Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 4305
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bahiraei, Ashraf
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att främja tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdomar: - en kvalitativ studie om sjuksköterskans erfarenheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A multicultural society can be a challenge for. Trust is crucial for building a well functioning relationship between a patient and a caretaker.

  Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences with promoting trust in immigrant patients with psychosis.

  Methods: Five nurses were interviewed with the help of semi-structured interviews. The participants work in psychiatric care units in Stockholm. A qualitative design was used for this study.

  Results: The results are described in four categories and two subcategories that are raised in the study: the importance of communication for creating trust in psychiatric care, with the subcategory interpreted conversation; the importance of body language for trust; cultural differences regarding mental illnesses, with the subcategory cultural differences in describing illnesses; and the signification of relatives in creating at trustful meeting. The results show that language difficulties is a barrier for communication to promote trust in psychiatric patients who are immigrants and suggests that empathy and responsiveness are the foundations for promoting trust.

  Discussions: The results suggests that non-verbal communication becomes important when language is not enough. The study also describes deficiencies in knowledge, education and approach in the meetings with mentally ill immigrant patients and the need for transcultural training in health care.

 • 302.
  Baitar, Bonnie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Fehlberg, Caroline
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans bedömning av smärta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter   med smärta och ansvarar för skattning, dokumentation och behandling.   Förekomsten av smärta är ett vanligt problem inom vården.

   

  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan bedömer smärta   hos patienter.

   

  Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar.

   

  Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i fyra teman, sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument vid bedömning av smärta,   sjuksköterskan och patientens verbala kommunikation vid bedömning   av smärta, sjuksköterskans observation av patientens och dennes   vitalparametrar vid bedömning av smärta och sjuksköterskan bedömer smärta   genom att ta hjälp från tidigare erfarenhet av liknande situationer.

   

  Diskussion: En icke fullgod smärtbedömning kan orsaka ett lidande för patienten och   det är därmed viktigt att sjuksköterskan låter patienten stå i fokus vid smärtbedömningen.

   

 • 303.
  Bajo, Sonia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences.
  Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften: En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract

  I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. Denna C-uppsats har haft som ambition att klarlägga den professionella roll som yrkesverksamma kuratorer inom den psykiatriska vården i Sverige uppfattar som sin viktigaste. Syftet var även att inhämta kunskap om vilken formell utbildning, tidigare erfarenhet och personliga egenskaper som psykiatrikuratorerna anser vara mest värdefulla för sina faktiska arbetsuppgifter, liksom att utreda i vilken utsträckning de upplever speciella situationer som betingade av att klienterna/patienterna har en psykiatrisk problematik. 

  En kvalitativ intervjustudie med öppna, semistrukturerade frågor fick ligga till grund för undersökningen, som omfattade fem yrkesverksamma psykiatrikuratorer i Stockholm. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från rollteori och teoribildning kring den terapeutiska alliansen. 

  På basen av intervjusvaren dras slutsatsen att intervjudeltagarna mestadels känt sig något bristfälligt förberedda för kuratorsrollen i den psykiatriska vården men att de efterhand, genom en god socialisationsprocess, själva kunnat definiera och inta en för patientvården lämplig roll och funktion på arbetsplatsen. Värdefull information kunde inhämtas om vad som för denna specifika kuratorsroll bedömdes som mest ändamålsenliga förkunskaper, utbildningar, tidigare erfarenheter av socialt arbete, allmän livserfarenhet och personliga egenskaper. Likaså kunde studien kartlägga erfarenheter av förutsättningarna för en terapeutisk allians med psykiskt sjuka klienter/patienter, inte minst sådana från andra kulturella bakgrunder. 

  Vidare forskning föreslås på sistnämnda problemområde.

 • 304.
  Bakhshi, Parisa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Grusell, Elisabeth
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Äldre iraniers upplevelser av kommunikationssvårigheter i vården1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 305.
  Bakke, Elisabeth
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Begreppet Acceptans som beskrivning av förändring i psykodynamisk psykoterapi2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a debate in psychotherapy research on how change takes place. Accep-tance is described in relational theory by Safran and Muran (2000) as the heart of change in psychotherapy. It seems acceptance has not been studied as a common factor in research of psychotherapy. The question at issue is: How can the process of change in psychodynamic psychotherapy be described using the concept of acceptance? Have the patient reached an increased level of accep-tance, what kind of acceptance is it and how is it linked to change? Does accep-tance appear in such a way in the interviews that one can see it as a common factor of importance? This study has a qualitative approach, where interviews with six adults have been analyzed using a thematic approach. Five main themes emerged: a) Acceptance of more aspects of self, b) Acceptance of personal limits, c) Acceptance of responsibility and agency, d) Acceptance of difference, e) The therapist's acceptance of the patient. The result shows that not all change is or can be described in terms of acceptance but it indicates that acceptance can be seen as an important underlying mechanism that contributes to change. It also indicates that the study of acceptance as measure of outcome could contribute to studying structural change after psychotherapy but further research would be needed.

 • 306.
  Balldin, Nåkkve
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Eriksson, Anette
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Gustafsson, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Medverkan och påverkan: om män och kvinnor i socialt inriktade organisationer och idrottsföreningar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 307.
  Bane, Birgitta
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Metodfokus på Affekt; Hur känns det?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Evidence-based psychotherapeutic methods compete with each other, while meta-analysis have shown that variability due to different methods related to outcome is remarkably low. In this qualitative study six former patients were interviewed about experiences of method and technique in Affect-focused therapy, with a slight overweight towards unsatisfactory experiences. Responses were analysed and categorised in emergent themes. Methodological focus on affect showed to be a much appreciated, as well as insufficient, element. Alongside positive experiences or summaries of therapy, methodological frames were felt to be at times restrictive, even invalidating, as far as not allowing focus on what was felt to be the more predominant need. These needs were varied and individual; e.g. more/less of undetermined space free of preconceptions, more/less focus on affect, more direction forward, or more space for existentially oriented aspects. Results found good support in previous research except for a strong validation of therapists, even when aspects of therapy had been severely problematic. Experiences of applied method differed extremely among participants. The study highlighted lack of relation between method and outcome, and that positive regard of therapy and alliance were not synonymous with good outcome. Prominent themes were quality of methodological focus on affect and of therapeutic relationship, basic humanistic values, and individual factors of variance.

  Future research was suggested to focus on integration of methods, on therapists’ common factors, as well as on issues of power in the therapeutic relationship.

 • 308.
  Banfors, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Jansson, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelser av information för att stötta egenvård vid diabetes typ 2 i Sverige: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Type 2 diabetes is a disease that is increasing worldwide and it is associated with living habits. Treatment of type 2 diabetes may or may partially be medical, but a large part of the treatment consists of lifestyle changes and self care. To change living habits can be difficult and requires both knowledge and involvement of the patient in order to achieve good quality of life. The nurse has an important role in order to support the patient in the subjective experience of living with a chronic disease.

  Aim: The aim was to describe about the patients’ experiences of information to support self-care in diabetes type 2 in Sweden.

  Method: This literature review is based on ten scientific articles identified through searches in the database Cinahl Complete. The articles were analysed according to Friberg’s method.

  Results: Patients' experiences of information to support self-management of type 2 diabetes compiled into two main themes: “Patients 'view of type 2 diabetes," with the subthemes: "Misunderstanding" and "Lifestyle changes”. And the second main theme: "Patients' needs for information" with the subtheme: "Need for support".

  Discussion: The results of the literature review are discussed in a discussion of results and method where the method's advantages and disadvantages are discussed. The discussion is related to Orem’s self-care theory and linked to the consensus concept of human. The theory emphasizes care system that can be helpful to understand the patients' need for support for self-care. This can be used as a tool for nurses in the meeting with patients to support their selfcare.

 • 309.
  Bangala, Addy
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Olad, Hamdi Ahmed
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelse av att vårdas i isolering: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Isolation care may be necessary when a patient is carrying infection or is being inflicted with disease that causes deficit immune system. Being isolated means that the patient is in a confined space and may stay only there. Even in ancient times, people discovered the importance of isolating people carrying an infection from the rest of society. According to the Infectious Diseases Act, patients should be isolated in order to reduce the spread of infection both from the patient to the surroundings as well as the opposite. Isolation care can be psychologically stressful for some patients. They feel alone and abandoned, which eventually leads to suffering for patients. The increased prevalence of multidrug-resistant bacteria has set high standards in health care because it is challenging to care for patients isolated to reduce the spread. Aim: The aim was to illustrate patients’ experience of being nursed in isolation. Methods: a literature review with qualitative approach based on ten health science articles. The articles were analyzed using Friberg (2012) study analysis. Results: The literature review revealed four themes; difference experience of being isolated in an alien environment and needs of communication and information, feelings of alienation, the need for the presence and proximity of kin and staff. The results showed that patients experienced isolation care both negative and positive, depending on whether patients had previous experience of isolation care and the information they received from staff. Common in all patients was that isolation care contributed to a feeling of loneliness. The results showed that patients lacked staff attendance and touch which had great significance for the relief of the negative feelings. Discussion: The discussion highlights the importance of the patients socializing with other people, patient participation, and the importance of information and communication. With the nurse's awareness of patients' experience of isolation care he/she can help the patient and provide good care.

 • 310.
  Barbulescu, Ioana Rodica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjöberg, Charlotta
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Livskvalitet hos personer med övervikt eller fetma som har genomgått bariatriska operationer: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Obesity is one of the greatest public health problems in the world. Obesity is a product of multiple genetic, socio-cultural, socio-economic and environmental factors and leads to physical, mental and social illness. This has been shown to have a negative impact on these individuals' quality of life since they often face bias and experience limitations in their daily life. As a consequence of this epidemic, bariatric surgeries have become a common and effective treatment alternative. Aim: To describe the quality of life and how it changes over time in overweight and obese patients treated with bariatric surgery. Method: A literature review based on ten scientific studies, one qualitative study and nine quantitative studies. These studies were obtained from the databases Cinahl Complete, PubMed, ProQuest Nursing & Allied Health Source. The studies were reviewed, summarized, analyzed and compiled in tables that contained similarities and differences. Results: The outcomes have been divided into three themes; Different ways of measuring quality of life, factors influencing changes in quality of life and changes across time. Shortterm outcomes show significant improvements in all domains of quality of life after the surgery due to massive weight loss. However, the long-term outcomes in this review show that weight loss in some cases stops and that the participants may even gain weight, which negatively affect the changes of the psychosocial quality of life. The outcomes show improvements in comparison with the participants' preoperative values, but they do not achieve the standard values of the general population. Discussions: This review’s outcomes are discussed on the basis of the concept of health in the nursing meta-paradigm in relation to the concept of quality of life. In conclusion, an important gain with these surgeries is that, thanks to a massive weight loss, have greater comorbidities improved or resolved completely, the psychosocial quality of life has improved due to the fact that patients experience fewer restrictions in their social life. This means that these surgeries resulted in improvements in all physical, psychological and social domains of quality of life. However in order to maintain these positive effects, considerable lifestyle changes and a continued committed post-operative work are required from the patients and the health care providers.

 • 311.
  Baresso, Gabriella
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Jans, Linda
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes: Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktvitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: With an increasing prevalence of type 2-diabetes worldwide a large number of individuals risk developing cardiovascular diseases, stroke, kidney diseases and eye diseases as secondary diseases from type 2- diabetes. Smoking, a sedentary lifestyle, genetic predisposition and obesity increases the risk of developing type 2-diabetes. Nurses therefor plays an important role in noticing individuals who risk developing type 2-diabetes as well as supporting and motivate them into making neccassary life style changes.

  Aim: The aim of this study is to describe how nurses experience motivating patients to physical activity at type 2-diabetes

  Method: A litterature review. Articles were sought out in the databases CINAHL Complete, PubMed and Medline. From these searches 10 scholarly articles emerged.

  Results: The result is presented as three different themes: Health promotion, Challenges and Need for knowledge. Challenges could among other be related to the nurses experience of insufficient knowledge and the patients lack of insight and their unwillingness to change. The nurses experienced that health interventions that were offered via patient educations increased the patients knowledge of their disease.

  Discussion: In the method discussion the authors discuss strengths and weaknesses with the litterature review. The result is being discussed using Dorothea Orems Self-Care Deficit Nursing Theory

 • 312.
  Barin, Yasemin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Franco, Caroline
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patientens upplevelse av att vara smittad av MRSA: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Barkland, Hanna
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Hagerman, Josefin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Våldet mot det kvinnliga könsorganet: en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Female genital mutilation is performed in about 30 countries in Africa, Asia, and South America. Nearly 200 million girls and women have undergone circumcision and annually 3 million are at risk. Female genital mutilation includes all forms of harm towards the outer female genitals without any medical indications. It results in severe complications and is even fatal. The reasons vary, sometimes they are explained as cultural traditions or religious traditions, and sometimes just to control women's' sexuality. The procedure is illegal in most western countries, Sweden included. The aim was to illuminate knowledge and attitudes among health care professionals regarding female genital mutilation. A literature review was conducted according to Friberg. Three databases were used: Academic Search Complete, CINAHL Complete and PubMed. This resulted in five quantitative articles, four qualitative articles and two with mixed method. The main findings were that there is a lack of knowledge among health care professionals. Also, attitudes differ but many of the participants agreed that it is violating human rights. In practicing countries there were often ambivalent feelings towards female genital mutilation. Even though the global migration is as high as ever, the knowledge among health care professionals is insufficient. The attitudes differ, both in countries where the tradition is practiced and in countries where it is not practiced. The lack of educational information is mentioned as a reason to why health care professionals feel unsure on how to handle meeting a mutilated woman. The results were discussed with Leininger's nursing theory as a model.

 • 314.
  Barkström, Jane
  Ersta Sköndal University College, St Lukas Educational Institute.
  Självkännedom: inom utbildning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: För många yrken ska studenten efter avslutad utbildning "visa självkännedom och empatisk förmåga". Detta finns formulerad för en rad yrkesexamina. Fokus för uppsatsen var att undersöka lärandemålet "självkännedom" i relation till utbildning.

  Frågeställningar: Studien ville undersöka socionomstudenters upplevelse av ökad självkännedom efter avslutad utbildning inom socionomprogrammet och ökad självkännedom i relation till sin kommande yrkesroll. Studien ville också belysa på vilket sätt ökad självkännedom uppnåddes i utbildningen.

  Metod: Studien hade en kvalitativ och deskriptiv ansats och var explorativ. Åtta socionom-studenter som avslutade sin utbildning år 2010 intervjuades. Tolkningen av materialet har skett utifrån psykodynamiska teorier.

  Resultat: Studien visade att självkännedom upplevdes öka i utbildningen med hjälp av teori-studier, i studiegruppen och i de färdighetstränande inslagen. Självkännedom uppnåddes via relationen till andra och starka affekter som ledde till insikter och upplevelsen av ökad självkännedom. Erfarenheterna från utbildningssituationen låg sedan till grund för ökad självkännedom i yrkesutövningen som socionom. Studien visade att psykodynamiska utvecklingsteorier/inlärningsteorier kunde tillämpas inom vuxenutbildning.

  Diskussion: Utbildningen upplevdes som akademiserad av respondenterna och flera gav uttryck för att de i utbildningen saknade modeller för sin kommande yrkesroll i socialt arbete. Privata tankar och reaktioner som väcktes i undervisningen bearbetades främst i den informella studiegruppen och det egna nätverket. Man beskrev ett visst avstånd till lärare och studie-kamrater för att hitta egna förhållningssätt till sina upplevda erfarenheter.

 • 315.
  Barsetti, Enrico
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Gisslén, Andrea
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  I gränslandet: sjuksköterskors attityder och dess inverkan på suicidnära patienter och deras anhöriga2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Bartak, Ewa
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Bohagen, Christine
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Utbrändhet hos sjuksköterskor: vilka faktorer påverkar? : uppfattningar om och upplevelser av ett tidstypiskt fenomen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 317.
  Barton, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Fjällrud, Cecilia
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Närhet och distans - betydelsefull i samtal mellan sjuksköterska och patient inom palliativ omvårdnad: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Barud, Liselott
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.: En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. Detta innebär att sjuksköterskor kan komma att med kort varsel behöva göra oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-verksamhet i Stockholms län förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat.

  Metod: För att ta reda på och beskriva hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta sjuksköterskor med i genomsnitt 8,5 års erfarenhet från arbete inom ASIH intervjuades. Materialet analyserades enligt en kvalitativ induktiv innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: I ständig beredskap och När någon larmat. I ständig beredskap har två kategorier och fem underkategorier vilka beskriver sådant som ingår i det dagliga arbetet samtidigt som det även är förberedelser inför oplanerade hembesök. Dessa förberedelser kan vara att ha ordning på sin utrustning och att hålla sig informerad om inskrivna patienter. När någon larmat har två kategorier och sex underkategorier vilka beskriver förberedelser som görs efter att ett samtal som föranleder ett oplanerat hembesök inkommit. Dessa förberedelser innebär till exempel att sjuksköterskorna tar reda på så mycket som möjligt om patienten för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som behöver göras och hur bråttom det är.

  Diskussion: Resultatet diskuteras i förhållande till annan forskning samt till de tre grundläggande delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i Antonovskys salutogena modell KASAM, känsla av sammanhang.

 • 319.
  Basthagen, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lindau, Camilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att vara närstående till en patient i livets slutskede: en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 320.
  Basun, Annika
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Dahl, Alina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  En pågående inre kamp: En litteraturöversikt om upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 22013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Type 2 diabetes is a chronic disease that is increasing worldwide. The treatment is based on lifestyle-related measures that often mean a change in diet and exercise habits. Self-management in chronic illness is described as a process that is influenced by various factors. Nurses have a key role in supporting the person in this process based on each individual's needs and experiences. In order to provide adequate support, it is important to get a better understanding of the experience of self-management in type 2 diabetes.

  Aim: The aim was to describe the experience of self-management among people with type 2 diabetes.

  Methods: A literature review based on ten scientific articles. All articles were qualitative and found in the databases CINAHL and PubMed. The articles were analyzed and the similarities were highlighted and created new themes.

  Results: The overall theme representing the result is the experience of an inner struggle. The theme describes how self-management is experienced as a constant struggle between the disease demands and what is valuable in life. The sub-theme, the experience of integrating self-management in daily life, affects the self-management process. The remaining sub-themes describe the barriers to and facilitators of integrating self-management in daily life.

  Discussions: The authors discuss the difficulty of integrating new habits in life and what influences the process. The discussion includes autonomy, view of the future and the need to gain control. The discussion also relates to Meleis' Transition Theory.

 • 321.
  Batalha, Anton
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Polisers upplevelse av mötet med personer med psykisk ohälsa.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Batebi-Sh, Niloufar
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Babadivand, Mojgan
  Ersta Sköndal University College, Institutionen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation med äldre invandrare inom vården och omsorgen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Baudin, Tobias
  et al.
  LO.
  Bengtsson, Håkan A
  Arenagruppen .
  Eriksson, Ellinor
  SSU .
  Hjelm-Wallén, Lena
  Nordström, Annelie
  Kommunal­arbetareförbundet .
  Ruin, Olof
  Sohlman, Michael
  Säve-Söderbergh, Bengt
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  ”Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst”2015In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 2015-04-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 324.
  Bauer, Roxana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Rydberg, Rebecca
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Icke-verbal kommunikation i vården: mellan vårdpersonal och patient2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns två olika typer av kommunikation; verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. Den icke verbala-kommunikationen rör allt som inte har med ord att göra exempelvis kroppsspråk, beröring och ögonkontakt. Studier visar en brist på icke-verbal kommunikation i akuta vårdsituationer samt att patienter önskar mer icke-verbal kommunikation från vårdpersonalen. Det är även viktigt att vårdpersonal ser patienter som unika individer.

  Syfte: Syftet meddenna studie är att beskriva hur icke-verbal kommunikation mellan vårdpersonal och patient uttrycks i vården.

  Metod: Detta examensarbete är baserat på en litteraturstudie där relevant litteratur för syftet sökts i diverse databaser. Tio stycken artiklar valdes ut som alla berörde den icke-verbala kommunikationen mellan vårdpersonal och patient.

  Resultat: Tre teman kunde identifieras; Rädsla och osäkerhet hos vårdpersonal, Vårdpersonalens personliga förutsättningar och Beröring – en balansgång mellan genuinitet och förtryck. Studien visar att det finns en oro och rädsla hos vårdpersonal för att göra fel och att missförstånd ska uppstå genom den icke-verbala kommunikationen. För att kunna bygga en vårdrelationmåste vårdpersonalen se patienten som en unik individ samt ha kunskap om icke-verbal kommunikation. Även vårdpersonalens personlighet spelar en roll i när den icke-verbala kommunikationen används.

  Diskussion: Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee genomgår vårdpersonalen och patienten flera faser för att kunna skapa en människa-till-människa relation. Det är därför viktigt att identiteter får framträda både hos vårdpersonalen och patienten. Att använda sig av icke-verbal kommunikation skapar även arbetstillfredsställelse både kort- och långsiktigt hos vårdpersonalen.

 • 325.
  Baumgardt, Jessie
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Leufvén, Lina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av psykisk ohälsa i öppenvård: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Psykisk ohälsa har blivit ett globalt folkhälsoproblem. Paraplybegreppet psykisk ohälsa inbegriper psykisk sjukdom och psykiska besvär. Psykisk sjukdom uppfyller kriterier för diagnos, medan psykiska besvär är en obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Vid psykisk ohälsa är den vårdande relationen extra viktig och sjuksköterskans bemötande är betydande för patientens rehabilitering.

  Syfte:

  Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet inom psykisk ohälsa i vården.

  Metod:

  Litteraturöversikten genomfördes med elva vetenskapliga artiklar, åtta med kvalitativ design och tre med kvantitativ design

  Resultat:

  Tre huvudteman och tre stycken underteman identifierades: Sjuksköterskans kunskap vid mötet med psykisk ohälsa, med undertemat sjuksköterskans självförtroende vid mötet med psykisk ohälsa. Därefter följer huvudtemat relation mellan patient och sjuksköterska och underteman kommunikation mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskans förhållningssätt vid psykisk ohälsa. Huvudtemat sjuksköterskans samarbete vid psykisk ohälsa avslutar resultatet.

  Diskussion:

  Utifrån Phil Barkers omvårdnadsteori Tidvattenmodellen diskuteras betydelsen av att etablera relation mellan sjuksköterskan och patienten, samt hur kunskapsbrist kring psykisk ohälsa resulterar i osäkerhet hos sjuksköterskan och sämre vård för patienten.

 • 326.
  Baumgartner, Rita
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Broman, Anette
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hemkänslan på äldreboende2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 327.
  Baxter, Amanda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Khelachwili, ,Mezhgan
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Den äldre människans upplevelser av att flytta till ett särskilt boende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Beck, Eleonore
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Söder, Kristina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Livsstilsförändring – Livsvärld i förändring: Konsten att ro i rätt riktning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Beck, Ingela
  et al.
  Lunds universitet; Högskolan Kristianstad.
  Olsson Möller, Ulrika
  Lunds universitet.
  Malmström, Marlene
  Lunds universitet.
  Klarare, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Samuelsson, Henrik
  Palliativ vård och ASIH Ystad .
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet högskola; Karolinska institutet.
  Rasmussen, Birgit
  Lunds universitet.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet.
  Translation and cultural adaptation of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with patients and staff2017In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 16, p. 1-10, article id 49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: To expand our clinical and scientific knowledge about holistic outcomes within palliative care, there is a need for agreed-upon patient-reported outcome measures. These patient-reported outcome measures then require translation and cultural adaptation, either from country-specific languages to English, or the other way around. The aim of this study was to translate and cross-culturally adapt the Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) to the Swedish care context.

  METHODS: Swedish versions of IPOS Patient and IPOS Staff were developed and culturally adapted using recommended guidelines including cognitive interviews with patients (n = 13) and staff (n = 15) from different care contexts including general and specialised palliative care.

  RESULTS: The comprehension and judgement difficulties identified in the pre-final patient and staff versions were successfully solved during the cognitive interviewing process. IPOS was well accepted by both patients and staff, none of the questions were experienced as inappropriate, and all questions were judged important.

  CONCLUSIONS: In this study, we translated and culturally adapted the patient and staff versions of IPOS, and demonstrated face and content validity and acceptability of the scale through cognitive interviewing with patients and staff within residential care facility, surgical and specialised palliative home care units. Cognitive interviewing in parallel with patients and staff in rounds, with tentative analysis in between, was a suitable method for identifying and solving challenges with comprehension and evaluation in the pre-final version of IPOS. The Swedish IPOS is now available for use in a variety of clinical care settings.

 • 330.
  Beckeman Jallouli, Samantha
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "Det är verkligen inte helt lätt": En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares tolkningar av barn som upplever våld i nära relationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to increase the knowledge of investigative social workers view on the phenomenon of children who experience violence between related people and how their interpretations relate to the laws and guidelines that apply to children who experience violence. The study has been conducted through qualitative semi structured interviews with six professional children or youth investigators, all of whom work for social services at administrations in Stockholm city or in cranes to Stockholm. The interviews have given a material that has been analyzed against Michael Lipsky's theory of Street level bureaucracy, as well as previous research. The results of the study show that the social workers interviewed seriously look at the fact that children experience violence between their relatives. All respondents believe that children who experience violence between their relatives themselves are victims of mental abuse. However, it appears in the study that violence in itself is considered by some respondents to get too much space in their work, they argue that violence can be an expression of other misconceptions that are likely to be missed if too much focus is placed solely on investigating the violence. As regards how the respondents respond to laws and guidelines, the study results show that the knowledge about guidelines is low. Respondents express no lack of routines and they argue for pros and cons regarding the introduction of routines in their work. The social workers agree that the work is permeated by individual assessments and that generalizations at work not can be done. They say that in order to be able to perform the work satisfactorily, the individual approach is a prerequisite.

 • 331.
  Beernaert, Kim
  et al.
  Belgien.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC. Karolinska institutet.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet.
  Nyberg, Tommy
  Karolinska institutet; University of Cambridge, United Kingdom.
  Steineck, Gunnar
  Karolinska institutet; Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Bylund-Grenklo, Tove
  Karolinska institutet; Linnéuniversitetet.
  Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents: A Population-Based Survey Study2017In: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 35, no 27, p. 3136-3144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Previous research shows that the death of a parent places children at risk for a number of negative outcomes. The role of trust in health care at the end of life has been acknowledged as crucial for patients and adult family members. However, the consequences of children’s distrust in the care provided to their parents remain unknown. Therefore, we investigated the negative long-term outcomes of cancer-bereaved sons’ and daughters’ distrust in the care that was provided to a dying parent.

  Methods: We used a population-based nationwide survey to investigate self-reported distrust in the care provided and possible negative outcomes in 622 (73%) participants who had lost a parent as a result of cancer 6 to 9 years earlier, at ages 13 to 16 years. All participants were 18 years or older at the time of the survey.

  Results: In those who reported no or little trust (ie, distrust) in the health care provided to their dying parents, we found statistically significantly higher risks of various negative outcomes at the time of survey: bitterness toward health care professionals for not having done everything that was possible (crude risk ratio [RR], 3.5; 95% CI, 2.3 to 5.1) and for having stopped treatment (RR, 3.4; 95% CI, 2.1 to 6.0), self-destructiveness (eg, self-injury [RR, 1.7; 95% CI, 1.2 to 2.4]), and psychological problems (eg, moderate to severe depression according to the Patient Health Questionnaire–9 [RR, 2.3; 95% CI, 1.5 to 3.5]).

  Conclusion: In cancer-bereaved former adolescents, distrust in the health care provided to the dying parent is associated with a higher risk of negative long-term outcomes. The health care professionals involved in this care might play an important role in safeguarding the trust of adolescents.

 • 332.
  Beernaert, Kim
  et al.
  Belgien.
  Lövgren, Malin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC. Karolinska institutet.
  Jeppesen, Jørgen
  Danmark.
  Werlauff, Ulla
  Danmark.
  Rahbek, Jes
  Danmark.
  Sejersen, Thomas
  Karolinska institutet.
  Kreicbergs, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC. Karolinska institutet.
  Parents' Experiences of Information and Decision Making in the Care of Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy: A Population Survey.2019In: Journal of Child Neurology, ISSN 0883-0738, E-ISSN 1708-8283, article id 883073818822900Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:: This study aims to assess the experiences and wishes of parents of children with severe spinal muscular atrophy regarding information and decision-making throughout the course of the illness.

  STUDY DESIGN:: A full population survey, conducted in 2015, among parents of children with severe spinal muscular atrophy who were born in Denmark between January 1, 2003, and December 31, 2013. We used a study-specific questionnaire with items about experiences and wishes concerning the provision of information about diagnosis, treatment, and end-of-life care.

  RESULTS:: Among the 47 parents that were identified, 34 parents of 21 children participated. Eleven of them were nonbereaved and 23 were bereaved parents. All parents stated that health care staff did not take any decisions without informing them. A proportion of parents indicated that they were not informed about what spinal muscular atrophy entails (32%), possible treatment options (18%), or the fact that their child would have a short life (26%) or that death was imminent (57%). Most of the bereaved parents who had wishes concerning how and where their child would pass away had their wishes fulfilled.

  CONCLUSIONS:: The study showed that health care staff did not take treatment decisions without parents being informed. However, there is room for improvement concerning information about what spinal muscular atrophy entails, treatment options, and prognosis. Possibilities of palliative care and advance care planning should be investigated for these parents, their child, and health care staff.

 • 333.
  Befekadu, Marta
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Basti, Frida
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Kommunikationens betydelse i vårdrelationen mellan patienter med afasi och vårdpersonalen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 334.
  Begenisic, Novka
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse av att vårda i hemmet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Many countries are facing a changing demographic where the number of elderly people will increase. Parallel to this development there will be a rising demand for home-based care where more elderly people want to be cared for in their own home. Home-based care is often described as the best kind of caring for many elderly people. Earlier research has shown that nurses have both negative and positive experiences when it comes to home-based care.

  Aim:

  The aim of this study is to describe the nurses’ experiences of home-based care.

  Methods:

   Interviews were performed with eight registered nurses who had experience of caring for people at their homes. The interviews were analyzed with qualitative content analysis inspered by Greneheim and Lundman (2004).

  Results:

  The result showed that the nurses who participated in the study stated that they strive to do their utmost for the patients although they sometimes can be prevented from doing that. Tre categories with ten sub-categories were generated from the interviews. The categories describe nurses’ experiences of caring for patients of their homes: Nursing at home, To be professional and Teamwork.

  Discussions:

  Based on the study the nursing context and the nurses’ approach are described as important factors in the meeting with the patient. Nursing context and the nurses’ approach are important because they invite to participation and support the patients’ autonomy. This results in that the space is given great importance where the nurse experiences a double role: As a professional and as a guest in the patients’ own home. This results in that the nurse experiences the feeling of freedom and the feeling of inadequacy.

 • 335.
  Bejedal, Natcha
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Milley, Tatiana
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Livskvalitet hos personer med cancersjukdom inom palliativ vård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Cancer is a leading cause of death worldwide and accounted for 7.6 million deaths, about 13% of all deaths, in 2008. Several factors can affect patients' quality of life such as physical and psychological symptoms, relationship to people around and the environment. In palliative care professionals need to have good knowledge in order to improve patient quality of life and to give them as good a life as possible in the final stages of life.

  Aim: The purpose of this overview study is to describe the experiences of quality of life in patients with incurable cancer.

  Method: We conducted an overview study that was based on ten scientific articles. All articles are qualitative studies, from the year 1995 - 2011, and are from Sweden, Finland, UK, Canada and the USA. Qualitative analysis was used to group the various themes and subthemes for overview study purpose. As a theoretical framework served Katie Erikson’s theory of caring, suffering, and health.

  Results: Four themes with a total of eleven subthemes were distinguished; the importance of relationships for the perceived quality of life, experiences that affect quality of life positively, experiences that affect quality of life negatively and impact of care environment on perceived quality of life. The first theme includes three subthemes: relationship to family and friends, higher power and personnel. The second theme includes four subthemes: to feel hope, to accept, to take responsibility and to be independent. The third theme includes two subthemes: to feel anxiety, shame and guilt, and to lose functions and roles. In the final theme, there are two subthemes: to being cared for at home and to be cared for in health care.

  Discussion: The method was discussed including the selection of keywords, databases, and how we came up with relevant articles on the result including manual search. The results were discussed on how patients' experiences affect their quality of life from the point of view of Katie Erikson's theories of caring, suffering and health. The fact that patients experience high or low quality of life depends on various factors connected to how patients themselves experience their health and the reactions from people around them.

  Keywords: Cancer, quality of life, palliative care, experience

 • 336.
  Bekteshi, Doruntina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Sharif, Shukri
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Discrimination and stigma – an interview study with nurses concerning persons living with HIV/AIDS in Nairobi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There are approximately 1.5 million people living with HIV in Kenya. The prevalence is at a lower level than at the peak of the epidemic because of free antiretroviral treatment, education and new methods to HIV testing. The nurses’ work situation is difficult trying to reach persons living with HIV in a society where stigma is common and therefore we were curious to learn more about nurses’ personal experiences, to get a wider understanding of the situation. 

  Aim: The aim was to describe nurses’ perspective of the complexity of caring for persons with HIV/AIDS in Nairobi, Kenya.

  Method: The chosen design was a descriptive qualitative study consisting of semi-structured interviews with eight nurses in Nairobi, Kenya.The material was analyzed using qualitative content analysis.

  Results: Two main categories were identified in this study: Nurses’ strategies and approach to initiate care and Challenges in caring for people with HIV/AIDS. Four sub-categories were then formed out of the main categories: Approaching and building relationships with people that live with HIV/AIDS, strategies for reaching out to people that live with HIV/AIDS, structural barriers among people living with HIV/AIDS and practical obstacles within the healthcare system.

  Discussion: The discussion addresses difficulties among nurses when it comes to persuading persons living with HIV/AIDS to receive treatment. The nursing role consists of caring for the patient, counseling and giving hope. Nurses are being affected emotionally when approaching persons living with HIV/AIDS since factors like stigma and fear of abandonment stand in the way for reaching out and giving treatment. Lack of resources in healthcare is another factor that causes frustration among nurses. 

 • 337.
  Belca, Spela
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Barosen, Camilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelser av att leva med schizofreni2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom kännetecknad av svikt i kognitiva och sociala förmågor. Det råder otillräckliga kunskaper i bemötandet av personer med schizofreni. Deras subjektiva upplevelser blir oftast åsidosatta fastän de spelar en viktig roll i vården och personers liv. En bättre förståelse för personers subjektiva dimensionen kan bidra till ett bättre bemötande och minska lidande för personer med schizofreni.

  Syfte: Syftet för denna studie är att undersöka subjektiva upplevelser hos personer med schizofreni.

  Metod: Nio kvalitativa artiklar som hittades i databaserna PsycINFO och CINAHL bearbetades med metasyntes, gemensamma teman kunde identifieras.

  Resultat: Personer med schizofreni upplever en komplex blandning av upplevelser såsom tillbakadragande, ensamhet, relationsproblem, hopplöshet, kaos och förvirring som effekter av sjukdomen. Trygghet och gemenskap kan bidra till en positiv utveckling av hälsoprocesserna.

  Diskussion: Livsvärlden ligger till grund för hur personer med schizofreni upplever sin sjukdom och livssituation. Upplevelser av negativa symtom hos personer med schizofreni kräver mer forskning. Bemötandet av personer med schizofreni kan genom fortsatt forskning och utbildning förbättras.

 • 338.
  Beltrán, Carolina
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Neway, Tamirat
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskor erfarenheter av och förutsättningar för att vårda patienter med stroke: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Stroke is the second most common cause of death worldwide. There are   several factors that can contribute to the occurence stroke such as smoking, inactivity, diabetes and high age. As a result of the disease,   the individual can suffer from various functional impairments that affect the   ability to move, as well as cognitive, swallowing and communications. In   addition to this, the disease can also cause psychosocial problems. The nurse   has a responsibility in the care of stroke patients, where she helps   the patient to plan and carry out actions that belong to daily life. Nursing aims to improve the wellbeing of the   patient by preventing illness and restoring health.

  Aim: The aim was to describe the nurses' experiences and conditions of   caring for patients with stroke.

  Method: A literature review was conducted using ten scientific articles that   were published between the years 2008-2019. The articles were selected from   the databases PubMed and CINAHL Complete. The keywords used were nurses` experiences,   caring, nurse*, experiences, stroke patients, nurses, stroke, nurse`s   experiences and nurse perspective. The literature review was analyzed   according to Friberg's method. The results of the articles were analyzed   using color coding, where similarities and differences were found, and five   different themes were identified.

  Results: In the results of the literature review, five central themes are   identified that concern 1) the nurse's perception of role; 2) the nurse's   perception of knowledge; 3) relation to patients and their kin; 4)   collaboration with other healthcare professionals and 5) challenges in the environment.

  Discussion: In   the discussion, Katie Eriksson's theory is used as a starting point. Results   of this literature review are discussed on the basis of this nursing theory   with a focus on the concept of health, suffering, selfcare and caring.

 • 339.
  Ben Rouha, Amira Elwira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Mesrour, Ibtissam
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Att leva med ett transplanterat hjärta: En litteraturstudie från patientens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Heart transplantation has been performed since the 1960s and is today the last treatment option for severe and non-treatable heart failure. After a heart transplant, a lifelong medication is followed which reduces the risk of rejection. Patients need regular check-ups and visits to control drug dosing and to prevent side effects. The nurse has a central role in the care of heart transplant patients. It is important that the nurse has knowledge of how these patients experience their life after the heart transplant, in order to provide support and adequate person-centered care. The nurse's responsibility is to also inform the patients and their relatives about heart transplants.

  Aim: The aim was to describe patients experience of living with a transplanted heart.

  Method: The literature review was based on ten scientific articles. The articles have been analyzed and thematized with color coding. The databases CINAHL Complete and PubMed were used to search for the articles. Only qualitative articles were used in the results.

  Results: The result was presented in four themes. These four themes were Life after a heart transplant meant altered physical abilities, Life with a new heart meant mixed emotions, Life after heart transplant was affected by the donor and A life with a new heart meant a need for support. The result showed that patients' everyday lives had been affected both physically and mentally in conjunction with the heart transplant. The patients expressed this with different conflicting feelings, both positive and negative. The need of support from the family, care team and faith were of great importance in patients' adaptation to the new life situation. The better the support, the more the patients' quality of life increased.

  Discussion: The discussion is divided into two parts. The method discussion contains the strengths and weaknesses of the authors' implementation of the literature review. In the results discussion, the authors chose to discuss the onset of mental illness in patients following a heart transplant and the importance of good information and communication in health care. It concludes with the nurse's importance of knowing the difference between health care in Sweden and in other countries.

 • 340.
  Benavente, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nardi, Nicole
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att vårda personer med emotionellt instabil personlighetsstörning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients with borderline personality disorder represent a large group in healthcare who are struggling with painful emotions in life. Caring should be based on strengthening health processes by focusing on the patients, but research made by the patient's perspective has shown that this population rather felt that their health processes was counteracted, than promoted. The patients felt that the nurses displayed a negative attitude towards them. Attitudes are defined as a system of values, emotions and actions towards others.

   

  Aim: the purpose of this study was to highlight the attitudes and experiences of nurses towards caring for people with borderline personality disorder

   

  Methods: A study on the literature based on nine scientific papers was performed. The articles have been analyzed, systematically coded and compiled into a new unit.

   

  Results: This study shows that nurses have an overall negative attitude towards patients with borderline personality disorder. Three main categories emerged, which was lack of knowledge, difficult patients and experiences influence. The nurses expressed the lack of knowledge as a feeling of not being competent enough to provide the right care and because of the fact that they had little faith in the care options that existed. Difficult patients was the biggest theme which showed that patients were seen as strong, dangerous ruthless forces that evokes powerlessness among nurses. Something that was seen as consistent throughout the study was that the patients were seen as dishonest and manipulative. The third main theme

  ”experiences influence” showed that experiences affects and touches the nurse that then contributes to the selection of treatment strategies.

   

  Discussions: It appears that there is a gap between nurses' attitudes and the needs of patients resulting in health suffering. This is discussed by Katie Erikson's theory of care suffering from nursing science theory of health and care, patients 'and nurses' views on health promotion.

   

  Keywords: Borderline personality disorder, experiences, attitudes, nursing, nurse, nurses.

   

   

 • 341.
  Bende, Jenny
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Krantz, Martina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att möta närstående i sorg: En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The grief experienced by the bereaved next of kin after a sudden death can result in both physiological and psychological outcomes. The nurse is often faced with the acute crisis that may arise. The meeting with dying patients is emotionally stressful for the nurse, who may experience a disbelief in their own capacity.

  The aim of the study was to highlight the nurse’s experiences of meeting with the next of kin after a sudden death.

  A literature review based on five studies with qualitative design and four with quantitative design. Searches were made in the databases CINAHL Complete, PubMed and Nursing & Allied Health Source. Coping strategies and the concept of health were used as theoretical frameworks.

  The results consist of five themes. The nurse’s experienced role in the meeting with next of kin which showed that the majority of the nurses experienced the meeting with the bereaved next of kin as their responsibility. Emotional stress of the meeting was for example helplessness, stress, failure and guilt. Fear of the next of kin’s possible reactions meant the nurses fear for the reaction from the next of kin. The experience of education and lack of knowledge were considered as an important foundation in the meeting with the next of kin, and The experience of lack of resources that showed a lack of resources and guidelines.

  Stress and other external factors may affect nurses’ health negatively; the use of different coping strategies can assist the nurse in affectively handling such stress. The nurse is required to be in good health to adequately meet the next of kin and their needs. Training in and knowledge of the meeting with the next of kin can contribute positively towards the nurse’s well-being.

 • 342.
  Bende Rydell, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Boglione Win, Beatriz
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hashemi Moghadam, Hamideh
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Äldre invandrare i särskilda boendeformer: god och värdig omvårdnad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Bender, Alexandra
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Graaf Myrehed, Sofie
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Man föds inte till sjuksköterska, man blir det: En litteraturstudie om manliga sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i vårdandet - ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskeprofessionen har ur ett historiskt perspektiv varit ett kvinnoyrke. Kvinnor till skillnad från män tillskrivs vårdande som egenskap, då stereotypa föreställningar och attityder finns om att kvinnor är mer omsorgsfulla än män. Manliga sjuksköterskor tenderer att söka sig bort från omvårdnadsområden med nära omvårdnad till omvårdnadsområden som kräver medicinteknisk kunskap och fysisk styrka. Manliga och kvinnliga sjuksköterskor har olika förutsättningar i vårdandet som orsakas av deras könstillhörighet.

  Syftet var att belysa om och i så fall hur manliga sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet relaterat till deras könstillhörighet.

  Litteraturstudie har använts som metod. Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL plus with full text och PubMed. Artiklarna bearbetades med hjälp av innehållsanalys.

  I resultatet framkom tre huvudteman med subteman. Det första huvudtemat, I Att vara man i vården, beskriver vad manliga sjuksköterskor har upplevt i sin profession som sjuksköterska. Det andra temat, II Sexualisering, beskriver manliga sjuksköterskors erfarenheter av att bli sexualiserade av patienter och samhället. Det tredje temat, III Att använda strategier i omvårdnadsarbetet, beskriver strategier manliga sjuksköterskor utvecklat för att hantera problem som uppstått i omvårdnadsarbetet.

  Resultatet diskuteras utifrån Connells teori om maskuliniteter. Diskussion förs om genusordning och hegemoniskt maskulinitetsideal inom sjuksköterskeprofessionen samt om hur könsstereotypa föreställningar och förväntningar påverkar manliga sjuksköterskor i vårdandet.

   

 • 344.
  Bender, Christine
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Holmberg, Carin
  När var och en sköter sitt...: hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour?2001Report (Other academic)
 • 345.
  Bengmark, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Tutnjevic, Dorotea
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Bengtson-Furberg, Gunilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Nya möjligheter i skilda världar": en intervju- och observationsstudie om skilsmässobarn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 347.
  Bengtsson, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Thyrell, Katinka
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Syster broder: manliga sjuksköterskors upplevelser av beröring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Bengtsson, Eva-Lotta
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet.": Barnkonventionen, artikel 12.2019In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 75-75Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 349.
  Bengtsson, Eva-Lotta
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  "Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.": Socialtjänstlagen, 5 kap. 1 §2019In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 77-77Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 350.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Thieme, Ulrika
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "...allt som är positivt blir väldigt viktigt när livet är tungt": en studie om asylsökande barns situation och hur öppen förskola kan möta dessa barn2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 4305
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf