Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 51
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna.
  Det demokratiska utanförskapets geografi2022In: Demokratin och delaktigheten: Del 3 av 4 ur antologin 100 år till, Stockholm: Elanders , 2022, p. 34-60Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Centre for Civil Society Research. Högskolan Dalarna.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna.
  Ungas röst: En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val. Under samtal med unga träder också en allvarlig bild fram av att unga inte upplever att samhället finns till för dem eller att politiska företrädare inte lyssnar. De känner sig inte inkluderade.

  Den här rapporten visar att det spelar roll var unga växer upp och bor. Ungas socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med valdeltagande. Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunerna i hela landet. Det visar att skillnader i social jämlikhet riskerar att leda till politisk ojämlikhet. De geografiska skillnaderna i valdeltagande pekar på att det finns behov av insatser som utjämnar skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor. Alla unga ska ges likvärdiga förutsättningar, det ska inte spela någon roll var de bor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ekström, Mats
  et al.
  Örebro universitet.
  Carleheden, MikaelÖrebro universitet.Gidlund, GullanÖrebro universitet.Gustavsson, BerntÖrebro universitet.Horgby, BjörnÖrebro universitet.Ljungvall, LisaÖrebro universitet.Roman, ChristineÖrebro universitet.Wright, Moira vonÖrebro universitet.
  Om demokratins villkor: volym 12006Collection (editor) (Other academic)
 • 4.
  Ekström, Mats
  et al.
  Örebro universitet.
  Carleheden, MikaelÖrebro universitet.Gidlund, GullanÖrebro universitet.Gustavsson, BerntÖrebro universitet.Horgby, BjörnÖrebro universitet.Ljungvall, LisaÖrebro universitet.Roman, ChrsitineÖrebro universitet.von Wright, MoiraÖrebro universitet.
  Om demokratins villkor: volym 22006Collection (editor) (Other academic)
 • 5.
  Gärde, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  ”Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern”2016In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 2016-12-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Hellberg, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Karlsson, MartinÖrebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.Larsson, HannuÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.Lundberg, ErikÖrebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.Persson, MonikaÖrebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling - Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet samlar texter från doktorander och forskare knutna till Forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) vid Örebro Universitet. Antologin erbjuder en mångdisciplinär och omfångsrik behandling av en rad viktiga utmaningar för dagens offentlig verksamhet. I boken behandlas ämnen som korruption, jämställdhet, trygghet, medborgardialog, sjukskrivning och högerextremism. Målsättningen med boken är att skapa en bro mellan inomvetenskapliga debatter, offentlig praktik och politik. Här erbjuds kortare texter som på ett överskådligt sätt angriper praktikrelevanta ämnen utan att göra avkall på den vetenskapliga kvaliteten. Vissa texter erbjuder forskningsöversikter och reder ut oklarheter i teoretiska debatter, medan andra presenterar resultat av empirisk forskning.

 • 7.
  Karlsson, Martin
  et al.
  Örebro universitet.
  Lundberg, Erik
  Örebro universitet.
  Mot medlemslösa partier: Partiföreträdare om orsaker, konsekvenser och strategier kring en svikande medlemskår2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Lundberg, Erik
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Forskning om relationen mellan det civila och offentliga samhället2011In: Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet / [ed] Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Örebro: Örebro universitet , 2011, p. 71-80Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet presenterar en forskningsbakgrund över hur svensksamhällsvetenskaplig forskning har studerat det svenska organisationslivetfrån mitten av 1900-talet till idag. Tillbakablicken illustrerar att begreppetcivilsamhället kan kasta nytt ljus över relationen mellan det civila ochoffentliga samhället och problematisera den samverkan som vi idag ser tarform inom offentlig förvaltning.

 • 9. Lundåsen, Susanne
  En föreningsbaserad demokrati?: ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 10.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Methodological problems with surveying trust2010In: JSM Proceedings, presented at AAPOR 2010. Alexandria, VA: American Statistical Association. / [ed] American Statistical Association, Alexandria, VA, USA: American Statistical Association , 2010, p. 5806-5815Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Voluntary Associations and Local Level Politics: Voluntary Associations as Sources of Political Capital?2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper investigates whether the local political context has an impact on the frequency of contacts between voluntary associations and local politicians. The study contains data from two different surveys, one directed towards the citizens of the four selected municipalities and the other directed towards local voluntary associations and it also contains qualitative interviews with local level politicians. One of the conclusions is that one aspect of political opportunities structures, the stability of the political majority, seems to matter for the perceived outcome of the contacts between voluntary associations and local politicians. With one dominating political party in the local government the local voluntary associations seem to find it more difficult to influence local level politicians.

 • 12.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Örebro universitet.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies. Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Folkhögskolan som myt: Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln uppmärksammas hur nordiska folkhögskoletankar spridits globalt. Möjligheterna att studera denna spridningsprocess med analytiska verktyg från nyinstitutionell organisationsteori diskuteras. Framförallt mytbegreppet bildar utgångspunkt för diskussionen. Utifrån en genomgång och tolkning av internationell litteratur presenteras tre idealtypiska spridningsmönster för folkhög-skoletanken (migration, inspiration och export), vilka illustreras med hjälp av exempel på utbildningsinstitutioner från Japan, USA, Tanzania, Argentina och Bangladesh, och hänvisar till folkhögskolan som förebild. Artikeln uppmärksammar att frågan om hur olika föreställningar om folkhögskolan använts för att legitimera och organisera varierande typer av vuxenutbildningsinstitutioner och verksamheter världen över rönt betydande internationellt intresse, men att den ägnats nästan obe-fintlig uppmärksamhet i svensk pedagogisk forskning. Att studera folkhögskoletan-kens spridning med hjälp av verktyg från nyinstitutionell organisationsteori pekas ut som en möjlig och generativ forskningsingång som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk folkbildningsforskning och länka denna till internationell jämförande pedagogisk forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Pestoff, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Cooperatives and democracy in Scandinavia: The case of Sweden2011In: Nordic civil society at a cross-roads: transforming the popular movement tradition / [ed] Filip Wijkström, Annette Zimmer, Bden-Baden: Nomos , 2011, p. 109-126Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Pestoff, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Co-production as a social and governance innovation in public services2015In: Poli­tyka Społeczna, ISSN 0137-4729, Vol. 11, no 1, p. 2-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The OECD con­sid­ers co-production an impor­tant social inno­va­tion. This paper dis­cusses alter­na­tive def­i­n­i­tions of inno­va­tion, since tra­di­tional def­i­n­i­tions, employed by econ­o­mists for indus­try and man­u­fac­ture, do not fit well with pub­lic ser­vice pro­vi­sion. It then presents some def­i­n­i­tions of co-production, dis­cusses the rela­tion­ship between staff and their clients, and asks whether co-production is based on indi­vid­ual acts, col­lec­tive action or both. It briefly dis­cusses sev­eral fac­tors that can con­tribute to mak­ing co-production more sus­tain­able. This paper con­cludes that gov­ern­ments should develop more flex­i­ble, ser­vice spe­cific and orga­ni­za­tion spe­cific approaches for pro­mot­ing co-production, rather than look­ing for sim­ple “one size fits all” solu­tions to the chal­lenges fac­ing pub­lic ser­vice deliv­ery in the 21st Cen­tury, par­tic­u­larly for endur­ing wel­fare ser­vices. Finally, it rec­om­mends more research to pro­mote sus­tain­able co-production.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Pestoff, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  The winds of change: The consumer cooperative movement in Sweden2011In: Nordic civil society at a cross-roads: transforming the popular movement tradition / [ed] Filip Wijkström, Annette Zimmer, Baden-Baden: Nomos , 2011, p. 301-312Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Rodin, Johnny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Fatherhood across space and time: Russia in perspective2013In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. 6, no 3-4, p. 21-28Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Bemäktiga individerna: om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige1999Book (Other academic)
 • 18.
  Trägårdh, Lars
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Den moraliska stormakten invaderar folkhemmet2022In: Snabbtänkt 2.0 22: Reflektioner från valet 2022 ledande forskare / [ed] Niklas Bolin; Kajsa Falasca; Marie Grusell; Lars Nord, Sundsvall: Demicom , 2022, p. 34-35Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  The crisis of the European Union: Opportunity or graveyard for a european civil society?2019In: Europeanization in Sweden: Opportunities and challenges for civil society organizations / [ed] Anna Meeuwisse; Roberto Scaramuzzino, Berghahn Books, 2019, p. 251-270Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Trägårdh, Lars
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Wollebæk, Dag
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillit mellan människor är en viktig resurs som kan bidra till att skapa lösningar på bland annat samhällsproblem. Är tilliten lätt att rasera eller är den i grund och botten stabil? Påverkas människors tillit av faktorer i omgivningen där de verkar och bor?

  I Den svala svenska tilliten analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt, jämförande perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet. Detta gäller speciellt den form av tillit som författarna kallar lokalsamhälletillit. Analyserna visar också att såväl ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är kopplade till lägre lokalsamhälletillit.

  Sega sociala strukturer har historiskt skapat en bred men sval tillit i Sverige. Författarna frågar sig om den kan utmanas och försvagas av förändringsprocesser som märks främst på lokal nivå och om dessa förändringar nödvändigtvis är av ondo.

 • 21.
  Vainik, Anne-Lie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences. Linnéuniversitetet.
  Kassman, Anders
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research.
  Police-reported school violence among childrenbelow the age of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation?2017In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1980s in Sweden, children’s violent actions in schools have been reported to the police as criminal offences more frequently than before. This increasing trend is analysed against the background of a general increased cultural sensitivity to violence and slowly developing social changes that affect the propensity to report every form of violent incident to the police. This project analyses 1,239 police reports of assault, unlawful threat, molestation and insulting behaviour committed in schools by 7- to 14-year olds in ten municipalities in the Stockholm area. The time period studied is from 2000 to 2010. Regression analysis shows systematic differences among schools in different areas and social contexts. Average merit ratings, which are a measure of the educational quality of schools, explain most of the variance and correlate negatively with reported incidents. There are also significant differences among municipalities and school forms in terms of police reports. So-called resource schools, which are designed to serve children with special needs, report extremely high numbers of incidents per child. Reporting seems to have been routinised in many schools, including resource schools. Our results can be interpreted as suggesting that increased cultural sensitivity generates a bias against children in less affluent contexts.

 • 22.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Co-production of Childcare and Addiction Treatment in Sweden: The Same Co-production in Very Different Service Areas?2015In: Poli­tyka Społeczna, ISSN 0137-4729, Vol. 11, no 1, p. 15-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Co-production is a term that has been used to describe arrangements where receivers of services are also involved in producing them. This type of arrangements can be found in a wide range of services and situations, which has stretched the concept of co-production to a point where its meaning is becoming less clear. This paper presents research on co-production from two very different service areas that will show both commonalities and differences in the interpretation of the concept. What is at the core of the concept and how can co-production be transferred from one service area to another? These are questions addressed in this paper, using existing research on childcare and addiction treatment and in Sweden.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Det folkliga givandet: om gåvor till välgörande ändamål i Sverige2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Governing Welfare: the third sector and the challenges to the Swedish Welfare State2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall issue addressed in this thesis is the challanges to the Swedish welfare state. This topic has been the subject of several different interpretations in the academic as well as political debate in Sweden over the last decade. The first of two questions raised in this thesis is therefore what the main challenges to the Swedish welfare state are. It is concluded that the main challenges are the challanges to the representative democracy that originate in measures to meet the economic challenges to the Swedish welfare state by making it more efficient and rational. The main challenges to the Swedish welfare state are, therefore, a mix of interrelated economic and democratic challenges. A specific factor is tested for its possible impact on these challenges and that factor is third sector provision of welfare services. The second of the two research questions is therefore in what way and to what extent the third sector can influence how the identified challenges affect the welfare state. Childcare is selected as an example of a welfare service where there are a considerable proportion of third sector providers, primarily parent and worker cooperatives. The diversity, level of participation and service quality of different types of childcare is analysed with regard to how they affect the here presented challenges to the welfare state. It is concluded from this analysis that there are democratic benefits in the third sector provision of childcare that can act complementary to the challenged representative democracy. It is also concluded, however, that not all Swedish childcare can be provided by the third sector and that its democratic benefits therefore also should be produced by other types of childcare by imitating the third sectors active participation, small scale and independence. This study shows that Sweden is rapidly moving towards a greater diversity in its delivery of welfare service and that there are no policies or institutions for facilitating a more diverse service provision. An additional conclusion is for this reason that the outcome of the economic and democratic challenges varies with the direction of this diversification, which tells us that such policies and institutions are desirable. The Swedish welfare state will be getting a more diverse provision of welfare services regardless if there is any readiness for it or not and the results from this thesis show that the third sector is the non-public type of welfare provider that best facilitate the values and morals of the welfare state.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Too much information and too little knowledge?: An Attempt to Explain Findings From the Swedish Voucher System for Upper Secondary Education2014In: Journal of School Choice, ISSN 1558-2159, Vol. 8, no 4, p. 567-588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents some unexpected findings from a study of the upper secondary school voucher system in Sweden. This publicly funded but relatively unregulated quasi-market offers a large number of alternatives to teenagers choosing an education. The choice situation is relatively complex and the stakes are high, but the youths themselves find the decision unproblematic. A possible explanation for this is that the future upper secondary students mistake information for knowledge. In lack of knowledge they follow a norm of conformity according to their outer circumstances. This leads youths from different socioeconomic groups to experience different choice situations and outcomes.

 • 26.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations2014In: Nonprofit Management & Leadership, ISSN 1048-6682, E-ISSN 1542-7854, Vol. 24, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study I investigate whether and to what extent local voluntary associations in Sweden maintain values of democratic governance. The study is based upon a survey of about 400 local voluntary associations within four local communities. The results show that a vast majority of these associations are supportive of member influence and governance through internal democracy. These values can also explain civic engagement of these local voluntary associations. The results indicate that if these values would change radically it would probably have an impact on civic engagement of these organizations, but at present the support remains solid.

 • 27.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Voluntary Associations within the Local Political Context: How Characteristics of the Organizations and the Local Governments Influence Perceptions of Success2014In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 25, no 4, p. 1041-1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A cornerstone of democracy is the capacity of citizens to influence political decisions either through elections or by making their will known in the periods between elections. The aim of the present study is twofold: (1) to explore what factors inherent of the voluntary associations that determine the perceived success in their attempts to influence policy and (2) to investigate what role the composition of the local government have on the perceived success. This study is based on a survey conducted among 404 local voluntary associations in four different municipalities in Sweden. The results show that the frequency contacts influence perceived success positively, while the level of civic engagement of the voluntary associations affected the perceived success negatively. Having a heterogeneous local government also contributed positively to the perceived success to influence policy.

 • 28.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief vs. Social Organization;2013In: Religion and Civil Society in Europe / [ed] Joep De Hart; Paul Dekker; Loek Halman, Springer Publishing Company, 2013, p. 109-124Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Civilsamhället och staten: En fråga om tillit2015In: Med kärlek till det oordnade / [ed] Johan von Essen; Magnus Karlsson; Lena Blomquist; Emilia Forsell; Lars Trädgårdh, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 217-230Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Begreppslig förvirring och ryskt civilt samhälle2003In: Nordiskt Östforum, ISSN 0801-7220, Vol. 17, no 4, p. 487-502Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Bjørnen vågner: Virksomhedsledelse og mennesker i USSR og Rusland 1990–19992008In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 22, no 3-4Article, book review (Other academic)
 • 32.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Change in Motion or Processing Change2011In: Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Tranforming the Popular Movement Tradition / [ed] Filip Wijkström, Annette Zimmer, Baden-Baden: Nomos , 2011, p. 151-176Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter analyzes different perspectives dealing with organizational change and the dissemination of ideas and practices between different contexts. Through an investigation into projects featuring cooperation between Swedish and Estonian civil society organizations, the chapter demonstrates how different concepts brought together can further our understanding of such processes.

 • 33.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Södertörns högskola.
  Civil Society and Biopolitics in Contemporary Russia: The Case of Russian "Daddy-Schools"2015In: Foucault Studies, E-ISSN 1832-5203, no 20, p. 76-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with civil society organizations active in the field of family policy and demographic issues in contemporary Russia, using Michel Foucault’s concepts of biopolitics and governmentality. More specifically, so called “daddy-schools” that have emerged in and around Saint Petersburg since 2008, are studied, using interviews and documents. The analysis shows that the organizations work as a complement to the state but have also been able to influence policy, alter legislation and challenge the established assumptions and governmentality of the Russian state concerning parenthood, the “good” father and how to deal with the ongoing demographic crisis and increase fertility.

 • 34.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  Civil Society in Different Guises2005Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research.
  Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor2017In: Civilsamhället i det transnationella rummet / [ed] Filip Wijkström; Marta Reuter; Abbas Emami, Stockholm: European Civil Society Press , 2017, p. 249-280Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Co-operating across borders: adult education and transnational civil society co-operation2009In: The State, Civil Society and the Citizen: exploring relationships in the field of adult education in Europe / [ed] Michał Bron Jr, Paula Guimarães, Rui Vieira de Castro, Frankfurt am Main: Lang , 2009, p. 131-147Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies. Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Empowering Citizens or Pleasing Customers?: Commercialization and Tradition in Swedish Study Associations2011Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Managing expectations, demands and myths: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market2013In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 24, no 3, p. 537-558Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Several challenges, external and internal, to the identity and position of civil society organizations exist today. Organizations may be tempted or coerced into closer cooperation with the state. There are also incentives to become more market oriented. This article deals with such struggles in Swedish study associations and how these organizations attempt to gain legitimacy. The tradition of the organization is an important legitimating aspect and so is efficiency. These two aspects can complement each other but may also collide. The article demonstrates how civil society organizations handle an influx of market logics and trends of professionalization when these clash with a civil society identity. The findings indicate that different isomorphic processes are at work. Cultural resources are used to handle conflicting myths, leading to varied discursive strategies and incidences of decoupling.

 • 39.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Myths and Traditions as Constraints or Resources?: Path Dependency and Decoupling Strategies among Civil Society Organizations2015In: Journal of Civil Society, ISSN 1744-8689, E-ISSN 1744-8697, Vol. 11, no 1, p. 19-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  History and traditions are important for many civil society organizations (CSOs). However, they have to mediate between their original mission and modern-day realities. This article argues that the concept of decoupling can enrich analyses of how organizations deal with path dependency. Hence, theoretically, the article discusses cross-fertilization between historical and organizational institutionalism. This is illustrated through a study of Swedish CSOs using survey data, interviews and documents. The Swedish popular movement tradition is argued to be a path that is not easily abandoned, and the results show how actors in CSOs find history to be both a resource and a constraint. Furthermore, different decoupling strategies, including both reversed and official decoupling, are used to balance between historical legacies and current challenges.

 • 40.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Non-Formal Learning and Well-Being among Older Adults: Links between Participation in Swedish Study Circles, Feelings of Well-Being and Social Aspects of Learning2016In: Educational gerontology, ISSN 0360-1277, E-ISSN 1521-0472, Vol. 42, no 6, p. 411-422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How does participation in non-formal learning influence the self-perceived well-being among older adults? This article looks into that issue through a study of people aged 65 years or older who have participated in Swedish study circles. The data analyzed consists of a nation-wide survey of study circle participants.

  The results show that there are beneficial effects from participating in study circles for the well-being of older adults. As could be expected, participants claim that their knowledge and skills have increased but the main finding is the importance of the social dimension of participating in non-formal learning activities. The fellowship created in study circles is both an important motive for participation and an important outcome of having participated. This, however, is not at the expense of gaining new knowledge. Rather, the two dimensions may strengthen each other.

  Non-formal settings appear to provide an environment that has positive effects on the well-being of older adults by fostering a sense of belonging and the opportunity to be part of a fellowship that may work as an aid in avoiding social isolation and loneliness.

 • 41.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia2014In: ISTR Conference Working Paper Series: Vol. IX, 2014, p. 1-26Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Åberg, Pelle
  Södertörns högskola.
  (Re-)building adult education through transnational cooperation2007In: Changing the Relationships between the State, the Civil Society and the Citizen : Implications for Adult Education and Adult Learning: Proceedings of the 2007 Active Democratic Citizenship and Adult Learning Network. Braga (Portugal): Unit for Adult Education/ESREA / [ed] Castro, Rui Vieira; Guimarães, Paula; Bron Jr, Michal; Martin, Ian & Oliveira, Raquel, 2007, p. 3-13Conference paper (Refereed)
 • 43.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere2011In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 25, no 2, p. 182-184Article, book review (Other academic)
 • 44.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Svensk folkbildning i estnisk tappning?2011In: Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2010 / [ed] Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2011, p. 144-163Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Svensk folkbildning i estnisk tappning?2018In: Att göra en annan värld möjlig / [ed] Stellan Bozoon; Jörgen Hammarin, Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund (ABF) , 2018, p. 31-63Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället. Södertörns högskola.
  Vad vet vi om den ryska pappan?: Utvecklingen av faderskapsnormer från ett historiskt och internationellt perspektiv2016In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 30, no 1, p. 3-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What do we know about fatherhood and norms concerning fatherhood in Russia? This article investigates this question using previous research and the contemporary state-discourse. Family and parenthood have been important parts of the state-discourse during the last decades due to the demographic situation in Russia. However, at the same time, fathers are more or less absent from the discourse while mothers and children are occurring frequently. With this as a background, the role of the father is examined, in the past and in the present. This is done using previous research on Soviet and Russian fatherhood, with the aid of knowledge gained through fatherhood studies in other national contexts as well as current policy documents and presidential speeches.

  The results show that norms concerning fatherhood are closely connected to the sociopolitical context and changes in welfare systems and in the gender contract. The development of fatherhood models differ between Russian and West European, and American, experiences. In today’s Russia there are competing discourses, suggesting that the role of the father is contested. There is evidence of both a marginalized fatherhood model, a legacy from Soviet times, of the traditional breadwinner model of fatherhood as well as of a more nurturing and active type of fatherhood.

 • 47.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Södertörns högskola.
  Bron Jr, Michal
  Södertörns högskola.
  Milana, Marcella
  Århus University.
  Obučenie vzroslych demokratičeskoj graždanstvennosti: zadača graždanskogo obščestva?2013In: Graždanskoe obrazovanie i prosveščenie naselenija: rossijskij i zarubežnyj opyt / [ed] V. S. Tkačenko, Sankt-Petersburg: Politehnika-servis , 2013, p. 258-284Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Einarsson, Stefan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Reuter, Marta
  Stockholms universitet.
  Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society2020In: Politics and Governance, E-ISSN 2183-2463, Vol. 8, no 3, p. 142-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Think tanks, defined as organizations that produce policy research for political purposes (McGann, 2007; Medvetz, 2008),are an increasingly ubiquitous type of policy actor world-wide. In Sweden, the last 20 years’ sharp increase in think tanknumbers (Åberg, Einarsson, & Reuter, 2019) has coincided with the decline of the traditional Swedish corporatist modelbased on the intimate involvement of the so-called ‘popular movements’ in policy-making (Lundberg, 2014; Micheletti,1995). Contrary to the large, mass-membership based and democratically organized movement organizations, think tanksare small, professionalized, expert-based, and seldom represent any larger membership base. Their increasingly important role as the ideological greenhouses in Swedish civil society might, therefore, be interpreted as an indication of anincreasingly elitist and professionalized character of the latter. But what is a think tank? The article explores how a sharedunderstanding of what constitutes a think tank is constructed by think-tankers themselves. In the study, interviewed thinktank executives and top-level staff reflect upon their own organizations’ missions and place in the Swedish policy system.

 • 49.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Einarsson, Stefan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Reuter, Marta
  Stockholms universitet.
  Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society2019In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Policy institutes, or ‘‘think tanks’’, are becoming increasingly ubiquitous in our societies. In this article, we conceptualize think tanks explicitly as a civil society phenomenon, linking the proliferation of this relatively new type of actor to the transformation of civil society structures and of systems of interest representation. Using the case of Sweden as an illustration, we argue that the recent decades’ rise of think tanks in institutional settings outside of the USA can only be understood if we take into account the particular features and institutional policy access opportunities of the domestic civil society in each national case, and that think tanks should be analytically understood as the allies of, rather than competitors to, the older, established forces in civil society. 

 • 50.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg2018In: International Political Science Review, ISSN 0192-5121, E-ISSN 1460-373X, Vol. 39, no 4, p. 487-502Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on data from a survey conducted in Saint Petersburg in 2013, this article sheds new light on attitudes towards fatherhood in contemporary Russia. We explore what norms are held concerning fatherhood, how these attitudes are related to age, sex, education and income as well as to ideal–typical models established in previous research on fatherhood from Western Europe and the US. Thus, the article also discusses what explanatory value established theoretical models have for the Russian context. Norms of the role of the father in the family are related to general norms of masculinity and, hence, are an important part of the study of politics and the political climate in a society. The results show that there are several fatherhood ideals present in contemporary Northwestern Russia: a traditional breadwinner model, an active fatherhood model as well as what we refer to as a marginalized fatherhood model. The latter has not been substantially identified in previous research, and may tentatively be identified as a legacy of the Soviet era.

12 1 - 50 of 51
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf