Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Börjeson, Martin
  et al.
  FoU Södertörn.
  Dahlin, Anders
  Stiftelsen Södertörns och Väddö folkhögskolor.
  Ekström, Veronica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Linköpings universitet.
  Rydenstam, Klas
  Statistiska Centralbyrån.
  Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten presenteras Folkbildningsrådets första folkhögskoledeltagarundersökning. Den är samtidigt en av de nationella utvärderingar av folkbildningen som Folkbildningsrådet utför på uppdrag av regering och riksdag. Utvärderingen har genomförts för att visa vilka folkhögskolans deltagare är i demografiskt avseende, och för att spegla deras omedelbara och mer långsiktiga erfarenheter av sina folkhögskolestudier.

  Undersökningen omfattar folkhögskolans deltagare i långa kurser under vårterminerna 2006–2010. Det empiriska underlaget har samlats in med hjälp av två enkätundersökningar som genomförts i samarbete med Statistiska Centralbyrån, samt en kompletterande intervjustudie. Även Folkbildningsrådets nationella deltagarstatistik har använts.

  I rapporten visas att tiden vid folkhögskolan har förbättrat många deltagares möjligheter på arbetsmarknaden. Men framför allt har folkhögskolestudierna inneburit personlig utveckling. Deltagarna vittnar om stärkt självförtroende, ökat samhällsengagemang och bredare fritidsintressen. De engagerade lärarna och samarbetet i de heterogena studerandegrupperna framhålls som särskilt betydelsefulla.

  Antalet och andelen deltagare med funktionsnedsättning och deltagare med utländsk bakgrund har ökat under senare år, framför allt inom de allmänna kurserna. Dessa deltagares erfarenheter är också övervägande positiva, även om de kommer till folkhögskolan med delvis andra behov och förutsättningar än övriga.

 • 102.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Det sociala ledarskapet2007Report (Other academic)
 • 103.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hansson, Jan-Håkan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Om behoven att bygga på andras kunskap2006In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 26, no 2, p. 136-142Article in journal (Other academic)
 • 104.
  Camitz, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Medberoende: en beskrivande forskningsöversikt2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Caringer, Anna-Clara
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tjejjourer: Funktion och villkor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Civilsamhället, bestående av en mängd ideella organisationer med social inriktning, är idag ett högst aktuellt forskningsområde och ideella organisationers betydelse debatteras flitigt i olika forum. Tjejjourerna är en del av civilsamhället och en växande rörelse, sedan den första såg dagens ljus 1996. Studier har visat att upplevelser av god psykisk hälsa skiljer sig anmärkningsvärt mellan tjejer och killar. Tjejer lider oftare av psykiska och psykosomatiska besvär och blir oftare utsatta för sexuella övergrepp, vilket är några anledningar till tjejjourernas existens. Det här är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur aktiva i tjejjourer ser på tjejjourers funktion och villkor. Frågeställningarna handlar om funktion för målgruppen och i förhållande till andra aktörer samt hur relationen mellan funktion och villkor beskrivs av aktiva i rörelsen. För att försöka besvara frågeställningarna genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med tio personer engagerade i tjejjoursrörelsen.

  Vår analys av informanternas utsagor kopplade till civilsamhällesforskning, ledde till slutsatserna att tjejjourers funktion kan bestå i vara ett komplement till offentliga insatser samt att vara en röst för målgruppen. Funktionen som röst tar huvudsakligen sitt uttryck i form av opinionsbildning i frågor om jämställdhet och unga tjejers utsatthet. Något som tycks utmärkande i funktionen som komplement är möjligheten till anonymitet, vilket verkar kunna innebära en annan typ av bemötande än vad som är möjlig hos offentliga och privata motsvarigheter. Tjejjourerna skiljer sig även från andra aktörer på så vis att de har en gemensam ideologisk tolkningsram som får konsekvenser för hur de förstår unga tjejers utsatthet och deras sätt att arbeta, ett arbetssätt vi uppfattar som empowerment-influerat.

  Angående tjejjourers villkor upplevs det problematiskt att tjejjourers finansiering består av kortsiktiga ekonomiska bidrag eller öronmärkta projektmedel som leder till svårigheter att bygga en långsiktig och kvalitetssäkrad verksamhet. Utveckling inom tjejjoursrörelsen att anställa personer ses som en möjlighet samtidigt som det ställer krav på tydligare strukturer och en uttalad ansvarsfördelning för att undvika interna konflikter. Korta anställningar där verksamheten byggs upp kring en individs funktion, riskerar att gå ut över den målgrupp som tjejjourerna har ett uttalat ansvar gentemot.

 • 106.
  Carling, Katarina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Dughieri, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Det är ju ändå ens vardag”: En kvalitativ intervjustudie med högstadieungdomar om socialt stöd från vuxna i skolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 107.
  Carlsson, Anna-Carin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Doverholt, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att anmäla eller inte: om lärares tolkning av anmälningsskyldigheten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Carlsson, Cecilia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Edborg, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Love is all you need": En kvalitativ studie om betydelsen av kärlek som praktiskt redskap i socialt arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 109.
  Carlsson, Noomi
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  "Blott Sverige svenska krusbär har": en undersökning av mångfaldsbegreppet2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Carrigan, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  To Walk Like Boys - The Limit of Gender Equality?: A Qualitative Evaluation of the Facilitator Role in The Adolescent Project Conducted by The Sakhi Resource Center in Thiruvanathapuram, the Capital of Kerala, a State in the South of India 2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The Sakhi Resource Center is at the moment conducting an educational program for adolescent girls and village health care workers in the district of Trivandrum, Kerala. Gender and sexual reproductive health are taught among other things. Classes are structured in a participatory way, giving the girls the opportunity to develop and practice their leadership and organizational skills among other things. One of the aims of The Project is to increase the confidence and sense of coherence of the girls and thus raise their ability to act in an empowered way in their societies. Another is to educate and engage health care workers out in the villages. The health care workers are Facilitators in The Adolescent Project. The Facilitators are both being educated by the Project staff and then themselves educating adolescents in The Project.

  The purpose of my study has been to evaluate the role of The Facilitators in The Project with the focus on gender. My research method is case study, and my empirical results are based on observations and nine in-depth interviews with The Facilitators. I have also studied Project Documents. I have used gender theory and theories of empowerment along with postcolonial theories of intersectionality. The Facilitators have a key-function here as after the project they are intended to continue conducting classes in the villages. I have found for example that the motivation to become a Facilitator in the Project can often be traced back to personal experiences from adolescence. I have focused on the Facilitators’ attitudes and found a tendency for them to promote arranged marriages and set limits on gender equality. I have also focused on how the Facilitators experienced results gained from the Project, both for them themselves and for the adolescents. In the analysis I have suggested that Sakhi could put more emphasis on the student role of The Facilitator to ensure gender sensitive project running in the future.

 • 111.
  Carrigan Ronan, Chris
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Jonson Hagman, Anette
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Andra generationen: barn till de som har överlevt förintelsen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Cassel, Marie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet. Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kvamme, Maria
  Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet. Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Otryggare kan ingen vara: en uppsats om hemlösa kvinnor1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 113.
  Cassel, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lyberg, Anton
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Varannan vatten: en kvalitativ studie om vårdpersonals attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Cederlöf, Siv-Britt
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Hat och en gnutta kärlek"2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Cederlöf, Siv-Britt
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Hon är inte längre min dotter": arbetet med utsatta flickor från patriarkala invandrarfamiljer2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 116.
  Centerwall, Miriam
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Hon lyssnar och lyssnar, sen tänker hon i kanske tio minuter och sen ba: "Så här gör vi!": en kvalitativ studie om fyra ungdomars uppfattning av socialsekreterares bemötande2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Chachan, Mariham
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Henriksson, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det handlar om att bygga broar mellan de kulturella enklaverna och samhället: En kvalitativ studie om hedersrelaterad utsatthet och integration2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how professionals in some of Swedens shelterhomes describes what honor related vulnerability involves on an individual and structural level and how the honorcontext and society affect men 's and women's opportunities for inclusion and participation in the Swedish society. Individuals living in the honourcontext live with a double vulnerability. This means that these individuals are doubly oppressed, both from the context in which they live but also the society has a contributory role of the vulnerability. We have come to the conclusion that there are a lot of embedded discrimination in society. The integration of individuals within the honorcontext is also affected by factors that can be related to the individuals within the context and societies treatment of individuals. Honour related vulnerability has often been associated with cultural norms and violence against women, this paper wants to illustrate how the honorproblems and the integration of these individuals can look like from an individual - and societal perspective. The essay will have a qualitative perspective where we answer the purpose by interviewing professionals from six of Sweden's shelterhomes. The interviews were semi-structured, which contributed to rich stories when interviewees themselves were able to influence what they regarded as important to highlight. The reason we chose sheltershomes was that they could provide the necessary information about honor related vulnerability and integration. We have taken the help of five theoretical bases to explain the problems that exist in some of Sweden's families and to understand how the honorkontext and society affect integration. These theories include the theory of patriarchy and gender, ackultivisation, socialization and the theory of structural discrimination.

 • 118.
  Claesson, Björn
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Eliasson, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Det som händer med skolkuratorer, det är att de inte märks när rollerna inte är tydliga”: En kvalitativ studie om kuratorns roll i skolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Claesson, Ulrica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Samverkan mellan socialtjänsten och polisen: en utvärdering av samverkan i Rinkeby, Kista och Spånga-Tensta stadsdelar med fokusering på ungdomar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Clarén, Paul
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Konstnären som klient: en kritisk granskning av konstnärernas ekonomiska situation med särskild inriktning på socialtjänstens villkor för försörjningsstöd2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Colldén, Lina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lundqvist, Lina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det hade lika gärna kunnat vara jag på andra sidan, och då hade jag velat att det fanns någon där som lyssnade på mig": en studie om drivkrafter bakom volontärarbete på Alla Kvinnors Hus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 122.
  Comstedt, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Gerevald, Katja
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Bipolär sjukdom - ur den anhöriges perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 123.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för demensprojektet i skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 124.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet förebyggande hembesök i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 125.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet mötesplats servicehuset i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 126.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Första året för projektet projektsamordnare i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 127.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Projektet rehabilitering i vardagen i Skarpnäcks stadsdel2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 128.
  Cronqvist, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Slutrapport år 2 för äldreprojekten i Skarpnäcks stadsdel2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 129.
  Dagudde, Ingebell
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Mofidy Rouhi, Jaana
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Frivillighet under hot: utvärdering av ett lågtröskelprojekt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Dahlberg, Anders
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  I god tro: "En studie av processen in i-, under- och ut ur ett sektmedlemskap"2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 131.
  Dahlberg, Joakim
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kriegelstein, Daniel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Skolkuratorn i arbete: "Man gör väl det bästa man kan efter de förutsättningar man har"2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller ungdomar med psykosomatiska besvär. Detta medför frågan om vilka stödinsatser som finns tillgängliga för eleverna i den svenska skolan, samt hur skolkuratorerna arbetar med frågor som psykisk ohälsa och stressrelaterade problem. Skolkuratorns fokus är inställt på ett socialt arbete med individ, grupp och organisation, och förutsättningarna för skolkuratorns arbetsuppgifter är beroende av skollagen, som reglerar skolans verksamhet. Syftet med denna studie är att söka kunskap och förståelse för hur skolkuratorer arbetar med högstadieelevers psykiska hälsa i skolorganisationen. Vi har även som målsättning att finna lösningsförslag på den problematik som studien finner inom det specificerade området.

  I den nya skollagen, som börjar gälla från och med 1 juli, 2011, står det att det ska finnas "tillgång" till en elevhälsa för eleverna, vilket även innefattar bland annat skolkuratorer. Innebörden i ordet tillgång är däremot inte specificerat. Studien visar att det kan uppstå krockar mellan skolkuratorn och lärare då spelplanen inom skolan är pedagogernas arena. Detta kan ofta betyda att det är deras synsätt som är rådande i vad som är de bästa åtgärderna för eleven. Problemlösningsprocessen i skolkuratorns arbete pekar på att samverkan mellan socialtjänsten är problematisk. Det handlar ofta om svårigheter kring att bestämma möten, att veta vem eller vilka som är inkopplade i ärenden som rör elever.

  De tematiserade områden där vi fokuserat vår studie är arbetsmetoder, organisation och samverkan. Vi använder oss av en kvalitativ metod då vi intervjuat fem skolkuratorer i Stockholm. Bearbetning och analys har skett enligt organisationsteori och vi har tolkat samspel mellan individer och grupper utifrån i första hand rollteorin.

  Studien har kommit fram till att skolkuratorernas arbete i många sammanhang är underställd skolorganisationens styre och att de själva måste utveckla och definiera sitt uppdrag utifrån detta. Denna studie har funnit att skolkuratorns otydliga organisatoriska position och ställning bör omorganiseras och tydliggöras. Skola och kommun bör ta ett större ansvar i att definiera skolkuratorns formella uppdrag och praktiska arbetsuppgifter. Studien avslutas med lösningsförslag och åtgärder som kan öka förutsättningarna för att barn och unga som har behov av det behov får del av det stöd som lagen säger att de har rätt till.

   

 • 132.
  Dahlbom, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lind, Frida
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hemlöshetens Grunder: Bidragande faktorer bakom några kvinnors hemlöshet ur ett livsloppsperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Dahlborg, Soraya
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Bäckström, Karl
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anmälan vid skolfrånvaro: en rättssociologisk studie av tillämpningen av anmälningsskyldigheten enligt SoL 14:1 vid två skolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  Dahlhjelm, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anhörigas upplevelser av bemötande inom palliativ vård: Intervjuer med fyra kvinnor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Danielsson, Åsa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Olsson, Farida
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Motivation är nyckeln till förändring: En studie om ungdomars upplevelse av behandlingsmetoden Aggression Replacement Training2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 1990-talet har behandlingsmetoden Aggression Replacement Training (ART) fått ett stort genomslag i Sverige och metoden används såväl inom socialtjänstens öppenvård som inom kriminalvården, samt på många av Statens institutioners ungdomshem. ART tycks idag vara en av de mest spridda manualbaserade behandlingsmetoderna (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 37). Mot bakgrund av metodens omfattande tillämpning inom dessa områden, ansåg vi att det fanns skäl till att undersöka hur ungdomar som genomgått ART träning upplevde metoden. Detta är också syftet med denna studie. Då vi har förstått att det finns få svenska kvalitativa studier om ungdomars erfarenheter av ART, menar vi att det är av intresse att i föreliggande studie belysa denna fråga.Vi valde därför att genomföra en kvalitativ undersökning, varvid vi intervjuade sex stycken ungdomar som samtliga har haft problem med ett antisocialt beteende och kriminalitet. I syfte att analysera vår empiri har vi utkristalliserat följande fem teman: motivation, gruppens betydelse, användbara kunskaper, övning ger färdighet och faktorer som påverkar. Vår studie visar bland annat att ungdomarnas aggressiva och destruktiva beteende genom åren har belönats och förstärkts, vilket vi anser kan vara en förklaring till varför dessa beteenden hos ungdomarna har vidmakthållits. Vi har också sett att ungdomarnas motivation till att förändra sina destruktiva beteenden tycks vara avgörande för att ungdomarna skall vilja ta till sig de verktyg som ART tillhandahåller. Vidare kan vi konstatera att ART gruppens sammansättning och atmosfären i gruppen är viktig för att ART deltagarna skall kunna ge sig hän i träningen, och därmed få en större behållning av behandlingsmetoden. Vi har förstått att de kunskaper som ungdomarna har förvärvat genom ART, riskerar att försvinna då missbruk finns med i bilden. Då den unge eventuellt har en komplex problematik, anser vi att andra behandlingsprogram utöver, eller i kombination med ART, kan vara verkningsfulla.

 • 136.
  Danin, Julia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att övertyga en människa att vilja om hon inte vill: en granskning av sociala och medicinska insatser för TBC-sjuka i S:t Petersburg2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 137.
  Danin, Julia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Från att vara en ung, omogen förälder till att bli vuxen förälder: en beskrivning av Mirameds arbete med unga ensamstående mödrar2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Davidson, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Medlarens implicita uppdrag: En studie om förlåtelsens betydelse vid medlingssamtal mellan brottsutsatt och gärningsperson2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Degerfeldt, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Den stränge fadern och den ömma modern?" [Uppsats] :: en jämförelse av polisaspiranters och socionomstudenters attityder kring alkoholmissbrukare2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Diop, Kurt
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Krook, Martin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ledarskap inom socialtjänsten: en studie om chefers och handläggares syn på ledarskap2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 141.
  Donath, Emilie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Romhagen, Ida
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Svårburet ansvar: en kvalitativ studie om sex grundskolelärares syn på anmälningsplikten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 142.
  Donselius, Carina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Holländer, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hur arbetet inom socialtjänsten har förändrats efter lagändringen, där barn som bevittnat våld fått brottsofferstatus och rätt till stöd och hjälp2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Dynesius, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Den "specifikt mänskliga dimensionen" i kris- och traumaarbete: en jämförande studie mellan kris- och traumabehandling i Sverige och Israel urifrån ett logoterapeutiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Eck, Klara
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ullén, Åsa
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  A child labor free Philippine: When will that be?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have been in the Philippines where we did a research about child labor. We went to a country in South because we wanted to come home with a deeper understanding of how social work can be practiced in a developing country and to get a bigger global perspective. Child labor is a big subject and therefore we made a demarcation in our research to child labor that we could observe in the urban area Manila. To get answers on our research questions we chosen to do a qualitative study with a triangulation of methods. This means that we used different kind of data collection methods such as, interviews, observation and literature studies. To get interviews we contacted an organization that helped us with contacts on the spot. We interviewed both government and non-government organization to get a broader picture of how they are working with child labor. The observation was made all the time since there were children around us every day, begging or wanted to sell some items to us. The literature was more difficult to find because there isn’t any books about the Philippines in Sweden.

       What we have found out is that child labor is a big problem in the Philippines, but that it is a country with a lot of big problems for example poverty. The children in child labor come from poor families that need an extra income. The children doesn’t only work a few hours a week, they often work so much that they drop out of school. Except that the children is missing out of their education there is also a lot of risks involving in child labor. We have been researching about the children’s situations and how government and non- government organizations are working with the issue of child labor and it´s negative effects on the child’s development. We found out that both ILO and the Philippine government have programs right now to support the goal of a child labor free Philippines. We also found out that there is a big lack of trust for the government. To analysis our results we have chosen two theories, the ecological model of human development and development of psychopathology. Both theories are Western but they can be applied on the Philippines if you have the context in mind.

 • 145.
  Edlund, Agneta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Sandgren, Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Motivation: vad menar kriminalvården med begreppet och finns det en överensstämmande bild inom organisationen?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 146.
  Eed-Jonsson, Anders
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Godin, Stefan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Professionellas upplevelser av att arbeta med manualbaserade metoder inom socialt arbete: en kvalitativ studie av tre verksamheter inom missbruksvården2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 147.
  Ehrnlund, Susanna
  Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet. Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Pojkar tycker om pappor: en intervjuundersökning av fjorton tioåriga gävlepojkar1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 148.
  Ekehult, Lisa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Johannesson, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Samverkan med barnet i fokus2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 149.
  Ekroth, Marika
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att samtala med barn vid utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Ekström, Eva-Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Professionellas och anhörigas röster om mottagandet och bemötandet av självmordsbenägna pojkar2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 101 - 150 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf