Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala universitet.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport presenteras resultaten av en forskarutvärdering av Relationsvådscentrum (RVC) i Stockholms stad. Utvärderingen har genomförts av en grupp forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och har pågått under 2020 och 2021. Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka vilken betydelse RVC har för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck. Studien fokuserar fyra olika områden: 1) Resultat, 2) Jämförelse med socialtjänstens ordinarie arbete, 3) Organisation, 4) Kostnader. Studien har genomförts genom en kombination av metoder och rapporten bygger på sex olika dataset: 1) Dokument och statistik rörande RVC:s brukare och arbete, inklusive underlag om ekonomiska förutsättningar; 2) Självskattningar av traumasymptom hos RVC:s våldsutsatta brukare; 3) Tematiskt strukturerade intervjuer med personal vid RVC respektive stadsdelarnas RVT; 4) Enkät till personal i RVC respektive stadsdelarnas RVT om hur samverkan mellan RVC och övriga delar av socialtjänsten fungerar; 5) Tematiskt strukturerade intervjuer med brukare vid RVC, 6) RVC:s brukarundersökning. Utvärderingens övergripande slutsats är att RVC är av central betydelse för att säkra god kvalitet i Stockholms stads insatser mot våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt finns en rad områden där det går att se stor potential till förbättringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering av RVC
 • 2.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Jonsson, Linda
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Robertsson, Karin
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vainik, Anne-Lie
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Eriksson Jonsson Robertsson Vainik AST pilot
 • 3.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Robertsson, Karin
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Bergman, Ann-Sofie
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner2024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas resultat av en studie av hur tre kommuner hanterar socialnämndens ansvar för insatser på våldsområdet. Den undersöker hur kommunerna organiserar och genomför arbetet med att ge stöd till vuxna personer som utsatts för våld i nära relation respektive insatser till personer som utövar våld i nära relation. Studien genomfördes under åren 2020-2022 av forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” finansierat av Forte (2019-01492).

  Resultaten pekar på betydelsen av särskilda enheter eller mottagningar inriktade på våld i nära relation för att säkra god kvalitet i kommunernas insatser. Samtidigt synliggör både brukares och personalens beskrivningar utmaningar i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Dessa handlar om implikationer av socialtjänstens funktionsindelning och specialisering, komplexiteten i att komma ur våld i förhållande till begränsade resurser till stödet till våldsutsatta, särskilt sårbara våldsutsatta brukare och hur arbetet är anpassat till deras behov, samt problemet med att interventionssystemet kring våld i nära relationer tenderar att vara vuxencentrerat trots att det finns minderåriga barn i familjen de flesta fall av våld i nära relationer som socialtjänsten kommer i kontakt med.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Robertsson, Karin
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Presentationen bygger på en studie av socialtjänstens organisering av insatser mot våld i nära relation. I fokus står frågan om hur myndighetsutövning rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna respektive stöd- och behandlingsinsatser rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna relateras till varandra organisatoriskt och professionellt. Utifrån exempel från 16 olika myndighetsutövande enheter och totalt 7 enheter som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser diskuteras de fyra olika modeller för organiseringen av socialtjänstens arbete med våld i nära relation som framträder ur de olika exemplen.

 • 6.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang2021Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Civic engagement, commonly seen as concerning people's actions and activities,is generally studied at the individual level. In this doctoral thesis the term is used to examine and analyse how recruitment and organisation of civic engagement has developed since the mid-1990s at the organisational level in a Swedish context, as well as the conditions that have influenced and shaped this development. Three forms of civic engagement are examined: associational membership, volunteering and giving. In this thesis, interviews and text analyses are used. The analysis of archived webpages and annual reports demonstrates a more diversified range of forms of civic engagement available at the organisational level. It is expressed as an increased demand for different types of volunteering and giving, in addition to the more traditional form of civic engagement that associational membership constitutes in a Swedish context. The diversified range of civic engagement is accompanied by various recruitment practices such as marketing and fundraising, characterised by different institutional logics that guide the actual recruitment work within organisations. Interviews were conducted with elected representatives and employees at a senior level within non-profit human service organisations. The interviewees reasoning about the changing conditions for recruiting and organising civic engagement is understood as actions through which they reproduce or change logics. The study concludes that in practice, the recruitment and organisation of civic engagement can be seen as an expression of institutional complexity. It is argued that the collectively shared view of how civic engagement can and should be organised in a Swedish context is characterized by a complex composition of logics that prescribe different patterns of action for participants and organisations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Doktorsavhandling
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Robertsson, Karin
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nya sätt att organisera sig i civilsamhället: En översikt av aktuellt kunskapsläge2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning om nya sätt att organisera sig i civilsamhället. Det övergripande syftet med översikten är att ge en överblick av det aktuella kunskapsläget på området och människors attityder till organisering. Översikten fokuserar på fyra olika områden inom forskningen:

  • Nya sätt att organisera sig
  • Faktorer som påverkar hur organisering sker
  • Utvecklingstendenser
  • Konsekvenser för framtiden.

  Kunskapsöversikten visar att civilsamhällets utveckling präglas av både stabilitet och förändring. Det ideella engagemanget är stabilt över tid men inriktning och sättet att arbeta på förändras. Digitalisering och individualisering påverkar alla delar av samhället, även det civila samhället. Med denna utveckling följer också en rörelse mot att engagemanget blir mindre långsiktigt samt att färre vill bli medlemmar samtidigt som det uppstår fler sätt att engagera sig även i de traditionella folkrörelserna. Sociala medier är en bidragande faktor till den här utvecklingen och framstår framför allt som ett komplement till traditionella sätt att engagera sig och inte ett substitut. Vi kan se att det idag efterfrågas mer flexibla relationer mellan individer och ideella organisationer.

  De förändringar som tas upp i kunskapsöversikten är en utmaning för civilsamhället. Färre medlemmar betyder minskade intäkter och människors nya sätt att engagera sig ställer krav på nya sätt att locka människor till den egna organisationens verksamhet. En annan utmaning är hur organisationers betydelse ska värderas när antalet medlemmar minskar men omfattningen av det allmännyttiga arbete är oförändrat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Robertsson, Karin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer2015Ingår i: Förtroendevald: Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor / [ed] Ola Segnestam Larsson, Stockholm: Idealista förlag , 2015, s. 173-204Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Robertsson, Karin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar2015Ingår i: Idrottens pris: Om idrottens kostnader och medlemskapet betydelse / [ed] Christine Dartsch; Johan R. Norberg; Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2015, s. 69-114Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Två studier om idrottens pris

  ”För förr låg en Kalles Kaviar tredagarscup tidigt på sommaren, utanför högsäsong. Men nu har det blivit en femdagarscup under högsäsong. Vi konstaterade snart, att bara för min familj skulle det kosta oss tiotusen att åka med en son.” (Idrottsförälder)

  Under senare år har kostnaderna inom barn- och ungdomsidrotten blivit ett alltmer omtalat ämne. Bakgrunden ska delvis sökas i en oro för att landets idrottsföreningar successivt höjt sina medlems- och träningsavgifter med följden att alla unga inte längre har råd att vara med. Till detta kommer att den traditionella föreningsidrotten fått konkurrens av idrottsverksamheter i kommersiell regi. De nya företagen erbjuder allt från prova på-verksamhet för de minsta till breda idrottsläger och individuella spelarutbildningar på hög teknisk nivå. Denna trend har även upptagits av många idrottsföreningar med följden att dagens unga visserligen har ett ökat utbud av idrottsliga valmöjligheter att välja mellan – men endast under förutsättning att deras familjer har råd att betala.

  I denna rapport presenteras två nya studier om idrottens kostnader. I det första bidraget undersöker Stefan Wagnsson och Christian Augustsson vid Karlstad universitet hur föräldrar till idrottsaktiva barn resonerar och förhåller sig till en ökad kommersialisering av barn- och ungdomsidrotten. I den andra studien analyserar Karin Robertsson och Johan Hvenmark vid Ersta Sköndal högskola hur idrottsföreningars representanter tänker i frågor rörande kostnader, medlemskap och ideellt engagemang. De två studierna bildar en helhet. Även om de närmar sig frågan om idrottens kostnader från olika utgångspunkter, så skapar de en påfallande samstämmig bild av hur landets klubbar och idrottsföräldrar möter de nya kommersialiserings- och professionaliseringstrenderna i barn- och ungdomsidrotten. Å ena sidan framkommer att föreningsidrottens ideal och principer alltjämt har en stark ställning.

  Båda parter talar sig varma för en föreningsverksamhet baserad på öppenhet, medlemsinflytande, frånvaro av vinstintresse och låga avgifter. Å andra sidan upplever de samtidigt ett starkt marknadstryck. Idrottsföräldrarna beskriver en utveckling där höjda kostnader uppstått i takt med att cup- och träningsavgifter höjts och nymodigheter som ”camps” och ”idrottsakademier” blivit allt vanligare. För idrottsföreningarna bottnar marknadstrycket på motsvarande sätt i upplevda krav att bedriva en alltmer professionaliserad och kundorienterad verksamhet. Effekten blir en uppskruvad kommersialiseringsspiral där den traditionella föreningens ideella verksamhet i allt högre grad ersätts av marknadsmässiga lösningar och – som en konsekvens – även höjda kostnader.

  Både idrottsföräldrar och föreningsrepresentanter beskriver det rådande marknadstrycket som en sorts oundviklig samhällsprocess och ett uttryck av tidsandan. Med ett sådant synsätt bortser de emellertid från att de själva är aktörer och därmed delaktiga i att skapa de förändringar som marknadstrycket ger för svensk idrottsrörelse. Kanske är det därför mer rimligt att betrakta rådande kommersialiseringstrender som en sorts skiljeväg? Den avgörande frågan blir därmed vilken väg som svensk föreningsidrott kommer att välja. Blir valet att möta det ökade marknadstrycket genom att klubbar och förbund själva utvecklar företagslika strategier och synsätt? Eller blir vägvalet att snarare markera folkrörelsetraditionens kärnvärden av öppenhet, medlemsinflytande och ideellt engagemang? Eller finns det kanske en tredje väg där traditionella föreningsideal kan förenas med ett nytt kommersialiserat idrottslandskap?

  Båda undersökningarna har tillkommit inom ramen för Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2014.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Robertsson, Karin Nathalie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Karlsson, Magnus
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för civilsamhällesforskning.
  Changing Forms of Involvement in Socially Oriented CSOs?: Mapping the Organizational Repertoire of Involvement in Four CSOs from 1996 to 20152017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study set out to explore the organizational repertoire of involvement in four socially oriented CSOs in Sweden from 1996 to 2015. Data are drawn from a content analysis of organizations archived websites. Over time, tentative results indicate a looser connection between being a formal member and doing voluntary work for that same organization, a significant increase regarding forms of involvement categorized as voluntary work as well as giving and, a shift in terminology. Finally, in light of comparison to prior studies the authors suggest adding yet another empirical dimension to the organizational repertoire of involvement – attention.

 • 11.
  Robertsson, Karin
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Schoug, Aron
  A framework to comprehend the recruitment, organization, and retention of civic engagement within the context of Scandinavian civil society2024Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Utbildning som skyldighet och ritual: Om förtroendevaldas syn på kompetens och lärande i Hyresgästföreningen2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf