Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 5887
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abarzúa Gonzalez, Roberto
  Ersta Sköndal högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut.
  Motivationsfaktorer för förändring av våldsbeteende: Tre män berättar om sin motivationsprocess före, under och i slutet av behandlingen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom intervjuer beskriva olika betingelser som motiverar män att söka hjälp för sitt våldsutövande i nära relationer samt beskriva olika betingelser som är avgörande för om man fullföljer den planerade behandlingen eller inte. Den tredje frågeställning var om de här beskrivningarna kunde ge idéer om vilka behandlingsinslag som bidrar till att män fullföljer behandlingen som syftar till att man slutar använda våld. Tre män intervjuades tre gånger under sin behandling, det vill säga i början, i mitten och i slutet av behandlingen. Intervjuerna genomfördes under sammanlagt sex månader. Intervjuerna följde en intervjuguide och var halvstrukturerade.

  Gemensamt för alla tre män som är avgörande för att de söker hjälp och fullföljer sin behandling är när de upplevde att deras våldshandlingar fick allvarliga konsekvenser både för sig själva och för sin omgivning.

  En annan avgörande motiverande faktor för dessa män var att de upplevde att gruppledarna för behandlingsgruppen gav utrymme för allas berättelser. Männen uttrycker att de får ett utrymme för att själva reflektera över den situation som de befinner sig i utan en alltför styrande, kontrollerande attityd från gruppledarna. Detta förhållningssätt från gruppledarna verkar stärka männens motivation till att fortsätta behandlingen och därmed göra förändringen möjligt.

   Mötet med de andra deltagarna är en central motivationsfaktor för att genomföra behandlingen. Känslan att man inte är ensam, att man delar med sig av sina egna erfarenheter, att man känner igen sig, att se värre konsekvenser för andra deltagare är viktiga faktorer i förändringsarbetet.

  Motivationen verkar vara motorn eller drivkraften i själva förändringsarbetet. Denna undersökning pekar i riktning att motivationen verkligen är en dynamisk och föränderlig process som påverkas av många olika komponenter, inte minst i relation till andra människor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abassi, Farzad
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa samt upprätthålla delaktighet i samband med vård av personer med psykossjukdom: en intervjustudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt personcentrerad vård skall patienten ses som en jämlik part och vara delaktig under hela vårdprocessen. Centrala delar i personcentrerad vård är det omfattande perspektivet som ser patientens hela situation, patientens egen förståelse och egna erfarenhet av situationen och deltagandet i beslutfattande. Studier visar att arbetssättet personcentrerad vård bidrar till ökad delaktighet inom den psykiatriska vården och leder till känslor av trygghet och tillit hos patienter.

  Syfte: Syftet med denna intervjustudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att skapa samt upprätthålla patientdelaktighet i vård av personer med psykossjukdom.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer gjordes i denna studie med tio sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård i två verksamheter inom sjukvårdsområden i Stockholm. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod vid analysen av materialet.

  Resultat: Resultatet visar på att patientdelaktighet är viktig då det leder till gynnsamma effekter för både personal och patienter och kan leda till mer effektiva och kortare vårdtider.

  Diskussion: Ramverket för McCormack och McCances (2006) teori om personcentrerad vård och tidigare forskning om patientdeltagande i psykiatrisk vård har hjälpt författaren att diskutera resultat som erhållits i denna intervjustudie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abassi, Farzad
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Leites, Rafael
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Den icke-verbala kommunikationens betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Örebro universitet.
  Amnå, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En arena för tillit och tolerans?2016Ingår i: Föreningen, jaget och laget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter / [ed] Christine Dartsch; Johan R Norberg; Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2016, s. 27-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Örebro universitet.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Solid or Flexible?: Social Trust from Early Adolescence to Young Adulthood2017Ingår i: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 40, nr 2, s. 207-227Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The belief that people are generally fair and trustworthy has generated plenty of scholarly attention in recent decades, particularly in the Scandinavian countries, which are often known for high levels of social trust. This article draws attention to the current discussion in the literature on whether social trust is a stable cultural trait marked by persistence or is based on experiences and subject to change throughout life. Based on unique longitudinal data from five different cohorts of young people in Sweden, ranging in age from 13 to 28 years, this article provides an empirical contribution on how social trust develops over time. The results show that there is a greater degree of instability in social trust between 13 and 15 years of age than in other age groups, and that social trust appears to stabilize with age. Findings also indicate that there are substantial inter-individual differences in social trust among young people within the same age group, both in initial levels and in the rates of change over time. The article concludes that although social trust is relatively stable it tends to crystallize in early adulthood, highlighting the relevance of the impressionable-years hypothesis.

 • 6.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap. Forum för levande historia.
  Tolerance and other citizen competencies2017Ingår i: Mechanisms of tolerance: an anthology / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, s. 149-176Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Tolerans och andra medborgarkompetenser2017Ingår i: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Lundberg, Erik, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, s. 145-170Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Centrum för civilsamhällesforskning. Högskolan Dalarna.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna.
  Ungas röst: En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val. Under samtal med unga träder också en allvarlig bild fram av att unga inte upplever att samhället finns till för dem eller att politiska företrädare inte lyssnar. De känner sig inte inkluderade.

  Den här rapporten visar att det spelar roll var unga växer upp och bor. Ungas socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med valdeltagande. Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunerna i hela landet. Det visar att skillnader i social jämlikhet riskerar att leda till politisk ojämlikhet. De geografiska skillnaderna i valdeltagande pekar på att det finns behov av insatser som utjämnar skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor. Alla unga ska ges likvärdiga förutsättningar, det ska inte spela någon roll var de bor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Abdi Botan, Hawo
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Bezabih Assefa, Malefia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i vården: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Språkbarriärer är en utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors professionella ansvar är att förmedla korrekt, lämplig och tillräcklig information till patienten. Det har visat sig att sjuksköterskor haft svårighet att tillgodose en personcentrerad och säker vård när språkbarriärer förelåg. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdi, Isabella
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Siverling, Johanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hur arbetar skolor förebyggande och åtgärdande med mobbning och kränkande behandling som sker på sociala medier?: En kvalitativ studie med skolkuratorer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet har idag blivit en stor och stark social mötesplats för ungdomar. En stor del av deras kommunikation sker idag genom olika sociala forum som exempel Facebook, Twitter och Youtube. Internet skapar utrymme för frihet och uttryck. Å andra sidan kan det negativa med de olika sociala forumen vara att ungdomar kan fara illa genom att integriteten kränks på olika sätt. Trots att internet kan vara ett sätt för ungdomar att umgås på och därmed en social arena kan alltså risken för mobbning och kränkande behandling förekomma. Då människor i större utsträckning har tillgång till internet och mobiltelefoner resulterar det vidare till att mobbning och kränkande behandling som sker på nätet följer offret överallt i den dagliga tillvaron. Detta kan resultera i att nätmobbningen och nätkränkningen inte enbart sker på fritiden utan följer även med ungdomarna in i skolans värld. När denna typ av mobbning och kränkande behandling följer ungdomen in i skolans värld har skolan enligt lag skyldighet att agera. Hela skolans personal, föräldrar och elever är involverade i arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling. Det krävs även att hela elevhälsan är delaktiga och där är nyckelpersonen, skolkuratorn. Utifrån detta är vårt syfte och vår ambition med denna studie att undersöka hur skolkuratorer i skolan hanterar problematik (mobbning, kränkande behandling, trakasserier samt diskriminering) som uppkommer på grund av sociala medier. Detta kommer att ske genom åtta kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Urvalet har begränsats till Norrort i Stockholm, där åtta grundskolor slumpmässigt valts ut. Vidare har även en intervju med en projektledare från organisationen Friends ägt rum. Studien bygger på tankarna bakom primär, sekundär och tertiär brottsprevention. Teorin som använts för att analysera resultatet är Sulers ”The online disinhibition effect”.

  Huvudslutsatserna i studien är att mobbning som sker på sociala medier är ett svårt problem för skolkuratorerna att arbeta med. Skolkuratorerna uttrycker att det oftast inte handlar om mobbning utan om att personen istället utsätts för en kränkande behandling, detta då eleverna inte tänker sig för när det uttrycker sig på internet. En annan slutsats är att skolkuratorerna inte skiljer på traditionell mobbning och mobbning som sker på sociala medier och att deras förebyggande arbete är väldigt generellt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abdi, Samar
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Stang, Inka Emese
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hur är det att leva med stomi: ett förändrat liv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns flera sjukdomar som kan orsaka att en person behöver gå igenom en stomioperation. De personer som går igenom en stomioperation kan behöva anpassa sitt liv utifrån nya förutsättningar. Att få adekvat information, stöd och omvårdnad från sjuksköterskan kan vara till en stor hjälp för de personer som nyligen fått en stomi.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att leva med stomi.

  Metod: En litteraturöversikt utfördes där elva vetenskapligt granskade artiklar söktes fram i tre databaser. Artiklarna analyserades, granskades och sammanställdes. Skillnader och likheter som framgått i tidigare forskningen eftersöktes och bildade underlaget till resultat.

  Resultat: Fyra teman identifierades: Det första var Livsförändringar, den andra Sexualitet och intimitet, den tredje Stöd från sjuksköterskor och närstående och den sista Acceptera att leva med stomi.

  Diskussion: I ljuset av Katie Erikssons teorier gällande vårdrelationer och hälsa bör aspekter som lidande och medvetenhet om att ökad kunskap och förståelse om människors egna upplevelser, känslor och tankar bidrar till att främja hälsan och lindra lidandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abdirahman Ahmed, Amina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hoffmann Cardenas, Gisela
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av palliativ vård i livets slutskede: en litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abdirashid, Samsam
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Mohamed, Hawo
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att vara närstående till en person med alzheimers sjukdom: en litteraturöversikt2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar individen med sakta smygande symtom och påverkar det kognitiva, framförallt minnet. Diagnosen gör att personen ofta inte kan klara av vardagen, vilket innebär ett stort ansvar för närstående. Sjuksköterskans uppgift är att ge stöd till både anhöriga och närstående.

  Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom.

  Metod: Metoden var en kvalitativ litteraturöversikt som är baserad på nio vetenskapliga artiklar som är hämtade från PubMed och Cinahl Complete.

  Resultat: Analysen resulterades i fyra huvudfynd: Närstående erfarenheter av att ta hand om den sjuke, vilket visade att en del saknade erfarenheter och att det var en stor påfrestning att ta hand om den sjuke. Svårigheter att kunna balansera sin vardag, vilket visade att närstående hade svårt att balansera mellan det sociala livet och livet i hemmet. Bristande kunskap, vilket visade stor brist på kunskap att ta hand om den anhörige. Brist på egen tid och återhämtning, vilket visade att närstående inte fick tid för återhämtning vilket gav negativa effekter på närståendes hälsa.

  Sammanfattning: Närstående som vårdar en person med Alzheimers sjukdom drabbas av både psykisk och fysisk belastning. Ett multiprofessionellt team som kan stödja och öka kunskapen hos närstående kan minska negativa upplevelser och ge trygghet i vårdandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abdisalam Mohammed, Muna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Musse, Ladna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda migranter: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Migrationen inom Europa har ökat de senaste åren vilket leder till att många migrerar och söker asyl i andra länder. Denna typ av migration kallas för påtvingad migration vilket är oplanerad Syftet är att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda migranter. Det genomfördes en litteraturöversikt enligt Fribergs metod. Arbetet är baserad på tio vetenskapliga artiklar som är hämtat från databaserna CINAHL, PubMed och Medline. Alla vetenskapliga artiklarna är Kvalitativa för att få fram upplevelser. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod. Resultatet redogör i fem teman. Där första teman är språksvårigheter andra teman är kulturella skillnader, tredje teman är hälso-och sjukvårdspersonalens upplevelse av psykisk ohälsa hos migranter, den fjärde teman är vårdrelation och den femte teman är vårdpersonalens kunskaper. Resultatet visade att hälso-och sjukvårdspersonalen   upplevde svårigheter med kommunikation, samt att det var svårare för dem att skapa relation med flyktingarna jämfört med andra patienter. Kulturella skillnader var också en utmaning som personalen upplevde, på grund av olika kulturella skillnaderna som uppstår var det svårt för vårdpersonalen att vårda patienterna. Vidare diskuteras resultatet med anknytning till Katie Eriksson lidande teori. 

 • 15.
  Abdollahi, Nadima
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kanleda till en rad farliga komplikationer. Diabetes typ 2 är ett globalt hälsoproblem och en långtidssjukdom vilket kan medför allvarliga konsekvenser för individen samt enorma kostnader för samhället. För att personer med diabetes typ 2 ska kunna minska framtida komplikationer, är det viktigt att dessa personer accepterar sjukdomen, lär sig om sjukdomen samt får utbildning om egenvård. I det här sammanhanget blir sjuksköterskans roll ännu mer viktig i att utbilda patienter med diabetes typ 2 om egenvård samt uppmuntra den enskilde i att delta i sin vård och för att främja sin hälsa.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts enligt Friberg och databaserna CINAHL Complete och PubMed användes i sökningen för att hitta vetenskapliga artiklar. Nio vetenskapliga artiklar valdes för att använda i resultatet och identifiera teman. 

  Resultat: I resultatet identifierades 4 teman;Att känna rädsla och oro för framtiden, Motivationens betydelse för att hantera sin sjukdom, Behovet av stöd från familj-, hälso- och sjukvårdspersonal och Betydelsen av vårdrelationenför egenvård.

  Slutsats: Socialt stöd (familj, vänner, släkter) och en godvårdrelationmed hälso- och sjukvårdpersonal är viktiga faktorer för personen med diabetes typ 2 för att få motiv delta i vården, främja förmåga att hantera sin sjukdom, utföra egenvård angående diabetes typ 2 och uppleva välbefinnande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abdolmaleki, Zahra
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Deprimerade patienters erfarenheter av bemötande från vårdpersonal2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en folksjukdom som orsakar stort lidande för dem som drabbas och deras närstående. Sjukdomen underdiagnosiseras på grund av samsjuklighet med fysiska sjukdomar. Ökad kunskap om depression krävs för att kunna främja ett bra bemötande av patient från vårdpersonal.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienten med depression upplever bemötande från vårdpersonal.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar som analyserades i enlighet med Friberg. Tio kvalitativa studier hämtades från CINAHL, PsycINFO och PubMed. Som en teoretisk utgångpunkt användes Rosemarie Rizzo Parses omvårdnadsteori.

  Resultat: Resultatet presenterades i två teman och sex underteman. Det första huvudtemat är relation till vårdpersonalen med tre underteman: delaktighet, information, delaktighet och behandling och tillgänglig vård. Det andra huvudtemat är interaktion med vårdpersonal med tre undertemat: kommunikation, upplevelse att bli lyssnad på och kompetent och närvarande personal.

  Diskussion: Resultat diskuteras utifrån Rosemarie Rizzo Parses teori och även tio vetenskapliga artiklar, med syfte att visa att deprimerade patienter som känner brist på tillit, engagemang från vårdpersonalen samt brist av god behandling och kontinuitet haft dåligt erfarenheter av bemötande med vårdpersonal. Det krävs en ömsesidig relation mellan patienter och vårdpersonal för att patienterna kunna ha en bra upplevelse med vårdpersonalen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abdul, Amina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Grace, Osamwonyi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abdullah, Ali
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Briese, David
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelse av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som ökar i världen. Behandlingen för diabetes kan vara både medicinsk och livsstilsförändringar, till exempel som fysisk aktivitet och en hälsosammare kost. Kosten har en stor betydelse när det kommer till behandlingen av diabetes. 

  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2.  

  Metod: Metoden är en litteraturöversikt med ett systematiskt urval av artiklar från två databaser Pubmed och Cinahl Complete. Sökorden som användes vid databassökningarna är diabetes mellitus, type-2, diet, attitude, experience och management. Valda artiklar är från åren 2017–2020. Samtliga resultatartiklar använder sig utav en kvalitativ metod. Vid analys av metoden tillämpades Fribergs metodanalys och som teoretisk utgångpunkt tillämpades Roys teoretiska perspektiv. 

  Resultat: Resultatet visade att familjen hade stor påverkan på hur och vad som åts. Att ha familjen som stöd har visat vara en stor betydelse för familjemedlemmen som har en diabetessjukdom. I många kulturer som är studerade har familjen värnats väldigt högt. Det har även varit skillnader på kosten runt om i världen, en del har ätit friterad kost trots att det inte är en diabetisk diet. Kostnaden har även spelat en stor roll över vilka tillgångar som har funnits. 

  Slutsats: Patienters erfarenheter av kosten vid diabetes typ 2 visar att kostråd bör baseras på olika teman. Dessa teman är kultur, kunskap, familj och ekonomi. De olika temana har betydelse för hur individerna hanterar sin diabetessjukdom utifrån deras kosthållning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Abdulle, Ayaan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Berhe, Afewerki
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett skadligt ingrepp där delar av kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras utan medicinskt syfte. Idag finns så många som över 200 miljoner kvinnor och unga flickor som gått igenom någon form av könsstympning. Ingreppet är fäst vid kulturella värderingar, trosuppfattningar och sociala mönster.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor.

  Metod: En litteraturöversikt som innefattar två kvalitativa och åtta kvantitativa vetenskapliga artiklar. Informationssökningen gjordes på databaserna CINAHL Complete och Pubmed. Artiklarna granskades och analyserades enligt Fribergs metod.

  Resultat: Resultatet visade att de flesta sjuksköterskorna i studien hade varierande kunskaper och medvetenhet om KKS. Majoriteten av sjuksköterskorna visste att KKS hade skadliga konsekvenser. Kulturella, religiösa, sociala och sexuella faktorer tillskrevs som skäl för utövandet av KKS. En del av de hade en inställning på att vilja utföra KKS. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien var motvilliga att låta sina döttrar genomgå KKS. Som en strategi för att eliminera KKS hade många åsikten att lagen mot KKS skulle tillämpas strikt.

  Diskussion: Litteraturöversikten diskuteras med Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som grund. Diskussionen tar upp vikten av att ha förståelse för kulturella skillnader och anpassa omvårdnaden på ett sådant sätt att kvinnans perspektiv är väl sedd utan att sjuksköterskor behöver utföra kvinnlig könsstympning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Abdulle, Hawa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vagland-Karseland, Helen
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Svårigheter för sjuksköterskan att vidmakthålla autonomi för äldre människor med demenshandikapp2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Abdulrahman, Daria
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Khalighi, Shabbo
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "...Jag har äntligen hittat hem!": En kvalitativ studie om hur medlemmarna i organisationen Unga KRIS uppfattar organisationen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker kopplingen mellan individ och sociala nätverk, det vill säga vilka sociala krafter och sociala mekanismer är verksamma i mötet mellan individen och gruppen, och hur man kan förklara och se på denna relation med målet att förstå denna koppling. Genom den kvalitativa metoden, baserad på intervjuer av sex medlemmar inom organisationen Unga KRIS, undersöker vi de verksamma sociala processer unga medlemmar genomgår och som motiverar dem som har befunnit sig utanför det förväntade, konforma och reguljära samhället, att komma att inkluderas i det reguljära samhället och hur detta kan förklaras. Studien visar att organisationen genom hög tillgänglighet, öppenhet, kunskap om ungdomarnas behov, gott bemötande och utbud av meningsfulla aktiviteter, har skapat en trygg arena för att unga medlemmarna ska kunna utvecklas och därmed återfinna sin plats i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Abel, Anna-Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Sophiahemmet Högskola.
  Vestling, Fanny
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede: en integrerad litteraturstudie2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innebär en holistisk och personcentrerad vård som syftar till att minimera lidande och främja livskvalitet vid livshotande sjukdom. De flesta människor avlider i en verksamhet där minst en sjuksköterska är verksam och ansvarar för personen. Detta innebär att den grundutbildade sjuksköterskan genom sin utbildning behöver förberedas på att vårda människor i livets slutskede. Sjuksköterskornas föreställningarna har en direkt inverkan på den palliativa vårdens kvalitet.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede.

  Metod: En integrativ litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt. Studien genomfördes med mixad metodik där både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades och syntetiserades.

  Resultat: I den integrativa syntesen framkom tre övergripande teman. Det första temat var föreställningar inför att möta döden. Studenterna föreställde sig överlag att det var meningsfullt och givande att vårda döende patienter. Dock fanns en osäkerhet och rädsla kring att vårda en döende patient. Det andra temat var föreställningar om att samtala om döden. Studenterna ansåg att det var viktigt att samtala med patient och närstående samtidigt som de kände sig obekväma att prata om döden, då det fanns föreställningar om att de kunde säga fel saker. Det tredje temat var föreställningar om den egna förmågan. Det uppstod en ambivalens mellan studenternas ideal och deras förmåga. De ville göra gott och vara starka inför patienten men upplevde att de inte var vuxna för uppgiften.

  Slutsats: Sjuksköterskestudenter i olika länder vill gärna kunna ge god omvårdnad i livets slutskede. Dock upplever studenterna rädsla och osäkerhet att möta och vårda människor i livets slutskede på grund av bristande kunskap och erfarenhet i palliativ vård. Utbildning, teoretisk så väl som verksamhetsförlagd, är viktig för att sjuksköterskestudenterna ska kunna ge en god palliativ vård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Abied, Juoell
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Eriksson, Linda Louise
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelser vid missfall och deras efterfrågade stödinsatser: En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missfall är ett vanligt förekommande fenomen i vårt samhälle. I Sverige rapporteras varje år att cirka 17 % av alla gravida kvinnor genomgår missfall. För många kvinnor är missfall en omtumlande händelse i livet som ofta har en djup emotionell påverkan. Missfall är till stor del ett ämne som är tabubelagt att samtala om i vårt västerländska samhälle. Därför har sjuksköterskor en viktig roll i det emotionella stödet till dessa kvinnor, vilket innebär en utmaning i Sverige eftersom vårdtiden för kvinnor som genomgått ett missfall är mycket kort, ofta begränsad till ett dygn.Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att belysa kvinnors rapporterade upplevelser av missfall samt vilka stödinsatser de efterfrågar.Metod: Litteraturstudien är baserad på tolv vetenskapliga originalartiklar varav tio stycken hade kvalitativ ansats, en hade kvantitativ och en hade mixad ansats.Resultat: I studien framkom det att upplevelsen av missfall är individuell. Hur kvinnor upplever sitt missfall är till stor del sammankopplat med kvinnans tankar runt sin graviditet. Om kvinnan har börjat fantisera om sitt barn och börjat identifiera sig med en ny identitet som mor, kan ett missfall framkalla komplexa känslomässiga reaktioner. Många av kvinnorna påtalade brister i bemötandet från sjukvården, vilket hade en betydande roll för hur de upplevde missfallet. De efterfrågade mer bekräftelse och ett mer humanistiskt bemötande och vårdande, samt uppföljningar. Studien visade även att kvinnor upplever att de närstående är viktiga stödfaktorer för dem under missfallet.Diskussion: Resultatet visade att det föreligger brister inom vård av kvinnor som genomgått missfall, framförallt genom att kvinnornas emotionella behov inte blir tillgodosedda. Sjuksköterskor som arbetar inom gynekologiska enheten behöver en ökad kompetens och beredskap i vårdandet av kvinnor som genomgår missfall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Abo-azaz, Mari
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Magan, Sahuur
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. Personer med demenssjukdom behöver trygghet i sin vardag, vilket blir en viktig uppgift för sjuksköterskan. I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan sträva efter att öka välbefinnandet hos patienter. I detta fall utforma omgivningen i matsalen utifrån patienters förutsättningar.

  Syfte: Att beskriva måltidsmiljöns utformning och hur den påverkar personer med demenssjukdom.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Elva kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts till studien. Artiklarna har valts ut från databaserna CINAHL och PubMed som svarar på syftet. Artiklarna analyserades enligt Fribergs analysmetod för att kunna slutföras som material till resultatet.

  Resultat: Resultatet redovisas utifrån ett tema; omgivningen kring patienter när de äter och tre subtema; musikens betydelse vid måltidssituationen; belysningens betydelse vid måltidssituationen; betydelsen av en hemlik matsal. Dessa beskriver olika resurser som visade sig öka välbefinnandet hos patienter med demenssjukdom.

  Diskussion: Måltidsmiljön hade en stor inverkan på personer med demenssjukdom. Omgivningen i matsalen anpassades utifrån patientens förutsättning. Den förändrande måltidsmiljön ökade patientens välbefinnande. Hemlik miljö, lugn bakgrundsmusik och tillräcklig belysning under måltiden hade en stor betydelse för patienten. Den positiva effekten kunde bidra till ökat kaloriintag och minskad negativ beteende hos patienter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Abobaker, Amona
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Solak, Hülya
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Mäns våld mot kvinnor: en kvalitativ studie om våldsformer och förklaringsmodeller bakom våldet utfört av etniskt svenska män och invandrarmän2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Abou-Samra, Zarifa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Schizofreni utifrån ett patientperspektive: En litteraturöversikt om patienters subjektiva upplevelser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som kan medföra fysiska, psykologiska och sociala problem för den drabbade och påverkar patientens livskvalitet negativt. Det finns bristande kunskaper i bemötande av personer med schizofreni. Patienters subjektiva upplevelser bli ofta förbisedda trots att de har stor betydelse i vården och patienters liv. En bättre förståelse för patientens upplevelser kan leda till bättre bemötande och förändrade negativa attityder, och därmed blir det möjligt att ge den vård och det bemötande personer med schizofreni behöver.

  Syfte: Att beskriva patienters subjektiva upplevelser av att leva med schizofreni.

  Metod: En litteraturöversikt grundad på tio kvalitativa studier som hittades i databaserna: PsycINFO, PubMed och CINAHL. Studierna bearbetades och analyserades med metasyntes och gemensamma teman identifierades.

  Resultat: Fem huvudteman identifierades: schizofreni är en komplicerad sjukdom med svåra symtom, upplevelser av diagnos och behandling, svåra emotionella upplevelser under barndomen, betydelse av sociala relationer för återhämtning och god insikt och acceptans är nyckeln till återhämtning.

  Diskussion: Patienters subjektiva upplevelser skiljer sig markant från de objektiva observationerna och vårdpersonalens uppfattningar. Förändrade attityder om schizofreni i samhället och mellan vårdpersonal kan bidra till empatiskt och bättre bemötande vilket kan främja livsvillkor för personer med schizofreni. Mer kvalitativ forskning och bättre utbildningar om patienters subjektiva upplevelser behövs.

 • 27.
  Abrahamsson, Fanny
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Elmersson Björklund, Sara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  När smärtan är ständigt närvarande: En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med långvarig smärta2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande i Sveriges befolkning. Smärtupplevelsen är individuell och påverkas av många dimensioner i livet. Långvarig smärta är svår att bedöma och lindra, den kan skapa ett lidande. Att lindra lidande och främja hälsa hos dessa personer är en viktig men inte alla gånger lätt uppgift för sjuksköterskan. Därför är det nödvändigt med insikter i hur det är att leva med långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att leva med långvarig smärta. Metod: En litteraturstudie har använts. Studien baseras på tio kvalitativa artiklar som granskats och analyserats med influens av Forsberg och Wengström (2013) samt Friberg (2012). Det vetenskapliga underlaget är hämtat ur databaserna CINAHL och PubMed och är publicerat år 2000-2013. Resultat: Tre huvudteman med subteman representerar resultatet. Första huvudtemat, Känsla av att livet är begränsat, beskriver de negativa förändringar som smärtan leder till, gällande fysiska, psykiska och sociala aspekter. Andra huvudtemat, Strävan efter att bemästra den långvariga smärtan, visar hur varierande strategier används för att bemästra den långvariga smärtan. I tredje huvudtemat, Kampen för att bli betrodd i sitt lidande, framträder smärtans osynlighet som problematisk, misstro i kontakt med närstående och vårdgivare förekommer. Diskussion: Resultatet knyts an till Erikssons omvårdnadsteori om lidande. Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande diskuteras. Försök att lindra, liksom anpassningen av livsmönster och förmågan till försoning belyses. Ensamhet och avskildhet diskuteras samt vikten av att få tid och rum att lida. Omgivningens roll i lidandet samt hur vårdlidande kan lindras berörs även.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28. Abrahamsson, Kenneth
  et al.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Katekes för ett lärande arbetsliv2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en bok om en tankeväckande seminarieserie och mötesresa genom arbetsplatslärandets Sverige. Arrangör var forskarnätverket Larena i samarbete med NTG-Lär och Arbetsmiljöforum.

  Seminarieserien Arbetsplatsen som lärsystem – en utmaning för Sverige började som en idé i en hängmatta. Den blev sedan en nästan tvåårig seminarieserie – en lärstafett – där lärande i arbetslivet belystes utifrån olika teman. Syftet var att samla arbetslivsaktörer och andra intresserade för att genom samtal och reflektioner sätta lärande och kompetensutveckling i fokus för politiker och arbetsmarknadens parter och väcka nytt liv i diskussionen om kompetensutveckling i arbetslivet. Vilka krav ska man till exempel ställa på arbetsorganisation för att främja arbetsplatslärandet? Hur ska sambandet se ut mellan lön och lärande? Kan man certifiera arbetsplatser som främjar lärande? Frågorna var många.

   I bokens första del berättar arbetslivsjournalisten Gunhild Wallin om hur mötesresan avlöpte. I andra delen utvecklar Kenneth Abrahamsson idéer om hur lärandet i arbetslivet kan främjas i dialog och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, staten och den enskilde. (Abstract från förlagets hemsida)

 • 29.
  Abreham, Negasi
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelser av att leva med fibromyalgi: En litteraturöversikt2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Fibromyalgi är en kronisk smärtsjukdom som främst påverkar muskler och leder. Diagnosen kräver tre månaders smärta och minst elva ömma punkter på kroppen. Utöver smärtan kännetecknas sjukdomen av trötthet och sömnsvårigheter. Globalt lider 2-6 procent av fibromyalgi, och av dessa är 80-90 procentkvinnor. Orsakerna till sjukdomen är inte helt klara. Det krävs flera vårdbesök för att diagnostisera sjukdomen, vilket leder till olika behandlingar och tester för att hantera symtomen.

  Syfte Syftet är att belysa personers upplevelse av att leva med fibromyalgi.

  Metod I översikten användes Fribergs metodologiska ramverk (2022) för en systematisk litteraturöversikt. Det innebär att sammanfatta och analysera befintlig forskning inom ett specifikt område med noggrann granskning och vetenskaplig ansats för att belysa ett aktuellt problemkomplex.

  Resultat Resultatet lyfte fram smärta och trötthet som centrala hinder för arbetslivet och vardagsuppgifter. Dessa utlöste ofta depression och påverkade starkt den mentala hälsan. Utöver detta påverkade tillståndet även familjeliv och identitet negativt. Särskilt tydligt var stressen på arbetsplatsen och den ekonomiska osäkerheten. Tre huvudteman framkom, Fångad av smärta och trötthet, Kampen mot nedstämdhet och identitetsförändringar och Familjens roll och sociala utmaningar.

  Slutsatsen Personer drabbade av fibromyalgi lider av smärta, trötthet och psykisk påverkan, vilket påverkar arbete, identitet och familj. Det innebär att de behöver samhällets och hälso- och sjukvårdens stöd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Abu Jalalah, Amira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kader, Lana
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Upplevelsen av att leva med Diabetes Mellitus typ 2: en utmaning i livet: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Achourpour, Nina
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Registered nurses’ experiences of caring for women in Jamaica who have been exposed to intimate partner violence: A qualitative study2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld mot kvinnor är ett problem som påverkar kvinnor globalt. På grund av den höga andelen kvinnor som utsätts för våld i nära relation är det nästan omöjligt att inte möta dem i den vardagliga vårdverksamheten. Våld i nära relation är komplext eftersom det berör fysiskt våld samt känslomässiga, sexuella, ekonomiska och materiella aspekter av övergrepp. En del av dessa våldsutsatta kvinnor uppsöker vård, och här ligger sjuksköterskans ansvar att reagera. Trots rutiner kring våld i nära relation, kan sjuksköterskor stöta på utmaningar vid mötet med dessa kvinnor i praktiken. Detta är särskilt utmanande i Jamaica, där det rapporteras att det förekommer höga siffror av våld i nära relation, men där olika faktorer inklusive begränsade resurser, sociala och kulturella normer kan begränsa möjligheterna för sjuksköterskor att stödja dessa kvinnor. På grund av begränsad tidigare forskning om ämnet i Jamaica finns det ett behov av ökad kunskap och förståelse om hur sjuksköterskor i Kingston, Jamaica upplevde den vård de ger och hur den påverkar dem. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Acici, Bahriye
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Gräsvik, Susanne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Välbefinnande hos cancerpatienter inom palliativ vård2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Acin, Helin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Jonasson, Hanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Fysisk aktivitet vid fatigue: En litteraturöversikt om fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor med bröstcancer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabbas av som kvinna. Många kvinnor upplever biverkningar från bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste biverkningarna är fatigue som kan upplevas i olika dimensioner. Sjuksköterskan har en viktig roll att informera, stödja och motivera patienten till att utföra egenvård före, under och efter bröstcancerbehandling.

  Syfte: Belysa olika former av fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor vid behandling av bröstcancer. 

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes där elva kvantitativa studier valdes ut. Databaserna som användes var PubMed, MEDLINE with Full Text och ProQuest Nursing & Allied Health Database. Artiklarna har granskats, diskuterats och sammanfattats för att sedan kunnat urskilja likheter och skillnader.

  Resultat: Det framkom att utförandet av fysisk aktivitet i olika former hade en påverkbar effekt för att minska fatigue hos kvinnor vid behandling av bröstcancer. Resultatet ledde fram till en huvudrubrik: Fysisk aktivitet som bidrar till minskad fatigue med tre underrubriker: Aerob fysisk aktivitet, Kombination av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet samt Promenader som fysisk aktivitet.

  Diskussion: Utgår från fyra rubriker: Den fysiska aktivitetens upplägg och struktur, Hinder för att utföra fysisk aktivitet, Känslan av att utföra fysisk aktivitet och Sjuksköterskans stödjande funktion. Innehållet har diskuterats tillsammans med Dorothea E. Orems teori om egenvård, samt ny tillförd kvalitativ data.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Adam, McCarthy
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Johan, Armasson
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av andlighet vid livets slutsskede: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Adan, Mona
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Mohamud, Farhia Abi
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2: en litteraturöversikt2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en folkhälsosjukdom som finns runt om i världen. Diabetes är en sjukdom som kan bli livshotande om patienten inte får sjukvård. Den klassas som en icke-smittsam folksjukdom, förutom de kroppsliga skadorna som DMT2 kan det även orsaka ekonomiska svårigheter för patienten samt för hälso- och sjukvården. DMT2 sjukdomen påverkar patienten negativt då de orsakar dagliga problem. Långsiktigt kan det även bidra till komplikationer och för att kunna förebygga behöver patienten kunskap kring sjukdomsinsikten samt riskfaktorer som kan uppstå och vilken behandling som kan vara effektiv för deras livskvalité.

  Syfte: Att beskriva hur personer med diabetes typ 2 upplever sin egenvård.

  Metod: Översikten för litteratursökningen gjordes med hjälp av två databaser Cinahl Complete och PubMED där ett urval av 11 styckna vetenskapliga artiklar som är inriktade i kvalitativ metod valdes ut.

  Resultat: Litteraturöversikten visar på 4 huvudområden: hantering av blodsockervärdet, kosthantering, fysisk aktivitet och stöd.

  Slutsats: I litteraturöversikten har författarna kommit fram till att patienter med diabetes typ 2 behöver mycket stöd både hälso- och sjukvården men även från närstående och vänner. I litteraturöversikten finner författarna även att levnadsvanorna har en stor inverkan på patienterna om de utför en livsstilsförändring som gynnar de kan de leva ett liv av kvalité.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Adem, Abdulwassi
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Maruffi, Ghomri
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Anhörigas upplevelser av vård av en person med demenssjukdom och stödåtgärder för anhörigvårdare2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Adestedt, Mattias
  et al.
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Karimi, Monavar
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Föräldrars erfarenhet av att ha barn med diagnosen ADHD: En Litteraturöversikt2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund ADHD är en neuropsykiatrisk sjukdom som skapar svårighet med impulsivitet, hyperaktivitet och koncentration. Barn med denna diagnos har stor risk att hamna i ett flertal ogynnsamma situationer. Inom vården läggs stort fokus av sjuksköterskan på barnet i sig, men ofta glöms föräldern i situationen bort. ADHD är en livsomställande diagnos för alla inblandade där föräldrarna också är i behov av stöd, för sig själv men även för barnet med ADHD.

  Syfte Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att ha barn med diagnosen ADHD.

  Metod En litteraturöversikt som utgår utifrån tio vetenskapliga originalartiklar båda kvalitativa och kvantitativa forskningar.

  Resultat Resultatet i litteraturstudien visas i tre teman respektive underteman: Tema 1: föräldrars handlande gentemot barnen utifrån kunskap och strategier. Tema 2: påverkan på familjen och det sociala livet för föräldern som delas till två underteman: Familjestrukturens påverkan av barn med ADHD och påverkan på möjlighet och trygghet i det sociala livet. Tema 3: dagliga påfrestning som påverkar föräldralivet och delas till tre underteman: Stress, föräldrars psykiska hälsa och saknad stöd och hjälp.

  Slutsats Resultaten i litteraturstudien visar att upplevelsen av att ha barn med diagnosen ADHD i föräldrars liv var krävande, utmanade och stressande samt påverkade föräldrars sociala, fysiska och psykiska hälsa. Det visar att barn med ADHD påverkade familjestrukturen, hushållsekonomi och föräldrars jobb. Att vårda barn med ADHD var inte lätt för föräldrars sociala liv och skapade rädsla, oro, otrygghet och känsla av att vara otillräcklig samt inkompetenta för att ta hand om sitt barn. Det framkom också att föräldrar upplevde stigmatisering och isolering från människorna i samhället och anhöriga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Adilagic, Selma
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Erici, Jennifer
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hopp hos patienter i palliativ vård: En deduktiv litteraturstudie med modellen de 6 S:en som utgångpunkt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: In previous studies on the subject hope it has been revealed that hope is an important condition for the experience of health, quality of life and well-being. In the literature hope is described as a great support in life that is vital for a person's life and for how the person manages to become afflicted with a fatal disease. Within palliative care the 6S: s is a person-centered model for care that is directed towards the promotion of patient´s participation, relief from suffering and enablement of well-being and support of the patient and his or her family members. Aim: To describe how patients find hope in their situation in palliative care, and to examine whether there is an interaction between the different dimensions of 6 S: s model and with patients' experiences of hope. Methods: This degree project is literature study. Analysis was made using a deductive analysis with the 6 s:n theory as a theoretical reference frame. Results: The patients were hoping for cure, to live with hope, symptom management and they found hope in activities, symbols and metaphors, dreams and fantasies, humor, spirituality, self-determination, control, relationships, strategies and goals. After the result analysis to this degree project it appeared that all factors of hope corresponded with the dimensions of the 6 S: s: Self-image, Self-determination, Social relationships, Symptom relief, Context and Strategies. Discussions:It has been found that to have hope is important for patients in palliative care as it enables them to deal with their situation and experience meaning, well-being and safety at end of life. It has also been demonstrated that there is an interaction between the different dimensions of 6 S: s model and patients' experiences of hope. Thus, the model can be assumed to facilitate a more systematic way to integrate conversations about hope and accordingly to promote hope among patients in palliative care.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Adler, Åsa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Karhunen, Jennifer
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Interaktion mellan sjuksköterska och familj med en kritiskt sjuk förälder: sjuksköterskans stöd till barnet i familjen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Adman, Heléne
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Wursé, Linn
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Möjligheter och hinder i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med svårläkta sår2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Adolfsson Blomqvist, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Strömsén, Emmy
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vårdpersonals erfarenheter av patienter med demenssjukdom som vårdas palliativt: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många äldre personer drabbas av olika former av demenssjukdomar. Om personerna inte drabbas av annan dödlig sjukdom kommer demenssjukdomen i sig slutligen leda till döden. Palliativ vård är ofta förknippat med cancer- och hjärt- och kärlsjukdomar men allt mer börjar den palliativa vården introduceras även för patienter med demenssjukdom. Då demens ofta leder till kommunikationssvårigheter uppstår det problem i att ge en god personcentrerad vård i livets slutskede.

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals erfarenheter i det palliativa vårdandet av patienter med demenssjukdom inom äldreomsorgen.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar på databaserna CINAHL complete, Pubmed och Ageline. De utvalda artiklarna bestod av åtta kvalitativa studier och två tvärsnittsstudier. Analysen genomfördes utifrån Fribergs analysmetod.

  Resultat: I resultatet beskrivs Tillämpning av palliativ vård för patienter med demenssjukdom, vårdpersonalens upplevelse av symtomlindring, vikten av god kommunikation och hinder och möjligheter för god palliativ vård. Det framkom att det kunde upplevas svårare att bedöma när en patient med demenssjukdom är i behov av palliativ vård än vid andra sjukdomstillstånd. Detta resulterade även i att vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal var av stor betydelse för igenkänning av symtom. Vårdpersonal upplevde att det fanns brister i det emotionella stödet efter att ha vårdat en patient med demenssjukdom palliativt.

  Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras metodens fördelar och nackdelar, valet av artiklar och varför vissa begränsningar har utförts. I resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet i relation till den teoretiska utgångspunkten De 6 s:n. Kopplingar till personcentrerad vård belyses i resultatdiskussionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Adolfsson, Karin
  et al.
  Göteborgs universitet; Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län.
  Kreicbergs, Ulrika
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, PFC. Karolinska institutet.
  Bratthäll, Charlotte
  Länssjukhuset i Kalmar.
  Holmberg, Erik
  Göteborgs universitet; Region Västra Götaland.
  Björk-Eriksson, Thomas
  Göteborgs universitet; Region Västra Götaland.
  Stenmarker, Margaretha
  Göteborgs universitet; Region Jönköpings län; Linköpings universitet.
  Referral of patients with cancer to palliative care: Attitudes, practices and work-related experiences among Swedish physicians2022Ingår i: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 31, nr 6, artikel-id e13680Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This study aimed to explore the attitudes, practices and work-related experiences among Swedish physicians regarding the referral process, integration and transition between oncology care and palliative care (PC).

  METHODS: A cross-sectional online survey was performed with a study-specific questionnaire in 2016-2017 in south-eastern Sweden. Physicians working with cancer patients within surgical specialties, medical specialties and paediatric oncology participated.

  RESULTS: The vast majority of the 130 participating physicians (99.2%) stated that PC was beneficial for the patient and were positive about early integration of PC (65.5%). Still, only 27.6% of the participants introduced PC at an early stage of non-curable disease. However, paediatric oncologists had a very early introduction of PC in comparison with medical specialties (p = 0.004). Almost 90% of the study population said they wanted to know that the patient had been taken care of by another care facility.

  CONCLUSIONS: Despite the physicians' positive attitude towards early integration and referral to PC, they often acted late in the disease trajectory. This late approach can reduce the patient's opportunity of improving quality of life during severe circumstances. There is a need for in-depth knowledge of the physicians' challenges in order to bridge the gap between intentions and actions.

 • 43.
  Adolfsson, Linda
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Det beror på vilken socialsekreterare du får: En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares syn på kunskapen om NPF i Socialtjänstens arbete med barn och unga2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är en stor del av alla som kommer i kontakt med Socialtjänsten som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Socialsekreterare upplever att de inte har tillräcklig kunskap för att möta den här målgruppen på bästa sätt.

  Syfte: Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka socialsekreterares kunskap om NPF.

  Metod: I denna studie används kvalitativ metod och den har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 4 socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten med barn och unga har intervjuats. Tematisk analys användes sedan för att bearbeta materialet och skapa teman till resultatet.

  Resultat: Resultatet visar att det saknas utbildning om NPF i socialtjänsten, både från socionomutbildningen och från arbetsgivare. Men det visade också att det finns mycket kunskap och erfarenhet som används för att hjälpa den här målgruppen. Det som blev tydligt var dock att det är upp till den enskilda socialarbetaren att utforma sina strategier och att saknas gemensamma arbetssätt vilket leder till en ojämlikhet beroende på vilken socialsekreterare man träffar. Intervjumaterialet analyserades sedan med hjälp av Goffmans teori om Stigma.

  Diskussion: Resultatet visar att kunskap saknas hos socialsekreterare och tidigare forskning visar på samma sak, i Sverige så saknas liknade studier i Socialtjänsten.

 • 44.
  Adolphsson, Niclaz
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Davidsson, Barbro
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Debriefing: sett ur ett sjuksköterskeperspektiv samt dess relevans för omvårdnad2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Adrian, Klara
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vägen upp: hur socionomer hanterar sin arbetssituation och når ett högre välbefinnande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnet i denna studie är egna och informella strategiers betydelse i organisatoriska sammanhang. Empirin baseras på hur socionomer förhåller sig till informella strategier i syfte att bli starkare individer och mer resistenta mot stress. För yrkesutövare inom socialt arbete är stress och ohälsa ett vanligt förekommande fenomen som ofta orsakats av hög arbetsbelastning. Ohälsa på arbetet kan få negativa konsekvenser för det sociala arbetet som utförs. Brist på återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen är vanligt då många verksamheter ställer krav på effektivitet hos socionomer. För att finna utrymme för att hantera stress använder sig därför många av egna tillvägagångssätt för att generera inre välbehag och stabilitet. Åtta intervjuer med socionomer som arbetar på olika sociala verksamheter inom den offentliga sektorn har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för att förtydliga och belysa empirins innehåll är gräsrotsbyråkrati och empowerment. I resultatet beskriver socionomerna varför och hur de använder sig av informella strategier till vardags för att stärka sig själva. Vidare förstås empirin utifrån ramverk som handlar om individens egna resurser och den kontext de befinner sig i. I studien framkommer det att socionomer väljer strategier utifrån att det finns ett behov av tid för återhämtning och att de förespråkar att själva välja strategier utifrån sig själva. De menar att det viktigaste är att välja strategier som är individanpassade, som genererar glädje och som bidrar till känslomässig balans. Kreativiteten sätter gränserna för hur strategierna kan användas och verktygen tycks finnas inom var och en.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Adriazola, Mary Isabel
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kjellström, Thima
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att vara inlagd på flerbäddssal: En litteraturöversikt om hur patienter upplever att vårdas i en flerbäddssal inom somatisk vård.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Att bli inlagt i en flerbäddssal kan få patienterna att få uppleva olika upplevelser

  och deras upplevelser är påverkade av sjukhusmiljö, exempelvis avdelningens

  atmosfär, avsaknad av utrymme och kommunikation. Värdigheten kan bli

  påverkad och kränkt på olika sätt beroende på de olika patienternas

  uppfattningar om värdigheten.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters vistelse i en flerbäddssal.

  Metod: En litteraturöversikt som har baserats på 14 artiklar, varav 13 kvalitativ och en

  kvantitativ studie som hämtats från CINAHL, Medline och PubMed. Resultatet

  sammanställdes i en matris, där likheterna identifierats och nya tema skapades.

  Resultat: Litteraturöversiktens resultat presenteras i fem olika teman. De är följande:

  patienters upplevelser av att vara oberoende, patientens privatsfär, patientens

  delaktighet i att bli placerad i en flerbäddssal, patienters upplevelser av att vara

  med andra och sjukvårdpersonalens bemötande som påverkar patienters

  upplevelser. Det beskrivs hur patienters upplevelser blir påverkade både positivt

  och negativt.

  Diskussion: Författarna diskuterar resultatet utifrån Nordenfelts värdighetsbegrepp, där den

  moraliska resningens värdighet, människovärdighet och den personliga

  identitetens värdighet berörs.

  Nyckelord: Flerbäddssal, patienters upplevelser, värdighet, integritet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Aene, Roya
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Rudzite, Alise
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kvinnors sexuella hälsa i samband med bröstcancer: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Behandlingen medför olika konsekvenser som påverkar kvinnors liv och välbefinnande som kan leda till kvinnors sexuella hälsa, sexualitet samt relation till sig själv och sin partner blir påverkad.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av sexuell hälsa hos kvinnor i samband med bröstcancer.

  Metod: En litteraturöversikt gjordes som innehåller fyra kvalitativa, fem kvantitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad metod. Artiklarna analyserades och granskades enligt Fribergs metod.

  Resultat: Resultatet presenteras i sex temaområden som beskriver upplevelser av sexuell hälsa hos kvinnor med bröstcancer: Förändrad sexuell hälsa, Psykologiska konsekvenser, Kvinnans relation till sig själv och sin kropp, Relationer med partner, Kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal och Fördomar kring bröstcancerbehandling.

  Diskussion: Diskussionen inkluderar en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter, genomförda tillvägagångssätt samt kvalitetsgranskning av resultatartiklar. Vidare i resultatdiskussion diskuteras resultatets fynd utifrån Katie Erikssons teori om lidande samt andra studier och egna reflektioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  af Burén, Julia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Szanto, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med substansmissbruksproblematik: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Substansmissbruk har en negativ inverkan på kroppen och är en bidragande faktor till några av världens alla sjukdomsfall. Drogtillgängligheten har ökat och visar på en uppåtgående trend. Patienter med substansmissbruk som söker vård upplever att deras behov inte tas på allvar. Sjuksköterskornas uppgift i detta är att skapa en så god och effektiv vård som möjligt, där patienterna känner sig delaktiga och respekterade.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med substansproblematik.

  Metod: Litteraturöversikten bestod av tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Samtliga artiklar berörde sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med substansmissbruk. Resultatet har framställt utifrån likheter och skillnader mellan artiklarna.

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor från olika avdelningar hade olika erfarenheter av att ge vård till patienter med missbruksproblematik. Oavsett avdelning hade ingen av sjuksköterskorna någon specifik utbildning inriktad på ämnet missbruk och beroende. Däremot hade sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin, avgiftningscenter samt alkohol- och drogavdelningar mer erfarenhet av att bemöta dessa patienter.

  Diskussion: Diskussionen har utgått ifrån Parses teori Humanbecoming. Den berörde med hjälp av teorin sjuksköterskornas olika erfarenheter och hur vården formas utefter detta. Den avslutades med vilken inverkan utbildningen och vårdmiljön har på vården för patienter med substansmissbruk och beroende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  af Klint, Madeleine
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Jonasson, Paulina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Ovisshet och väntan: Anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Sjuksköterskor har till uppgift att informera anhöriga med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll. Anhöriga har behov av att få information från sjuksköterskor. Studier visar att behovet av information inte tillfredsställs och att anhöriga lider i ovisshet och väntan.

   

  Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor.

   

  Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2006) har gjorts och baserats på nio vetenskapliga artiklar. Likheter i resultaten delades efter innehåll in i teman.

   

  Resultat: Anhöriga vill bli informerade på vardagligt språk, med få medicinska termer och informationen ska vara rak, sanningsenlig och patientnära. De vill inte behöva vänta på att få information, de vill få den kontinuerligt och inte riskera att få motsägelsefull information. Förmedlad information ska syfta till att anhöriga får förståelse för situationen den närstående befinner sig i, utvecklar tillit till sjuksköterskorna och blir delaktiga i vården av den närstående. Dessutom bör förmedlad information lämna utrymme för realistiskt hopp. 

   

  Diskussion: Det händer att sjuksköterskor talar i medicinsk jargong med varandra och då anpassar de inte språket efter de anhörigas förförståelse av sjukvården. Sjuksköterskor bör, således, väga sina ord med större omsorg. Anhöriga söker information från andra källor, vilket ställer högre krav på sjuksköterskor att uppdatera och anpassa sig efter dagens snabba informationsflöde. För att möta anhörigas vilja till delaktighet kan familjeronder öka informationsöverföringen. Anhöriga får där möta människor från olika professioner och ta vara på deras kunskaper om den närstående och på så sätt skapa sig en egen bild över situationen.

   

  Nyckelord: Anhöriga, behov, information, sjuksköterskor                     

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ovisshet och väntan - Anhörigas upplevelser av att bli informerade av sjuksköterskor
 • 50.
  af Winklerfelt Hammarberg, Sandra
  et al.
  Karolinska Institutet; Region Stockholm.
  Björkelund, Cecilia
  Göteborgs universitet.
  Nejati, Shabnam
  Göteborgs universitet.
  Magnil, Maria
  Göteborgs universitet.
  Hange, Dominique
  Göteborgs universitet; Region Västra Götaland.
  Svenningsson, Irene
  Göteborgs universitet; Region Västra Götaland.
  Petersson, Eva‑Lisa
  Göteborgs universitet; Region Västra Götaland.
  André, Malin
  Uppsala universitet.
  Udo, Camilla
  Marie Cederschiöld högskola, Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan Dalarna; Uppsala universitet.
  Ariai, Nashmil
  Göteborgs universitet.
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna.
  Wikberg, Carl
  Göteborgs universitet.
  Westman, Jeanette
  Karolinska Institutet; Region Stockholm; Uppsala universitet.
  Clinical effectiveness of care managers in collaborative primary health care for patients with depression: 12‑ and 24‑month follow‑up of a pragmatic cluster randomized controlled trial2022Ingår i: BMC Primary Care, E-ISSN 2731-4553, Vol. 23, nr 1, artikel-id 198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: In previous studies, we investigated the effects of a care manager intervention for patients with depression treated in primary health care. At 6 months, care management improved depressive symptoms, remission, return to work, and adherence to anti-depressive medication more than care as usual. The aim of this study was to compare the long-term effectiveness of care management and usual care for primary care patients with depression on depressive symptoms, remission, quality of life, self-efficacy, confidence in care, and quality of care 12 and 24 months after the start of the intervention.

  Methods: Cluster randomized controlled trial that included 23 primary care centers (11 intervention, 12 control) in the regions of Västra Götaland and Dalarna, Sweden. Patients ≥ 18 years with newly diagnosed mild to moderate depression (n = 376: 192 intervention, 184 control) were included. Patients at intervention centers co-developed astructured depression care plan with a care manager. Via 6 to 8 telephone contacts over 12 weeks, the care manager followed up symptoms and treatment, encouraged behavioral activation, provided education, and communicated with the patient’s general practitioner as needed. Patients at control centers received usual care. Adjusted mixed model repeated measure analysis was conducted on data gathered at 12 and 24 months on depressive symptoms and remission (MADRS-S); quality of life (EQ5D); and self-efficacy, confidence in care, and quality of care (study-specific questionnaire).

  Results: The intervention group had less severe depressive symptoms than the control group at 12 (P = 0.02) but not 24 months (P = 0.83). They reported higher quality of life at 12 (P = 0.01) but not 24 months (P = 0.88). Differences in remission and self-efficacy were not significant, but patients in the intervention group were more confident that they could get information (53% vs 38%; P = 0.02) and professional emotional support (51% vs 40%; P = 0.05) from the primary care center.

  Conclusions: Patients with depression who had a care manager maintained their 6-month improvements in symptoms at the 12- and 24-month follow-ups. Without a care manager, recovery could take up to 24 months. Patients with care managers also had significantly more confidence in primary care and belief in future support than controls.

1234567 1 - 50 av 5887
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf