Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1164
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abassi, Farzad
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa samt upprätthålla delaktighet i samband med vård av personer med psykossjukdom: en intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt personcentrerad vård skall patienten ses som en jämlik part och vara delaktig under hela vårdprocessen. Centrala delar i personcentrerad vård är det omfattande perspektivet som ser patientens hela situation, patientens egen förståelse och egna erfarenhet av situationen och deltagandet i beslutfattande. Studier visar att arbetssättet personcentrerad vård bidrar till ökad delaktighet inom den psykiatriska vården och leder till känslor av trygghet och tillit hos patienter.

  Syfte: Syftet med denna intervjustudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att skapa samt upprätthålla patientdelaktighet i vård av personer med psykossjukdom.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer gjordes i denna studie med tio sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård i två verksamheter inom sjukvårdsområden i Stockholm. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod vid analysen av materialet.

  Resultat: Resultatet visar på att patientdelaktighet är viktig då det leder till gynnsamma effekter för både personal och patienter och kan leda till mer effektiva och kortare vårdtider.

  Diskussion: Ramverket för McCormack och McCances (2006) teori om personcentrerad vård och tidigare forskning om patientdeltagande i psykiatrisk vård har hjälpt författaren att diskutera resultat som erhållits i denna intervjustudie.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdi Botan, Hawo
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Bezabih Assefa, Malefia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i vården: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språkbarriärer är en utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors professionella ansvar är att förmedla korrekt, lämplig och tillräcklig information till patienten. Det har visat sig att sjuksköterskor haft svårighet att tillgodose en personcentrerad och säker vård när språkbarriärer förelåg. 

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdi, Samar
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Stang, Inka Emese
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hur är det att leva med stomi: ett förändrat liv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns flera sjukdomar som kan orsaka att en person behöver gå igenom en stomioperation. De personer som går igenom en stomioperation kan behöva anpassa sitt liv utifrån nya förutsättningar. Att få adekvat information, stöd och omvårdnad från sjuksköterskan kan vara till en stor hjälp för de personer som nyligen fått en stomi.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att leva med stomi.

  Metod: En litteraturöversikt utfördes där elva vetenskapligt granskade artiklar söktes fram i tre databaser. Artiklarna analyserades, granskades och sammanställdes. Skillnader och likheter som framgått i tidigare forskningen eftersöktes och bildade underlaget till resultat.

  Resultat: Fyra teman identifierades: Det första var Livsförändringar, den andra Sexualitet och intimitet, den tredje Stöd från sjuksköterskor och närstående och den sista Acceptera att leva med stomi.

  Diskussion: I ljuset av Katie Erikssons teorier gällande vårdrelationer och hälsa bör aspekter som lidande och medvetenhet om att ökad kunskap och förståelse om människors egna upplevelser, känslor och tankar bidrar till att främja hälsan och lindra lidandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdirahman Ahmed, Amina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hoffmann Cardenas, Gisela
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av palliativ vård i livets slutskede: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdisalam Mohammed, Muna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Musse, Ladna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda migranter: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Migrationen inom Europa har ökat de senaste åren vilket leder till att många migrerar och söker asyl i andra länder. Denna typ av migration kallas för påtvingad migration vilket är oplanerad Syftet är att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda migranter. Det genomfördes en litteraturöversikt enligt Fribergs metod. Arbetet är baserad på tio vetenskapliga artiklar som är hämtat från databaserna CINAHL, PubMed och Medline. Alla vetenskapliga artiklarna är Kvalitativa för att få fram upplevelser. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod. Resultatet redogör i fem teman. Där första teman är språksvårigheter andra teman är kulturella skillnader, tredje teman är hälso-och sjukvårdspersonalens upplevelse av psykisk ohälsa hos migranter, den fjärde teman är vårdrelation och den femte teman är vårdpersonalens kunskaper. Resultatet visade att hälso-och sjukvårdspersonalen   upplevde svårigheter med kommunikation, samt att det var svårare för dem att skapa relation med flyktingarna jämfört med andra patienter. Kulturella skillnader var också en utmaning som personalen upplevde, på grund av olika kulturella skillnaderna som uppstår var det svårt för vårdpersonalen att vårda patienterna. Vidare diskuteras resultatet med anknytning till Katie Eriksson lidande teori. 

 • 6.
  Abdollahi, Nadima
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kanleda till en rad farliga komplikationer. Diabetes typ 2 är ett globalt hälsoproblem och en långtidssjukdom vilket kan medför allvarliga konsekvenser för individen samt enorma kostnader för samhället. För att personer med diabetes typ 2 ska kunna minska framtida komplikationer, är det viktigt att dessa personer accepterar sjukdomen, lär sig om sjukdomen samt får utbildning om egenvård. I det här sammanhanget blir sjuksköterskans roll ännu mer viktig i att utbilda patienter med diabetes typ 2 om egenvård samt uppmuntra den enskilde i att delta i sin vård och för att främja sin hälsa.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts enligt Friberg och databaserna CINAHL Complete och PubMed användes i sökningen för att hitta vetenskapliga artiklar. Nio vetenskapliga artiklar valdes för att använda i resultatet och identifiera teman. 

  Resultat: I resultatet identifierades 4 teman;Att känna rädsla och oro för framtiden, Motivationens betydelse för att hantera sin sjukdom, Behovet av stöd från familj-, hälso- och sjukvårdspersonal och Betydelsen av vårdrelationenför egenvård.

  Slutsats: Socialt stöd (familj, vänner, släkter) och en godvårdrelationmed hälso- och sjukvårdpersonal är viktiga faktorer för personen med diabetes typ 2 för att få motiv delta i vården, främja förmåga att hantera sin sjukdom, utföra egenvård angående diabetes typ 2 och uppleva välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdolmaleki, Zahra
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Deprimerade patienters erfarenheter av bemötande från vårdpersonal2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en folksjukdom som orsakar stort lidande för dem som drabbas och deras närstående. Sjukdomen underdiagnosiseras på grund av samsjuklighet med fysiska sjukdomar. Ökad kunskap om depression krävs för att kunna främja ett bra bemötande av patient från vårdpersonal.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienten med depression upplever bemötande från vårdpersonal.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar som analyserades i enlighet med Friberg. Tio kvalitativa studier hämtades från CINAHL, PsycINFO och PubMed. Som en teoretisk utgångpunkt användes Rosemarie Rizzo Parses omvårdnadsteori.

  Resultat: Resultatet presenterades i två teman och sex underteman. Det första huvudtemat är relation till vårdpersonalen med tre underteman: delaktighet, information, delaktighet och behandling och tillgänglig vård. Det andra huvudtemat är interaktion med vårdpersonal med tre undertemat: kommunikation, upplevelse att bli lyssnad på och kompetent och närvarande personal.

  Diskussion: Resultat diskuteras utifrån Rosemarie Rizzo Parses teori och även tio vetenskapliga artiklar, med syfte att visa att deprimerade patienter som känner brist på tillit, engagemang från vårdpersonalen samt brist av god behandling och kontinuitet haft dåligt erfarenheter av bemötande med vårdpersonal. Det krävs en ömsesidig relation mellan patienter och vårdpersonal för att patienterna kunna ha en bra upplevelse med vårdpersonalen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdul, Amina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Grace, Osamwonyi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abdullah, Ali
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Briese, David
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelse av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som ökar i världen. Behandlingen för diabetes kan vara både medicinsk och livsstilsförändringar, till exempel som fysisk aktivitet och en hälsosammare kost. Kosten har en stor betydelse när det kommer till behandlingen av diabetes. 

  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2.  

  Metod: Metoden är en litteraturöversikt med ett systematiskt urval av artiklar från två databaser Pubmed och Cinahl Complete. Sökorden som användes vid databassökningarna är diabetes mellitus, type-2, diet, attitude, experience och management. Valda artiklar är från åren 2017–2020. Samtliga resultatartiklar använder sig utav en kvalitativ metod. Vid analys av metoden tillämpades Fribergs metodanalys och som teoretisk utgångpunkt tillämpades Roys teoretiska perspektiv. 

  Resultat: Resultatet visade att familjen hade stor påverkan på hur och vad som åts. Att ha familjen som stöd har visat vara en stor betydelse för familjemedlemmen som har en diabetessjukdom. I många kulturer som är studerade har familjen värnats väldigt högt. Det har även varit skillnader på kosten runt om i världen, en del har ätit friterad kost trots att det inte är en diabetisk diet. Kostnaden har även spelat en stor roll över vilka tillgångar som har funnits. 

  Slutsats: Patienters erfarenheter av kosten vid diabetes typ 2 visar att kostråd bör baseras på olika teman. Dessa teman är kultur, kunskap, familj och ekonomi. De olika temana har betydelse för hur individerna hanterar sin diabetessjukdom utifrån deras kosthållning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdulle, Ayaan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Berhe, Afewerki
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett skadligt ingrepp där delar av kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras utan medicinskt syfte. Idag finns så många som över 200 miljoner kvinnor och unga flickor som gått igenom någon form av könsstympning. Ingreppet är fäst vid kulturella värderingar, trosuppfattningar och sociala mönster.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor.

  Metod: En litteraturöversikt som innefattar två kvalitativa och åtta kvantitativa vetenskapliga artiklar. Informationssökningen gjordes på databaserna CINAHL Complete och Pubmed. Artiklarna granskades och analyserades enligt Fribergs metod.

  Resultat: Resultatet visade att de flesta sjuksköterskorna i studien hade varierande kunskaper och medvetenhet om KKS. Majoriteten av sjuksköterskorna visste att KKS hade skadliga konsekvenser. Kulturella, religiösa, sociala och sexuella faktorer tillskrevs som skäl för utövandet av KKS. En del av de hade en inställning på att vilja utföra KKS. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien var motvilliga att låta sina döttrar genomgå KKS. Som en strategi för att eliminera KKS hade många åsikten att lagen mot KKS skulle tillämpas strikt.

  Diskussion: Litteraturöversikten diskuteras med Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som grund. Diskussionen tar upp vikten av att ha förståelse för kulturella skillnader och anpassa omvårdnaden på ett sådant sätt att kvinnans perspektiv är väl sedd utan att sjuksköterskor behöver utföra kvinnlig könsstympning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abel, Anna-Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Sophiahemmet Högskola.
  Vestling, Fanny
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede: en integrerad litteraturstudie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innebär en holistisk och personcentrerad vård som syftar till att minimera lidande och främja livskvalitet vid livshotande sjukdom. De flesta människor avlider i en verksamhet där minst en sjuksköterska är verksam och ansvarar för personen. Detta innebär att den grundutbildade sjuksköterskan genom sin utbildning behöver förberedas på att vårda människor i livets slutskede. Sjuksköterskornas föreställningarna har en direkt inverkan på den palliativa vårdens kvalitet.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede.

  Metod: En integrativ litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt. Studien genomfördes med mixad metodik där både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades och syntetiserades.

  Resultat: I den integrativa syntesen framkom tre övergripande teman. Det första temat var föreställningar inför att möta döden. Studenterna föreställde sig överlag att det var meningsfullt och givande att vårda döende patienter. Dock fanns en osäkerhet och rädsla kring att vårda en döende patient. Det andra temat var föreställningar om att samtala om döden. Studenterna ansåg att det var viktigt att samtala med patient och närstående samtidigt som de kände sig obekväma att prata om döden, då det fanns föreställningar om att de kunde säga fel saker. Det tredje temat var föreställningar om den egna förmågan. Det uppstod en ambivalens mellan studenternas ideal och deras förmåga. De ville göra gott och vara starka inför patienten men upplevde att de inte var vuxna för uppgiften.

  Slutsats: Sjuksköterskestudenter i olika länder vill gärna kunna ge god omvårdnad i livets slutskede. Dock upplever studenterna rädsla och osäkerhet att möta och vårda människor i livets slutskede på grund av bristande kunskap och erfarenhet i palliativ vård. Utbildning, teoretisk så väl som verksamhetsförlagd, är viktig för att sjuksköterskestudenterna ska kunna ge en god palliativ vård.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Abo-azaz, Mari
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Magan, Sahuur
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. Personer med demenssjukdom behöver trygghet i sin vardag, vilket blir en viktig uppgift för sjuksköterskan. I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan sträva efter att öka välbefinnandet hos patienter. I detta fall utforma omgivningen i matsalen utifrån patienters förutsättningar.

  Syfte: Att beskriva måltidsmiljöns utformning och hur den påverkar personer med demenssjukdom.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Elva kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts till studien. Artiklarna har valts ut från databaserna CINAHL och PubMed som svarar på syftet. Artiklarna analyserades enligt Fribergs analysmetod för att kunna slutföras som material till resultatet.

  Resultat: Resultatet redovisas utifrån ett tema; omgivningen kring patienter när de äter och tre subtema; musikens betydelse vid måltidssituationen; belysningens betydelse vid måltidssituationen; betydelsen av en hemlik matsal. Dessa beskriver olika resurser som visade sig öka välbefinnandet hos patienter med demenssjukdom.

  Diskussion: Måltidsmiljön hade en stor inverkan på personer med demenssjukdom. Omgivningen i matsalen anpassades utifrån patientens förutsättning. Den förändrande måltidsmiljön ökade patientens välbefinnande. Hemlik miljö, lugn bakgrundsmusik och tillräcklig belysning under måltiden hade en stor betydelse för patienten. Den positiva effekten kunde bidra till ökat kaloriintag och minskad negativ beteende hos patienter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abou-Samra, Zarifa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Schizofreni utifrån ett patientperspektive: En litteraturöversikt om patienters subjektiva upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som kan medföra fysiska, psykologiska och sociala problem för den drabbade och påverkar patientens livskvalitet negativt. Det finns bristande kunskaper i bemötande av personer med schizofreni. Patienters subjektiva upplevelser bli ofta förbisedda trots att de har stor betydelse i vården och patienters liv. En bättre förståelse för patientens upplevelser kan leda till bättre bemötande och förändrade negativa attityder, och därmed blir det möjligt att ge den vård och det bemötande personer med schizofreni behöver.

  Syfte: Att beskriva patienters subjektiva upplevelser av att leva med schizofreni.

  Metod: En litteraturöversikt grundad på tio kvalitativa studier som hittades i databaserna: PsycINFO, PubMed och CINAHL. Studierna bearbetades och analyserades med metasyntes och gemensamma teman identifierades.

  Resultat: Fem huvudteman identifierades: schizofreni är en komplicerad sjukdom med svåra symtom, upplevelser av diagnos och behandling, svåra emotionella upplevelser under barndomen, betydelse av sociala relationer för återhämtning och god insikt och acceptans är nyckeln till återhämtning.

  Diskussion: Patienters subjektiva upplevelser skiljer sig markant från de objektiva observationerna och vårdpersonalens uppfattningar. Förändrade attityder om schizofreni i samhället och mellan vårdpersonal kan bidra till empatiskt och bättre bemötande vilket kan främja livsvillkor för personer med schizofreni. Mer kvalitativ forskning och bättre utbildningar om patienters subjektiva upplevelser behövs.

 • 14.
  Abu Jalalah, Amira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kader, Lana
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelsen av att leva med Diabetes Mellitus typ 2: en utmaning i livet: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Acin, Helin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Jonasson, Hanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Fysisk aktivitet vid fatigue: En litteraturöversikt om fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor med bröstcancer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabbas av som kvinna. Många kvinnor upplever biverkningar från bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste biverkningarna är fatigue som kan upplevas i olika dimensioner. Sjuksköterskan har en viktig roll att informera, stödja och motivera patienten till att utföra egenvård före, under och efter bröstcancerbehandling.

  Syfte: Belysa olika former av fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor vid behandling av bröstcancer. 

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes där elva kvantitativa studier valdes ut. Databaserna som användes var PubMed, MEDLINE with Full Text och ProQuest Nursing & Allied Health Database. Artiklarna har granskats, diskuterats och sammanfattats för att sedan kunnat urskilja likheter och skillnader.

  Resultat: Det framkom att utförandet av fysisk aktivitet i olika former hade en påverkbar effekt för att minska fatigue hos kvinnor vid behandling av bröstcancer. Resultatet ledde fram till en huvudrubrik: Fysisk aktivitet som bidrar till minskad fatigue med tre underrubriker: Aerob fysisk aktivitet, Kombination av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet samt Promenader som fysisk aktivitet.

  Diskussion: Utgår från fyra rubriker: Den fysiska aktivitetens upplägg och struktur, Hinder för att utföra fysisk aktivitet, Känslan av att utföra fysisk aktivitet och Sjuksköterskans stödjande funktion. Innehållet har diskuterats tillsammans med Dorothea E. Orems teori om egenvård, samt ny tillförd kvalitativ data.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adam, McCarthy
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Johan, Armasson
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av andlighet vid livets slutsskede: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adan, Mona
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Mohamud, Farhia Abi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en folkhälsosjukdom som finns runt om i världen. Diabetes är en sjukdom som kan bli livshotande om patienten inte får sjukvård. Den klassas som en icke-smittsam folksjukdom, förutom de kroppsliga skadorna som DMT2 kan det även orsaka ekonomiska svårigheter för patienten samt för hälso- och sjukvården. DMT2 sjukdomen påverkar patienten negativt då de orsakar dagliga problem. Långsiktigt kan det även bidra till komplikationer och för att kunna förebygga behöver patienten kunskap kring sjukdomsinsikten samt riskfaktorer som kan uppstå och vilken behandling som kan vara effektiv för deras livskvalité.

  Syfte: Att beskriva hur personer med diabetes typ 2 upplever sin egenvård.

  Metod: Översikten för litteratursökningen gjordes med hjälp av två databaser Cinahl Complete och PubMED där ett urval av 11 styckna vetenskapliga artiklar som är inriktade i kvalitativ metod valdes ut.

  Resultat: Litteraturöversikten visar på 4 huvudområden: hantering av blodsockervärdet, kosthantering, fysisk aktivitet och stöd.

  Slutsats: I litteraturöversikten har författarna kommit fram till att patienter med diabetes typ 2 behöver mycket stöd både hälso- och sjukvården men även från närstående och vänner. I litteraturöversikten finner författarna även att levnadsvanorna har en stor inverkan på patienterna om de utför en livsstilsförändring som gynnar de kan de leva ett liv av kvalité.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Adolfsson Blomqvist, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Strömsén, Emmy
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vårdpersonals erfarenheter av patienter med demenssjukdom som vårdas palliativt: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många äldre personer drabbas av olika former av demenssjukdomar. Om personerna inte drabbas av annan dödlig sjukdom kommer demenssjukdomen i sig slutligen leda till döden. Palliativ vård är ofta förknippat med cancer- och hjärt- och kärlsjukdomar men allt mer börjar den palliativa vården introduceras även för patienter med demenssjukdom. Då demens ofta leder till kommunikationssvårigheter uppstår det problem i att ge en god personcentrerad vård i livets slutskede.

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals erfarenheter i det palliativa vårdandet av patienter med demenssjukdom inom äldreomsorgen.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar på databaserna CINAHL complete, Pubmed och Ageline. De utvalda artiklarna bestod av åtta kvalitativa studier och två tvärsnittsstudier. Analysen genomfördes utifrån Fribergs analysmetod.

  Resultat: I resultatet beskrivs Tillämpning av palliativ vård för patienter med demenssjukdom, vårdpersonalens upplevelse av symtomlindring, vikten av god kommunikation och hinder och möjligheter för god palliativ vård. Det framkom att det kunde upplevas svårare att bedöma när en patient med demenssjukdom är i behov av palliativ vård än vid andra sjukdomstillstånd. Detta resulterade även i att vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal var av stor betydelse för igenkänning av symtom. Vårdpersonal upplevde att det fanns brister i det emotionella stödet efter att ha vårdat en patient med demenssjukdom palliativt.

  Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras metodens fördelar och nackdelar, valet av artiklar och varför vissa begränsningar har utförts. I resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet i relation till den teoretiska utgångspunkten De 6 s:n. Kopplingar till personcentrerad vård belyses i resultatdiskussionen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Aene, Roya
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Rudzite, Alise
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kvinnors sexuella hälsa i samband med bröstcancer: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Behandlingen medför olika konsekvenser som påverkar kvinnors liv och välbefinnande som kan leda till kvinnors sexuella hälsa, sexualitet samt relation till sig själv och sin partner blir påverkad.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av sexuell hälsa hos kvinnor i samband med bröstcancer.

  Metod: En litteraturöversikt gjordes som innehåller fyra kvalitativa, fem kvantitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad metod. Artiklarna analyserades och granskades enligt Fribergs metod.

  Resultat: Resultatet presenteras i sex temaområden som beskriver upplevelser av sexuell hälsa hos kvinnor med bröstcancer: Förändrad sexuell hälsa, Psykologiska konsekvenser, Kvinnans relation till sig själv och sin kropp, Relationer med partner, Kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal och Fördomar kring bröstcancerbehandling.

  Diskussion: Diskussionen inkluderar en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter, genomförda tillvägagångssätt samt kvalitetsgranskning av resultatartiklar. Vidare i resultatdiskussion diskuteras resultatets fynd utifrån Katie Erikssons teori om lidande samt andra studier och egna reflektioner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Agdell, Ingrid
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Valdre, Mikko
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hur vården upplevs av personer med självskadebeteende: en litteraturöversikt2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteende väcker många känslor och det förekommer en del missförstånd om fenomenet. Beteendet är sannolikt mer vanligt förekommande bland kvinnor än hos män och debuterar ofta i tidiga tonåren men kan drabba vem som helst. Att vårda personer med självskadebeteende är en utmaning för personal inom hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att belysa hur personer med självskadebeteende beskriver sina upplevelser om vad som kan utgöra betydelsefulla vårdinsatser.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med självskadebeteende beskriver möten med vården.

  Metod: En litteraturöversikt av 12 kvalitativa artiklar har utförts för att på ett systematiskt sätt redogöra för den forskning som gjorts inom det specifika området.

  Resultat: Personer med självskadebeteende upplevde både avsaknad och tillgång till förtroliga mellan-mänskliga relationer med vårdpersonal. Inom heldygnsvården kunde de mötas av oförstående och respektlös vårdpersonal som var mer intresserad av regler och uppfostrande än av individer i behov av vård och mellan-mänskliga relationer. Ett av de främsta hindren för återhämtningsprocessen var exponeringen för andra personers självskadebeteende. Det som upplevdes främjande för mellan-mänskliga relationer var personal som var genuint omtänksamma och tog sig tid att verkligen lyssna på varje individs unika berättelse. Om det fanns en ömsesidig och förtrolig vårdrelation, fanns en större benägenhet att söka vård i framtiden.

  Diskussion: Metoden och resultatet diskuteras mot bland annat bakgrund, vårdteoretisk utgångspunkt, lagar, kompetensbeskrivningar och vetenskapliga artiklar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ahlbäck, Alexandra
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Linnér, Mimmi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskans affektiva beröring i daglig omvårdnad: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring kommer alltid att vara en del av vården. Affektiv beröring är en typ av frivillig beröring som kan uppstå såväl medvetet som omedvetet. Denna typ av beröring används av sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet för att trösta, lugna, vårda och lindra patienters lidande. Sjuksköterskors olika beröringsstilar grundas i deras personlighet, livserfarenhet, kulturella bakgrund, utbildning och arbetsstil. Vidare forskning inom området anses vara av betydelse, då kunskaperna kring affektiv beröring är bristande bland sjuksköterskor.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskans affektiva beröring i daglig omvårdnad.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatet tematiserades i sex teman: Att knyta band, betydelsen av kommunikation, kroppsdelarnas olika betydelser, att bli berörd med närvaro, beröring och genus betydelse och betydelsen av att ha kontroll över situationen.

  Diskussion: Resultatet diskuterades mot Virginia Hendersons omvårdnadsteori om människans behov samt relaterades till vetenskapliga artiklar för att stärka resultatet. I denna del diskuteras vuxna patienters upplevelser av affektiv beröring i daglig omvårdnad samt hur sjuksköterskor skall förhålla sig för att patientens hela vårdupplevelse skall upplevas som god.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahlgren, Linnéa
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Willner, Ellen
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  En oändlig process: en litteraturöversikt om välbefinnande vid kronisk njursvikt och hemodialys2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Friska njurar är en förutsättning för att kroppens övriga organ ska fungera väl. Njursvikt innebär att njurarnas funktion försämras och det finns två tillstånd, akut och kronisk. Det kroniska tillståndet utvecklas långsamt under en längre tid och i ett sent skede krävs någon form av kontinuerlig dialysbehandling för rening av blodet. Ett alternativ är hemodialysbehandling som utförs på mottagning flera gånger i veckan och kräver mycket tid av patientens vardag, vilket kan komma att påverka välbefinnandet i olika aspekter. Välbefinnande och livskvalitet beskrivs som subjektiva upplevelser och utifrån det humanistiska perspektivet kan det påverkas på fysiska, psykiska och andliga plan. Med hjälp och stöd från vårdpersonal är det ändå möjligt för patienterna att uppleva välbefinnande och livskvalitet trots kronisk sjukdom. 

  Syfte: Att beskriva hur välbefinnandet påverkas hos patienter med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling.

  Metod: Litteraturöversikt baserat på 13 vetenskapliga artiklar från två databaser. Artiklarna granskades och analyserades efter Fribergs metod för att finna likheter och skillnader som sedan sammanställdes i fem teman.

  Resultat: Efter analysen identifierades fem teman som beskriver hur välbefinnandet påverkas av ett liv med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling: begränsningar i vardagen, beroende av människor och maskiner, påverkan av symtom, känslomässig påverkan samt acceptans och hantering. 

  Diskussion: Metoddiskussionen utgår från litteraturöversiktens styrkor och svagheter. Resultatet diskuteras utifrån Rosemarie Rizzo Parses teori om hälsa som mänsklig tillblivelse och de tre principerna mening, rytmicitet och transcendens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahlin, My
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Högblom, Pål
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter som är eller har varit brukare av heroin: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Heroin är en olaglig narkotikaklassad drog som är starkt beroendeframkallande. Bruket har en negativ inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan vilket medför ett komplext vårdbehov. Brukare är utsatta för stigmatisering i samhället. En faktor som kan utgöra hinder för god vård på lika villkor är hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter de vårdar. 

  Syfte: Syftet var att belysa hälso- och sjukvårdpersonals attityder gentemot patienter som är eller har varit brukare av heroin.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes enligt Fribergs metod. Artiklarna baserades på kvalitativa och kvantitativa studier samt studier utförda med mixad metod.  

  Resultat: Resultatet visar på förekomst av positiva och negativa attityder. De negativa attityderna var mer framträdande. Ytterligare framkom en polarisering av attityder inom gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Skillnaden var dock inte knuten till en viss yrkesgrupp utan kopplades till utbildning och erfarenhet av att arbeta med den aktuella patientgruppen. De som arbetade närmast patienterna hade övervägande positiva attityder och vice versa.

  Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån centrala begrepp och idéer av Joyce Travelbee samt hur resultatet står i förhållande till vetenskap och lagtext. Tänkbara anledningar till förekomsten av negativa attityder avhandlas. En  “vi-och-dem"-mentalitet bidrar till hälso- och sjukvårdspersonalens svårigheter att empatisera för patienterna vilket utgör hinder för vårdrelationen. Medvetandegörande, erfarenhet och utbildning belyses som avgörande för möjliggörandet av en förändring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahlund, Angelica
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Frank, Lovisa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kvinnors sexuella hälsa efter diagnostisering av cervixcancer: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa är två begrepp som hör samman. Sexualitet innebär närhet och kontakt medan sexuell hälsa innebär att det ska vara tryggt och säkert att utföra sexuella aktiviteter. Cervix tillhör kvinnans inre reproduktionsorgan. Globalt sett är cervixcancer en av den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Mortaliteten är högre i utvecklingsländer än industriländer. Humant papillomvirus, HPV, är en av de bidragande faktorer till cervixcancer där kirurgi, cytostatika och strålbehandling är olika typer av behandling. Ett cancerbesked kan ge upphov till reaktioner som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. 

  Syfte: Syftet var att belysa kvinnors sexuella hälsa efter diagnostisering av cervixcancer.

  Metod: Denna litteraturöversikt sammanställdes genom insamling av material från tidigare forskning inom ett vårdvetenskapligt kunskapsområde. Tio stycken vetenskapliga artiklar som berör cervixcancer och sexualitet ligger till grund för resultatet. Materialet granskades och analyserades enligt Fribergs metod för att slutligen sammanfattas i huvudteman och underteman i en litteraturöversikt. 

  Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman; Fysiska aspekter, Psykiska aspekter och Sociala aspekter. Resultatet visade att kvinnans sexualitet och sexuella hälsa påverkas i samband med cervixcancer. Positiva upplevelser som uttrycktes var att kvinnor uppskattade sexuella aktiviteter mer efter sjukdomen och negativa upplevelser som rapporterades var att kvinnor inte vågade utföra sexuella aktiviteter där samlagssmärta var en orsak. Sexuella hinder påverkade den sexuella funktionen och skapade oro hos kvinnorna. Behandlingen av cervixcancer påverkade kvinnan genom olika kroppsliga förändringar och obehag vid samlag. 

  Diskussion: De fysiska aspekterna påverkar kvinnans sexualitet och identitet. Ett behov av kunskap kring cervixcancer relaterat till sexualitet kan urskiljas hos kvinnorna, där sjuksköterskans ansvar är att tillhandahålla kvinnorna med denna information. Sjuksköterskan kan ta hjälp av Virginia Hendersons behovsteori och Cancercentrums Vårdprogram. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ahmed, Ayaan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Ali, Shukri Mohammed
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Personer med hiv - upplevelser av attityder och bemötande av sjukvårdspersonal: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 26.
  Ahmed Mustafa, Ismahan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Eriksson, Monica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med diabetes typ-1: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en långvarig sjukdom som oftast uppstår hos barn och ungdomar. Det innebär att bukspottkörteln inte längre kan producera tillräckligt med insulin. Det är inte bara barnet som lider av denna sjukdom utan även föräldrar som får en omställning i sin vardag.

  Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av att leva med barn som har diabetes typ 1.

  Metod: En litteraturöversikt med tio kvalitativa artiklar hämtade från databaserna PubMed och CINAHL complete som analyserats utifrån Fribergs analysmetod.

  Resultat: Tre teman framkom i resultatet: 1). oro hos föräldrar 2). förändrade familjerelationer och 3). ökat ansvar. Resultatet beskriver föräldrars upplevelser och känslor kring barnets egenvård, samt det ansvar som tillkommer vid behandling av diabetes typ 1. Oron som finns kring komplikationer och hur detta kan påverka det psykiska måendet.

  Slutsats: Resultat visar hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med diabetes typ 1 och stöd från vårdpersonal var en viktig faktor i föräldrarnas vardag. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll genom att skapa förståelse och empati till den drabbade familjen. Detta kan skapa minskat lidande och en bättre bearbetning kring vård och behandling av diabetes typ 1.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Akdursun, Sebnem
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Farah, Safia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patientens upplevelse av att leva med typ 2-diabetes: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många människor drabbas av den kroniska sjukdomen typ 2-diabetes, vilket innebär att det ses som ett växande folkhälsoproblem, både nationellt och globalt. I diabetesbehandlingen ingår det farmakologiska behandlingar men även icke-farmakologiska. Patienten har ett eget ansvar att sköta sin egenvård i samband med behandlingen av diabetes. Patientens egenvårdskapacitet är individuell och den kan stärkas genom att sjuksköterskan inhämtar ökad kunskap, uppvisar stöd och undervisar patienten. Detta i sin tur hjälper patienten att uppnå en optimal livsstilsförändring. Det är därför viktigt att utforska patientens upplevelse av att leva med typ-2 diabetes för att kunna identifiera vad som behövs för att främja deras hälsotillstånd.

  Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av att leva med typ 2-diabetes.

  Metod: Litteraturöversikten är baserad på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. De elva valda artiklar hämtades från databaserna CINAHL Complete, Nursing Allied Database och Pubmed. Därefter analyserades artiklarna utifrån Fribergs och Östlunds metoder.

  Resultat: Resultatet presenteras i ett huvudtema och fyra subteman: Upplevelser i samband med typ 2-diabetes med tillhörande subteman: Känslor vid diagnostisering, Kostvanor, Fysisk aktivitet, Stöd från omgivningen.

  Diskussion: Huvudfynden diskuterades utifrån Orems egenvårdsteori. I diskussionen diskuteras tre utgångspunkter med koppling till resultatet, vilket är: Egenvård, emotionell påverkan, stöd och personcentrerad vård. Dessa utgångspunkter är av betydelse för att kunna klara av att genomföra en optimal livsstilsförändring.

 • 28.
  Akgün, Gülizar
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vasanthakumar, Sankavi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelser av vården bland personer med självskadebeteende: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteende är inte en sjukdom utan ett beteende som innefattar repetitivt självskada. Självskadebeteende är ett växande folkhälsoproblem i vårt samhälle som oftast förekommer bland personer med psykisk ohälsa. Det är av stor betydelse att lyfta de upplevelser personer med självskadebeteende har vid vårdsökande, för att möjliggöra personcentrerad stöd och behandling för denna patientgrupp. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt samt en helhetssyn som inkluderar personens psykiska mående relaterat till självskadebeteendet och inte enbart behandla den fysiska skadan.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med självskadebeteende upplevde vårdkontakten inom somatisk samt psykiatrisk öppen-och slutenvård efter självskada. 

  Metod: Studiens forskningsmetod var en litteraturöversikt. I de akademiska databaserna PubMed, CINAHL Complete och Psychology and Behavioral Sciences Collection utfördes artikelsökningar. Tolv kvalitativa artiklar hittades samt användes till resultatet. Resultatet delades in i tre huvudteman med fyra tillhörande underteman.

  Resultat: Resultatets teman bestod av tre huvudteman: “Vårdrelationen”, “Vägledning och stöd” och “Nödvändiga förbättringar”. Resultatet visade att de flesta personer med självskadebeteende hade en negativ upplevelse av sjukvårdspersonalens bemötande samt känslan av att vården var begränsad. Detta gav en negativ självkänsla samt påverkade förtroendet till vården.

  Slutsats: Personer med självskadebeteende upplevde ofta stigmatisering, försummelse samt brist på empati och medmänsklighet av sjukvårdspersonalen. När upplevelsen av vården var negativ och dömande upplevde personer med självskadebeteende skam och skuld vilket hindrade de att uppsöka vård. Ett bemötande från sjukvårdspersonalen som upplevdes empatiskt och omsorgsfullt stärkte personen samt förbättrade livskvalitén. Sjuksköterskan bör skapa en stödjande vårdmiljö fri från stigmatisering kring personer med självskadebeteende. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Alaiso, Erica
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Ljungbacke, Beatrice
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att leva med cancer som ung vuxen: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är den näst största folksjukdomen och den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. Prevalensen av insjuknandet ökar för varje år och innebär därmed att allt fler unga vuxna drabbas. Forskning kring unga vuxnas upplevelser av cancer är undermålig samtidigt som definitionen av unga vuxna är vag. Detta gör att det idag inte finns ett tydligt och hållbart behandlingsprogram för denna patientgrupp. Unga vuxna befinner sig i en fas i livet där stort fokus ligger på att utvecklas och att upptäcka världen. Att som ung vuxen drabbas av en livshotande sjukdom som cancer innebär därför en unik upplevelse och krisreaktion. För att sjuksköterskor ska ha möjlighet att ge de drabbade personcentrerad vård av god kvalitet, krävs en bättre förståelse för deras specifika situation. Syfte: Syftet var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med cancer. Metod: En litteraturöversikt gjordes i enlighet med Fribergs metod. Resultatet är baserat på tio kvalitativa, vetenskapliga artiklar som beskriver unga vuxnas upplevelser av att leva med cancer. Artiklarna analyserades genom tematisering och kategorisering. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL Complete och PubMed. Resultat: Fyra teman identifierades: Att drabbas av cancer som ung vuxen, Behov av stöd, Identitetsförändringar och Behov av att ta kontroll. Samtliga teman beskriver upplevelser som är typiska för unga vuxna med cancer. En stor del av resultatet innefattar känslor och frågor av existentiell karaktär. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån litteraturöversiktens styrkor och svagheter. I resultatet diskuteras framkomna teman med hjälp av ett livsåskådningsperspektiv, detta för att skapa en djupare förståelse för den unika situation som unga vuxna ställs inför i samband med cancer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Albertsson, Catharina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Granberg, Catharina
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Lyckans betydelse för hälsan hos personer med schizofreni.: En litteraturöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Lycka är en känsla av djup glädje i själva livssituationen. Forskningen har kommit fram till att personer med schizofreni upplever lika mycket positiva känslor som människor utan schizofrenidiagnos. Hälsa ses som en känsla av jämvikt och speglar människans aktuella livssituation och är en integrerad del i hennes liv. Vårdrelationen bygger på ett ömsesidigt samarbete och bör präglas av omsorg som ges utan några som helst förväntningar. En ökad förståelse för deras upplevelser av lycka och hälsa kan leda till att specialistsjuksköterskan kan bemöta och stödja dessa patienter på ett bättre sätt.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer med Schizofreni upplever sin lycka och vad det betyder för deras hälsa.

  Metod: En systematisk litteraturöversikt har valts med en integrativ design där både kvalitativa och kvantitativa studier använts för att få en ökad förståelse av fenomenet. I studien har elva artiklar analyserats enligt Whittenmore och Knalfs integrativa metod.

  Resultat: Fyra teman kunde identifieras: Leva med Schizofreni, Vara oberoende, Ha relationer samt Leva ett vanligt liv. Deltagarna önskade upprätthålla nära relationer för att inte bli ensamma och isolerade samt uttryckte vikten av en trygg och stabil vårdrelation. De upplevde ett utanförskap och framförde önskan om att känna sig normala och att kunna leva ett vanligt liv.

  Slutsats: Resultatet visade på upplevelser som både underlättade och utgjorde hinder för den egna lyckan. Det är viktigt att uppmärksamma och förstå personer med schizofreni och deras upplevelser för att specialistsjuksköterskan skall kunna förbättra omvårdnaden.

 • 31.
  Aleflod, Ebba
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hellgren, Sandra
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Är det här mitt sista andetag - patienters upplevelser av andnöd: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andnöd är ett vanligt symtom som upplevs av patienter med sjukdom i avancerat stadium och beskrivs som svårighet att få luft eller känsla av tung andning vilket kan ge ångest och rädsla. Flera sjukdomstillstånd såsom KOL, lungcancer och hjärtsvikt kan ge upphov till andnöd under den palliativa fasen vars vård syftar till att lindra lidande genom att behandla och förebygga symtom. Sjuksköterskor behöver känna till patienters upplevelser av andnöd för att kunna tillhandahålla samt individanpassa symtomlindring. 

  Syfte: Beskriva upplevelser av andnöd hos personer som erhåller palliativt syftande vård eller vård vid avancerad sjukdom samt deras strategier för att hantera andnöd.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts med datainsamling från fem databaser som resulterade i 12 vetenskapliga artiklar där 11 var kvalitativa och en kvantitativ. Analysen utfördes utifrån Friberg (2017) och resulterade i två teman.

  Resultat: De två huvudteman som framkom var Upplevelser av andnöd samt Strategier för hantering av andnöd. Resultatet visade att andnöd gav upphov till ångest och rädsla samt fysisk trötthet och besvärande hosta. Dessutom innebar andnöd inskränkningar av patienters vardag och kunde leda till att de blev socialt isolerade. För att hantera andnöd var en vanlig strategi att anpassa livet efter sina förutsättningar.

  Diskussion: Metoddiskussionen tar upp författarnas gemensamma arbete, utmaningar och överväganden. Resultatdiskussionen tar bland annat upp hur upplevelsen av andnöd skapar ångest och inskränker patienters vardag. Detta kopplades till Roys adaptionsmodell.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Aleson, Marie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Häggqvist, Lina
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av att vårdas inom somatisk sjukvård i samband med psykisk ohälsa: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa betraktas idag som ett folkhälsoproblem. Patienter med psykisk ohälsa lider ofta av samsjuklighet och vårdas därför ofta inom somatisk vård. Vårdvetenskapen förespråkar ett helhetsperspektiv på människan där kropp och själ samverkar och den ena delen aldrig kan uteslutas. Vid psykisk ohälsa kan lyhördhet i vårdrelationen vara avgörande. Sjukvårdspersonal upplever dock att de saknar kunskap i att vårda patienter med psykisk ohälsa.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att vårdas inom somatisk sjukvård i samband med psykisk ohälsa.

  Metod: Litteraturöversikt genomfördes med tio vetenskapliga artiklar, åtta med kvalitativ design och två med kvantitativ design. Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2012) metod för litteraturöversikt.

  Resultat: Sex huvudteman identifierades: upplevelser av att möta sjukvårdspersonal, att känna sig förstådd, att vårdgivaren följer upp, att få vara delaktig, hinder för vård och trygghet.

  Diskussion: Utifrån Erikssons teori om vårdrelation och lidandet diskuteras resultatet. Kunskapsbrist kring psykisk ohälsa skapar osäkerhet hos sjukvårdspersonalen och lidande för patienten. Betydelsen av att se hela människan diskuteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alevronta, Eleftheria
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Skokic, Viktor
  Göteborgs universitet.
  Dunberger, Gail
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Bull, Cecilia
  Göteborgs universitet.
  Bergmark, Karin
  Göteborgs universitet.
  Jörnsten, Rebecka
  Chalmers tekniska högskola.
  Steineck, Gunnar
  Göteborgs universitet; Karolinska institutet.
  Dose-response relationships of intestinal organs and excessive mucus discharge after gynaecological radiotherapy.2021Inngår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 16, nr 4, artikkel-id e0250004Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The study aims to determine possible dose-volume response relationships between the rectum, sigmoid colon and small intestine and the 'excessive mucus discharge' syndrome after pelvic radiotherapy for gynaecological cancer.

  METHODS AND MATERIALS: From a larger cohort, 98 gynaecological cancer survivors were included in this study. These survivors, who were followed for 2 to 14 years, received external beam radiation therapy but not brachytherapy and not did not have stoma. Thirteen of the 98 developed excessive mucus discharge syndrome. Three self-assessed symptoms were weighted together to produce a score interpreted as 'excessive mucus discharge' syndrome based on the factor loadings from factor analysis. The dose-volume histograms (DVHs) for rectum, sigmoid colon, small intestine for each survivor were exported from the treatment planning systems. The dose-volume response relationships for excessive mucus discharge and each organ at risk were estimated by fitting the data to the Probit, RS, LKB and gEUD models.

  RESULTS: The small intestine was found to have steep dose-response curves, having estimated dose-response parameters: γ50: 1.28, 1.23, 1.32, D50: 61.6, 63.1, 60.2 for Probit, RS and LKB respectively. The sigmoid colon (AUC: 0.68) and the small intestine (AUC: 0.65) had the highest AUC values. For the small intestine, the DVHs for survivors with and without excessive mucus discharge were well separated for low to intermediate doses; this was not true for the sigmoid colon. Based on all results, we interpret the results for the small intestine to reflect a relevant link.

  CONCLUSION: An association was found between the mean dose to the small intestine and the occurrence of 'excessive mucus discharge'. When trying to reduce and even eliminate the incidence of 'excessive mucus discharge', it would be useful and important to separately delineate the small intestine and implement the dose-response estimations reported in the study.

 • 34.
  Alevronta, Eleftheria
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Skokic, Viktor
  Göteborgs universitet.
  Wilderäng, Ulrica
  Göteborgs universitet.
  Dunberger, Gail
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjöberg, Fei
  Göteborgs universitet.
  Bull, Cecilia
  Göteborgs universitet.
  Bergmark, Karin
  Göteborgs universitet.
  Jörnsten, Rebecka
  Karolinska institutet.
  Steineck, Gunnar
  Göteborgs universitet; Chalmers tekniska högskola.
  Dose-response relationships of the sigmoid for urgency syndrome after gynecological radiotherapy.2018Inngår i: Acta Oncologica, ISSN 0284-186X, E-ISSN 1651-226X, Vol. 57, nr 10, s. 1352-1358Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To find out what organs and doses are most relevant for 'radiation-induced urgency syndrome' in order to derive the corresponding dose-response relationships as an aid for avoiding the syndrome in the future.

  MATERIAL AND METHODS: From a larger group of gynecological cancer survivors followed-up 2-14 years, we identified 98 whom had undergone external beam radiation therapy but not brachytherapy and not having a stoma. Of those survivors, 24 developed urgency syndrome. Based on the loading factor from a factor analysis, and symptom frequency, 15 symptoms were weighted together to a score interpreted as the intensity of radiation-induced urgency symptom. On reactivated dose plans, we contoured the small intestine, sigmoid colon and the rectum (separate from the anal-sphincter region) and we exported the dose-volume histograms for each survivor. Dose-response relationships from respective risk organ and urgency syndrome were estimated by fitting the data to the Probit, RS, LKB and gEUD models.

  RESULTS: The rectum and sigmoid colon have steep dose-response relationships for urgency syndrome for Probit, RS and LKB. The dose-response parameters for the rectum were D50: 51.3, 51.4, and 51.3 Gy, γ50 = 1.19 for all models, s was 7.0e-09 for RS and n was 9.9 × 107 for LKB. For Sigmoid colon, D50 were 51.6, 51.6, and 51.5 Gy, γ50 were 1.20, 1.25, and 1.27, s was 2.8 for RS and n was 0.079 for LKB.

  CONCLUSIONS: Primarily the dose to sigmoid colon as well as the rectum is related to urgency syndrome among gynecological cancer survivors. Separate delineation of the rectum and sigmoid colon in order to incorporate the dose-response results may aid in reduction of the incidence of the urgency syndrome.

 • 35.
  Al-faris, Ayat
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Lindberg, Camilla
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för de kroniska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och Ulcerös kolit (UK). Det gemensamma för de två sjukdomarna är att de löper i skov med försämringsperioder och långa besvärsfria perioder samt att de drabbar relativt unga personer. Det är viktigt att sjuksköterskan kan stödja dessa individer genom evidensbaserad och personcentrerad vård för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt. 

  Syfte: Beskriva individers upplevelse av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Metod: En litteraturöversikt valdes som metod. Artikelsökningen genomfördes i databaserna CINAHL Complete och PubMed. De begränsningar som gjordes i databassökningarna var vetenskapliga originalartiklar, skrivna på engelska, genomgått peer-review och publicerade mellan 2009-2019. Totalt inkluderades elva artiklar i resultatet, av dessa var tio artiklar kvalitativa och en var kvantitativ.

  Resultat: Resultatet visade att individerna upplevde att sjukdomen påverkade deras arbetsliv, sociala liv, känslor och identitet. Deras möte med hälso- och sjukvården påverkade personernas förtroende för vården samt deras vilja att söka vård framöver. Det visades även att personer med inflammatorisk tarmsjukdom genomgick en transitionsperiod efter deras diagnos. Hur personerna upplevde att leva med IBD påverkades av om de för tillfället befann sig i ett skov eller nyligen fått diagnosen. De personer som befann sig i ett skov eller nyligen fått diagnosen hade en övervägande negativ syn. 

  Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om lidande och hälsa. Författarna resonerade om individernas negativa påverkan kunde kopplas till stigman av sjukdomen. De diskuterade även angående den långsiktiga påverkan av frånvaron från arbetet och sociala sammanhang. Författarna fann i resultatet att individer med IBD upplevde sjukdomen olika i sin vardag beroende på hur länge de haft sjukdomen och vilken inställning de har gentemot sin IBD. Därmed bör vården anpassas efter de individuella behoven för att säkerställa att insatserna främjar hälsan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Alfredsson, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Venuti, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kulturkompetens - Ett behov för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ökad global migration ställer krav på sjuksköterskor i omvårdnadssituationer där patientens etnicitet och sårbarhet behöver beaktas. Sårbarheten kan bestå i flyktingars hälsosituation och den stress flyktingar upplever under migrationsprocessen. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter behöver ta kulturen i beaktande vid möte med dessa patienter.

  Syfte: Att belysa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters kulturkompetens.

  Metod: Litteraturöversikten grundar sig på tio vetenskapliga artiklar, varav två kvantitativa och åtta kvalitativa.

  Resultat: Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter finner kommunikationsproblemet som största hindret, där språkbarriärer är en tydlig faktor. Detta gör att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter anser att omvårdnaden i dessa fall tar mer tid i anspråk, och att tolkanvändningen förekommer alltför sällan. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter anser att de har en viss kulturkompetens men att en önskan finns om ytterligare utbildning i ämnet.

  Diskussion: En önskan hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter om fördjupade kunskaper i kulturkompetens kan utläsas av de resultat som framkommit i litteraturöversikten. Kulturkompetens har i litteraturöversikten diskuterats utifrån Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ali, Awin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Abdullahi Ali, Hafsa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att leva med diabetes typ 2: upplevelser av livsstilsförändringar och behovet av stöd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ali, Faria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Nuur, Nimco
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2: En litteratursöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökar kraftigt i världen. 90% avbefolkningen som har diabetes har diabetes Mellitus typ 2 i världen. Orsaken är låg fysisk aktivitet, dåliga levnadsvanor, tobaksanvändning, övervikt och ärftlighet. Diabetes mellitus typ 2 kan medföra olika komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och amputation samt njurskador. Personerna som lever med diagnosen behöver balanserad blodsockernivå och rätt behandling för att undvika komplikationer. För att patienten ska få rätt behandling är det viktigt för sjuksköterska att tillämpa personcentrerad vård.

  Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.

  Metod: Litteraturöversikten omfattade 10 vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och CINAHL Complete som besvarade syftet. Dataanalys utfördes med hjälp av Fribergs analysmodell.

  Resultat: Resultatet delades upp i 5 huvudteman: att leva med förändringar och begränsningar i vardagen, Att anpassa sig till en ny kost, Att lära sig leva med en förändrad kropp, att hantera egna känslor och andras attityder och att ha begränsad kunskap.

  Sammanfattning: Sammanfattningsvis har litteraturöversikten påvisat att diabetes mellitus typ 2 är en folkhälsosjukdom som kan orsaka en rad olika komplikationer som väcker känslor som oro och rädsla hos patienten. Behandlingen kräver att patienten är villig att hantera sin egenvård och utföra livsförändring som är ett väldigt svårt och krävande moment. Patienten behöver stöd och kunskap från sjuksköterskan för att kunna hantera sin vård. Personer som lever med diabetes mellitus upplever att de är oroliga och rädda för framtida komplikationer, att de i många fall inte har kunskap om hur de ska hantera sin sjukdom samt att sjukdomen förändrar och begränsar vardagen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ali Salad, Ayan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Bashir, Kaltumo
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelse av egenvård hos personer med diabetes typ 2: litteraturövrsikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökat avsevärt de senaste åren. Den ökar mest i länder med låg och medelinkomst. Diabetes typ 2 utgör 80% av all diabetesfall i världen. Diabetes medför många riskfaktorer såsom övervik, fetma, brist på fysisk aktivitet, stress samt tobaksanvändning och alkohol. Diabetes kan leda till olika komplikationer samt mortalitet. Detta är en bidragande faktor till att diabetes typ 2 personer bör sköta sin egenvård för att motverka ytterligare komplikationer som kan uppstå. Egenvård är även viktig för att personerna ska kunna behålla en normal och jämn blodsockernivå. 

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser av egenvård hos personer med typ 2 diabetes. 

  Metod: Litteraturöversikten resultat baserades på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Data analyserades utifrån Fribergs analysmetod

  Resultat: Litteraturöversikten resultat presenterades i fyra huvudteman; Inställning till kostförändringar, Familj och matkulturens inverkan, Inställning till fysisk aktivitet samt Behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa teman bygger på upplevelser av egenvård hos personer med diabetes typ 2. 

  Slutsats: Litteraturöversikten har kommit fram till slutsatsen att personer med diabetes typ 2 upplever att de behöver mer stöd från sjukvårdspersonalen för att kunna hantera sin egenvård på det bästa möjliga sätt. Personerna upplever även svårigheter med att ändra sina kostvanor på grund av att de inte har tillgång till rätt ekonomisk förutsättningar.

 • 40.
  Alinejad, Elham Hanni
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Baldeh, Fatou
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Leva med diabetes mellitus typ 2: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Alizadeh, Amir
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kassem, Elisar
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av kontakten med hälso- och sjukvården vid posttraumatiskt stressyndrom: en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alizadeh, Zahra
  et al.
  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  Rohani, Camelia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, PFC. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  Rassouli, Maryam
  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  Ilkhani, Mahnaz
  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  Hazrati, Maryam
  Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  Transitional Cancer Care Program from Hospital to Home in the Health Care System of Iran2021Inngår i: Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, ISSN 2476-762X, Vol. 22, nr 4, s. 1231-1237Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Transitional care program refers to the health care continuity during transferring from one health care setting to another or to home. This is an essential program for cancer patients and reduces the risk of unnecessary hospital admissions as well as the complications of the disease. The aim of this study was to develop a transitional cancer care program from hospital to home in the health care system of Iran.

  METHODS: This study is a health policy and system research. It was conducted in four stages from October 2019 to January 2020. The first stage was a qualitative study. The qualitative data were collected through semi-structured interviews with 24 participants and a focus group with eight experts. In the second stage, a literature review of transitional care models was carried out. The initial version of the transitional cancer care program was developed based on the qualitative results and the literature review in the third stage. The validity and feasibility of the program were assessed using the Delphi study in the fourth stage.

  RESULTS: Six major categories were extracted from the qualitative results, consisting of "integrated services for the continuity of care", "holistic care", "care standardization", "the use of telemedicine", "the transparency of rules" and "the care process provision". Using these results and extracted the three common models of transitional care, the initial program was developed in three phases of pre-discharge, post-discharge, and transitional care with six protocols. The content validity of the program (98.7%) and its feasibility (95.8%) were approved by experts in the Delphi rounds.

  CONCLUSIONS: It is necessary to revise hospitals' discharge program, and home health care center's plan for admission and delivering health care services for cancer patients. Also, a pilot program is necessary to find the system advantages and disadvantages.<br />.

 • 43.
  Allenius, Emelie
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen vid självvald inläggning hos personer med emotionell instabilitet: en intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja patienten till hälsa genom ett personcentrerat och relationsbyggande arbetssätt. Vårdrelationen mellan omvårdnadspersonal och personer med emotionell instabilitet inom slutenvården präglas dock ofta av frustration, irritation och missförstånd med ökat lidande som följd. Självvald inläggning är en metod som främjar patientens delaktighet och självbestämmande, faktorer som anses påverka vårdrelationen positivt. Metoden är nyligen introducerad i svensk sjukvård. Det finns dock endast ett fåtal studier som belyser självvald inläggning hos personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende, varav inga tidigare svenska studier.    

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen vid självvald inläggning hos personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Åtta sjuksköterskor med erfarenhet av självvald inläggning intervjuades och datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier. Den första kategorin ”Självvald inläggning   främjar vårdrelationen” beskriver informanternas upplevelse av att självvald inläggning skapar förutsägbarhet och struktur vilket leder till tydligare kommunikation, kontinuitet och möten mellan mer jämbördiga partners. I den andra kategorin ”Förtydligad   sjuksköterskeroll” beskriver informanterna hur omvårdnaden blir mer central vid självvald inläggning samt att arbetet innebär att stödja individens resurser, vilket påverkar sjuksköterskornas roll.

  Diskussion: Studiens resultat belyses av och diskuteras tillsammans med Tidvattenmodellen och dess tio förpliktelser om sjuksköterskans professionella ansvar i omvårdnadsarbetet samt relevant litteratur.

 • 44.
  Allvin, Renée
  et al.
  Örebro universitetssjukhus; Örebro universitet.
  Bisholt, Birgitta
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Karlstads universitet.
  Blomberg, Karin
  Örebro universitet.
  Bååth, Carina
  Karlstads universitet; Høgskolen i Østfold, Norway.
  Wangensteen, Sigrid
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway.
  Self-assessed competence and need for further training among registered nurses in somatic hospital wards in Sweden: a cross-sectional survey.2020Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 19, s. 1-11, artikkel-id 74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Professional competence and continuous professional development is essential for ensuring high quality and safe nursing care, and it might be important for motivating nurses to stay in the profession. Thus, there is a need to identify the developmental process of nursing competency. Assessment of competence and need for further training helps to identify areas for quality improvement, and to design interventions in order to facilitate continuous competence development in different work contexts. The current study aimed to 1) describe registered nurses' self-assessment of clinical competence as well as the need for further training, and 2) explore possible differences between registered nurses with varying lengths of professional experience as a nurse (≤ 0,5 year, > 0,5-5 years, and ≥ 6 years).

  Methods: A cross-sectional survey design was applied, using the Professional Nurse Self-Assessment Scale of clinical core competencies II. Registered nurses (n = 266) working in medical and surgical contexts in hospitals in Sweden responded (response rate 51%). Independent student t-test and analysis of variance were carried out.

  Results: Registered nurses assessed their competence highest in statements related to cooperation with other health professionals; taking full responsibility for own activities; and acting ethically when caring for patients. They assessed their need for further training most for statements related to assessing patients' health needs by telephone; giving health promotion advice and recommendations to patients by telephone; as well as improving a creative learning environment for staff at the workplace. For self-assessed competence and need for further training, differences between the groups for 35 and 46 items respectively, out of 50 were statistically significant.

  Conclusions: Although the registered nurses assessed their competence high for important competence components expected of professionals such as cooperation with other healthcare professionals, it is problematic that knowledge of interactions and side-effects of different types of medication were reported as having the highest need of training. Longitudinal follow up of newly graduated nurses regarding their continuous development of competence as well as further training is needed.

 • 45.
  Alm, Annie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Åström, Madeleine
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters erfarenhet av faktorer som hindrar eller främjar egenvård vid diabetes typ 2: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler insjuknar i diabetes varje år och för att minska risken för komplikationer av sjukdomen är egenvård nödvändigt. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stötta patienter och kompensera bristande egenvårdskapacitet. Intresset för detta ämne väcktes då författarna uppfattat svårigheter hos patienter att sköta sin egenvård och de ville därför identifiera verktyg för att kunna stötta dessa individer.

  Syfte: Belysa patienters erfarenhet av faktorer som hindrar eller främjar egenvård vid diabetes typ 2.

  Metod: Litteraturöversikt där resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl Complete, Academic Search Complete, PubMed och Nursing & Allied Health Database. Kvalitativa studier har varit i fokus för litteraturöversikten. Matriser har använts för att sammanställa resultatartiklarna som sedan har analyserats och tematiserats.

  Resultat: Flertalet faktorer framkom som kunde vara till hjälp eller förhindra individernas egenvård. Dessa presenteras i två huvudteman; hindrande faktorer för egenvården och främjande faktorer för egenvården. Egenvård vid diabetes typ 2 påverkades av både inre och yttre förhållanden. Brist på motivation och förståelse för egenvården var ett återkommande problem. Under huvudtemat främjande faktorer visas bland annat hur coping, compliance och self-efficacy kunde påverka egenvården positivt.

  Diskussion: Det framkom att individens självkänsla och sinnesstämning påverkar egenvårdskapaciteten och möjligheten till förändring. Sjuksköterskor behöver få möjlighet att förbättra sina kunskaper om livsstilsförändring och diabetesråd för att bättre kunna stötta dessa patienter och själva få en större förståelse. Resultatet har delvis diskuterats utifrån Orems omvårdnadsteori om egenvård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Alm Vahemann, Thérèse
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Chongchit, Kunlapha
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är en individuell psykologisk och emotionell reaktion där funktionen är att varna för skada. Långvarig smärta är en smärta som varar i mer än 12 veckor som drabbar 40–50 procent av Sveriges befolkning.  Den vanligaste lokalisationen för smärtan är ländryggen och det är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Orsaken till ländryggssmärta kan vara både fysiologisk och psykologisk, men det är oklart till varför det uppstår en långvarig smärta.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta.

  Metod: En litteraturöversikt gjordes som är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Tre databaser användes, CINAHL Complete, Pubmed och Medline och dataanalysen gjordes enligt Fribergs analysmodell.

  Resultat: Tre huvudteman med tillhörande subtema påfanns under dataanalysen. Första huvudtemat var: Påverkan på vardagen med subteman: Förändringar i vardagen, Familjeroll, Kultur och religion och Acceptans. Andra temat var: Psykisk ohälsa och försämrad sömnkvalitet med subteman: Psykisk påverkan och Sömnsvårighet samt sista temat: Egenvård.

  Diskussion: Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen innehåller en reflektion kring den valda metodens styrkor och svagheter. Resultatdiskussionen innehåller en diskussion om litteraturöversiktens resultat med Katie Erikssons teori som teoretisk utgångspunkt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Almgren, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kjällman, Jenny
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Är akutmottagningen en plats att dö på?: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i ett sent palliativt skede på en akutmottagning – en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt med syfte att lindra lidande och öka livskvaliteten under den sista tiden i livet. Sjuksköterskans uppgift i den palliativa vården är att utifrån en personcentrerad vård skapa förutsättningar för en god död. Trots att det finns möjlighet för vård i hemmet eller på palliativ vårdenhet händer det att patienter i ett sent palliativt skede ändå söker sig till akutmottagningen.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i ett sent palliativt skede, på akutmottagning.

  Metod: En litteraturöversikt har gjorts för att besvara syftet. Elva vetenskapliga orginalartiklar har inkluderats och dessa har granskats, analyserats tematiserats för att urskilja likheter och skillnader.

  Resultat: Två huvudteman och sex underteman identifierades. Det första huvudtemat var Sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som utgör hinder för god palliativ vård, med tillhörande underteman vårdmiljön som ett hinder, avsaknad av nödvändiga resurser, kurativ mentalitet och anhöriga som ett hinder för god palliativ vård. Det andra huvudtemat var sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som främjar en god palliativ vård, med tillhörande underteman en underlättande vårdmiljö och resursers betydelse för god palliativ vård.

  Diskussion: Diskussionen framhäver vårdkulturens betydelse för den palliativa vården på en akutmottagning. Författarna diskuterar tre fenomen, resurser, kurativ mentalitet och akutmottagningens utformning i relation till Katie Erikssons caritativa vårdteori.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Almlöf, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, S:t Lukas utbildningsinstitut.
  Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. Syftet var att undersöka psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av att samtala med patienter om terapirelationen utifrån ett här-och-nu-perspektiv.

  Frågeställningar: Hur ser psykoterapeuters erfarenheter av samtal om relationen i terapirummet ut?

   Vilka aspekter beskrivs som betydelsefulla för psykoterapeuter då patient - terapeutrelationen fokuseras?

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med fem psykoterapeuter. Vid analysen användes tematisk metod.

  Resultat: Att vara i relation med patienter innebar erfarenheter av att visa sig, hitta sin stil samt klä relationen i ord. Samtalet om den ömsesidiga relationen beskrevs som en utmaning. Att hitta en rytm tillsammans med patienten och att växla mellan positionerna deltagande och observerande terapeut framhölls som viktigt. Det relationella samspelet gav upphov till unika möten och en förundran över både människans och samspelets komplexitet.

  Diskussion: Det fanns en vilja att dela med sig av sig själv, samtidigt som svårigheter uppstod. Möjligheterna med relationellt arbete övervägde riskerna, men det beskrevs som krävande. Professionell och relationell trovärdighet framkom som betydelsefulla aspekter för deltagarna då patient - terapeutrelationen fokuserades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Alsterlind-Waegle, Robert
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, S:t Lukas utbildningsinstitut.
  Att lyssna med Jämnt svävande uppmärksamhet: En studie om hur psykoterapeuter lyssnar med utgångspunkt i Freuds begrepp2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Sigmund Freud omnämner 1912 för första gången i publicerad form det psykoanalytiska lyssnandets princip med begreppet Jämnt svävande uppmärksamhet (JSU) (1912/2002). Begreppet har frekvent refererats till i publikationer om psykoanalys och psykoterapi sedan Freud myntade det. 

  Syfte: Syftet med föreliggande studie är att ge innebörd åt och förstå mer om Freuds begrepp och hur psykodynamiska psykoterapeuter med utgångspunkt i Freuds grundregel lyssnar kliniskt idag. 

  Metod: Genom intervjuer med fem psykoterapeuter söks begreppets kliniska relevans och tillämpbarhet. Intervjuerna analyseras enligt en kombinerad deduktiv och induktiv Tematisk analys. 

  Resultat: Resultatet visar att jämnt svävande uppmärksamt lyssnande utgörs av en historiserande positionering i förhållande till berättelsen. Lyssnande som läsning utgörs av uppmärksamhet efter semantiska och vokaliserande aspekter av mänskliga erfarenheter bortom språk och begrepp. Lyssnandet i samtalets form karaktäriseras av med-lyssnande. 

  Diskussion: Analysen visar terapeuternas uppfattning av tillämpbarheten av JSU med hänsyn till begreppets referensvärde. Terapeuternas förståelse av och syn på dess kliniska relevans diskuteras utifrån tillgängliga forskningsresultat från studier av empatisk förståelse och kliniskt lyssnande inom psykoterapi. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Altarabishi Almuslimani, Emelie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Humphreys, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Livet efter en njurtransplantation: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden there is 300,000–400,000 people with impaired kidney function. with chronic renal failure, patients experience a limited life, with many symptoms affecting their ways negative and dialysis treatment is time consuming and adversely affects their everyday lives. Kidney transplantation is an effective treatment and is the most common organ transplant in Sweden. Patients hope to have an improved quality of life through a kidney transplant despite the risks of transplant rejection. In order for the nurse to be able to provide good nursing after a kidney transplant and to see what the patient has for nursing needs, the nurses then needs a deeper knowledge of patients' experiences of life after a renal transplant.

  The aim was to describe how patients experience life after a kidney transplantation.

  Literature overview based on 10 scientific articles from the database Cinahl Complete, Academic Search Complete and Nursing & Allied Health. The articles are reviewed and analyzed according to Friberg's (2012) method of identifying similarities and differences, then compiled.

  Following the analyses, three main themes were identified: New life with changes, the experience of limited life, anxiety, concern and loneliness, which describes how life after kidney plantation is experienced by the patient

  The method discussion is based on the strengths and weaknesses of the literature review. The result is discussed based on Calista Roy's adaptation theory from the key concepts and adaptive features.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1164
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf