Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet; Lunds universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Wallinder, Magnus
  Socialförvaltningen i Ljungby; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Socialtjänstens kris kräver lösningar2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-03-28, p. 05-05Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Asplund, Isabel
  et al.
  Islandsprojektet Stockholm.
  Eriksson, Maria
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Friberg, Anna
  Barnahus Stockholm.
  Malm, Frida
  Relationsvåldscentrum RVC Innerstad.
  Tronders, Liselotte
  Stockholm stads Socialjour.
  Börjeson, Martin
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer: Erfarenheter, utmaningar och möjligheter2022Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Panelsamtal om socialtjänstens insatser för att hantera våld i nära relationer, särskilt de olika former av våld som berör barn. Samtalet kommer att kretsa kring frågan om hur ett mer samordnat och barncentrerat system av insatser mot våld kan åstadkommas, ett system där våldsutsatta barn både kan få det skydd och stöd de behöver, och vara delaktiga i alla processer som berör dem. Utgångspunkten är de olika medverkandes erfarenheter av problematiken kring våld, barn och samordning inom socialtjänsten och mellan socialtjänst och andra aktörer. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar paneldeltagarna tillsammans reflektera över de utmaningar respektive utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla mer samordnade interventioner kring våld i nära relationer.

  Deltar i panelsamtalet gör: Isabel Asplund, projektledare Islandsprojektet Stockholm, Maria Eriksson, professor Marie Cederschiöld högskola, Anna Friberg, biträdande enhetschef i Enheten för stöd och skydd och chef över Barnahus Stockholm, Frida Malm, biträdande enhetschef, Relationsvåldscentrum RVC Innerstad, Liselotte Tronders, biträdande enhetschef Stockholm stads Socialjour

  Panelsamtalet modereras av Martin Börjeson.

 • 3.
  Bergmark, Anders
  et al.
  Stockholms universitet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Jonsson, Britt
  Modig, Cecilia
  Oscarsson, Lars
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Research on Conditions, Organisation and Outcomes of Social Work.
  Vinterhed, Kerstin
  Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bengt Börjeson (1932-2012) var under nära ett halvt sekel en av de tongivande aktörerna på det sociala området i Sverige. Han stod för en radikal samhälls- och människosyn och en progressiv socialvård, för människornas skull.

  Den 8 november 2014 hölls ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Att förstå socialt arbete. Ett seminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör”. I seminariet medverkade en rad medarbetare till Bengt Börjeson, på olika sätt verksamma inom det sociala fältet, både tidigare och idag. Bidragen i den här rapporten bygger på ett urval av anförandena vid seminariet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Börjeson, Bengt
  et al.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Förstå socialt arbete2015 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förstå socialt arbete är en grundläggande bok i socialt arbete, som spänner över de viktigaste kunskapsområden och arbetsuppgifter som socialarbetaren stöter på ute i den praktiska verksamheten.

  Boken ger inte bara en introduktion till det sociala arbetets olika delar och inriktningar, utan genom texten löper kontinuerligt en reflektion/diskussion kring det sociala arbetes villkor och förutsättningar. Det gör den intressant att återkomma till under hela utbildningen och ger dessutom ett bra stöd för socialarbetare ute på fältet.

  Bokens 3:e upplaga har blivit grundligt uppdaterad, både vad gäller disposition och innehåll. Ett nytt kapitel om det sociala arbetets utmaningar har tillkommit.

 • 5.
  Börjeson, Bengt
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Att utveckla kunskapen i socialt arbete genom att återigen sätta praktiken i centrum2006In: Socialt arbete: en grundbok / [ed] Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Stockholm: Natur och Kultur , 2006, 2Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Det sociala arbetets uppgift: Att försvara krisens rätt att existera2020In: Till det sociala arbetets försvar / [ed] Hans Swärd, Stockholm: Centralförbundet för socialt arbete , 2020, p. 67-80Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst. Och som ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer var han drivande i det arbete som resulterade i den nya socialtjänstlagstiftning som trädde i kraft 1982.

  Drömmen om den moderna socialtjänsten är en biografi över Bengt Hedlén, och därmed också en historieskrivning över en viktig del av det sociala arbetets historia. Men det är också en diskussion om det sociala arbetets möjligheter och förutsättningar. Inte minst ställer den frågan vad vi, ställda inför de utmaningar vi står inför i dag, kan lära av erfarenheterna från tidigare års reformarbete.

 • 8.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  En evidensbaserad politisk organisation?2014In: Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet , 2014, 1, p. 39-46Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet ska jag diskutera ambitionen att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, och framför allt; det faktum att det hittillsvarande arbetet med detta framför allt utgått från att man fokuserat den enskilde yrkesutövarens praktik. Frågorna om hur det sociala arbetet bör organiseras för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt har ägnats långt mindre uppmärksamhet, och frågorna om den politiska styrningen av socialtjänsten har knappt uppmärksammats alls. Detta innebär påtagliga begränsningar – framför allt att frågan om en evidensbaserad praktik mer eller mindre reduceras till en fråga om den enskilde yrkesutövarens intresse och förmåga. Detta är självfallet inte oviktigt, men det är också viktigt att rikta intresset mot frågorna om det sociala arbetets organisation och mot hur den politiska styrningen av socialtjänsten fungerar. Min ambition är att – i första hand genom att se till forskning som utvecklats inom andra discipliner än socialt arbete – pröva några tankar om hur dessa begränsningar skulle kunna övervinnas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  En norsk grundbok om "det sociala" i socialt arbete2016In: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947Article, book review (Other academic)
 • 10.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Ett icke önskvärt remissvar2020In: Dagens Arena, no 2020-12-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Organisering av det sociala arbetet är en viktig del av vår välfärd. Samtidigt talas det om en socialtjänst i kris. Martin Börjeson reder ut vad som gick snett, och vad som borde ha skett.

 • 11.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Finns det anledning att bry oss om förslaget till en ny socialtjänstlag?2022In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 28, no 3, p. 333-346Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Framtidens socialtjänst: ett icke önskvärt remissvar2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När socialtjänstlagen infördes var det resultatet av en mångårig och intensiv debatt. Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

  I Framtidens socialtjänst argumenterar författaren för att utredningen i det hela misslyckats med sitt uppdrag. Trots att man haft i uppdrag att se över socialtjänstens uppdrag och ansvar, valde man i utredningen att ”ducka” för de frågorna. Och trots att man i betänkandet gör en ordentlig omvärldsanalys drar man inga slutsatser av hur de minskade socialpolitiska ambitionerna ökar kraven på det sociala arbetet.

  I boken diskuterar han ett antal teman när det gäller det sociala arbetets inriktning och utformning. Med detta blir boken inte bara en grundlig kritik av utredningen, utan också en grund för en framåtsiktande diskussion om det sociala arbetets uppdrag och förutsättningar.

 • 13.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Från arbetsmarknadspolitik till ungdomspolitik: perspektiv på de samhälleliga åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten1995In: Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu / [ed] Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson, Maria Sundkvist, Stockholm: Symposion Brutus Östlings bokförlag , 1995, p. 93-114Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Föreningen för forskning i socialt arbete, FORSA, 1984-2014: vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför2015In: Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör / [ed] Anders Bergmark; Martin Börjeson; Britt Jonsson; Cecilia Modig; Lars Oscarsson; Kerstin Vinterhed, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 35-41Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Börjeson, Martin
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Förord2023In: Personlig professionell utveckling för socionomer / [ed] Natasja Elmtoft Andersson; Anna Whitaker, Stockholm: Liber, 2023, p. 5-8Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Förord2020In: Ett samhälle i omdaning: En berättelse om livet på Stora Sköndal 1905-2019 / [ed] Leif Jonsson, Lund: Ekström & Garay , 2020, p. 5-7Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan ett antal år har man i Linköping bedrivit ett arbete med sikte på att utveckla en mer lättillgänglig socialtjänst. Målsättningen har varit att erbjuda socialt stöd i form av det man kallat servicetjänster, för att på detta sätt inte behöva genomföra en formaliserad biståndsbedömning och ett formellt beslut. Detta sätt att organisera de sociala insatserna har dock mött kritik från ansvariga tillsynsmyndigheter som hävdat att detta inte varit förenligt med gällande lagstiftning, och Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att efterfölja den kritik som formulerats i tillsynsrapporterna.

  I denna studie riktas emellertid inte intresset mot de juridiska frågorna, utan vilken betydelse detta sätt att organisera och tillhandahålla sociala insatser haft. Med utgångspunkt i en studie av sex verksamheter inom socialtjänsten i Linköpings kommun, undersöks vilken betydelse den ökade serviceinriktningen haft, dels för berörda brukare, dels för de anställda och det sociala arbetet. Studien är relevant inte bara för Linköpings kommun, utan också för frågan om hur sociala insatser bör organiseras och tillhandahållas för att bli så tillgängliga som möjligt.

 • 18.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Med kunskap som grund?: om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners social arbete med hemlöshetsfrågor2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  ”Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i anspråk”: en kommenterad bibliografi över Bengt Börjeson åren 1958 – 20122013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna arbetsrapport utgörs av en sammanställning av Bengt Börjesons omfattande vetenskapliga publikationer, tidnings- och tidskriftsartiklar samt ett par skönlitterarära verk under åren 1958 – 2012. Underlaget till bibliografin utgörs av sökningar i ett antal databaser samt efterforskningar vid institutioner där Bengt Börjeson var verksam. Via tematiken i publikationerna går det att spåra Bengt Börjesons verksamhet inom olika områden. Inledningsvis rör frågorna samhällets svar på ungdomsbrottsligheten för att sedan handla om tvång eller frivillighet i vården, familjebehandlingsarbete, pedagogik och skola samt under de sista åren det sociala arbetets villkor och utmaningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Börjeson, Martin
  FORSA.
  Om forskningens betydelse för det sociala arbetet: nu och då2014Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Social work and social services in late modernity: The case of Sweden2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, it is becoming obvious that the preconditions for social work – and even social work itself – in Sweden is under renegotiation. While the Social Services Act of 1982 stated that the social services should deploy an overall view in working with clients, a focus upon preventive measures and take active part in the planning of society, the development in recent years has rather been characterized be tendencies towards specialization and by an increased focus upon individualized measures. And today, there are a number of proposals that taken together (if decided) would result in an abandonment of the idea of a cohesive organization for social services within the local municipality. However, the debate on these changes has so far been limited. This project takes its departure in that it is important to conduct a thorough discussion on how social work and social services of tomorrow should be organized. The aim is to, by developing a theoretical perspective on social services in late modernity, contribute to the foundations for such a debate. Studying social work practice in late modernity must aknowledge that social work itself developed as a central part of modern society, but also; that the preconditions for social work has changed as modernity itself has been radicalized. For example, alongside the development of social work, there has been strong efforts to strengthen the knowledge base in relation to practice. In recent years, these efforts also questions the foundations for practice. Another example is the increased individualization of social services – which can be seen as a way to adapt social work to a more heterogenous society. Describing the development in the context of late modernity offers a possibility to avoid the dichotomy of modernity vs postmodernity. Instead, the development is viewed more as an open-ended process.

 • 22.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Socialpolitik är en färskvara2016In: Det yttersta ansvaret / [ed] Kent Werne, Susanna Alakoski, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 118-128Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Börjeson, Martin
  FoU Södertörn.
  Utvecklingsarbetet i socialtjänsten gravt eftersatt2012In: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511, no 7, p. 11-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten svarar för mer än en tredjedel av kommunernas kostnader och är betydelsefull för ett stort antal människor. Men kunskapsutvecklingen inom området är eftersatt och regeringen tar inte sitt samlade ansvar.

 • 24.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Vad lärde vi oss av Krukisverksamheten?2015In: Med kärlek till det oordnade / [ed] Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomqvist, Emilia Forsell, Lars Trädgårdh, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 143-156Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vad ska vi med socialtjänsten till?2022In: Dagens Arena, no 2022-11-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det sociala arbetet utgör en viktig del i det svenska välfärdsbygget. Ändå tror jag det är viktigt att ställa frågan om vad vi ska ha socialtjänsten till. Det skriver Martin Börjeson, docent i socialt arbete.

 • 26.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns sociala arbete med hemlöshetsfrågor 1965-20002004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Börjeson, Martin
  Stockholms universitet.
  "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge.

  The work is composed of four separate studies along with an introduction. The first study considers the present state of knowledge concerning those groups readily described as “the most vulnerable” in that they often have a diffi¬cult complex of problems. The social conditions of these groups can only be examined to a limited extent with the help of traditional methods, however, so that our knowledge of their situation is poor. The group of the homeless seems largely to have remained unchanged during the most recent decade; but results of various studies suggest that the vul¬nerability of the group has increased, which is to say that even if the group has not increased in size, their social situa¬tion has definitely become worse.

  In the second study, a more in-depth discussion is advanced of methods and definitions concerning the charting of groups with a weak position in the housing market. Starting from a review of the various research methods presently in use, a model is sketched for future investigations that might more adequately provide the evidence-based information for making informed decisions.

  The third and fourth studies deal above all with the effectiveness of social interventions being made to come to grips with homelessness; how these strategies have evolved and the role of knowledge in them. The goal of the third study has therefore been to describe how knowledge and social work practice have developed respectively, and above all, to shed some light on their relationship. A review of social work journals dated 1965-2000 shows that only a very few of the relatively small number of articles dealing with homelessness could in any way directly form a basis for the planning and implementation of social interventions. In Stockholm Municipality, also during this period, several special programs were instigated to boost the development of knowledge in the field; but the connections between this accu¬mulation of knowledge and any implementation in actual social interventions remains unclear.

  The fourth study uses interview material to describe the social work being carried out to combat homelessness in four Swedish local government districts and to discuss any differences between them, where a clear difference did emerge between the larger and the smaller districts. The larger local governments had created special organisations for work with homelessness issues, which had even brought with it the allocation of special resources for the build-up of knowledge; but not even here is it possible to state that any cumulative build-up of knowledge has taken place. An in-depth case study of the discussion carried out in Stockholm Municipality concerning a proposal to create a special knowledge centre suggests that these questions are also deeply influenced by the local political context in which it would be used.

  In the introductory section of the dissertation, the aim is to relate the four studies to a broader discussion. The vari¬ous strategies being developed for increasing the evidence basis for social work with the homeless are discussed, taking a point of departure in Ulrich Beck’s contention that in spite of contrary intentions, more knowledge tends to involve the risk of added uncertainty. Also treated in this context is how an earlier dominant tradition of knowledge – inspired by social medicine – has come to diminish in importance, while another – more directed towards the results and effects of social interventions – has grown.

 • 28.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Är norska socionomer mer osjälvständiga?: Anmälan av Hansen & Solem "Sosialt arbeid. En situert praksis".2018In: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947, no 1, p. 95-Article, book review (Other academic)
 • 29.
  Börjeson, Martin
  et al.
  FoU Södertörn; Linköpings universitet.
  Bringlöv, Åsa
  FoU Södertörn.
  Lindgren, Jouko
  FoU Södertörn.
  When research and development comes together: experiences from working with the frequent service user model2012Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Börjeson, Martin
  et al.
  FoU Södertörn.
  Dahlin, Anders
  Stiftelsen Södertörns och Väddö folkhögskolor.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Linköpings universitet.
  Rydenstam, Klas
  Statistiska Centralbyrån.
  Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten presenteras Folkbildningsrådets första folkhögskoledeltagarundersökning. Den är samtidigt en av de nationella utvärderingar av folkbildningen som Folkbildningsrådet utför på uppdrag av regering och riksdag. Utvärderingen har genomförts för att visa vilka folkhögskolans deltagare är i demografiskt avseende, och för att spegla deras omedelbara och mer långsiktiga erfarenheter av sina folkhögskolestudier.

  Undersökningen omfattar folkhögskolans deltagare i långa kurser under vårterminerna 2006–2010. Det empiriska underlaget har samlats in med hjälp av två enkätundersökningar som genomförts i samarbete med Statistiska Centralbyrån, samt en kompletterande intervjustudie. Även Folkbildningsrådets nationella deltagarstatistik har använts.

  I rapporten visas att tiden vid folkhögskolan har förbättrat många deltagares möjligheter på arbetsmarknaden. Men framför allt har folkhögskolestudierna inneburit personlig utveckling. Deltagarna vittnar om stärkt självförtroende, ökat samhällsengagemang och bredare fritidsintressen. De engagerade lärarna och samarbetet i de heterogena studerandegrupperna framhålls som särskilt betydelsefulla.

  Antalet och andelen deltagare med funktionsnedsättning och deltagare med utländsk bakgrund har ökat under senare år, framför allt inom de allmänna kurserna. Dessa deltagares erfarenheter är också övervägande positiva, även om de kommer till folkhögskolan med delvis andra behov och förutsättningar än övriga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Eriksson, Maria
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport2023Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Börjeson Eriksson Akademisk socialtjänst
 • 32.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Det sociala ledarskapet2007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Norberg, Johan R
  Malmö högskola.
  Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv: idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj2009In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, no 3, p. 19-25Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel presenteras ett större forskningsprojekt med syfte att studera och analysera den ideellt organiserade idrotten som samhällsfenomen utifrån ett civilsamhällesperspektiv. Detta har inte tidigare gjorts i Sverige. I teoretiskt avseende handlar det om att utifrån teorier och forskningsresultat i aktuell forskning om det civila samhället generera nya perspektiv och ny kunskap om föreningsidrotten som en del av det svenska civilsamhället. I ett institutionellt avseende handlar det om att utveckla ett vetenskapligt samarbete i korsvägen mellan två forskningstraditioner; dels civilsamhällesforskningen företrädd av Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Högskola, dels samhällsvetenskaplig idrottsforskning företrädd av enheten Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola.

 • 34.
  Börjeson, Martin
  et al.
  FoU Södertörn.
  Gunnars, Elisabeth
  Missbruksvården i Stockholm.
  Med kurs mot ett aktivt liv?2011In: Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder / [ed] Karaina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hansson, Jan-Håkan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Om behoven att bygga på andras kunskap2006In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 26, no 2, p. 136-142Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Härnbro, Simon
  Linköpings universitet.
  Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?2015In: Socialtjänst utan biståndsbedömning: en rapport om öppna sociala tjänster / [ed] Åke Svensson, Stockholm: STQM Management , 2015, , p. 6p. 39-44Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Härnbro, Simon
  Linköpings universitet.
  Welfare services without a needs assessment2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Linköping Municipality has for a number of years been practicing a model which means that social services are offered without foregoing assessment. In this way, the ambition is to make social services more accessible and to move away from those bureaucratic procedures associated with a needs assessment process. Authorities with responsibility for supervision over social services has argued that this practice is not compatible with current legislation.

  To benefit from welfare services without a needs assessment raises a number of fundamental questions: Where is the line between trusting the free will of the individual, and the possibilities of using scientific methods as the basis for deciding what measures to take? What does different ways of organizing social work practice mean for service users as well as for social workers?

  These questions are studied in a project at Linköping University during 2014-2016. Our presentations aims at describing the project and presenting some preliminary results.

 • 38.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Examples from the social service sector of cooperation2015Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Conference Programme
 • 39.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  In search for a model for knowledge production and practice research in Swedish social work2014In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 4, no Sup1: Practice Research, p. 70-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, a number of studies have shown that the scientific base for Swedish social work is weak and that methods for evaluation of practice are poorly developed. As a response to this, the government has made significant efforts to develop evidence-based practice (EBP) within social services. However, these efforts have so far been characterised as a top-down project, and as several authors have concluded, they have not proved productive. Therefore, they must, it is argued, give way to EBP where the role of the profession is central. This article should be seen as a contribution to the discussion of this alternative route. We try to tackle the crucial question about how the knowledge base for social work practice can be strengthened, and we discuss a model for developing education and research in collaboration with social work practice. In this, the tradition of Practice research has offered important points of departure.

 • 40.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Practice Research and Knowledge Production in Swedish Social Work2014Conference paper (Refereed)
 • 41.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Karlsson, Magnus
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Brukarmakt: i teori och praktik2013Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Karlsson, Magnus
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Inte bara inflytande2013Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Olsson, Lars-Erik
  Hemlöshet2015Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Panican, Alexandru
  Lunds universitet.
  Utredningen om socialtjänsten missar flera frågor2020In: Altinget, no 2020-12-08Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Flera frågor skjuts på framtiden av utredningen om socialtjänstlagen. Inte en enda forskare i socialt arbete var med i utredningen och vi hoppas nu att staten är öppna för dialog, skriver två forskare.

 • 45.
  Börjeson, Martin
  et al.
  FoU Södertörn.
  Piuva, Katarina
  Stockholms universitet.
  Lobos, Cecilia
  Socialstyrelsen.
  Diskussion2011In: Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder / [ed] Katarina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 183-196Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Tideman, Magnus
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar en kunskapskartläggning som är första delen i ett flerårigt forskningsprojekt som med olika metoder belyser frågan om individuella stödinsatser leder till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen pekar på behov av fördjupande studier och i den registerstudie och de två intervjustudier som utgör forskningsprojektets andra delar är ambitionen att ytterligare fördjupa dessa perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  Erkers, Heiki
  et al.
  Akademikerförbundet SSR.
  Börjeson, Martin
  FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Stort behov av satsning på social forskning2015In: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511, no 2015-11-09Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Steg för steg har forskningen i socialt arbete nedmonterats i regeringens forskningspolitik. Nu arbetar regeringskansliet med nästa forskningspolitiska proposition. Vi utgår från att den medför en rejäl satsning på forskning inom området.

 • 48.
  Härnbro, Simon
  et al.
  Linköpings universitet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: Beskrivning av verksamheter2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbetsnotat är att beskriva de verksamheter som kommer att studeras inom projektet och till vis del även en reflektion kring vägarna till serviceinsatser. Ambitionen är också att detta arbetsnotat ska kunna fungera som ett redskap i och inför kommande skeenden i forskningsprocessen.

 • 49.
  Härnbro, Simon
  et al.
  Linköpings universitet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: En bakgrundsbeskrivning2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Linköpings kommun har sedan flera år arbetat för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst med god kvalitet och en mångfald sociala stödinsatser för den enskilde att välja mellan. Det innebär bl.a. att de flesta stödinsatser inte kräver biståndsbeslut utan den enskilde kan själv direkt kontakta verksamheter som erbjuder stöd, t ex missbruksvård, familjebehandling och boendestöd. Denna form av serviceinsatser har prövats också i andra kommuner, men det är än så länge ett arbetssätt som endast i begränsad utsträckning studerats.

  Linköpings kommun har i samarbete med CKS, Linköpings Universitet tagit initiativitet till att finansiera ett forskningsprojekt i ledning av Martin Börjesson, docent i socialt arbete. Projekt är planerat att genomföras under en treårsperiod med start januari 2014. Målsättningen med detta projekt är att planera och genomföra en bred upplagd utvärdering av arbetet med servicetjänster. Studien har för avsikt att försöka beskriva vilken betydelse arbetet med sociala servicetjänster har för det sociala arbetet och brukaren/medborgaren.

  Syftet med detta arbetsnotat är att ge en bakgrundsbeskrivning till utvecklingen av servicetjänster i Linköpings kommun och placera studien i ett sammanhang. Ambitionen är också att detta arbetsnotat ska kunna fungera som ett redskap i och inför kommande skeenden i forskningsprocessen.

 • 50.
  Härnbro, Simon
  et al.
  Linköpings universitet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: en redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning2015Report (Other academic)
12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf