Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bergwall, Göthe
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Vilken kompetens bör sjuksköterskan besitta, för att god omvårdnad skall uppnås2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Bering, Julia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Giannini Nilsson, Petra
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Olika faktorers inverkan på fall hos äldre2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Berisha, Sanije
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Wittrin, Sara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Att tycka synd om de här barnen gagnar dom inte ett dugg”: en kvalitativ studie om barn som bevittnat våld i hemmet och deras särskilda behov av stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Berivan, Akkurt
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Azizi, Rozhin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Tvångsäktenskap, rättigheter och empowerment: en kvantitativ studie om ungdomars behov av kunskap om tvångsäktenskap och rättigheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till att det i dagens Sverige sker så få anmälningar gällande tvångsäktenskap bland ungdomar mellan åldrarna 15-20 år. I denna studie kommer det att undersökas om ungdomarna besitter kunskapen om vart de kan vända sig för att söka hjälp och stöd om de riskerar att utsättas för tvångsäktenskap och om familjestrukturen kan ha en påverkan på att det sker så få anmälningar. Då skolan är en central arena där individens rättigheter ska förmedlas har studien i syfte att dels undersöka om skolan belyst dessa frågor men också hur skolan kan användas som en plattform för att jobba med förebyggande insatser mot tvångsäktenskap. För att samla in den gedigna kunskapen inom ämnet har vi använt oss av olika litteratur så som böcker, studier samt tidigare forskningsrapporter.

     Teorin om individ- och gruppcentrerad familjestruktur samt kulturteorin används för att undersöka om familjestrukturen kan ha en påverkan på individens val av att göra en anmälan. Empowerment teorin används för att förklara hur skolan kan jobba med denna problematik i förebyggande syfte. Studien bygger på litteraturstudie och en enkätundersökning. Enkätundersökningen består av 150 enkäter som har delats ut i tre gymnasieskolor i Botkyrka kommun. Resultatet av enkätundersökningen visar dels att det hos ungdomarna brister i kunskapen om vart de kan vända sig för att söka hjälp men också att skolans arbete med att belysa denna problematik samt informera eleverna om de egna rättigheterna inte är tillräcklig.  Litteraturstudiens resultat visar att det finns en distinktion mellan den individcentrerade familjestrukturen som råder i Sverige och den gruppcentrerade familjestrukturen. Att tvingas in i ett äktenskap innebär att man tillhör en gruppcentrerad familjestruktur där individen har uppfostrats in i att vara en odelbar del i gruppen. Detta och bristen på information kring ämnet kan ha en inverkan på individens val av att göra en anmälan. Resultatet av litteraturstudien visar även hur skolan genom att använda empowerment kan utför ett kontinuerligt arbete i förebyggande syfte mot tvångsäktenskap.

 • 305.
  Berner, Johannes
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Munnukka, Karolina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Several thousands of people are treated each year in accordance to the Swedish law regarding compulsory psychiatric care, lag om psykiatrisktvångsvård (LPT). Compulsory psychiatric care can only be applied if thepatient is suffering from a severe psychiatric condition, is opposing careand has an unavoidable need of care that only can be given in a lockedpsychiatric ward. Patients’ suffering from severe psychotic conditions,depressions with suicidal thoughts or other severe psychiatric disabilitiesmay be in need of coercive care.

  Aim: To describe adult patients’ experiences of compulsory psychiatric care.

  Method: Literature review of 12 qualitative studies published between the years of2001–2015 and was gathered from databases CINAHL Complete, PubMed and psycINFO. The studies were analyzed in accordance with Friberg’s description of method (2012) to identify similarities anddifferences and the data was then categorized into five different themeswhich were; To be informed, To be participating, To be seen andrespected as a human being, To keep ones integrity and autonomy, Theown view on compulsory psychiatric care as treatment.

  Results: Patients experienced a lack of information and a lack of involvement intheir own care. Experiences of staff abusing their position of powertowards the patients, acting ignorant and showing a lack of competence.Patients were ambivalent towards the necessity of coercive care.

  Discussion: The strengths and weaknesses of the method is discussed and thediscussion is mainly centred around the sampling of articles and the thematization process. The patients' experiences of nursing activities andtreatment are discussed. Furthermore, what could have an impact ontheese variables and what impact theese variables might have on thepatients is discussed. This is discussed in relation to Eriksson’s (1994) theory on suffering from care.

 • 306.
  Berntsson, Evelina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Palm, Karl
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Samverkan mellan polis och socialtjänst: en kvalitativ studie om samverkan bland poliser och socialarbetare som arbetar med ungdomsbrottslighet i Södertälje2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 307.
  Berntzon, Lena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Laumann, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  För stor för vården?: Upplevelser i mötet med vårdpersonal hos personer med övervikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Overweight and obesity is a health problem which is increasing globally, and that can lead to a series of complications, risks and additional problems for the affected person. The causes of obesity can vary and many obese people have multiple underlying problems. In Western society there is a negative attitude towards obese people and a stigma exists. In contact with health care, it is the health care professional’s responsibility that all people’s equal rights and worth are respected, and that the patient’s health is promoted.

  Aim: To illustrate the experiences of people with overweight in contact with health care professionals.

  Method: Literature review based on ten articles in nursing science, including six qualitative and four quantitative articles.

  Results: Many people with overweight feel that the social stereotypes, negative attitudes, preconceptions and prejudices about obesity in society are also experienced in encounters with health professionals. Feelings of shame are common in obese people. Despite this, many overweight report relatively good satisfaction in interaction with health care.

  Discussion: The results were discussed on the basis of Travelbee’s nursing theory and were compared with other relevant study outcomes. One difficulty that emerged is that the results of qualitative and quantitative studies differ. The authors’ interpretation is that obese do not have poor encounters with health professionals due to their weight. Despite this, most obese people report that they have had poor encounters once or a few times in their lives and those times clearly affected them with many lasting, negative effects.

 • 308.
  Berzell, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Lerner, Henrik
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden2014In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, Vol. 35, no 3, p. 26-34Article in journal (Other academic)
 • 309.
  Beshir, Saed
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Saida, Saleh
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Trycksårsprevention för patienter inom äldreomsorg2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Best, Victor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ett evidensbaserat perspektiv på LVM-vård: Klienter, personal och resurser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Tvångsvården av missbrukare har en historisk förankring som går tillbaks till 1900-talets början. Under andra halvan av samma sekel uppkom ett tilltagande missbruk av narkotiska preparat. Under 1980-talets inledande år kände sig regeringen manad att vidta åtgärder, och tillsatte därför en ny lagstiftning som skulle regleras under SoL. Den nya lagen kom att benämnasLagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1981:1 243). Intentionen med lagen kan något förenklat sägas vara att stoppa upp en för individen, till följd av missbruk, destruktiv livsföring. Lagen var kraftigt ifrågasatt redan under utredningsfasen. Den har därefter fram tills dagens datum varit föremål för kontroverser. Vissa har menat att den inte visat sig utgöra en effektiv behandlingsform för missbrukare. Somliga menar dock att den fungerar enligt angivet syfte. Under 2000-talet har kraven på insatsers kvalitet inom vården höjts. Den evidensbaserade teoribildningen har idag fått en väsentlig betydelse för utvärderingen av insatser inom vården och det sociala arbetsfältet. Med anledning av den redovisade bakgrunden har det varit min intention att försöka anlägga ett evidensbaserat perspektiv på den rådande LVM-vården. Jag har försökt att ta reda på vad klienter som genomgått vårdformen haft för åsikter om den vård som erbjudits dem. Jag har också försökt att ta fasta på personalens perspektiv på förutsättningarna att bedriva en framgångsrik tvångsvård av missbrukare. Avslutningsvis har jag försökt att ta reda på vilka resurser som stått personalen och klienterna till förfogande i strävan efter att kunna erbjuda en fördelaktig behandlingsform. De resultat som framkommit tyder på att personalen betraktar arbetet med missbrukarna som utmanande och inte sällan påfrestande. Relationskapandet till klienten anses vara deras främsta redskap i sin strävan att göra klienterna motiverade till fortsatt behandling och godartade livsstilsförändringar.Klienterna å sin sida är inte sällan skeptiska till tvångsvårdens förutsättningar att motivera dem till behandlingsdeltagande och fortsatt drogfrihet. Inte sällan framställs det att behandlande och motiverande inslag inom LVM-vården lyser med sin frånvaro. Tvångsvården förutsätts ta emot personer som inte är behandlingsmotiverade. De studier som jag tagit del av tenderar dock att påvisa att graden av motivation till drogfrihet, i allra högsta grad varierar även bland dem som ådömts tvångsvård, och är av stor betydelse för i vilken utsträckning klienten tar till sig LVM-vårdens rehabiliterande ansats.

  Nyckelord:

  LVM-vård, tvångsvård, klienter, personal, resurser, motivation och behandling

  Keywords:

  LVM-treatment, coercive treatment, staff, resources, motivation and treatment

 • 311.
  Beyer, Ida
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  von Sydow, Emma
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters hanterbarhet av diabetes typ 2: En beskrivande analys av hur kön, ålder och duration av typ 2-diabetes påverkar patienters hanterbarhet av sin sjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 312.
  Bicen, Yeliz
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Romanova, Irina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  "Hunden är människans bästa vän": en litteraturstudie om hundars betydelse vid omvårdnaden av människor med demenshandikapp2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Bidarbakht, Mahmud
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Relationship between professional caregivers and families of patients with long-term mental illness2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Bielsten, Therése
  et al.
  Linköpings universitet.
  Hellström, Ingrid
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Linköpings universitet.
  Den bortglömda kroppen2016In: Att leva med demens / [ed] Ingrid Hellström & Lars-Christer Hydén, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 97-103Chapter in book (Other academic)
 • 315.
  Biguet, Gabriele
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, division of Physiotherapy, Karolinska institutet.
  Nilsson Wikmar, Lena
  Department of Neurobiology, Caring Sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karoliniska Institutet.
  Bullington, Jennifer
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Flink, Berit
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet.
  Löfgren, Monika
  Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet.
  Meanings of "acceptance" for patients with long-term pain when starting rehabilitation2016In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 38, no 13, p. 1257-1267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The study aimed to elucidate the meaning of acceptance in relation to the lived body and sense of self when entering a pain rehabilitation programme.

  METHODS: Six women and three men with long-term pain were interviewed. The interviews were analysed according to interpretative phenomenological analysis.

  RESULTS: The analysis revealed three different meaning structures, first: acceptance as a process of personal empowerment, "the only way forward". Here, the individuals expressed that the body felt integrated: a trusting cooperation between self and body gave rise to hope. Second: acceptance as an equivocal project, a possible but challenging way forward. The hopeful insight was there, acknowledging that acceptance was the way to move forward, but there was also uncertainty and doubt about one's ability with a body ambiguous and confusing, difficult but important to understand. Third, in acceptance as a threat and a personal failure, "no way forward" the integration of the aching body in sense of self was impossible and pain was incomprehensible, unacceptable and unfair. Pain was the cause of feeling stuck in the body, affecting the sense of self and the person's entire life.

  CONCLUSIONS: The meaning of acceptance was related to acceptance of the persistency of pain, to how the individual related to the lived body and the need for changes in core aspects of self, and to the issue of whether to include others in the struggle of learning to move on with a meaningful life. Implications for Rehabilitation Healthcare professionals should be aware that individuals with long-term pain conceptualize and hold different meanings of acceptance when starting rehabilitation; this should be considered and addressed in rehabilitation programmes. The meaning given to acceptance is related to the experience of the lived body and the sense of self, as well as to getting legitimization/acceptance by others; therefore these aspects need to be considered during rehabilitation. The process of achieving acceptance seems to embrace different processes which can be understood as, and facilitated by, an embodied learning process. The bodily existential challenges presented in the present study, for example to develop an integrated and cooperative relationship with the painful body, can inspire health professionals to develop interventions and communication strategies focusing on the lived body. A wide range of competencies in rehabilitation clinics seems to be needed.

 • 316.
  Bill, Pontus
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Vi skulle inte få hela ungdomar”: En kvalitativ studie om en skollednings motiv till kamratstöd2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 317.
  Billing, Filip
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att dela med sig av familjen: om att vara biologiskt barn i ett familjehem2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Billing, Frida
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att vara internationellt adopterad: samspelets roll för internationellt adopterades identitetsutveckling2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Billström, Cecilia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Flodin, Annica
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors inställning till aktiv eutanasi: en litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 320.
  Bini, Christina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nielsen, Claire
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Beröringens makt: En litteraturöversikt om hur vårdpersonal använder sig av beröring i omvårdnaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Human interaction by touch plays a central role for our health and well being throughout life. When people touch each other our bodies release a hormone called oxytocin into the bloodstream, this gives the body a soothing effect. Touching on the other hand can be perceived as unpleasant if it is not in accordance with the patient’s norm or wishes. From biblical times and through to today human touch plays a central part of nursing. The way we touch each other is not always something that comes naturally, habits of touching depends largely on one´s cultural background, upbringing and experiences.

  Aim: The aim of this study was to describe how health professional’s uses touch in daily care.

  Method: The authors have made a literature review. Ten research papers of both qualitative and quantitative design have been gathered via database searches.

  Results: The result showed that touching is an inevitable part of nursing. Health professionals use touch to build relationships and support verbal communication with the patient. The result also showed that touching made patients feel more secure and it also gave health professionals pride.

  Discussions: The results were discussed in relation to the life-world theory according to Dahlberg and Segesten. The main focus of discussion was: how the relationship between health professionals and the patient is affected by the way touch is used, touch is also used to create positive feelings and health professionals themselves feel strengthened by using touch.

 • 321.
  Birgersson, Linda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hedersmord: ett kulturellt betingat brottsmotiv?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Bismark, Sophie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Larsson, May
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska slutenvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental illness makes up a quarter of Sweden's disease burden but prejudice against people with mental illness is not an unusual phenomenon in today's society. Patients with mental illness have the same right to good health care as everyone else. General nurses with no specialist training should be able to care for these patients. It appears, however, that patients with mental illness do not receive health care under the same conditions and do not have the same health outcomes as patients without mental illness. These patients experience a need for security and trust in their caregivers but nurses show a tendency to act differently towards these patients.

  Aim: To describe nurses' stance on caring for patients with mental illness in somatic inpatient care settings.

  Method: A literature review has been made of scientific articles on general nurses' stance on caring for patients with mental illness in somatic care. Eight scientific articles, four quantitative and four qualitative, have been analysed and provide the base for the results. PubMed was used as database.

  Result: The results indicate that negative attitudes outweigh positive attitudes. The revealed causes of negative attitudes are mainly lack of knowledge and experience, work environment factors, preconceptions about patients' behaviour, negative emotions such as fear, frustration and anger, as well as the perception that caring for patients with mental illness is not part of the work of somatic care nurses. The few positive attitudes that have emerged are based on factors such as knowledge, good experience, an adjusted work environment and a holistic view of nursing care, which includes the care of patients with mental illness.

  Discussion: In the result discussion it is reasoned about how nurses’ work is being complicated by the factors described as causing negative attitudes. Nurses need more support in terms of work environment improvements such as more time, better staffing and adjusted care settings. The theoretical framework is used to clarify how the nurse-patient relationship is affected by nurses' attitudes and what implications this has on the care these patients received within somatic health care. Being understood is important for patients as a premise for a good nurse-patient relationship. With a dysfunctional nurse-patient relationship there is a risk for the nurse-patient encounter to be negative, which in its turn creates negative health care experiences for both patients and nurses.

 • 323.
  Bjarnesten, Angela
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gambetta, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möta närstående till personer som vårdas palliativt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses need to face next of kin to people who receive palliative care. The nurse can create meaningful relationships with the next of kin and can use them as a resource for the patient. Support for the next of kin is a cornerstone in palliative care. Social relations are one of the 6 S:s used for person-centered palliative care when next of kin can add more dimensions to the patient's life story.

  Aim: The purpose of this study was to describe nurses' experiences in meeting next of kin to patients in palliative care.

  Method: The method was a literature review where twelve scientific articles were included. Articles were taken from the databases CINAHL Complete and Pubmed and analyzed using analysis of Friberg.

  Results: Two themes were identified: external and internal conditions for the nurse. External conditions for the nurse divided into subthemes such as time significance, the care environment impact and when the next of kin has a different opinion. The internal conditions for the nurse came up as the nurse's ability to involve next of kin, nurses' ability to develop their skills in the meeting with next of kin, the importance of communication and the ability to create teamwork.

  Discussion: With the 6 S:s as a theoretical basis, this literature review has been discussed from the basis of the background and other relevant literature. Next of kin are needed in the health care around the patient but it is not a guarantee that the next of kin`s wishes is the same as the wishes of the patients or the caregivers. For the nurse to use next of kin as a resource it requires clear communication and support from the nurse in the work towards a common goal of palliative care.

 • 324.
  Bjelkmark, Lena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Jorg, Elisabeth
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  HIV/AIDS patienter beskriver möten i vården2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Bjerger, Christine
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Det psykoterapeutiska rummet: Psykoterapeuters tankar om betydelsen av arbetsrummets funktion och utformning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Primarily psychodynamic trained psychotherapists relate to and use the workroom in various ways in their profession. The aim of the study was to highlight some psychotherapists thoughts about the importance of function and design in a workroom. The questions are focused on how the room’s interior design is of significance to the individual therapist and the psychotherapeutic process. Method: The study is based on a qualitative approach and five certified psychotherapists with a psychodynamic orientation were interviewed. The result shows that the interviewed psychotherapists have much knowledge on the importance of the therapeutic space and its’ design. They adapt the architecture and try to arrange the interior of the room in the best way for themselves and the patient. Making sure the patient is comfortable. The furniture and especially the armchairs are important in the process. They use textiles, art, lighting and the natural light and different views provided by windows. To be undisturbed is considered most important and they are reluctant to change rooms. The psychotherapists see themselves as part of the room they work in and the room as part of the whole. The room thus affects the psychotherapeutic process. Discussion: The individual psychotherapist uses a lot of time to figure out what works best in an office before meeting the patient and he or she requires a flexibility to meet different patient groups and different types of activities. Nevertheless, it is something that one does not talk so much about or highlight in psychotherapeutic work. It has become common to share rooms with other therapists as well as other activities, leading to a need for temporarily changing rooms. There is research on environmental health and care room influence on the healing process, but no current research on the psychotherapeutic workroom design. There may be a risk that the workroom is forgotten or is not prioritized when establishing various health care-businesses in the county and municipalities.

 • 326.
  Bjordal, Espen
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Stödet som är så nära men ändå så långt ifrån: En kvalitativ studie om rekrytering av deltagare till stödgrupper för barn till missbrukare2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 327.
  Bjällstål, Anders
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Olivestam, Peder
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Mäns upplevelser av hjärtinfarkt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Bjärgestad-Lamp, Linda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ayranci, Ebru
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser och coping av etisk stress i arbetet: En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Björk, Ellinor
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Kåveryd, Miriam
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Ensamhet ur ett omvårdnadsperspektiv1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Björk, Helene
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Tellander, Cia
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att reducera eller förhindra aggressivitet: vårdgivares interaktion med patienter inom psykiatrisk omvårdnad2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Björk, Ida
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  "Till slut så blir det ett sätt att leva": En intervjustudie om livssituation och hälsa hos anhöriga till personer med alkoholproblematik2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Alcohol problems is a major problem that affects the individual, family and society. Laws and guidelines states that family members must be offered support. Nurse’s Code of Ethics includes both the individual, family and society. Previous studies have drawn attention to life situation and health of family members of persons with mental illness, but there is a lack of studies of family members of persons with alcohol problems.

  Aim: The aim of this study was to describe the life situation with a particular focus on health in adult family members of persons with alcohol problems.

  Method: The study has a qualitative design with an inductive approach. Six adult family members of persons with alcohol problems were interviewed individually with semi-structured method by Kvale and Brinkmann. The interview material was analysed using Elo and Kyngäs method of qualitative content analysis.

  Results: The results from the interviews resulted in four categories: An insecure and responsible life situation, To live for the other and lose yourself, Variety of strong emotions and To move on in life and to reconcile with yourself.

  Discussions: The study’s method is discussed based on Graneheim and Lundmans quality concepts. Central findings in the results are discussed in relation to previous research and Antonovsky’s theory of sense of coherence (SoC).

 • 332.
  Björk, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Guvå, Linn
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Livets Berg- och Dalbana: En litteraturstudie om anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:The mental ill-health of the Swedish population is currently at a high level and there is reason to believe that there is a substantial amount of unrecorded cases. Schizophrenia is a common psychotic illness preoccupies a large fraction of the psychiatric care. For people with schizophrenia every day is challenging because of the symptoms of the disease and the public stigma. When a family member is diagnosed with schizophrenia relatives become an important resource.

  Aim:The aim of this study is to highlight relatives’ experience of caring for a family member diagnosed with schizophrenia.

   Method:A literature review of both qualitative and quantitative articles from the database Cinahl. SOC - sense of coherence (Antonovsky, 2005) was used as a nursing theory along with the consensus concept health.

   Results:The study resulted in five main themes: contradictory feelings, in which relatives' experience of burdens and satisfactions are revealed. Social isolation, which causes a limited social life, described from relatives' perspective. Financial concern, where economic and job-related changes are discussed. Health and quality of life, where family members’ personal health and quality of life is described. Contact with health services, where relatives' care contact is clarified.

  Discussion: A discussion is held about the family's experience of caring for a family member diagnosed with schizophrenia while achieving health in relation to Antonovsky's (2005) theory of SOC - sense of coherence.

 • 333. Björkdahl, A.
  et al.
  Palmstierna, T.
  Hansebo, Görel
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses´ caring approaches in acute psychiatric intensive wards2010In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 17, no 6, p. 510-518Article in journal (Refereed)
 • 334.
  Björkdahl, Ann
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Aktivitetsförmåga2012In: Stroke: patienters, närståendes och vårdares perspektiv / [ed] Ann-Cathrin Jönsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, p. 103-122Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Björkdahl, Ann
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Kognitiv rehabilitering: Teoretisk grund och praktisk tillämpning2015 (ed. 1:1)Book (Other academic)
 • 336.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Göteborgs universitet.
  Esbjörnsson, Eva
  Göteborgs Universitet.
  Ljungqvist, Johan
  Göteborgs Universitet.
  Skoglund, Thomas
  Göteborgs Universitet.
  Stibrant Sunnerhagen, Katharina
  Göteborgs Universitet.
  Decline in cognitive function due to diffuse axonal injury does not necessarily imply a corresponding decline in ability to perform activities2016In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 38, no 10, p. 1006-1015Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The study explored the direction of change (decline vs. improvement) after diffuse axonal injury (DAI) in the domains of the ICF: body structure, body function, and activity.

  Methods: Thirteen patients with DAI were assessed by using diffusion tensor imaging (DTI) to measure body structure, the Barrow Neurological Institute Screen for Higher Cerebral Functions (BNIS) to measure body function, and the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) to measure activity. The DTI, BNIS, and AMPS were applied at the acute phase (A1), and at 6 and 12 months post-injury (A2 and A3). Visual and statistical analyses were conducted to explore time-dependent changes in the ICF domains.

  Results: Improvements were observed for most patients in all ICF domains from injury until six months. Thereafter, the results diverged, with half of the subjects showing a decline in DTI and BNIS scores between A2–A3, and all but one of the patients exhibiting identical or better A2–A3 AMPS process skill scores.

  Conclusions: From 6 to 12 months post-injury, some patients underwent an ongoing degenerative process, causing a decline in cognitive function. The same decline was not observed in the activity measure, which might be explained by the use of compensatory strategies.

  • Implications for rehabilitation
  • In rehabilitation it is essential to be aware that in some cases with TBI, an ongoing degenerative process in the white matter can be expected, causing an adverse late effect on cognitive function.

  • The cognitive decline, caused by DAI, does not necessarily mean a concurrent decrease in activity performance, possibly explained by the use of compensatory strategies. This suggests that, after the post-acute phase, rehabilitation offering strategy training may be beneficial to enhance every-day functioning.

  • Strategy use requires awareness, which imply the need to assess level of awareness in order to guide rehabilitation.

 • 337.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Larsson, Jerry
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Vad är förvärvad hjärnskada?2013 (ed. Rev. utg.)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 338.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Larsson, Jerry
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Söderström, Staffan
  Neuropsykologisk rehabilitering2014In: Klinisk neuropsykologi / [ed] Håkan Nyman och Aniko Bartfai, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2Chapter in book (Other academic)
 • 339.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Nilsson, Asa Lundgren
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Stibrant Sunnerhagen, Katharina
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  How can we tell who is aware? Where does the veracity lie?2012In: Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, ISSN 1052-3057, E-ISSN 1532-8511, Vol. 21, no 8, p. 812-818Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The first aim of this study was to compare the subjective experiences of social, cognitive, and emotional problems of the patient and his/her next of kin, and explore if this related to cognitive testing. The second aim was to explore how these results reflect the patient's awareness.

  METHODS: This is a subanalysis from a longitudinal study in the first year after discharge with comparisons of patient and next of kin scores on the European Brain Injury Questionnaire (EBIQ) and analyses of the relationship of their scores to an objective cognitive screening on 3 occasions. A paired t test was used to explore differences between 35 stroke patients and their next of kin on the EBIQ. Gamma analyses were made to explore the relationship between the EBIQ scores and the Barrow Neurological Institute Screening (BNIS) of higher cognitive functions, with the entire sample grouped into aware and unaware according to the BNIS item of awareness.

  RESULTS: We found significant differences between the patient and next of kin assessments on all occasions, apart from at discharge. When grouped, only the group of aware patients differed significantly from their next of kin. Significant relations of the patient ratings on the EBIQ and BNIS were only found at the 1-year follow-up for the unaware group and the entire sample. Next of kin EBIQ scores did not correlate with the BNIS.

  CONCLUSIONS: Neither next of kin ratings nor an objective measurement was feasible to use for evaluation of the patient's awareness of social, cognitive, and emotional problems.

 • 340.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. Göteborgs universitet.
  Nilsson, Lena
  Göteborgs universitet.
  Jönsson, Ulrika
  Göteborgs universitet.
  Which is the Best Way to Assess and Follow-Up Fitness to Drive after Stroke?2015In: Physical Medicine and Rehabilitation - International, Vol. 2, no 6, p. 1054-, article id 1054Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore the feasibility to make on-road assessments routinely at 3 months follow-up for all patients with a 3 months verbal prohibition of driving after stroke, to support the physicians decision of fitness to drive.

  Methods: From September 2007 to December 2009 there were 151 stroke patients from the stroke units at the hospital eligible for inclusion in the study. Fifty agreed to be assessed by the Nordic Stroke Driver Screening Assessment (NorSDSA) and on-road assessment. As base for discussion about the consequences on resource use relative to accuracy, calculations were made to explore and compare an expected yearly cost for two different assessment conditions, the NorSDSA followed by on-road assessment in uncertain cases and on-road assessment for all cases.

  Findings: The yearly need for driving assessments was estimated to 500 patients. With less accuracy than only on-road assessments the NorSDSA with the stipulated cut-off produced a cost benefit of 1,700 €. The NorSDSA resulted in 32% uncertain cases and the certain cases were in 17% in disagreement with the on-road assessment, the gold standard.

  Conclusion: It is conceivable and could be recommended to make on-road assessments for all patients with stroke at 3 months follow-up as accuracy is of importance both for patients and society and may save resources in the long run.

 • 341.
  Björkdahl, Ann
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Åkerlund, Elisabeth
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Svensson, Siv
  Sahlgrenska universitetssjukhuset, Rehabiliteringsmedicin, Göteborg.
  Esbjörnsson, Eva
  Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  A randomized study of computerized working memory training and effects on functioning in everyday life for patients with brain injury2013In: Brain Injury, ISSN 0269-9052, E-ISSN 1362-301X, Vol. 27, no 13-14, p. 1658-1665Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Working memory (WM) problems influence most activities of daily living. The aim was to evaluate if computerized working memory training after brain injury has a significant effect on functioning in daily life. Method: Outpatients with WM deficits, aged 22-63 years, were randomized to either intervention group (IG, n = 20) or control group (CG, n = 18) and received 5 weeks standard rehabilitation. The IG also received WM training with the Cogmed QM training program. Assessments were made before (A1), immediately (A2) and 3 months (A3) after intervention. After follow-up, the CG was offered the computerized training and assessed after this (A4; n = 8). Assessments included the WAIS-III Digit span reversed, Fatigue Impact Scale (FIS), Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), Rivermead Behavioural Memory Test-II (RBMT-II) and a WM questionnaire. Results: The IG improved on digit span and FIS, A1-A2, and significantly more than the CG on the WM questionnaire, A1-A3. Both groups improved in AMPS motor skill and the AMPS process skill score tended towards significant improvement in the IG, from A1-A3. After training (A3-A4), the CG improved in digit span and RBMT-II. Conclusion: The WM training seems to have a generalized effect on functional activity and lessens fatigue.

 • 342.
  Björkdahl, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Karolinska Institutet.
  Hansebo, Görel
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Palmstierna, Tom
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Karolinska Institutet.
  The influence of staff training on the violence prevention and management climate in psychiatric inpatient units2013In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 20, no 5Article in journal (Refereed)
 • 343.
  Björkdahl, Anna
  et al.
  Karolinska institutet.
  Heilig, Markus
  Palmstierna, Tom
  Hansebo, Görel
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Changes in the occurrences of coercive interventions and staff injuries on a psychiatric intensive care unit.2007In: Archives of Psychiatric Nursing, ISSN 0883-9417, E-ISSN 1532-8228, Vol. 21, no 5, p. 270-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to compare the occurrences of coercive interventions and violence-related staff injuries before and after a 2-year violence prevention intervention on a psychiatric intensive care unit. The intervention aimed to improve nursing care by addressing patient violence from multiple perspectives. During the study, the unit was reorganized toward a higher concentration of severely disturbed patients. The results showed an increased proportion of coercive interventions without a corresponding increase in staff injuries. Use of coercive interventions is discussed in relation to a safe environment for both patients and staff.

 • 344.
  Björkenor, Elsa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Storm, Ola
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Färska socionomer: En studie om hur nyutexaminerade socionomer upplever och hanterar sin arbetssituation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om hur nyutexaminerade socionomer upplever och hanterar sin arbetssituation efter sin socionomexamen på Ersta Sköndal Högskola. Studiens fokus har varit att beskriva och förstå hur de nyutexaminerade socionomerna hanterar sin arbetssituation samt att undersöka hur förberedda dessa socionomer är från sin utbildning för att möta sitt första arbete som socionom. Tio nyutexaminerade socionomer har intervjuats.Resultatet i studien visar att samtliga intervjupersoner upplever höga krav på sin arbetsplats. Det som är avgörande för om socionomerna är tillfreds eller till och med upplever kraven som positiva är om de upplever tillräckligt med stöd från sina kollegor och chef. Det privata stödet för socionomerna är också av vikt för hur de upplever sin arbetssituation. Hur utbildningen har påverkat socionomerna är varierande, mönstret i studien pekar på att utbildningen har förberett socionomerna med en generell kunskap i hur de ska förhålla sig till och hur de hanterar sitt arbete. De saknar dock till viss del direkta kunskaper i vissa avgörande delar i arbetet. Att nyutexaminerade studenters upplevelse av arbetslivet undersöks är av vikt för både professionen, utbildningen och studenten själv.

 • 345.
  Björklund, Emelie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nordvall, Sonja
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Anhörigvårdares erfarenheter av att vårda en närstående person med demenssjukdom: En Litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 200 000 personer i Sverige beräknas leva med någon form av demenssjukdom. Demenssjukdomar medför livsomställningar för både för den sjuke och för de anhöriga. Anhörigas roll som vårdare av en demenssjuk person i hemmet blir alltmer central. Anhörigvårdarna har ett stort och ofta både fysiskt och psykiskt tungt omsorgsansvar. För att kunna ge ett adekvat stöd till anhörigvårdarna är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om anhörigvårdarnas erfarenheter av att vårda.

  Syfte: Syftet är att beskriva anhörigvårdares erfarenheter av att vårda en närstående person med demenssjukdom.

  Metod: För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie gjorts av 13 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med hjälp av elektroniska databaserna CINAHL, Medline och Pubmed. Analys av artiklarna har inspirerats av Fribergs fem steg.

  Resultat: Resultatet visar att en demenssjukdom påverkar anhörigvårdarens välmående och hälsa. Demenssjukdomen hos den närstående innebar ofta en stor livsomställning för anhörigvårdaren och förändrade även deras relation. Anhörigvårdare upplevde en sorg över att förlora sin livskamrat i en demenssjukdom. De genomgick en rollförändring och många hade svårt att acceptera sin nya roll som anhörigvårdare. Erfarenheterna hos anhörigvårdarna innehöll både glädje och sorg.

  Diskussion: Resultatet i denna studie kan bidra till en ökad förståelse för anhörigvårdares erfarenheter och situation. Denna förståelse krävs för att sjuksköterskan ska kunna ge anhörigvårdare det stöd de behöver för att bemästra den situation de befinner sig i. Anhörigvårdare är en grupp som tar ett stort vårdansvar och som behöver bli sedda och få stöd i sin situation.

 • 346.
  Björklund Kitanovic, Margot
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Ericsson, Christina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Omvårdnad av suicidala patienter kan bli bättre: en forskningssammanställning ur ett sjuksköterskeperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 347.
  Björklund, Renée
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nyberg, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kvalitetsaspekter i omvårdnaden av patienter med postoperativ smärta: en litteraturstudie med Orlandos omvårdnadsprocess som teoretisk referensram2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Björkman, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Svensson, Lina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans bemötande av patienter med intellektuella funktionsnedsättningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Björktomta, Siv-Britt
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ersta flickhem - Lännahemmet och Marsta gård: en studie över två hvb-hem för traumatiserade flickor2007Report (Other academic)
 • 350.
  Björktomta, Siv-Britt
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Personalens möten med utsatta flickor: arbete mot hedersrelaterat våld2007Report (Other academic)
45678910 301 - 350 of 3423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf