Endre søk
Begrens søket
1819202122 1001 - 1050 of 1061
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1001.
  Wadenholm, Eleonora
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Barnets bästa: ett flexibelt begrepp i gränslandet mellan autonomi och behov2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1002.
  Wahlberg, Isabel
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Könsroller: en studie om tillskrivna egenskaper utifrån kön2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1003.
  Wahlberg, Sara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Ett gott bemötande: en kvalitativ studie om akutkuratorers erfarenheter av ett gott bemötande av anhöriga som har förlorat en närstående på en akutmottagning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1004.
  Wallenberg, Lisa
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Samverkan mellan kommun och landsting: en studie om samverkan mellan biståndsbedömare och sjuksköterskor inom äldreomsorgen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1005.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Alla talar om äldreomsorg: framtidsfrågor och internationella utblickar2014Inngår i: Äldreomsorgen: praktiken, debatten och framtiden / [ed] Erik Blennberger, Tomas Brytting, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, s. 38-64Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1006.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Etnisk mångfald: ett problem som kräver forskning?2015Inngår i: Chef i omsorgen: vardag, forskning, etik / [ed] Erik Blennberger, Tomas Brytting, Stockholm: Gothia Fortbildning , 2015, 1, s. 104-112Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1007.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Glädje, fantasi och frustration: ledarskap i äldreomsorgen2015Inngår i: Chef i omsorgen: vardag, forskning, etik / [ed] Erik Blennberger, Tomas Brytting, Stockholm: Gothia Fortbildning , 2015, 1, s. 13-60Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1008.
  Wallin, Gunhild
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Omsorgens aktörer och villkor: fem röster2014Inngår i: Äldreomsorgen: praktiken, debatten och framtiden / [ed] Erik Blennberger, Tomas Brytting, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, s. 138-191Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1009.
  Wallin, Viktoria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på centralen – Ny organisationstyp vid flyktingkrisen 20152018Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 5, s. 559-567Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vid flyktingkrisen hösten 2015 skapades en ny typ av organisering i det svenska civilsamhället. Hundratals professionella vårdutbildade volontärer som organiserats genom sociala medier mötte flyktingars vårdbehov på Stockholms Centralstation, Centralen. I denna fallstudie analyseras organi-sationen Vård på Centralen, med fokus på hur verksamheten organiserades vid sin tillblivelse och hur den utvecklats. Vårdpersonal är vanligen verk-samma utifrån en hjälpanderationalitet med grund i medborgerliga rättighe-ter, vid flyktingkrisen användes de professionella resurserna istället utifrån en hjälpanderationalitet grundad på mänskliga rättigheter. Den höggradiga professionalisering som fanns från start möjliggjorde högt tempo i organisa-tionens tillblivelsefas och följsamhet vid förändringar.

 • 1010.
  Wallman, Frida
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Kolar, Sanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Det ideala brottsoffret i våldtäktsmål: En kvalitativ studie av tingsrättsdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om målsäganden i tingsrättsdomar som rör våldtäkt och syftar till att analysera hur målsäganden i de olika domarna framträder utifrån den kriminologiska teorin om det ideala brottsoffret som presenterade 1986. Empirin utgjordes av 15 domar inhämtade från två tingsrätter. Med en tematisk analys undersökte vi hur omständigheter som rör de målsägande kan förstås utifrån de kriterier som teorin menar utgör ett idealt brottsoffer. Resultatet och analysen visade att de målsägande i de fällande domarna i förhållande till teorin framstår som mer ideala brottsoffer än de målsägande i de friande domarna. Trots de revideringar som gjorts av våldtäktslagstiftningen sedan teorin presenterades för 32 år sedan och som syftat till att stärka rätten till sexuell integritet, kunde vi dra slutsatsen att teorin än idag tycks vara aktuell och att det därför är viktigt att fortsätta lyfta problematiken kring de föreställningar som finns om personer som blivit utsatta för våldtäkt.

 • 1011.
  Wallén, Martin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  När hjälp blir stjälp! Vilken kunskap finns till hands för att hantera situationen?: en kvalitativ intervjustudie om avvikandeträning vid behandling på institution2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan mitten av 1800-talet har skadliga effekter som kan uppstå när ungdomar ska behandlas för normbrytande beteende på institution diskuterats och problematiserats. Det finns alltid en riska att den intervention som används förvärrar och/eller skapar nya normbrytande beteenden för ungdomarna. Denna studie har som ambition att belysa en av dessa skadliga effekter, fenomenet avvikandeträning. Med begreppet avvikandeträning menas att individer medvetet och omedvetet förstärker normbrytande beteenden samt lär sig nya normbrytande beteenden när de deltar i behandlingsinterventioner och vistas samman på institutioner (Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). Det finns mycket internationell forskning kring avvikandeträning men förvånansvärt lite svensk forskning om fenomenet.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka behandlande personals perspektiv och kunskap om avvikandeträning vid institutioner för ungdomar med normbrytande beteende. För att besvara studiens syfte har följande tre frågeställningar varit aktuella. Vilken erfarenhet och kunskap har behandlande personal om avvikandeträning bland ungdomar vid behandling och vistelse på institution? Hur hanterar behandlande personal att ungdomarna påverkar varandra negativt under vistelsen på institution? Vad kan behandlande personals kunskap om avvikandeträning innebära för utvecklingen av strategier för att hantera fenomenet på institutionerna?

  Studien har en kvalitativ design och inbegripit åtta semistrukturerade intervjuer med behandlare som arbetar på institutioner för behandling av ungdomar med normbrytande beteende.

  Resultatet har presenterats utifrån tre huvudteman; Påverkan som beskriver behandlarnas tankar om hur ungdomarna påverkar varandra, både positivt och negativ samt hur omfattande avvikandeträning är på institutionerna. Erfarenhet beskriver behandlarnas erfarenhet av avvikandeträning och Strategier föra att hantera beskriver de strategier som behandlarna använder sig av för att hantera avvikandeträning. Studien analyserades med stöd av forskarna Michael Polanyi och Harry Collins teorier om tyst och uttalad kunskap samt Chris Argyris teorier om individer och institutioners lärande.

  Studiens resultat visar på att behandlarna har erfarenhet och kunskap kring avvikandeträning samt att avvikandeträning inte sker i större omfattning än annan positiv, prosocial påverkan mellan ungdomarna. Studien belyser även tendenser som kan påvisa att institutionernas struktur och behandlingsnorm påverkar möjligheterna att utveckla effektiva strategier föra att hantera den avvikandeträning som ändå äger rum. I studiens avslutande kapitel diskuteras vidare forskning kring fenomenet avvikandeträning samt faktorer som möjligen skulle kunna bidra till att åtgärda utvecklandet av strategier för att hantera avvikandeträning på institutionerna. 

 • 1012.
  Wangberg, Pernilla
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hur kan vi samverka kring bostadslöshetsfrågor?: Röster från dem det berör2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien syftade till att fördjupa förståelsen av vilka metoder som kan användas och utvecklas för samverkan kring bostadslöshetsfrågor i Stockholms stadsdelar, samt att identifiera eventuella strukturella hinder som negativt inverkar för individer att förbättra sin situation på bostadsmarknaden. Projektmedarbetare i Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning, anställda inom stadsdelen samt enskilda klienter intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorier om samverkan, Empowerment och mobilisering av partiskhet. Resultatet visar på att det finns både individuella och strukturella faktorer som negativt påverkar bostadssituationen i samtiden. Individuella faktorer visade sig vara bristande språkkunskaper, ett litet kontaktnät samt okunskap om det svenska välfärdssystemet. De strukturella faktorer som visade sig handlade om att det byggs för få bostäder som människor i en utsatt boendesituation har råd att bo i och att bostadsfrågan inte har en prioriterad plats på den svenska välfärdsagendan. Studien visade även att projekt som Hemlöshetssamordnarprojektet är viktiga och fruktbärande för både enskild klient, för professionella som arbetar och samverkar kring dessa frågor i de olika stadsdelsförvaltningarna och för att belysa och erkänna bostadsbristen som ett verkligt problem i dagens välfärdssamhälle.

 • 1013.
  Weinsjö, Kristina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Hur formas socionomers yrkesidentitet?: en kvalitativ intervjustudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1014.
  Weishaupt, Barbara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Sverige, en annan planet: en berättelse om en krigsdrabbad tonårings flykt till Sverige och hans liv efter flykten2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1015.
  Wendel, Jeanette
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Före, under och efter behandlingen: mammor, vars barn utsatts för sexuella övergrepp, reflekterar kring föräldraskapet och gruppterapin på BUP Vasa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1016.
  Wennerström, Emma
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Missbruk i barnavårdsutredningar: hur missbruk konstrueras i barnavårdsutredningar : en diskursanalys2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1017.
  Wensheim, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Projektet "Unga arbetslösa i Maria-Gamla stan": en fallstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1018.
  Westerberg, Susan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Palliative Care: The role of Counsellors2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The following article is a study about counsellors working with terminally ill patients receiving Palliative care. In an effort to understand their role in the Palliative team and how they participate in the care of dying individuals, four counsellors working in four different Palliative hospices in Stockholm were interviewed by using structured interviews. The key questions concern the methods and interventions counsellors use, the risk factors that the job entails, the support they receive and finally their reflections about life and death The literature on the topic was accessed via Ersta Sköndal Högskola College library and Internet database. The results of the study reveal that Palliative Care Approach takes into consideration all aspects of an individual (physical, psychological, social and spiritual). Counsellors are part of a multidisciplinary team and their role is to focus on the social and psychological aspects. They undertake comprehensive assessments of the patient’s context and their coping strategies through the use of psychosocial theories such as Sense of Coherence and Logo therapy. Via their skilled use of core counselling skills they establish close relationships with patients and families. At the same time they are always mindful of keeping the right distance. Counsellors are the receivers of a lot of emotional pain and suffering of patients and families and as such this transference can lead to emotional exhaustion. Access to good support is an essential prerequisite for avoiding burnout. Close encounters with death leads to reflections of life and death. Counsellors need to be well developed and experienced in order to provide good quality palliative care.

 • 1019.
  Westin, Elinor
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Barn med svårigheter eller beräknande bråkstakar?: En studie om lågstadielärares syn på utagerande beteende i skolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1020.
  Westlin, Ullakarin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En möjlig väg till återhämtning: En studie om det själavårdande samtalet som en resurs i ett samhälle där alltfler drabbas av psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1021.
  Whitaker, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Ett liv aldrig mer som andras: föräldraskap, funktionshinder och åldrande2008Inngår i: Att åldras med funktionshinder / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 125-163Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1022.
  Whitaker, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  I skyggen av handikappolitikk og reformer: foreldreskap og omsorg gjennom et langt liv2012Inngår i: Livsløp med funksjonshemming / [ed] Kirsten Thorsen, Eva Jeppsson Grassman, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1023.
  Whitaker, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet.
  Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid: från de äldstas horisont2012Inngår i: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, s. 163-187Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1024.
  Wickström, Joel
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Personlig kristen tro: Betydelse för beslut i S:ta Claras diakonala verksamhet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att bättre förstå om och i så fall på vilket sätt kyrkans ledning tänker sig att deras personliga tro hade betydelse när de fattade beslut för utformningen av S:ta Claras verksamhet. Fyra beslutsområden har studerats. Två handlade om bön och två om val av plats för det utåtriktade sociala arbetet. Studien har genomförts utifrån elva kvalitativa intervjuer med individer som deltagit i beslutsfattandet inom de undersökta beslutsområdena. Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av en handlingsteori och två teoretiska resonemang. Slutsatserna har diskuterats och knutits till tidigare forskning. De är i korthet följande:

  Att personlig tro på ett objektivt, kausalt eller mätbart sätt skulle haft betydelse för de beslut som studerats går inte att säga utifrån denna studie.

  Informanterna uttalar för egen del att deras personliga tro haft betydelse för utformningen av praxis inom de fyra beslutsområden som studien omfattar.

  Besluten har påverkats av ett komplext samspel av beslutsfattarens värdemässiga och teoretiska antaganden i sin föreställningsvärld, i kombination med upplevelser av kyrkans organisationskultur och av verkliga situationer.

  Det samspelet omfattar, i denna studie, informanternas personliga föreställningar om bibeln och om delar av Sahlbergs forskning, det upplevda ”kallet” att leva ut sin tro i Clara, en önskan att sprida sin tro vidare samt tolkningar av verkliga situationer.

  Som avslutning framförs tanken att studien skulle kunna bidra till den epistemologiska kunskapskartan genom iakttagelsen att personlig tro inte är en oberoende beslutskomponent. Vid sidan av personlig tro redovisas i uppsatsen ett spektrum av andra faktorer som skulle kunna ha betydelse för beslut gällande diakonal praxis. 

 • 1025.
  Wickström, Joel
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Brenning, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Från tro till handling: ”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. Syftet men uppsatsen formulerade vi så småningom till att öka kunskapen om anställdas och volontärers upplevelser av deras tros betydelse i det sociala arbete som de utför inom S:ta Clara kyrka.

  Studien har genomförts utifrån tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med personer som är anställda eller volontärer inom S:ta Clara. Resultatet av studien har vi analyserat med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska resonemang knutna till de teman som formats av våra intervjuresultat. Vi har även analyserat våra slutsatser utifrån Aron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM).

  Resultaten visar att våra intervjupersoner upplever att deras personliga tro har betydelse i det sociala arbete de utför inom S:ta Clara. Kristen tro är både ett motiv till och drivkraft samt ett stöd i arbetet. Även bönen har betydelse. Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM teorin skulle informanternas tro kunna sägas ge dem en ökad känsla av sammanhang. Detta genom den meningsfullhet som följer av att använda den kristna tron som motiv till arbetet, känslan av hanterbarhet, som ökar genom att använda bön i arbetet och begriplighet till följd av att de kan tolka upplevelser utifrån sin tro.

  Svårigheter med att använda sin tro i arbetet kan vara att det kan bli svårt att sätta gränser i arbetet, då tron används som motiv och drivkraft. Andra svårigheter kan vara att bön inom arbetet kan innebära etiska problem, som att bönen kan leda till att lägga över sin tro på andra människor, som inte är intresserade av detta.

 • 1026.
  Widell, Gunilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lämplighetsprövning av diakoniaspiranter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1027.
  Wiener, Rikard
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Dialog i teori och praktik: en kvalitativ studie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1028.
  Wigren, Evelina
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Wännman, Elina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Masculinities and Change in Men’s Oppressive Behavior Against Women: A Case Study in Gugulethu Township, South Africa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1029. Will, Catherine
  et al.
  Crowhurst, Isabel
  Larsson, Ola
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kendall, Jeremy
  Olsson, Lars-Erik
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  The challenges of translation: the Conventionand debates on the future of Europe from theperspective of European third sectors2005Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 1030.
  Wincent, Annika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Integrating yoga as a method in clinical social work dealing with addiction: Bridging Eastern and Western perspective. Annika Wincent2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis it will be discussed whether the body-mind-spirit aspect is a missing component in Western methods in clinical social work and if yoga could contribute to a more holistic multi model in this area. Yoga includes physical postures, controlled breathing exercises, meditation and attitudes in life of no harming of oneself or any living being. Yoga invites the practitioner to enhance the selfdiscipline and control over and regulation of impulses, thoughts and feelings. In the result it will be presented in what way this Eastern discipline have influenced the participants recovery. It will be discussed weather yoga is a tool to get in contact with the body, breath and mind and if the enhanced awareness helps to control anger, stress, anxiety and craving - overwhelming feelings that can be triggers for a substance abuse. The thesis is a qualitative study with the aim of exploring the experience of yoga as a complimentary method in addiction recovery. The interviews were conducted in three different rehab centres of Kripa Foundation in India in form of focus groups and individual interviews.

 • 1031.
  Wojcik, Kaja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Lind, Julia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  När samhället träder in – socialsekreterares professionskunskap vid omhändertaganden: En undersökning av hur yrkesaktiva socionomers kunskaps- och erfarenhetsprocesser samt handlingsutrymme ser ut vid omhändertaganden enligt LVU2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här intervjubaserade kvalitativa studien syftar till att utforska den professionskunskap som socialarbetare upplever att de har och använder i sitt dagliga arbete inom barnavårdsutredningar i Sverige. Ordet "professionskunskap" avgränsas i studien som den kunskap, de erfarenheter, de verktyg och upplevelsen av handlingsutrymme som socialarbetare använder i beslutsprocessen kring tvångsomhändertaganden. Det empiriska materialet består av åtta semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som syftade till att samla in socialarbetarnas subjektiva syn på och åsikter kring sin professionskunskap. Det empiriska materialet tematiserades och analyserades genom Michael Lipskys teori "Street-level bureaucracy" och narrativ teori. Även om professionskunskap kan anses vara individbaserad visar studien på vissa gemensamma mönster. En av uppsatsens slutsatser är att den professionella kunskapen som socialarbetaren har uttrycks genom ett utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap som är knuten till det utmanande ställning som socialarbetarna har som gräsrotsbyråkrater. Ett annat resultat är att för att behärska denna komplicerade position måste socialarbetarna hantera sina känslor i samband med sitt arbete genom att regelbundet utbyta kunskaper och erfarenheter i en narrativ miljö. Sammanfattningsvis indikerar uppsatsen att ett konstant utbyte av erfarenheter skapar den ultimata grunden för professionskunskap.

 • 1032.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Den förlorade välfärdens språk: En undersökning av processer och motiv bakom de senaste decenniernas förändrade benämningar av socialt utsatta2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study examines the causes behind the linguistic changes in the field of social vulnerability that in a Western European context has occurred the past three decades. The background of the study is the development where concepts as poverty, marginalization and underclass has declined in use while politicians and scientists today rather speaks in terms of social exclusion, advanced marginality and the Swedish term “utanförskap”. The research aim is justified by the fact that these concepts are used in social policy and thus has direct consequences for those described. The study resulted in three explanatory models on why the language around social vulnerability has changed; (1) Structural changes in society are creating new forms of social vulnerability, (2) New social theories and traditions of thought creates new perspectives on social vulnerability and (3) New concepts introduced by political intentions. Changes in material conditions and structures in combination with new social theories, in the transition between a modern and a postmodern perspective, created new concepts that came to be represented by politicians in Western Europe and North America. The meaning of the concepts has changed from describing people included in society, the majority of poor workers, to describing excluded minorities, excised from their civil rights. The linguistic changes has also meant a shift from one-dimensional to multidimensional terms, from a vertically illustrated the vulnerability to a horizontal one and to a greater focus on the process of vulnerability.

 • 1033.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1034.
  Wollter, Filip
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Kassman, Anders
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Oscarsson, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Utvärdering av sociala insatsgruppe: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen2013Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 1035.
  Wollter, Filip
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall.
  Oscarsson, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall.
  Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje2018Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 1036.
  Wouda, Karina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Eriksson, Magnus
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar: En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. Still, the number of transferred custodies is small in comparison to the number of children in foster care. We are asking ourselves why this is the case. Unlike other studies on the subject, we have chosen to approach the matter from the perspective of case workers within the Social Services who, by law, are obligated to instigate the transfer of custody after three years. The aim of this thesis is to, through an Interpretive Phenomenological Analysis (IPA) of a series of semi-structured deep interviews with social workers and their supervisors, investigate which organizational and emotional parameters in the responsible case worker’s everyday reality might be affecting the low number of instigated transfers of custody among children in Swedish foster care. The result shows five emerging themes among our respondents – Organization, Time, Responsibility, Information and Conflict. These five factors are impacting one other, but also the case worker. Discussed against a background of Organizational theory and the Front-line bureaucrat’s level of discretion, we aim to let the case workers’ relation to these five emerging themes put the matter of the low number of transferred custodies into a new light.

 • 1037.
  Wåglund, Linda
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Torka tårar utan handskar: En studie om kuratorers arbete med HIV- positiva personer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om kuratorers arbete med HIV- positiva personer, både vid beskedet och det fortsatta livet som HIV- positiv. Den medicinska forskningen om HIV går hela tiden framåt och i dagsläget är en HIV- diagnos inte en dödsdom vilket det var förr. Nu är den stora utmaningen för HIV- positiva personer att lära sig leva med HIV och där finns det stort behov av stöd. Dessvärre är den psykosociala forskningen om HIV inte alls lika utbredd som den medicinska.                                                                                                

  Denna studie har genomförts genom sex kvalitativa intervjuer med kuratorer på tre olika mottagningar för HIV- positiva personer vidare har två kompletterande intervjuer genomförts med terapeuter på en organisation för HIV- positiva personer.

  Resultatet av denna studie visar att endast en av sex kuratorer vanligtvis medverkar vid beskedet. Kontaktspårning är den mest framträdande arbetsuppgiften, men det psykosociala omhändertagandet prioriteras av samtliga kuratorer. Kuratorerna upplever sitt arbete och betydelse som viktigt, allra mest för de patienter som inte har ett socialt nätverk eller någon närstående att prata med. Vidare visar studien att kuratorerna upplever de sociala konsekvenserna som svårare än de medicinska konsekvenserna som HIV medför.

  Slutsatsen är att kuratorerna arbetar med kontaktspårning, motivationsarbete och stöd. Kuratorerna anser att de har tid och möjlighet att tillgodose patienternas behov. Men rollen som sjukhuskurator visar sig innebära en del begränsningar innefattande bland annat begränsade öppettider, tidskrävande obligatoriska arbetsuppgifter som kontaktspårning. Kuratorerna hänvisar ibland till andra instanser som exempelvis organisationer om de anser att det finns resurser där som de själva inte kan erbjuda. Vidare visar studien att HIV- positiva personer upplever en mängd hinder i samhället. En del av dem är svåra för kuratorerna att ändra på då de kräver en attitydsförändring i samhället. Kuratorernas arbete och betydelse är oerhört viktig, framförallt för de patienter som isolerar sig från omgivningen och lever själva med HIV. För dessa personer är kuratorn den enda kontakten att tala med.

 • 1038.
  Xibri, Ilda
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att arbeta med sexualbrottsdömda: en intervjuundersökning bland behandlare till sexualbrottsdömda på Norrtäljeanstalten2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1039.
  Zackrisson, Caroline
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Gud har opererat mig och gett mig ett nytt hjärta”: En kvalitativ studie om trons betydelse för individer som kommit ut ur ett missbruk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1040.
  Zetterling, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Valsinger, Robert
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Att lindra livet": Pensionerade socialarbetare blickar tillbaka på sitt yrkesliv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan socialarbetaren och det sociala arbetet. Detta görs utifrån fem pensionerade socialarbetares egna berättelser från sitt yrkesliv. Kritiska händelser och situationer som socialarbetaren sett som betydelsefulla har stått i fokus, samt hur dessa händelser och situationer har påverkat yrkesidentiteten och synen på sig själv. Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och utgår från en narrativ forskningsmetod med inslag av Critical Incident metoden. Studien vilar på en fenomenologisk tolkningstradition. Resultatet visar att socialarbetaren i olika utsträckning utvecklar strategier och förhållningssätt för att möta, hantera samt fungera i det sociala arbetet. Dessa strategier och förhållningssätt presenteras i studiens analysdel utifrån fyra idealtyper; Den Krigande, Trädgårdsmästaren, Den Distanserade samt Den Sörjande.

 • 1041.
  Zingmark, Sandra
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Wallin, Emelie
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Livsloppets avtryck i ålderdomen: En studie om hur socioekonomiska villkor under livet påverkar livskvaliteten hos pensionärer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Socioekonomiska villkor under livsloppet påverkar ålderdomen på många olika sätt. Individer som haft en lägre socioekonomisk position löper bland annat en större risk att dö i förtid och drabbas av ohälsa. Syftet med studien är att studera människors livslopp med fokus på olika socioekonomiska villkor under uppväxt och livet fram till pensionen ur ett retrospektivt perspektiv. Kärnan i uppsatsen är att undersöka deltagarnas livslopp utifrån en historisk och individuell kontext och analysera hur den subjektiva upplevelsen av livskvalitet ser ut i ålderdomen.

  Studiens undersökningsdesign bygger på livsloppsintervjuer och kompletterande enkät. Deltagarna är födda under trettio och fyrtiotalet och samtliga är pensionärer. För att studera hur socioekonomiska villkor påverkar livet efter pensionen är det väsentligt att deltagarnas socioekonomiska positioner ser olika ut. Hälften av våra respondenter lever under sämre socioekonomiska villkor medan resterande har en mer fördelaktig social position i samhället.

  Uppsatsen tillämpar fem teoretiska perspektiv där alla har olika funktion i arbetets varierande delar. Teorierna tillsammans med internationell och nationell forskning har spelat en stor roll vid analysen av det insamlade materialet.

  Resultatet av studien visar att ett antal faktorer under livsloppet har påverkan på de äldres liv efter pensionen. Dessa faktorer är samhällelig och historisk kontext, socioekonomiska villkor under uppväxten, kön och klass. Upplevelsen av livskvalitet efter pensioneringen visar sig vara relativt lika hos samtliga respondenter. 

 • 1042.
  Zätterman Åberg, Yvonne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att förändra det oföränderliga: Rapporter om och av brukare2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 1043.
  Ängsved, Åse
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Persson, Christer
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Tycker du att blod är tjockare än vatten?: en narrativ studie om medföräldrar i homosexualla relationer2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1044.
  Åberg, Annette
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Önnstad, Gunnel
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ..."Jag trodde jag var ensam": ungdomars och föräldrars upplevelser och erfarenheter av Humlans gruppverksamhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1045.
  Åkeblom, Fredrik
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Ensamhetens identitet: En studie om identitetsskapande för personer som isolerat sig från omvärlden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  -A study about identity formation for people who has isolated themselves from the surrounding world.

  This is a study that focuses on identity formation for individuals who has isolated themselves from the outside world. My aim with the study is to contribute to the knowledge base about identity and identity formation for this specific group of people. The study is based around three main questions about what the individual choice looks like when it comes to isolation,  what the process of identity formation look like from pre to post isolation and finally how the respondents talk about stigmation as a result of the isolation itself and being called a Hemmasittare, witch is a term used by professionals to describe the people who has isolated themself. 

 • 1046.
  Åkerman, Emma
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Det måste finnas ett okej uppifrån": organisationsöverskridande samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1047.
  Åsa, Lundberg
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Stenarv, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att inkludera eller exludera: En kvantitativ studie om socionomstudenters förhållningssätt till specifik kompetens i mötet med HBTQ-klienter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine which approach future social workers have regarding specific competence in the meeting with lesbian, gay, bisexual, transgender and queer clients. Previous research shows that LGBTQ people have a low confidence towards social services, police and courts and say they face discrimination and degrading treatment to a greater extent than the heterosexual population. Research shows that education and better skills of LGBTQ culture among professionals can change the situation.

  The essay is based on a model of cultural competence in working with sexual minorities and people with a transgender expression. The model defines the meaning of an LGBTQ perspective and is designed to improve social work with LGBTQ clients.

  The study is quantitative and empirical data consists of 203 survey responses from students with a long experience of the social work education. The analysis of the results is based on the cultural competence three principles; attitudes, knowledge and skills. The conclusion of the study is that students believe that specific knowledge in meeting with LGBTQ clients is important. They also believe that the specific competence is something that should be communicated in social work education. The result also indicates that the educations at present do not convey an LGBTQ perspective as an integral part of the teaching. Another conclusion is that the students feel they have a lack of knowledge regarding LGBTQ culture. To include cultural competence for sexual minorities in social work education would reduce the risk that LGBTQ clients are discriminated against or subjected to degrading treatment in social work.

 • 1048.
  Åström, Veronica
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Ensamhet bland äldre: en 10-årig jämförelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemområde och syfte: Åldrandet kan innebära såväl fysiska som psykiska utmaningar för den enskilde. Kroppen och tillvaron förändras och möjligheterna att delta i sociala nätverk som man gjort tidigare kan begränsas. Många upplever ensamhet vilket i tidigare forskning har visat sig få konsekvenser för såväl välbefinnande som fysisk och psykisk hälsa. Denna studie fokuserar på några av de faktorer som hänger samman med åldrandets livsvillkor; social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt rörelseförmåga och hur dessa kan sättas i samband med upplevelser av ensamhet hos äldre. I en tioårig jämförelse undersöks: (a) hur äldres sociala aktiviteter, socialt stöd, ekonomi och rörelseförmåga förändras över tid, (b) hur upplevelsen av ensamhet hos äldre förändras över tid och (c) hur förändringar gällande social aktivitet, socialt stöd, ekonomi och rörelseförmåga under denna tid påverkar upplevelsen av ensamhet.

  Material: Data från insamlingstillfällena 2004 och 2014 i den nationellt representativa Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD), en longitudinell undersökning utifrån urvalet i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU) användes (n = 466).

  Metod: Samband mellan ensamhet 2004 och 2014 och social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt rörelseförmåga undersöktes i bivariata analyser och logistiska regressioner. Samband mellan ensamhet 2014 och förändringar under 2004-2014 gällande social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt rörelseförmåga undersöktes i logistisk regression.

  Resultat: Socialt stöd, ekonomisk buffert och rörelseförmåga kunde associeras till känslor av ensamhet 2004 men endast socialt stöd kvarstod som signifikant associerat till ensamhet då man kontrollerat för kön, ålder och ensamboende. Social aktivitet, socialt stöd och rörelseförmåga kunde associeras till känslor av ensamhet 2014, sambanden kvarstod efter att ja kontrollerat för nämnda bakomliggande faktorer. Social aktivitet och rörelseförmåga minskade betydande under den undersökta tioårsperioden, men endast minskning i rörelseförmåga kunde tydligt associeras till ensamhet. Resultaten analyseras utifrån ett kapabilitetsteoretiskt perspektiv.

  Slutsatser: Att ha nära stödjande relationer, delta i social aktivitet och inte hämmas av fysisk funktionsnedsättning är viktiga aspekter för att undvika ensamhet. Studien framhåller vikten av det sociala arbetet och samhällets ansvar att möta upp med förmågor när den enskildes inre förmågor avtar, för att på så sätt bidra med möjligheter för den anskilde att leva ett värdigt och värdefullt liv.

 • 1049.
  Öberg, Leif
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Behandlingen på Sundsgårdens skol- och behandlingshem [Uppsats] :: erfarenhet i förhållande till aktuell forskning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1050.
  Öberg, Malin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Vägen till anmälan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
1819202122 1001 - 1050 of 1061
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf