Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 273
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap. Forum för levande historia.
  Tolerance and other citizen competencies2017Ingår i: Mechanisms of tolerance: an anthology / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, s. 149-176Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Abdelzadeh, Ali
  et al.
  MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  Lundberg, Erik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Tolerans och andra medborgarkompetenser2017Ingår i: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Lundberg, Erik, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, s. 145-170Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Adrian, Klara
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vägen upp: hur socionomer hanterar sin arbetssituation och når ett högre välbefinnande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnet i denna studie är egna och informella strategiers betydelse i organisatoriska sammanhang. Empirin baseras på hur socionomer förhåller sig till informella strategier i syfte att bli starkare individer och mer resistenta mot stress. För yrkesutövare inom socialt arbete är stress och ohälsa ett vanligt förekommande fenomen som ofta orsakats av hög arbetsbelastning. Ohälsa på arbetet kan få negativa konsekvenser för det sociala arbetet som utförs. Brist på återhämtningsmöjligheter på arbetsplatsen är vanligt då många verksamheter ställer krav på effektivitet hos socionomer. För att finna utrymme för att hantera stress använder sig därför många av egna tillvägagångssätt för att generera inre välbehag och stabilitet. Åtta intervjuer med socionomer som arbetar på olika sociala verksamheter inom den offentliga sektorn har deltagit i studien. Det teoretiska ramverk som använts för att förtydliga och belysa empirins innehåll är gräsrotsbyråkrati och empowerment. I resultatet beskriver socionomerna varför och hur de använder sig av informella strategier till vardags för att stärka sig själva. Vidare förstås empirin utifrån ramverk som handlar om individens egna resurser och den kontext de befinner sig i. I studien framkommer det att socionomer väljer strategier utifrån att det finns ett behov av tid för återhämtning och att de förespråkar att själva välja strategier utifrån sig själva. De menar att det viktigaste är att välja strategier som är individanpassade, som genererar glädje och som bidrar till känslomässig balans. Kreativiteten sätter gränserna för hur strategierna kan användas och verktygen tycks finnas inom var och en.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahmadzadeh, Arman
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Rytkönen, Hannes
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Coping with a war on drugs: Bachelor Thesis2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  After the 2016 election of president Duterte, the Philippines have been actively fighting a war on drugs inside their own country according to the new policies developed by the newly chosen regime. These policies have led to the several thousands of dead in police operations which are by many called out as extrajudicial executions. The purpose of this study is to research the experience of urban people living in a society pervaded by a war on drugs with the goal of contributing to the understanding of how they handle the situation and how it affects their lives. The authors have spent two months in the Philippines, mainly in the Metro Manila area to gather the data for the study through mainly participant observation and semi-structured interviews for an ethnographic study. The results show who are being targeted in the war, how people experience it and create labeling and stigma according to the societal rules and norms as well as how people cope with difficult circumstances out of their control.

 • 5.
  Ahmed, Sara
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Backman, Pernilla
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: Unga kvinnors erfarenheter av socialtjänsten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete avser att undersöka hur ungdomar, som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck upplever socialtjänstens stöd utifrån maktperspektivet och KASAM-teorins tre begrepp. I studien har vi använt oss av kvalitativ metod för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Åtta unga kvinnor som varit i kontakt med socialtjänsten intervjuades.

  Tidigare forskning har framförallt studerat klientens upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Antalet studier som berör kvinnor som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck är väldigt begränsat. Forskning inom detta område bör därmed eftersträvas.

  Studiens resultat visade att de unga kvinnors förväntningar inte överensstämde med deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Vidare visades att socialtjänstens stöd- och hjälpinsatser var allt för kortsiktiga där kvinnorna lämnades alltför tidigt och förväntades hantera sina svårigheter på egen hand.

 • 6.
  Al-Baldawi, Riyadh
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Gärde, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nordquist, Kjell-Åke
  Teologiska högskolan.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Stenberg, Leif
  Storbritannien.
  Underskatta inte religiös extremism2018Ingår i: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 2018-01-08, s. 4-4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En del av det svenska biståndets insatser planerade för Mellanöstern kan bli omöjliga att ­genomföra. Sidas analytiker har inte tagit tillräcklig hänsyn till en ökande religiös ­våldsbejakande extremism och dess genomslag i hela området.

 • 7.
  Albinsson, Fabian
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En välfungerande arbetsplats: En kvantitativ studie om arbetsmiljörelaterade faktorer inom Stockholms socialtjänst2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens socialtjänst kännetecknas av att ha hög personalomsättning som resulterat i olika arbetsrelaterade problem, såsom hög arbetsbelastning, stress och otillräckliga resurser. Denna studie syftar till att undersöka och kvantifiera de arbetsmiljörelaterade faktorer som, i störst utsträckning, leder till att socialsekreterare inom Stockholms socialtjänst stannar kvar på sina arbetsplatser. Studiens datainsamlingsmetod består av en enkät som totalt fick 35 respondenter. Slutsatserna visade en randordning mellan de arbetsmiljörelaterade faktorerna, där de personliga egenskaperna hos socialsekreterarna visade sig vara de starkaste/viktigaste faktorn till att socialsekreterarna stannar på sina arbetsplatser. Stöd och handledning var den näst starkaste faktorn som hade en större betydelse för socialsekreterarna inom området barn och unga. Återhämtning och självkännedom var den tredje starkaste faktorn. Stimulans och utveckling var den fjärde starkaste faktorn som hade en större betydelse för socialsekreterare som hade längre anställningstid. Den svagaste faktorn för socialsekreterarna i denna studie var kall och drivkrafter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alvarez, Homero
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete: En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. Studiens syfte är att belysa och analysera olika typer av diskurser på sociala medier med utgångspunkt ur ämnet; kvinnors underpriviligierade lönesättning i jämförelse med män, samt att finna på vilket sätt detta kan påverka det sociala arbetet.

  Jämställdhetsämnen som detta, bör ur analytisk synpunkt närmas med försiktighet. Detta då normer, formella regler, lagar samt bildandet av kulturer gör att personen bakom analysen själv är en del av det som analyseras. Man är således själv färgad av samhällets kultur och struktur. Sociala medier möjliggör ett sätt att kommunicera allt ifrån händelser ur det privata livet samt en vy av den egna världsbilden. Det ska tydliggöras att uppsatsen är menad att stå neutral i de olika typer av jämställdhetsfrågor som kan dyka upp. Ställningstaganden undviks i så stor mån som möjligt då uppsatsen ska ses ur teoretisk synpunkt, med intresse för teoriernas applikation. Frambringande av information görs genom empiri utan syfte för ställningstagande.

  Uppsatsen vill finna den kritiska punkten hos uttalanden i sociala medier och vilken grund de står på. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips. skriver att diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen” (2000 s.7). Uppsatsen söker alltså att finna mening och betydelse ur vilket människor grundar sina argument, samt vad som kan ligga bakom världsbilderna som skapas ur diskursen inom uppsatsens tema. På detta sätt kan dessa världsbilder tydliggöras och slutligen agera som exempel för hur socialt arbete kan färgas av diskursutformning. Uppsatsen vilar mot Michel Foucaults teorier om diskurs i förhållande till makt som ramverk för att analysera och beskriva materialet som yttrar sig genom Instagram och Twitter. I den här uppsatsen ses Foucaults definition av makt som formande och resultat av diskurs, snarare än maktens kanske vedertagna definition som suveränitetens härskande över individen eller en parts förtryck av en annan. M. Winther Jørgensen. & L. Phillips (2000 s.28) skriver vidare att forskarens roll inom diskursanalysen bör vara att intressera sig av ”hur vissa utsagor helt naturligt blir accepterade som sanna och andra inte”. Det är med denna grund som uppsatsen bör ses som betraktande och frågande, i vissa fall mer eller mindre kritisk, men med förhoppningen att den inte ska beläggas med en underton av någon slags ideologisk agenda. Etikprofessorn Elena Namli, sa i programmet Idévärlden, på Sveriges Television: ”’Kritisk’ – betyder inte ’ta avstånd’” (Idévärlden 4/2 2018). Det är med denna ståndpunkt som uppsatsen tar sig an följande analys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Amahzoune, Yasmine
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  ”Vad har du gjort på internet?”: Skolkuratorers erfarenheter av unga utsatta för sexuella övergrepp på internet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid frågor som rör barns utsatthet för sexuella övergrepp har internet fått en allt större roll där den omfattande teknikutvecklingen har lett till nya möjligheter för personer att ta kontakt med unga för sexuella ändamål. Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers erfarenheter av att möta och arbeta med unga som utsatts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp på nätet. Studiens empiri baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju skolkuratorer som arbetar på högstadium. Empirin analyserades med hjälp av en teoretisk referensram bestående av yrkeskompetens samt tidigare forskning. Resultatet visar att skolkuratorerna arbetar till med förebyggande insatser såsom kunskapsspridning och utbildning till både elever och föräldrar. Det framkommer dock att insatserna ter sig resultatlösa då alltfler elever blir utsatta och skolkuratorerna har inte har kunnat se några förändringar. För att fånga upp elever som blivit utsatta för nätövergrepp utgör relationen ett viktigt verktyg. När det gäller att stödja elever som blivit utsatta utförs arbetet vid misstanke eller när skolkuratorerna har fått kännedom om att en elev har blivit utsatt. En utmärkande utmaning är skolkuratorernas kunskapsbrist kring fenomenet som leder till svårigheter i det förebyggande, upptäckande och intervenerande arbetet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Amedi, Fares
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Inkommen orosanmälan från grundskolan: En vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring sina beslut i förhandsbedömningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga. I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper. Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig. Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersen-Larsson, Tintin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Morath, Peter
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.”: En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka hur konstruktioner av begreppet ensamkommande tog sig i uttryck på Twitter under 2015 och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kunde tänkas få för människors förståelse av begreppet ensamkommande samt det sociala arbetet med ensamkommande. Materialet består av samtliga tweets på svenska innehållande begreppet ensamkommande som publicerades på den sociala medieplattformen Twitter under 2015. Vi har utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och använt oss av kritisk diskursanalys med Faircloughs tredimensionella modell som analysmetod. I resultatet kunde åtta diskurser urskiljas. Majoriteten av diskurserna kunde sägas vara negativt inställda till ensamkommande och framställde ensamkommande på ett mycket ogynnsamt sätt. De få diskurser som kunde sägas vara positivt inställda till ensamkommande bidrog dock till den väldigt vinklade konstruktionen av målgruppen. Resultatet visade även att de aktörer som stod för störst del av materialet, och därigenom störst del av konstruktionen av ensamkommande, var privatpersoner, politiker, journalister och media. Slutsatserna är att konstruktionen av ensamkommande kan påverka det sociala arbetet, då den kan leda till att människor får en mycket negativt vinklad förståelse och uppfattning av ensamkommande. Detta kan i sin tur leda till att lagstiftning och riktlinjer som reglerar socialarbetares handlingsutrymme kan förändras för att bättre svara mot den negativa konstruktionen av målgruppen. Det finns även en risk att socialarbetare införlivar konstruktionen av ensamkommande och arbetet med målgruppen kan komma att utgå från fördomsfulla och generella antaganden om ensamkommande.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Antalek, Nicole
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Sörling, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende: Socialsekreterares perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling. Syftet med studien är att öka kunskapen om handlingsutrymmet för socialsekreterare inom socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården kring klienter med läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. Vår studie har en induktiv ansats och är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Materialet som analyserats består av sex intervjuer med åtta respondenter från socialtjänstens vuxenenhet missbruk. Vi använder oss av tidigare forskning som relaterar till samverkan i välfärdsorganisationen, en vetenskaplig artikel kring sidomissbruk och en vetenskaplig artikel ur en akademisk tidskrift som undersöker skillnader mellan privata och offentliga missbruksbehandlingar i USA. Resultatet har analyserats med hjälp av Lipskys teori om Street-level bureaucrats om handlingsutrymme och Bertalanffys systemteori för att få att förstå samverkan i ett helhetsperspektiv. Studiens resultat visar att socialtjänstens handlingsutrymme och samverkan finns inom den byråkratiska organisationens lagar och riktlinjer. Faktorer som ökar handlingsutrymmet och samverkan för socialsekreteraren är erfarenhet i yrket och allians med klientens motivation. Utmanande faktorer i handlingsutrymmet och samverkan med hälso- och sjukvården är när den byråkratiska organisationens mål med insatsen inte stämmer överens med klientens mål med insatsen. De mest framträdande faktorerna i vårt resultat som försvårar samverkan och begränsar handlingsutrymmet är sidomissbruk och samsjuklighet hos klienten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Editorial2016Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, nr 1, s. 1-3Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg University.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Editorial2017Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, nr 2, s. 81-85Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nordic Social Work Research: steadily growing and moving around2018Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 8, nr 3, s. 205-209Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Arbouz, Olivia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  The importance of Intercultural and Decolonial perspectives in a Westernized University: A case study of an interrelated social work setting in Colombia.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates the perspective of ‘Trabajo social intercultural y decolonial’ or ‘Intercultural and decolonial social work’ demonstrated by social workers and scholars of the University of Antioquia in Medellin, Colombia. A qualitative ethnographic and a methodologically plural approach are presented. The results shows that the intercultural and decolonial perspective could be of relevant pragmatic value for orienting future studies and opportunities for implementation in social policy programs. Empirical insights gained through this perspective can be used for improving the understanding of this specific domain and the practices of social work in Colombia and on an international arena.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Asmundsson, Ulrika
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Lilljegren Hedlund, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Det ekonomiska våldet; En privat angelägenhet?: - En kvalitativ studie om socialtjänstens syn om fenomenet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Axberg, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hultmann, Ole
  Göteborgs universitet.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet.
  Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj: Rapport från en fortsättningsstudie2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Beckeman Jallouli, Samantha
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "Det är verkligen inte helt lätt": En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares tolkningar av barn som upplever våld i nära relationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur utredande socialsekreterare ser på fenomenet barn som upplever våld mellan närstående och hur deras tolkningar förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns gällande barn som upplever våld. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex yrkesverksamma barn- eller ungdomsutredare, vilka alla arbetar för socialtjänsten på förvaltningar inom Stockholm stad eller i kranskommuner till Stockholm. Intervjuerna har gett ett material som sedan analyserats mot Michael Lipskys teori om Street level bureaucracy, samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att de socialsekreterare som intervjuats ser allvarligt på det faktum att barn upplever våld mellan närstående. Samtliga respondenter anser att barn som upplever våld mellan närstående själva är offer för psykisk misshandel. Dock framkommer det i studien att våldet i sig av vissa respondenter anses få för stort utrymme i arbetet, de menar att våldet kan vara ett uttryck för andra missförhållanden som riskerar att missas om allt för mycket fokus läggs vid att enbart utreda våldet. Vad gäller hur studiens respondenter förhåller sig till lagar och riktlinjer visar studiens resultat att kännedomen om riktlinjer är låg. Respondenterna uttrycker ingen avsaknad av rutiner och de argumenterar om eventuella för- och nackdelar vad gäller införandet av rutiner i deras arbete. Socialsekreterarna är överens om att arbetet genomsyras av individuella bedömningar och att det inte går att göra generaliseringar i arbetet. De menar att för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt är det individuella synsättet en förutsättning.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bengtsson, Eva-Lotta
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet.": Barnkonventionen, artikel 12.2019Ingår i: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, s. 75-75Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Bengtsson, Eva-Lotta
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.": Socialtjänstlagen, 5 kap. 1 §2019Ingår i: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, s. 77-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Berg, Molly
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Johannesson, Åsa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Barnombud: En kvalitativ studie om att arbeta med barns rättigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att söka förstå och identifiera barnombudens specifika kunskaper och erfarenheter för att kunna föra en konstruktiv diskussion kring vad detta kan tillföra andra yrkesgrupper som möter barn och unga. Detta genom att undersöka hur barnombud arbetar för att stärka barns rättigheter samt barnombudens reflektioner kring och erfarenheter av detta arbete. Studien baseras på intervjuer med barnombud i civila organisationer som företräder barn i kontakt med sociala välfärdsinstitutioner. Utifrån begrepp som advocacy (företrädarskap) och empowerment samt Harts (1992) delaktighetsstege har intervjuerna tolkats och analyserats. Barnombuden berättar om myndigheter som har svårt att göra barn delaktiga i beslut som rör dem samt om barn och unga som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Barnombudens arbete handlar till stor del om att göra barn delaktiga. Detta sker genom att lyssna och skapa tillitsfulla relationer vilket barnombuden menar är en förutsättning för att kunna företräda. Detta relationsarbete kan ses som en del av en empowermentprocess som bidrar till ett ökat självförtroende hos barnen. Barnombuden upplever att det bidrar till att barn inser att deras upplevelser och åsikter betyder något. Barnombuden stärker barns delaktighet i myndighetsprocesser bland annat genom att vara en bro mellan barn och myndigheter där en viktig del är att göra myndighetsinformationen begriplig för barn och unga. Genom barnombudens arbete får barnen även en ökad kunskap och förståelse för sina rättigheter. En av slutsatserna är att även till synes små insatser, som att lyssna och tro på barn och ungas berättelser kan göra stora skillnader för barn och unga. En annan är att det finns en stor efterfrågan på barnombudens arbete som inte motsvarar de befintliga resurserna. Att barnkonvention blir svensk lag kommer sannolikt ha betydelse för barnombudens framtida arbete. Flera av barnombuden menar dock att det behövs mer än att barnkonventionen blir lag för att barns rättigheter ska kunna tillgodoses.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bergquist, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Andersson, Agnes
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  ”Det gjorde ont i hjärtat ibland”: - En kvalitativ undersökning om socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/20162018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att beskriva och förstå socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman som de upplevde i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 samt hur socialsekreterare hanterade dessa. Studien har haft en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt har sju socialsekreterare från Västmanlands län som arbetade med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 deltagit i studien. Studiens resultat har analyserats och tolkats utifrån teorin om coping, normativ etik och även tidigare forskning på området. Studiens resultat visar att socialsekreterare inom socialtjänsten ställdes inför en mängd svårigheter men som inte var renodlade etiska dilemman, utan hade karaktärer i form av etiska svårigheter och problem. Dessa etiska svårigheter har uppstått på flera arenor, i samverkan med Migrationsverket, ur en politiskt styrd organisation med riktlinjer och ekonomiska restriktioner samt i mötet med barn och ungdomar. Resultatet visar även att socialsekreterarna påverkats och berörts både privat som professionellt. Fem av sju socialsekreterare har varit sjukskrivna under perioden och flera har haft svårt att hantera etiska svårigheter. Socialsekreterarna har hanterat dessa etiska svårigheter genom att använda olika copingstrategier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  PDF
 • 25.
  Blomqvist, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Sundin, Tove
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En polisanmälan i grundskolan - för barnets bästa?: En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv och erfarenheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det pågår idag inom skolans vardagspraktik en tillämpning av polisanmälningar av barn under 15 år. Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers perspektiv på polisanmälningar i grundskolan, för att kunna beskriva och förstå vilken roll de har vid bedömningen. Syftet var också att undersöka om skolkuratorerna anser att en polisanmälan är förenlig med principen om barnets bästa och om de tror att en polisanmälan påverkar barnet.

  Vi har utfört en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med åtta skolkuratorer inom såväl kommunala- som friskolor i Stockholms län. Materialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av professionsteori, stämplingsteori och vald litteratur. Resultatet visar att skolkuratorerna ser polisanmälningar av barn som ett komplext fenomen och de har en ambivalent hållning till tillämpningen. Skolkuratorernas erfarenhet är att polisanmälningar kan påverka barnet både positivt och negativt. Positiva erfarenheter lyfts i form av att ett barns oönskade beteende kan upphöra. Negativa erfarenheter beskrivs vara att det polisanmälda barnet kan få en stämpel som avvikare, vilket i förlängningen kan leda till negativa konsekvenser för barnet. Vidare visar resultatet att principen om barnets bästa, enligt skolkuratorerna, är att barn ska nå kunskapsmålen i skolan. Skolkuratorerna tycks inte ha reflekterat över huruvida skolrelaterade polisanmälningar är förenliga med principen om barnets bästa. Majoriteten har dock en negativ inställning till polisanmälningar av barn i grundskolan och menar att det finns andra, bättre, sätt att arbeta med barns oönskade handlingar. Trots att skolkuratorerna ger uttryck för att polisanmälningar kan påverka barnet negativt, visar studien att de sällan är delaktiga när det fattas ett beslut om att polisanmäla ett barn.Socionomer har genom sin profession ett uppdrag att företräda barn i utsatta situationer och bör därmed vara bärare av barnet bästa. Att skolkuratorer inte deltar i bedömningen och således inte företräder barnet anses problematiskt. Det framkommer att skolkuratorerna ser till sin funktion och är lojal skolorganisationen snarare än att se till sitt uppdrag som socionom. Avslutningsvis visar resultatet på att det behövs mer kunskap om såväl skolkuratorns roll, som fenomenet polisanmälningar i grundskolan och vilka konsekvenser dessa får för barn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Brolin, Susanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vad krävs för att skapa förändring?: en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done?

  The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. What is being done and can be done within the local Action Plan to address this, and whether or not the Stockholm City Action Plan to improve the working situation of the Social Security Officer and Assistant Handler, or is it the organization itself and how is it managed in that case?

  The paper is supported by Michel Foucault's theories on power and by Christopher Hood's work on New Public Management. In addition, I interviewed four Social Security Officers working in children and young peoples' services, along with four decision-makers (including politicians, managers and union representatives) and have incorporated information gained from those interviews in this essay.

  The main result in the essay is that: There are common expectations of the action plan's output and that in the long term it will lead to a better working environment, but the decision-makers had more confidence about what can actually be resolved.  However, there is a concern that changes should have been implemented earlier. The crucial challenges are clearly linked to the economy and today's management systems, such as New Public Management (NPM).  NPM has changed over time and within different welfare areas.  There are also clear links between NPM and deficiencies in the working environment in Social Services. The essay addresses a number of these shortcomings and the strategies that Social Security Officers use to address the situation. However, more and more require other reforms, but at present there is no legitimate alternative, although this is being studied at state level in Sweden and Denmark. Conflicts between stakeholders revolve around the power that the organisation has produces; the organisation disciplines its employees as well as the clients, who are the same as society's residents. This has resulted in a culture of silence, where staff are focused on doing and reporting the right things, rather than looking at long-term results. The Action Plan challenges and balances these structures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Livets mening: ett signalement2020Ingår i: Livets mening: frågan och svaren / [ed] Tomas Brytting, Stockholm: Appell förlag , 2020, 1 uppl, s. 283-302Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Livets mening: frågan och svaren2020Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Livsdon: ägodelar med existentiell betydelse2020Ingår i: Livets mening: frågan och svaren / [ed] Tomas Brytting, Stockholm: Appell förlag , 2020, 1 uppl, s. 199-229Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Brytting, Tomas
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Meningen med livets mening2020Ingår i: Livets mening: frågan och svaren / [ed] Tomas Brytting, Stockholm: Appell förlag , 2020, 1 uppl, s. 7-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Burman, Elsa
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Westman, Olle
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Betydelsen av kön och könsfördelning: Socialsekreterares syn på vikten av representation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att könsfördelningen inom socialtjänsten i stort är ojämnt fördelad visste vi sedan tidigare. När vi gjorde vår praktik var den ena av oss ändå i en relativt heterogent könsfördelad grupp och den andra i en mer homogen. Tiden på enheterna fick oss att fundera på vad könsfördelningen i en arbetsgrupp kan få för konsekvenser i praktiken. Syftet med uppsatsen är att problematisera bilden av att en jämn könsfördelning per definition är gynnsam och att den ska väcka diskussion kring detta.Vi valde att arbeta med en kvalitativ metod där vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som verkar inom samma område. Fyra av intervjuerna genomfördes på en enhet där könsfördelningen var relativt heterogen och fyra på enhet där könsfördelningen var homogen. Vi ville genom intervjuerna undersöka hur socialsekreterarna inom de båda enheterna upplever vad kön och könsfördelning har för betydelse. Vi ville också studera hur de uppleverde ansträngningar som görs för att öka representationen av män i socialtjänsten. Resultaten av studien visade att informanterna hade många tankar och upplevelser kring att män får fördelar eftersom de befinner sig i minoritetsställning. Det framkom exempelvis att män respekteras mer av ledningen och att klassiska manliga beteenden ses som eftersträvansvärda vilket var särskilt tydligt i den homogena gruppen. Båda grupperna var dock överens om att en heterogen könsfördelning är att föredra då det kan gynna arbetsgruppen. I analysen av resultatet utgick vi från Hirdmans(1988) teori om genussystemet, en socialkonstruktivistisk ansats samt annan relevant tidigare forskning inom området som ett sätt att förstå ovanstående. I den avslutande diskussionen lyfter vi framförallt, med genussystemet som utgångspunkt, att så länge den patriarkala strukturen i samhället får råda kommer mannens överordning att fortsätta reproduceras. Det är således av vikt att synen på könen som komplementära och mannen som norm fortsätter att diskuteras, så att vinsten med fler manliga socialsekreterare inte går ut över jämställdheten och de kvinnliga socialsekreterarnas arbetssituation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Är norska socionomer mer osjälvständiga?: Anmälan av Hansen & Solem "Sosialt arbeid. En situert praksis".2018Ingår i: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947, nr 1, s. 95-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Carlsson, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  ”Hej, hej, tjena, please”: En kvalitativ intervjustudie om levd erfarenhet av tiggeri på Stockholm gator.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet fattiga EU-medborgare som tigger för att förbättra sin ekonomiska situation har ökat de senaste åren och är idag en del av den svenska gatubilden. Socialt utsatta EU-medborgare som i och med den fria rörligheten inom unionen tillfälligt lämnar sina hemländer i hopp om ett bättre liv. De lämnar en tuff tillvaro i hemlandet, för en lika tuff vardag på Sveriges gator och i såväl Rumänien som i Sverige saknar de tillgång till mänskliga rättigheter som tillgång till rinnande vatten, sanitet och tillgång till hälsovård. Trots detta är lite känt om hur de själva upplever tiggeriet och hur de ser på sin livssituation i det svenska samhället idag. Syftet med denna studie är att undersöka hur de socialt utsatta EU-medborgarna själva uppfattar tiggeriet och hur det påverkar deras välbefinnande. 9 personer som försörjer sig genom att bedriva tiggeri på Stockholms gator har deltagit i semistrukturerade intervjuer genomförda på romani chib med hjälp av tolk. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och skam och känslan av att inte ha något annat val än att tigga för sin försörjning är det som framkommer tydligast i resultatet. Förutom de fysiska och känslomässiga påfrestningar som tiggeriet innebär framkommer det även att studiedeltagarna känner mycket tacksamhet och glädje över den hjälp de får och över möjligheten att ge sina barn en bättre framtid. För att diskutera det empiriska resultatet har bland annat Johan Asplunds teori om social responsivitet och asocial responslöshet, samt Marcel Mauss teori om gåvoutbytet använts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Carlsson, Yvonne
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Barnets bästa med ett diskursanalytiskt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Dagdelen, Fatima
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Agnebrink, Moa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  “I want to become a role model for them”: A qualitative study in a Philippine context about social workers perceptions of poverty2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is much said about how to support a client as a social worker. Much is based on the country's politics, structure, organization, norms, but also on the values, knowledge, and responsiveness of social workers. When a country is exposed to poverty, social work takes a certain kind of shape and direction based on several viewpoints. The world has its eyes on developing countries with many poverty reduction recommendations, but how do social workers, living and working in a country with high poverty, express their reality?                       This study aims to, in a Philippine context, examine professional social workers perception of poverty and identify their approach to poverty alleviation and clients living in poverty. A qualitative study, with eight semi-structured interviews was hold plus one group interview including two respondents. All respondents were professional social workers that worked with poverty reduction in various ways. The thematic analysis was made with the framework of Human Development and Amartya Sen’s Capability Approach theory. The result shows that the efforts to reduce poverty in the Philippines require long-term thinking where respondents' mostly have the task of changing communities and clients' values. The respondents’ perceptions of poverty is that it is a condition that can be changed as long as the individual living in poverty makes active choices. The conclusions show that the major approach the respondents have, is to work with clients potentials and mindset by aware them to see what they actually can do for themselves. Almost all of the respondents use their own background as a motivator to support clients out of poverty and they approach their clients with patience, attention, belonging, and love, which can lead to minimizing obstacles that may be in the way of increasing the well-being of clients. On the other hand, the results show that it is the individual's responsibility to change his or her situation and a common perception among the respondents' is that education is the key to reduce poverty.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Dahlberg, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Erfarenheter av att få avslag om sjukpenning: en kvalitativ studie om hur avslag om sjukpenning från Försäkringskassan påverkar personer med stressrelaterad psykisk ohälsa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar mest och står för den längsta varaktigheten bland sjukskrivningarna. Förändringar i sjukförsäkringssystemet och beslut om att minska sjuktalen har gett konsekvenser som ökat antal avslag om sjukpenning.

  Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av avslag om sjukpenning från Försäkringskassan hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa för att beskriva och förstå vad det får för betydelse för deras sjukdomsbild och återhämtning. Studien är kvalitativ och har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med fem personer som drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa och fått avslag om sjukpenning från Försäkringskassan. Materialet som samlats genom intervjuerna har analyserats med Ulrich Becks teorin om risksamhället och Randall Collins teori om symboliska interaktionskedjor samt tidigare forskning.

  Resultatet i studien indikerar att avslag om sjukpenning påverkar sjukdomsbilden och möjligheten till återhämtning negativt för personer som drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa. Respondenterna upplevde att avslaget förlängt sjukdomstiden, genom minskad möjlighet till återhämtning och förvärrad sjukdomsbild. Resultatet visar även på en samlad bild av upplevelsen av avslaget om sjukpenning från Försäkringskassan. Personerna upplever inte att handläggare på Försäkringskassan tror dem och därmed känner de sig kränkta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Danielsson, Emelie
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  ”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.”: En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. Tillit framstår som en viktig förutsättning för att insatserna och stödet ska ge effekt. Studiens frågeställningar har berört tre faktorer: socialt nätverk, anpassade stödinsatser samt attityder. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med professionella som är familjebehandlare eller kuratorer och bland annat arbetar med anpassade föräldrastödsprogram och gruppverksamheter, som sedan har analyserats med hjälp av tillit och socialt kapital som teoretisk analysram. Resultatet visar att förälderns delaktighet i sociala sammanhang kan vara ett sätt att vidga det sociala nätverket och öka den sociala tilliten. Det framkommer också att anpassat stöd och insatser ges i olika omfattning och att synsätten skiljer sig åt i olika verksamheter. Resultatet visar även att det finns utmaningar för de professionella på både individ- och samhällsnivå och att det är nödvändigt att förstå hur dessa kan påverka och motverka varandra. Den enskilde professionella har goda förutsättningar att öka tilliten på individnivå och stärka förälderns sociala och politiska tillit. Genom att ge föräldern möjlighet att vidga sitt sociala nätverk och öka sin sociala tillit finns förutsättningar att öka den politiska tilliten hos föräldern och att ge effektivt stöd för ökade föräldrafärdigheter. Samtidigt finns utmaningar för den enskilde professionella som behöver förhålla sig till värderingar och förhållningssätt på organisatorisk nivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Danielsson, Ulrika
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Sandström, Linda
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Betydelsen av reflektion: En kvalitativ studie om upplevelsen av reflektion hos socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om socialarbetares egna uppfattningar kring reflektion i deras dagliga arbete i socialtjänsten. Syftet med studien är att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. Studien har en abduktiv ansats och är genomförd med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet som har analyserats består av sex intervjuer med sex socialsekreterare/biståndshandläggare inom socialtjänsten i en kranskommun till Stockholm. Intervjuerna har analyserats utifrån en teoretisk referensram kring begreppet reflektion. Studiens resultat visar att reflektion kommer till uttryck på flera olika sätt i det dagliga arbetet och är en naturlig och viktig del i intervjupersonernas arbetsdag. I det praktiska arbetet sker en ostrukturerad reflektion; på egen hand och spontant tillsammans med kollegor eller mer strukturerat; vid inplanerade tillfällen under ledning till exempel i handledning och möten. Vidare framkommer det i resultatet att innebörden av reflektion handlar om ett lärande och ett välmående i arbetet. Intervjupersonerna beskriver att reflektion behövs då det sociala arbetet är komplext och känsloladdat samt att varje klient och dess problematik är unik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Durrani, Riddi
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nielsen, Amanda
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  I've become hopeful again: A qualitative study of how the work of NGOs can be beneficial for teenage mothers in the Philippines.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to examine how the work of NGOs can be beneficial for teenage mothers’ in the Philippines. We wanted to study why they sought support of an NGO and how their lives were impacted after they made contact with an NGO. Teenage pregnancy rates have been rising in the Philippines and mostly affect the young mothers negatively i.e. they often have to quit school and be financially dependent on their parents. They are a stigmatized group and to understand their situation you have to comprehend how the context in the Philippines comes to affect them. 

  The study was conducted using a qualitative inductive method. By using semi-structured interviews, we have collected our material by interviewing eight young mothers who were in contact with two different organizations. 

  The result of the study shows that the work of NGOs has a significant influence in improving the young mothers’ lives both mentally and physically. When becoming pregnant they get rejected by their social circle and are left on their own because they are viewed as a disgrace. To analyze our result, we have used stigmatization and empowerment as theoretical framework. The study has shown that the environment is crucial for the outcome of their lives and that the organizations’ play an important role in their lives to empower them to take action and start something new.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Edfast, Fanny
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Forsgren, Linnéa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "Det viktigaste är att barnen ska bli sedda": en kvalitativ studie om skolkuratorers ansvar angående barnmisshandel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka grundskolekuratorers ansvarsområde gällande barnmisshandel utövad av förälder. För att uppfylla syftet har vi i vår studie utgått från en abduktiv ansats och genomfört sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Materialet har därefter analyserats genom professionsteori samt med stöd av våldsteori för att analysera hur vi kan förstå oss på barnmisshandel. Utifrån analysen har vi fått fram fem begreppspar, eller spänningsförhållanden, vilka utgör kärnan i resultatet. Resultatet bygger därför på följande begrepp; (1) Strukturellt eller individuellt fokus; (2) Barn- eller vuxenperspektiv; (3) Proaktivt eller reaktivt arbetssätt; (4) Generalist eller specialist; (5) Uppdelad eller sammanhållen förståelse av barnmisshandel.

  Utifrån resultatet kan vi konstatera att skolkuratorernas ansvarsområden varierar från skola till skola. Anledningen är dels att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar vilket gör att de själva får forma sitt arbete. Denna valfrihet gör att vissa arbetar mer strukturellt på en mer övergripande förebyggande nivå, och andra individuellt, alltså mer med enskilda samtal. Vi såg även en skillnad i om de arbetar proaktivt eller reaktivt, det vill säga om de aktivt arbetar för att upptäcka våldet eller om de enbart hanterar det när en elev berättar. Respondenterna lägger oavsett förhållningssätt till arbetet tid på att se och lyssna på barnen, vilket vi tolkat som att de har ett barnperspektiv. Överlag visar resultatet att de flesta respondenter strävar efter att vara generalister där de inte specialiserat sig på barnmisshandel, och att de uppvisar en uppdelad förståelse för vad barnmisshandel är. Genom att enbart förstå vissa typer av våld som barnmisshandel gör de också skillnad på hur de arbetar och utbildar sig inom skolan. Slutligen visar resultatet att det finns en avsaknad av respondenter som arbetar både individuellt och proaktivt, vilket betyder att samtliga av de skolkuratorer vi intervjuat i praktiken lägger ett ansvar på att eleverna ska berätta om våldet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Edlund, Carina
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En kvalitativ studie om personliga assistenters attityd och inställning till assistansberättigades sexualitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Edlund, Louise
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Saliba, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld: En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk beskriver orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka hur forskning kring hedersrelaterat våld är strukturerat och hur detta potentiellt kan påverka det sociala arbetet. Det vetenskapliga problemet som vi ser föreligger handlar om att den polariserade debatten om det hedersrelaterade våldet på politisk nivå även går att urskilja på en forkskarnivå. Hedersrelaterat våld är ett växande problem, inte bara i Sverige, utan även i andra nordiska länder. Hedersrelaterat våld är en effekt av när hedern blir drabbad och den som blir utsatt för hedersrelaterat våld blir kontrollerad av familjens eller släktens normer och regler, detta kan leda till sanktioner i form av psykiskt och fysiskt våld.

  Vår forskningsfråga ämnar att undersöka hur forskning om hedersrelaterat våld i Sverige är strukturerad och hur de polariserade orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet kan påverka det sociala arbetet kring hedersrelaterat våld. Vi hävdar att de polariserade och skiftande orsaksförklaringarna kring det hedersrelaterade våldet påverkar det sociala arbete och socionomers utbildning. Forskningsfrågan och de tillhörande frågeställningarna har studerats genom en kvalitativ induktiv forskningsansats och det empiriska materialet har analyserats utifrån Laclau och Mouffes socialkonstruktivistiska diskursanalytiska instrument. Vi har analyserat sju stycken forskningsverk skrivna av forskare i Sverige. Det vi ämnar att studera är hur dessa forskningsverk porträtterar och strukturerar hedersrelaterat våld utifrån de två orsaksförklaringarna kulturförklaringar och intersektionalitet. Resultatet visar att den kulturella förklaringsmodellen är mer förekommande än den  intersektionella argumentationslinje gällande det hedersrelaterade våldet. Alla forskningsverk definierar det hedersrelaterade våldets art på liknande sätt, men att orsaksförklaringarna går isär.

  Vår slutsats är bland annat att vi ser hur en ej kan förhålla sig till hedersrelaterat våld utan att se till kultur, men att den intersektionella analysen av våldet också är nödvändig för att kunna ta in alla omkringliggande påverkande faktorer. Det intersektionella perspektivet kring hedersrelaterat våld poängterar dock att den kulturella förklaringen blir ett faktum då forskning inte lyckats lösa hur en inom det sociala arbetets praktik ska avvända en kulturell stereotypisering när det kommer till frågan om hedersproblematik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Eek, Sandra
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Larsson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Uppdrag: Syskon: En kvalitativ studie om familjehemmens biologiska barns upplevelser av förändringen i syskonskaran2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att åskådliggöra vilka konsekvenser uppdraget som familjehem kan få för de biologiska barnen när det sker förändringar i syskonskaran. Vi fann flera motsägelser i de biologiska barnens berättelser vilket vi tolkar som att uppdraget är komplext. Förändringen i syskonskaran upplevs delvis som utmanande. En av utmaningarna för våra respondenter har varit att de ska agera utifrån en ny roll vilket är en process som har tagit olika lång tid att hantera. Majoriteten av våra respondenter pratar positivt om sin förändrade situation och uppdraget i sin helhet. De menar att det ökade ansvaret som uppdraget inneburit gjort att de fått en annan roll i familjen som bidragit till att de upplever sig mer tagna på allvar. Den nya rollen har visat sig innebära en större frihet men också givit dem nya möjligheter. Förändringen har likväl väckt ett behov av att bibehålla en viss struktur inom familjen och att ibland få möjlighet att få återgå till det som familjen gjorde innan uppdraget påbörjades. Flera av våra respondenter uttrycker en önskan om en tillflyktsort där de får tillfälle att vara som “vanligt”, vilket vi tolkat som innan de fått en ny position i syskonskaran. Studiens resultat pekar på att uppdraget är komplext. Konsekvensen av att få en ny position i syskonskaran upplevs delvis som utmanande och delvis som en möjlighet. Vi har funniten paradox; att de biologiska barnen å ena sidan finner uppdraget och de nya förväntningar som kommer med den nya syskonpositionen som befriande och å andra sidan uttrycker de ett behov av att låta allt vara som vanligt. 

       Studien har genomförts med nio respondenter genom både kvalitativa semistrukturerade intervjuer via en intervjuguide och strukturerade intervjuer i enkätform. För att förstå det empiriska materialet har det analyserats med hjälp av flera teoretiska begrepp från systemteorin samt en sociologisk rollteori. Vi har också valt att relatera empirin till den tidigare forskning som gjorts i ämnet. Utgångspunkten i studien har varit att placeringen i syskonskaran spelar roll då det finns olika förväntningar på de olika rollerna. Föreställningen om att ens position i syskonskaran påverkar en individ gör det intressant att lyfta de biologiska barnen i familjehem för att förstå viktiga aspekter av att agera syskon och samtidigt ändra den position som man är van vid. Studien syftade till att klargöra hur de biologiska barnen upplevde den förändring i syskonskaran som uppdraget innebar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ek, Erika
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Diagnosens makt: En kvalitativ studie om ADHD i arbetslivet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer med ADHD finns representerade i hela samhället och inom en mängd olika yrkesområden. ADHD är en osynlig funktionsnedsättning, det går med andra ord inte att se på en persons yttre om hen har ADHD. Det finns idag arbetsgivare som väljer att inte anställa individer som är öppna med att de har en ADHD-diagnos. Det till trots att det kan falla under en av diskrimineringsgrunderna, att ingen får diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Syftet med studien är att öka förståelsen och kunskapen om hur personer med ADHD-diagnos upplever arbetsgivare och kollegors attityder till ADHD. Studien är kvalitativ och bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med personer som har en ADHD-diagnos. Det insamlade materialet har analyserats utifrån tematisk analysmetod. Det teoretiska ramverket utgörs av Goffmans teori om stigma och avvikande. Utöver Goffmans teorier utgör även begrepp kopplade till identitet och identitetsskapande en del av det teoretiska ramverket. Studiens resultat visar att ADHD-diagnosen har förändrat hur informanterna ser och förstår sig själva. Resultatet indikerar även att det generellt finns en betydande kunskapsbrist i samhället kring vad ADHD är och hur det yttrar sig. Studiens informanter vittnar om hur de har mött fördomar och negativa attityder gentemot ADHD inom arbetslivet. De beskriver också att det finns en allmän bild bland kollegor av ADHD som informanterna själva inte kan identifiera sig med. Vidare visar resultatet att det finns en oro kring att vara öppen med sin ADHD diagnos då det kan innebära att andras syn på dem kan förändras och resultera i negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Resultat indikerar att det finns belägg för oron, då en av informanterna blivit av med sin anställning då ADHD-diagnosen blev känd för arbetsgivaren.

 • 45.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor2018Ingår i: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer2018Ingår i: Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik / [ed] Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, Stockholm: Liber, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall.
  Gränsytor under förhandling: – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer2018Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, nr 3-4, s. 269-286Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines social workers’ perceptions of the social services’ mission and task as regards support for women who are subjected to violence in close relationships and where the social services are considered to be limited. The study is qualitative and based on interviews with 16 social workers in eleven municipalities. The interviews have been analysed with conventional content analysis. The analysis shows that the task or obligation of the social services can be formulated in two different ways: to offer support to women exposed or previously exposed to violence in close relationships, or to offer support to women who have left or intend to leave a relationship where they have been subjected to violence. In the analysis of social workers’ descriptions of support they offer, as well as the boundaries for what is beyond the social services’ responsibility, three levels can be identified. The first level, consisting of financial support, placements at women’s shelters and a social worker to talk to, forms a sort of core for the work in the social services, which most, albeit to varying degrees, offer. The second level describes forms of enhanced support, and the third level describes such support which only a few state that they work with or where responsibility issues are more diffuse.

 • 48.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nätbaserat stöd för att minska sin alkoholkonsumtion: Användarnas uppfattningar om Alkoholhjälpen2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Socialatjänstens ansvar enligt lagstiftningen2018Ingår i: Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori ich praktik / [ed] Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, Stockholm: Liber, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Ekström, Veronica
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Johansson, Magnus
  Karolinska institutet, Stockholms läns landsting.
  Sort of a nice distance: a qualitative study of the experiences of therapists working with internet-based treatment of problematic substance use.2019Ingår i: Addiction science & clinical practice, ISSN 1940-0632, E-ISSN 1940-0640, Vol. 14, nr 44, artikel-id 10.1186/s13722-019-0173-1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internet interventions have been developed and tested for several psychiatric and somatic conditions. Few people with substance use disorders receive treatment and many drug users say that they would prefer getting help from online tools. Internet interventions are effective for reducing alcohol and cannabis use. The aim of the current study is to understand differences between internet-based and face-to-face treatment of problematic substance use. The concept of alliance will be used as a theoretical frame for understanding differences between internet-based treatment and face-to-face treatment, as perceived by therapists.

  The study has a qualitative design and is based on 3 focus group interviews with 12 therapists working with internet-based treatment for alcohol or cannabis use problems within five different programs.

  The analysis revealed five themes in the differences between internet-based and face-to-face treatment: communication, anonymity, time, presence and focus. Treatment online in written and asynchronous form creates something qualitatively different from regular face-to-face meetings between patients and therapists. The written form changes the concept of time in treatment, that is, how time can be used and how it affects the therapist’s presence. The asynchronous (i.e. time delayed) form of communication and the lack of facial expressions and body language require special skills.

  There are important differences between internet-based treatment and face-to-face treatment. Different aspects of the alliance seem to be important in internet-based treatment compared to face-to-face.

123456 1 - 50 av 273
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf