Change search
Refine search result
44454647484950 2301 - 2350 of 5185
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2301.
  Holmgren, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hugoson, Erik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Empowerment i teori och praktik: en studie av begreppet och dess relevans för socialt arbete i Sverige2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2302.
  Holmlund, Sophia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nygårds, Elin
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Omvårdnad vid sena missfall: kvinnors upplevelser och sjuksköterskors bemötande2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2303.
  Holmqvist, Isabella
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Molla, Birhanie
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Språk- och kulturskillnader som hinder till en lyckad vårdrelation mellan vårdpersonal och äldre invandrare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2304.
  Holmqvist, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Svart inte bara en hudfärg: en kvalitativ studie med en kvantitativ metod. För att undersöka om det förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden mot svarta afrikaner2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2305.
  Holmström, Linnea
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Ärlerud, Sara
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Samverkan – lösningen på alla problem?: en kvalitativ studie om begreppet samverkan inom Socialstyrelsens publikationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine in depth the concept of cooperation by means of a hermeneutical text analysis of seven publications written by Socialstyrelsen concerning children and young people. The aim of the study is to deepen the understanding of how the cooperation concept is understood and used in a Swedish government context. The publications we chose to study by Socialstyrelsen are thought to serve as guidance for different professionals, which means that the way in which cooperation concepts are produced in the publications can affect how the interaction works in practice, which we believe legitimizes the study.

  In the result, we report what cooperation concepts are attributed, what reasons there are for cooperation and how people and organizations are affected by cooperation. The study leads to conclusions that the meaning of the concept of cooperation is fragmentary and that the most common reasons for cooperation are reciprocity and effectiveness. And that the knowledge in the publications about the way in which cooperation really affects people and organizations is insufficient.

 • 2306.
  Holmström, Marika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Jansson, Lisa
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Korta möten: en litteraturöversikt om sjuksköterskans möte med patienten i akutsjukvården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2307.
  Holmström, Susanne
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Segerberg, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Socialtjänsten - om socionomstudenten själv får välja?: En kvantitativ studie om socionomstudenters attityder till socialtjänsten som framtida arbetsgivare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom socialtjänsten i Sverige idag råder på många håll problem med höga ärendemängder och svåra arbetsvillkor för dess anställda. Situationen har lett till att många av landets erfarna socialsekreterare lämnar socialtjänsten vilket innebär att organisationen menas tappa viktig erfarenhet och kompetens. För att få en bild av i vilken utsträckning dagens socionomstudenter ser sig som framtidens erfarna socialsekreterare blev syftet med denna studie att undersöka vilka attityder dagens socionomstudenter har till socialtjänsten som arbetsgivare. En enkätundersökning har genomförts bland 147 socionomstudenter från tre olika lärosäten i Stockholm. Resultatet visade att en majoritet kunde tänka sig att arbeta inom socialtjänsten efter avslutad utbildning men att socialtjänsten, för de flesta, inte såg som ett förstahandsval av arbetsgivare. Resultaten visades vidare att de flesta av kvaliteterna som studenterna ansåg vara viktiga i ett arbete, till stor del var kvaliteter de trodde kunde erbjudas inom socialtjänsten. Dock inte i samma utsträckning. Faktorerna som bidragit mest till studenternas uppfattning om socialtjänsten var utbildning och studiekamrater samt massmedia. Studenterna uppgav vidare att barn- och familj var det mest attraktiva arbetsområdet medan ett arbete med äldre ansågs vara det minst attraktiva.

 • 2308.
  Holst, Marie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Eriksson, Shantal
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  ” Det handlade egentligen om att någon inte tog mina problem på allvar…”: En studie om ungdomars psykosociala hälsa och skolsituation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2309.
  Holstensson, Victoria
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Vem bedömer de äldres rätt till särskilt boende?: En kvalitativ innehållsanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna ansvarat över sina äldre medborgares hälsa och omsorg. Kommunerna har en ganska stor frihet att forma sin verksamhet efter egna förutsättningar. Trenden de senaste decennierna har resulterat i att kommunerna utformat skriftliga riktlinjer som fungerar som en form av styrdokument för biståndshandläggarna.

  En annan trend verkar tyda på att kommunerna influerats av att driva sina verksamheter i New Public Management-anda, där kodord som bland annat valfrihet, kundvård och avtal råder. Kommunerna har även blivit marknadsstyrda där ekonomitänk och resursåtgärder speglar en del av den kommunala äldreomsorgens vardag.

  Det kommunala självstyret har resulterat i varierande biståndsbeslut mellan kommunerna och senare forskning har även visat att kommunerna, det senaste decenniet, blivit mindre generösa beträffande bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende.

  Syftet med denna uppsats har varit att skapa en ökad kunskap om hur olika kommunala riktlinjer beträffande biståndsbedömning för särskilt boende/vård- och omsorgsboende för äldre människor är utformade för att förstå vad dessa kan ha för betydelse för äldre människors rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL, 4 kap. § 1). Utifrån en kvalitativ innehållsanalys har tjugo olika kommunala riktlinjer granskats. En slutsats av studien är dels att riktlinjerna mycket väl kan vara underliggande faktorer för kommunernas möjlighet att styra resursåtgången inom äldreomsorgen. Men resultatet efter att ha granskat riktlinjerna, är även att användandet av dessa snarare främjar en rättsosäker bedömning, än bejakandet av en individuell behovsbedömning av den äldre.

 • 2310.
  Hortans, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lorentzson, Helen
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Välbefinnande inom palliativ vård - hur kan livssituationen hanteras: en litteraturstudie med stöd av en vårdvetenskaplig ansats enligt Katie Eriksson2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2311.
  Hossini, Giti
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Äldre iraniers upplevelser på ett iranskt äldreboende: När frustation blir en del av livet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today, living elderly Iranians with their culture and tradition in the Swedish community. They often become dependent on caregivers because of impaired body function. The response should be seen as central in the quest to provide good health care to improve of life.

  Aim: The aim is to describe how older Iranians experienced about to move an Iranian especially nursing homes and health care staff encounter/attitude.

  Method: This study is qualitative study using semi-structured and open questions between two women and two men with Iranians background between 78 and 92 years old in a Persian nursing home.

  Results: The analysis revealed various positive and negative factors affecting the participants

  the health. During the analysis revealed "Experience the dignity treatment and vomiting" as the main theme. It was created two themes: The experience of moving to housing for the Iranian elderly and experience of the health care encounter. In each theme was also found in some sub-themes.

  Discussion: There was a big factor for participants to leave Iran, have Swedish language difficulty, be exclusion, aging, getting sick, being inactive, dependent and then had to move to a particular nursing home. Experience of sadness about becoming feeling isolated and lonely, and ness to feel safe illustrated. Good environment were not lacking, but their need to be respected and to have conversations with Persian speaking of nursing staff were great/big.

  Conclusion: It was not essential that health nursing staff were Persian speaking. Some of Persians peaking health professionals need different training to be able to see the residents Iranians whole. Treatment is something that a healthcare professional through the body language and behavior shows and the older person understands.

 • 2312.
  Hristoforova, Galina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Markström, Lilja
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Patientens upplevelse av att leva med afasi i följ av en stroke2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Afasi är en av de vanligaste komplikationer efter stroke där brutits alla typer av talaktivitet. Kommunikation genom språk kan hindras av afasi, en förvärvad språk feltolkning. Sjuksköterskans uppgift är att till stor del stödja patientens livskvalitet och öka hens trivsel och välbefinnande.

  Syfte: Att belysa patientens upplevelse med afasi efter stroke.

  Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes av elva vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed där ett induktivt förhållningssätt tillämpas vid analysprocessen.

  Resultat: Innehållsanalysen av de 11 vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra huvudkategorier och tre underkategorier: kommunikationssvårigheter, förlust av vardagliga sysselsättningar, förändring av självbild och identitet, känslopåverkan. De valda underkategorierna är bristande förståelsen, social delaktighet, frustration, ångest och ensamhet.

  Diskussion: Frustration och ensamhet vanliga känslor hos personer med afasi. Patienter med afasi känner sig inte som samma personer längre på grund av sin sjukdom. Självbilden och självförtroende sänks. Sjuksköterskan bör vara medveten om patienter med afasi upplever utanförskap, och sträva efter att bekräfta och skapa förståelse hos patient.

 • 2313.
  Hukkanen, Karoliina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Niemi, Pija
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är trassligt, det är svårt med psykiska problem, det är ju det": att bedöma behov för äldre med psykisk funktionsnedsättning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten har organiserats utifrån en 65-årsgräns vilket innebär att alla människor som är över 65 år och som är i behov av samhällets sociala omsorg tillhör äldreomsorgen. Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Stockholm för personer som har psykisk funktionsnedsättning. 

  Vi har intervjuat tio biståndshandläggare i Stockholm, metoden hade en induktiv ansats. Vi gjorde en perspektivanalys och använde oss av begreppen handlingsutrymme, normalitet och ålderism.

  Vårt resultat stödjer den bild som forskningen visar, biståndshandläggningen är en normativ praktik som utgår från en schablonartad och stereotyp bild av den äldre och äldres behov. Äldre med psykisk funktionsnedsättning blir inom biståndshandläggningen en avvikelse som därmed inte passar in i mallen. De äldre med psykiska funktionsnedsättningar kommer inte i kontakt med de insatser som yngre i samma situation har tillgång till. Vi menar alltså att 65-årsgränsen är ett tecken på hur äldreomsorgens organisering präglas av institutionell ålderism.

 • 2314.
  Huld, Lena
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  "Skammen i terapirummet": Om skam i psykodynamisk psykoterapi2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The shame concept has become increasingly important in our human interaction. The purpose of this essay is to examine how shame is identified in the therapy room and what ways that can be used to achieve shame relief/shame liberation. Five interviews with five different therapists have been made. Three of the therapists work in an ecclesial context and two in a secular setting. Two of the questions in the interview guide, evolves around the subjects shame and guilt. The qualitative method is applied to the interviews and they have been analyzed with a hermeneutic approach. The result of the essay indicates that shame is difficult to define in the therapy room since it is a strongly negative emotion and often hidden by different human strategies. The ways to shame liberation includes understanding and acceptance. Some of the conclusions in the essay argument the importance of the therapist’s awareness of what shame means in their own lives in order to encounter patients having problems with shame and that being understood is of high importance in the attempt towards shame relief/shame liberation. The significance of the church choosing to contribute good atmospheres for managing shame both individually and collectively is also discussed in the essay.

 • 2315.
  Hulter, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Baltovic, Susanna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Faktorer som påverkar patienters egenvårdskapacitet vid diabetes mellitus typ 2: en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2316.
  Hultgren Mejias, Ana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Liljeström, Emelie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Vem i hela världen kan man lita på?: Socialsekreterares föreställningar om betydelsen av tillit i relationen med klienten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2317.
  Hulth, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Flores Varela, Lisbeth
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Hur värderingar i samhället påverkar sjuksköterskans skyldigheter: en litteraturöversikt över hur substansberoende patienter bemöts och behandlas inom vården.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Substansberoende är en medicinsk sjukdom som har bland annat genetiska och sociala orsaker (Agerberg, 2008). I Sverige ökar antalet insjuknade samtidigt som det är ett av de länder i västvärlden som behandlar minst med opioider. Sjuksköterskans legitimation har riktlinjer som bland annat syftar på att vara objektiv i varje patientmöte, men bakomliggande attityder kan påverka denna objektivitet och dess inverkan på vårdrelationen. 

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av substansberoende patienter inom vården.

  Metod: En litteraturöversikt genomfördes där sex kvalitativa artiklar och fem kvantitativa artiklar användes. Dessa analyserades och skapade teman med subteman som utgör resultatdelen.

  Resultat: Presenteras utifrån tre huvudteman med åtta subteman. Resultatets tre huvudteman är: Kunskap och Utbildning, Upplevelsen av rädsla och oro, Attityder. Subteman inkluderade; att erhålla kunskap, kunskap och kunskapsbrist, betydelsen av kommunikation, upplevelse av rädsla, upplevelse av oro, förförståelsens betydelse, aktuella attityder hos sjuksköterskor, konsekvenser av attityderna utifrån ett holistiskt perspektiv.

  Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Peplaus interpersonella teorin där fokus på vårdrelationen är av betydelse. Vidare diskuterades sjuksköterskans attityder som kan vara dömande och hur de kan vara relaterade till både utbildningsnivå och samhällets normer. Detta kan i sin tur påverka de skyldigheter och etiska riktlinjer som legitimationen innebär.

 • 2318.
  Hultin, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans roll i mötet med barn till döende anhöriga2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2319.
  Hultqvist, Karolina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Näslund, Liselotte
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för socialvetenskap.
  Vägar ut ur hemlöshet: En jämförande studie av individer med respektive utan en psykisk funktionsnedsättning upplevelse av vägar ut ur hemlöshet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om processen som leder ut ur hemlöshet, och jämför personer med en psykisk funktionsnedsättning och personer utan. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nio personer som har lämnat hemlöshet och missbruk. Fokus för studien och intervjuerna har varit individens upplevelse av processen som leder ut ur hemlöshet. Fem av intervjupersonerna hade en psykisk funktionsnedsättning och fyra av intervjupersonerna hade ingen diagnos. Vi har använt oss av Helen Ebaughs (1988) exitteori för att tolka och tematisera resultatet. I analysen har vi utvecklat teorin utifrån resultatet, då teorin inte beskriver individer som lämnar rollen som hemlös. Processen som leder ut ur hemlöshet har sett olika ut för intervjupersonerna i studien men det har funnits gemensamma inslag. Processen har tagit tid, vilket har varit viktigt för individen för att lyckas etablera sig i den nya rollen. För intervjupersonerna har det varit centralt att tillfriskna från missbruk för att ta sig igenom processen som leder ut ur hemlöshet. I början av processen var det viktigt att få lugn och ro omkring sig och senare i processen att finna en meningsfull sysselsättning samt en ny umgängeskrets för att kunna etablera sig och känna trygghet i den nya rollen. För många har självhjälpsgrupper eller ideella föreningar varit en plattform för dessa aspekter. Många har uppgett att det varit svårt att bryta med tidigare bekanta som fortfarande var kvar i missbruk. En annan svårighet som har beskrivits var misstroende från myndigheters sida. Processen som leder ut ur hemlöshet har varit likartad för personer med eller utan en psykisk funktionsnedsättning. Skillnaden har bestått i den sista fasen, att bygga nytt, då det har varit viktigt för personer med en psykisk funktionsnedsättning att få förståelse och kunskap om samt professionell hjälp med sin funktionsnedsättning.  

 • 2320.
  Hultén, Kristina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Nordin, Ulla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Se till mig som liten är": en kvalitativ studie om barn och ungdomar till frihetsberövade föräldrar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2321.
  Hummerdal, Dennis
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det svåra valet: en studie om abort utifrån ett professionellt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2322.
  Humpreys, Cathy
  et al.
  Storbritannien.
  Carter, Rachel
  Storbritannien.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet.
  Haller, Birgitt
  Österrike.
  Hanmer, Jalna
  Storbritannien.
  Hester, Marianne
  Storbritannien.
  Kirwil, Lucyna
  Polen.
  Lovett, Jo
  Storbritannien.
  Lunnerman, Katinka
  Nederländerna.
  Rabe, Heike
  Tyskland.
  Logar, Rosa
  Österrike.
  Seith, Corinna
  Schweiz.
  Thiara, Ravi K.
  Storbritannien.
  The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse2006Report (Other academic)
 • 2323.
  Hunt, Hayley
  et al.
  Karolinska institutet.
  Valdimarsdottir, Unnur
  Karolinska institutet.
  Mucci, Lorelei
  Karolinska institutet.
  Kreicbergs, Ulrika
  Dana Farber Cancer Institute, USA. Karolinska institutet.
  Steineck, Gunnar
  Karolinska institutet.
  When death appears best for the child with severe malignancy: a nationwide parental follow-up.2006In: Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, ISSN 0269-2163, E-ISSN 1477-030X, Vol. 20, no 6, p. 567-577Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Loss of a child to malignancy is associated with long-term morbidity among surviving parents. This study aims to identify particular sources of stress among parents of children with severe malignancy.

  METHODS: We attempted to contact all parents in Sweden who lost a child to cancer between 1992 and 1997. Some 449 parents answered an anonymous questionnaire, including a question regarding whether they ever thought that death would be best for the child with severe malignancy.

  RESULTS: Mothers whose children were unable to communicate during their last week of life were more likely to think that death would be best for the child (relative risk (RR): 1.6; 95% confidence interval (CI): 1.2-2.1). Fathers whose children faced six years or more with malignancy were more likely to think that death would be best for their child (RR: 2.1; 95% CI: 1.3-3.5).

  CONCLUSIONS: The inability of the child with severe malignancy to communicate increases the likelihood of mothers thinking that death would be best for the child, while longer duration of the child's illness increases the occurrence of this thought among fathers.

 • 2324.
  Hurtig, Anette
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Farzanehfar Lidén, Firouzeh
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Jag är mer än bara en "diabetespatient": en litteraturstudie om vuxna personer med typ 2 diabetes och deras upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2325.
  Huskaj, Barbare
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Att åldras med intelektuell funktionsnedsättning: En kvalitativ studie om äldre personer som bor på grupp- och servicebostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa möjliga skillnader i synen på de behov äldre med intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och serviceboende enligt LSS upplever sig ha, kontra det stöd boendet erbjuder. Då denna målgrupp lever allt längre ställer detta högre krav på vård- och omsorg och dess personal. Kommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att stöd enligt LSS erbjuds och utförs enligt bestämmelserna i lagen har även ett stort inflytande över villkoren för hur behovet av stöd och vård tillgodoses.

  Denna studie är kvalitativ och baserad på en fallstudie. Det empiriska materialet har inhämtats från elva informanter genom intervjuer: Sex av informanterna är äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och servicebostad och resterande fem är personal som arbetar med denna målgrupp.

  Resultatet visar att trygghet och självbestämmande är avhängigt personalens bemötande och att självbestämmande är hos många stödanvändare synonymt med frihet. Vidare observeras att hög ålder inte är ett hinder för aktiviteter hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis visar resultaten att för personalen är stödanvändarnas behov och önskemål grundläggande för verksamheten, vilket kan härledas till stödanvändarnas uttryckta nöjdhet med personalen och boendet. En del svagheter identifieras och förslag på hur dessa kan hanteras ges.

 • 2326.
  Hussein, Amina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Galmén, Anna-Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  En jämförande litteraturstudie av den palliativa vården i livets slutskede inom hospice respektive akutsjukvård2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2327.
  Hustinx, Lesley
  et al.
  Ghent University, Ghent, Belgium.
  Essen, Johan vonErsta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.Haers, JacquesUniversity Centre Saint-Ignatius Antwerp, Antwerp, Belgium.Mels, SaraUniversity Centre Saint-Ignatius Antwerp, Antwerp, Belgium.
  Religion and volunteering: complex, contested and ambiguous relationships2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Religion is considered a key predictor of volunteering: the more religious people are, the more likely they are to volunteer. This positive association enjoys significant support in current research; in fact, it could be considered the ‘default perspective’ on the relationship between both phenomena. In this book, the authors claim that, although the dominant approach is legitimate and essential, it nonetheless falls short in grasping the full complexity of the interaction between religion and volunteering. It needs to be recognized that there are tensions between religion and volunteering, and that these tensions are intensifying as a result of the changing meaning and role of religion in society. Therefore, the central aim and contribution of this book is to demonstrate that the relationship between religion and volunteering is not univocal but differentiated, ambiguous and sometimes provocative. By introducing the reader to a much wider landscape of perspectives, this volume offers a richer, more complex and variable understanding. Apart from the established positive causality, the authors examine tensions between religion and volunteering from the perspective of religious obligation, religious change, processes of secularization and notions of post-secularity. They further explore how actions that are considered altruistic, politically neutral and motivated by religious beliefs can be used for political reasons. This volume opens up the field to new perspectives on religious actors and on how religion and volunteering are enacted outside Western liberal and Christian societies. It emphasizes interdisciplinary perspectives, including theology, philosophy, sociology, political science, anthropology and architecture.

 • 2328.
  Huynh, Yen
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Bremer, Sonja
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter från en annan kultur: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under senaste årtionden har Sverige blivit ett mångkulturellt land. Det finns idag cirka 168 nationaliteter i det svenska samhället. Det ställs därför krav på att vårdpersonalen ska veta hur de ska bemöta och kommunicera med patienter från en annan kultur. Forskning har visat att vårdpersonal som har en kulturkompetens kan ge bättre transkulturell omvårdnad.

  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan upplever vården av en patient med en annan kulturell bakgrund än han/hon själv.

  Metod: En litteraturstudie som baseras på nio vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna lästes flera gånger för att förstå dess sammanhang samt för att identifiera övergripande teman. Därefter gjordes en mindmap för varje enskild artikel varpå de olika artiklarnas likheter och olikheter lyftes fram. Nya mindmaps gjordes sedan över varje upptäckt teman.

  Resultat: Resultatet visar att det finns både positiva och negativa upplevelser. De olika upplevelserna presenteras under fyra huvudteman och tre subtema. Dessa teman är:I. Sjuksköterskans upplevelse kring kommunikation. Subtema språkbarriärer.II. Sjuksköterskans upplevelse kring närstående. Subtema: närståendes roll som tolk.III. Sjuksköterskans upplevelse kring kulturella olikheter. Subtema: könsroller.IV. Sjuksköterskans upplevelse om sin kompetens i vården av patienten från en annan kultur.

  Diskussion: Resultatet diskuterades med hjälp av Joyce Travelbees teori om kommunikation som verktyg för en bra relation. För att kunna skapa en bra relation med patient från en annan kultur är det viktigt att kommunikationen fungerar. Anledning till varför kommunikationen kan misslyckas är på grund av bristande tålamod och frånvaro av inlevelse. Genom att vara närvarande och visa tålamod kan sjuksköterskan etablera en bättre relation. Det är även viktigt att sjuksköterskan inte har förutfattade meningar och stereotypa bilder av patienten då dessa hindrar henne/honom från att se den unika personen.

 • 2329.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Business as Usual?: On Managerialization and the Adoption of the Balanced Scorecard in a Democratically Governed Civil Society Organization2013In: Administrative Theory & Praxis, ISSN 1084-1806 (Print) 1949-0461 (Online), Vol. 35, no 2, p. 223-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the process through which civil society organizations (CSOs) adopt and develop reliance on corporate management knowledge and practices. It draws on theories related to organizational change and critical approaches to managerialism in an analysis of how and with what consequences a large and democratically governed Swedish CSO adopted the balanced scorecard. The analysis suggests that the adoption of corporate management knowledge and practices (1) involves a dialectic relationship with other change processes, in this case centralization and professionalization, (2) institutionalizes the idea that the corporate world provides valid solutions for how to assess and develop CSOs, and (3) creates or widens the divide between internal democratic governance and executive structures. The concluding section discusses these results and suggests further research.

 • 2330.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Changing Structures of Thought: A study of Employment Policy in the Swedish Red Cross 1989-19992000Conference paper (Refereed)
 • 2331.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Individual Membership in Federative Organizations2003In: Seven Essays on Scandinavian Civil Society – a selection of papers presented at the PhD-course Civil Society Theories, Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 2332.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Introduktion: om nytta generellt och om idrottens eventuella samhällsnytta specifikt2012In: Är idrott nyttigt?: en antologi om idrott och samhällsnytta / [ed] Hvenmark, Johan, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 2333.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Members as Democratic Owners and Profitable Customers: on Changing Perceptions of Membership and the Commercialization of CSOs2010In: A panacea for all seasons?: civil society and governance in Europe / [ed] Matthias Freise, Miikka Pyykönen, Eglė Vaidelytė, Baden-Baden: Nomos , 2010, p. 163-180Chapter in book (Other academic)
 • 2334.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Reconsidering Membership: A Study of Individual Members’ Formal Affiliation with Democratically Governed Federations2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 2335.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Symboler som skyddar liv2010In: Civilsamhällets många ansikten / [ed] Wijkström, F., Stockholm: European Civil Society Press , 2010, p. 367-389Chapter in book (Other academic)
 • 2336.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Symbols Protecting Lives: On Emblems, symbols, and Ideology as well as the Local and Global Challenge to the Red Cross2002In: Identity, Trademarks, Logotypes and Symbols / [ed] Holger, L. & Holmberg I., Stockholm: Raster Förlag and Swedish National Museum of Fine Arts , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 2337.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  The Membership and the Federation2001Conference paper (Refereed)
 • 2338.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Varför slocknar elden?: Om utbrändhet bland mellanchefer i ideella organisationer2001Book (Other academic)
 • 2339.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Är idrott nyttigt?: en antologi om idrott och samhällsnytta2012Collection (editor) (Other academic)
 • 2340.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Essen, Johan von
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  A Civic Trinity in Transformation?: Changing Patterns and Perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society2010In: ISTR Conference Working Paper Series: Volume VII, 2010Conference paper (Refereed)
 • 2341.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Henrekson, Ebba
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vad står på spel?: Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 577-585Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ofta hävdas en självklart positiv relation mellan folkhälsa och civilsamhälle. Vi menar att detta inte är givet. Många ideella organisationer har en lång tradition av att tjäna pengar på spel och lotterier, något som historiskt också har uppmuntrats av staten. Sedan slutet av 1980-talet har dock spelandets negativa konsekvenser uppmärksammats allt flitigare. I denna artikel diskuterar vi hur man i de ideella organisationer där spel- och lotteriintäkter har  betydelse hanterar det dilemma som tycks uppstå i och med att spelberoende blivit ett folkhälsoproblem samtidigt som organisationerna ifråga har få eller inga alternativa intäktskällor. Med material från pågående forskning exemplifieras hur denna situation ytterst kan handla om gränsdragningar och hur man väljer att se på relationen mellan mål och medel.

 • 2342.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Höök, Pia
  Gillberg, Nanna
  Holgersson, Charlotte
  Lindgren, Monica
  Under Attack: Faculty’s Experience of Encouraging Critical Reflection in Business School Education2005Conference paper (Refereed)
 • 2343.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Robertsson, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv2015Report (Other academic)
 • 2344.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Conference Note Benchmark 3.5, 2011, San Diego, CA - The Role of National Contexts: Nonprofit Management Education in Sweden2012In: Journal of Nonprofit Education and Leadership, ISSN 2157-0604, Vol. 2, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The fact that most research on nonprofit management education programs focuses on credit-based programs (Lee, 2002), coupled with the finding that international comparisons reveal national differences (Mirabella, Gemelli, Malcolm, & Berger, 2007), calls for more case-study and comparative research (Dolch, Ernst, McClusky, Mirabella, & Sadow, 2007; Donnelly-Cox & McGee, 2007; Mirabella, 2007; Wilson & Larson, 2002). Based on a panel presentation (Hvenmark & Segnestam Larsson, 2011), this article provides a brief presentation of the situation in Sweden with respect to nonprofit management education programs. It also offers an interpretation as to why the case of Sweden deviates from other countries, particularly regarding non-credit-based education programs. We then argue that these results enhance the knowledge and importance of national contexts and how they affect the development of nonprofit management education programs.

 • 2345.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Föreningsprat hit och business talk dit2014In: I gråzonen: en antologi om idrottens etiska utmaningar / [ed] Dartsch, C, Norberg, J R och Pihlblad, J, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2014, p. 99-113Chapter in book (Other academic)
 • 2346.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Nonprofit Management Education: Northern European and Nordic Perspectives2012Conference paper (Other academic)
 • 2347.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden2011Conference paper (Other academic)
 • 2348.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Teaching Management to Civil Society Leaders2011In: Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Transforming the Popular Movement Tradition / [ed] Filip Wijkström, Annette Zimmer, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2011, 1, p. 177-190Chapter in book (Other academic)
 • 2349.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Ström, Jan
  Emerging Opportunities for Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden2010Conference paper (Other academic)
 • 2350.
  Hvenmark, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Wijkström, Filip
  Red Cross2012In: Encyclopedia of Global Studies / [ed] Helmut K. Anheier & Mark Juergensmeyer, Thousands Oaks: Sage Publications, 2012Chapter in book (Other academic)
44454647484950 2301 - 2350 of 5185
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf