Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hellström, Björn
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Barncentrum: tvärprofessionell samverkan kring barn som utsatts för allvarliga brott i nära relationer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 252.
  Hembold, Vivi
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Ungdomar och självmord: bakomliggande orsaker, utlösande faktorer och preventivt arbete2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 253.
  Henriksson, Karin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ostad Gholizadeh, Rihaneh
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Familjehemsutredning: En studie om utredningsmetoderna PRIDE och Kälvesten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 254.
  Hettrel, Camilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Fem berättelser om Marte meo-metoden2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Hietala Yebari, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Vilka föräldrar återförenas med sina placerade barn?: motiveringar som står bakom beslut om hemtagning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskap om socialsekreterarnas motiveringar bakom gällande beslut om barns återförening med sina föräldrar, som tidigare bedömts ha en bristande föräldraförmåga.

  Min frågeställning består av tre frågor: Vilka faktorer kan påverka ett beslut om ett återkallande av placering av barn enligt SoL eller LVU 2 §? Hur förhåller sig socialsekreterarna till möjligheten om utveckling av föräldraförmågan efter placering? Hur stor andel av föräldrar, vars barn blivit placerade enligt SOL eller LVU 2§, har fått omhändertagandet återkallat?

  Frågorna besvaras med den kvalitativa forskningsintervjun. Halvstrukturerade intervjuer och dokument valdes som huvudsakliga datainsamlingstekniker. Sju socialsekreterare, var av en enhetschef deltog i undersökningen. Två av informanterna intervjuades tillsammans.

  För analys av empirin har studien använt sig av: anknytnings teori, lagar och riktlinjer, tidigare forskning om placerade barn och deras föräldrar.

  Resultatet visade en tvetydighet gällande socialsekreterarnas tillämpning av lagar; ett övervägande fokus på vårdnadsöverflyttningar och bristfälliga insatserna kring återförening. Det är väldigt få barn som återförenas med sina föräldrar. Det visade sig att det skiljer sig i bedömningar från socialkontor och socialsekreterare. Ett barns återförening möjlighet bedöms utifrån barnets anknytning i främsta rum, och i andra hand bedöms förälderns utveckling. Föräldern har ofta tre år på sig att bättra sig och hålla så bra kontakt med barnet så att de ska hålla sin plats som primär vårdnadshavare för att ha en eventuell chans till återförening. Större delen av barnen blir uppväxtplacerade, med tanke på vårdnadsöverflyttning och anknytningen. Går föräldern med på en frivillig placering enligt SoL så har man större möjlighet att påverka en hemtagning, men via tvångsvårdslagstiftningen LVU blir det svårare, samarbete med socialsekreteraren ökar möjligheten till återförening. 

  Det är tydligt att barnavårdsutredningar är under komplex press, man vill göra det bästa för barnet och följa lagstiftning samtidigt som man ska hålla kostnaderna nere.

 • 256.
  Hjalmarson, Lena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är en så häftig upplevelse": En studie om dans och demens2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to raise knowledge about the meaning of dance as an intervention in the care of people with dementia. The study is based on an overview of the existing literature on the subjects dance and dementia. The study also gives an example from the care of people with dementia in the county of Linköping. The results will be presented within three main themes; psychological effects, physiological effects and social effects by the using of dance in the care of people with dementia. Later on the analysis is based on the same main themes that will be analyzed by the theories about quality of life and symbolic interaction. 

 • 257.
  Holm, Annika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Sedell, Carina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Vuxna fosterbarn: en intervjuundersökning om övergången till ett liv på egen hand1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Holmberg, Carin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling: empiriska exempel och teoretiska funderingar2000Report (Other academic)
 • 259.
  Holmberg, Katarina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Asocialitet och kön: en studie om förekomsten av könsspecifika risk- och skyddsfaktorer2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 260.
  Holmdin, Katarina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Att bli berörd: en uppsats om massage mot våld1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 261.
  Holmgren, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Identitet och självbild ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 262.
  Holmgren, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hugoson, Erik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Empowerment i teori och praktik: en studie av begreppet och dess relevans för socialt arbete i Sverige2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 263.
  Holmqvist, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Svart inte bara en hudfärg: en kvalitativ studie med en kvantitativ metod. För att undersöka om det förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden mot svarta afrikaner2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 264.
  Hukkanen, Karoliina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Niemi, Pija
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det är trassligt, det är svårt med psykiska problem, det är ju det": att bedöma behov för äldre med psykisk funktionsnedsättning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten har organiserats utifrån en 65-årsgräns vilket innebär att alla människor som är över 65 år och som är i behov av samhällets sociala omsorg tillhör äldreomsorgen. Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Stockholm för personer som har psykisk funktionsnedsättning. 

  Vi har intervjuat tio biståndshandläggare i Stockholm, metoden hade en induktiv ansats. Vi gjorde en perspektivanalys och använde oss av begreppen handlingsutrymme, normalitet och ålderism.

  Vårt resultat stödjer den bild som forskningen visar, biståndshandläggningen är en normativ praktik som utgår från en schablonartad och stereotyp bild av den äldre och äldres behov. Äldre med psykisk funktionsnedsättning blir inom biståndshandläggningen en avvikelse som därmed inte passar in i mallen. De äldre med psykiska funktionsnedsättningar kommer inte i kontakt med de insatser som yngre i samma situation har tillgång till. Vi menar alltså att 65-årsgränsen är ett tecken på hur äldreomsorgens organisering präglas av institutionell ålderism.

 • 265.
  Hultgren Mejias, Ana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Liljeström, Emelie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Vem i hela världen kan man lita på?: Socialsekreterares föreställningar om betydelsen av tillit i relationen med klienten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 266.
  Hultén, Kristina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Nordin, Ulla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Se till mig som liten är": en kvalitativ studie om barn och ungdomar till frihetsberövade föräldrar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Hummerdal, Dennis
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det svåra valet: en studie om abort utifrån ett professionellt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Hägelstam, Jessica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Våldsamma föräldrar - Barnets bästa?: en kvalitativ studie av hur lagen tillämpas i vårdnadstvister när det förekommer våld2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Hällberg, Carina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  När pappa misshandlar mamma: barns berättelser om våld i hemmet2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Höiby, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det blev bara kolsvart": en studie om förlossningsdepression2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 271.
  Ilirzon, Ymer
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Barnuppfostran och barnaga hos invandrarfamiljer2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Jakobsson, Helen
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Adams-Corell, Jessica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Man får vad man betalar för, eller?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för nationell värdegrund är stort och detta framför allt efter det lagtillägg som instiftades i socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 4§ i januari 2011. Den nationella värdegrunden handlar om att omsorgen ska utföras med fokus på den äldre personens välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Ledord i NPM:s omfattande reformer är bättre effektivitet, konkurrens, samt bättre målstyrning och uppföljning. Metoder som förespråkas för att nå dessa idealtillstånd är bland annat konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning och decentralisering. Således har olika ideologiskt omstridda managementidéer börjat införas i den offentliga sektorn. Exempel på dessa är målstyrning, beställar- utförar modellen, resultatstyrning och resultatenheter där organisatoriska lösningar har fått ett rejält genomslag i offentlig sektor. Dessa har testats i såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Idéerna handlar om att konkurrensutsätta och marknadisera offentlig sektor

  (Stockholm Universitet hämtad den 20 maj 2011).

 • 273.
  Jansson, Eleonora
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Remnert, Oskar
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  “Real men are equal partners”: Construction of masculinity in two HIV-preventive projects in Uganda2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Jansson, Emelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Norrhäll, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Socialtjänstens mottagning av barn- och ungdomsärenden: En studie om organisationens betydelse samt en diskussion kring specialiseringens inverkan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275.
  Jansson, Malena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Sju unga röster från ett Kina i förändring: en kvalitativ studie gjord i Kina2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 276.
  Jaric, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Att daghärbärgen skulle upprätthålla missbruk är rent nonsens": en kvalitativ studie om vad fem personer som lämnat missbruksproblematiken anser om daghärbärgens verksamhet och vilka faktorer som påverkar ett fortsatt missbruk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 277.
  Jarl, Åsa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Manneh, Jai
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Invandrarungdomars överrepresentation i brottsstatistiken: en analys av BRÅs rapport 2005:17 och Tyresömodellen som lämplig åtgärd2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Sundh, Kenneth
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier2005Report (Other academic)
 • 279.
  Jenemark, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  When a child leaves home for the streets: from the family's perspective2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 280.
  Jensen, Anne
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Johansson, Camilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Barnets bästa: det adopterade barnets rätt till dokumentation vid internationell adoption1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Jensen, Jan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Det mobila asylteamet i Stockholm: bekrivning och utvärdering av en behandlingsmodell för asylsökande barn med uppgivenhetssymptom2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Jeppsson Grassman, Eva
  et al.
  Linköpings universitet.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköpings universitet.
  Whitaker, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Linköpings universitet.
  Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar2011In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 18, no 2, p. 107-125Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad innebär det att åldras med funktionsnedsättningar som man fått redan i tidig ålder eller som yngre vuxen? På vilket sätt formar funktionshinder livet över tid? Och hur är det att vara en till åren kommen förälder och fortfarande vara central som hjälpgivare till ett vuxet, funktionshindrat barn? Vilken betydelse har epoken och reformerna? I artikeln diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i ett brett upplagt forskningsprojekt ”Funktionshinder, livslopp och åldrande”

 • 283.
  Jerman-Pihlström, Eila
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Jag var ensam och de var fem": en studie om mobbning i arbetslivet2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 284.
  Jerrewing, Lena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  LSS-lagens betydelse för personer med psykiska funktionshinder2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 285.
  Jess, Kari
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag: en utvärdering av mål, resurser, insatser och brukarkommunikation inom sociala frivilligorganisationer i Stockholm2001Report (Other academic)
 • 286.
  Jess, Kari
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Kvalitet för brukare: frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv1998Report (Other academic)
 • 287.
  Jiseborn, Sandra
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Nettelbladt, Erika
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Kvinnors våld är ju inte utslagna tänder direkt": Om hjälpverksamheters bemötande vid lesbiskt partnervåld2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 288.
  Johansen, Angelica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Stürm, Sahar
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Man blir alltid mött som en missbrukare hur bra det än har gått för en": fem metadonpatienters röster om upplevelsen hur de kan bli bemötta av personal inom Stockholms metadonteam2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 289.
  Johansson, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tre irakiska kvinnor: en kvalitativ studie med feministisk ansats över tre irakiska kvinnors liv inom äktenskapet och hur de formas utifrån att de är kvinnor2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 290.
  Johansson, Annelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lesaque, Clary
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  VIP-kunder på Akutmottagningen: Implementering av en interventionsmodell i arbetet med mångbesökare på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Johansson, Birgitta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Åkerlund, Annika
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Sköldpaddor och kapplöpningshästar: en studie om barn och stress2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Johansson, Cecilia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Har ni förstått oss lite nu?: Asperger syndrom - Wrong planet syndrom1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 293.
  Johansson, Daniel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Utbrändhet: en studie i vad som orsakar utbrändhet hos socialarbetare2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294.
  Johansson Hedrén, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Stockenberg, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det finns olika verkligheter": vilken bild förmedlar Sköndalsinstitutet till de socionomstuderande om hur det är att arbeta som socionom och stämmer bilden överens med hur det är i "verkligheten"2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Johansson, Mikael
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Multisystemisk terapi MST: eller det krävs en hel by för att uppfostra ett barn2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 296.
  Johansson, Rikard
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att bidra med ett unikt perspektiv: en explorativ undersökning om socialarbetarens yrkesroll på det internationella biståndsfältet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Johnson, Fredrica
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Process i grupp: belysning av grupprocessen i en behandlingsgrupp för ungdomar som bevittnat våld i hemmet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Johnson, Ove
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Josefsson, Marie
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  En självhjälpscentrals framväxt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Jonasson, Frida
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  The will of doing good: a Study of Volunteer Workers in Cape Town2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  South Africais a country with many well documented inequalities. To reduce some of them there are many volunteers working in the country. What is it like to observe and work with people affected by all these inequalities?

  The aim of this study is to develop an understanding of how volunteers experience their work with children inCape Town. The questions I intend to answer in the study are:

  • How do the volunteers experience their work when meeting kids in vulnerable situations and seeing the situation in the country they work in?
  • Does the volunteer work create more cross- culture understanding and do the volunteers' views change during the course of their volunteer work?
  • What goals and/or reasons do the volunteers have for volunteering?          

  The study was performed inCape Town,South Africa, and consists of nine semi-structured interviews with volunteers that, in different ways, work with children.

                        Previous research about volunteers suggests that volunteer work can increase cross-culture understanding but there is also a risk that it might strengthen the stigmatisation. It is also suggested that volunteer tourism is a more sustainable way of travelling than other forms of tourism. The volunteers are driven by different reasons for volunteering they can have altruistic reasons or they can be driven by more self-developing reasons.

  The participants in this study had different reasons for volunteering like making a change, getting new experiences etcetera. Many of the volunteers described their first encounter with the South African culture as a bit of a shock due to the extreme poverty evident in the country. They also stated that meeting the children was simultaneously a positive and negative experience, as the poverty and social deprivation affecting the children was hard to observe, yet these are still kids and they play and are happy like any other kids in the world. Many of the participants also felt that they could contribute trough their work and that they had the chance to make a difference.

                        The results have been analyzed through two articles on the subject of cross-culture understanding and reasons on volunteering.     A majority of the volunteers described an increased cross-culture understanding, but seemed unaware of the risk of stigmatisation. The volunteers have both more self-fulfilling reasons for volunteering and some more altruistic reasons.

 • 300.
  Jonasson Robotycka, Monika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Rahbi, Shian
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Ge aldrig upp – det handlar om ditt barn!": En studie om pappors kamp i vårdnadstvister2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf