Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ardin, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen.
  ”Du vet den här föreningen, den gör allt”: En studie av synen på den egna föreningens roll bland företrädare för etniska föreningar i Botkyrka2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken betydelse etniska föreningar i Norra Botkyrka har och vilka funktioner de bör fylla, enligt deras representanter. 

  Bakgrunden är att svenskt föreningsliv och folkrörelser är bland de starkaste i världen och dess nytta för demokratin ofta lyfts fram av offentliga sektorn. Att de ska kunna stärka demokratin bygger dock på att de kan agera självständigt och få utrymme att arbeta utifrån sina egna principer. Därför är det centralt att undersöka vad dessa civilsamhällesorganisationer själva vill och vad företrädare för dem uppfattar vara deras roll och funktion. Botkyrka och dess föreningsliv tjänar som exempel på detta. 

  För att undersöka denna betydelse har jag gått igenom ett antal tidigare forskningsrapporter kring dels etniska föreningar och dels det civila samhället i stort och beskrivit de kategoriseringar som använts i dessa rapporter. Jag har också genomfört ett 40-tal intervjuer med aktiva i etniska föreningar, tjänstemän och politiker. 

  Resultatet är att företrädarna anser att föreningarna har en väldigt central betydelse för både lokalsamhället och för de enskilda medlemmarna inom en rad områden. Som servicegivare; att guida och tolka åt sina medlemmar och att på andra sätt ge dem bättre möjligheter att åtnjuta sina rättigheter, för att stärka demokratin; som röstbärare, stärkare av ett politiskt självförtroende och att ge en positiv bild av den etniska gruppen generellt och slutligen som motvikt till det omgivande samhället; att erbjuda en alternativ identitet och alternativ till vissa samhälls- och familjestrukturer. 

  Mina slutsatser är att de kategorier som skapats specifikt för etniska föreningar har varit mindre användbara för att tolka min empiri än mer generella kategoriseringar för det civila samhället i stort. Filip Wijkströms grundläggande kategorisering i röst och service som jag använt mig av har fungerat väl, men har haft vissa brister. För det första har ingen förening passat in i den ena av dessa kategorier, istället har samtliga mina informanter menat att deras förening bör och har bägge dessa funktioner. Lisa Kings första tre kategorier bidra till social integration, ekonomisk betydelse och produktion av samhällsservice å ena sidan och fjärde kategori politisk eller demokratisk roll å andra sidan har varit värdefulla för att bryta ner Wijkströms kategorier och förklara dessa funktioner närmare. Kings femte kategori motvikt var så pass viktig för mina informanter och samtidigt skild från röst och service att den fick utgöra en egen i sorteringen av min empiri. 

  Även Roberto Scaramuzzinos beskrivning av den offentliga sektorns normativa syn på etniska föreningar som ideella konsulter och producenter av välfärd återfinns i mitt material, där mina informanter protesterar mot dessa förväntningar. Liksom Robert Putnam och Markku T Hyyppäs teorier om socialt kapital som funktion. Föreningsföreträdarna anser att deras föreningar står för detta sociala kapital och att det är en viktig mekanism för flera av de nyttor som företrädarna anser att föreningarna ger och bör ge till medlemmarna och samhället i stort. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Blomqvist, Paula
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Mankell, Anna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Winblad, Ulrika
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Varför så få ideella aktörer inom äldreomsorgen?2014In: Välfärdsinsatser på religiös grund: förväntningar och problem / [ed] Anders Bäckström, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Carlstedt, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Nostradamus: en bästsäljande outsider sedan 500 år2014In: Periferi och centrum: Texter om marginalisering i förmodern tid / [ed] Eva-Carin Gerö; Hans-Roland Johnsson, Stockholm: Nordic Academic Press, 2014Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Ekhult, Henrik
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Swedin, Marielle
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters erfarenheter av patientundervisning för personer med diabetes typ II. En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ två är en folksjukdom i Sverige som ökar. Sjukdomen orsakas av bland annat inaktivitet och övervikt med symptom som stark törst och torr hud. Behandlingen av diabetes är både medicinsk med insulin och att personen måste ändra på sitt sätt att leva, att göra en så kallad livsstilsförändring. Socialstyrelsen har givit ut riktlinjer för vården av patienter med diabetes. I riktlinjerna anges att förändring av livsstilen är av stor betydelse för att hantera sjukdomen.Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters upplevelser av undervisningen i diabetesvården för personer med diabetes typ två.

  Metod: Detta är en litteraturstudie som är baserad på åtta vetenskapliga artiklar, två kvantitativa och sex kvalitativa. Författarna gjorde en analys av innehållet i artiklarna och kom fram till tre teman och subteman; Bemötande från sjukvården med subtemana Vad patienterna är tillfredställda av i bemötandet från sjukvården och Vad patienter känner sig otillfredsställda med i bemötandet från sjukvården. Det andra huvudtemat är Problem med att uppfylla undervisningens mål och det tredje temat är Stöd från anhöriga.

  Resultat: Bemötandet patienten får från sjukvårdspersonal är en avgörande faktor för om patienten kommer att kunna följa den undervisning som ges och kunna implementera den i sitt dagliga liv. Bemötandet kan stärka en person att göra sin livsstilsförändring. Ett mindre bra bemötande där patienten känner sig nedvärderad som person sänker självförtroendet och därmed lusten att genomföra livsstilsförändringen. Patientens anhöriga behöver också vara delaktiga i förändringen av livsstilen för att förändringen skall kunna genomföras och bibehållas resten av livet.

  Diskussion: Patienterna måste känna sig trygga när de blir undervisade om livsstilsförändringar. Det är främst hur sjuksköterskan bemöter dem som är avgörande för om tryggheten ska infinna sig. Patienterna behöver få känna sig delaktiga i de beslut som rör deras behandling och att den behandlingsplan som man kommer fram till i samråd med sjuksköterskan är individanpassad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Heijne, Camilla von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  När livet vänder2017In: Välkommen hit, välkommen hem: En antologi med författare från Uppsala län, Sverige och världen / [ed] Lars Häger; Ola Larsmo; Anisur Rahman; Jonas Vaneryd, Uppsala: Litteraturcentrum Uppsala , 2017, 1, p. 58-59Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Karlsson, Eva M.
  Stockholms universitet.
  Livet nära döden: Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Palliative home care is largely intended for patients diagnosed as having terminal cancer. The purpose of the care is to alleviate the symptoms and improve the patient’s well-being as life comes to a close. A further objective is to help the patient to die with as much dignity and grace as possible.

  The aim of this dissertation is to show how palliative home care is shaped, reshaped and linked together through the interactions of the care-related actors, and also to examine how people registered within palliative home care are construed as individuals and patients in the tension between normative conceptions about what a patient is or ought to be and the belief in the individual as an autonomous subject. Empirical data has been collected by means of observations and interviews. During the fieldwork I accompanied the staff on their visits to patients’ homes and took part in different formal and informal staff-related activities.

  In spite of palliative home care being supposedly based on a holistic ideal, it is clear that it is the medical order that dominates the care. According to this, the medical knowledge of the actors within the caring situation also forms the basis of their hierarchical position.

  Palliative care’s historiography, descriptions of the good or natural death, formal and informal meetings and the ideology of the good home are all examples of factors involved in the creation and interconnection of palliative home care. Such care is also created in relation to “other care”, where a negative presentation of “other care” serves to highlight palliative home care as “good care”.

  Ideas of “the good” permeate palliative home care. However, in the staff’s eagerness to do good there is the risk that they will disregard the patient’s will and wishes and instead do what they think is best for the patient.

1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf