Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Al-Baldawi, Riyadh
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College.
  Gärde, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Nordquist, Kjell-Åke
  Teologiska högskolan.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Stenberg, Leif
  United Kingdom.
  Underskatta inte religiös extremism2018In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2018-01-08, p. 4-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En del av det svenska biståndets insatser planerade för Mellanöstern kan bli omöjliga att ­genomföra. Sidas analytiker har inte tagit tillräcklig hänsyn till en ökande religiös ­våldsbejakande extremism och dess genomslag i hela området.

 • 2. Aléx, Lena
  et al.
  Hammarström, Anne
  Gustafson, Yngve
  Norberg, Astrid
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research. Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lundman, Berit
  Constructions of various femininities among the oldest old women.2006In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 27, no 10, p. 853-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study forms part of the Umeå 85+ Study, and the aim was to explore various gendered constructions of femininities among the oldest old women. Femininities are seen as various ways of shaping oneself as a woman in relation to the impact of historical, social, and cultural circumstances. Thematic narratives were analyzed using qualitative content analysis. Through interpreting these narratives in the light of gender theories, we were able to discern four femininities: "being connected," "being an actor," "living in the shadow of others," and "being alienated." The oldest old women displayed complex outlooks on femininities, and no femininity was interpreted as being in the center related to the other femininities. Further research is needed in order to disclose the complexity of femininities related to factors such as social class, ethnicity, and financial situation among the oldest old, and to acquire a greater knowledge of various femininities.

 • 3. Aléx, Lena
  et al.
  Hammarström, Anne
  Norberg, Astrid
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research. Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lundman, Berit
  Balancing within various discourses--the art of being old and living as a Sami woman.2006In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 27, no 10, p. 873-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this part of the Umeå 85+ Study was to explore how indigenous women narrate their lives and their experience of being old as Sami women. Interviews with 9 old Sami women were analyzed using grounded theory. The categories identified were "reindeer as the basis of life," "longing for significant Sami values," "feeling valued as a Sami woman," and "changing for survival;" these evolved into the core category: "balancing within various discourses-the art of being old and living as a Sami woman." Knowing how to balance provided the ability to make use of available opportunities.

 • 4.
  Amundsdotter, Eva
  et al.
  Karlstads universitet.
  Ericson, Mathias
  Göteborgs universitet.
  Jansson, Ulrika
  Karlstads universitet.
  Linghag, Sophie
  Karlstads universitet.
  Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd och komma vidare i jämställdhetsarbetet, är frågan som utforskas i denna bok.

  Jämställdhetsarbete berör ofta angelägna frågor där det kan finnas motstridiga intressen, till exempel kring fördelning av resurser, inflytande och ansvar. Inte sällan uppstår starka känslor hos människor. En del visar öppet sin oro. Andra praktiserar förnekelse på olika sätt. Vissa blir aggressiva. Många protesterar i tysthet. Denna ovilja mot förändring brukar formuleras i termer av motstånd och kan alltså komma till uttryck på många sätt.

  I boken ges ett perspektiv på makt och motstånd som syftar till att bidra till upplevelser av ett större handlingsutrymme för att möta motstånd mot jämställdhetsarbete. Ingången består av material som har skapats i ett forskningsprojekt där jämställdhetsarbetare, medarbetare och chefer, från myndigheter och kommuner har utforskat motstånd och strategier tillsammans med genusforskare. Materialet ger en inblick i vad det kan innebära att arbeta med jämställdhet, vad en förändringsaktör möter och förväntas hantera i jämställdhetsarbetet. Ett bidrag i boken är en rad av idéer på handlingsalternativ för att möta motstånd, som mejslats fram i olika former i projektet. Bokens bidrag handlar också om att förvalta de kunskaper som skapats gemensamt och hur teori kan hjälpa oss att fördjupa, förstå och agera.

  Boken är skriven av fyra genusforskare vid Karlstads universitet respektive Göteborgs universitet och riktar sig till alla som är intresserade av jämställdhet, förändring och utbildning i organisationer och verksamheter.

 • 5.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig.

  En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga.

  I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper.

  Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig.

  Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete.

  Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera olika aktörers uppfattningar om svenska ideella organisationers mervärde inom biståndet. Med hjälp av intervjuer med ett antal representanter för olika aktörer med kunskap och erfarenhet av det svenska biståndsarbetet och analyser av existerande dokument behandlas i denna rapport de svenska ideella organisationernas roller, särarter och mervärden inom det svenska biståndet. De empiriska resultaten visar att organisationernas roller visserligen har förändrats över tid, från att fungera som pionjärer till att mer fungera som röstbärare och organisatörer av tjänster, men att de ideella organisationerna anses vara fortsatt betydelsefulla i biståndet, även i framtiden. Särarterna framträder tydligast i jämförelser med antingen ideella organisationer i andra länder eller med företag och offentliga organisationer i Sverige, och inkluderar alltifrån organisationernas historia och folkrörelsebakgrund till den icke‐vinstdrivna profilen, organisationernas värdegrund samt förmågan att kunna agera autonomt och verka i olika kontexter. Ett antal mervärden identifieras också, till exempel den svenska kontexten och folkrörelseförankring, mångfalden i det svenska civila samhället, arbetet med demokratiska och mänskliga rättigheter, röstbärarrollen och påverkansarbetet, effektivitet till följd av lång erfarenhet och kunskap, lokal förankring och välutvecklade nätverk samt ett partnerskap där stödet sträcker sig utöver det finansiella och långsiktigheten i partnerskapen. Rapporten visar också hur det förekommer föreställningar om att särarterna och mervärdena har förändrats över tid. Det är dock oklart om de minskar eller ökar i kraft eller om det mer handlar om förändringar från en form till en annan. Avslutningsvis efterlyses ett mer nyanserat förhållningssätt till svenska ideella organisationers mervärde i biståndet.

 • 7.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Trägårdh, Lars
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Juhlin, Mariell
  Fores Tillitsgrupp.
  Barnevik Olsson, Markus
  Fores Tillitsgrupp.
  Tilliten till det svenska samhällskontraktet2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten Tilliten till det svenska samhällskontraktet, skriven av Rebecka Andersenoch Lars Trägårdh, är ett viktigt bidrag från Fores till det alltför begränsade forskningsområdet om tillit.

  Rapportens viktigaste slutsats är att Sveriges tillitsproblem i allra högsta grad är lokal, men riskerar att spilla över på det nationella om problemen förblir olösta. För att stärka lokalsamhälletilliten krävs det av politiken att säkra den fysiska närvaron av välfärdsinstitutioner över hela Sverige. Det gäller i synnerhet polisnärvaron som är central för människors känsla av trygghet. Studieresultaten visar nämligen att svenskarnas uppfattade trygghet och tillit är mycket starkt sammankopplat.

  Tilliten till det svenska samhällskontraktet bidrar även med ett unikt Välfärdstillgänglighetsindex, respektive Välfärdsförtroendeindex, som i sin tur delas upp i fyra underkategorier: sjukvård, utbildning, äldreomsorg och polisväsende/trygghet. Rapporten tillför en översyn av välfärdssverige genom data från 49 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i syd.

  Resultaten visar också att:

  • Pessimismen om tillitens tillstånd är värre än dess faktiska tillstånd
  • Känslan av trygghet har minskat sedan Tillitsbarometern började mäta år 2009 –och det spiller delvis över på lokalsamhälletilliten
  • Upplevd tillgänglighet till välfärdstjänster stämmer inte överens med den faktiska tillgängligheten
  • Faktisk tillgänglighet till välfärdstjänster påverkar inte tilliten – men upplevd tillgänglighet gör det
  • Tilliten till välfärden är generellt lite högre i större tätorter, jämfört med storstäder och landsbygd
  • Tilliten till äldrevården är märkbart högre i mindre tätorter
  • Lokalt förtroende för grundskola och äldrevård påverkar tydligt lokalsamhälletilliten, medan sambandet mellan tilliten till sjukvård och lokalsamhälletilliten är svårare att fastställa
  • Socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden uppfattar i högre grad kommunmedborgares förväntningar på välfärden som rimliga, jämfört med Moderaterna och Centerpartiet
 • 8.
  Andersson, Eva
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bernerstedt, Mats
  Forsmark, Jan
  Rydenstam, Klas
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Södertörns högskola.
  Cirkeldeltagare efter 65: Livskvalitet och aktivt medborgarskap2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What is the significance of participating in study circles? Does the state achieve its objectives for providing financial support to study circles? This evaluation seeks to answer these questions based on register data, focus group interviews and a survey involving circle participants during 2012 who were 65 years or older.

  Nineteen per cent of the population at large is 65 years old or more. In the study circles, 36 per cent were at least 65 years old, which means that almost 240,000 older people participated in study circles in 2012, 70 per cent of whom were women. The proportion of study circle participants in the age group 65+ has increased steadily over the last twenty years. Two-thirds of the older study circle participants were found in ABF and Studieförbundet Vuxenskolan, while this age group was underrepresented in the other eight study associations.

  The study includes an analysis of the state’s objectives for supporting folkbildning. The current objectives have grown out of a process following the introduction of management by objectives in 1991. For most of the century during which the state has provided support for study circles, however, there have been no expressly stated objectives. Nevertheless, there are clear historically entrenched ideas and motives for supporting activities that benefit culture and democracy and for that folkbildning has a role to play both at the individual and the societal level. The analysis summarises the state’s objectives in that these focus on contributing to increasing the opportunity of all citizens to participate in various aspects of social life on an equal and democratic basis.

  The evaluation makes references to research on democracy, citizenship, social capital and civil society. For issues involving older people, the research involves, among other things, successful ageing and activity theory.

  There is a significant distance between the reality of study circles and the state’s objectives in providing them with support. The objectives also extensively overlap one another, something that is discussed and problematised in the report. Bearing these difficulties in mind, the results of the evaluation can be presented broken down into the different objectives.

  The first objective: To support activities that help to strengthen and develop democracy

  The first objective is that the state support for folkbildning should “support activities that help to strengthen and develop democracy” (freely translated). Study circle participants aged 65+ are found to vote in elections to a greater extent (90 per cent) than the same age group in the population as a whole (84 per cent). Study circle participants are also more involved in voluntary work than others in the same age group; they are more active in voluntary organisations, and they use their study circle skills as members of these organisations. Study circle participants who are also involved in voluntary work use their study circle skills to a greater extent than others to influence society. The study cannot provide an answer to what causes what; there is probably some interaction, so that those who are already active have a higher propensity to engage in more, something that is known as ’cumulative citizenship’.

  The study circle ideal of participatory influence and collaborative work within the group has become stronger since a similar survey in 2008. Study circles can be considered as functioning as ’schools of democracy’ and serve as a recruiting ground for civil society organisations. Many study circle participants believe circle participation made them better at working together (30 per cent) and better at listening (40 per cent) – skills that can be said to strengthen their ability to be active citizens. The numbers are even higher for persons with disabilities.

  The second objective: To help make it possible for people to influence their own life situation and create commitment to participate in community development

  The second objective is “to help make it possible for people to influence their own life situation and create commitment to participate in community development” (freely translated). The study shows that study circle participation often leads to increased feelings of happiness and well-being (90 per cent) and some people felt more confident as a person (25 per cent). A sense of community is a strong incentive for participating in study circles, and this in no sense contradicts the fact that participants feel they have gained useful knowledge and skills. Very few people felt that they had been badly treated in the study circle. Many people aged 65+ make new friendships in study circles. It can be said that study circles provide bonding social capital. They create meaning in everyday life and help to make it possible for the individual to feel in control and have power over their own life. Study circles contribute to what can be called “successful ageing”. 

  For at least half of the study circle participants, the study circle, regardless of the subject, acted as an arena for discussions about social issues. This is particularly true in association- and companion circles. Discussions on such matters are not just a safety valve for airing opinions. Almost a third say that these talks influenced their own opinion. The same percentage says that discussions about social issues in study circles also led them to act in contexts outside the study circle.

  The third objective: To help level out educational disparities and raise the level of enlightenment and education in society

  The third objective for the state support for folkbildning is “to help level out educational disparities and raise the level of enlightenment and education in society” (freely translated). For study circle participants aged 65+, study circles have an important function for them to be able to study in a systematic way. Many people in this age group have not previously had that many opportunities to study, and study circles can compensate for deficiencies in schooling, thus helping to raise the level of enlightenment and education in this group.

  Although computers were hardly used in the actual study circles among older people, 40 per cent of the study circle participants say that they have been inspired to use the internet. For learning in general, the study circle leaders play an important role. For most participants, study circle participation has inspired them to learn more about the subject or to join more study circles.

  The fourth objective: To contribute to broadening the interest in culture and increase participation in cultural life

  The fourth objective is “to contribute to broadening the interest in culture and increase participation in cultural life” (freely translated). Two-thirds of the older study circle participants state that study circle participation, regardless of the subject, has positively influenced their creativity. This figure is even higher for persons with disabilities. More than half had been inspired to participate in cultural activities. Of those who said that the study circle, regardless of subject, had given them new skills, which was the majority, one in twenty stated that they made much use of the knowledge and skills they gained in the study circle as practitioners in cultural activities.

  Summary assessment

  The study circle experience is largely positive. Most study circle participants aged 65+ feel they have gained knowledge and skills, they have increased their social network and they have participated in meaningful activities.

  The report illustrates the difficulties in answering the question of whether the state’s objectives have been met. It is unclear, for instance, whether the intention is for these to be fulfilled in every study circle, or simply in study circle activities as a whole.

  In light of this, the overall assessment can be made that the state’s objectives in supporting folkbildning are met in a variety of different ways based on how study circle participants in the age group 65+ perceived their own study circle participation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Anonymous,
  Marie Cederschiöld University, Department of Health Care Sciences.
  When the wounds heal but the soul bleeds: A lived experience narrative2024In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Accessible Summary

  What is known on the subject?

  • This paper acknowledges the profound and lasting impact of childhood abuse on substance use and homelessness.

  What this paper adds to existing knowledge?

  • It underscores the inherent value and humanity of every individual, regardless of their struggles.
  • That a comprehensive approach to mental health care, encompassing medication, therapy and a secure environment, is imperative.

  What are the implications for mental health nursing?

  • Early intervention and recognising individuals who suffer in silence are paramount. Mental health nurses must have the courage to ask uncomfortable questions and truly hear the unspoken words.
  • Mental health nurses should never underestimate the power of simply being present with someone during their darkest moments. This simple act can wield significant influence.
 • 10.
  Ardin, Anna
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Irving, Mattias
  Till försvar för demokratin: Tio tekniker vi måste bekämpa2023 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Runtom i världen försöker en auktoritär etnonationalistisk rörelse väcka misstro, vrede och hat mot demokratin och civilsamhället. Debattklimatet har hårdnat, och det offentligasamtalet har brutaliserats.

  Den här boken analyserar tio tekniker som används för att angripa och underminera demokrater. Alla som vill värna det öppnasamhället behöver förstå dem.

  Vilka är dessa tekniker? Och varför har de varit så effektiva?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Asaba, Eric
  et al.
  Karolinska institutet; Stiftelsen Stockholms sjukhem; Lunds universitet.
  Aldrich, Rebecca M.
  University of Southern California, USA.
  Gabrielsson, Hanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Rehab Station Stockholm; Örebro universitet.
  Ekstam, Lisa
  Lunds universitet.
  Farias, Lisette
  Karolinska institutet.
  Challenging conceptualisations of work: Revisiting contemporary experiences of return to work and unemployment2021In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 28, no 1, p. 81-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article draws on empirically derived illustrations of return to work and unemployment to critically explore how a narrow understanding of work pervades contemporary social policies and programmes. This is particularly relevant in economic and labour market transitions aligned with neoliberalism that individualise the social problem of unemployment and thus restrict occupational possibilities related to work. An overview of how work and related concepts have been conceptualised in occupational science scholarship is presented. After describing the theoretical orientation of the paper, three illustrations derived from a secondary analysis of data from projects conducted in Sweden and the United States are presented. The three empirically grounded illustrations are integrated with theory to highlight tensions between the politically informed structures that shape social policies and programmes and the individual experiences of work, unemployment, and return to work that users and providers of these programmes communicate. By asserting that success in work-related placement programmes is not synonymous with meaningful employment, we attempt to heighten awareness of the potential risks associated with a reliance on measuring work by merely being in paid formal employment.

 • 12.
  Axberg, Thuy
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kazemi, Fatemeh
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ät- och sväljningsproblem efter stroke: En litteraturstudie om äldres upplevelser av matsituationen efter stroke2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Berisha, Sanije
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wittrin, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Att tycka synd om de här barnen gagnar dom inte ett dugg”: en kvalitativ studie om barn som bevittnat våld i hemmet och deras särskilda behov av stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Brandsen, Taco
  et al.
  Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
  Pestoff, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Verschuere, Bram
  Ghent University, Belgium.
  Co-production and the third sector: the state of the art in research2014In: Social enterprise and the third sector: changing European landscapes in a comparative perspective / [ed] Jacques Defourny; Lars Hulgård; Victor Pestoff, New York: Routledge, 2014, p. 231-249Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Brandsen, Taco
  et al.
  Radboud University Nijmegen, The Netherlands.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Local Welfare from a Historical and Institutional Perspective: A Comparative Report2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att vara kropp: värdigheten som mänskligt förkroppsligande2010In: Värdighet i vården av äldre personer / [ed] Lennart Nordenfelt, Lund: Studentlitteratur AB , 2010, 1, p. 105-137Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Being body: the dignity of human embodiment2009In: Dignity in care for older people / [ed] Lennart Nordenfelt, Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell , 2009, p. 54-76Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Body and self: a phenomenological study on the ageing body and identity2006In: Journal of Medical Humanities, ISSN 1041-3545, E-ISSN 1573-3645, Vol. 32, no 1, p. 25-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how older people (60+) experience the ageing body and how these experiences affect aged peoples’ sense of identity. Explorative, open ended, interviews were conducted with 13 respondents between the ages of 63 and 82, recruited from a retired peoples’ organisation, Church organisations, and from the working population. The qualitative data was analysed with a phenomenological method, the so called EPP method, the empirical phenomenological psychological method. The results showed that generally the experience of the ageing body has to do with a changed life world, reactions to this change in terms of body and self, and finding ways to feel at home in this changed situation. Results are presented as three typologies, reflecting the different ways in which the respondents described this general experience: existential awakening, making it good enough, and new possibilities. The results give support to the research that points out the importance of activity for the self esteem of the elderly. According to this study, however, the meaning of “activity” can vary and can have different sources of motivation. Respondents in only one typology expressed frustration over limitations of the ageing body. Respondents exhibited entirely different ways of relating to the fact that death was approaching, which raises questions about how the elderly experience this impending horizon. Finally, the gender differences in this small study were quite clear: all the male respondents belonged to the typology “New possibilities”, raising questions about gender aspects concerning the meaning of freedom, appearance, activity, and self esteem.

 • 19.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Body and Self: a phenomenological study on the aging body and identity2006In: The Self in Health and Illness: Patients, Professionals and Narrative Identity / [ed] Frances Rapport,Paul Wainwright, Oxford: Radcliffe Publishing , 2006, p. 69-82Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Den objektiva kroppen och den levda kroppen i behandlingsrummet2004In: När människan möter medicinen: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi / [ed] Sonja Olin Lauritzen, Fredrik Svenaeus & Ann-Christine Jonsson, Stockholm: Carlsson , 2004, p. 49-68Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  En "alternativ" syn på kroppen, inspirerad av Merleau-Pontys filosofi2004In: Perspektiv på komplementär medicin: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning / [ed] Motzi Eklöf, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 101-115Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Bullington, Jennifer
  Linköpings universitet.
  Health and receptivity: a phenomenological interpretation of allostasis2003In: Dimensions of health and health promotion / [ed] Lennart Nordenfelt, Per-Erik Liss, Amsterdam: Rodopi , 2003, p. 83-95Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kropp, själ och meningsskapande2008In: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, no 2, p. 9-12Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Bullington, Jennifer
  Karolinska institutet.
  Psykosomatik: en biomedicinsk anomali - hur ska vi förstå det psykosomatiska?2001In: Filosofisk tidskrift, ISSN 0348-7482, no 4Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Psykosomatik: om kropp, själ och meningsskapande2007 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 26.
  Bullington, Jennifer
  Linköpings universitet.
  The mysterious life of the body: a new look at psychosomatics1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to critically examine traditional psychosomatic theories, paying special attention to certain philosophical issues such as the mind-body problem and efficacious mechanisms of interaction between meaning, understood as psychosocial factors, and that which is traditionally called "body" (the material, objectified body). Afterwards, an alternative psychosomatic theory is worked out, drawing inspiration from the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty. The first part of the dissertation examines the following schools of thought (orientations) concerning psychosomatic theory: 1) psychodynamic theory, 2) psychosomatic medicine, 3) stress theory as well as neuroimmunology and neuroendocrinology, and 4) the work of the psychobiologist Herbert Weiner. The phenomenological alternative worked out in part II of the dissertation breaks up dualistic and materialistic-reductionistic thinking by starting with the "lived body" rather than the objective body studied by natural science. The question then becomes, how is the mind-body unity lived, and what categories of understanding open up when the person-world field becomes the focus for psychosomatic theory.

 • 27.
  Bullington, Jennifer
  Linköpings universitet.
  The mysterious life of the body: a new look at psychosomatics1999Book (Other academic)
 • 28.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Förord2020In: Ett samhälle i omdaning: En berättelse om livet på Stora Sköndal 1905-2019 / [ed] Leif Jonsson, Lund: Ekström & Garay , 2020Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan ett antal år har man i Linköping bedrivit ett arbete med sikte på att utveckla en mer lättillgänglig socialtjänst. Målsättningen har varit att erbjuda socialt stöd i form av det man kallat servicetjänster, för att på detta sätt inte behöva genomföra en formaliserad biståndsbedömning och ett formellt beslut. Detta sätt att organisera de sociala insatserna har dock mött kritik från ansvariga tillsynsmyndigheter som hävdat att detta inte varit förenligt med gällande lagstiftning, och Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att efterfölja den kritik som formulerats i tillsynsrapporterna.

  I denna studie riktas emellertid inte intresset mot de juridiska frågorna, utan vilken betydelse detta sätt att organisera och tillhandahålla sociala insatser haft. Med utgångspunkt i en studie av sex verksamheter inom socialtjänsten i Linköpings kommun, undersöks vilken betydelse den ökade serviceinriktningen haft, dels för berörda brukare, dels för de anställda och det sociala arbetet. Studien är relevant inte bara för Linköpings kommun, utan också för frågan om hur sociala insatser bör organiseras och tillhandahållas för att bli så tillgängliga som möjligt.

 • 30.
  Christiansson Drake, Elisabeth
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Claes Levin, I god tro, omsorg och grymhet i samhällets barnavård2022In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153Article, book review (Other academic)
 • 31.
  Christiansson, Elisabeth
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Diakoni, utopi och genus2019In: Kan barmhärtigheten institutionaliseras? / [ed] Elisabeth Christiansson; Stig Linde, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019, p. 61-89Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Christiansson, Elisabeth
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Institutionaliserad kvinnlighet2019In: Kan barmhärtigheten institutionaliseras? / [ed] Elisabeth Christiansson; Stig Linde, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019, p. 123-145Chapter in book (Other academic)
 • 33. Christine, Gustafsson
  et al.
  Asp, Margareta
  Fagerberg, Ingegerd
  Mälardalens högskola.
  Municipal night nurses' experience of the meaning of caring2009In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 16, no 5, p. 599-612Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to elucidate municipal night registered nurses’ (RNs) experiences of the meaning of caring in nursing. The research context involved all night duty RNs working in municipal care of older people in a medium-sized municipality located in central Sweden. The meaning of caring in nursing was experienced as: caring for by advocacy, superior responsibility in caring, and consultative nursing service. The municipal night RNs’ experience of caring is interpreted as meanings in paradoxes: ‘being close at distance’, the condition of ‘being responsible with insignificant control’, and ‘being interdependently independent’. The RNs’ experience of the meaning of caring involves focusing on the care recipient by advocating their perspectives. The meaning of caring in this context is an endeavour to grasp an overall caring responsibility by responding to vocational and personal demands regarding the issue of being a RN, in guaranteeing ethical, qualitative and competent care for older people.

 • 34.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan vonMarie Cederschiöld University, Centre for Civil Society Research.Hansen, KjellSveriges lantbruksuniversitet.Nordfeldt, MarieKarlstas universitet.Åberg, PelleMarie Cederschiöld University, Centre for Civil Society Research.
  Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen2022Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This report introduces, with an empirical focus on Sweden, the field of research that emerges when rural research and civil society research intersects. The texts in the report was presented at a conference titled Civil societies of rural areas and smaller towns in 2021. The report is intended as an introduction to current research on this theme and we believe it can be interesting reading for both those active within civil society organisations and those active within authorities, regions and municipalities who relate to rural civil society in their work.

  The report opens with a chapter that gives an overview of how civil society research and rural research has developed over time and discusses the need of research in the intersection of these two fields, research that focuses on the civil societies of rural areas. The other chapters present current research on rural civil societies, the research included covers a wide spectrum of different methods and different theoreticial perspectives.

  Following the introduction, the report presents research that describes differences and similarities in civil society engagement between urban and rural areas in Sweden, deals with how access to service also can affect trust in institutions and discusses the importance of emotions in relation to civil society engagement and community development. Furthermore, an overall picture of the state of knowledge about social innovation as a response to rural societal challenges is presented, with a particular focus on the role of civil society and its cooperation with other actors.

  Based on a study of civil society projects financed with public funds one chapter discusses how these financial resources are transformed into intangible resources for the benefit of the local community. The report also contains chapters that discuss civil society’s alternative educational paths that start from places’ own conditions, social movements for sustainability in the Swedish-Sámi countryside, and a final chapter that discusses how citizenship is reshaped when residents in rural areas and smaller towns increasingly need to rely on civil society’s solutions in order to have access to local everyday services and basic infrastructure.

 • 35.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden2022Report (Other academic)
 • 36.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld University, Centre for Civil Society Research.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld University, Centre for Civil Society Research.
  Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning2022In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, p. 15-36Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?2023In: Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor / [ed] Susanne Stenbacka; Brita Hermelin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för demensprojektet i skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet förebyggande hembesök i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet mötesplats servicehuset i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet projektsamordnare i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Projektet rehabilitering i vardagen i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Slutrapport år 2 för äldreprojekten i Skarpnäcks stadsdel2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Defourny, Jacques
  et al.
  University of Leige, Belgium.
  Hulgård, Lars
  Roskilde university, Denmark.
  Pestoff, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Introduction to the "SE field"2014In: Social enterprise and the third sector: changing European landscapes in a comparative perspective / [ed] Jacques Defourny; Lars Hulgård; Victor Pestoff, New York: Routledge, 2014, p. 1-14Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Defourny, Jacques
  et al.
  University of Liege, Belgium.
  Hulgård, LarsRoskilde University, Denmark.Pestoff, VictorErsta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Social enterprise and the third sector: changing European landscapes in a comparative perspective2014Collection (editor) (Other academic)
 • 46.
  Dwyer, Lise-Lotte
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Ersta Sköndal University College, Enheten för forskning i palliativ vård.
  Hellström, Ingrid
  Ett värdigt möte i vardagen2010In: Äldres hälsa och ohälsa: en introduktion till geriatrisk omvårdnad / [ed] Anna Ekwall, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 29-40Chapter in book (Other academic)
 • 47. Einarsson, Torbjörn
  et al.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Efter medlemskapet?: Engagemang och föreningsliv för en ny tid2012In: Civilsamhället i samhällskontraktet: en antologi om vad som står på spel / [ed] Filip Wijkström, Stockholm: European Civil Society Press , 2012, p. 71-92Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Eivergård, Kristina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Mittuniversitetet.
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle.
  Livholts, Mona
  Helsinki University, Finland.
  Aléx, Lena
  Umeå universitet.
  Hellzén, Ove
  Mittuniversitetet.
  Disciplined into Good Conduct: Gender Constructions of Users in a Municipal Psychiatric Context in Sweden2021In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 30, no 15-16, p. 2258-2269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To examine how gendered discursive norms and notions of masculinity and femininity were (re)produced in professional conversations about users of long-term municipality psychiatric care. Focus is on the staff's use of language in relation to gender constructions.

  BACKGROUND: Psychiatric care in Sweden has undergone tremendous changes in recent decades from custodian care in large hospitals to a care mainly located in a municipal context. People who need psychiatric care services often live in supporting houses. In municipal psychiatric care, staff conduct weekly professional meetings to discuss daily matters and the users' needs. Official reports of the Swedish government have shown that staff in municipal care services treat disabled women and men differently. Studies exploring gender in relation to users of long-term psychiatric care in municipalities have problematised the care and how staff, through language, construct users' gender. Therefore, language used by staff is a central tool for ascribing different gender identities of users.

  DESIGN: The content of speech derived from audio recordings were analysed using Foucauldian discursive analysis. The COREQ checklist was used in this article.

  RESULTS: The results indicate that by relying on gender discourses, staff create a conditional care related to how the users should demonstrate good conduct. In line with that, an overall discourse was created: Disciplined into good conduct. It was underpinned by three discourses inherent therein: The unreliable drinker and the confession, Threatened dignity, Doing different femininities.

  CONCLUSION: The community psychiatric context generates a discourse of conduct in which staff, via spoken language (re)produces gendered patterns and power imbalances as a means to manage daily work routines. Such practices of care, in which constant, nearly panoptic, control despite the intention to promote autonomy, urgently require problematising current definitions of good conduct and normality.

 • 49.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Linköpings universitet.
  Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 50.
  Engbo, Emilie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Rydberg, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  En studie om bevarandet av autonomi för äldre personer med demens diagnos2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf