Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 5253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  O'Sullivan, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  De som samhället inte vill se2019In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 80-92Chapter in book (Other academic)
 • 152.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga. I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper. Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig. Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

 • 153.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera olika aktörers uppfattningar om svenska ideella organisationers mervärde inom biståndet. Med hjälp av intervjuer med ett antal representanter för olika aktörer med kunskap och erfarenhet av det svenska biståndsarbetet och analyser av existerande dokument behandlas i denna rapport de svenska ideella organisationernas roller, särarter och mervärden inom det svenska biståndet. De empiriska resultaten visar att organisationernas roller visserligen har förändrats över tid, från att fungera som pionjärer till att mer fungera som röstbärare och organisatörer av tjänster, men att de ideella organisationerna anses vara fortsatt betydelsefulla i biståndet, även i framtiden. Särarterna framträder tydligast i jämförelser med antingen ideella organisationer i andra länder eller med företag och offentliga organisationer i Sverige, och inkluderar alltifrån organisationernas historia och folkrörelsebakgrund till den icke‐vinstdrivna profilen, organisationernas värdegrund samt förmågan att kunna agera autonomt och verka i olika kontexter. Ett antal mervärden identifieras också, till exempel den svenska kontexten och folkrörelseförankring, mångfalden i det svenska civila samhället, arbetet med demokratiska och mänskliga rättigheter, röstbärarrollen och påverkansarbetet, effektivitet till följd av lång erfarenhet och kunskap, lokal förankring och välutvecklade nätverk samt ett partnerskap där stödet sträcker sig utöver det finansiella och långsiktigheten i partnerskapen. Rapporten visar också hur det förekommer föreställningar om att särarterna och mervärdena har förändrats över tid. Det är dock oklart om de minskar eller ökar i kraft eller om det mer handlar om förändringar från en form till en annan. Avslutningsvis efterlyses ett mer nyanserat förhållningssätt till svenska ideella organisationers mervärde i biståndet.

 • 154.
  Andersen-Larsson, Tintin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Morath, Peter
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.”: En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to analyze - by the use of critical discourse analysis - how constructions of ensamkommande (unaccompanied minors) were expressed on Twitter in 2015. The purpose of this analysis has been to investigate what consequences these constructions might have for how people interpret and understand unaccompanied minors and what kind of impact that could have on the social work carried out for the target group. The material was comprised by every tweet written in Swedish and containing the word ensamkommande on Twitter during 2015. The study has been made from a social constructionist  perspective and the method for analysis has been Fairclough’s three dimensional model. The result showed that eight discourses could be identified. The majority of these could be said to have a negative attitude towards unaccompanied minors and portrayed them in a very negative way. The few discourses that could be said to have a positive attitude towards the target group also contributed to the very negative construction of them. The result also showed that the main producers of the material, and thereby the negative construction of unaccompanied minors, were private individuals, politicians, journalists and media. The conclusion is that the construction of unaccompanied minors could have a negative impact on social work since it can affect how people in general perceive the target group. This could lead to both structural and individual impact regarding the social work with unaccompanied minors. How people interpret and understand the concept of unaccompanied minors could affect how people vote in general elections which could lead to changes in legislation and policies to better answer towards the very negative construction of unaccompanied minors. Such changes of legislation and policies could have a negative impact on the social workers ability to maneuver in their work with the target group. There is also a risk that social workers incorporate the construction of unaccompanied minors so that the work with the target group may be based on prejudiced and general assumptions about them.

 • 155.
  Andershed, Birgitta
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Närståendes behov i palliativ vård2004In: Närståendes behov: Omvårdnad som akademiskt ämne III / [ed] Östlinder, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 156.
  Andershed, Birgitta
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Relatives in end-of-life care – part 1: a systematic review of the literature the five last years, January 1999–February 20042006In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 15, no 9, p. 1158-1169Article in journal (Refereed)
 • 157.
  Andershed, Birgitta
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  The situation of relatives and their involvement in palliative care2003In: Australien-Asian Journal of Cancer, Vol. 2, no 2, p. 174-181Article in journal (Refereed)
 • 158.
  Andershed, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC. Norwegian University of Science and Technology, Gjövik, Norway.
  Ewertzon, Mats
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Johansson, Anita
  Skaraborgs sjukhus.
  An isolated involvement in mental health care: Experiences of parents of young adults.2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 7-8, p. 1053-1065Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of this study was to explore parents' involvement in the informal and professional care of their young adult child with mental illness. A further aim was to examine concepts in the caring theory of "Involvement in the light - involvement in the dark" in the context of mental health care.

  BACKGROUND: Mental illness has increased among young people in high-income countries and suicide is now the leading cause of death for this group. Because of their disease, these young people may have difficulty in carrying out daily, taken-for-granted, tasks. Consequently, they often become dependent on their parents, and their parents shoulder a considerable responsibility.

  DESIGN AND METHODS: A secondary descriptive design with a deductive content analysis was used. Ten parents who have a son or daughter with long-term mental illness (aged 18 - 25) were interviewed. The deductive analysis was based on the caring theory of "Involvement in the light - Involvement in the dark".

  RESULTS: The results are described using the following concepts in the theory: "Knowing", "Doing", "Being" and "Attitude of the health professionals". The result are to a great extent consistent with the "Involvement in the dark" metaphor, which describes an isolated involvement in which the parents were not informed, seen or acknowledged by the health professionals. Continuous support by professionals with a positive attitude was described as being of decisive importance for meaningful involvement. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 159.
  Andershed, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Harstäde, Carina Werkander
  Next of kin's feelings of guilt and shame in end-of-life care.2007In: Contemporary nurse : a journal for the Australian nursing profession, ISSN 1037-6178, Vol. 27, no 1, p. 61-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study the aim was to explore and describe next of kin's feelings of guilt and shame in end-of-life care via secondary analysis of 47 qualitative interviews. In the analysis categories and subcategories emerged which conveyed how the next of kin experienced guilt; not having done or talked enough, being absent at important events or making errors of judgement. Categories conveying feelings of shame were situations where the next of kin felt inferior, was ashamed on behalf of the dying person and when family conflicts became apparent. Receiving help and support in order to make the remaining period as pleasant as possible can facilitate the next of kin's sense of having fulfilled their duties and responsibilities and therein reduce feelings of guilt and shame. It is apparent that these feelings should be taken into account and the next of kin should receive support to increase their well-being during the remaining time in end-of-life care and the grieving period.

 • 160.
  Andershed, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Olsson, Kristina
  Review of research related to Kristen Swanson's middle-range theory of caring.2009In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, no 3, p. 598-610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify and describe how Kristen Swanson's middle-range theory has been used in nursing practice/research presented in international journals. A total of 120 studies were included in the review and 23 were analysed further. An overview of the studies is presented, followed by four categories of how the theory has been used: referring to the theory (97 papers), applications of the theory to practice/research and/or theoretical discussions (nine papers), relating findings to and/or validation of the theory (eight papers), and development of measurements from and/or testing of the theory (six papers). The use of the theory and conclusions of the studies related to criteria for evaluation of theories were discussed.

 • 161. Andershed, Birgitta
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Being a close relative of a dying person. Development of the concepts: Involvement in the light and in the dark.2000In: Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, E-ISSN 1538-9804, Vol. 23, p. 151-159Article in journal (Refereed)
 • 162.
  Andershed, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Development of a theoretical framework of understanding about relatives´ involvement in palliative care.2001In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 34, no 4, p. 554-562Article in journal (Refereed)
 • 163. Andershed, Birgitta
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Involvement of relatives in the care of the dying in different care cultures. Development of a theoretical understanding.1999In: Nursing Science Quarterly, ISSN 0894-3184, E-ISSN 1552-7409, Vol. 12, no 1, p. 45-51Article in journal (Refereed)
 • 164. Andershed, Birgitta
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Involvement of relatives in the care of the dying in different care cultures. Involvement in the dark or in the light?1998In: Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, E-ISSN 1538-9804, Vol. 21, no 2, p. 106-116Article in journal (Refereed)
 • 165. Andershed, Birgitta
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Patterns of care for patients with cancer before and after the establishment of a hospice ward1997In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 11, no 1, p. 44-52Article in journal (Refereed)
 • 166. Andershed, Birgitta
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  The illness trajectory - for patients with cancer in two different cultures of care.1998In: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764, Vol. 37, no 4, p. 251-272Article in journal (Refereed)
 • 167.
  Andershed, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC.
  Ternestedt, Britt-MarieErsta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC.Håkanson, CeciliaErsta Sköndal University College, Palliative Research Centre, PRC.
  Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik2013Collection (editor) (Other academic)
 • 168.
  Anderson, Charlotte
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med utsatta flickor i starkt patriarkala familjer: en kvalitativ studie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169.
  Andersson, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Bäckström, Sabina
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Research on the care of patients with dementia in Sweden: a review study2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 170.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Anrén, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kärlekens möjligheter: en studie av parrelationen utifrån ett salutogent perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 171. Andersson, B
  et al.
  Öhlén, Joakim
  Göteborgs universitet.
  Being a hospice volunteer2005In: Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, ISSN 0269-2163, E-ISSN 1477-030X, Vol. 19, p. 602-609Article in journal (Refereed)
 • 172.
  Andersson, Beatrice
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Så lätt att vara blomma, bara knoppa och slå ut. Slippa genomlida livet ensam, till dess svarta slut...": en studie om mobbning och hur elever och lärare uppfattar Friends förebyggande arbete mot mobbning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 173.
  Andersson, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Johansson, Astrid
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Interaktionens betydelse i samspelet mellan sjuksköterskor och patienter med cancersjukdom i sluten vård1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Sandstedt, Lisa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Compassion fatigue among nurses is described as a reduced ability to feel empathy due to being exposed to other peoples trauma, at the same time empathy is seen as one of the core values in nursing. Many nurses lack knowledge about the subject but affected nurses describes it as an overwhelmingly feeling that something is wrong. This may lead to a lot of nurses thinking about leaving the profession.

  Aim: The purpose was to identify the factors that lead to compassion fatigue in nurses.

  Method: A literature review according to Friberg´s method that is based on eleven quantitative articles and one qualitative article.

  Results: The results were presented on the basis of four themes: empathy, feelings of guilt and morol distress, personal and social factors, work related and organizational factors and also age, work experience and professionalism. Some of the factors that cause compassion fatigue were degree of empathetic ability and personal coping strategies.

  Discussion: Watson´s theory of human caring and Conti O´Hare´s theory of the nurse as a wounded healer was used as theoretical frame of reference. Watson describes empathy as one of the core values in her theory of human caring, at the same time the results of the literature review showed that nurses with a higher degree of empathy were at higher risk to develop compassion fatigue. This can be seen as contradictory when empathy is a condition in caring. Conti O´Hare´s theory and the result agree in the regard that if trauma is not handled in a positive way it may lead to illness.

 • 175.
  Andersson, Carina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Patientens erfarenhet och behov av stöd och information vid Inflammatorisk tarmsjukdom: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Inflammatory bowel disease is a chronic intestinal disease that often requires a lifelong treatment. With the occurrence of an interruption the patient may be stricken by episodes that is difficult to treat. Eventually an untreated inflammatory bowel disease could evolve to colorectal cancer.

  Aim: The aim was to describe the patient’s experiences and its need for support and information regarding the inflammatory bowel disease.

  Method:A literature review according to Friberg, (2017) have been carried through. The literature review is established on eight scientifically studies, which out of four was carried on with mixed methods, three with a quality method and one on quantitative method. The articles were provided via the data platforms; PubMed, Cinahl Complete and Academic Search Complete.

  Results: The result is presented under two major themes and five sub themes. First theme being: Information of disease and treatment with three sub themes; Content of information for a patient with IBD, how information about treatement is given to a patient with IBD and the need of education to nurses to fulfill the patient’s need of information and the second theme being: relationship between nurse and the patient and two sub themes being; The patient’s need of a good relation to its nurse and the patient’s need of a good relationship with the nurse from child to adult care.

  Discussion: The result has been discussed towards prior studies a to wards prior studies a towards Travelbees theory in care taking. There is support for believing that the patient needs information and a good relation towards the nurse.

 • 176.
  Andersson, Carina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gustafsson, Katarina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvinnors sexualitet efter hysterektomi: En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hysterectomy is one of the most common surgical procedures women undergo and it is common that the woman’s sexuality is affected. Sexuality is difficult to define and includes more than just the sexual act; it is a part of being human. How women express their sexuality depends on many different factors such as age, social and/or cultural aspects.

  Our aim is to describe women’s sexuality after hysterectomy

  A literature review based on 14 scientific articles whose results showing how a hysterectomy affects women's sexuality. The articles were published in different continents and all the women in the studies were adult women who had undergone hysterectomy due to benign causes. The theoretical framework used is Joyce Travelbee´s theory of interpersonal relations.

  Psychosexual factors that were affected were for instance lubrication, orgasm, sexual desire and pain. How the procedure affected the women’s sexuality differed is individual and it is difficult to say which factor who is most affected by the procedure. Furthermore, social and psychological factors contribute to women's experience of her sexuality.

  How hysterectomy affects women's sexuality is varying and individual. Women’s natural ageing which affects women’s sexuality is something that is not taken in consideration. Information and education which is included in the task of nursing is according to the women in the study important for them. In addition, women’s partners have an important role in supporting the woman but they are in need of information and knowledge. There are major shortcomings within nursing regarding sexuality and it is common that nurses blame lack of time as a factor why sexuality is not spoken about.

 • 177.
  Andersson, Cicilia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Espinoza Tapia, Paulina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Drogberoende och smärta - patienters upplevelser av bemötandet i vården: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses in general find it difficult to provide patients with pain relief because pain is a subjective phenomenon. Nurses emphasize that there is a lack of knowledge and guidelines for the handling of pain. Nurses who encounter drug dependent patients in pain find it to be stressful and complicated. The reason for this is that the nurses felt that it was fraught with their own inner conflicts and moral dilemmas.

  Aim: The aim of this study was to describe patient experiences of health care professionals treatment when the patient experiences pain and when they are at the same time addicted to drugs.

  Method: A literature review based on ten scientific articles was made. The articles was analysed with Fribergs (2012) method where the authors searched for similarities and differences out of a phenomenon that created the results themes.

  Results: The results of this litterature review are presented in two main themes. In the first main theme – Obstruct in the health care professionals treatment the authors could find five sub themes. These sub themes highlights how patients experience negative treatment from the health care professionals. In the second main theme: Preconditions in the treatment the authors could find one sub theme. This sub theme highlights how patients with drug addiction experience a caring relationship and how it can evolve.

  Discussion: The authors have discussed the results main findings in relation to the literature review background, the authors aspects and with Katie Erikssons “caritative” theory used as a theoretical framework

 • 178.
  Andersson, Denise
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Holje, Per
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Köld- och kompressionsmanschett som smärtlindrande metod inom postoperativ omvårdnad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 179.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Greenhalgh, Louisa
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvinnors upplevelser av att leva med fekal inkontinens: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fekal inkontinens innebär en ofrivillig förlust av lös/fast avföring. Fekal inkontinens är ett relativt vanligt förekommande tillstånd, och mörkertalet anses vara stort. Stigmat kring tarmsjukdomar och eliminering gör tillståndet till ett tabubelagt ämne. Att lida av fekal inkontinens försvårar många aspekter av livet och forskning har visat att tillståndet har negativ inverkan på kvinnors livskvalitet.

  Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fekal inkontinens.

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att svara an på syftet. Tio kvalitativa artiklar analyserades med fokus på likheter och skillnader i kvinnornas upplevelser. Dessa blev till teman och subteman som utgör litteraturöversiktens resultat.

  Resultat: Resultatet presenteras i fem teman och nio subteman. Resultatets fem teman är: Begränsningar, Ett förändrat jag, Möte med vården, Strategier att hantera fekal inkontinens och Hinder och möjligheter att tala om fekal inkontinens.

  Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån livsvärldsteorin. Fekal inkontinens hade stor inverkan på kvinnornas liv och begränsade deras tillgång till världen. Trots att tillståndet endast är ett kroppsligt symtom påverkade det alla dimensioner av kvinnornas liv. Stigmatiseringen kring tarmfunktion och eliminering skapar svårigheter i kontakten med sjukvården. Vidare beskrivs hur ett livsvärldsperspektiv kan användas för att få en djupare förståelse av kvinnornas upplevelser av att leva med fekal inkontinens.

 • 180.
  Andersson Elmtoft, Natasja
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Att gå i psykoterapi efter pension: En kvalitativ studie av yngre äldre kvinnors behov avpsykoterapi2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health psychology among elderly is a neglected topic and social authorities ask foralternative treatment methods to medication. Several studies conclude there is alack of research regarding psychotherapy with elderly. Due to this, the aim of thepresent study is to examine the specific issues and life-problems that concernpsychotherapy attending seniors today, and what they consider as helpful intherapy. A qualitative research design was used with interviews conducted withfive women, who had all chosen to attend psychotherapy after retirement. Thewomen were between 64 and 73 years old when the interviews took place. Theresults showed that four of the five women had gone through some kind ofpersonal crisis in connection with their retirement. The women had all soughtpsychotherapy during the life span, due to a variety of reasons and life-problems.The women in this study think that psychotherapy is helpful after retirement, butthat the psychotherapy should be adapted to the specific needs that elderly peopledo have., which is in line with earlier research.

 • 181.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Bolin, Sophia
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Känslan av att inte veta - Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa: Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cirka 20-40 procent av Sveriges befolkning drabbas av psykisk ohälsa vilket även påverkar deras närstående. Efter avinstitutionaliseringen har ansvaret för den psykiskt sjuka förflyttats från institution till de närstående. Trots det ökade ansvaret som de närstående fått rapporterar sjuksköterskor svårigheter i att involvera de närstående i vårdandet.  

  Syftet var att belysa närståendes upplevelse av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa.

  Litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2012). Databaser som användes var CINAHL plus with Full Text och PsycINFO. Författarna valde ut sju kvalitativa, en kvantitativ artikel och en som var både kvalitativ- och kvantitativ. Artiklarna skulle besvara frågeställningarna: Hur påverkas de närståendes vardagliga liv när de lever nära en person med psykisk ohälsa? och vilka upplevelser belyses rörande det vardagliga livet och mötet med vården som följer av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa? Den teoretiska referensram som valdes var systemteorin enligt Strømsnes Ekern (2003).

  Resultatet visar att närstående upplever att deras liv påverkas och att de exkluderas när det kommer till vårdandet av patienten. De önskar att deras behov blir tillgodosedda av den psykiatriska vården och att de blir mer delaktiga i vårdandet.

  Den psykiatriska vården bör se till de närståendes behov och erbjuda stöd då detta kan leda till minskad upplevd börda och ohälsa, vilket även påverkar patienten positivt. Kvinnor deltar i högre grad i valda studier och rapporterar även högre upplevd börda, något som även det bör uppmärksammas av sjukvården. Genom att använda systemteorin kan sjuksköterskan få en insikt av hur patient och dennes närstående påverkar varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande omvårdnad.

 • 182.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Dahlberg, Charlotta
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att vara barn till en förälder som har cancer: En litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children as visitors to the hospital was accepted in the 1980s, previously it was considered that the child could be exposed to psychological trauma. Nowadays we know that it is important to include the child in care. A parent’s illness affects the whole family and nurse´s today is therefore faced with the challenge of caring for the patient, while ensuring the child's needs. Nurse’s duty to respond to the needs of children as family is clear in the legislation.

  Aim:To describe the child's needs and strategies the child uses to handle a situation when their parent has cancer.

  Method: A literature study about children’s (6-12 years) needs and strategies to deal with the situation have been implemented. Ten scientific papers have been reviewed by Fribergs criteria for the analysis of scientific studies. The theoretical framework we used is Dahlberg and Segestens theory of health, welfare and security.

  Results: Children have a great need to get information, knowledge, support, to be a child and that there is an open communication in this situation. The strategies that emerged to address the situation were to: Maintain a normal life, to take advantage of the valuable and positive, to keep informed, different types of distraction and a willingness to help parents with both practical and social support. Child's way of handling the situation when that parent has cancer can have long term negative effects later in life.

  Discussion:The discussion formed four new themes: Lack of information and knowledge leads to insecurity, information creates a sense of ownership, need to be a family and long term consequences. A discussion took place related to the concepts of health, welfare and security. We have found that the nurse must take into account the interdependence that exists between child and parent to meet child's needs and promote a sense of security.

   

 • 183.
  Andersson, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Edsman, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatsen: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sexual harassment is defined as an act alluding to sex and that is unwelcome by the person towards whom the action is directed. It is an illegal action that risks violating and harming a person’s dignity. The problem can be found in the field of healthcare and amounts to precariousness in the work environment that affects the health of the nurse as well as the quality of the care.

  Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of sexual harassment in the workplace.

  Method: The authors have carried out a literature review and identified and analyzed the knowledge prevalent in the paper's specific area of study. Twelve scientific articles function as the fundament for this paper: seven of a qualitative, three of a quantitative and two of a both qualitative and quantitative study design.

  Results: The overview of accessible literature resulted in three main categories with two and three subcategories. In the main category titled Descriptions of sexual harassment, with the subcategories Different appearances and The perpetrator, there is a description of the nurses' impressions of the perpetrator as well as the way sexual harassment are expressed. In the second main category, titled The effects of sexual harassment with the subcategories Feelings, Action and strategies and Consequences, the nurses' reactions to sexual harassment both during and after the event are described. In the third main category Explanations, with the subcategories Definition and boundaries and Interpretation, what the nurses perceive as sexual harassment and how they understand what has occurred are described.

  Discussion: The result is discussed from the standpoint of the different coping strategies that presented themselves. Possible explanations and solutions of the problem as well as consequences are discussed.

 • 184.
  Andersson, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gustafsson, Niclas
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att ta humor på allvar: om humor i ett vårdande perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 185.
  Andersson, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Motion som egenvård: en studie om personer med erfarenhet av självupplevd psykisk ohälsa och psykiatrisk vård2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Backround: Many studies indicate that people with mental illness often suffer from physical illness. Many people with mental illness do not exercise even though they often have knowledge about the benefits of physical activity. Studies suggest that psychiatric patients have the desire to have an everyday life with more content. It is apparent in studies that healthcare professionals believe that it is the patients' own responsibility to keep themselves physically active.

  Aim: The primary objective with this study is to examine motivation and possible obstacles to exercise for persons with self-perceived mental illness and experience of psychiatric care. The secondary objective is to investigate how psychiatric care may be of importance to people with mental illness when it comes to exercise.

  Methods: Semi-structured interviews. A qualitative content analysis was used.

  Results: The results were presented in five categories; exercise as self-care, to make your day meaningful, not knowing your limits, mental illness and inactivity, how health care motivates exercise. Some of the categories contained subcategories.

  Discussions: The results of the study were discussed by Dorothea Orem´s self-care theory. People with mental illness may have difficulty with motivation and lack of initiative related to their illness, and by that unable to cope without the support to exercise or perform physical activity. The nurse may have a very important role to compensate for what is lacking in the patient´s knowledge and ability. The author believes that psychiatric care should implement exercise as part of treatment.

 • 186.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ronsten, Barbro
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Bekräftande mentorskap: en studie om mentorskapets betydelse för sjuksköterskor och logopeder under deras första år efter examen2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Andersson, Gunilla
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Johansson, Susannah
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Individanpassad aktivering för den äldre dementa i syfte att öka välbefinnandet - faktorer av betydelse ur vårdgivarens perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188. Andersson, Gunnel
  et al.
  Johansson, Jan Erik
  Nilsson, Kerstin
  Sahlberg-Blom, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Perceptions of urinary incontinence among Syrian Christian women living in Sweden.2009In: Journal of Transcultural Nursing, ISSN 1043-6596, E-ISSN 1552-7832, Vol. 20, no 3, p. 296-303Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose of this study was to describe the perception of urinary incontinence (UI) among Syrian women living in Sweden. DESIGN: A qualitative, descriptive design with focus group discussions (FGDs) was used and analyzed with content analysis. Fourteen Syrian women were interviewed in three FGDs. FINDINGS: Three categories emerged, "Thoughts on UI," "Managing UI," and "Communication With the Health Care System." Among the interviewees, UI was a common, and expected, problem, which could be managed. However, some expressed shame and embarrassment. Some talked about communication problems with health care. DISCUSSION: The health care system should be adjusted to the women's needs, with awareness of the communication difficulties, which could result in misunderstanding and neglected treatments.

 • 189. Andersson, Gunnel
  et al.
  Johansson, Jan-Erik
  Nilsson, Kerstin
  Sahlberg-Blom, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of palliative care research.
  Accepting and adjusting: older women's experiences of living with urinary incontinence.2008In: Urologic nursing, ISSN 1053-816X, Vol. 28, no 2, p. 115-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to describe experiences of living with urinary incontinence (UI) among persons who do not desire further assessment and treatment. METHODS: This was a qualitative, descriptive interview study, and the method was phenomenological. Eleven women were interviewed; all had been in contact with a district nurse to obtain a prescription for sanitary protection. None of the women desired further treatment for UI. FINDINGS: The women described living with UI as a manageable problem with which they had learned to live. They showed strength and desire to manage on their own. In many cases, other health problems overshadowed leakage problems. Several women saw health care services as a barrier that needed to be overcome before help could be obtained. Three key constituents emerged in the analysis: "learning to live with it despite difficulties," "other illnesses are more important," and "reluctance to seek care." For these women, the essence of the phenomenon of living with urinary incontinence (UI) can described as "a situation to accept and adjust to."

 • 190.
  Andersson, Heidi
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lindström, Tove
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det ändamålsenliga stödet efter en allvarlig händelse: en sammanställning av studier om det psykologiska/psykosociala omhändertagandet efter tsumanikatastrofen i Sydostasien 20042007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Andersson, Ida
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Johansson, Ann
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvinnors behov av omvårdnad efter avslutad bröstcancerbehandling2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Andersson, Ing-Marie
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka äldres tankar kring förluster och upplevelser av pensionering och åldrande. Metoden är kvalitativ. Intervjuerna har gjorts med sex kvinnor som har gått i psykodynamisk psykoterapi mellan ett och tre år i samband med sin pensionering. Kvinnorna var mellan 66 och 77 år gamla när intervjuerna genomfördes. Resultatet visar att det viktigaste inför framtiden är en god hälsa och en trygg ålderdom. Samtliga informanter har haft positiva förväntningar inför pensionärstiden. Övergången från att lämna yrkeslivet till att bli pensionär har inneburit olika för var och en. Det framkom både positiva och negativa aspekter. Alla fick någon form av kris i samband med pensioneringen, oavsett om de har valt att fortsätta arbeta eller inte. Det handlar inte om arbetet utan om tillhörigheten. Informanter ansåg sig fått en ny insikt genom psykoterapin. Deltagarna ser positivt på åldrandet, men det går inte att förneka förlusterna, sorgen och oron för hur det kan bli senare i livet.

 • 193.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Romare-Anjou, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Empatisk förmåga är det något som främjas genom socionomutbildningen på Sköndalsinstitutet?: enkätundersökning bland avgångsstudenter med äldreomsorgsinriktning vid Sköndalsinstitutet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hannerstam, Emma
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att vårda patienter som självskadar: - en litteraturöversikt över sjuksköterskans upplevelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många olika faktorer som påverkar hur sjuksköterskan vårdar en patient, däribland olika känslor och attityder. Samtidigt påverkar dessa faktorer hur patienter upplever mötet med sjuksköterskan samt hur villig patienten är att ta emot vård. i denna studie framkom fyra huvudteman som är kopplade till sjuksköterskans upplevelser. 

 • 195.
  Andersson, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ahlström, Fredrik
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser och attityder i vårdandet av personer med självskadebeteende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 196.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Börjesson, Sandra
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelser av att ligga på flerbäddssal: en litteraturstudie utifrån begreppen integritet, värdighet samt avskildhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 197.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Så bör du vara: En kvantitativ studie av vilka etiska egenskaper socionomstudenter anser är viktiga i socionomens yrkesroll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socionomstudenter anser att socionomen bör vara i sin yrkesroll. Detta gjordes genom att studenterna fick ta ställning till tjugotvå olika etiska egenskaper. De etiska egenskaperna placerades i fem olika kontexter för att undersöka om det fanns någon skillnad i värderingen av dem utifrån kontext. Dessa kontexter var: i allmänhet, i kontakt med chef, i kontakt med kollegor, i kontakt med brukare/klienter samt i kontakt med andra organisationer och myndigheter.

  En kvantitativ tvärsnittsundersökning med surveydesign genomfördes med hjälp av enkäter till samtliga socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola vårterminen 2015. Totalt deltog 116 studenter i undersökningen.

  Vid analysarbetet användes sociologen Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt ett dygdetiskt perspektiv.

  Vi kom fram till att studenterna uppfattat det som att det finns etiska egenskaper av vikt för socionomen i dennes yrkesroll samt att värdering av dessa skiljer sig åt beroende av kontext. Den viktigaste kontexten att ha dessa etiska egenskaper i ansågs vara i kontakt med brukare. De tre etiska egenskaperna som ansågs vara viktigast både i allmänhet och i förhållande till brukare var empati, lyhördhet samt respektfullhet. I kontakt med chef ansågs samarbetsförmåga, tydlighet och ansvarstagande vara de tre viktigaste egenskaperna. I kontakt med kollegor var det samarbetsförmåga, lyhördhet och respektfullhet som ansågs vara viktigast och i kontakt med andra organisationer och myndigheter var det tydlighet, samarbetsförmåga och saklighet som lyftes fram.

  Tidigare erfarenhet, oavsett om det var på utförar- eller mottagarsidan, visade sig inte vara avgörande för vilka etiska egenskaper studenterna angett som viktigast. Den enda grupp vars svar utmärkte sig var de lite äldre studenternas.

 • 198.
  Andersson, Junia
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Loso, Sanne
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: An intrauterine fetal death (IUFD) means losing a child in pregnancy after gestation week 22. Losing a child is rarely included in the image of the future and will affect individuals in different ways. There is usually no explanation to why an IUFD occurs but risk factors such as overweight with the mother, smoking, malformation of the child and placenta failure can cause a sudden death of a child. The prevalence of IUFD is usually higher in low- and middle- income countries. Nurses often find it hard to meet parents who have lost a child. 

  Aim: The aim was to highlight parents experiences of an intrauterine fetal death.

  Method: The method was based on a literature review in accordance to Friberg (2017). The databases that were used was CINAHL Complete, psycINFO and Academic Search Complete. Ten scientific articles were analysed where only qualitative data were included in the result. 

  Results: Two main themes were discovered: Parents emotional responses with subthemes Feelings and thoughts, The relationship with each other after the loss and The memory of the dead child. The importance of support and assistance with subthemes Existential aspects and the beliefs significance and Parents perspectives of healthcare. 

  Discussion: The method discussion brought up weaknesses and strengths. The outcome discussion discussed different subjects out of the nurse perspective with focus on the knowledge of care for bereaved parents and education of nursing care in grief.

 • 199.
  Andersson, Karin
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  En utvärdering av psykodynamisk psykoterapi på Stadsmissionens Terapicenter för unga: Analys av självskattade symptomförändringar via SCL-902014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Syftet med undersökningen är att få en bild av självskattade symptomförändringar hos de unga vuxna som genomfört en psykodynamisk psykoterapi på Stadsmissionens Terapicenter för Unga, under perioden 2008-september 2013.

  Frågeställningar: Den övergripande frågeställningen var om och i vilken grad patienternas självskattade symptom förändrats under behandlingstiden. Utgångshypotesen för undersökningen var att den skulle visa en signifikant förbättrad självupplevd psykisk hälsa hos de unga vuxna som ingår i studien.

  Metod: Studien har genomförts genom att en statistisk analys gjorts av insamlat självskattningsmaterial i SCL-90, för perioden 2008 - september 2013, från Stadsmissionens Terapicenter för unga. Materialet består av enkätsvar från 209 personer.

  Resultat: Resultaten visar att det sker en positivt signifikant symptomförändring under behandlingstiden. Störst är den positiva symptomförändringen i det generella genomsnittsvärdet, GSI, samt vad gäller depression, ångest, interpersonell känslighet och tvång. Resultaten visar också att det finns ett betydande bortfall som inte är slumpmässigt, då bortfallet tenderar att överrepresenteras av personer med en högre nivå av psykiska besvär.

  Diskussion: De positiva behandlingsresultaten går tyvärr inte att generalisera på grund av ett betydande bortfall, dessutom saknades i hög utsträckning persondata i databasen vilket bidrar till en brist i resultatdiskussionen. En bredare och mer kontrollerad bortfallsinformation, såväl som ytterligare persondata, skulle vara till gagn för framtida utvärderingar.

 • 200.
  Andersson, Kim
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Ideby, Heny Emilia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Faktorer som kan påverka livskavlitén hos patienter med livslång sjukdom som befinner sig i livets slutskede: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today´s view of palliative care, self-determination and person-centered care are in focus, that is the palliative approach. It consists of both general and specialized palliative care. The nurse in today´s society has the task of relieving suffering and preventing the patient´s suffering. Her task also includes promoting quality of life by looking at the physical, mental, social and existential needs of the patient.

  Aim: The aim was to describe what factors may affect the quality of life of patients with lifelong disease who are in the final stages of life.

  Method: This is a literature review where eight quantitative and three qualitative and one article with mixed method. All of the scientific articles have been analyzed. The authors of this study have used the Friberg analysis model (2012).

  Results: The result highlights factors related to three areas that influence the patients’ quality of life: physical an emotional factors, existential factors and social factors. The results show that these factors can influence the quality of life for patients when they are in the final stages of life.

  Discussion: The result are discussed against Katie Eriksson´s nursing theory about suffering, care and health. The primary result of the literature review showed that there are factors that indicate to have an impact on quality of life when they are in the final stages of life. These factors are primarily linked to symptoms and affect the patient both physically as well as psychologically. Many patients experienced this as a barrier to everyday life, which impaired their quality of life. 

1234567 151 - 200 of 5253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf