Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1429
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdi, Isabella
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Siverling, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hur arbetar skolor förebyggande och åtgärdande med mobbning och kränkande behandling som sker på sociala medier?: En kvalitativ studie med skolkuratorer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internet har idag blivit en stor och stark social mötesplats för ungdomar. En stor del av deras kommunikation sker idag genom olika sociala forum som exempel Facebook, Twitter och Youtube. Internet skapar utrymme för frihet och uttryck. Å andra sidan kan det negativa med de olika sociala forumen vara att ungdomar kan fara illa genom att integriteten kränks på olika sätt. Trots att internet kan vara ett sätt för ungdomar att umgås på och därmed en social arena kan alltså risken för mobbning och kränkande behandling förekomma. Då människor i större utsträckning har tillgång till internet och mobiltelefoner resulterar det vidare till att mobbning och kränkande behandling som sker på nätet följer offret överallt i den dagliga tillvaron. Detta kan resultera i att nätmobbningen och nätkränkningen inte enbart sker på fritiden utan följer även med ungdomarna in i skolans värld. När denna typ av mobbning och kränkande behandling följer ungdomen in i skolans värld har skolan enligt lag skyldighet att agera. Hela skolans personal, föräldrar och elever är involverade i arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Det krävs även att hela elevhälsan är delaktiga och där är nyckelpersonen, skolkuratorn. Utifrån detta är vårt syfte och vår ambition med denna studie att undersöka hur skolkuratorer i skolan hanterar problematik (mobbning, kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering) som uppkommer på grund av sociala medier. Detta kommer att ske genom åtta kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Urvalet har begränsats till Norrort i Stockholm, där åtta grundskolor slumpmässigt valts ut. Vidare har även en intervju med en projektledare från organisationen Friends ägt rum. Studien bygger på tankarna bakom primär, sekundär och tertiär brottsprevention. Teorin som använts för att analysera resultatet är Sulers ”The online disinhibition effect”.

  Huvudslutsatserna i studien är att mobbning som sker på sociala medier är ett svårt problem för skolkuratorerna att arbeta med. Skolkuratorerna uttrycker att det oftast inte handlar om mobbning utan om att personen istället utsätts för en kränkande behandling, detta då eleverna inte tänker sig för när det uttrycker sig på internet. En annan slutsats är att skolkuratorerna inte skiljer på traditionell mobbning och mobbning som sker på sociala medier och att deras förebyggande arbete är väldigt generellt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulrahman, Daria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Khalighi, Shabbo
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  "...Jag har äntligen hittat hem!": En kvalitativ studie om hur medlemmarna i organisationen Unga KRIS uppfattar organisationen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the link between the individual and social network, what social forces and social mechanisms involved in the interaction between individuals and groups and how we can explain and consider this relationship with the aim of understanding this connection. Through qualitative interviews, based on interviews of six active members in the organization Young KRIS (Young Criminal’s Return in the Society) examines the active social processes that the young members undergo, and motivates those who have been outside the expected conformed and regular society, to be included in the regular community and how this can be explained. The study shows that the organization through high availability, openness, knowledge of the needs of young people, good treatment, range of meaningful activities, has created a great venue for the young to develop and thus regain their place in the society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abobaker, Amona
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Solak, Hülya
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: en kvalitativ studie om våldsformer och förklaringsmodeller bakom våldet utfört av etniskt svenska män och invandrarmän2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Adolfsson, Linda
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Det beror på vilken socialsekreterare du får: En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares syn på kunskapen om NPF i Socialtjänstens arbete med barn och unga2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A significant number of individuals who interact with Social Services have an NPF diagnosis. Many social workers believe they lack the necessary knowledge to effectively serve this demographic.

  Purpose: The purpose of this qualitative study is to investigate the social worker´s knowledge of NPF.

  Method: This study uses a qualitative method and has been carried out using semi-structured interviews with 4 social workers. The interviewed people works in social services with children and young people. Thematic analysis was then used to process the material and create themes for the results.

  Results: The results show that there is a lack of training about NPF in social services, both from sociologist training and from employers. However, it also showed that there is a lot of knowledge and experience that is used to help this target group. What became clear was that it is up to the individual social worker to design their strategies and that there is a lack of common working methods, which leads to an inequality depending on which social worker you meet. The interview material was then analyzed using Goffman's theory of Stigma.

  Discussion: The result shows that knowledge is lacking among social workers and previous research shows the same thing, in Sweden there is a lack of similar studies in Social Services.

 • 5.
  Adrian, Klara
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vägen upp: hur socionomer hanterar sin arbetssituation och når ett högre välbefinnande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet i denna studie är egna och informella strategiers betydelse i organisatoriska sammanhang. Empirin baseras på hur socionomer förhåller sig till informella strategier i syfte att bli starkare individer och mer resistenta mot stress. För yrkesutövare inom socialt arbete är stress och ohälsa ett vanligt förekommande fenomen som ofta orsakats av hög arbetsbelastning. Ohälsa på arbetet kan få negativa konsekvenser för det sociala arbetet som utförs. Brist på återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen är vanligt då många verksamheter ställer krav på effektivitet hos socionomer. För att finna utrymme för att hantera stress använder sig därför många av egna tillvägagångssätt för att generera inre välbehag och stabilitet. Åtta intervjuer med socionomer som arbetar på olika sociala verksamheter inom den offentliga sektorn har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för att förtydliga och belysa empirins innehåll är gräsrotsbyråkrati och empowerment. I resultatet beskriver socionomerna varför och hur de använder sig av informella strategier till vardags för att stärka sig själva. Vidare förstås empirin utifrån ramverk som handlar om individens egna resurser och den kontext de befinner sig i. I studien framkommer det att socionomer väljer strategier utifrån att det finns ett behov av tid för återhämtning och att de förespråkar att själva välja strategier utifrån sig själva. De menar att det viktigaste är att välja strategier som är individanpassade, som genererar glädje och som bidrar till känslomässig balans. Kreativiteten sätter gränserna för hur strategierna kan användas och verktygen tycks finnas inom var och en.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Agnesund, Linda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Martinez-Conde, Elena
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Välkommen in? En studie om socialkontors väntrum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a paper about the social services waiting rooms. Our aim with the study has been to:

  ”Describe and problematize the physical environment in social services waiting rooms. A wider purpose is to lift the question about the waiting room as a significant part of peoples encounter with the social services.”

   To be able to achieve this purpose, we have used two questions: What does the physical waiting room environment look like in social services in Stockholms län? How can we understand and problematize the physical environment factors impact on people who visits these environments?

   We have observed and photographed ten waiting rooms in ten different social services in Stockholms län. In the paper we describe what the environments look like, with text and whit pictures. Then we have analysed the results from four different theoretical perspectives. These four perspectives are: nursing theory, environmental psychology, power theory and theories about material.

  Our conclusions is that the environment in the different waiting rooms shift a lot, but the thing the most of them have in common is that there doesn’t seem to be a lot of thought behind the design and configuration of the waiting room. Half of them don’t have windows and the environment is generally stripped. All of the waiting rooms have receptions covered all up with glass, with slots that the receptionist opens when someone comes up to the reception. Most of the waiting rooms also have walls and doors of glass facing the corridors where the visit rooms and the social workers offices are located. These are covered so that you cannot see in to the corridors. There is also a lack of a children’s perspective in the environments.

  We mean that the poorly designed waiting rooms, with all the security built in to them, create and maintain the unequal relations between the social worker and the client, where the client is constructed as the ’the other’ and the dangerous.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahjokivi, Noora
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Söderberg, Sandra
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Annat socialt nedbrytande beteende, vad innebär det?: En kritisk diskursanalys av domar om tvångsvård enligt 3 § LVU2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2018 around 8 900 children and youth were placed in compulsory care under the Care of Young Persons Act (LVU). One of the prerequisites of the compulsory law is the expression other socially destructive behavior, a prerequisite open for interpretation. This study aims to examine the expression other socially destructive behavior to see what behavior, actions and characteristics is ascribed the youth when the social welfare committee apply for compulsory care under 3 § of the Swedish Care of Young Persons Act (LVU) at the Administrative court. Our selection contained 40 judgments from the Administrative court in Stockholm, regarding youth under the age of 18 and was selected due to its relevance, the socially destructive behavior being described as the issue at hand. Our study was based on a qualitative critical discourse analysis with the help of Fairclough's three dimensional model.

  Our results showed four different categories labelled as socially destructive behavior. We named these categories the rebellious behavior, the dangerous behavior, descriptions of vulnerability and the everyday norm breaking behavior. The social welfare committee describes actions performed by the young persons, mixed with behavioral issues and descriptions of the individuals personality. However, the socially destructive behavior cannot be regarded as a single behavior or action, it is a combination of the above where an assesment is made in each individual case. The discourse regarding youths norm breaking behavior is generally controlled by adults, it is intensively discussed in media, politics and the society. The voice that seems to be missing is the one of the youth themselves. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlborg, Lotta
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ensam i ingenmansland: psykiatriskt behandlingsarbete med ensamkommande flyktingbarn under asyltiden2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Ahlgren, Maud
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anonyma alkoholister: en möjlighet att se nyktert på tillvaron2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Lunds universitet.
  Wallén, Eva Flygare
  Karolinska institutet; Östersunds kommun.
  Tideman, Magnus
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Högskolan i Halmstad.
  Holmgren, Marianne
  Lunds universitet.
  Ageing people with intellectual disabilities and the association between frailty factors and social care: A Swedish national register study2022In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 26, no 4, p. 900-918Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the social care provided for different age groups of people with intellectual disability, 55 years or above, and to investigate the association between such care and frailty factors for those with diagnosed level of intellectual disabilities. Descriptive and logistic regression analyses were used. Commonest forms of social care among the 7936 people were Residential care, Daily activities and Contact person. Home help and Security alarm increased with age. The frailty factors significantly associated with increased social care were age, polypharmacy and severe levels of intellectual disabilities. Persons most likely to be in residential care were in the age group 65-79 with polypharmacy and severe disability. The results indicate a need for further research of how frailty factors are considered in social care and longstanding medication, especially then severe intellectual disability hinders communication. A national strategic plan for preventive interventions should be developed to ensure the best possible healthy ageing.

 • 11.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johansson, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är klart det är viktigt att vara vacker": en kvalitativ studie om unga kvinnors tankar och upplevelser kring medias skönhetsideal2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Ahlström, Katrin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Unga vuxnas väg till återhämtning: En kvalitativ studie om att bli fri från psykisk ohälsa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i Sverige. Mycket tyder dock på att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna, vilket gör att det finns all anledning att undersöka hur just denna grupp bäst kan bli hjälpt. Syftet med denna studie har varit att få en större förståelse för hur återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan se ut för denna grupp: vad som är verksamt i processen och vilka faktorer de upplever som viktiga, pådrivande och hjälpande. Detta har undersökts i fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna mellan 23 och 27 år som lidit av psykisk ohälsa men som idag mår bra igen. Ingen av dem har vårdats på institution för den psykiska ohälsan, men alla har fått professionell hjälp. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teori inom återhämtningsforskningen och bearbetats med hjälp av kategorisering. Resultatet lyfter fram vikten av att få en tydlig reaktion på sin psykiska ohälsa; att man blir sedd och bekräftad av någon som också vågar agera och ta ställning. Det visar även att behandlarens ”regelbrott” kan ha en positiv inverkan, att sociala kontakter är viktiga under processen samt att man önskar en större tillgänglighet till vården. Slutsatsen är också att dessa behov för unga vuxna ska ses i ljuset av närheten till deras barndom och ungdom. Detta sammantaget ställer krav på förhållningssätt och tillgänglighet hos oss som möter unga vuxna i det sociala arbetet, från socialtjänst och skola till terapimottagningar och fritidsverksamheter. Det får också implikationer på det strukturella planet, till exempel hur ansvar och resurser fördelas mellan olika aktörer. Om detta behövs mer forskning, samt om unga vuxna explicit, eftersom de nu som grupp blir allt större, men fortfarande är otydligt definierade i både statistik och debatt, men också inom vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlvik, Liselott
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Thorstensson, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Barnen som lever i samhällets skugga: en studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ahmadzadeh, Arman
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Rytkönen, Hannes
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Coping with a war on drugs: Bachelor Thesis2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the 2016 election of president Duterte, the Philippines have been actively fighting a war on drugs inside their own country according to the new policies developed by the newly chosen regime. These policies have led to the several thousands of dead in police operations which are by many called out as extrajudicial executions. The purpose of this study is to research the experience of urban people living in a society pervaded by a war on drugs with the goal of contributing to the understanding of how they handle the situation and how it affects their lives. The authors have spent two months in the Philippines, mainly in the Metro Manila area to gather the data for the study through mainly participant observation and semi-structured interviews for an ethnographic study. The results show who are being targeted in the war, how people experience it and create labeling and stigma according to the societal rules and norms as well as how people cope with difficult circumstances out of their control.

 • 15.
  Ahmed, Sara
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Backman, Pernilla
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: Unga kvinnors erfarenheter av socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to investigate how young women, who have been subjected to honor-related violence and oppression, experience the support of the social services based on the power perspective and the KASAM theory. We have in the study used qualitative methods to conduct semi-structured interviews. Eight young women who had been in contact with the social services were interviewed.

  Previous research has primarily studied the client's experience of contact with the social services. Studies that concern women who have been subjected to honor-related violence and oppression are very limited. Research in this area should therefore be sought.

  The study's results showed that young women's expectations did not match the experience of contact with the social services. The results analysis showed that the social services support and assistance efforts are far too short-term where women are left behind and are expected to handle their difficulties on their own.

 • 16.
  Alamaa, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Bluhme, Magdalena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Har aktuell utveckling inom anknytningsteorin relevans för socialt arbete?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Albertsson, Henrik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kamratstöd: en kvalitativ studie om kamratstödjande arbete vid Stockholms Stads kommunala gymnasieskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Albinsson, Fabian
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  En välfungerande arbetsplats: En kvantitativ studie om arbetsmiljörelaterade faktorer inom Stockholms socialtjänst2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden’s social services are today characterized by having high staff turnover which has resulted in various work-related problems, such as high workload, stress and insufficient resources. This study aims to investigate and quantify the work environment-related factors that, to the greatest extent, lead to the social secretaries staying at their workplaces within Stockholm's social services. The study's data collection method consisted of a survey that received a total of 35 respondents. The conclusions showed a certain hierarchy between the work environment-related factors, where the personal characteristics of the social secretaries turned out to be the strongest / most important factor in keeping them at their workplace. Support and supervision were the second strongest factor that had certain significance for the social secretaries in the field of child-welfare. Recovery and self-awareness were the third strongest factor. Stimulation and development was the fourth strongest factor that had certain significance for social secretaries that had longer periods of employment. The weakest factor for the social secretaries in this study was call and driving forces.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alexandersson, Pär
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Socialtjänstens värdegrunder: Etik i förarbeten och lagar om fattigvård, socialvård och socialtjänst2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie beskrivs och analyseras den svenska fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens ”värdehistoria”. Det är berättelsen om hur mellanmänskliga värden har använts för offentliga lösningar byggda på dygder, plikter och nyttoidéer.

  Värdefrågor har alltid varit grundläggande i lagar och förarbeten inom området, men det är ovanligt med uttalat etiska analyser, reflektioner och ställningstaganden i statliga utredningar, propositioner och betänkanden från riksdagsutskott. Det gäller både i äldre tid och under de senaste decennierna.

  Människosynen i lagar och förarbeten om socialtjänsten betonar den enskildes individualitet, möjligheter och behov. Det finns ett tydligt fokus på individuellt oberoende samtidigt som socialtjänstlagens ”portalparagraf” bär spår av en gemenskapsmoral med rötter i akademisk diskussion.

  I dag finns det tecken på skillnader i värden mellan olika grupper, såsom rättigheter för barn och människor med funktionsnedsättningar och en mer traditionellt etisk värdegrund för äldreomsorgen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20. Alexandersson, Pär
  et al.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Wallin, Gunhild
  Omsorgskonst2021In: Kvalitet i äldreomsorgen: berättelser om omsorgskonst / [ed] Tomas Brytting, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 174-182Chapter in book (Other academic)
 • 21. Alexandersson, Pär
  et al.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Wallin, Gunhild
  Omsorgstagaren som medberättare2021In: Kvalitet i äldreomsorgen: berättelser om omsorgskonst / [ed] Tomas Brytting, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 149-157Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Alexandroff, Diana
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Torsdagsgruppen: utvärdering av minnesanteckningar från 7 grupper för barn med föräldrar som missbrukar droger eller dricker för mycket 1996-20032004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholms universitet.
  Backlund, Åsa
  Stockholms universitet.
  Alm, Charlotte
  Stockholms universitet.
  Kaldal, Anna
  Stockholms universitet.
  Hollander, Anna
  Stockholms universitet.
  Tärnfalk, Michael
  Stockholms universitet.
  Östberg, Francesca
  Stockholms universitet.
  Överlien, Carolina
  Stockholms universitet.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg2015In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2015-12-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att socialtjänstens personal kan hantera och tolka nyckelbegrepp som ”barnets bästa” och ”god vård” är helt ­av­görande för förstärkningar av barns reella rättig­heter, skriver ­forskare vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal högskola.

 • 24.
  Alfsdotter, Annika E. M.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  En storstadsförsamlings diakonala arbete i början av 2000-talet: stabilitet och förändring2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alkebo, Monica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johansson, Gunilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Den psykosociala arbetsmiljön: en jämförelse mellan två försörjningsstödsenheter inom Stockholms stad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Allberg, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socionomens roll i en naturvetenskaplig värld: En studie om hur kuratorer inom hälso- och sjukvården upplever arbetet i en medicinskt dominerad arbetsmiljö2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Allstenius, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Khan-Tamakloe, Gabriel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Rik och frisk eller sjuk och fattig: om dubbelt utanförskap bland hiv- och aidssjuka ghananer2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Alm, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wiklund, Jennie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Pole Pole: working with women's sexual and reproductive rights in Kenya2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Alm, Päivi
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Empowerment ur brukarnas perspektiv: En kvalitativ studie gjord på Basta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och erfarenheter av det mångfacetterade fenomenet empowerment. Då empowerment ofta definieras av andra än dem som praktiserar det låter den här studien brukarna komma till tals. Studien är genomförd på en enhet inom Basta gruppen, ett socialt företag som arbetar med rehabilitering och integration av människor med missbruksproblem tillbaka till samhället utifrån en tanke om empowerment. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studien kan anses ha en abduktiv ansats vilket innebär att målet inte var att komma fram till en ny teori utan ambitionen var att hitta nya infallsvinklar på ett redan etablerat fenomen. Mitt resultat visar att betydelsen av att känna till begreppet empowerment eller egenmakt är obefintlig i förhållande till individens empowermentprocess. De empowermentprocesser som bevittnats i intervjuerna ger en bild av hur brukarna parallellt med det dagliga arbetet på Basta visar på medvetna och omedvetna komplicerade strategier, uppfinningsrikedom och självinsikter som avlöser varandra då det gäller att orientera sig i den kontext de befinner sig i. Relationen till utomstående ”vanliga” människor ansågs ha stor betydelse medan relationen till organisationen eller till placerande myndighet inte uppmärksammades i samma utsträckning. Respondenternas berättelser kunde förklaras och sättas i ett större sammanhang med Jo Rowlands (1997) teori om tre dimensioner av empowerment. Inom det sociala arbetets praktik finns det möjligheter att ytterligare öka tron på individen och dennes förmåga och kapacitet att av egen kraft med professionens hjälp ta sig ur sin situation. Denna hjälp av professionen skulle också gynnas av att undersöka vilken betydelse brukarens bakgrund har för vilket rehabiliteringsalternativ hen erbjuds eller väljer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Alm, Sandra
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Finns det en stereotyp av den äldre?: en kvalitativ innehållsanalys av överklaganden till särskilt boende2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether there is a stereotype of the elderly being granted their appeal to retirement homes. This will be conducted with the help of a targeted qualitative content analysis where the texts that will be analyzed are verdicts from the Administrative Court where older people have appealed their denied request for assistance. Based on theories on “making age” and perspectives on power, empirical material was analyzed. The analysis was conducted by searching for meaning-bearing parts of the text, sentences that contain relevant information to be able to answer the purpose of the study. These codes were then divided into categories, to be further divided into different themes that were finally analyzed through theory and with previous research. The study reveals that it is in fact difficult to discern a stereotype of the elderly who gets approval of their appeal. This conclusion is drawn due to categories that seems to differ both between different approvals and different refusals, but also between rejection and approval. Based on this, it did not seem to be any certain characteristics that the elder should, or should not have in order to be granted approval of special housing. This does not necessarily mean that this stereotype does not exist, it simply means that it has not been discernible in the empirical material used in this essay. Based on the theoretical concepts and the research used in the study, a plausible conclusion is instead that the development assistance administrators make arbitrary decisions based on the framework that is set by the organization in the form of municipal guidelines and current legislation. The investigation that the social workers write about the elderly then forms part of the basis in the Administrative Courts judgement, and it is this part that is of interest for this study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alnervik, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wahlström, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tyresömodellen: representanter för de juridiska, sociala och politiska systemen yttrar sig om en arbetsmetod för påföljden ungdomstjänst2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Alsterfalk, Isabel
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Ring, Diana
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  "Normbrytande beteende bestod av återkommande lögner parallellt med högt våldskapital": En kvalitativ studie om behandlares respektive klienters upplevelser och erfarenheter av behandling inom kriminellt normbrytande beteende2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the therapist's and the client's experiences of treatment directed at behaviour patterns that are criminally norm-breaking, where especially responsivity to treatment is considered based on the risk, need and responsivity principles. The study was based on an inductive qualitative approach with nine semi-structured interviews. Questions have been answered by five counsellors from the Swedish correctional service and by four ex-criminal men who have undergone various behaviour treatments to prevent recidivism. The interview material has been processed and analysed using Bronfenbrenner's developmental ecology model and Jönson's perspective approach. The results emphasize that causes of norm-breaking behaviour are often related to limited complex mechanisms such as upbringing conditions, unhealthy environments, scarce resources et cetera. These variables could increase the risk for the individual to continue with crime in adulthood. Other contributing factors can be a lack of schooling with exclusion as a consequence. It emerged from both counsellors and clients that neuropsychiatric diagnoses are an aggravating factor. Important identified aspect was the need for coordinated services. Clients that have multiple conditions struggle since each service provider only provide a service for their specialized area. This report concluded that the lack of collaboration between service providers effected the client on several levels. Service providers need to collaborate and be inclusive rather than exclusive. Clients that struggled with mental health issues and addiction was excluded since the mental health service does not address the drug issue and vice versa. Client needs and conditions should be the primary focus rather than a way out for the service provider. The report identified several levels of challenges whereby clients were marginalized and excluded because of several multiple conditions. Different service provider needs to attend to clients’ needs regardless of other demands, this way services would be more permissive and clients would adhere which would increase the collaborations between service providers. Different diagnoses, psychological problems together with addiction and focus on the individual's needs and conditions would make the services more available and easier to access. In accordance to counsellors and clients the study concludes that successful changes in behavioural patterns are several but recurrent issues that emerged in the first level was awareness, self-awareness and focus on a mutual interaction, reciprocate relations then trust and responsivity increase.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alvant, Carin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Avledandets strategier: Omsorgspersonals erfarenhet och upplevelse av att begränsa personer med demenssjukdom i deras självbestämmanderätt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka erfarenheten och upplevelsen hos omsorgspersonal som arbetar på särskilda boenden för personer över 65 år med demenssjukdom av att begränsa de boende i deras självbestämmanderätt. Vidare ingick det i syftet att öka förståelsen genom att synliggöra vad som kan motivera beslut vilka leder till handlingar som innebär att demenssjukas självbestämmanderätt begränsas. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet är baserat på semistrukturerade intervjuer med sju omsorgspersonal som arbetade på olika boenden med inriktning mot demenssjukdomar. Resultatet visar att begränsningarna av de demenssjuka sker med hänvisning till skyddsaspekter och bristande resurser. Omsorgspersonalen beskrev hur de använde avledande strategier i situationer där de begränsade de demenssjuka personerna. Med hjälp av handlingsteori analyserades resultatet och visade att de avledande strategierna är den handling som intentionen att skydda den demenssjuke leder fram till. Vidare beskrivs de faktorer som ligger bakom intentionen. En diskussion förs om korrelationen mellan mikro- och makronivå; hur omsorgspersonalens handlingar påverkas av makronivån men även hur handlingarna påverkar densamma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alvarado, Fredrik
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Pålitliga kvalitetsmått?: en fallstudie i upplevelser av arbete med avvikelser i en personalgrupp inom äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Welfare Care that in Sweden is given according to laws regulating health care and social services is obligated to secure systematic quality improvement. Risk management through deviation reports is a part of this quality improvement which can affect the welfare care rather immediate. Deviation reports can also be used in statistical overviews where both risks and needs within the given care can be accentuated. As a consequence, information about risk, needs and statistical overviews can also be used for decision-making in both care organisations and in policy decisions that sets the framework for the welfare care given. Hence, deviation reports can be used as one of several quality indicators that today is fundamental in the evaluation of the quality of publicly financed welfare care. Criticism of New Public Management as a control model in welfare address the heavy demands of evaluation, auditing and monitoring which implicates risks of skewness and misguiding results. Criticism also points out that the administrative work that follows with NPM takes time and resources from the welfare cares main focus which in this paper is care for the elderly. This paper aims to examine how staff within elderly care homes experience their work with deviation reports regarding the concept of organizational culture. It is of relevance to examine this since these staff are the ones producing the evidence on which decisions are based. Also, statistics shows that staff within elder care is highly over represented in regard to risk in the work environment. Deviation reporting is also filled with challenges like avoiding the sensation of pointing out a scapegoat or someone to blame. There are also incentives for organisations to keep a facade that their operations are fully functional. This study has been completed as a case study through a qualitative approach where seven semi-structured interviews with assistant nurses and nurses aides from a single work group has been made during spring 2018. The result is in line with earlier research that points out different aspects that are of relevance for successful work with deviation reports. The results also point out aspects that can be regarded as flaws within the work of deviation reports. To interpret and analyse the result of this study two main perspectives has been used; social psychologist Edgar Scheins work on organizational culture and professor of business administration Mats Alvessonswork on mechanisms within organizations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Alvarez, Homero
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete: En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. Studiens syfte är att belysa och analysera olika typer av diskurser på sociala medier med utgångspunkt ur ämnet; kvinnors underpriviligierade lönesättning i jämförelse med män, samt att finna på vilket sätt detta kan påverka det sociala arbetet.

  Jämställdhetsämnen som detta, bör ur analytisk synpunkt närmas med försiktighet. Detta då normer, formella regler, lagar samt bildandet av kulturer gör att personen bakom analysen själv är en del av det som analyseras. Man är således själv färgad av samhällets kultur och struktur. Sociala medier möjliggör ett sätt att kommunicera allt ifrån händelser ur det privata livet samt en vy av den egna världsbilden. Det ska tydliggöras att uppsatsen är menad att stå neutral i de olika typer av jämställdhetsfrågor som kan dyka upp. Ställningstaganden undviks i så stor mån som möjligt då uppsatsen ska ses ur teoretisk synpunkt, med intresse för teoriernas applikation. Frambringande av information görs genom empiri utan syfte för ställningstagande.

  Uppsatsen vill finna den kritiska punkten hos uttalanden i sociala medier och vilken grund de står på. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips. skriver att diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (2000 s.7). Uppsatsen söker alltså att finna mening och betydelse ur vilket människor grundar sina argument, samt vad som kan ligga bakom världsbilderna som skapas ur diskursen inom uppsatsens tema. På detta sätt kan dessa världsbilder tydliggöras och slutligen agera som exempel för hur socialt arbete kan färgas av diskursutformning. Uppsatsen vilar mot Michel Foucaults teorier om diskurs i förhållande till makt som ramverk för att analysera och beskriva materialet som yttrar sig genom Instagram och Twitter. I den här uppsatsen ses Foucaults definition av makt som formande och resultat av diskurs, snarare än maktens kanske vedertagna definition som suveränitetens härskande över individen eller en parts förtryck av en annan. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips (2000 s.28) skriver vidare att forskarens roll inom diskursanalysen bör vara att intressera sig av ”hur vissa utsagor helt naturligt blir accepterade som sanna och andra inte”. Det är med denna grund som uppsatsen bör ses som betraktande och frågande, i vissa fall mer eller mindre kritisk, men med förhoppningen att den inte ska beläggas med en underton av någon slags ideologisk agenda. Etikprofessorn Elena Namli, sa i programmet Idévärlden, på Sveriges Television: ”’Kritisk’ – betyder inte ’ta avstånd’” (Idévärlden 4/2 2018). Det är med denna ståndpunkt som uppsatsen tar sig an följande analys.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Alvfeldt, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att leva i ett kulturellt ingenmansland: En studie om adopterade och deras upplevelse av etnisk identitet i ursprungslandet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Amahzoune, Yasmine
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  ”Vad har du gjort på internet?”: Skolkuratorers erfarenheter av unga utsatta för sexuella övergrepp på internet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The internet has gained an increasing role when it comes to issues regarding child sexual abuse, where the extensive technology development has led to new opportunities for people to contact young people for sexual purposes. The aim of this study was to investigate school counselors' experiences of meeting and working with young people who are exposed or at risk of being subjected to sexual abuse online. The empirical study is based on qualitative semi-structured interviews with seven school counselors’ working at high school. The empiric material was analyzed using a theoretical framework consisting of professional competence and previous research. The result shows that school counsellors’ work on preventive measures such as information work for both students and parents. However, it appears that the efforts seem futile as more students are being exposed and the school counsellors’ have not been able to see any changes. In order to capture students who have been subjected to sexual abuse online, the relationship is an important tool. When it comes to supporting students who have been exposed, the work is carried out on suspicion or when the school counsellors’ have become aware that a student has been exposed. A distinct challenge is the lack of knowledge about the phenomenon that leads to difficulties in preventive, spotting and intervening work.

 • 38.
  Ambjörnsson, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Varför är det så tyst?: En kvalitativ litteraturöversikt om våld och övergrepp mot personer med intellektuell funktionsnedsättning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Interpersonal violence is a global societal problem that costs lives and health worldwide. Individuals with intellectual disabilities are more exposed to violence and abuse in comparison with the general population. Despite the 2008 ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Sweden lacks the knowledge, statistics and tools to deal with this type of violence. The present literature review aims to, with help of current Swedish and international research, investigate and identify factors that seem to cause and perpetuate violence against people with intellectual disabilities. The method for collecting empirical data was based on a qualitative approach where studies were read in and analysed according to a thematic analysis method. The results showed a consistent dehumanization of people with intellectual disabilities which pass through all stages of society. In combination with the vulnerability factors that result from the disability, the violence is caused and maintained. The conclusion landed in the importance of social workers and other human treatment professionals having access to tools where violence can be detected in people who themselves cannot make their vulnerability visible.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Amedi, Fares
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Inkommen orosanmälan från grundskolan: En vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring sina beslut i förhandsbedömningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersen-Larsson, Tintin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Morath, Peter
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.”: En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to analyze - by the use of critical discourse analysis - how constructions of ensamkommande (unaccompanied minors) were expressed on Twitter in 2015. The purpose of this analysis has been to investigate what consequences these constructions might have for how people interpret and understand unaccompanied minors and what kind of impact that could have on the social work carried out for the target group. The material was comprised by every tweet written in Swedish and containing the word ensamkommande on Twitter during 2015. The study has been made from a social constructionist  perspective and the method for analysis has been Fairclough’s three dimensional model. The result showed that eight discourses could be identified. The majority of these could be said to have a negative attitude towards unaccompanied minors and portrayed them in a very negative way. The few discourses that could be said to have a positive attitude towards the target group also contributed to the very negative construction of them. The result also showed that the main producers of the material, and thereby the negative construction of unaccompanied minors, were private individuals, politicians, journalists and media. The conclusion is that the construction of unaccompanied minors could have a negative impact on social work since it can affect how people in general perceive the target group. This could lead to both structural and individual impact regarding the social work with unaccompanied minors. How people interpret and understand the concept of unaccompanied minors could affect how people vote in general elections which could lead to changes in legislation and policies to better answer towards the very negative construction of unaccompanied minors. Such changes of legislation and policies could have a negative impact on the social workers ability to maneuver in their work with the target group. There is also a risk that social workers incorporate the construction of unaccompanied minors so that the work with the target group may be based on prejudiced and general assumptions about them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Anderson, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med utsatta flickor i starkt patriarkala familjer: en kvalitativ studie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anrén, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kärlekens möjligheter: en studie av parrelationen utifrån ett salutogent perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Andersson, Beatrice
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Så lätt att vara blomma, bara knoppa och slå ut. Slippa genomlida livet ensam, till dess svarta slut...": en studie om mobbning och hur elever och lärare uppfattar Friends förebyggande arbete mot mobbning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Andersson Elmtoft, Natasja
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Whitaker, Anna
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Personlig professionell utveckling för socionomer2023 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Personlig professionell utveckling för socionomer tar författarna ett grepp kring den livslånga lärandeprocess som kan ge blivande och yrkesverksamma socionomer förutsättningar att utveckla en hållbar yrkesroll samt en yrkesidentitet präglad av etisk medvetenhet och en personlig professionalitet. 

  Ett vanligt budskap inom socionomens profession är vikten av att vara professionell, möjligen personlig, men aldrig privat. Författarna menar att detta delvis är ett missförstånd, att många tror sig behöva bli opersonliga eller spela en roll som professionell. För att skapa ett såväl personligt som professionellt bemötande behöver man arbeta med sin självkännedom, sin empatiska förmåga och med att utveckla en etisk medvetenhet.

  Författarna kombinerar teoretiska resonemang med olika reflektionsövningar för att uppmuntra läsaren till eftertanke kring de teman boken behandlar; viljan att utvecklas, självkännedom, empatisk förmåga, etiskt bemötande samt strategier för att hålla som socionom. Det handlar om att hur man som socionom kan smälta samman sin personlighet med sin professionella roll. Ja, att vara sig själv som socionom. 

  Boken vänder sig till såväl socionomstudenter som till yrkesverksamma socionomer samt till andra inom socialt arbete och människovårdande yrken.

 • 45.
  Andersson, Heidi
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lindström, Tove
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det ändamålsenliga stödet efter en allvarlig händelse: en sammanställning av studier om det psykologiska/psykosociala omhändertagandet efter tsumanikatastrofen i Sydostasien 20042007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Romare-Anjou, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Empatisk förmåga är det något som främjas genom socionomutbildningen på Sköndalsinstitutet?: enkätundersökning bland avgångsstudenter med äldreomsorgsinriktning vid Sköndalsinstitutet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Så bör du vara: En kvantitativ studie av vilka etiska egenskaper socionomstudenter anser är viktiga i socionomens yrkesroll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socionomstudenter anser att socionomen bör vara i sin yrkesroll. Detta gjordes genom att studenterna fick ta ställning till tjugotvå olika etiska egenskaper. De etiska egenskaperna placerades i fem olika kontexter för att undersöka om det fanns någon skillnad i värderingen av dem utifrån kontext. Dessa kontexter var: i allmänhet, i kontakt med chef, i kontakt med kollegor, i kontakt med brukare/klienter samt i kontakt med andra organisationer och myndigheter.

  En kvantitativ tvärsnittsundersökning med surveydesign genomfördes med hjälp av enkäter till samtliga socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola vårterminen 2015. Totalt deltog 116 studenter i undersökningen.

  Vid analysarbetet användes sociologen Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt ett dygdetiskt perspektiv.

  Vi kom fram till att studenterna uppfattat det som att det finns etiska egenskaper av vikt för socionomen i dennes yrkesroll samt att värdering av dessa skiljer sig åt beroende av kontext. Den viktigaste kontexten att ha dessa etiska egenskaper i ansågs vara i kontakt med brukare. De tre etiska egenskaperna som ansågs vara viktigast både i allmänhet och i förhållande till brukare var empati, lyhördhet samt respektfullhet. I kontakt med chef ansågs samarbetsförmåga, tydlighet och ansvarstagande vara de tre viktigaste egenskaperna. I kontakt med kollegor var det samarbetsförmåga, lyhördhet och respektfullhet som ansågs vara viktigast och i kontakt med andra organisationer och myndigheter var det tydlighet, samarbetsförmåga och saklighet som lyftes fram.

  Tidigare erfarenhet, oavsett om det var på utförar- eller mottagarsidan, visade sig inte vara avgörande för vilka etiska egenskaper studenterna angett som viktigast. Den enda grupp vars svar utmärkte sig var de lite äldre studenternas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Andersson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Varför sviker förskollärarna barnen som far illa?: förskollärares utsatthet i organisationsstrukturen, analyserad genom fem sociologiska teorier och ett samverkansperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Andersson, Monya
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Önnerstedt, Kristina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tolkens syn på socialarbetarnas tolkanvändning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Andersson, Peter
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att som äldre möta sorg i grupp: ..."tillsammans, men ändå ensam..."2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 1429
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf