the organization through high availability, openness, knowledge of the needs of young people, good treatment, range of meaningful activities, has created a great venue for the young to develop and thus regain their place in the society.

 • 3.
  Abobaker, Amona
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Solak, Hülya
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: en kvalitativ studie om våldsformer och förklaringsmodeller bakom våldet utfört av etniskt svenska män och invandrarmän2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Adrian, Klara
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vägen upp: hur socionomer hanterar sin arbetssituation och når ett högre välbefinnande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet i denna studie är egna och informella strategiers betydelse i organisatoriska sammanhang. Empirin baseras på hur socionomer förhåller sig till informella strategier i syfte att bli starkare individer och mer resistenta mot stress. För yrkesutövare inom socialt arbete är stress och ohälsa ett vanligt förekommande fenomen som ofta orsakats av hög arbetsbelastning. Ohälsa på arbetet kan få negativa konsekvenser för det sociala arbetet som utförs. Brist på återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen är vanligt då många verksamheter ställer krav på effektivitet hos socionomer. För att finna utrymme för att hantera stress använder sig därför många av egna tillvägagångssätt för att generera inre välbehag och stabilitet. Åtta intervjuer med socionomer som arbetar på olika sociala verksamheter inom den offentliga sektorn har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för att förtydliga och belysa empirins innehåll är gräsrotsbyråkrati och empowerment. I resultatet beskriver socionomerna varför och hur de använder sig av informella strategier till vardags för att stärka sig själva. Vidare förstås empirin utifrån ramverk som handlar om individens egna resurser och den kontext de befinner sig i. I studien framkommer det att socionomer väljer strategier utifrån att det finns ett behov av tid för återhämtning och att de förespråkar att själva välja strategier utifrån sig själva. De menar att det viktigaste är att välja strategier som är individanpassade, som genererar glädje och som bidrar till känslomässig balans. Kreativiteten sätter gränserna för hur strategierna kan användas och verktygen tycks finnas inom var och en.

 • 5.
  Agnesund, Linda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Martinez-Conde, Elena
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Välkommen in? En studie om socialkontors väntrum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a paper about the social services waiting rooms. Our aim with the study has been to:

  ”Describe and problematize the physical environment in social services waiting rooms. A wider purpose is to lift the question about the waiting room as a significant part of peoples encounter with the social services.”

   To be able to achieve this purpose, we have used two questions: What does the physical waiting room environment look like in social services in Stockholms län? How can we understand and problematize the physical environment factors impact on people who visits these environments?

   We have observed and photographed ten waiting rooms in ten different social services in Stockholms län. In the paper we describe what the environments look like, with text and whit pictures. Then we have analysed the results from four different theoretical perspectives. These four perspectives are: nursing theory, environmental psychology, power theory and theories about material.

  Our conclusions is that the environment in the different waiting rooms shift a lot, but the thing the most of them have in common is that there doesn’t seem to be a lot of thought behind the design and configuration of the waiting room. Half of them don’t have windows and the environment is generally stripped. All of the waiting rooms have receptions covered all up with glass, with slots that the receptionist opens when someone comes up to the reception. Most of the waiting rooms also have walls and doors of glass facing the corridors where the visit rooms and the social workers offices are located. These are covered so that you cannot see in to the corridors. There is also a lack of a children’s perspective in the environments.

  We mean that the poorly designed waiting rooms, with all the security built in to them, create and maintain the unequal relations between the social worker and the client, where the client is constructed as the ’the other’ and the dangerous.

 • 6.
  Ahlborg, Lotta
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ensam i ingenmansland: psykiatriskt behandlingsarbete med ensamkommande flyktingbarn under asyltiden2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Ahlgren, Maud
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anonyma alkoholister: en möjlighet att se nyktert på tillvaron2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johansson, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är klart det är viktigt att vara vacker": en kvalitativ studie om unga kvinnors tankar och upplevelser kring medias skönhetsideal2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Ahlström, Katrin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Unga vuxnas väg till återhämtning: En kvalitativ studie om att bli fri från psykisk ohälsa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i Sverige. Mycket tyder dock på att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna, vilket gör att det finns all anledning att undersöka hur just denna grupp bäst kan bli hjälpt. Syftet med denna studie har varit att få en större förståelse för hur återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan se ut för denna grupp: vad som är verksamt i processen och vilka faktorer de upplever som viktiga, pådrivande och hjälpande. Detta har undersökts i fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna mellan 23 och 27 år som lidit av psykisk ohälsa men som idag mår bra igen. Ingen av dem har vårdats på institution för den psykiska ohälsan, men alla har fått professionell hjälp. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teori inom återhämtningsforskningen och bearbetats med hjälp av kategorisering. Resultatet lyfter fram vikten av att få en tydlig reaktion på sin psykiska ohälsa; att man blir sedd och bekräftad av någon som också vågar agera och ta ställning. Det visar även att behandlarens ”regelbrott” kan ha en positiv inverkan, att sociala kontakter är viktiga under processen samt att man önskar en större tillgänglighet till vården. Slutsatsen är också att dessa behov för unga vuxna ska ses i ljuset av närheten till deras barndom och ungdom. Detta sammantaget ställer krav på förhållningssätt och tillgänglighet hos oss som möter unga vuxna i det sociala arbetet, från socialtjänst och skola till terapimottagningar och fritidsverksamheter. Det får också implikationer på det strukturella planet, till exempel hur ansvar och resurser fördelas mellan olika aktörer. Om detta behövs mer forskning, samt om unga vuxna explicit, eftersom de nu som grupp blir allt större, men fortfarande är otydligt definierade i både statistik och debatt, men också inom vården.

 • 10.
  Ahlvik, Liselott
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Thorstensson, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Barnen som lever i samhällets skugga: en studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Alamaa, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Bluhme, Magdalena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Har aktuell utveckling inom anknytningsteorin relevans för socialt arbete?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Albertsson, Henrik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kamratstöd: en kvalitativ studie om kamratstödjande arbete vid Stockholms Stads kommunala gymnasieskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Alexandersson, Pär
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Socialtjänstens värdegrunder: Etik i förarbeten och lagar om fattigvård,socialvård och socialtjänst2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens ”värdehistoria” handlar omhur mellanmänskliga värden, med religiösa och existentiella dimensioner, har använtsför att bygga upp, förvalta och utveckla offentliga lösningar. Etiska frågor har berörts påolika nivåer. Officiella texter om fattigvården, socialvården och socialtjänsten har främstavsett värden på samhällsnivån och medborgarnivån. Den professionella nivån har sällanberörts direkt.Sammantaget har socialtjänstens människosyn byggt på värden som gäller den enskildesindividualitet, möjligheter och behov med ett starkt underliggande fokus på individuelltoberoende. I dag finns det dock tecken på skillnader i värden mellan olika grupper,såsom rättigheter för barn och människor med funktionsnedsättningar och en mer traditionelltetisk värdegrund för äldreomsorgen.Trots att värdefrågor varit grundläggande och ofrånkomliga i officiella texter omfattigvård, socialvård och socialtjänst, är det ovanligt att analyser, reflektioner och ställningstagandeni lagarnas förarbeten direkt beskrivs som etiska. Det gäller både i äldre tidoch under de senaste decennierna. En gemenskapsmoral med rötter i akademisk filosofihar dock varit viktig för utformningen av de övergripande målen i socialtjänstlagens,SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtaladkonsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik.Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten.Det vilar därför ett stort ansvar på statens företrädare att visa omsorg om de värdensom genom lagar, förarbeten och andra texter förs vidare mellan olika nivåer inomsocialtjänstområdet.

 • 14.
  Alexandroff, Diana
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Torsdagsgruppen: utvärdering av minnesanteckningar från 7 grupper för barn med föräldrar som missbrukar droger eller dricker för mycket 1996-20032004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholms universitet.
  Backlund, Åsa
  Stockholms universitet.
  Alm, Charlotte
  Stockholms universitet.
  Kaldal, Anna
  Stockholms universitet.
  Hollander, Anna
  Stockholms universitet.
  Tärnfalk, Michael
  Stockholms universitet.
  Östberg, Francesca
  Stockholms universitet.
  Överlien, Carolina
  Stockholms universitet.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg2015In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2015-12-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Alfsdotter, Annika E. M.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  En storstadsförsamlings diakonala arbete i början av 2000-talet: stabilitet och förändring2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Alkebo, Monica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johansson, Gunilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Den psykosociala arbetsmiljön: en jämförelse mellan två försörjningsstödsenheter inom Stockholms stad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Allberg, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socionomens roll i en naturvetenskaplig värld: En studie om hur kuratorer inom hälso- och sjukvården upplever arbetet i en medicinskt dominerad arbetsmiljö2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Allstenius, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Khan-Tamakloe, Gabriel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Rik och frisk eller sjuk och fattig: om dubbelt utanförskap bland hiv- och aidssjuka ghananer2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Alm, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wiklund, Jennie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Pole Pole: working with women's sexual and reproductive rights in Kenya2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Alm, Päivi
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Empowerment ur brukarnas perspektiv: En kvalitativ studie gjord på Basta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och erfarenheter av det mångfacetterade fenomenet empowerment. Då empowerment ofta definieras av andra än dem som praktiserar det låter den här studien brukarna komma till tals. Studien är genomförd på en enhet inom Basta gruppen, ett socialt företag som arbetar med rehabilitering och integration av människor med missbruksproblem tillbaka till samhället utifrån en tanke om empowerment. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studien kan anses ha en abduktiv ansats vilket innebär att målet inte var att komma fram till en ny teori utan ambitionen var att hitta nya infallsvinklar på ett redan etablerat fenomen. Mitt resultat visar att betydelsen av att känna till begreppet empowerment eller egenmakt är obefintlig i förhållande till individens empowermentprocess. De empowermentprocesser som bevittnats i intervjuerna ger en bild av hur brukarna parallellt med det dagliga arbetet på Basta visar på medvetna och omedvetna komplicerade strategier, uppfinningsrikedom och självinsikter som avlöser varandra då det gäller att orientera sig i den kontext de befinner sig i. Relationen till utomstående ”vanliga” människor ansågs ha stor betydelse medan relationen till organisationen eller till placerande myndighet inte uppmärksammades i samma utsträckning. Respondenternas berättelser kunde förklaras och sättas i ett större sammanhang med Jo Rowlands (1997) teori om tre dimensioner av empowerment. Inom det sociala arbetets praktik finns det möjligheter att ytterligare öka tron på individen och dennes förmåga och kapacitet att av egen kraft med professionens hjälp ta sig ur sin situation. Denna hjälp av professionen skulle också gynnas av att undersöka vilken betydelse brukarens bakgrund har för vilket rehabiliteringsalternativ hen erbjuds eller väljer.

 • 22.
  Alnervik, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wahlström, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tyresömodellen: representanter för de juridiska, sociala och politiska systemen yttrar sig om en arbetsmetod för påföljden ungdomstjänst2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Alvant, Carin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Avledandets strategier: Omsorgspersonals erfarenhet och upplevelse av att begränsa personer med demenssjukdom i deras självbestämmanderätt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka erfarenheten och upplevelsen hos omsorgspersonal som arbetar på särskilda boenden för personer över 65 år med demenssjukdom av att begränsa de boende i deras självbestämmanderätt. Vidare ingick det i syftet att öka förståelsen genom att synliggöra vad som kan motivera beslut vilka leder till handlingar som innebär att demenssjukas självbestämmanderätt begränsas. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet är baserat på semistrukturerade intervjuer med sju omsorgspersonal som arbetade på olika boenden med inriktning mot demenssjukdomar. Resultatet visar att begränsningarna av de demenssjuka sker med hänvisning till skyddsaspekter och bristande resurser. Omsorgspersonalen beskrev hur de använde avledande strategier i situationer där de begränsade de demenssjuka personerna. Med hjälp av handlingsteori analyserades resultatet och visade att de avledande strategierna är den handling som intentionen att skydda den demenssjuke leder fram till. Vidare beskrivs de faktorer som ligger bakom intentionen. En diskussion förs om korrelationen mellan mikro- och makronivå; hur omsorgspersonalens handlingar påverkas av makronivån men även hur handlingarna påverkar densamma.

 • 24.
  Alvarez, Homero
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete: En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. Studiens syfte är att belysa och analysera olika typer av diskurser på sociala medier med utgångspunkt ur ämnet; kvinnors underpriviligierade lönesättning i jämförelse med män, samt att finna på vilket sätt detta kan påverka det sociala arbetet.

  Jämställdhetsämnen som detta, bör ur analytisk synpunkt närmas med försiktighet. Detta då normer, formella regler, lagar samt bildandet av kulturer gör att personen bakom analysen själv är en del av det som analyseras. Man är således själv färgad av samhällets kultur och struktur. Sociala medier möjliggör ett sätt att kommunicera allt ifrån händelser ur det privata livet samt en vy av den egna världsbilden. Det ska tydliggöras att uppsatsen är menad att stå neutral i de olika typer av jämställdhetsfrågor som kan dyka upp. Ställningstaganden undviks i så stor mån som möjligt då uppsatsen ska ses ur teoretisk synpunkt, med intresse för teoriernas applikation. Frambringande av information görs genom empiri utan syfte för ställningstagande.

  Uppsatsen vill finna den kritiska punkten hos uttalanden i sociala medier och vilken grund de står på. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips. skriver att diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (2000 s.7). Uppsatsen söker alltså att finna mening och betydelse ur vilket människor grundar sina argument, samt vad som kan ligga bakom världsbilderna som skapas ur diskursen inom uppsatsens tema. På detta sätt kan dessa världsbilder tydliggöras och slutligen agera som exempel för hur socialt arbete kan färgas av diskursutformning. Uppsatsen vilar mot Michel Foucaults teorier om diskurs i förhållande till makt som ramverk för att analysera och beskriva materialet som yttrar sig genom Instagram och Twitter. I den här uppsatsen ses Foucaults definition av makt som formande och resultat av diskurs, snarare än maktens kanske vedertagna definition som suveränitetens härskande över individen eller en parts förtryck av en annan. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips (2000 s.28) skriver vidare att forskarens roll inom diskursanalysen bör vara att intressera sig av ”hur vissa utsagor helt naturligt blir accepterade som sanna och andra inte”. Det är med denna grund som uppsatsen bör ses som betraktande och frågande, i vissa fall mer eller mindre kritisk, men med förhoppningen att den inte ska beläggas med en underton av någon slags ideologisk agenda. Etikprofessorn Elena Namli, sa i programmet Idévärlden, på Sveriges Television: ”’Kritisk’ – betyder inte ’ta avstånd’” (Idévärlden 4/2 2018). Det är med denna ståndpunkt som uppsatsen tar sig an följande analys.

 • 25.
  Alvfeldt, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att leva i ett kulturellt ingenmansland: En studie om adopterade och deras upplevelse av etnisk identitet i ursprungslandet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Amahzoune, Yasmine
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  ”Vad har du gjort på internet?”: Skolkuratorers erfarenheter av unga utsatta för sexuella övergrepp på internet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The internet has gained an increasing role when it comes to issues regarding child sexual abuse, where the extensive technology development has led to new opportunities for people to contact young people for sexual purposes. The aim of this study was to investigate school counselors' experiences of meeting and working with young people who are exposed or at risk of being subjected to sexual abuse online. The empirical study is based on qualitative semi-structured interviews with seven school counselors’ working at high school. The empiric material was analyzed using a theoretical framework consisting of professional competence and previous research. The result shows that school counsellors’ work on preventive measures such as information work for both students and parents. However, it appears that the efforts seem futile as more students are being exposed and the school counsellors’ have not been able to see any changes. In order to capture students who have been subjected to sexual abuse online, the relationship is an important tool. When it comes to supporting students who have been exposed, the work is carried out on suspicion or when the school counsellors’ have become aware that a student has been exposed. A distinct challenge is the lack of knowledge about the phenomenon that leads to difficulties in preventive, spotting and intervening work.

 • 27.
  Anderson, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med utsatta flickor i starkt patriarkala familjer: en kvalitativ studie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anrén, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kärlekens möjligheter: en studie av parrelationen utifrån ett salutogent perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Andersson, Beatrice
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Så lätt att vara blomma, bara knoppa och slå ut. Slippa genomlida livet ensam, till dess svarta slut...": en studie om mobbning och hur elever och lärare uppfattar Friends förebyggande arbete mot mobbning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Andersson, Heidi
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lindström, Tove
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det ändamålsenliga stödet efter en allvarlig händelse: en sammanställning av studier om det psykologiska/psykosociala omhändertagandet efter tsumanikatastrofen i Sydostasien 20042007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Romare-Anjou, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Empatisk förmåga är det något som främjas genom socionomutbildningen på Sköndalsinstitutet?: enkätundersökning bland avgångsstudenter med äldreomsorgsinriktning vid Sköndalsinstitutet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Så bör du vara: En kvantitativ studie av vilka etiska egenskaper socionomstudenter anser är viktiga i socionomens yrkesroll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socionomstudenter anser att socionomen bör vara i sin yrkesroll. Detta gjordes genom att studenterna fick ta ställning till tjugotvå olika etiska egenskaper. De etiska egenskaperna placerades i fem olika kontexter för att undersöka om det fanns någon skillnad i värderingen av dem utifrån kontext. Dessa kontexter var: i allmänhet, i kontakt med chef, i kontakt med kollegor, i kontakt med brukare/klienter samt i kontakt med andra organisationer och myndigheter.

  En kvantitativ tvärsnittsundersökning med surveydesign genomfördes med hjälp av enkäter till samtliga socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola vårterminen 2015. Totalt deltog 116 studenter i undersökningen.

  Vid analysarbetet användes sociologen Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt ett dygdetiskt perspektiv.

  Vi kom fram till att studenterna uppfattat det som att det finns etiska egenskaper av vikt för socionomen i dennes yrkesroll samt att värdering av dessa skiljer sig åt beroende av kontext. Den viktigaste kontexten att ha dessa etiska egenskaper i ansågs vara i kontakt med brukare. De tre etiska egenskaperna som ansågs vara viktigast både i allmänhet och i förhållande till brukare var empati, lyhördhet samt respektfullhet. I kontakt med chef ansågs samarbetsförmåga, tydlighet och ansvarstagande vara de tre viktigaste egenskaperna. I kontakt med kollegor var det samarbetsförmåga, lyhördhet och respektfullhet som ansågs vara viktigast och i kontakt med andra organisationer och myndigheter var det tydlighet, samarbetsförmåga och saklighet som lyftes fram.

  Tidigare erfarenhet, oavsett om det var på utförar- eller mottagarsidan, visade sig inte vara avgörande för vilka etiska egenskaper studenterna angett som viktigast. Den enda grupp vars svar utmärkte sig var de lite äldre studenternas.

 • 33.
  Andersson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Varför sviker förskollärarna barnen som far illa?: förskollärares utsatthet i organisationsstrukturen, analyserad genom fem sociologiska teorier och ett samverkansperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Andersson, Monya
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Önnerstedt, Kristina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tolkens syn på socialarbetarnas tolkanvändning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Andersson, Peter
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att som äldre möta sorg i grupp: ..."tillsammans, men ändå ensam..."2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Andersson, Tuva
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hur löser vi det här?: En diskursanalys av kvinnojourernas riksförbunds konstruktion av mäns våld mot kvinnor som socialt problem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en diskursanalys över Sveriges kvinno- och tjejjourers två riksförbunds (Roks och Unizon) konstruktion av mäns våld mot kvinnor som socialt problem. Syftet är att belysa hur riksförbunden bidrar till förståelsen av mäns våld mot kvinnor som socialt problem och hur riksförbunden bidrar till konstruktionen och beskrivningen av det sociala problemets orsaker och lösningar. Materialet består av pressmeddelanden från respektive förbund under perioden 2013–2015.

  Med socialkonstruktionismen som forskningsansats och Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod har samtliga texter analyserats och sedan sammanfattats i en schemamodell skapad av Håkan Jönsson. Resultatet visar på fyra diskurser inom diskursordningen; två för förbunden gemensamma (strukturkritisk diskurs och diskursen om offentlig sektor som inkompetent samarbetspartner) samt två diskurser specifika för var sitt förbund (Roks professionaliseringskritiska diskurs och Unizons våldspreventiva lösningsorienterade diskurs).

  Uppsatsen avslutas med en diskussion kring vidare forskning utifrån frågorna hur sociala problem kan konstrueras och förstås med hjälp av civilsamhällets aktörers kommunikation utåt och i relation till resultatet hur civilsamhällets aktörers upplevelser kring samarbetet med offentlig sektor ser ut och kan tänkas förbättras.

 • 37.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Al- Zaibari, Lina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Barnen med den lyckliga fasaden: Om socialarbetares erfarenheter av att arbeta med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka kunskapen om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi-strukturerade intervjuer med fyra socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med ovannämnda målgrupp. De fyra teman som har behandlats under intervjuerna är: aktualisering av och arbete med barn och ungdomar som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, dominerande problematik, mötet mellan socialarbetare och familj samt socialarbetarens möjligheter.

  Enligt de intervjuade socialarbetarna har det framkommit att barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer många gånger inte kommer till socialtjänstens och/eller fältteamets kännedom. Det finns flera anledningar till mörkertalet, bland annat att ekonomiskt resursstarka familjer har flera strategier att dölja missförhållanden. Även skola och grannar har en tveksam inställning inför att göra en orosanmälan när det gäller barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Samtliga intervjuade socialarbetare var noga med att poängtera att deras arbetsrutiner och förberedelser är lika oavsett vilken socioekonomisk grupp barnet tillhör. I resultatet redogörs vilka arbetsrutiner socialarbetarna har i arbetet med barn som far illa. Resultatet visar även att inte heller mötet påverkas av familjens socioekonomiska status. Däremot förekommer att ekonomiskt resursstarka familjer anlitar advokater vid mötet med socialarbetarna. De dominerande ärendetyperna i socialtjänst och fältteam som gäller barn och ungdomar i studiens målgrupp är: relationskonflikter, alkohol-och drogproblem, prestationsångest och psykisk ohälsa. Problematiken som framkommer i studien drabbar nödvändigtvis inte bara ekonomiskt resursstarka barn och ungdomar. Dock kan familjens ekonomi ha en inverkan på hur problematiken utformas och utvecklas.

  Materialet har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Slutligen har författarna besvarat frågeställningarna och diskuterat om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, utifrån ett socialarbetarperspektiv. 

 • 38.
  Angeklint, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Flumé, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det handlar väl om att man inte orkar": en studie om ansvariga myndigheters arbete med sexuellt exploaterade barn i Sverige2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Angerfelt, Annika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Eriksson, Anniefrid
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  HIV och AIDS - ett problem för alla?: en fältstudie på Place of Restoration i Sydafrika2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Anklev, Marie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Björklind, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  När socialtjänsten stoppar huvudet i sanden: En studie som belyser hur hjälp och stödinsatser för äldre brottsoffer kan se ut i Sveriges kommuner2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Antfolk, Annelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Åhrman, Lisa
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hur tillvaratas barnperspektivet i domar om enskild vårdnad?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Mälardalens högskola.
  Editorial2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 3, p. 157-161Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Editorial2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 1-3Article in journal (Other academic)
 • 44.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Editorial2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 2, p. 81-85Article in journal (Other academic)
 • 45.
  Aranki, Cecilia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hamasour, Sina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  En studie om Socialtjänstens och polisens upplevelser kring barn som bevittnar våld i hemmet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen (2011) skriver att det är under de senaste tio åren som man har börjat uppmärksamma barn som bevittnat våld och att dessa barn kan reagera på samma sätt som barn som själva har utsatts för våld och är i behov av stöd och hjälp. Syftet med studien är att öka kunskapen om Socialtjänstens och Polisens arbete med barn som bevittnat våld. Målet är att försöka förstå om det finns en skillnad på myndigheternas bemötande med barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld och hur denna skillnad i så fall yttrar sig. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi genomförde tre intervjuer med Socialtjänsten och tre med Polisen. Våra tre frågeställningar är: Hur arbetar Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld? Hur jobbar Socialtjänsten och Polisen med barn som bevittnat våld? På vilket sätt skiljer sig Polisens och Socialtjänstens bemötande med barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld?

  Vi använde oss av organisationsteorin för att på så sätt kunna beskriva hur Polisen och Socialtjänsten är organiserade och hur de bemöter barn som bevittnat våld. Resultatet från vår studie visar att informanterna upplever att det finns en stor skillnad med att arbeta med barn som bevittnat våld i jämförelse med barn som själva utsatts för våld. Informanterna menar att detta beror på att barn som bevittnat våld idag inte är brottsoffer fullt ut juridiskt sätt och att detta gör det svårare för de att hjälpa dessa barn. Alla våra informanter var eniga om att det idag behövs en lagändring som gör det lättare för de att höra dessa barn och att barnen på så sätt kan få den hjälp och det stöd de behöver. Däremot var de eniga om att alla barn de träffar värderas och bemöts på samma sätt.

 • 46.
  Arbouz, Olivia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  The importance of Intercultural and Decolonial perspectives in a Westernized University: A case study of an interrelated social work setting in Colombia.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the perspective of ‘Trabajo social intercultural y decolonial’ or ‘Intercultural and decolonial social work’ demonstrated by social workers and scholars of the University of Antioquia in Medellin, Colombia. A qualitative ethnographic and a methodologically plural approach are presented. The results shows that the intercultural and decolonial perspective could be of relevant pragmatic value for orienting future studies and opportunities for implementation in social policy programs. Empirical insights gained through this perspective can be used for improving the understanding of this specific domain and the practices of social work in Colombia and on an international arena.

 • 47.
  Arkö, Åsa
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socialsekreterares arbete med insatsen kontaktfamilj/ - person: en studie ur ett genusperspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet; Lunds universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Wallinder, Magnus
  Socialförvaltningen i Ljungby; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Socialtjänstens kris kräver lösningar2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-03-28, p. 05-05Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Arnimo, Sanaz
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Bile, Camilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  En undersökning av ny rättspraxis år 2010 i 3 § LVU för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the current paper is to investigate the precedent riders to 3 § LVU legislation that emerged in 2010 and how it has been implemented since in Stockholm county.  Moreover we aim to shed light on the type of treatment these young people should receive in order to thrive. To accomplish this we have assumed three research questions to answer.  Our chosen approach is based on a true dogmatic method and through a thorough qualitative literature review. In order to understand and interpret the system appropriately in implementation of the precedent legislation we have applied the new institutionalism organization theory to our analysis and conclusion.

       We have based our study on 15 LVU legal cases from 2013, involving young people with ASD or ADHD diagnosis. By interpreting and analyzing these court cases we are able to answer our first research question of how the precedent legislation rider is being implemented in Stockholm County. The result show that in two of fifteen cases the court took the precedent rider legislation into account and rejected applications of compulsory care.  In another two cases even though court has acknowledged and referred to the rider legislation, they have still judged in accordance to the 3 § LVU legislation prior to 2010 rider legislation. Finally in the last eleven cases the court has neither mentioned nor taken into account the precedent rider legislation.

       The other two research questions are established and answered through a thorough look at available literature and a review of previous research.  The result demonstrates the importance of early intervention and young people’s voluntarily participation in the support programs that county offers. The studies recommend that support and care should be provided initially in young person’s own home. If unsuccessful a family placement or HVB placement should be considered as a second option.

       According to the psychologist HejlskovElvén (2010) and SKL children and young people diagnosed with ASD and ADHD should be treated in accordance of a tailored treatment approach.  Involuntarily care as a punishment is not recommended as these young people are not in control of their behaviour or actions.  Presently involuntarily care is based on the youth’s socially destructive behaviour:  behaviour that deviates from the norms of society and that at a neuropsychiatric disability shall not be considered as such.  To ensure best care for young people diagnosed with ASD and ADHD cooperation between the various actors are vital as it helps to steer clear of the risk of them falling through the cracks as it unfortunately is often the case.  

 • 50.
  Aronsson, Nadine
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Alternativ familjebildning: en studie om familjenormer på forumet regnbågsfamiljer.ning.com2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 1 - 50 of 1068
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf