Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3445
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abarzúa Gonzalez, Roberto
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Motivationsfaktorer för förändring av våldsbeteende: Tre män berättar om sin motivationsprocess före, under och i slutet av behandlingen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom intervjuer beskriva olika betingelser som motiverar män att söka hjälp för sitt våldsutövande i nära relationer samt beskriva olika betingelser som är avgörande för om man fullföljer den planerade behandlingen eller inte. Den tredje frågeställning var om de här beskrivningarna kunde ge idéer om vilka behandlingsinslag som bidrar till att män fullföljer behandlingen som syftar till att man slutar använda våld. Tre män intervjuades tre gånger under sin behandling, det vill säga i början, i mitten och i slutet av behandlingen. Intervjuerna genomfördes under sammanlagt sex månader. Intervjuerna följde en intervjuguide och var halvstrukturerade.

  Gemensamt för alla tre män som är avgörande för att de söker hjälp och fullföljer sin behandling är när de upplevde att deras våldshandlingar fick allvarliga konsekvenser både för sig själva och för sin omgivning.

  En annan avgörande motiverande faktor för dessa män var att de upplevde att gruppledarna för behandlingsgruppen gav utrymme för allas berättelser. Männen uttrycker att de får ett utrymme för att själva reflektera över den situation som de befinner sig i utan en alltför styrande, kontrollerande attityd från gruppledarna. Detta förhållningssätt från gruppledarna verkar stärka männens motivation till att fortsätta behandlingen och därmed göra förändringen möjligt.

   Mötet med de andra deltagarna är en central motivationsfaktor för att genomföra behandlingen. Känslan att man inte är ensam, att man delar med sig av sina egna erfarenheter, att man känner igen sig, att se värre konsekvenser för andra deltagare är viktiga faktorer i förändringsarbetet.

  Motivationen verkar vara motorn eller drivkraften i själva förändringsarbetet. Denna undersökning pekar i riktning att motivationen verkligen är en dynamisk och föränderlig process som påverkas av många olika komponenter, inte minst i relation till andra människor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abassi, Farzad
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Leites, Rafael
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Den icke-verbala kommunikationens betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Örebro universitet.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Solid or Flexible?: Social Trust from Early Adolescence to Young Adulthood2017In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 40, no 2, p. 207-227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The belief that people are generally fair and trustworthy has generated plenty of scholarly attention in recent decades, particularly in the Scandinavian countries, which are often known for high levels of social trust. This article draws attention to the current discussion in the literature on whether social trust is a stable cultural trait marked by persistence or is based on experiences and subject to change throughout life. Based on unique longitudinal data from five different cohorts of young people in Sweden, ranging in age from 13 to 28 years, this article provides an empirical contribution on how social trust develops over time. The results show that there is a greater degree of instability in social trust between 13 and 15 years of age than in other age groups, and that social trust appears to stabilize with age. Findings also indicate that there are substantial inter-individual differences in social trust among young people within the same age group, both in initial levels and in the rates of change over time. The article concludes that although social trust is relatively stable it tends to crystallize in early adulthood, highlighting the relevance of the impressionable-years hypothesis.

 • 4.
  Abdi, Isabella
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Siverling, Johanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hur arbetar skolor förebyggande och åtgärdande med mobbning och kränkande behandling som sker på sociala medier?: En kvalitativ studie med skolkuratorer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internet har idag blivit en stor och stark social mötesplats för ungdomar. En stor del av deras kommunikation sker idag genom olika sociala forum som exempel Facebook, Twitter och Youtube. Internet skapar utrymme för frihet och uttryck. Å andra sidan kan det negativa med de olika sociala forumen vara att ungdomar kan fara illa genom att integriteten kränks på olika sätt. Trots att internet kan vara ett sätt för ungdomar att umgås på och därmed en social arena kan alltså risken för mobbning och kränkande behandling förekomma. Då människor i större utsträckning har tillgång till internet och mobiltelefoner resulterar det vidare till att mobbning och kränkande behandling som sker på nätet följer offret överallt i den dagliga tillvaron. Detta kan resultera i att nätmobbningen och nätkränkningen inte enbart sker på fritiden utan följer även med ungdomarna in i skolans värld. När denna typ av mobbning och kränkande behandling följer ungdomen in i skolans värld har skolan enligt lag skyldighet att agera. Hela skolans personal, föräldrar och elever är involverade i arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Det krävs även att hela elevhälsan är delaktiga och där är nyckelpersonen, skolkuratorn. Utifrån detta är vårt syfte och vår ambition med denna studie att undersöka hur skolkuratorer i skolan hanterar problematik (mobbning, kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering) som uppkommer på grund av sociala medier. Detta kommer att ske genom åtta kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Urvalet har begränsats till Norrort i Stockholm, där åtta grundskolor slumpmässigt valts ut. Vidare har även en intervju med en projektledare från organisationen Friends ägt rum. Studien bygger på tankarna bakom primär, sekundär och tertiär brottsprevention. Teorin som använts för att analysera resultatet är Sulers ”The online disinhibition effect”.

  Huvudslutsatserna i studien är att mobbning som sker på sociala medier är ett svårt problem för skolkuratorerna att arbeta med. Skolkuratorerna uttrycker att det oftast inte handlar om mobbning utan om att personen istället utsätts för en kränkande behandling, detta då eleverna inte tänker sig för när det uttrycker sig på internet. En annan slutsats är att skolkuratorerna inte skiljer på traditionell mobbning och mobbning som sker på sociala medier och att deras förebyggande arbete är väldigt generellt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdulle, Hawa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Vagland-Karseland, Helen
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Svårigheter för sjuksköterskan att vidmakthålla autonomi för äldre människor med demenshandikapp2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Abdulrahman, Daria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Khalighi, Shabbo
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  "...Jag har äntligen hittat hem!": En kvalitativ studie om hur medlemmarna i organisationen Unga KRIS uppfattar organisationen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the link between the individual and social network, what social forces and social mechanisms involved in the interaction between individuals and groups and how we can explain and consider this relationship with the aim of understanding this connection. Through qualitative interviews, based on interviews of six active members in the organization Young KRIS (Young Criminal’s Return in the Society) examines the active social processes that the young members undergo, and motivates those who have been outside the expected conformed and regular society, to be included in the regular community and how this can be explained. The study shows that the organization through high availability, openness, knowledge of the needs of young people, good treatment, range of meaningful activities, has created a great venue for the young to develop and thus regain their place in the society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abied, Juoell
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Eriksson, Linda Louise
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvinnors upplevelser vid missfall och deras efterfrågade stödinsatser: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Miscarriage is a common phenomenon in our society. It is reported that approximately 17 % of all pregnant women in Sweden go through a miscarriage every year. For many women miscarriage is a tumultuous life event that often has a deep emotional impact. Miscarriage is a subject that often is prohibited to talk about in our western society. Consequently this means that nurses have an important role in the emotional support for these women. This can be a challenge in Sweden since the hospital stay for women who go through a miscarriage is very short and often limited to a day.Aim: This study aims to highlight women's reported experiences of miscarriage and their requested support.Methods: This study is based on twelve original scientific articles, of which ten had a qualitative approach, one had a quantitative approach and one had a mixed approach.Results: The study showed that the experience of miscarriage is individual. How women experience their miscarriage is largely linked to a woman's thoughts about her pregnancy. A miscarriage can evoke complex reactions if the woman starts to fantasize about her child and starts to identify herself as a mother. Many of the women complained about the lack of care that was given to them from the health care, which had a significant role in how they experienced the miscarriage. They requested more acknowledgements and more humanistic treatment and care, as well as follow-ups. The study also showed that women feel that relatives are a support factor to them during the miscarriage.Discussions: The results showed that there are flaws in the care of women who has experienced miscarriage, particularly that the women’s emotional needs are not met. Nurses who work in a gynecological unit require enhanced skills and preparedness in the health care of women undergoing miscarriage.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abobaker, Amona
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Solak, Hülya
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: en kvalitativ studie om våldsformer och förklaringsmodeller bakom våldet utfört av etniskt svenska män och invandrarmän2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Abrahamsson, Fanny
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Elmersson Björklund, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  När smärtan är ständigt närvarande: En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med långvarig smärta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Chronic pain is common in the Swedish population. The pain experience is individual and influenced by the many dimensions of life. Chronic pain is difficult to cure and relieve, it causes suffering. To relieve suffering and promote health for these people is an important but not always easy task for the nurse. Therefore, it is necessary to have insight in the experiences related to living with chronic pain. Aim: The aim of this study was to describe the experience of living with chronic pain. Methods: A literature review was used. The study is based on ten qualitative articles that have been investigated and analyzed with influence by Forsberg and Wengström (2013) and Friberg (2012). The scientific evidence is from the databases CINAHL and PubMed and is published year 2000-2013. Results: Three main themes with subthemes represent the result. The first main theme, Feeling that life is limited, describes the negative changes that the pain creates concerning physical, psychological and social aspects. The second main theme, Efforts to overcome the chronic pain, shows that varying strategies are used to overcome the chronic pain. In the third main theme, The struggle to be trusted in their suffering, the invisible pain appears as problematic, suspicion in touch with both family and caregivers occur. Discussions: The result is related to Eriksson´s nursing theory of suffering. The suffering of illness, the suffering of life and the suffering of care is discussed. Attempts to relieve pain as well as adaptation of life patterns and the ability of reconciliation are illuminated. Loneliness and separation is discussed as well as the importance of having time and space to suffer. The role of the fellow people in the suffering, and how the suffering of care may be eased is mentioned as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10. Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Katekes för ett lärande arbetsliv2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en bok om en tankeväckande seminarieserie och mötesresa genom arbetsplatslärandets Sverige. Arrangör var forskarnätverket Larena i samarbete med NTG-Lär och Arbetsmiljöforum.

  Seminarieserien Arbetsplatsen som lärsystem – en utmaning för Sverige började som en idé i en hängmatta. Den blev sedan en nästan tvåårig seminarieserie – en lärstafett – där lärande i arbetslivet belystes utifrån olika teman. Syftet var att samla arbetslivsaktörer och andra intresserade för att genom samtal och reflektioner sätta lärande och kompetensutveckling i fokus för politiker och arbetsmarknadens parter och väcka nytt liv i diskussionen om kompetensutveckling i arbetslivet. Vilka krav ska man till exempel ställa på arbetsorganisation för att främja arbetsplatslärandet? Hur ska sambandet se ut mellan lön och lärande? Kan man certifiera arbetsplatser som främjar lärande? Frågorna var många.

   I bokens första del berättar arbetslivsjournalisten Gunhild Wallin om hur mötesresan avlöpte. I andra delen utvecklar Kenneth Abrahamsson idéer om hur lärandet i arbetslivet kan främjas i dialog och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, staten och den enskilde. (Abstract från förlagets hemsida)

 • 11.
  Acici, Bahriye
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gräsvik, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Välbefinnande hos cancerpatienter inom palliativ vård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adem, Abdulwassi
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Maruffi, Ghomri
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhörigas upplevelser av vård av en person med demenssjukdom och stödåtgärder för anhörigvårdare2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Adilagic, Selma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Erici, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hopp hos patienter i palliativ vård: En deduktiv litteraturstudie med modellen de 6 S:en som utgångpunkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In previous studies on the subject hope it has been revealed that hope is an important condition for the experience of health, quality of life and well-being. In the literature hope is described as a great support in life that is vital for a person's life and for how the person manages to become afflicted with a fatal disease. Within palliative care the 6S: s is a person-centered model for care that is directed towards the promotion of patient´s participation, relief from suffering and enablement of well-being and support of the patient and his or her family members. Aim: To describe how patients find hope in their situation in palliative care, and to examine whether there is an interaction between the different dimensions of 6 S: s model and with patients' experiences of hope. Methods: This degree project is literature study. Analysis was made using a deductive analysis with the 6 s:n theory as a theoretical reference frame. Results: The patients were hoping for cure, to live with hope, symptom management and they found hope in activities, symbols and metaphors, dreams and fantasies, humor, spirituality, self-determination, control, relationships, strategies and goals. After the result analysis to this degree project it appeared that all factors of hope corresponded with the dimensions of the 6 S: s: Self-image, Self-determination, Social relationships, Symptom relief, Context and Strategies. Discussions:It has been found that to have hope is important for patients in palliative care as it enables them to deal with their situation and experience meaning, well-being and safety at end of life. It has also been demonstrated that there is an interaction between the different dimensions of 6 S: s model and patients' experiences of hope. Thus, the model can be assumed to facilitate a more systematic way to integrate conversations about hope and accordingly to promote hope among patients in palliative care.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Adler, Åsa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Karhunen, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Interaktion mellan sjuksköterska och familj med en kritiskt sjuk förälder: sjuksköterskans stöd till barnet i familjen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Adman, Heléne
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Wursé, Linn
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Möjligheter och hinder i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med svårläkta sår2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Adolphsson, Niclaz
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Davidsson, Barbro
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Debriefing: sett ur ett sjuksköterskeperspektiv samt dess relevans för omvårdnad2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Adriazola, Mary Isabel
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kjellström, Thima
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att vara inlagd på flerbäddssal: En litteraturöversikt om hur patienter upplever att vårdas i en flerbäddssal inom somatisk vård.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Patients may have different experiences while they are cared for in a multiplebed

  room. Those experiences are influenced by the hospital environment,

  atmosphere, lack of space and communication. Dignity can be affected and

  offend in various ways depending on their own perceptions of dignity.

  Aim: The aim of this literature review was to explore how patients experienced

  their own dignity in a multiple-bed room ward within somatic care.

  Methods: This literature review was based on 13 qualitative and one quantitative study

  and found in the databases CINAHL, Medline and PubMed. The results were

  compiled in a chart, where similarly themes were identified to created new

  themes.

  Results: The overall themes for this literature review are presented in six different

  themes. They are: Patients experiences of being independent, patients

  privacy, patients’ participation in being placed in a multiple-bed room,

  patients' experiences of being with others and how staffs’ response affects

  patients' experiences. The patients both positive and negative experiences are

  described.

  Discussions: The authors discuss the results based on Nordenfelt dignity concept, where

  dignity as moral stature, human dignity and the dignity of identity are

  involved.

  Keywords: Multiple-bed rooms, privacy, patients’ experience, dignity

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  af Burén, Julia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Szanto, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med substansmissbruksproblematik: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Substance abuse has a negative impact on the body and is contributing to some of the world's diseases. The drug availability has increased, showing an upward trend. Patients with substance abuse who seek care feel that their needs are not taken seriously. The nurse’s role in this is to create a care that is as good and efficient as possible, where patients feel involved and respected.

  Aim: To investigate nurses' experiences of caring for people with substance use problems.

  Method: The literature review consisted of ten scientific articles taken from the databases Cinahl Complete and PubMed. All articles were based on nurses’ experiences of caring for patients with substance abuse. The result was constructed on the similarities and differences between the articles.

  Results: The results showed that nurses from various departments had different experiences of providing care to patients with substance abuse problems. Nurses working on different kind of departments did not have any specific training focused on substance abuse. In contrast, nurses who worked in psychiatry, detoxification centers, and alcohol and drug departments, had more experience of dealing with patients suffering from this sort of disease.

  Discussion: The discussion has been based on Parse's theory Humanbecoming. With help of the theory the discussion included the nurses’ different experiences and how healthcare is formed along this. It concluded with the impact education and healthcare environment has on the care for patients with substance abuse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  af Klint, Madeleine
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Jonasson, Paulina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ovisshet och väntan: Anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Sjuksköterskor har till uppgift att informera anhöriga med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll. Anhöriga har behov av att få information från sjuksköterskor. Studier visar att behovet av information inte tillfredsställs och att anhöriga lider i ovisshet och väntan.

   

  Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor.

   

  Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2006) har gjorts och baserats på nio vetenskapliga artiklar. Likheter i resultaten delades efter innehåll in i teman.

   

  Resultat: Anhöriga vill bli informerade på vardagligt språk, med få medicinska termer och informationen ska vara rak, sanningsenlig och patientnära. De vill inte behöva vänta på att få information, de vill få den kontinuerligt och inte riskera att få motsägelsefull information. Förmedlad information ska syfta till att anhöriga får förståelse för situationen den närstående befinner sig i, utvecklar tillit till sjuksköterskorna och blir delaktiga i vården av den närstående. Dessutom bör förmedlad information lämna utrymme för realistiskt hopp. 

   

  Diskussion: Det händer att sjuksköterskor talar i medicinsk jargong med varandra och då anpassar de inte språket efter de anhörigas förförståelse av sjukvården. Sjuksköterskor bör, således, väga sina ord med större omsorg. Anhöriga söker information från andra källor, vilket ställer högre krav på sjuksköterskor att uppdatera och anpassa sig efter dagens snabba informationsflöde. För att möta anhörigas vilja till delaktighet kan familjeronder öka informationsöverföringen. Anhöriga får där möta människor från olika professioner och ta vara på deras kunskaper om den närstående och på så sätt skapa sig en egen bild över situationen.

   

  Nyckelord: Anhöriga, behov, information, sjuksköterskor                     

  Download full text (pdf)
  Ovisshet och väntan - Anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor
 • 20.
  Afzelius, Görel
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hesse, Ylva
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att hjälpa eller stjälpa: patientens delaktighet i vården2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Agartz, Julia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ghebrehiwet, Miriam
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhörigas upplevelser av palliativ vård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Anhörigas upplevelser av palliativ vård
 • 22.
  Agaskova, Natalja
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Bakoev, Temur
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhöriga: Vems liv lever jag?: Litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter av att leva med en familjemdelem som lider av psykisk sjukdom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Aghajani, Jana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Odén, Ann-Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters erfarenheter av cancerrelaterad smärta i palliativ vård: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärterfarenheter är subjektiva, enskilda upplevelser, som kan framträda varierande och är vanligt förekommande vid långt gångna cancersjukdomar. Palliativ vård månar om patientens välbefinnande genom att se den hela människan och bland annat tidigt identifiera och behandla olika typer av smärta. I begreppet smärta ingår de olika dimensionerna av fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell smärta. Dessa olika smärttillstånd kan samverka med varandra och förstärka den upplevda smärtan. Detta är smärtor som påverkar den cancersjuke patientens välbefinnande och välmående i dennes sista dagar.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters erfarenheter av cancerrelaterad smärta i palliativ vård.

  Metod: Litteraturöversikten är grundad på elva vårdvetenskapliga artiklar: sju kvalitativa, två kvantitativa och två med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarnas innehåll analyserades och resultat presenterades med fyra teman.

  Resultat: Resultat av denna litteraturöversikt presenterades med fyra huvudkategorier: smärtans olika uttryck, smärtlindringsstrategier, smärtans inflytande på livssituationen och vårdens hantering och bemötande av patienters smärta. Resultatet visade att patienter erfor fysisk, psykologisk, social och existentiell/andlig cancerrelaterad smärta i palliativ vård. Det framkom att både farmakologiska och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder användes av patienter. Rädsla för biverkningar av opioider belystes av patienter. Det visade sig att smärtan påverkade negativt patienters vardagliga liv, möjligheter att utföra aktiviteter samt bibehålla nära relationer. Patienters rädsla för stigande smärta visade sig ibland vara större än rädsla för döden. Patienter betonade betydelsen av att förbättrad kommunikation, förståelse, förtroende, kompetens och engagemang från vårdpersonal när det gällde patienters smärtbehandling.

  Diskussion: Katie Erikssons vårdteori användes vid resultatdiskussionen. Resultatet visade att patienter med cancerrelaterad smärta i palliativ vård hade liknande erfarenheter, tankar och problem gällande sin smärta, samt sjuksköterskornas sätt att möta smärta. Det framkom ett behov av kompetensutveckling angående sjuksköterskors ansvar och förhållningssätt gentemot patienters smärta i palliativ vård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Agic, Aida
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ek, Manuel
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Fördomar mot manliga sjuksköterskor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Agnesund, Linda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Martinez-Conde, Elena
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Välkommen in? En studie om socialkontors väntrum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a paper about the social services waiting rooms. Our aim with the study has been to:

  ”Describe and problematize the physical environment in social services waiting rooms. A wider purpose is to lift the question about the waiting room as a significant part of peoples encounter with the social services.”

   To be able to achieve this purpose, we have used two questions: What does the physical waiting room environment look like in social services in Stockholms län? How can we understand and problematize the physical environment factors impact on people who visits these environments?

   We have observed and photographed ten waiting rooms in ten different social services in Stockholms län. In the paper we describe what the environments look like, with text and whit pictures. Then we have analysed the results from four different theoretical perspectives. These four perspectives are: nursing theory, environmental psychology, power theory and theories about material.

  Our conclusions is that the environment in the different waiting rooms shift a lot, but the thing the most of them have in common is that there doesn’t seem to be a lot of thought behind the design and configuration of the waiting room. Half of them don’t have windows and the environment is generally stripped. All of the waiting rooms have receptions covered all up with glass, with slots that the receptionist opens when someone comes up to the reception. Most of the waiting rooms also have walls and doors of glass facing the corridors where the visit rooms and the social workers offices are located. These are covered so that you cannot see in to the corridors. There is also a lack of a children’s perspective in the environments.

  We mean that the poorly designed waiting rooms, with all the security built in to them, create and maintain the unequal relations between the social worker and the client, where the client is constructed as the ’the other’ and the dangerous.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Agnsäter, Elin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Arnesson, Jacob
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelser av en kort vårdtid och ett snabbt vårdförlopp2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27. Ahlberg, Jan
  et al.
  Kassman, Anders
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Varför har brottsuppklaringen minskat?: en analys av orsakerna2002Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Ahlberg, Monika Elisabeth
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hur beaktar sjuksköterskan patientens integritet i den slutna psykiatriska vården2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Ahlborg, Lotta
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ensam i ingenmansland: psykiatriskt behandlingsarbete med ensamkommande flyktingbarn under asyltiden2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Ahlenius, Marie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sohl, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvinnors upplevelser av bröstcancer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år får cirka 7000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Beskedet sätter kvinnorna i en kris där hela deras tillvaro hotas. Vardagen förändras och grundtryggheten försvinner vilket skapar starka känslor. Sjuksköterskor har ett ansvar att uppmärksamma och bemöta kvinnors sjukdomsupplevelse utifrån en helhetssyn. För att kunna ge en holistisk och etisk vård till bröstcancerdrabbade kvinnor i olika skeden behöver kunskap tillföras som bidrar till en ökad förståelse för deras situation.

  Syfte: Syftet är att beskriva upplevelsen av att leva med bröstcancer genom sjukdomens olika skeden.

  Metod: Vi har genomfört en litteraturstudie baserad på nio kvalitativa studier. Studierna söktes via CINAHL, MedLine och PubMed. Alla studier är utförda i västvärlden och belyser kvinnors upplevelse av sin sjukdom genom dess olika skeden.

  Resultat: Analysen av artiklarna mynnade ut i fem huvudkategorier: Vardag i förändring, Upplevelser av en förändrad kropp, Att börja se sig själv med nya ögon, Upplevelser av ny mening i tillvaron och Det önskade stödet i förändring. Därtill identifierades ett antal underkategorier. Att gå igenom bröstcancer präglade starkt kvinnornas syn på sig själva och sina kroppar. Genom sjukdomsförloppet gav det dödliga hotet upphov till en kamp för livet kantad av förluster. Kampen väckte en oväntad styrka och en drivkraft att överleva. Att komma ut på andra sidan var en ensam vandring.

  Diskussion: I resultatdiskussionen har begreppet livsvärld och Merleau-Pontys teori om den levda kroppen använts för att belysa kvinnornas förändrade vardagsliv, påverkan av självet och den kvinnliga identiteten genom sjukdomens olika faser. Krisen fick kvinnorna att rikta om sin uppmärksamhet mot det sjuka bröstet vilket gav ett främmandeskap inför sig själv och världen. Att återta tillgången till livet innebar att osäkert känna sig fram steg för steg. Utsattheten ledde till att många kvinnor omvärderade sina liv vilket resulterade i en ny identitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 31.
  Ahlgren, Maud
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anonyma alkoholister: en möjlighet att se nyktert på tillvaron2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Ahlgren, Maud
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Går det frivilliga sociala arbetet hand i hand med det politiska livet i Lidingö stad?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Ahlin, Johan
  et al.
  Umeå University.
  Ericson-Lidman, Eva
  Umeå University.
  Norberg, Astrid
  Ersta Sköndal University College, Palliative Reserch Centre, PRC. Umeå University.
  Strandberg, Gunilla
  Umeå University.
  Revalidation of the Perceptions of Conscience Questionnaire (PCQ) and the Stress of Conscience Questionnaire (SCQ)2012In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 19, no 2, p. 220-232Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Ahlm, Maria
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Musikens påverkan på personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden 160 000 people live with a dementia diagnosis today. Dementia can give several behavioral and psychological symptoms. Research has shown that music can comfort and calm a person. Long term music memory has shown to be intact in people with dementia.

  Aim: To study the impact of music on people suffering from dementia.  

  Method: A literature review according to Friberg's method where the result is based on eleven scientific articles; five qualitative and six quantitative original articles. Databases used were Cinahl and PubMed with the search terms dementia, music, nursing and singing.

  Results: Music at mealtime can decrease agitated behavior. Music during morning care sessions can increase the communication between caregiver and people suffering from dementia and also increase the understanding of the everyday activities. Individually listening to music can decrease agitation and increase communication with the person suffering from dementia.

  Discussion: The results are discussed in relation to the consensus concept caring, where the focus for the discussion was how music can be used as a nursing intervention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahlmark, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Rosén, Anneli
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Omvårdnad av anhöriga på akutmottagningar: sjuksköterskans bemötande av människor som drabbats av nära anhörigas plötsliga och oväntade död2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Ahlqvist, Margary
  et al.
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Bogren, Agneta
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Hagman, Sari
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Nazar, Isabel
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Nilsson, Katarina
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Nordin, Karin
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Valfridsson, Berit Sunde
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Söderlund, Mona
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nordström, Gun
  Karlstads universitet.
  Handling of peripheral intravenous cannulae: effects of evidence-based clinical guidelines.2006In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 15, no 11, p. 1354-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: This study aimed at evaluating the outcome of implemented evidence-based clinical guidelines by means of surveying the frequency of thrombophlebitis, nurses' care, handling and documentation of peripheral intravenous cannulae. BACKGROUND: Peripheral intravenous cannulae are frequently used for vascular access and, thereby, the patients will be exposed to local and systemic infectious complications. Evidence-based knowledge of how to prevent these complications and how to care for patients with peripheral intravenous cannula is therefore of great importance. Deficient care, handling and documentation of peripheral intravenous cannulae have previously been reported. DESIGN: A cross-sectional survey was conducted by a group of nurses at three wards at a university hospital before and after the implementation of the evidence-based guidelines. METHOD: A structured observation protocol was used to review the frequency of thrombophlebitis, the nurses' care, handling and the documentation of peripheral intravenous cannulae in the patient's record. RESULTS: A total of 107 and 99 cannulae respectively were observed before and after the implementation of the guidelines. The frequency of peripheral intravenous cannulae without signs of thrombophlebitis increased by 21% (P < 0.01) and the use of cannula size 0.8 mm increased by 22% (P < 0.001). Nurses' documentation of peripheral intravenous cannula improved significantly (P < 0.001). CONCLUSION: We conclude that implementation of the guidelines resulted in significant improvements by means of decreased frequency of signs of thrombophlebitis, increased application of smaller cannula size (0.8 mm), as well as of the nurses' documentation in the patient's record. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Further efforts to ameliorate care and handling of peripheral intravenous cannulae are needed. This can be done by means of increasing nurses' knowledge and recurrent quality reviews. Well-informed patients can also be more involved in the care than is common today.

 • 37.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johansson, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är klart det är viktigt att vara vacker": en kvalitativ studie om unga kvinnors tankar och upplevelser kring medias skönhetsideal2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Ahlström, Katrin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Unga vuxnas väg till återhämtning: En kvalitativ studie om att bli fri från psykisk ohälsa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i Sverige. Mycket tyder dock på att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna, vilket gör att det finns all anledning att undersöka hur just denna grupp bäst kan bli hjälpt. Syftet med denna studie har varit att få en större förståelse för hur återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan se ut för denna grupp: vad som är verksamt i processen och vilka faktorer de upplever som viktiga, pådrivande och hjälpande. Detta har undersökts i fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna mellan 23 och 27 år som lidit av psykisk ohälsa men som idag mår bra igen. Ingen av dem har vårdats på institution för den psykiska ohälsan, men alla har fått professionell hjälp. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teori inom återhämtningsforskningen och bearbetats med hjälp av kategorisering. Resultatet lyfter fram vikten av att få en tydlig reaktion på sin psykiska ohälsa; att man blir sedd och bekräftad av någon som också vågar agera och ta ställning. Det visar även att behandlarens ”regelbrott” kan ha en positiv inverkan, att sociala kontakter är viktiga under processen samt att man önskar en större tillgänglighet till vården. Slutsatsen är också att dessa behov för unga vuxna ska ses i ljuset av närheten till deras barndom och ungdom. Detta sammantaget ställer krav på förhållningssätt och tillgänglighet hos oss som möter unga vuxna i det sociala arbetet, från socialtjänst och skola till terapimottagningar och fritidsverksamheter. Det får också implikationer på det strukturella planet, till exempel hur ansvar och resurser fördelas mellan olika aktörer. Om detta behövs mer forskning, samt om unga vuxna explicit, eftersom de nu som grupp blir allt större, men fortfarande är otydligt definierade i både statistik och debatt, men också inom vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahlström, Linnéa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gustavsson, Frida
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelsen av att vårdas mot sin vilja: En litteraturstudie om upplevelsen av tvångsvård och tvångsåtgärder - ur ett patientperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous studies have shown that patients who were involuntarily treated described the care as problematic when others were taking decisions for them and the staff didn’t listen or talked to them. According to The Law of psychiatric Compulsory Care of 1991, coercive measures should be used with the highest regard considering the patient. Nurses can feel guilty about exposing the patient to coercive measures and some believed that there are no alternatives to it.

  Aim: To describe the patient’s experience of compulsory treatment and coercive measures.

  Methods: A literature review with a qualitative approach. Eleven scientific articles, published between the years 2000-2012, were used in the study. The studies were carried out in Australia, Finland, Canada, The Netherlands, Norway, Great Britain and Sweden. The studies were analyzed and the result was categorized.

  Results: Staff was described as ignorant and disrespectful and the patients wanted genuine regard. Staff exercised power which, for the patients, resulted in an experienced loss of control. Patients reported failure in communication, information, participation and were not having an adequate contact with the staff. Meanwhile some patients narrated that their care was good and offered them a sense of security. The patients’ experiences resulted in four main categories and six sub categories.

  Discussions: The definition of autonomy, by Tännsjö, was chosen to be the theoretical framework and was used in the discussion. Information, decision-making and the power of the staff were some of the topics which were discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Ahlström, Lisa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ljung, Katarina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Etiska problem vid abortvård och reflektioner kring omvårdnadsansvaret ur ett sjuksköterskeperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses are expected to provide care while neither preconceptions, own values, nor emotions effects caring relation. The general nurse´s role in abortion care has been increasing with the increased number of medical abortions, which puts a greater responsibility on nurses. The nurse´s dilemma is to provide high quality care to the women being at the same time responsible to take care of the fetus after the abortion. Ethical, moral and religious aspects of abortion care has always existed being a challenge to navigate between the exert of profession, current abortion law and ethical and moral positions.

   Aim: To describe the ethical problems that nurses encounter in the care of women undergoing abortion, and how they deal with and reflect on their responsibility in nursing.

   Method: Literature review of ten qualitative articles according to Friberg (2012) was performed.

   Results: The literature study results in issues; what moral/ethical problems nurse experiences in abortion care, the nurses´ experiences in dealing with this problems and what support and what strategies are needed in order to process difficult situations within the abortion care. The study resulted in four main themes; Ethical aspects regarding termination of pregnancy, Factors that influence how the nurses deal with their responsibilities in nursing, Strategies for dealing with the responsibilities in nursing and The nurse's need for support.The nurses were in great need to reflect on their demanding work in abortion care in order to preserve their own health and to pursuit a good person-centered care. 

   Discussions: The discussion based on the themes that emerged from the results was performed using Peplaus (1991) theory of the interpersonal process between nurse and patient and Sherwins (1998) feminist ethics. The discussion focuses on how the interpersonal relationship, the opportunity for reflection and the importance of a feminist approach may improve the care relationship and nurses´ management of difficult experiences in abortion care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ahlvik, Liselott
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Thorstensson, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Barnen som lever i samhällets skugga: en studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Ahmed, Hayat
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Löf Arvaniti, Anastasia
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet i livets slutskede: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The goal of palliative care is to facilitate patients and their family member’s quality of life through holistic views and by working in coherence with four cornerstones: symptom relief, family support, teamwork and communication. It is more common that patients with incurable diseases want to be cared at home at the end of life. The family’s role is challenging in many ways when they care for and support their relatives at home at the end of life. These carers often need emotional or practical support from health care professionals in order to achieve good health but also for their relatives to have a good and dignified death.

  Aim: To describe the relatives’ experiences of caring for a loved one at home at the final stages of life and to develop nurses' knowledge and effort to provide appropriate support.

  Method: Data were collected from the databases CINAHL Complete and Medline with full text constraints and Peer reviewed as well as a demarcation between the years of 2003 to 2015. Ten qualitative studies were selected and analyzed.

  Results: The results showed that relatives felt a great responsibility and burden when caring for their loved ones at home at final stages of life. It affected their work, income, and health and leisure time in negative manor. They also experienced a feeling of inadequacy, isolation and loneliness, due to the lack of support from other family members, friends as well as from the health care system. Even though, care giving attributed was experienced as negative the relatives also felt a validity, satisfaction and meaningfulness of caring for their loved ones.

  Discussion: The results were discussed on the basis of Roy’s adaptation model and to the consensus concept of health. Relatives need different types of support in order to adapt more easily to their role as carers and to promote their health. Furthermore, also discussed the relatives experienced lack of support from family members, friends and the health care professionals. The nurse`s supporting role can have a significant impact to how families can adapt to the caring role and to promote their health, quality of life and well-being.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ahnwall, Agnetha
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hemlin, Åsa
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Den fysiska beröringens betydelse för omvårdnaden2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Ahrnberg, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Taktil massage/beröring: Relation och icke-verbal kommunikation inom omvårdnaden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Airlend, Peter
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Holving, Rasmus
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelser av att vara familjemedlem till en person med depression: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Depression is one of the biggest and fastest growing causes of ill-health in the world. Depression strikes a persons life from aspects like reduced health and function and causes also social consequences. Care of depression today focuses much on the patient, where treatment, nursing and therapy occupies most of the space, and simultaneously family members are left in the shadow of the patient. Also there is an uncertainty among care providers, when trying to determine whether a patient´s symptoms have a somatic cause. This can make it more difficult for the patient to get the right treatment, which can impair the somatic state of health and lead to more suffering.

  Aim: To illuminate experiences of being a family member to a person having a depression.

  Method: The study was carried out as a literature review with help from ten scientific articles that answered to the intention of the study.

  Result: The result showed that family members experience a lot of stress and worry in connection to being related to someone affected by depression. Family members as well lack information that could help them promote both their related and their own health. Family members feel uneasiness with the future and their relateds´ present state. At the same time it was found that family members had a large role in the patient´s life, treatment and nursing.

  Discussion: The result was discussed on the basis of SOC (sence of coherence), and the concept of consensus health. The authors show a connection to how health is affected on the basis of SOC. The results confirmed among other things that information to family members is a master key to be able to support both the patient and family members and increase understanding of the disease.

 • 46.
  Akkoc, Beatrice
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Enblom, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhörigas upplevelser och behov i kontakten med sjuksköterskan2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Alamaa, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Bluhme, Magdalena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Har aktuell utveckling inom anknytningsteorin relevans för socialt arbete?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Albertsson, Henrik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kamratstöd: en kvalitativ studie om kamratstödjande arbete vid Stockholms Stads kommunala gymnasieskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Aldehag, Veronica
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Vad gör jag nu?: En studie om anhörigas behov av stöd och sjuksköterskans bemötande när patienten hastigt insjuknar i infarkt i hjärna eller hjärta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Aldrin, Ellinor
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Björkqvist, Klara
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hur kan jag hjälpa dig?: Hur sjukvården kan bistå personer med diabetes typ 2 i deras egenvård.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som behöver bemötas dagligen. En av hörnstenarna i behandlingen är egenvård som personen själv utför vilket är nödvändigt för att bromsa eller förhindra komplikationer. För att personer med diabetes skall kunna utföra egenvården behövs kunskap om sjukdomen. Hur det är att leva med diabetes är en subjektiv upplevelse och behöver bemötas utifrån det. Människor kan uppleva det mödosamt att bryta vanor och beteenden, det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Vården har ett ansvar att främja patienters hälsa och välmående och att ge verktyg för att sköta om sin diabetes.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa hur sjukvården kan stötta personer med diabetes typ 2 för bättre kontroll av diabetessjukdomen.

  Metod: Metoden för denna studie har varit litteraturöversikt. Ett utbrett sökande av vetenskapliga artiklar och efterföljande analys samt sammanställning har gjorts. De elva artiklarna som valts ut har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.

  Resultat: Författarna har kommit fram till tre teman. Det första temat är Utbildning och har tre subteman; Egenvårdsutbildning, Personcentrerad utbildning, och Utbildning i grupp. Det andra temat är; Motiverande samtal. Det tredje temat är; Skapa relationer och har tre subteman; Avsätta tid och lyssna, Personligt bemötande och Engagemang.

  Diskussion: Litteraturöversikten visar på att egenvårdsutbildningar ger viktiga kunskaper så att personer med diabetes tar riktiga beslut och utför egenvård korrekt. Vidare är relationen mellan sjuksköterskan och patienten viktig vilket även styrks av Dorothea Orems egenvårdsteori. Närstående kan också ha en positiv inverkan på egenvården om de är engagerade i den.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 3445
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf