Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 171
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Forum för levande historia.
  Tolerance and other citizen competencies2017In: Mechanisms of tolerance: an anthology / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 149-176Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Tolerans och andra medborgarkompetenser2017In: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Lundberg, Erik, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 145-170Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Adrian, Klara
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vägen upp: hur socionomer hanterar sin arbetssituation och når ett högre välbefinnande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet i denna studie är egna och informella strategiers betydelse i organisatoriska sammanhang. Empirin baseras på hur socionomer förhåller sig till informella strategier i syfte att bli starkare individer och mer resistenta mot stress. För yrkesutövare inom socialt arbete är stress och ohälsa ett vanligt förekommande fenomen som ofta orsakats av hög arbetsbelastning. Ohälsa på arbetet kan få negativa konsekvenser för det sociala arbetet som utförs. Brist på återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen är vanligt då många verksamheter ställer krav på effektivitet hos socionomer. För att finna utrymme för att hantera stress använder sig därför många av egna tillvägagångssätt för att generera inre välbehag och stabilitet. Åtta intervjuer med socionomer som arbetar på olika sociala verksamheter inom den offentliga sektorn har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för att förtydliga och belysa empirins innehåll är gräsrotsbyråkrati och empowerment. I resultatet beskriver socionomerna varför och hur de använder sig av informella strategier till vardags för att stärka sig själva. Vidare förstås empirin utifrån ramverk som handlar om individens egna resurser och den kontext de befinner sig i. I studien framkommer det att socionomer väljer strategier utifrån att det finns ett behov av tid för återhämtning och att de förespråkar att själva välja strategier utifrån sig själva. De menar att det viktigaste är att välja strategier som är individanpassade, som genererar glädje och som bidrar till känslomässig balans. Kreativiteten sätter gränserna för hur strategierna kan användas och verktygen tycks finnas inom var och en.

 • 4.
  Ahmadzadeh, Arman
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Rytkönen, Hannes
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Coping with a war on drugs: Bachelor Thesis2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the 2016 election of president Duterte, the Philippines have been actively fighting a war on drugs inside their own country according to the new policies developed by the newly chosen regime. These policies have led to the several thousands of dead in police operations which are by many called out as extrajudicial executions. The purpose of this study is to research the experience of urban people living in a society pervaded by a war on drugs with the goal of contributing to the understanding of how they handle the situation and how it affects their lives. The authors have spent two months in the Philippines, mainly in the Metro Manila area to gather the data for the study through mainly participant observation and semi-structured interviews for an ethnographic study. The results show who are being targeted in the war, how people experience it and create labeling and stigma according to the societal rules and norms as well as how people cope with difficult circumstances out of their control.

 • 5.
  Al-Baldawi, Riyadh
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College.
  Gärde, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Nordquist, Kjell-Åke
  Teologiska högskolan.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Stenberg, Leif
  Storbritannien.
  Underskatta inte religiös extremism2018In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2018-01-08, p. 4-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En del av det svenska biståndets insatser planerade för Mellanöstern kan bli omöjliga att ­genomföra. Sidas analytiker har inte tagit tillräcklig hänsyn till en ökande religiös ­våldsbejakande extremism och dess genomslag i hela området.

 • 6.
  Alvarez, Homero
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete: En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. Studiens syfte är att belysa och analysera olika typer av diskurser på sociala medier med utgångspunkt ur ämnet; kvinnors underpriviligierade lönesättning i jämförelse med män, samt att finna på vilket sätt detta kan påverka det sociala arbetet.

  Jämställdhetsämnen som detta, bör ur analytisk synpunkt närmas med försiktighet. Detta då normer, formella regler, lagar samt bildandet av kulturer gör att personen bakom analysen själv är en del av det som analyseras. Man är således själv färgad av samhällets kultur och struktur. Sociala medier möjliggör ett sätt att kommunicera allt ifrån händelser ur det privata livet samt en vy av den egna världsbilden. Det ska tydliggöras att uppsatsen är menad att stå neutral i de olika typer av jämställdhetsfrågor som kan dyka upp. Ställningstaganden undviks i så stor mån som möjligt då uppsatsen ska ses ur teoretisk synpunkt, med intresse för teoriernas applikation. Frambringande av information görs genom empiri utan syfte för ställningstagande.

  Uppsatsen vill finna den kritiska punkten hos uttalanden i sociala medier och vilken grund de står på. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips. skriver att diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (2000 s.7). Uppsatsen söker alltså att finna mening och betydelse ur vilket människor grundar sina argument, samt vad som kan ligga bakom världsbilderna som skapas ur diskursen inom uppsatsens tema. På detta sätt kan dessa världsbilder tydliggöras och slutligen agera som exempel för hur socialt arbete kan färgas av diskursutformning. Uppsatsen vilar mot Michel Foucaults teorier om diskurs i förhållande till makt som ramverk för att analysera och beskriva materialet som yttrar sig genom Instagram och Twitter. I den här uppsatsen ses Foucaults definition av makt som formande och resultat av diskurs, snarare än maktens kanske vedertagna definition som suveränitetens härskande över individen eller en parts förtryck av en annan. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips (2000 s.28) skriver vidare att forskarens roll inom diskursanalysen bör vara att intressera sig av ”hur vissa utsagor helt naturligt blir accepterade som sanna och andra inte”. Det är med denna grund som uppsatsen bör ses som betraktande och frågande, i vissa fall mer eller mindre kritisk, men med förhoppningen att den inte ska beläggas med en underton av någon slags ideologisk agenda. Etikprofessorn Elena Namli, sa i programmet Idévärlden, på Sveriges Television: ”’Kritisk’ – betyder inte ’ta avstånd’” (Idévärlden 4/2 2018). Det är med denna ståndpunkt som uppsatsen tar sig an följande analys.

 • 7.
  Amahzoune, Yasmine
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  ”Vad har du gjort på internet?”: Skolkuratorers erfarenheter av unga utsatta för sexuella övergrepp på internet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The internet has gained an increasing role when it comes to issues regarding child sexual abuse, where the extensive technology development has led to new opportunities for people to contact young people for sexual purposes. The aim of this study was to investigate school counselors' experiences of meeting and working with young people who are exposed or at risk of being subjected to sexual abuse online. The empirical study is based on qualitative semi-structured interviews with seven school counselors’ working at high school. The empiric material was analyzed using a theoretical framework consisting of professional competence and previous research. The result shows that school counsellors’ work on preventive measures such as information work for both students and parents. However, it appears that the efforts seem futile as more students are being exposed and the school counsellors’ have not been able to see any changes. In order to capture students who have been subjected to sexual abuse online, the relationship is an important tool. When it comes to supporting students who have been exposed, the work is carried out on suspicion or when the school counsellors’ have become aware that a student has been exposed. A distinct challenge is the lack of knowledge about the phenomenon that leads to difficulties in preventive, spotting and intervening work.

 • 8.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga. I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper. Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig. Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

 • 9.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Editorial2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 1-3Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Editorial2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 2, p. 81-85Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Arbouz, Olivia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  The importance of Intercultural and Decolonial perspectives in a Westernized University: A case study of an interrelated social work setting in Colombia.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the perspective of ‘Trabajo social intercultural y decolonial’ or ‘Intercultural and decolonial social work’ demonstrated by social workers and scholars of the University of Antioquia in Medellin, Colombia. A qualitative ethnographic and a methodologically plural approach are presented. The results shows that the intercultural and decolonial perspective could be of relevant pragmatic value for orienting future studies and opportunities for implementation in social policy programs. Empirical insights gained through this perspective can be used for improving the understanding of this specific domain and the practices of social work in Colombia and on an international arena.

 • 12.
  Axberg, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Hultmann, Ole
  Göteborgs universitet.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet.
  Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj: Rapport från en fortsättningsstudie2018Report (Other academic)
 • 13.
  Beckeman Jallouli, Samantha
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "Det är verkligen inte helt lätt": En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares tolkningar av barn som upplever våld i nära relationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to increase the knowledge of investigative social workers view on the phenomenon of children who experience violence between related people and how their interpretations relate to the laws and guidelines that apply to children who experience violence. The study has been conducted through qualitative semi structured interviews with six professional children or youth investigators, all of whom work for social services at administrations in Stockholm city or in cranes to Stockholm. The interviews have given a material that has been analyzed against Michael Lipsky's theory of Street level bureaucracy, as well as previous research. The results of the study show that the social workers interviewed seriously look at the fact that children experience violence between their relatives. All respondents believe that children who experience violence between their relatives themselves are victims of mental abuse. However, it appears in the study that violence in itself is considered by some respondents to get too much space in their work, they argue that violence can be an expression of other misconceptions that are likely to be missed if too much focus is placed solely on investigating the violence. As regards how the respondents respond to laws and guidelines, the study results show that the knowledge about guidelines is low. Respondents express no lack of routines and they argue for pros and cons regarding the introduction of routines in their work. The social workers agree that the work is permeated by individual assessments and that generalizations at work not can be done. They say that in order to be able to perform the work satisfactorily, the individual approach is a prerequisite.

 • 14.
  Bergquist, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Andersson, Agnes
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  ”Det gjorde ont i hjärtat ibland”: - En kvalitativ undersökning om socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/20162018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to describe and understand social workers’ experiences of dealing with ethical dilemmas that arose in the work with unaccompanied children and young people during 2015/2016, and how social workers’ handled these dilemmas. The study has had a qualitative research method with semi-structured interviews. In total, seven social workers from the county of Västmanland, Sweden, who worked with unaccompanied children and young people during 2015/2016, participated in the study. The results of the study have been analysed and interpreted based on the theory of coping, normative ethics and also previous research in the field. The results of the study show that social workers faced a lot of difficulties, but were not purely ethical dilemmas, but had characters in the form of ethical difficulties and problems. These ethical difficulties have arisen in several arenas, in collaboration with the Swedish Migration Board, from a politically-driven organization with guidelines and economic constraints as well as in the meeting with children and young people. The result also shows that the social wokers have been affected both privately and professionally. Five out of seven social workers have been sick-listed during the period, and several have had difficulty coping with ethical difficulties. The social workers have dealt with these ethical difficulties using different coping strategies.

 • 15.
  Blomqvist, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Sundin, Tove
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  En polisanmälan i grundskolan - för barnets bästa?: En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv och erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today it is common for Swedish compulsory schools to write police reports about incidents caused by pupils below the age of criminal responsibility. 

  The purpose of this study was to examine school counselors perspective on police reports in compulsory schools, in order to describe and understand the role they play in assessing. Another purpose was to examine whether the school counselors believe that a police report is consistent with the principle of the best interests of the child and if they believe that a police report affects the child.

  The study is based on qualitative semi-structured interviews with eight school counselors in both municipal and independent schools in Stockholm county. The material from the interviews has been analyzed using professional theory, labeling theory and selected literature. The result shows that school counselors see police reports of children as a complex phenomenon and that they have an ambivalent attitude towards the application. The school counselors’ experience is that police reports can affect the child both positively and negatively. Positive experiences are described as a child's unwanted behavior can come to an end. Negative experiences are described as the fact that the police-reported child can get a label as an outlier, which in the long run can lead to negative consequences for the child. Furthermore, the result shows that the principle of the best interests of the child, according to the school counselors, is that children reach the knowledge goals in school. School counselors does not seem to have reflected on whether school-related police notifications are consistent with the principle of the best interests of the child. The majority, however, have a negative attitude towards police reports towards children in compulsory schools and mean that there are other, better ways to work with children's unwanted actions. Despite the fact that the school counselors express that police reports may adversely affect the child, the study shows that they are rarely involved when a decision is made to report a child to the police. 

  Through his profession, social workers have an assignment to represent children in vulnerable situations and should therefore carrier for the best interests of the child. The fact that school counselors do not participate in the assessment and thus do not represent the child is considered problematic. It appears that the school counselors look at their function and are loyal to the school organization rather than to attend to their assignment as social workers. Finally, the result shows that more knowledge is needed about the role of the school counselor, as well as the phenomenon of police reports toward children in compulsory schools and what their consequences are for the children.

 • 16.
  Brolin, Susanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vad krävs för att skapa förändring?: en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done?

  The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. What is being done and can be done within the local Action Plan to address this, and whether or not the Stockholm City Action Plan to improve the working situation of the Social Security Officer and Assistant Handler, or is it the organization itself and how is it managed in that case?

  The paper is supported by Michel Foucault's theories on power and by Christopher Hood's work on New Public Management. In addition, I interviewed four Social Security Officers working in children and young peoples' services, along with four decision-makers (including politicians, managers and union representatives) and have incorporated information gained from those interviews in this essay.

  The main result in the essay is that: There are common expectations of the action plan's output and that in the long term it will lead to a better working environment, but the decision-makers had more confidence about what can actually be resolved.  However, there is a concern that changes should have been implemented earlier. The crucial challenges are clearly linked to the economy and today's management systems, such as New Public Management (NPM).  NPM has changed over time and within different welfare areas.  There are also clear links between NPM and deficiencies in the working environment in Social Services. The essay addresses a number of these shortcomings and the strategies that Social Security Officers use to address the situation. However, more and more require other reforms, but at present there is no legitimate alternative, although this is being studied at state level in Sweden and Denmark. Conflicts between stakeholders revolve around the power that the organisation has produces; the organisation disciplines its employees as well as the clients, who are the same as society's residents. This has resulted in a culture of silence, where staff are focused on doing and reporting the right things, rather than looking at long-term results. The Action Plan challenges and balances these structures.

 • 17.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Är norska socionomer mer osjälvständiga?: Anmälan av Hansen & Solem "Sosialt arbeid. En situert praksis".2018In: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947, no 1, p. 95-Article, book review (Other academic)
 • 18.
  Carlsson, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  ”Hej, hej, tjena, please”: En kvalitativ intervjustudie om levd erfarenhet av tiggeri på Stockholm gator.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The occurrence of poor EU citizens begging to improve their financial situation has become a common sight in Sweden. The freedom of movement of persons within the EU means that people from less privileged countries in the European Union have the possibility to temporarily leave their home countries to beg in the streets of Sweden in order to create a better life for themselves and their families. They live a challenging life and many of them they lack access to human rights such as running water, sanitation and health care as well in their home countries as in Sweden. Despite this, there is little knowledge about their own perceptions of their life situation and stay in Sweden. The aim of this study is to explore the experiences of EU citizens begging in Sweden, how they perceive the act of begging and how it affects their well-being. Data was gathered through 9 semi-structured interviews conducted on Romani chib using an interpreter. The interviews were recorded, transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The theme shame and the feeling of not having any other choice but to beg for their livelihood is what emerges most clearly in the result. Furthermore, the participants feel physical and emotional stress due to begging, but they also feel joy and gratitude as begging and the money they receive gives them the opportunity to give their children a better life and future. To discuss the empirical result, Johan Asplund's theory of social responsiveness and asocial responselessness, as well as Marcel Maus’s theory of the gift exchange have been used.

 • 19.
  Carlsson, Yvonne
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Barnets bästa med ett diskursanalytiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Dagdelen, Fatima
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Agnebrink, Moa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  “I want to become a role model for them”: A qualitative study in a Philippine context about social workers perceptions of poverty2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is much said about how to support a client as a social worker. Much is based on the country's politics, structure, organization, norms, but also on the values, knowledge, and responsiveness of social workers. When a country is exposed to poverty, social work takes a certain kind of shape and direction based on several viewpoints. The world has its eyes on developing countries with many poverty reduction recommendations, but how do social workers, living and working in a country with high poverty, express their reality?                       This study aims to, in a Philippine context, examine professional social workers perception of poverty and identify their approach to poverty alleviation and clients living in poverty. A qualitative study, with eight semi-structured interviews was hold plus one group interview including two respondents. All respondents were professional social workers that worked with poverty reduction in various ways. The thematic analysis was made with the framework of Human Development and Amartya Sen’s Capability Approach theory. The result shows that the efforts to reduce poverty in the Philippines require long-term thinking where respondents' mostly have the task of changing communities and clients' values. The respondents’ perceptions of poverty is that it is a condition that can be changed as long as the individual living in poverty makes active choices. The conclusions show that the major approach the respondents have, is to work with clients potentials and mindset by aware them to see what they actually can do for themselves. Almost all of the respondents use their own background as a motivator to support clients out of poverty and they approach their clients with patience, attention, belonging, and love, which can lead to minimizing obstacles that may be in the way of increasing the well-being of clients. On the other hand, the results show that it is the individual's responsibility to change his or her situation and a common perception among the respondents' is that education is the key to reduce poverty.

 • 21.
  Dahlberg, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Erfarenheter av att få avslag om sjukpenning: en kvalitativ studie om hur avslag om sjukpenning från Försäkringskassan påverkar personer med stressrelaterad psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stress-related disorders have increased and accounts for the longest duration of sick leave. Changes in the health insurance system and decisions to reduce the sick-leave have had consequences such as an increased number of rejection of sickness benefits.

  The aim of this study was to investigate the experience for people having a stress-related disorder and being rejected sickness benefits from the Social Insurance Fund, to describe and understand the importance for their disease image and recovery. The study is qualitative and has been conducted through semistructured interviews with five participants who suffered from stress-related disorders and received a refusal of sickness benefits from the Social Insurance Fund. The material gathered through the interviews has been analyzed with Ulrich Beck’s theory of risk society and Randall Collin’s theory of symbolic interaction-chains and previous research.

  The result of this study indicates that the refusal of sickness benefits affects the recovery rate negatively for the participants in the study. The participants felt that the refusal extended the disease time, and they experienced reduced opportunities to recover and a worse diseases image. The result also shows a consistent picture of the experience of receiving a refusal of sickness benefits from the Swedish Social Insurance Agency. The participants do not feel that the case officers at the Social Security Fund believe them and thus they feel offended.

 • 22.
  Edfast, Fanny
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Forsgren, Linnéa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "Det viktigaste är att barnen ska bli sedda": en kvalitativ studie om skolkuratorers ansvar angående barnmisshandel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study was to investigate school counsellors area of responsibility when it comes to child abuse by parents. To fulfil or purpose we have had an abductive approach and conducted seven qualitative semistructured interviews with school counsellors. The empirical material has thenceforth been analysed through theories about professions, and with support of theories about violence to help us analyse how we can understand child abuse. Through the analysis we identified five pairs of concepts or tensions between different approaches, which constitute the core of our results. Therefore, our results build on the following concepts: (1) Structural or individual focus; (2) Child or adult perspective; (3) Proactive or reactive approach; (4) Generalist or specialist; (5) Divided or connected understanding of child abuse.

  Through our results section we can establish that the school counsellors area of responsibility varies from school to school. This is partly because there are no clear job descriptions, which means that school counsellors themselves shape the work. This liberty of choice means that some counsellors focus their work on structural tasks on a more general and preventively level, and other on individual with more individual counselling. Furthermore, we saw a difference in if they work more proactively or reactively, that is, to what extent they actively work to discover violence towards children or if they only handle it when a child tells the adults. Regardless of their focus we can see that the respondents take their time to see and listen to the pupils, which we interpret as that them having a child perspective. The result shows that the respondents mainly aim to be generalists where they do not specialise in child abuse, and that they indicate a divided understanding about the subject. Because they regard only some types of violence as included in child abuse, they also make a difference in how they work and educate themselves within the school. Lastly, the result show that there is an absence of respondents who work both individually and proactively, which means that in practice all of the respondents place the responsibility on the pupils to speak up about the violence.

 • 23.
  Edlund, Carina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  En kvalitativ studie om personliga assistenters attityd och inställning till assistansberättigades sexualitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Eek, Sandra
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Larsson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Uppdrag: Syskon: En kvalitativ studie om familjehemmens biologiska barns upplevelser av förändringen i syskonskaran2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to illustrate the consequences of the family home for the biological children when there are changes in the siblingship. We found several contradictions in the children's stories, which we interpret as the mission is complex. The change in the siblingship is partly experienced as challenging. One of the challenges for our respondents has been that they act on a new role, which is a process that has taken a long time to handle. The majority of our respondents speak positively about their changed situation and the assignment as a whole. They believe that the increased responsibility that the assignment meant meant that they had a different role in the family that helped them feel more seriously taken. The new role has proved to mean greater freedom, but also given them new opportunities. However, the change has aroused the need to maintain a certain structure within the family and sometimes to get back to what the family did before the mission began. Several of our respondents express a wish for a place of refuge where they have the opportunity to be "common", which we interpreted as before they got a new position in the siblings. The study results indicate that the assignment is complex. The consequence of getting a new position in the siblingship is partly experienced as challenging and partly as an opportunity. Paradoxically, we have found that the biological children, on the one hand, find the mission and the new expectations that come with the new sibling position as liberation, and on the other hand they express a need to let everything be as usual.

       The study has been conducted with nine respondents through both qualitative semistructured interviews via an interview guide and structured interviews in questionnaire. To understand the empirical material, it has been analyzed using several theoretical concepts from system theory and a sociological role theory. We have also chosen to relate empirin to the previous research done on the subject. The starting point of the study has been that the position in the siblings carries a role as there are different expectations of the different roles. The idea that one's position in sibling carries an individual affects an individual makes it interesting to raise the children in family homes to understand important aspects of acting siblings while changing the position that is used to. The study aimed at clarifying how the biological children experienced the change in the siblingship that the mission meant.

    

 • 25.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer2018In: Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik / [ed] Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, Stockholm: Liber, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Research on Conditions, Organisation and Outcomes of Social Work.
  Gränsytor under förhandling: – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer2018In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, no 3-4, p. 269-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines social workers’ perceptions of the social services’ mission and task as regards support for women who are subjected to violence in close relationships and where the social services are considered to be limited. The study is qualitative and based on interviews with 16 social workers in eleven municipalities. The interviews have been analysed with conventional content analysis. The analysis shows that the task or obligation of the social services can be formulated in two different ways: to offer support to women exposed or previously exposed to violence in close relationships, or to offer support to women who have left or intend to leave a relationship where they have been subjected to violence. In the analysis of social workers’ descriptions of support they offer, as well as the boundaries for what is beyond the social services’ responsibility, three levels can be identified. The first level, consisting of financial support, placements at women’s shelters and a social worker to talk to, forms a sort of core for the work in the social services, which most, albeit to varying degrees, offer. The second level describes forms of enhanced support, and the third level describes such support which only a few state that they work with or where responsibility issues are more diffuse.

 • 28.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Socialatjänstens ansvar enligt lagstiftningen2018In: Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori ich praktik / [ed] Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, Stockholm: Liber, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Elwin, Amanda
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vad bär jag med mig?: Barnsjukhuskuratorers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö utifrån ett salutogent perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Engström, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Ramsten, Hanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Tidigt förebyggande arbete med barn - hur vi värnar om framtidens medborgare: Ska socionomen vara en del av framtidens barnhälsovård?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study wants to identify how the early prevention work looks in the society as well as how it could be developed. The purpose with this study is to exam the early prevention work for children, also if an implementation of a social worker in the children health care could develop the early prevention work that exist today. The study has a qualitative approach and an inductive view. A general strategy has been used to reach the empirics, that is gathered through four semi structed interviews and a review of current research in the field. The problem perspective is a foundation for processing and coding the interviews in the study. The study uses the bioecological model as the theory to process the coding and analysis of the interview empirics. From the theory three of the systems are used, micro-, exo and macrosystems. The study reaches conclusions from the systems that are:

  Micro conclusion: Early prevention work must be taken more seriously and occur in a greater extent.

  Exo conclusion: The interprofessional team should exist, along with the social worker, to perform early prevention work of good quality.

  Macro conclusion: To focus on early prevention will reduce high costs in the future.

 • 31.
  Ericson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Gustafsson, Åsa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Relationellt ledarskap i boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the importance of leadership for working groups in the field of housing support for people with neuropsychiatric disabilities, focusing on relational leadership. Issues such as how and when leaders get a complex structure to work well and with good quality, for both users and staff, are issues that are the basis for the work. The study is qualitative and based on interviews with five housing assistants and five managers, active in four different activities. The results shows that the residents and managers have the consensus that good communication within the issues of work and common target image can improve support efforts, but this is not always done. The result is illustrated by Karaseks and Theorell's theory of demand-control-support. The discussion section compares the perspectives of leaders and housing supporters on the importance of relative leadership and that the outcome indicates relationships between factors such as communication, motivation and well-being for housing supporters and managers. Factors that affect if you want to stay in the housing support profession are also discussed, and that the study can not cover the above-mentioned relationship, but calls for further research in the field.

 • 32.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Ulrika, Löfholm
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Föräldrar som har drabbats av utmattningssyndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how parenting and family situations were affected by fatigue syndrome. The study has a qualitative approach with an inductive orientation. The data collection contained eight semi-structured interviews. The empirical data has been analysed with the role theory, analytical concepts, models and with previous science.

  The results of the study showed that the parents' fatigue syndrome influenced the parenting and family situation in different ways. They were struggling to perform basic duties in the parenting role, such as organizing everyday life and having the energy to be with the children. The result shows that the roles in the family often reversed and the parents experienced some form of role loss. For those who were single, it was particularly difficult when they both had family responsibilities and were financially limited due the sick leave. Parents' impaired abilities made the children take more responsibility, which was not only negative but also positive because they learned to take responsibility and to rely more on the help of the other parent.

  The circumstances that contributed to the fatigue syndrome of the parents were multi- dimensional and it was difficult to distinguish one from the other, there are several different sources of stress. But the results show that special circumstances like specific stresses, double loyalty and high performance requirements combined with poor self-esteem, increased vulnerability to suffering. The results of the study also indicate that a distinction is made between family and work, although research shows that sick leave due to stress can accommodate many different dimensions.

 • 33.
  Eriksson, Kristofer
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Preventivt arbete med våldsutövande män: Behandlarnas syn på framgångsfaktorer, maskulinitet och våld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The first treatment models for men who abuse women emerged in the United States in the early 1980’s and the Duluth model is the most famous one. The treatment model is based on a structural feminist perspective, in which male dominance, power and control are central in the explanation of violence. In Sweden, treatment for violent men has grown over the past ten years after the government allocated resources in order to take a comprehensive approach to the problem of family violence. There is still a great need for interventions for men who abuse women. Few studies show results and questioning what they really measure is important. The treatment models in Sweden interfere with, among other things, Psychodynamic and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) oriented starting points, and therefore have a different approach to individual focused explanations such as biological vulnerability and attachment. The empirical study consists of interviews with therapists in the treatment programmes Alternativ till Våld (ATV) and Manscentrum. A theoretical starting point with masculinity theories has been used to highlight the views on treatment and how the therapists talk about masculinity and violence based on their work methods. The results in the study show that the work alliance is very important in order to achieve trust between the therapist and the man in treatment. This in especially important in making the man in treatment comfortable in addressing the problem and taking responsibility for the violence. The role of the father in the treatment is an important starting point for creating change opportunities through conversations about masculinity. This is also important in getting through to the man’s emotional life through mentalization and attachment. Structural explanations of violence are not used primarily in the treatment, but are an important knowledge for the therapists in understanding one of many underlying factors that shape men and affect them at an individual level.

 • 34.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Tidiga och samordnade insatser för att förebygga barns utsatthet för våld2018In: Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst: Delbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, p. 171-211Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Våld i parrelationer och familjerättens arbete2018In: Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik / [ed] Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 202-213Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Appel Nissen, Maria
  Aalborg University.
  Categorization and changing service user positions2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 3, p. 183-187Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Mälardalens högskola.
  Bruno, Linnéa
  Mälardalens högskola.
  Klingstedt, Marie-Louise
  Mälardalens högskola.
  Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser2018In: Slutrapport: Samverkansteam - för stöd till barn och föräldrar i samband med separation, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset , 2018, p. 96-144Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Mälardalens högskola.
  Gottzén, Lucas
  Stockholms universitet.
  Andersson Bruck, Kjerstin
  Örebro universitet.
  Franzén, Anna
  Stockholms universitet.
  Lindberg, Daniel
  Mälardalens högskola.
  Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport2018Report (Other academic)
 • 39.
  Erlandsson, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Erlandsson, Maria-Therés
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Våld i nära relationer: En kvalitativ studie om gräsrotsbyråkraternas arbete kring våldsutsatta kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are few studies done on the work of social services on women exposed to violence. The work of social services with women exposed to violence has been a hot topic in the social policy debate. There have also been legislative changes to strengthen the work and help around women who are exposed to violent. The overall issues of the study focus on investigating the importance of social workers experiences in the work around the womens exposed to violence with the different types of policies, guidelines, action plan and regulations? We also wanted to explore how we can understand the importance of policies, guidelines, action plan and regulations and how it works when social workers use these in their work around women exposed to violence?                                                                   The empirical study has mainly been gathered through qualitative semistructured interviews with professional social workers in the Swedish municipalities social services. We have interviewed six different social workers in four different municipalities all in the southern part of Sweden. Previous research has also been studied, national and international. The collected empiricism has been analyzed using the theory developed by Michael Lipsky, and we have also used Roine Johansson's interpretation of grassroots bureaucracy to gain a deeper understanding of our data material. We received data showing that the social worker decides on actions motivated by the policies, guidelines, action plans and regulations they relate to. We saw that the policies, guidelines, action plan and regulations that the social workers worked with were very different in their design, which meant that there were different structured structures within the organizations in the different municipalities, which resulted in differences in how to work. We also saw that the social worker had different experiences of how far and wide the use of these documents was, and that we could see the significance of social workers who experienced the documents in their work. The study depicts how social workers perceive that policies, guidelines, action plans and regulations affect their work around women exposed to violence, and how we can understand the importance of policies, guidelines, action plan and regulations and how it works when social workers use them in their work around women exposed to violence. The main conclusion in this study is that the social worker provides assistance, support and assistance to the woman as she fits into what the social worker's policies, guidelines, action plans and regulations describe. If the woman exposed to violence does not comply with the criteria such as policies, guidelines, action plans and regulations, then there are reasons for granting the victim of violence to receive support and assistance. The study also shows how clients are categorized to fit into the organization, they are interpreted renegotiated and adapted to fit the social services organization. The study also shows that some of the social workers use and follow the policies, guidelines, action plan and regulations more than others and it is also clear that they can be used in order to give more specialized efforts to the victim of violence.

 • 40.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vad gör vi med toleransen?2017In: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Lundberg, Erik, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 223-245Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  What are we doing with tolerance?2017In: Mechanisms of tolerance:: an anthology / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 232-255Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Essen, Johan von
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra2018In: Studiecirkeln / [ed] Stellan Boozon, Jörgen Hammarin, Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund, ABF , 2018, p. 159-183Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi vill i detta kapitel undersöka om människors deltagande och aktiviteter inom folkbildningen bidrar till att förklara varför medborgerligt engagemang i det svenska samhället är så stabilt som det är. Vi är också intresserade av hur deltagande i folkbildning förhåller sig till annat medborgerligt engagemang. Empiriskt kommer vi att undersöka hur deltagande i studiecirklar och folkhögskolekurser förhåller sig till ideellt arbete. 

  Inledningsvis kommer vi att ange några grundläggande uppgifter om människors ideella arbete och vad som karaktäriserar dem som engagerar sig. Därefter presenterar vi uppgifter från två undersökningar; en om cirkeldeltagande, därefter en undersökning om folkhögskoledeltagare och avslutar med en längre övergripande kommentar. 

  Vår ansats är att se folkbildning som en del av civilsamhället. Att relatera folkbildningen till det mer abstrakta civilsamhällesbegreppet istället för till folkrörelsebegreppet, är inte självklart. Civilsamhället har tidigare varit ett omstritt begrepp, både för att det är mångtydigt och för att det kopplades samman med politiska positioner. 

  Kapitlet befinner sig i gränslandet mellan folkbildnings- och civilsamhällesforskning eftersom deltagande i folkbildningen studeras som ett sätt att agera i det civila samhället.

 • 43.
  Falk Johansson, Marcus
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Specialisternas utbredning: En studie i två steg om specialisttjänster i kommunal socialtjänst2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today the Swedish social services are suffering from high workloads. Consequently this has led to poor retention and high turnover rates. Several Official Reports of the Swedish Governemnt as well as input from unions and Swedish Association of Local Authorities and Regions suggests that one way to handle the situation is through a more specialized social service.

  The suggested specialization includes masterprograms in socialwork (MSW, 60 ECT) for social workers and specialized civil servants. The present study will examine the prevalence of this kind of specialists, what they are called, their function and in what parts of the social services they serve.

  In the present studie I will atempt to understand specialized civil servants from interviews with social service managers perceptions using abduction and neoinstutitional organizational theory.

 • 44.
  Forinder, Katarina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Wannbäck, Karin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Ett uppskattat samtal: föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator på en familjecentral2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the fall of 2016, a survey was implemented at a family center with the purpose to evaluate what the parents who visited the family center experienced as positive and negative aspects during individual counseling with a social worker at the family center. The survey showed a positive result, which led to that the social workers at the family center wanted to increase the knowledge about which aspects the parent found positive. They were also keen on to investigate more closely if the parents experienced some negative aspects during the counseling. On behalf of the social workers at the family center, this study has been designed to increase knowledge about parents' experiences of individual counseling with a social worker, focusing on what parents perceive as resources and obstacles in the counseling. The material of the study has been gathered using qualitative methods to capture parents' perceptions of individual counseling and to gain a deeper understanding of these views.

  The material consists of eight semistructured interviews with parents who have participated in individual counseling with a social worker at the current family center. The collected material has been analyzed using four theoretical starting points which are Bernler and Johnssons' theory of psychosocial work, alliance, empathy and active listening. The final result shows that what parents primarily perceive as resources in the individual counselings is the relationship with the social worker, getting hands on advice, the access to the social workers and the family center, as well as the enjoyable premises. The result that highlights obstacles in the individual counseling concerns the parents' desire to talk to the social worker at the family center about more than just their child and parenthood, to be offered a follow-up after the contact has been completed and that the professionals shared premises with the open preschool can be problematic.

  The conclusions of the study include the fact that the parents appreciate the family center and that the family center is a good arena for social services to work preventively on. Another conclusion is that parents find that a combination of both support and concrete advice from the counselors as well as the possibility to formulate their own needs is an appreciated balance in the individual counseling. There are also indications that the family center may need to expand its support since parents describe that they wanted to talk about other subjects other than parenting.

 • 45.
  Fornander, David
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Män utsatta för sexuella övergrepp: Maskulinitets- och identitetsteoretiska perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to form a masculinity and identity theoretical perspective from investigating counselors' views of male clients exposed to severe sexual assault. The focus is mainly on men that have been exposed to severe sexual assault by other men during adulthood. To investigate this, seven counselors have been interviewed about their views and experiences of males undergoing psychosocial treatments due to them being sexually assaulted by other men. The interviewed counselors work or have worked at either public hospitals or non-governmental organizations. To relate their views of sexual assault and masculinity norms might be of great value to social work since few Swedish studies highlight counselors’ views on masculinity, identity norms and men exposed to sexual assaults. The result of the study shows that the methods used on and treatments offered to men seeking counseling due to sexual assault do not differ substantially from those extended to women.

  In general, the counselors convey that men's psychological responses seem to be similar no matter what their gender identity. Males exposed to sexual assault who seek counseling appear to face different issues from women due to masculinity norms, rape myths, perceived deviation and homophobia. The result derived from the counselor interviews, indicate that they and their male clients find it difficult to consider men as victims of sexual assaults due to gender norms, hegemonic masculinity, sexual self-perception, and the risk of negative consequences of deviance.

  The outcome of the study also shows that the counselors comprehend that men exposed to sexual assault show a reluctance and inability to designate these sexual experiences as such. This might be explained by the fact that these males (and indeed their counselors) are affected by hegemonic masculinity, sexual self-perception, and are a part of the maintenance of the gender contract. The outcome also shows that the counselors have a useful preunderstanding of how masculinity norms might affect male clients and that the counselors’ preunderstanding sometimes is useful in the process of defining the clients’ sexual experiences as sexual assaults.

 • 46.
  Forsanker Duvaldt, Lisa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vilken profession vet bäst?: En diskursanalys om juristens och socionomens bedömning om barns bästa i vårdnadsdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse the child custody enquiry with the custody judgements form the family law department and the court when the proposition for resolution and the decision is not concistent. The study aim to examine in what way the judge (lawyer) consider themselves to have a better decision in the family cases than the family law caseworker (the social worker) when the two professions do not agree. Is it the judicial intepretation done by the family law caseworker that is wrong, or is it the necessary prerequisite and other legal opinions which occours in the texts? Does the judge have better knowledge to assess the best interests of children than the family law caseworker? How do the two professions in the written language distinguish themselves about their own space of action?

  The study has analyzed judgments and custody enquires with discourse analysis as a method of highlighting the professional problem that the study aims to investigate. Three different custody enquires with district court cases have been examined. In one case there is also a judgement from the court of appeal.

  The conclusions that emerge in the comparisons of the material are that there is greater self-assurance of the lawyer in the action room in pursuit of his or her profession, in comparison with the social worker. The written language is treated in different ways and with different degrees of self-esteem and security in claims, depending on the profession.

 • 47.
  Frank, Annica
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  “If I am born in Mexico, indigenous, poor, girl, teenager, pregnant and single. What’s in it for me?”: A qualitative study focused on experiences of being a teenage mother in Mexico.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this research is to understand how social exclusion occurs in a country with many rules based on one's gender and strong family ties. A qualitative approach is used as a method and the material has been gathered through unstructured interviews in two cities, Mexico City and in San Cristóbal. The result is based on information from five representatives that are working at non-government organizations and two experts in social work.

  The result shows different challenges, to be born in Mexico as a girl is one challenge, if you also are indigenous, poor, teenager, pregnant then your life is hard. It is important to have a husband then you will be included – not necessary safe. The situation change if you give birth to a baby girl, have a miscarriage or if the baby dies, unpredictable destinies, then you will be punished. The result contains different kind of mechanisms to control women's way of living; a miscarriage can result in a judgment for murder and lead to prison, families and villages are abounding teenage mothers and the drug cartel kills an active feminist since she believes in human rights. The support organizations in this research are informing the teenage mothers of their rights to have a decent life and they are supporting them to be able to have a better future.  

 • 48.
  Fängström, Karin
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Salari, Raziye
  Uppsala Universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Sarkadi, Anna
  Uppsala Universitet.
  The computer-assisted interview In My Shoes can benefit shy preschool children's communication2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 8Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Fängström, Karin
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Sarkadi, Anna
  Uppsala Universitet.
  Lucas, Steven
  Uppsala Universitet.
  Calam, Rachel
  University of Manchester.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "And they gave me a shot, it really hurt": Evaluative content in investigative interviews with young children2017In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 82, p. 434-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research is scarce on the suitability of the evidence-based components of child investigative interviews when used in non-forensic contexts, such as social work or school, particularly in relation to children's reports on emotional content.

  This explorative study investigated to what extent a structured forensic interview protocol aids children in verbalizing negative emotional experiences of distress or discomfort. To do this we assessed and compared children's displayed distress during a video-recorded health visit with the verbalized distress in interviews 2–4 weeks later about this visit. The children, aged 4 and 5 years (N = 26), were interviewed with a forensic interview protocol. The recorded visits were coded for level of distress and children's statements regarding distress along with the interviewer questions preceding them were analyzed qualitatively.

  The results showed that 46% of the 4-year-olds and 39% of the 5-year-olds displayed discomfort or distress during their health visit. In the interviews, open-ended questions were posed to all children. These questions were sufficient to aid only some children (n = 6) to share evaluative content. However, none of the children who displayed distress or discomfort during the visit verbalized such experiences after an invitation only. Most children who described negative experiences did so in response to evaluative questions.

  The results suggest that more research is warranted on how and when evaluative questions should be posed and whether this differs depending on severity of experience or the child's age. The need for protocol development and its suitability when used in other fields of practice is discussed.

 • 50.
  Gewers, Alexandra
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Privat på äldreboende: En kvalitativ studie av äldres möjlighet eller svårighet till privatliv på äldreboenden ur ett chefsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how managers work with privacy for the elderly in nursing homes. In the study, I chose to use a qualitative method that consisted of eight semistructured interviews. I analyzed the results using Nordenfelt's four concepts of dignity as well as the concept of dignified treatment, previous research and partially the concept of privacy. The study's results show that the respondents described privacy as an important area of ​​work as they are working in the homes of the residents. Respondents interpreted privacy in a variety of ways while having difficulty describing the meaning of the term. Work with the residents' right or opportunity for privacy can be seen as a relationship between the residents and the staff of the accommodation. The work in their homes as well as the other's workplace can create opportunities for preserved dignity while avoiding violated dignity. In this way the managers can act as a supportive and developing actor for preserving the elderly’s right to privacy.

1234 1 - 50 of 171
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf