Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 2227
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Aylward, E H
  et al.
  USA.
  Rosenblatt, A
  Field, K
  Yallapragada, V
  Kieburtz, K
  McDermott, M
  Raymond, L A
  Almqvist, E W
  Hayden, M
  Ross, C A
  Caudate volume as an outcome measure in clinical trials for Huntington's disease: a pilot study.2003Inngår i: Brain Research Bulletin, ISSN 0361-9230, E-ISSN 1873-2747, Vol. 62, nr 2, s. 137-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research has demonstrated that longitudinal change in caudate volume could be observed over a period of 3 years in subjects with Huntington's disease (HD). The current pilot study was designed to determine whether measurement of caudate change on magnetic resonance imaging (MRI) is a feasible and valid outcome measure in an actual clinical trial situation. We measured caudate volumes on pre- and post-treatment MRI scans from 19 patients at two sites who were participating in CARE-HD (Co-enzyme Q10 and Remacemide: Evaluation in Huntington's Disease), a 30-month clinical trial of remacemide and co-enzyme Q(10) in symptomatic patients with HD. Results from this pilot study indicated that decrease in caudate volume was significant over time. Power analysis indicated that relatively small numbers of subjects would be needed in clinical trials using caudate volume as an outcome measure. Advantages and disadvantages of using MRI caudate volume as an outcome measure are presented. We recommend the adoption of quantitative neuroimaging of caudate volume as an outcome measure in future clinical trials for treatments of HD.

 • 202.
  Azad, Avesa
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Al-Nasser, Nadia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Äldres upplevelse av depression: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av Sveriges största folksjukdomar och 20 procent av befolkningen över 65 år är drabbade. Då antalet äldre kommer att öka i och med att medellivslängden ökar kommer även antalet personer med depression följa utvecklingen. Uppkomsten av depression hos äldre kan både ha biologiska och sociala faktorer. Att sätta rätt diagnos på gruppen äldre kan vara svårt då ändrad sinnesstämning ibland misstas för tecken på åldrande.

  Syfte: Att beskriva äldres upplevelse av att leva med depression.

  Metod: I litteraturöversikten användes tio vetenskapliga studier som analyserades enligt Fribergs metod. Åtta av de utvalda artiklarna var kvalitativa studier, en artikel var med metaanalys metod och en artikel var med mixad metod. Databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar var CINAHL Complete och PubMed.

  Resultat: Resultatet har analyserats och presenterats utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori. Två huvudteman utformades livslidande med underteman ensamhet, hopplöshet, skam och sjukdomslidande med undertemat kroppsligt lidande.

  Diskussion: De två huvudfynden ensamhet och skam har diskuterats utifrån Karin Dahlbergs teori för att få djupare förståelse av resultatet. Vikten av sjuksköterskans roll lyfts fram av författarna då ett bättre bemötande och ökad kunskap leder till snabbare tillfrisknande för äldre.

 • 203.
  Azizi, Sanaz
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Mashhadi, Shirin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 204.
  B. Thörnqvist, Erika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Yrkesidentitet: en intervjustudie med sjuksköterskor inom psykiatrisk vård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård upplever svårigheter med att artikulera sin yrkesidentitet. Bakgrunden beskriver sjuksköterskans roll inom psykiatrisk vård ur ett historiskt samt nutida perspektiv. Bakgrunden visar att sjuksköterskor tenderar att lämna den psykiatriska vården när de upplever att deras kompetens inte tas tillvara, vilket i förlängningen även drabbar patienterna.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk vård uppfattar sin yrkesidentitet

  Metod: Fem sjuksköterskor intervjuades med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ design användes i studien.

  Resultat: Resultatet presenteras i temat en komplex yrkesidentitet samt tre kategorier: att vårda unika människor, att vara arbetsledare och den egna utvecklingen samt åtta underkategorier

  Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Imogene Kings begrepp roll, organisationer, auktoritet, makt, status och stress, samt utifrån genusteoretiskt perspektiv.

 • 205.
  Back, Alexandra
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Olofsson, Annie
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Faktorer som påverkar föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år orsakar influensa stora utbrott av sjukdom där barn och ungdomar drabbas mest frekvent. Vaccin mot influensa ges med avsikt att förhindra smittspridning samt vara samhällsekonomisk lönsam med ett humanitärt utgångsläge. Föräldrars beslutsfattande gällande vaccination av sitt barn kan påverkas av olika faktorer.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som kan påverka föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar av vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL Complete och Pubmed. Analys av elva artiklar har genererat i teman med underliggande subteman.

  Resultat: De faktorer som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sina barn var: Ansvar för någon annans liv, att fatta beslut för en annan individ samt skydda sitt barn från ohälsa. Information, betydelsen av information samt vad brist på information har för betydelse. Samhällsdebatt och sociala influenser, hur föräldrar påverkas av media, nyhetsrapportering samt familj, släkt och vänner. Biverkningar, oro för vilka konsekvenser som kan uppkomma av att vaccinera sitt barn. Immunförsvaret-vaccinets och dess effekt, övertygelse om immunförsvarets egen förmåga samt oro för vaccinets påverkan. Tidigare erfarenheter, att relatera beslut gällande vaccination till tidigare upplevda händelser.

  Diskussion: I diskussionen belyses sjuksköterskans funktion i mötet med föräldrar i processen av att fatta beslut gällande att vaccinera sitt barn. Hur sjuksköterskan kan bemöta dessa föräldrar med en strävan om en individanpassad vård. Resultatet relateras i diskussionen till Callista Roys adaptionsmodell (RAM).

 • 206.
  Backlund, Elin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Österlund, Julia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Ett sår som förändrat mig: En litteraturöversikt om patienters upplevelser av att leva med ett svårläkt sår.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svårläkta sår är ett växande problem då vi lever allt längre och de är vanligare hos äldre personer. Ett svårläkt sår är ett sår som inte läkt inom en sex veckors period. Det finns flera bakomliggande orsaker till uppkomsten av denna typ av sår, malignitet och venös insufficiens är två exempel. Sjuksköterskan bör ha evidensbaserad kunskap för att kunna ge en god omvårdnad till de patienter som lider av ett svårläkt sår.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av att leva med maligna tumörsår eller venösa bensår.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts med hjälp av Fribergs metod. Samtliga tio vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikten har använt sig av kvalitativ metod. Databaserna som använts vid datainsamlingen är Academic Search Complete, Cinahl Complete och PubMed.

  Resultat: Resultatet sammanfattas i fyra huvudteman: Upplevelsen av symtom, En förändrad identitet, Social isolering och Att leva med ett svårläkt sår. Det var vanligt bland deltagarna att såren hade en negativ inverkan på deras liv och orsakade dem en förändrad kroppsuppfattning. Symtomen upplevdes besvärande och orsakade dem oro, ångest och skam över den egna kroppen, som ledde till att de isolerade sig från omgivningen. Deltagarna använde sig av olika coping-strategier för att hantera sin situation och klara av det dagliga livet.

  Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Jocalyn Lawlers somologiska teori som beskriver hur en patient kan uppleva en omvårdnadssituation och hur sjuksköterskan kan främja ett vårdande möte genom att se hela patienten.

 • 207.
  Backlund, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Ekeberg, Emelie
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Forslund, Sofia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - upplevelser och påverkan: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 208.
  Baehrendtz, Emil
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Edlund, Hamid
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patientens upplevelse av tvångsåtgärder inom psykiatrisk omvårdnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De flesta patienter som vårdas i Sverige gör det på frivillig basis, men en liten del av dessa vårdas under tvång. Dessa patienter återfinns i alla hälso- sjukvårdens verksamheter, men är kraftigt överrepresenterade i psykiatrisk omvårdnad, ofta med diagnoserna bipolärsjukdom och i psykotiska tillstånd.

  Syfte: Att beskriva patienternas upplevelse av tvångsåtgärder i psykiatrisk omvårdnad.

  Metod: Författarna har gjort en litteraturöversikt innehållande nio vetenskapliga artiklar, som har tolkas, bearbetats, analyseras och använd i resultatet. Under sammanställningen fann författarna elva olika inriktningar i upplevelsen av tvångsvårds om kunde underkategoriseras de tre komponenterna i KASAM. Dessa var Begriplighet; Förståelse, förlorad självkänsla, Hanterbarhet; en nödvändig handling, maktmissbruk, rädsla. Meningsfullhet; acceptans, en onödig överreaktion, ett avslutat kapitel och bra erfarenheter.

  Teoretisk referensram: Under arbetet har författarna utgått ifrån Antonovskys teori om KASAM och dess tre huvudkomponenter.

  Resultat: I resultatet fann författarna att patienternas upplevelser av tvångsåtgärder till stor del var beroende av patientens KASAM. Kommunikationen mellan vårdare och patient samt rutiner i organisationen hade i flertalet fall negativ effekt på patientens upplevelse. Patienter med högt KASAM hade trotts detta förmåga att se positiva effekter av tvångsvården, detta till skillnad från de med sänkt KASAM som ville lägga upplevelsen bakom sig.

  Diskussion: Relationen mellan de upplevelser som identifierats utifrån den teoretiska referensramen KASAM diskuteras. Betydelsen av känslor, upplevelser, förhållande mellan olika teman som risker och resurser.

 • 209.
  Bagstevold, Ulrika
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Markstedt, Jasmin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Invandrares upplevelse av bemötande i omvårdnaden ur ett mångkulturellt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 210.
  Bahiraei, Ashraf
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att främja tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdomar: - en kvalitativ studie om sjuksköterskans erfarenheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett mångkulturellt samhälle kan vara en utmaning för sjukvårdspraxis. Tillit är viktigt för att kunna bygga en välfungerande relation mellan en patient och vårdgivare.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdomar

   Metod: Fem sjuksköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna jobbar inom psykiatriska vårdenheter i Stockholm. En kvalitativ design användes i denna studie.

  Resultat: Resultatet diskuteras utifrån de fyra kategorier och två underkategorier som uppkom i studien: Kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård, med underkategorin värdet av tolksamtal; kroppsspråkets betydelse för tillit; kulturella skillnader gällande psykiska sjukdomar, med underkategorin kulturella skillnader i att beskriva sjukdomssymptom; närståendes betydelse för ett tillitsskapande möte. Resultaten visar att språksvårighet är ett hinder för kommunikation och för främjandet av tillit hos patienter med invandrarbakgrund och tyder på att empati och lyhördhet är grunderna för att främja tillit och skapa förtroende

  Diskussion: Resultaten visar att där språket inte räcker till blir den icke-verbala kommunikationen viktig. Studien beskriver också brister av kunskap, pedagogik och förhållningssätt i mötet med invandrarpatienter som har psykisk sjukdom och behovet av transkulturell utbildning inom sjukvården.

 • 211.
  Baitar, Bonnie
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Fehlberg, Caroline
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans bedömning av smärta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter   med smärta och ansvarar för skattning, dokumentation och behandling.   Förekomsten av smärta är ett vanligt problem inom vården.

   

  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan bedömer smärta   hos patienter.

   

  Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar.

   

  Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i fyra teman, sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument vid bedömning av smärta,   sjuksköterskan och patientens verbala kommunikation vid bedömning   av smärta, sjuksköterskans observation av patientens och dennes   vitalparametrar vid bedömning av smärta och sjuksköterskan bedömer smärta   genom att ta hjälp från tidigare erfarenhet av liknande situationer.

   

  Diskussion: En icke fullgod smärtbedömning kan orsaka ett lidande för patienten och   det är därmed viktigt att sjuksköterskan låter patienten stå i fokus vid smärtbedömningen.

   

 • 212.
  Bakhshi, Parisa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Grusell, Elisabeth
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Äldre iraniers upplevelser av kommunikationssvårigheter i vården1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 213.
  Banfors, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Jansson, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av information för att stötta egenvård vid diabetes typ 2 i Sverige: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar världen över och har ett samband med levnadsvanor. Behandling av diabetes typ 2 kan eller kan delvis vara medicinsk men en stor del av behandlingen består av livsstilsförändringar och egenvård. Att ändra sina levnadsvanor kan vara svårt och kräver både kunskap och engagemang av patienten själv för att kunna uppnå god livskvalitet. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i att kunna stödja patienten i den subjektiva upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information för att stötta egenvård vid diabetes typ 2 i Sverige.

  Metod: En litteraturöversikt som utgår från tio vetenskapliga artiklar som sökts fram i databasen Cinahl Complete. För att säkerställa artiklarnas kvalitet har dessa kvalitetsgranskats och bearbetats enligt Fribergs modell för att sammanställa resultatet.

  Resultat: Patienters upplevelser av information för att stötta egenvård vid diabetes typ 2 har sammanställts i två huvudteman: “Patienters syn på diabetes typ 2” med subteman: “Missförstånd” och “Ändrade levnadsvanor”, samt: “Patienters behov av information” med subtemat: “Behov av stöd”.

  Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuteras i en metod- och resultatdiskussion där metodens för- och nackdelar diskuteras. Diskussionen har anknytning till Orems egenvårdsteori samt är kopplat till konsensusbegreppet människa. Teorin lyfter fram omvårdnadssystem som kan vara till hjälp för att förstå patienters behov av stöd vid egenvård. Detta kan användas som ett hjälpmedel för sjuksköterskor i mötet med patienter för att stötta deras egenvård.

 • 214.
  Bangala, Addy
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Olad, Hamdi Ahmed
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelse av att vårdas i isolering: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Isolation care may be necessary when a patient is carrying infection or is being inflicted with disease that causes deficit immune system. Being isolated means that the patient is in a confined space and may stay only there. Even in ancient times, people discovered the importance of isolating people carrying an infection from the rest of society. According to the Infectious Diseases Act, patients should be isolated in order to reduce the spread of infection both from the patient to the surroundings as well as the opposite. Isolation care can be psychologically stressful for some patients. They feel alone and abandoned, which eventually leads to suffering for patients. The increased prevalence of multidrug-resistant bacteria has set high standards in health care because it is challenging to care for patients isolated to reduce the spread. Aim: The aim was to illustrate patients’ experience of being nursed in isolation. Methods: a literature review with qualitative approach based on ten health science articles. The articles were analyzed using Friberg (2012) study analysis. Results: The literature review revealed four themes; difference experience of being isolated in an alien environment and needs of communication and information, feelings of alienation, the need for the presence and proximity of kin and staff. The results showed that patients experienced isolation care both negative and positive, depending on whether patients had previous experience of isolation care and the information they received from staff. Common in all patients was that isolation care contributed to a feeling of loneliness. The results showed that patients lacked staff attendance and touch which had great significance for the relief of the negative feelings. Discussion: The discussion highlights the importance of the patients socializing with other people, patient participation, and the importance of information and communication. With the nurse's awareness of patients' experience of isolation care he/she can help the patient and provide good care.

 • 215.
  Barbulescu, Ioana Rodica
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjöberg, Charlotta
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Livskvalitet hos personer med övervikt eller fetma som har genomgått bariatriska operationer: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma/övervikt är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Fetma är en produkt av flera genetiska, sociokulturella, socioekonomiska och miljömässiga faktorer och leder till fysisk, psykisk och social ohälsa. Detta har visats ha en negativ påverkan på dessa personers livskvalitet då de ofta möts av fördomar samt att de upplever begränsningar i sitt dagliga liv. Som ett led av detta ökade hälsoproblem har de bariatriska operationerna blivit en vanlig och effektiv metod i fetma behandlingen. Syfte: Att beskriva livskvalitet samt hur den förändras över tid hos patienter med övervikt och fetma som genomgått bariatriska operationer. Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga studier, varav en kvalitativ studie och nio kvantitativa studier. Dessa studier erhölls från databaserna Cinahl Complete, PubMed, ProQuest Nursing & Allied Health Source. Studierna granskades, sammanfattades, analyserades och sammanställdes i tabeller med likheter och skillnader. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman; Olika sätt att mäta livskvalitet, faktorer som påverkar förändringar av livskvalitet samt förändringar över tid. Resultatet visar att på kort sikt medför dessa operationer på grund av massiv viktnedgång en avsevärd förbättring i alla domäner av livskvalitet. Däremot visar de långsiktiga resultaten i denna översikt att viktnedgången i vissa fall avstannar och att deltagarna till och med kan gå upp i vikt, vilket negativt påverkar resultaten av den psykosociala förändringen av livskvalitet. Resultaten visar på förbättringar i jämförelse med deltagarnas preoperativa värden, dock uppnår de inte de standardvärden som finns hos den normalviktiga befolkningen. Diskussion: Resultaten diskuteras utifrån det vårdvetenskapliga konsensus begreppet hälsa i samband med begreppet livskvalitet. Sammanfattningsvis kan sägas att en stor vinst med dessa operationer är att tack vare en massiv viktnedgång har större komorbiditeter förbättrats eller försvunnit helt, den psykosociala livskvaliteten har förbättrats då patienter upplever mindre begränsningar i det sociala livet. Detta innebär att dessa operationer medfört att både fysiska, psykiska och sociala domäner av livskvalitet har förbättrats. Däremot för att behålla dessa positiva effekter krävs stora livsstilsförändringar och ett fortsatt engagerat postoperativt arbete både från patienter och från sjukvården.

 • 216.
  Baresso, Gabriella
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Jans, Linda
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes: Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktvitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler människor i framtiden att drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Ärftliga anlag har en betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes, men likaså levnadsvanor såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. Sjuksköterskan har därför en viktig roll när det kommer till att uppmärksamma individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes samt stötta och motivera till nödvändiga livsstilsförändringar.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio vetenskapliga artiklar har sammanställts utifrån analys av Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. De vetenskapliga artiklarna har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och inhämtats från databaserna: CINAHL Complete, PubMed och Medline.

  Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman: Hälsofrämjande omvårdnad, Utmaningar och Behov av kunskap. Utmaningarna kunde bland annat relateras till sjuksköterskans upplevelse av otillräcklig kunskap och patienternas bristande insikt och ovilja till förändring. Sjuksköterskorna upplevde att hälsofrämjande omvårdnadsinsatser som erbjöds via patientutbildningar ökade patienternas kunskap om sin sjukdom.

  Diskussion: I metoddiskussion diskuterar författarna styrkor och svagheter med denna litteraturöversikt. Resultatdiskussionen diskuterar huvudfynden med hjälp Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans

 • 217.
  Barin, Yasemin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Franco, Caroline
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Patientens upplevelse av att vara smittad av MRSA: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 218.
  Barkland, Hanna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hagerman, Josefin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Våldet mot det kvinnliga könsorganet: en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är medicinskt motiverat. Kvinnlig könsstympning ger svåra komplikationer och leder i värsta fall till döden. Skälen till varför det utförs varierar, det handlar ibland om kulturella traditioner eller religiösa ritualer och ibland enbart för att kontrollera kvinnans sexualitet. Ingreppet är i de flesta västerländska länder, däribland Sverige, olagligt. Syftet var att belysa kunskaper och attityder hos sjukvårdspersonal gentemot kvinnlig könsstympning.En litteraturöversikt enligt Friberg har utförts. Sökningarna har gjorts i databaserna Academic Search Complete, CINAHL Complete och PubMed. Elva artiklar valdes ut; fem kvantitativa, fyra kvalitativa och två med mixad metod. I resultatet framgick att det var brist på kunskaper om kvinnlig könsstympning hos sjukvårdspersonal. Attityden kring kvinnlig könsstympning skiftade men de flesta ansåg att det var mot mänskliga rättigheter. I länder där sedvänjan praktiseras upplevdes sjukvårdspersonal ambivalenta. Den globala migrationen ökar. Trots det finns det väldigt lite kunskaper om kvinnlig könsstympning hos sjukvårdspersonalen världen över. Attityden kring kvinnlig könsstympning skiftar, både i länder där det praktiseras och i länder där det inte praktiseras. Bristen på information under utbildningen uppges vara en anledning till att sjukvårdspersonalen inte vet hur de ska bemöta en kvinna som utsatts för könsstympning. Resultaten diskuteras i linje med Leiningers teori om det transkulturella omvårdandet.

 • 219.
  Barsetti, Enrico
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Gisslén, Andrea
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  I gränslandet: sjuksköterskors attityder och dess inverkan på suicidnära patienter och deras anhöriga2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 220.
  Bartak, Ewa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Bohagen, Christine
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Utbrändhet hos sjuksköterskor: vilka faktorer påverkar? : uppfattningar om och upplevelser av ett tidstypiskt fenomen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 221.
  Barton, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Fjällrud, Cecilia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Närhet och distans - betydelsefull i samtal mellan sjuksköterska och patient inom palliativ omvårdnad: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 222.
  Barud, Liselott
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.: En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. Detta innebär att sjuksköterskor kan komma att med kort varsel behöva göra oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-verksamhet i Stockholms län förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.

  Metod: För att ta reda på och beskriva hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta sjuksköterskor med i genomsnitt 8,5 års erfarenhet från arbete inom ASIH intervjuades. Materialet analyserades enligt en kvalitativ induktiv innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: I ständig beredskap och När någon larmat. I ständig beredskap har två kategorier och fem underkategorier vilka beskriver sådant som ingår i det dagliga arbetet samtidigt som det även är förberedelser inför oplanerade hembesök. Dessa förberedelser kan vara att ha ordning på sin utrustning och att hålla sig informerad om inskrivna patienter. När någon larmat har två kategorier och sex underkategorier vilka beskriver förberedelser som görs efter att ett samtal som föranleder ett oplanerat hembesök inkommit. Dessa förberedelser innebär till exempel att sjuksköterskorna tar reda på så mycket som möjligt om patienten för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som behöver göras och hur bråttom det är.

  Diskussion: Resultatet diskuteras i förhållande till annan forskning samt till de tre grundläggande delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i Antonovskys salutogena modell KASAM, känsla av sammanhang.

 • 223.
  Basthagen, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Lindau, Camilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att vara närstående till en patient i livets slutskede: en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 224.
  Basun, Annika
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Dahl, Alina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  En pågående inre kamp: En litteraturöversikt om upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 22013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar kraftigt i världen. Behandlingen grundar sig i livsstilsrelaterade åtgärder som ofta innebär en förändring av kost- och motionsvanor. Egenvård vid kronisk sjukdom beskrivs som en process som påverkas av olika faktorer. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att stödja personen i denna process utifrån varje individs behov och erfarenheter. För att kunna ge adekvat stöd är det betydelsefullt att få en ökad förståelse av upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 2.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av egenvård hos personer med diabetes typ 2.

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes baserat på tio kvalitativa artiklar hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna analyserades och de likheter som identifierades lyftes fram och bildade nya teman.

  Resultat: Det övergripandet temat som representerar hela resultatet är upplevelsen av en inre kamp. Temat beskriver hur egenvården upplevs som en ständig kamp där sjukdomens krav vägs mot vad som är betydelsefullt i livet. Subtemat, upplevelsen av att integrera egenvården i vardagen berör egenvårdsprocessen. Resterande subteman; sociala relationers betydelse för egenvården, informationens och kunskapens betydelse för egenvården och den psykiska och fysiska miljöns betydelse för egenvården beskriver vad som underlättar samt försvårar integration av egenvård i dagliga livet.

  Diskussion: Författarna diskuterar svårigheter med att integrera nya vanor i livet och vad som påverkar egenvårdsprocessen. Diskussionen berör bland annat autonomi, syn på framtiden och behovet av att skapa kontroll över sin livssituation. Diskussionen knyter även an till Meleis' transitionsteori.

 • 225.
  Batalha, Anton
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Polisers upplevelse av mötet med personer med psykisk ohälsa.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 226.
  Batebi-Sh, Niloufar
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Babadivand, Mojgan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation med äldre invandrare inom vården och omsorgen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 227.
  Bauer, Roxana
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Rydberg, Rebecca
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Icke-verbal kommunikation i vården: mellan vårdpersonal och patient2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns två olika typer av kommunikation; verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. Den icke verbala-kommunikationen rör allt som inte har med ord att göra exempelvis kroppsspråk, beröring och ögonkontakt. Studier visar en brist på icke-verbal kommunikation i akuta vårdsituationer samt att patienter önskar mer icke-verbal kommunikation från vårdpersonalen. Det är även viktigt att vårdpersonal ser patienter som unika individer.

  Syfte: Syftet meddenna studie är att beskriva hur icke-verbal kommunikation mellan vårdpersonal och patient uttrycks i vården.

  Metod: Detta examensarbete är baserat på en litteraturstudie där relevant litteratur för syftet sökts i diverse databaser. Tio stycken artiklar valdes ut som alla berörde den icke-verbala kommunikationen mellan vårdpersonal och patient.

  Resultat: Tre teman kunde identifieras; Rädsla och osäkerhet hos vårdpersonal, Vårdpersonalens personliga förutsättningar och Beröring – en balansgång mellan genuinitet och förtryck. Studien visar att det finns en oro och rädsla hos vårdpersonal för att göra fel och att missförstånd ska uppstå genom den icke-verbala kommunikationen. För att kunna bygga en vårdrelationmåste vårdpersonalen se patienten som en unik individ samt ha kunskap om icke-verbal kommunikation. Även vårdpersonalens personlighet spelar en roll i när den icke-verbala kommunikationen används.

  Diskussion: Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee genomgår vårdpersonalen och patienten flera faser för att kunna skapa en människa-till-människa relation. Det är därför viktigt att identiteter får framträda både hos vårdpersonalen och patienten. Att använda sig av icke-verbal kommunikation skapar även arbetstillfredsställelse både kort- och långsiktigt hos vårdpersonalen.

 • 228.
  Baumgardt, Jessie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Leufvén, Lina
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans erfarenheter av psykisk ohälsa i öppenvård: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Psykisk ohälsa har blivit ett globalt folkhälsoproblem. Paraplybegreppet psykisk ohälsa inbegriper psykisk sjukdom och psykiska besvär. Psykisk sjukdom uppfyller kriterier för diagnos, medan psykiska besvär är en obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Vid psykisk ohälsa är den vårdande relationen extra viktig och sjuksköterskans bemötande är betydande för patientens rehabilitering.

  Syfte:

  Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet inom psykisk ohälsa i vården.

  Metod:

  Litteraturöversikten genomfördes med elva vetenskapliga artiklar, åtta med kvalitativ design och tre med kvantitativ design

  Resultat:

  Tre huvudteman och tre stycken underteman identifierades: Sjuksköterskans kunskap vid mötet med psykisk ohälsa, med undertemat sjuksköterskans självförtroende vid mötet med psykisk ohälsa. Därefter följer huvudtemat relation mellan patient och sjuksköterska och underteman kommunikation mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskans förhållningssätt vid psykisk ohälsa. Huvudtemat sjuksköterskans samarbete vid psykisk ohälsa avslutar resultatet.

  Diskussion:

  Utifrån Phil Barkers omvårdnadsteori Tidvattenmodellen diskuteras betydelsen av att etablera relation mellan sjuksköterskan och patienten, samt hur kunskapsbrist kring psykisk ohälsa resulterar i osäkerhet hos sjuksköterskan och sämre vård för patienten.

 • 229.
  Baumgartner, Rita
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Broman, Anette
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hemkänslan på äldreboende2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 230.
  Baxter, Amanda
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Khelachwili, ,Mezhgan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Den äldre människans upplevelser av att flytta till ett särskilt boende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 231.
  Beck, Eleonore
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Söder, Kristina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Livsstilsförändring – Livsvärld i förändring: Konsten att ro i rätt riktning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 232.
  Beernaert, Kim
  et al.
  Belgien.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, PFC. Karolinska institutet.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet.
  Nyberg, Tommy
  Karolinska institutet; University of Cambridge, United Kingdom.
  Steineck, Gunnar
  Karolinska institutet; Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Bylund-Grenklo, Tove
  Karolinska institutet; Linnéuniversitetet.
  Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents: A Population-Based Survey Study2017Inngår i: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 35, nr 27, s. 3136-3144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: Previous research shows that the death of a parent places children at risk for a number of negative outcomes. The role of trust in health care at the end of life has been acknowledged as crucial for patients and adult family members. However, the consequences of children’s distrust in the care provided to their parents remain unknown. Therefore, we investigated the negative long-term outcomes of cancer-bereaved sons’ and daughters’ distrust in the care that was provided to a dying parent.

  Methods: We used a population-based nationwide survey to investigate self-reported distrust in the care provided and possible negative outcomes in 622 (73%) participants who had lost a parent as a result of cancer 6 to 9 years earlier, at ages 13 to 16 years. All participants were 18 years or older at the time of the survey.

  Results: In those who reported no or little trust (ie, distrust) in the health care provided to their dying parents, we found statistically significantly higher risks of various negative outcomes at the time of survey: bitterness toward health care professionals for not having done everything that was possible (crude risk ratio [RR], 3.5; 95% CI, 2.3 to 5.1) and for having stopped treatment (RR, 3.4; 95% CI, 2.1 to 6.0), self-destructiveness (eg, self-injury [RR, 1.7; 95% CI, 1.2 to 2.4]), and psychological problems (eg, moderate to severe depression according to the Patient Health Questionnaire–9 [RR, 2.3; 95% CI, 1.5 to 3.5]).

  Conclusion: In cancer-bereaved former adolescents, distrust in the health care provided to the dying parent is associated with a higher risk of negative long-term outcomes. The health care professionals involved in this care might play an important role in safeguarding the trust of adolescents.

 • 233.
  Beernaert, Kim
  et al.
  Belgien.
  Lövgren, Malin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, PFC. Karolinska institutet.
  Jeppesen, Jørgen
  Danmark.
  Werlauff, Ulla
  Danmark.
  Rahbek, Jes
  Danmark.
  Sejersen, Thomas
  Karolinska institutet.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, PFC. Karolinska institutet.
  Parents' Experiences of Information and Decision Making in the Care of Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy: A Population Survey.2019Inngår i: Journal of Child Neurology, ISSN 0883-0738, E-ISSN 1708-8283, artikkel-id 883073818822900Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:: This study aims to assess the experiences and wishes of parents of children with severe spinal muscular atrophy regarding information and decision-making throughout the course of the illness.

  STUDY DESIGN:: A full population survey, conducted in 2015, among parents of children with severe spinal muscular atrophy who were born in Denmark between January 1, 2003, and December 31, 2013. We used a study-specific questionnaire with items about experiences and wishes concerning the provision of information about diagnosis, treatment, and end-of-life care.

  RESULTS:: Among the 47 parents that were identified, 34 parents of 21 children participated. Eleven of them were nonbereaved and 23 were bereaved parents. All parents stated that health care staff did not take any decisions without informing them. A proportion of parents indicated that they were not informed about what spinal muscular atrophy entails (32%), possible treatment options (18%), or the fact that their child would have a short life (26%) or that death was imminent (57%). Most of the bereaved parents who had wishes concerning how and where their child would pass away had their wishes fulfilled.

  CONCLUSIONS:: The study showed that health care staff did not take treatment decisions without parents being informed. However, there is room for improvement concerning information about what spinal muscular atrophy entails, treatment options, and prognosis. Possibilities of palliative care and advance care planning should be investigated for these parents, their child, and health care staff.

 • 234.
  Befekadu, Marta
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Basti, Frida
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Kommunikationens betydelse i vårdrelationen mellan patienter med afasi och vårdpersonalen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 235.
  Bekteshi, Doruntina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sharif, Shukri
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Discrimination and stigma – an interview study with nurses concerning persons living with HIV/AIDS in Nairobi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: There are approximately 1.5 million people living with HIV in Kenya. The prevalence is at a lower level than at the peak of the epidemic because of free antiretroviral treatment, education and new methods to HIV testing. The nurses’ work situation is difficult trying to reach persons living with HIV in a society where stigma is common and therefore we were curious to learn more about nurses’ personal experiences, to get a wider understanding of the situation. 

  Aim: The aim was to describe nurses’ perspective of the complexity of caring for persons with HIV/AIDS in Nairobi, Kenya.

  Method: The chosen design was a descriptive qualitative study consisting of semi-structured interviews with eight nurses in Nairobi, Kenya.The material was analyzed using qualitative content analysis.

  Results: Two main categories were identified in this study: Nurses’ strategies and approach to initiate care and Challenges in caring for people with HIV/AIDS. Four sub-categories were then formed out of the main categories: Approaching and building relationships with people that live with HIV/AIDS, strategies for reaching out to people that live with HIV/AIDS, structural barriers among people living with HIV/AIDS and practical obstacles within the healthcare system.

  Discussion: The discussion addresses difficulties among nurses when it comes to persuading persons living with HIV/AIDS to receive treatment. The nursing role consists of caring for the patient, counseling and giving hope. Nurses are being affected emotionally when approaching persons living with HIV/AIDS since factors like stigma and fear of abandonment stand in the way for reaching out and giving treatment. Lack of resources in healthcare is another factor that causes frustration among nurses. 

 • 236.
  Beltrán, Carolina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Neway, Tamirat
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskor erfarenheter av och förutsättningar för att vårda patienter med stroke: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är den andra största dödsfallsorsaken i hela   världen. Det finns flera faktorer som kan bidra till stroke, bland annat   rökning, fysisk inaktivitet, diabetes och hög ålder. Som följd av sjukdomen   kan individen drabbas av olika funktionsnedsättningar som påverkar   rörelseförmågan, den kognitiva förmågan, sväljningsförmågan och   kommunikationen. Sjukdomen kan även medföra psykosociala problem.   Sjuksköterskorna har ett stort ansvar i omvårdnaden för patienter som drabbas   av stroke där de hjälper patienterna att planera och genomföra handlingar som   till hör till det dagliga livet. Omvårdnaden syftar till att förbättra hälsan   hos patienterna och förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara   hälsa/friskhet.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter   av och förutsättningar för att vårda patienter med stroke.

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes där tio vetenskapliga   artiklar som var publicerade mellan åren 2008-2019 användes. Artiklarna   valdes ut från databaserna PubMed och CINAHL Complete. Sökorden som användes   var nurses’ experiences, caring, nurse*, experiences, stroke patients,   nurses, stroke, nurses experiences, nurse perspective. Litteraturöversikten   analyserades enligt Fribergs metod. Artiklarnas resultat analyserades med   hjälp av färgkodning, där hittades likheter och olikheter och fem olika teman   identifierades.

  Resultat: I litteraturöversiktens resultat identifierades fem   centrala teman som rörde 1) sjuksköterskans uppfattning av roll; 2) sjuksköterskans   uppfattning av kunskap; 3) relation till patienter och närstående; 4)   samarbete med övrig vårdpersonal samt 5) utmaningar i vårdmiljön.

  Diskussion: I diskussionen används Katie Erikssons teori som   utgångspunkt. Resultat av denna litteraturöversikt diskuteras utifrån denna   omvårdnadsteori med fokus på hälsa, lidande, självvård och att vårda.

 • 237.
  Benavente, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Nardi, Nicole
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att vårda personer med emotionellt instabil personlighetsstörning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Patients with borderline personality disorder represent a large group in healthcare who are struggling with painful emotions in life. Caring should be based on strengthening health processes by focusing on the patients, but research made by the patient's perspective has shown that this population rather felt that their health processes was counteracted, than promoted. The patients felt that the nurses displayed a negative attitude towards them. Attitudes are defined as a system of values, emotions and actions towards others.

   

  Aim: the purpose of this study was to highlight the attitudes and experiences of nurses towards caring for people with borderline personality disorder

   

  Methods: A study on the literature based on nine scientific papers was performed. The articles have been analyzed, systematically coded and compiled into a new unit.

   

  Results: This study shows that nurses have an overall negative attitude towards patients with borderline personality disorder. Three main categories emerged, which was lack of knowledge, difficult patients and experiences influence. The nurses expressed the lack of knowledge as a feeling of not being competent enough to provide the right care and because of the fact that they had little faith in the care options that existed. Difficult patients was the biggest theme which showed that patients were seen as strong, dangerous ruthless forces that evokes powerlessness among nurses. Something that was seen as consistent throughout the study was that the patients were seen as dishonest and manipulative. The third main theme

  ”experiences influence” showed that experiences affects and touches the nurse that then contributes to the selection of treatment strategies.

   

  Discussions: It appears that there is a gap between nurses' attitudes and the needs of patients resulting in health suffering. This is discussed by Katie Erikson's theory of care suffering from nursing science theory of health and care, patients 'and nurses' views on health promotion.

   

  Keywords: Borderline personality disorder, experiences, attitudes, nursing, nurse, nurses.

   

   

 • 238.
  Bende, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Krantz, Martina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Att möta närstående i sorg: En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The grief experienced by the bereaved next of kin after a sudden death can result in both physiological and psychological outcomes. The nurse is often faced with the acute crisis that may arise. The meeting with dying patients is emotionally stressful for the nurse, who may experience a disbelief in their own capacity.

  The aim of the study was to highlight the nurse’s experiences of meeting with the next of kin after a sudden death.

  A literature review based on five studies with qualitative design and four with quantitative design. Searches were made in the databases CINAHL Complete, PubMed and Nursing & Allied Health Source. Coping strategies and the concept of health were used as theoretical frameworks.

  The results consist of five themes. The nurse’s experienced role in the meeting with next of kin which showed that the majority of the nurses experienced the meeting with the bereaved next of kin as their responsibility. Emotional stress of the meeting was for example helplessness, stress, failure and guilt. Fear of the next of kin’s possible reactions meant the nurses fear for the reaction from the next of kin. The experience of education and lack of knowledge were considered as an important foundation in the meeting with the next of kin, and The experience of lack of resources that showed a lack of resources and guidelines.

  Stress and other external factors may affect nurses’ health negatively; the use of different coping strategies can assist the nurse in affectively handling such stress. The nurse is required to be in good health to adequately meet the next of kin and their needs. Training in and knowledge of the meeting with the next of kin can contribute positively towards the nurse’s well-being.

 • 239.
  Bende Rydell, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Boglione Win, Beatriz
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Hashemi Moghadam, Hamideh
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Äldre invandrare i särskilda boendeformer: god och värdig omvårdnad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 240.
  Bender, Alexandra
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Graaf Myrehed, Sofie
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Man föds inte till sjuksköterska, man blir det: En litteraturstudie om manliga sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i vårdandet - ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskeprofessionen har ur ett historiskt perspektiv varit ett kvinnoyrke. Kvinnor till skillnad från män tillskrivs vårdande som egenskap, då stereotypa föreställningar och attityder finns om att kvinnor är mer omsorgsfulla än män. Manliga sjuksköterskor tenderer att söka sig bort från omvårdnadsområden med nära omvårdnad till omvårdnadsområden som kräver medicinteknisk kunskap och fysisk styrka. Manliga och kvinnliga sjuksköterskor har olika förutsättningar i vårdandet som orsakas av deras könstillhörighet.

  Syftet var att belysa om och i så fall hur manliga sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet relaterat till deras könstillhörighet.

  Litteraturstudie har använts som metod. Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL plus with full text och PubMed. Artiklarna bearbetades med hjälp av innehållsanalys.

  I resultatet framkom tre huvudteman med subteman. Det första huvudtemat, I Att vara man i vården, beskriver vad manliga sjuksköterskor har upplevt i sin profession som sjuksköterska. Det andra temat, II Sexualisering, beskriver manliga sjuksköterskors erfarenheter av att bli sexualiserade av patienter och samhället. Det tredje temat, III Att använda strategier i omvårdnadsarbetet, beskriver strategier manliga sjuksköterskor utvecklat för att hantera problem som uppstått i omvårdnadsarbetet.

  Resultatet diskuteras utifrån Connells teori om maskuliniteter. Diskussion förs om genusordning och hegemoniskt maskulinitetsideal inom sjuksköterskeprofessionen samt om hur könsstereotypa föreställningar och förväntningar påverkar manliga sjuksköterskor i vårdandet.

   

 • 241.
  Bengmark, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Tutnjevic, Dorotea
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 242.
  Bengtsson, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Thyrell, Katinka
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Syster broder: manliga sjuksköterskors upplevelser av beröring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 243.
  Bentzer, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Äldres upplevelser av att leva med stroke2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 244.
  Benzein, Eva
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  I rörelse mot hopp - hälsostödjande familjesamtal i palliativ vård2008Inngår i: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, Vol. 25, nr 3, s. 19-22Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 245.
  Benzein, Eva G
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Berg, Agneta C
  The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care.2005Inngår i: Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, ISSN 0269-2163, E-ISSN 1477-030X, Vol. 19, nr 3, s. 234-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Hope, hopelessness and fatigue are important experiences for patients and family members in palliative care. The aim of the study was to describe the level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care. Eighty-five participants completed the Herth Hope Index, Beck's Hopelessness Scale and rated their level of fatigue from none to severe. The level of hope proved to be significantly lower among the family members than among the patients. For the family members, correlations were found between hope and age (-0.358*), fatigue and hope (-0.439*), hopelessness and age (0.484**), age and fatigue (0.403**) and between hope and hopelessness (-0.723**). For the patients, correlations were found between age and hopelessness (0.555**) and between hopelessness and hope (-0.580**). Efforts to increase the experience of hope and decrease hopelessness and fatigue must include not only the patient but also the family members. (* =P <0.5, ** =P <0.01)

 • 246.
  Benzein, Eva Gunilla
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Hagberg, Margaretha
  Saveman, Britt-Inger
  'Being appropriately unusual': a challenge for nurses in health-promoting conversations with families2008Inngår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 15, nr 2, s. 106-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study describes the theoretical assumptions and the application for health-promoting conversations, as a communication tool for nurses when talking to patients and their families. The conversations can be used on a promotional, preventive and healing level when working with family-focused nursing. They are based on a multiverse, salutogenetic, relational and reflecting approach, and acknowledge each person's experience as equally valid, and focus on families' resources, and the relationship between the family and its environment. By posing reflective questions, reflection is made possible for both the family and the nurses. Family members are invited to tell their story, and they can listen to and learn from each other. Nurses are challenged to build a co-creating partnership with families in order to acknowledge them as experts on how to lead their lives and to use their own expert knowledge in order to facilitate new meanings to surface. In this way, family health can be enhanced.

 • 247.
  Benzein, Eva Gunilla
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Saveman, Britt-Inger
  Health-promoting conversations about hope and suffering with couples in palliative care.2008Inngår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 14, nr 9, s. 439-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Families living with a dying relative face existential challenges which need to be met by caregivers in a dialogue. AIM: To describe couples' experiences of participating in nurse-initiated health-promoting conversations about hope and suffering during home-based palliative care. METHOD: Data comprised semi-structured evaluative interviews with six couples. Each couple together had previously participated in three health-fostering conversations with nurses. Data were analyzed by content. RESULT: Talking with nurses about existential issues such as hope and suffering made couples feel that they were part of a trustful relationship, and that it was a healing experience. It gave them the opportunity to unburden themselves, as well as a way of learning and finding new strategies for managing daily life. CONCLUSION: Health-promoting conversations about hope and suffering should be implemented as a natural part of the caring relationship between caregivers and families in the palliative context.

 • 248.
  Benzein, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Hagberg, M
  Saveman, B-I
  Familj och sociala relationer2009Inngår i: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 67-88Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 249.
  Benzein, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Johansson, Pauline
  Arestedt, Kristofer Franzén
  Berg, Agneta
  Saveman, Britt-Inger
  Families' Importance in Nursing Care: Nurses' Attitudes--an instrument development2008Inngår i: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 14, nr 1, s. 97-117Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes the development and testing of a research instrument, Families' Importance in Nursing Care-Nurses' Attitudes (FINC-NA), designed to measure nurses' attitudes about the importance of involving families in nursing care. The instrument was inductively developed from a literature review and tested with a sample of Swedish nurses. An item-total correlation and a first principal component analysis were used to validate the final instrument, including a second principal component analysis to analyze dimensionality, and Cronbach's alpha was used to estimate internal consistency. The instrument consists of 26 items and reveals four factors: families as a resource in nursing care, family as a conversational partner, family as a burden, and family as its own resource. Cronbach's alpha was 0.88 for the total instrument and 0.69 to 0.80 for the subscales. The instrument requires further testing with other nurse populations.

 • 250.
  Benzein, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om vård i livets slutskede.
  Johansson, Pauline
  Arestedt, Kristofer Franzén
  Saveman, Britt-Inger
  Nurses' attitudes about the importance of families in nursing care: a survey of Swedish nurses2008Inngår i: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 14, nr 2, s. 162-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the attitudes of registered nurses (RNs) about the importance of involving families in nursing care. A sample of 634 randomly selected Swedish RNs completed the instrument, Families' Importance in Nursing Care-Nurses' Attitudes (FINC-NA), and reported holding supportive attitudes about families. High scores were found for the subscales: family as a resource in nursing care, family as a conversational partner, family as a burden, and family as its own resource. Variables that predicted a less supportive attitude about involving families in nursing care included being a newly graduated nurse, having no general approach to the care of families at the place of work, and being a male nurse.

2345678 201 - 250 of 2227
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf