Change search
Refine search result
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Boman, Ylva
  et al.
  Ljunggren, CarstenWright, Moira von
  Erfarenheter av pragmatism2007Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 2.
  Boman, Ylva
  et al.
  Örebro universitet.
  Ljunggren, Carsten
  Örebro universitet.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology. Örebro universitet.
  Variationer av pragmatism2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 13-22Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Ekström, Mats
  et al.
  Örebro universitet.
  Carleheden, MikaelÖrebro universitet.Gidlund, GullanÖrebro universitet.Gustavsson, BerntÖrebro universitet.Horgby, BjörnÖrebro universitet.Ljungvall, LisaÖrebro universitet.Roman, ChristineÖrebro universitet.Wright, Moira vonÖrebro universitet.
  Om demokratins villkor: volym 12006Collection (editor) (Other academic)
 • 4.
  Ekström, Mats
  et al.
  Örebro universitet.
  Carleheden, MikaelÖrebro universitet.Gidlund, GullanÖrebro universitet.Gustavsson, BerntÖrebro universitet.Horgby, BjörnÖrebro universitet.Ljungvall, LisaÖrebro universitet.Roman, ChrsitineÖrebro universitet.von Wright, MoiraÖrebro universitet.
  Om demokratins villkor: volym 22006Collection (editor) (Other academic)
 • 5.
  Ekström, Mats
  et al.
  Örebro universitet.
  Gidlund, Gullan
  Örebro universitet.
  Roman, Christine
  Örebro universitet.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Inledning2006In: Om demokratins villkor 1 / [ed] Berglund, Sten, Örebro: Örebro universitet , 2006, p. 7-28Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Frödén, Sara
  et al.
  Örebro universitet.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  The Waldorf Kindergarten2017In: International Handbook of Early Childhood Education / [ed] Marilyn Fleer; Bert van Oers, Springer Berlin/Heidelberg , 2017, 1, p. 1401-1420Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Johansson, Anne-Marie
  et al.
  Örebro universitet.
  von Wright, Moira
  Örebro universitet.
  At the interface between categories and subjectivity2007Conference paper (Other academic)
 • 8. Kvernbekk, Tone
  et al.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  On theory and meta-theory2007In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 27, no 3, p. 207-209Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Olsson, Anna-Lova
  et al.
  Örebro universitet.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Imagination and Reading for Enjoyment: On students’ space for creative action in classroom conversations2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Reading for enjoyment in school can be an act of subjective pleasure and thrill for the individual reader or listener, yet it also has an intersubjective dimension which is of educational importance.  When students engage in communication with the surrounding, for instance verbalizing the reading experience in discussions or writings, its meaning is altered in ways which may be of fundamental importance for the development of the self/identity of the student (M. von Wright 2000). Classroom discussions and paper writing are the most common ways of dealing with the reading experiences, but they tend to rely on didactic traditions and habits that seldom challenge the students – or teachers- but rather keep the classroom in a safe order (see e.g.  E. Hultin 2006; G. Molloy 2003).

  The paper deals with the educational role of ‘reading for enjoyment’, and it focuses on the possibility for student’s to freely play with their imaginations and to share them through creative action in the classroom. 

  The aim of the paper is to outline a basis for a coming study on the subject. True ‘reading for enjoyment’, so we argue, comprises of several dimensions such as the subjective imaginative play with roles and identities and the intersubjective creative action where these may be verbalized and “tried” and their meaning confronted.  This, in turn, raises several questions about school practice: Can students claim space within the narrow genres of the classrooms in secondary school? Is it reasonable to think that this is a wider question of human flourishing, or is it foremost just a practical question of didactic arrangements?

 • 10.
  von Wright, Moira
  Örebro universitet.
  Edification between self and the world: Bildung as resistance rather than commodity2007Conference paper (Refereed)
 • 11.
  von Wright, Moira
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Transformations of pragmatism: how the affinity between philosophical pragmatism and teaching came to a closure2007In: : Annual Meeting, 2007Conference paper (Refereed)
 • 12.
  von Wright, Moira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Kvernbekk, ToneInstitutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, Norway.
  Barn og deres voksne2018Collection (editor) (Refereed)
 • 13.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Affiniteten mellan pragmatism och pedagogik2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Ylva Boman, Carsten Ljunggren, Moira von Wright, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 23-46Chapter in book (Other academic)
 • 14. Wright, Moira von
  Bildning i brytningen mellan självet och världen2007In: Bildningens förvandlingar / [ed] Bernt Gustavsson, Göteborg: Daidalos, 2007, p. 23-45Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Delaktighet och fakta2004In: Skillnad och konsekvens: mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande / [ed] Tomas Englund, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 65-77Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Det Gode som bevægelse og som retning i pædagogik2008In: Skab dig!: Pædagogisk filosofi / [ed] Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Mattias Andersson, Köpenhamn: Unge Pædagoger , 2008, p. 125-144Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom pedagogiken och den (svenska) pedagogiska forskningen talar man sällan om ”det Goda”. Kanske beror det på att ”det Goda” ofta (miss)uppfattas som ett begrepp som uttrycker något universellt, givet och utifrån bestämt, och därigenom som problematiskt för ett vetenskapsområde som både undersöker ett föränderligt fält av utbildningspolitiska frågor och bidrar till utvecklingen av normativa pedagogiska och didaktiska teorier – men som samtidigt ställer krav på ”evidens” och ”objektivitet”. De filosofiska frågorna om godhet och det Goda hänför sig vanligen till etiken och teologin, och åtminstone den svenska pedagogikens huvudådra markerar gärna högljutt sitt oberoende av såväl moraliska, metafysiska som teologiska spekulationer. De mer eller mindre implicita värderingarna i forskningen diskuteras visserligen ofta, men snarare i metodologiska termer av normativitet och objektivitet. Likväl förekommer en påfallande nära relation mellan den pedagogiska forskningens frågor och utbildningsväsendets styrning. Denna närhet handlar emellertid inte om att forskningen skulle skapa ett igenkännande av fenomen som är relevanta för lärare och skolväsen, snarare handlar det om att pedagogisk och samhällsvetenskaplig forskning levererar auktoritativa synpunkter på ”den goda utbildningen”. Jag menar att i den mån som vi ser pedagogiken som ett politiskt-moraliskt forskningsområde så finns det skäl att problematisera frågor om det Goda och godhet.

  Jag berör några av de uppfattningar om ”det goda” som har uppmärksammats av forskningen och samtidigt styr delar av dagens utbildningspolitik och lärarutbildning, såsom strävan efter att ”bejaka mångfald”, ”inkludera alla”, ”skapa samförstånd” och se ”det unika” i var och en. Dessa problematiserar jag som pedagogikens artikuleringar av ”den goda demokratin” – en värdering som riskerar att motverka sitt eget syfte emedan den, i likhet med ett flertal andra värden som förs fram som ”pedagogiskt goda”, baserar sig på en outtalad och problematisk värdemonism. Denna värdemonism omfattar antagandet att alla ”egentligen” vill samma goda, eller åtminstone skulle vilja det om de fått en ”vettig bildning” och ”rätt information”. Jag ifrågasätter därigenom också akademins rädsla för att tala om moraliska frågor kring rätt och fel i pedagogiken och aversionen mot att diskutera strävan efter det (pedagogiskt) goda. Det skapar en grogrund för ensidig ”teknisk och rationell godhet” baserad på en tilltro till en neutral utbildning där i princip alla ”goda” värderingar - exempelvis deliberativ demokrati - kan inlemmas och småningom omfattas av alla förutsatt att de presenteras på rätt sätt. Det goda blir då underordnat det redan givna och rätta, styrt av den monistiska tanken att våra värderingar sist och slutligen bottnar i en för alla gemensam grund och ytterst strävar mot ett för alla gemensamt mål. (jfr Susan Mendus 2006; Isaiah Berlin)

  Att uppfatta något som gott innebär inte att man behöver uppfatta det goda som gott för alla och alltid: Det moraliska är i mitt perspektiv varken universellt eller ontologiskt grundat (jfr Raymond Gaita 2004). Däremot menar jag att det är viktigt att pedagogiken problematiserar frågor om godhet och det goda utan att för den skull komma fram till ett svar. Jag för fram tanken att det goda inte kan förväntas ha en källa, snarare flera: Pedagogisk forskning och undervisning utan etiskt intresse och moraliskt allvar riskerar att reducera utbildning till en instrumentell verksamhet och göra läraren till en perifer figur som endast upprätthåller undervisning präglad av drillning och likriktning.

 • 17. Wright, Moira von
  Det relationella perspektivets utmaning: En personlig betraktelse2002In: Att arbeta med särskilt stöd: några perspektiv, Stockholm: Skolverket , 2002, p. 9-20Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Fantasins kraft2018In: Barn og deres voksne / [ed] Moira von Wright & Tone Kvernbekk, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 67-81Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Fantasins möjlighet att förändra oss2019In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 53-65Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Genus och Fysik: Om jämställdhet i läroböcker1998In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, no 3, p. 5-28Article in journal (Other academic)
 • 21. Wright, Moira von
  Genus och text: när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?1999Book (Other academic)
 • 22.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  George Herbert Mead: vi måste vara andra för att vara oss själva2004In: Pedagogikkens mange ansikter: pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne / [ed] Kjetil Steinsholt, Lars Løvlie, Oslo: Universitetsforlaget , 2004, p. 408-420Chapter in book (Other academic)
 • 23. Wright, Moira von
  Hur ansvarar kommunerna för de finskspråkiga elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling?: En utvärdering1999Report (Other academic)
 • 24.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Initiativ och följsamhet i klassrummet: En studie i de pedagogiska villkoren för elevers inflytande, delaktighet och välbefinnande2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åren 2008-2009 genomfördes ett forskningssamarbete, kallat VIVA-projektet, mellan Örebro universitet och Örebro kommun i syfte att belysa barns möjligheter till delaktighet, inflytande och välbefinnande i grundskolan. De teoretiska utgångspunkterna hämtades i intersubjektivitetsteorin och det relationella perspektivet (von Wright, Vad eller vem, Daidalos 2000), och materialet insamlades genom deltagande observationer, intervjuer, videodokumentationer och dokumentstudier. Denna skrift redogör för projektet i sin helhet och fördjupar därefter de frågor som blivit framträdande i de deltagande observationerna i grundskolans klassrum, åk 2-5. Följande frågor är i fokus: Vad innebär barns rätt till inflytande och delaktighet? När sker inflytande och delaktighet i undervisningen? Hur ter sig den pedagogiska situationen med dess asymmetri och paradoxer? Hur bidrar den yttre styrningen till att stödja inflytande, delaktighet och välbefinnande genom skolans planer, kommunens dokument mm. Resultaten problematiseras med hjälp av konkreta exempel.

  Bland de viktigaste resultaten kan nämnas att det i dagens klassrum är svårt för elever att få komma till tals och få erkännande som personer som kan något, och att lärarnas sätt att bemöta eleverna har avgörande betydelse för att genuint inflytande och delaktighet ska uppstå och för att den pedagogiska situationen ska stödja deras välbefinnande. De kommunala styrdokumenten, den ökade fokuseringen på elevers eget arbete och individuella utvecklingsplaner tenderar att skapa oro och förvirring snarare än ökat lärande: individualiseringen riskerar att motverka barns rätt till inflytande och delaktighet. Eleverna föreslås visserligen ofta komma med initiativ, men varken skolan, lärarna/personalen eller den pedagogiska situationen i sin nuvarande utformning förmår ta vara på dessa initiativ - och i praktiken fostras eleverna till följsamhet. Såväl lärare som elever sjuder av vilja och lust till lärande och delaktighet, men situationens yttre och inre villkor motarbetar detta. Lärarna behöver återfå greppet om pedagogiken och det kan inte ske genom direktiv utan kräver ett inre pedagogiskt arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 25.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology. Örebro universitet.
  Kanon – inträdesbiljett eller pedagogisk tvångströja?2006In: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, no 3-4, p. 132-135Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter: G H Mead om undervisning och lärande2007In: Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet / [ed] Tomas Englund, Göteborg: Daidalos , 2007, p. 81-96Chapter in book (Other academic)
 • 27. Wright, Moira von
  Lärarstudenten – en blivande tusenfoting?: Förberedelser inför undervisningssituationens sociala och kommunikativa aspekter1996In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 5, no 2, p. 77-96Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Wright, Moira von
  Stockholms universitet.
  Narrative imagination and taking the perspective of others2002In: Studies in Philosophy and Education, ISSN 0039-3746, E-ISSN 1573-191X, Vol. 21, no 4-5, p. 407-416Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Narrative imagination, as MarthaNussbaum (1996) discusses it, is ``the abilityto be an intelligent reader of another person'sstory'', an ability tied to being a democraticand cultivated world citizen, one whounderstands the lives of others. Narrativeimagination does not only need knowledge andlogical reasoning but also love and compassion.This article argues that in order to be agenuine tool for democracy, narrativeimagination and consciously taking theperspective of others has to be based on anunderstanding of humans as basicallypluralistic, as homines aperti. Criticalexamination and reflection should be broughtcloser to the lives we live and confront ourhabits and implicit values in order tocultivate us as humans so that we are genuinelyaffected and touched.

 • 29.
  Wright, Moira von
  Södertörns högskola.
  Om undran inför mattan: Pedagogisk-filosofiska undersökningar om delaktighet i skolan2011In: Humaniorastudier i pedagogikk: Pedagogisk filosofi og historie / [ed] Tone Kvernbekk, Oslo: Abstrakt forlag , 2011, p. 169-181Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Wright, Moira von
  Södertörn högskola.
  On the Possibility of Novelty: Subjectivity and Intersubjectivity in Teaching2014In: RoSE: Research on Steiner Education, E-ISSN 1891-6511, Vol. 5, no Special issue, p. 29-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Different conceptions of the subjectivity and selfhood of students scant little attention in teacher education today, yet they are central in any educational situation. The understanding of the condition of human subjectivity makes some educational perspectives and practices more intelligible than others. Still, neither teaching nor learning can be reduced to an anthropology or theory of human growth; education is always a “here and now situation” in a threefold relation between the educator, the student and the world (e g a subject). This article discusses the role of different conceptions of subjectivity, and shows how intersubjectivity plays a role in the experiences that students have in school. It also deepens the question of teacher authority and novelty in teaching. First, three different aspects of human subjectivity are pointed out, and with these in mind, teacher influence and the possibility of novelty in the educational situation is discussed. It is argued that the self, the ego-organism of each student, should not be a target for teacher authority, and that novelty appears in an intersubjective sphere. An understanding of subjectivity as manifold shows how an open and creative environment of teaching and learning with novelty and surprises can come about.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31. Wright, Moira von
  Platsens pedagogik2011In: Lärandets grunder: Teorier och perspektiv / [ed] Mikael Jensen, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 1, p. 137-151Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Progressivism: A way to replace canonical material with liberal values? Commenting on Nel Noddings' key-note2007In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 27, no 1, p. 68-74Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Recension av Lena Fritzéns doktorsavhandling Den pedagogiska praktikens janusansikte.1999In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 8, no 2, p. 129-136Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Relationella perspektiv i pedagogiken2018In: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan / [ed] Mattias Nilsson Sjöberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 185-198Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Resentment, Disappointment, and the Ceaseless Vitality of Teachers and Pedagogy: An Essay2018In: Confero: Essays on education, philosophy and politics, E-ISSN 2001-4562, Vol. 6, no 1, p. 145-158Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Silence in the Asymmetry of Educational Relations2012In: Attending to Silence: Educators and Philosophers on the Art of Listening / [ed] Henny Fiskå Hägg; Aslaug Kristiansen, Kristiansand: Portal Academic , 2012, 1, p. 93-101Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Sjuttio brokiga år: pedagogik i öst och väst2009In: Norsk pedagogisk tidsskrift, ISSN 0029-2052, E-ISSN 1504-2987, Vol. 93, no 6, p. 496-500Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Skillnadens pedagogik och den utbildningspolitiska betydelsen av ansvaret för den Andre: Carl Anders Säfström: Skillnadens pedagogik. Nya vägar inom den pedagogiska teorin. Lund: Studentlitteratur, 20052005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 2, p. 155-157Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Wright, Moira von
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Socialisationsprocessen: metaforer och synsätt hos blivande lärare1997Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 40. Wright, Moira von
  Student Teachers’ Beliefs and a Changing Teacher Role1997In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 20, no 3, p. 257-266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the encounters between the changing expectations on the teacher role, teacher education and Swedish student teachers' beliefs about their role as teachers, with special emphasis on the socialisation process of the pupils and the teacher's possible influence on it. The discussion is based on two empirical studies among Swedish compulsory school student teachers (M. von Wright, (1996) Propedeusis? Om motet mellan lärarstuderande och lärarutbildningen, in: Grundskollärarutbüdningen 1995. En utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 1996:1 R.; M. von Wright (1997) Socialisationsprocessen. Metaforer och synsätt hos blivande lärare. Licentiatuppsats. Lärarhögskolan i Stockholm). The results show that student teachers when they enter their education on the one hand tend to carry with them explicit expectations which strongly reflect the values of what is considered pedagogically correct. At the same time students express implicit beliefs and underlying conceptions of human development, which in many cases are incoherent. During teacher education the pedagogically correct beliefs might become replaced, but implicit beliefs as affinity to certain pedagogical discourses are not changed or brought to awareness unless they are seriously challenged and problematised. Yet these beliefs direct the students' attention. Changing demands on the teacher role bring about expectations on a shift in thinking about teaching and learning. Teacher education and educators can play important roles in making the students aware of their everyday beliefs and eventually change them.

 • 41. Wright, Moira von
  Tema: George Herbert Mead och intersubjektivitetens utmaningar2001In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, no 3, p. 3-10Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  The punctual fallacy of participation2006In: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 38, no 2, p. 159-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article elaborates on a view of human subjectivity as open and intersubjectively constituted and discusses it as a presupposition for student's participation in educational situations. It questions the traditional persistent concept of subjectivity as inner and private, the homo clausus, which puts self realization before recognition of the other and individual cognition before mutual meaning. From the perspective of homo clausus participation is thus limited to mere situated activity. A concept of human subjectivity as open and plural, homines aperti, makes it possible to conceptualize educational situations relationally and to take the in-between as point of departure for understanding pedagogical relationships. Participation can then be understood in terms of involvement in meaning making, knowledge construction and mutual will formation. The relevance of analyzing discrepancies between concepts in educational theory is that they direct our interest and our attention differently. This is also how theoretical understandings work in the praxis of teaching; teachers' actions are certainly not guided by their theories, but their conceptions about such basic issues as subjectivity and self (what is a pupil?) make some actions and decisions seem more intelligible than others. 

 • 43.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  The Shunned Essentials of Pedagogy: Authority, love and mystery2009In: Nordic Educational Research Association Annual Congress in Trondheim, March 5-7, 2009, p. 185-185Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Authority, love and mystery are three small words that capture the essentials of pedagogy - so I will argue. They tell us about our connection to the world, including each other, yet they are shunned in educational discourse. The aim of my paper is to unfold the relation between these conceptions, and to critically discuss their implications for the pedagogical relation between teachers and young students (children) and locate it within a topographical perspective, in a ‘pedagogy of place’, following Lars Løvlie (2007). Today we seldom join love to education and schools. Love is a general name of the quality of attachment, but love is also capable of infinite degradation and is the source of great errors – yet, when it is even partly refined it is the force that “joins us to the world through Good” says Iris Murdoch (2001). So understood, love can be part of the ‘architecture’ of education. Educators’ responsibility for the world takes a specific form of authority in schools. Hannah Arendt (1993) argues that the school is by no means the world and must not pretend to be, and that the educator stands in relation to the young, as a representative of the world. An implication of her argument is that the task of the educator is to show the world to the students, not to translate it or explain it, but also not to change or explicate the students. Following these thoughts I conclude that for an educator in school, different from politics, to love the world is to accept the world, and to love the students is to accept them and to refrain from wanting to change them- and refraining from wanting to prepare them for changing the world in a particular and predefined way. What, then, is the place for mystery, the third shunned essential of pedagogy? To put it shortly; I question the established belief that schools can - or even should - respond to the ideal that everything can and ought to be illuminated and measured; recognizing mystery may allow students to be persons in their own right.

 • 44.
  Wright, Moira von
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  The University as Public Good2018In: Higher Education In Malaysia: A Critical Review of the Past and Present for the Future / [ed] Chang Da Wan, Morshidi Sirat, Dzulkifli Abdul Razak, USM & USIM Press , 2018, p. 243-251Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Twisting the meaning of learning2005In: Critical thinking and learning: values, concepts and issues, 2005, p. 490-497Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Wright, Moira von
  Stockholms universitet.
  Vad eller vem?: En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 47.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Vi alla är olika, men ändå lika2005In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Vol. 10, no 4, p. 76-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vem en annan människa är berättar hon genom tal och handling, i mötet med andra människor, menar filosofen Hannah Arendt. Du kan endast bli och vara dig själv i mötet med andra. 

 • 48.
  Wright, Moira von
  Örebro universitet.
  Where am I when I am at Ease?: relocating the notion of activity in education2007In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 27, no 3, p. 222-235Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Wright, Moira von
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Kvernbekk, Tone
  Universitetet i Oslo, Norway.
  Til barndommens frihet og paradoksenes forsvar2018In: Barn og deres voksne / [ed] Moira von Wright & Tone Kvernbekk, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 15-26Chapter in book (Other academic)
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf