Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 49 av 49
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera olika aktörers uppfattningar om svenska ideella organisationers mervärde inom biståndet. Med hjälp av intervjuer med ett antal representanter för olika aktörer med kunskap och erfarenhet av det svenska biståndsarbetet och analyser av existerande dokument behandlas i denna rapport de svenska ideella organisationernas roller, särarter och mervärden inom det svenska biståndet. De empiriska resultaten visar att organisationernas roller visserligen har förändrats över tid, från att fungera som pionjärer till att mer fungera som röstbärare och organisatörer av tjänster, men att de ideella organisationerna anses vara fortsatt betydelsefulla i biståndet, även i framtiden. Särarterna framträder tydligast i jämförelser med antingen ideella organisationer i andra länder eller med företag och offentliga organisationer i Sverige, och inkluderar alltifrån organisationernas historia och folkrörelsebakgrund till den icke‐vinstdrivna profilen, organisationernas värdegrund samt förmågan att kunna agera autonomt och verka i olika kontexter. Ett antal mervärden identifieras också, till exempel den svenska kontexten och folkrörelseförankring, mångfalden i det svenska civila samhället, arbetet med demokratiska och mänskliga rättigheter, röstbärarrollen och påverkansarbetet, effektivitet till följd av lång erfarenhet och kunskap, lokal förankring och välutvecklade nätverk samt ett partnerskap där stödet sträcker sig utöver det finansiella och långsiktigheten i partnerskapen. Rapporten visar också hur det förekommer föreställningar om att särarterna och mervärdena har förändrats över tid. Det är dock oklart om de minskar eller ökar i kraft eller om det mer handlar om förändringar från en form till en annan. Avslutningsvis efterlyses ett mer nyanserat förhållningssätt till svenska ideella organisationers mervärde i biståndet.

 • 2.
  Andersson, Eva
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bernerstedt, Mats
  Forsmark, Jan
  Rydenstam, Klas
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap. Södertörns högskola.
  Cirkeldeltagare efter 65: Livskvalitet och aktivt medborgarskap2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vilken betydelse har det att delta i studiecirklar? Uppnår staten sina syften med att ge ekonomiskt stöd till studiecirklarna? Utvärderingen försöker besvara dessa frågor utifrån registerdata, fokusgruppsintervjuer och en enkätundersökning med cirkeldeltagare under 2012 som var 65 år och äldre.

  I befolkningen är 19 procent i åldern 65+. I studiecirklarna var det 36 procent, vilket innebär att nästan 240 000 äldre deltog i studiecirklar 2012, varav 70 procent var kvinnor. Andelen cirkeldeltagare i ålderskategorin 65+ har ökat kontinuerligt de senaste tjugo åren. Två tredjedelar av de äldre cirkeldeltagarna fanns i ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, medan denna ålderskategori i övriga åtta studieförbund var underrepresenterad.

  Undersökningen innehåller en analys av statens syften med stödet till folkbildningen. De syften som nu används har växt fram i en process efter införandet av målstyrning 1991. Under större delen av det århundrade som staten gett stöd till studiecirklar har det dock inte funnits några formulerade syften. Men det finns tydligt historiskt förankrade idéer och motiv kring att stödja verksamhet som gynnar kultur och demokrati och kring att folkbildningen har en uppgift både på individ- och samhällsnivå. Analysen sammanfattar statens syften med att dessa handlar om att bidra till att öka alla medborgares möjligheter att delta i olika aspekter av samhällslivet på jämlik och demokratisk grund.

  Utvärderingen refererar till forskning om demokrati, medborgarskap, socialt kapital och civilsamhälle. För äldrefrågor berörs forskning om bland annat vällyckat åldrande och aktivitetsteori.

  Det är ett långt tankeavstånd mellan studiecirklarnas verklighet och statens syften med att ge stöd till dem. Syftena överlappar också varandra i stor utsträckning, vilket diskuteras och problematiseras i rapporten. Med uppmärksamhet på dessa svårigheter kan utvärderingens resultat presenteras uppdelat på de olika syftena.

  Första syftet: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

  Det första syftet är att statens stöd till folkbildningen ska ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”. Cirkeldeltagare 65+ visar sig ha ett högre valdeltagande (90 procent) än samma åldersgrupp i hela befolkningen (84 procent). Cirkeldeltagare är också mer ideellt aktiva än andra i samma ålderskategori, de är i högre grad föreningsaktiva och de använder sina cirkelkunskaper i föreningslivet. Cirkeldeltagare som också är ideellt aktiva använder i högre utsträckning än andra sina cirkelkunskaper för att påverka i samhället. Undersökningen kan inte svara på vad som orsakar vad, troligen samverkar det så att de som redan är aktiva har högre benägenhet att engagera sig i mer, något som benämns det kumulativa medborgarskapet.

  Studiecirkelidealet om deltagarinflytande och gemensamt arbete i grupp har stärkt sin ställning sedan en liknande undersökning gjordes 2008. Studiecirklarna kan anses fungera som en demokratiskola och fungera som en rekryteringsgrund för civilsamhällets organisationer. Många cirkeldeltagare upplever att cirkeldeltagandet gjort dem bättre på att samarbeta (30 procent) och bättre på att lyssna (40 procent) – betydelser som kan sägas stärka deras förmåga att vara aktiva medborgare. Sifforna är ännu högre för personer med funktionsnedsättning.

  Andra syftet: Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

  Det andra syftet är ”att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Undersökningen visar att cirkeldeltagande ofta leder till att man känner ökad trivsel och välmående (90 procent) och för somliga att man känner sig säkrare som person (25 procent). Gemenskap är ett starkt motiv för att delta i studiecirklar och det står inte i motsättning till att man upplever sig ha fått användbara kunskaper och färdigheter. Väldigt få svarar att de blivit illa bemötta i studiecirkeln. Många 65+ knyter nya vänskapsband i studiecirklarna. Man kan säga att studiecirklarna står för ett sammanbindande socialt kapital. De skapar mening i vardagen och bidrar till att göra det möjligt för individen att känna kontroll och ha makt över sitt eget liv. Studiecirklarna bidrar till vad som kan kallas för ett ”vällyckat åldrande”.

  För minst hälften av cirkeldeltagarna fungerar studiecirkeln, oavsett ämne, som en arena för samtal om samhällsfrågor. Det gäller främst i förenings- och kamratcirklar. Samtalen om sådana frågor är inte bara en ventil för att lufta åsikter. Närmare en tredjedel säger att dessa samtal har påverkat deras egen uppfattning. Lika stor andel säger att samtalen om samhällsfrågor i studiecirklarna har lett till att de också agerat i sammanhang utanför studiecirkeln. 

  Tredje syftet: Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

  Det tredje syftet med statens stöd till folkbildningen är ”att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället”. För cirkeldeltagare 65+ har studiecirklar en viktig funktion för att de ska kunna studera på ett systematiskt sätt. Många i åldersgruppen har tidigare inte haft så många möjligheter att studera, och studiecirklar kan kompensera för brister i skolgång, vilket därmed bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån för denna grupp.

  Trots att datoranvändning knappt förekommer i själva studiecirklarna bland äldre uppger 40 procent av cirkeldeltagarna att de blivit inspirerade att använda internet. För lärandet mer allmänt har cirkelledarna en viktig roll. Cirkeldeltagandet har för de flesta gjort att de blivit inspirerade att lära sig mer om ämnet eller att gå fler studiecirklar.

  Fjärde syftet: Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

  Det fjärde syftet är ”att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet”. Två tredjedelar av de äldre cirkeldeltagarna uppger att cirkeldeltagandet, oavsett ämne, positivt har påverkat deras kreativitet. Siffran är ännu högre för personer med funktionsnedsättning. Mer än hälften hade blivit inspirerade att ta del av kultur. Av dem som sa att studiecirkeln oavsett ämne gett dem nya kunskaper, vilket var de allra flesta, uppgav var tjugonde att de använt de kunskaper och färdigheter de fått i studiecirkeln mycket som utövare i kulturlivet.

  Sammanfattande bedömning

  Cirkelerfarenheten är i hög grad positiv. De flesta cirkeldeltagare i åldern 65+ uppfattar sig ha fått kunskaper och färdigheter, de har ökat sitt sociala nätverk och de har deltagit i meningsfulla verksamheter.

  Rapporten visar på svårigheterna att svara på frågan om statens syften uppfylls. Det är till exempel oklart om det är tänkt att ske i varje studiecirkel eller om det ska ske för den samlade cirkelverksamheten.

  Med hänsyn taget till detta kan den sammanfattande bedömningen göras att statens syften med stödet till folkbildningen uppfylls på en rad olika sätt utifrån hur cirkeldeltagare i åldersgruppen 65+ uppfattat sitt cirkeldeltagande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan vonMarie Cederschiöld högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.Hansen, KjellSveriges lantbruksuniversitet.Nordfeldt, MarieKarlstas universitet.Åberg, PelleMarie Cederschiöld högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen2022Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport introducerar det forskningsfält som uppstår när landsbygdsforskning och civilsamhällesforskning möts. Texterna i rapporten presenterades vid en konferens som genomfördes 2021 av en grupp forskare som är verksamma inom civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. Som framgår av konferensens titel, ”Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen”, skulle den ge möjlighet för dessa två forskningsområden att mötas och fördjupa varandra. Rapporten är tänkt som en ingång till aktuell forskning på detta tema och vi tror den kan vara intressant läsning för både aktiva inom civilsamhällets organisationer och verksamma inom myndigheter, regioner och kommuner som relaterar till landsbygdernas civilsamhälle i sitt arbete.

  Rapporten inleds med ett kapitel som kortfattat och översiktligt beskriver hur civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning växt fram och diskuterar behovet av forskning som sätter fokus på landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. De inkluderade kapitlen presenterar forskning där landsbygdernas civilsamhällen studerats med olika metoder och ur flera olika perspektiv.

  I den första delen av rapporten presenteras forskning som beskriver skillnader och likheter i civilsamhällesengagemang mellan städer och landsbygd i Sverige, behandlar hur tillgång till service också kan påverka tillit till institutioner och diskuterar betydelsen av känslor i relation till civilsamhällesengagemang och samhällsutveckling. Vidare presenteras en övergripande bild av kunskapsläget om social innovation som svar på landsbygdens samhällsutmaningar, med särskilt fokus på civilsamhällets roll och samverkan med andra samhällsaktörer.

  Utifrån en studie av civilsamhällesprojekt finansierade med offentliga medel diskuteras också hur de ekonomiska bidragsresurserna omvandlas till immateriella resurser till nytta för lokaldesamhället. Rapporten innehåller också kapitel som diskuterar civilsamhällets alternativa bildningsvägar som utgår från platsers egna premisser, sociala rörelser för hållbarhet på den svensk-samiska landsbygden samt ett kapitel som diskuterar hur medborgarskapet omformas när boende i landsbygder och mindre orter i större utsträckning behöver förlita sig på civilsamhällets lösningar för att få tillgång till vardaglig service och grundläggande infrastruktur.

 • 4.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning2022Ingår i: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, s. 15-36Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Cras, Patrik
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?2023Ingår i: Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor / [ed] Susanne Stenbacka; Brita Hermelin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, s. 165-182Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Essen, Johan von
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Larsson, Timmy
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Nordzell, Anita
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Sundgren, Gunnar
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Mening på marknad?2012Ingår i: En mosaik av mening: Om studieförbund och civilsamhälle / [ed] Johan von Essen; Gunnar Sundgren, Göteborg: Daidalos, 2012, s. 277-298Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Essen, Johan von
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer: studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Essen, Johan von
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser2022Ingår i: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, s. 67-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Larsson, Mattias
  et al.
  Nätverket - Idéburen sektor Skåne.
  Vega, Eddie
  Nätverket - Idéburen sektor Skåne.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Civilsamhället i Uppsala län: En kartläggning av omfattning och utbredning 20222023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Civilsamhället i Uppsala län
 • 11.
  Larsson, Mattias
  et al.
  Nätverket - Idéburen sektor Skåne.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Civilsamhälleskartan Värmland: Civilsamhället i siffror 20232023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Värmlands civilsamhälleskarta är en rapport som ger kunskap om civilsamhällets struktur och utbredning i Värmland. Den är tänkt att vara ett underlag för utvecklad dialog och samverkan mellan länets olika aktörer såsom kommuner, region och idéburna organisationer.

 • 12.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Örebro universitet.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Folkhögskolan som myt: Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer2011Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikeln uppmärksammas hur nordiska folkhögskoletankar spridits globalt. Möjligheterna att studera denna spridningsprocess med analytiska verktyg från nyinstitutionell organisationsteori diskuteras. Framförallt mytbegreppet bildar utgångspunkt för diskussionen. Utifrån en genomgång och tolkning av internationell litteratur presenteras tre idealtypiska spridningsmönster för folkhög-skoletanken (migration, inspiration och export), vilka illustreras med hjälp av exempel på utbildningsinstitutioner från Japan, USA, Tanzania, Argentina och Bangladesh, och hänvisar till folkhögskolan som förebild. Artikeln uppmärksammar att frågan om hur olika föreställningar om folkhögskolan använts för att legitimera och organisera varierande typer av vuxenutbildningsinstitutioner och verksamheter världen över rönt betydande internationellt intresse, men att den ägnats nästan obe-fintlig uppmärksamhet i svensk pedagogisk forskning. Att studera folkhögskoletan-kens spridning med hjälp av verktyg från nyinstitutionell organisationsteori pekas ut som en möjlig och generativ forskningsingång som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk folkbildningsforskning och länka denna till internationell jämförande pedagogisk forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Rodin, Johnny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Fatherhood across space and time: Russia in perspective2013Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. 6, nr 3-4, s. 21-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14. Rutgersson, Thor
  et al.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 20192020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studiecirkel är ett välkänt begrepp för många i Sverige, och många har personliga erfarenheter av att delta. Bara under 2019 sökte sig nästan 600 000 personer till de studiecirklar som landets tio studieförbund erbjöd.

  Vad betyder deras deltagande? Vad får deltagarna ut? Hur kommer cirkelstudierna till användning? Rapporten Cirkelns betydelser– En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019 visar på en mångfacetterad verksamhet med många olika betydelser. Det handlar om var och ens personliga intressen och behov av att växa som människa, om att bygga nätverk och tillit och få nya vänner, och om att lära för både arbete och föreningsliv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att lära, umgås och må bra som äldre: Studiecirkeldeltagande och sociala aspekter av lärande2018Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 5, s. 539-548Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar deltagande i informellt lärande äldres självuppskattade välmående? Detta undersöks här med hjälp av en rikstäckande enkätundersökning av studiecirkeldeltagande.

  Resultaten visar att cirkeldeltagande har positiva effekter på äldres välmående. Som väntat hävdar deltagarna att deras kunskaper och färdigheter har ökat men betydelsen av deltagandets sociala dimension är det som framträder tydligast. Gemenskapen som skapas i studiecirkelns informella miljö är både ett viktigt motiv för deltagande och ett viktigt utfall av att ha deltagit.

  En informell lärandekontext verkar bistå med en miljö som har positiva effekter på äldres välmående genom att fostra en känsla av tillhörighet och ge möjlighet att bli del av en gemenskap som kan vara en hjälp i att undvika social isolering och ensamhet.

 • 16.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Begreppslig förvirring och ryskt civilt samhälle2003Ingår i: Nordiskt Östforum, ISSN 0801-7220, Vol. 17, nr 4, s. 487-502Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Bjørnen vågner: Virksomhedsledelse og mennesker i USSR og Rusland 1990–19992008Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 22, nr 3-4Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Change in Motion or Processing Change2011Ingår i: Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Tranforming the Popular Movement Tradition / [ed] Filip Wijkström, Annette Zimmer, Baden-Baden: Nomos , 2011, s. 151-176Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter analyzes different perspectives dealing with organizational change and the dissemination of ideas and practices between different contexts. Through an investigation into projects featuring cooperation between Swedish and Estonian civil society organizations, the chapter demonstrates how different concepts brought together can further our understanding of such processes.

 • 19.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Södertörns högskola.
  Civil Society and Biopolitics in Contemporary Russia: The Case of Russian "Daddy-Schools"2015Ingår i: Foucault Studies, E-ISSN 1832-5203, nr 20, s. 76-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article deals with civil society organizations active in the field of family policy and demographic issues in contemporary Russia, using Michel Foucault’s concepts of biopolitics and governmentality. More specifically, so called “daddy-schools” that have emerged in and around Saint Petersburg since 2008, are studied, using interviews and documents. The analysis shows that the organizations work as a complement to the state but have also been able to influence policy, alter legislation and challenge the established assumptions and governmentality of the Russian state concerning parenthood, the “good” father and how to deal with the ongoing demographic crisis and increase fertility.

 • 20.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Civil Society in Different Guises2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 21.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor2017Ingår i: Civilsamhället i det transnationella rummet / [ed] Filip Wijkström; Marta Reuter; Abbas Emami, Stockholm: European Civil Society Press , 2017, s. 249-280Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Co-operating across borders: adult education and transnational civil society co-operation2009Ingår i: The State, Civil Society and the Citizen: exploring relationships in the field of adult education in Europe / [ed] Michał Bron Jr, Paula Guimarães, Rui Vieira de Castro, Frankfurt am Main: Lang , 2009, s. 131-147Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Den vilda jakten på legitimiteten2012Ingår i: En mosaik av mening: Om studieförbund och civilsamhälle / [ed] Johan von Essen; Gunnar Sundgren, Göteborg: Daidalos, 2012, s. 105-136Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Empowering Citizens or Pleasing Customers?: Commercialization and Tradition in Swedish Study Associations2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 25.
  Åberg, Pelle
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Guest Column: Study Circles Foster Friendship and Well-Being2016Ingår i: Aging Horizons BulletinArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap. Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Managing expectations, demands and myths: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market2013Ingår i: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 24, nr 3, s. 537-558Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several challenges, external and internal, to the identity and position of civil society organizations exist today. Organizations may be tempted or coerced into closer cooperation with the state. There are also incentives to become more market oriented. This article deals with such struggles in Swedish study associations and how these organizations attempt to gain legitimacy. The tradition of the organization is an important legitimating aspect and so is efficiency. These two aspects can complement each other but may also collide. The article demonstrates how civil society organizations handle an influx of market logics and trends of professionalization when these clash with a civil society identity. The findings indicate that different isomorphic processes are at work. Cultural resources are used to handle conflicting myths, leading to varied discursive strategies and incidences of decoupling.

 • 27.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Södertörns högskola.
  Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren2014Ingår i: Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker / [ed] Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, s. 231-250Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Myths and Traditions as Constraints or Resources?: Path Dependency and Decoupling Strategies among Civil Society Organizations2015Ingår i: Journal of Civil Society, ISSN 1744-8689, E-ISSN 1744-8697, Vol. 11, nr 1, s. 19-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  History and traditions are important for many civil society organizations (CSOs). However, they have to mediate between their original mission and modern-day realities. This article argues that the concept of decoupling can enrich analyses of how organizations deal with path dependency. Hence, theoretically, the article discusses cross-fertilization between historical and organizational institutionalism. This is illustrated through a study of Swedish CSOs using survey data, interviews and documents. The Swedish popular movement tradition is argued to be a path that is not easily abandoned, and the results show how actors in CSOs find history to be both a resource and a constraint. Furthermore, different decoupling strategies, including both reversed and official decoupling, are used to balance between historical legacies and current challenges.

 • 29.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Non-Formal Learning and Well-Being among Older Adults: Links between Participation in Swedish Study Circles, Feelings of Well-Being and Social Aspects of Learning2016Ingår i: Educational gerontology, ISSN 0360-1277, E-ISSN 1521-0472, Vol. 42, nr 6, s. 411-422Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How does participation in non-formal learning influence the self-perceived well-being among older adults? This article looks into that issue through a study of people aged 65 years or older who have participated in Swedish study circles. The data analyzed consists of a nation-wide survey of study circle participants.

  The results show that there are beneficial effects from participating in study circles for the well-being of older adults. As could be expected, participants claim that their knowledge and skills have increased but the main finding is the importance of the social dimension of participating in non-formal learning activities. The fellowship created in study circles is both an important motive for participation and an important outcome of having participated. This, however, is not at the expense of gaining new knowledge. Rather, the two dimensions may strengthen each other.

  Non-formal settings appear to provide an environment that has positive effects on the well-being of older adults by fostering a sense of belonging and the opportunity to be part of a fellowship that may work as an aid in avoiding social isolation and loneliness.

 • 30.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia2014Ingår i: ISTR Conference Working Paper Series: Vol. IX, 2014, s. 1-26Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  (Re-)building adult education through transnational cooperation2007Ingår i: Changing the Relationships between the State, the Civil Society and the Citizen : Implications for Adult Education and Adult Learning: Proceedings of the 2007 Active Democratic Citizenship and Adult Learning Network. Braga (Portugal): Unit for Adult Education/ESREA / [ed] Castro, Rui Vieira; Guimarães, Paula; Bron Jr, Michal; Martin, Ian & Oliveira, Raquel, 2007, s. 3-13Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere2011Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 25, nr 2, s. 182-184Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Spreading the word: Transnational cooperation and the (re-) building of adult education in Estonia2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 34.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Svensk folkbildning i estnisk tappning?2011Ingår i: Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2010 / [ed] Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2011, s. 144-163Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 35.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Svensk folkbildning i estnisk tappning?2018Ingår i: Att göra en annan värld möjlig / [ed] Stellan Bozoon; Jörgen Hammarin, Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund (ABF) , 2018, s. 31-63Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Transnational Socialization: Cooperation between Swedish and Estonian Adult Education Organizations2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Transnational cooperation has become a fashionable idea in recent years. In these times of increased transnational communication, cooperation stretching across the borders of nation-states has become a popular way of doing business, also in attempts of promoting democracy through assistance to civil society organizations. In this context, a reasonable question to ask is what is actually going on in these projects as well as how ideas or other items spread through these contacts may be transformed to fit the local context and how these contacts affect actors on both sides of the cooperation.

  In Sweden, adult education and its different associations have been and still are important and large parts of Swedish civil society. Many of these voluntary organizations were born from large social movements like for instance ABF (Arbetarnas bildningsförbund or Workers’ Education Association). This organization has also been involved in many international projects over the years among which have been projects with the Estonian organization AHL (Avatud Hariduse Liit or Open Education Association). These projects were largely funded by the Olof Palme International Center, money originally coming from SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) thus also linking this to democracy promotion.

  To get at the problem of what is going on in this kind of projects we need to understand processes of spreading. In this context theories concerning diffusion, socialization, translation, learning, etc. are applicable and can assist the understanding of these processes.

  Through an investigation into a number of the projects between member organizations of ABF and member organizations of AHL, certain traits and results come through. Some of the most interesting concern: (1) the way ideas, methods, organizational forms, etc. that have been spread in the cooperation (mainly from Sweden to Estonia) have been, not simply adopted, but adjusted to fit an Estonian context; (2) a phenomenon that perhaps can be seen as indirect effects of this cooperation. Members of AHL are now involved in spreading their lessons onwards not only within Estonia but also for instance to Russian voluntary organizations working in the field of adult education; (3) how the cooperation has also affected ABF and the individuals active on that side of the cooperation making also a part of democracy promotion a reciprocal process with valuable lessons for both the expected “transmitter” and the expected “receiver”. These are some of the issues that can be further elaborated on and embedded in the appropriate context.

 • 38.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Södertörns högskola.
  Vad vet vi om den ryska pappan?: Utvecklingen av faderskapsnormer från ett historiskt och internationellt perspektiv2016Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 30, nr 1, s. 3-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What do we know about fatherhood and norms concerning fatherhood in Russia? This article investigates this question using previous research and the contemporary state-discourse. Family and parenthood have been important parts of the state-discourse during the last decades due to the demographic situation in Russia. However, at the same time, fathers are more or less absent from the discourse while mothers and children are occurring frequently. With this as a background, the role of the father is examined, in the past and in the present. This is done using previous research on Soviet and Russian fatherhood, with the aid of knowledge gained through fatherhood studies in other national contexts as well as current policy documents and presidential speeches.

  The results show that norms concerning fatherhood are closely connected to the sociopolitical context and changes in welfare systems and in the gender contract. The development of fatherhood models differ between Russian and West European, and American, experiences. In today’s Russia there are competing discourses, suggesting that the role of the father is contested. There is evidence of both a marginalized fatherhood model, a legacy from Soviet times, of the traditional breadwinner model of fatherhood as well as of a more nurturing and active type of fatherhood.

 • 39.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Södertörns högskola.
  Bron Jr, Michal
  Södertörns högskola.
  Milana, Marcella
  Aarhus University, Denmark.
  Obučenie vzroslych demokratičeskoj graždanstvennosti: zadača graždanskogo obščestva?2013Ingår i: Graždanskoe obrazovanie i prosveščenie naselenija: rossijskij i zarubežnyj opyt / [ed] V. S. Tkačenko, Sankt-Petersburg: Politehnika-servis , 2013, s. 258-284Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Einarsson, Stefan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Reuter, Marta
  Stockholms universitet.
  Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society2020Ingår i: Politics and Governance, E-ISSN 2183-2463, Vol. 8, nr 3, s. 142-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Think tanks, defined as organizations that produce policy research for political purposes (McGann, 2007; Medvetz, 2008),are an increasingly ubiquitous type of policy actor world-wide. In Sweden, the last 20 years’ sharp increase in think tanknumbers (Åberg, Einarsson, & Reuter, 2019) has coincided with the decline of the traditional Swedish corporatist modelbased on the intimate involvement of the so-called ‘popular movements’ in policy-making (Lundberg, 2014; Micheletti,1995). Contrary to the large, mass-membership based and democratically organized movement organizations, think tanksare small, professionalized, expert-based, and seldom represent any larger membership base. Their increasingly important role as the ideological greenhouses in Swedish civil society might, therefore, be interpreted as an indication of anincreasingly elitist and professionalized character of the latter. But what is a think tank? The article explores how a sharedunderstanding of what constitutes a think tank is constructed by think-tankers themselves. In the study, interviewed thinktank executives and top-level staff reflect upon their own organizations’ missions and place in the Swedish policy system.

 • 41.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Einarsson, Stefan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Reuter, Marta
  Stockholms universitet.
  Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society2019Ingår i: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Policy institutes, or ‘‘think tanks’’, are becoming increasingly ubiquitous in our societies. In this article, we conceptualize think tanks explicitly as a civil society phenomenon, linking the proliferation of this relatively new type of actor to the transformation of civil society structures and of systems of interest representation. Using the case of Sweden as an illustration, we argue that the recent decades’ rise of think tanks in institutional settings outside of the USA can only be understood if we take into account the particular features and institutional policy access opportunities of the domestic civil society in each national case, and that think tanks should be analytically understood as the allies of, rather than competitors to, the older, established forces in civil society. 

 • 42.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg2018Ingår i: International Political Science Review, ISSN 0192-5121, E-ISSN 1460-373X, Vol. 39, nr 4, s. 487-502Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on data from a survey conducted in Saint Petersburg in 2013, this article sheds new light on attitudes towards fatherhood in contemporary Russia. We explore what norms are held concerning fatherhood, how these attitudes are related to age, sex, education and income as well as to ideal–typical models established in previous research on fatherhood from Western Europe and the US. Thus, the article also discusses what explanatory value established theoretical models have for the Russian context. Norms of the role of the father in the family are related to general norms of masculinity and, hence, are an important part of the study of politics and the political climate in a society. The results show that there are several fatherhood ideals present in contemporary Northwestern Russia: a traditional breadwinner model, an active fatherhood model as well as what we refer to as a marginalized fatherhood model. The latter has not been substantially identified in previous research, and may tentatively be identified as a legacy of the Soviet era.

 • 43.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Isomorphic processes and discursive strategies: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market2010Ingår i: ISTR Conference Working Paper Series, Volume VII: Facing Crises: Challenges and Opportunities Confronting the Third Sector and Civil Society, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several challenges, both external and internal, to the identity and position of civil society organizations are present today. Organizations may be tempted or coerced into closer cooperation with the state. There are also incentives to become more market-oriented. The paper deals with such struggles through an investigation of Swedish study associations, involved in popular education or “folkbildning”. At the core of the study is the balance these organizations need to strike between on the one hand being similar to each other in sharing an identity as civil society organizations, exhibiting traits distancing them from the state and the market, and on the other hand displaying differences from other study associations, thus, demonstrating a distinct ideological profile. This also concerns the double strivings for legitimacy and efficiency, which may coincide but can also bring conflicting goals and agendas for civil society organizations. The cases also illustrate how civil society organizations handle an influx of market logics and trends of professionalization when this clashes with a civil society identity and expectations in the organizational context. The question posed is: How do Swedish study associations balance strivings for legitimacy and efficiency and maintain a distinct ideological profile while under isomorphic pressures?

  This is studied through an analysis of annual reports in which study associations position themselves and face their challenges rhetorically as well an analysis of interviews performed with representatives from each of the nine Swedish study associations.

  The findings indicate different isomorphic processes affecting study associations of today. Cultural resources are used to handle partly conflicting myths, which also lead to varied discursive strategies and incidences of decoupling within these organizations.

 • 44.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Managing life in an “iron cage”2014Ingår i: ARNOVA's Catalogue of Current Research: 42nd Annual Conference Recession, Renewal, Revolution? Nonprofit and Voluntary Action in an Age of Turbulence, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper adds to the discussion of how history shapes civil society organizations (CSOs) through an investigation of Swedish folk high schools. We ask: How do CSOs balance between remaining true to their traditions and ideals, and adapting to a changing environment? Theoretically, path dependency, civil society regimes, and new institutional organizational theory are used. The material consists of interviews, surveys and documents. We address how a popular movement tradition affects Swedish CSOs and how they balance between keeping the tradition and handling changes in their environment by using popular movement connections as discursive resources as well as decoupling strategies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Swedish Study Associations and their Members: A Link to Civil Society or a Loyal Business Relationship?2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  The hybridization of civil society organizations: Member organizations as a link to civil society or as loyal business relations?2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 47.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Tradition, resurs eller nödvändighet?: Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Cras, Patrik
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Hansen, Kjell
  Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder2024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten Folkbildning i landsbygder undersöks folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Vilka betydelser har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? För lokal kompetensutveckling? Eller för det lokala kulturutbudet?

  Rapportens avslutande analys handlar om de avvägningar som studieförbundens och folkhögskolornas anställda gör mellan de ideal och riktlinjer som styr folkbildningen, och de behov som präglar det lokalsamhälle som de är verksamma i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Folkbildning i landsbygder
 • 49.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  Civil Society and Fatherhood in Russia: The Case of Daddy-Schools in Saint Petersburg2017Ingår i: Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia / [ed] Katalin Fábián; Elzbieta Korolczuk, Bloomington: Indiana University Press, 2017, s. 145-170Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
1 - 49 av 49
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf