Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1059
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Appel Nissen, Maria
  et al.
  Aalborg universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Nordic Social Work Research: steadily growing and moving around2018Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 8, nr 3, s. 205-209Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 52.
  Aranki, Cecilia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hamasour, Sina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En studie om Socialtjänstens och polisens upplevelser kring barn som bevittnar våld i hemmet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen (2011) skriver att det är under de senaste tio åren som man har börjat uppmärksamma barn som bevittnat våld och att dessa barn kan reagera på samma sätt som barn som själva har utsatts för våld och är i behov av stöd och hjälp. Syftet med studien är att öka kunskapen om Socialtjänstens och Polisens arbete med barn som bevittnat våld. Målet är att försöka förstå om det finns en skillnad på myndigheternas bemötande med barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld och hur denna skillnad i så fall yttrar sig. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi genomförde tre intervjuer med Socialtjänsten och tre med Polisen. Våra tre frågeställningar är: Hur arbetar Polis respektive Socialtjänst med barn som är offer för familjevåld? Hur jobbar Socialtjänsten och Polisen med barn som bevittnat våld? På vilket sätt skiljer sig Polisens och Socialtjänstens bemötande med barn som har bevittnat våld gentemot barn som själva har utsatts för våld?

  Vi använde oss av organisationsteorin för att på så sätt kunna beskriva hur Polisen och Socialtjänsten är organiserade och hur de bemöter barn som bevittnat våld. Resultatet från vår studie visar att informanterna upplever att det finns en stor skillnad med att arbeta med barn som bevittnat våld i jämförelse med barn som själva utsatts för våld. Informanterna menar att detta beror på att barn som bevittnat våld idag inte är brottsoffer fullt ut juridiskt sätt och att detta gör det svårare för de att hjälpa dessa barn. Alla våra informanter var eniga om att det idag behövs en lagändring som gör det lättare för de att höra dessa barn och att barnen på så sätt kan få den hjälp och det stöd de behöver. Däremot var de eniga om att alla barn de träffar värderas och bemöts på samma sätt.

 • 53.
  Arbouz, Olivia
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  The importance of Intercultural and Decolonial perspectives in a Westernized University: A case study of an interrelated social work setting in Colombia.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates the perspective of ‘Trabajo social intercultural y decolonial’ or ‘Intercultural and decolonial social work’ demonstrated by social workers and scholars of the University of Antioquia in Medellin, Colombia. A qualitative ethnographic and a methodologically plural approach are presented. The results shows that the intercultural and decolonial perspective could be of relevant pragmatic value for orienting future studies and opportunities for implementation in social policy programs. Empirical insights gained through this perspective can be used for improving the understanding of this specific domain and the practices of social work in Colombia and on an international arena.

 • 54.
  Arkö, Åsa
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Socialsekreterares arbete med insatsen kontaktfamilj/ - person: en studie ur ett genusperspektiv2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet; Lunds universitet.
  Johansson, Kerstin
  Linköpings universitet.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet.
  Wallinder, Magnus
  Socialförvaltningen i Ljungby; FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete.
  Socialtjänstens kris kräver lösningar2016Ingår i: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 2016-03-28, s. 05-05Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 56.
  Arnimo, Sanaz
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Bile, Camilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En undersökning av ny rättspraxis år 2010 i 3 § LVU för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka den nya rättspraxis som kom år 2010 i 3 § LVU (1990:52) och hur den efterföljs inom Stockholms län. Vidare ska vi även försöka belysa vilken behandling dessa barn och ungdomar bör få och för att kunna besvara detta har vi utgått ifrån tre frågeställningar. Vårt tillvägagångssätt har varit utifrån en rättsdogmatisk metod och en litteraturstudie genom en kvalitativ ansats.  Som hjälp till vår analys och slutsats har vi utgått från den nyinstitutionella organisationsteorin för att förstå och tolka systemet vid implementering av ny rättspraxis.

       Vi har utgått ifrån 15 LVU domar från 2013, där ungdomarna har en AST eller en ADHD diagnos. Genom att analysera och tolka dessa domar kan vi besvara vår första frågeställning hur rättspraxisen efterföljs. Resultatet visar på att i två av de 15 fall har rätten tagit hänsyn till rättspraxisen och avslagit ansökan om tvångsvård. I ytterligare två fall har rätten tagit upp och refererat till rättspraxisen men ändå dömt till 3 § LVU och i de övriga elva fallen har rätten varken nämnt eller tagit hänsyn till rättspraxisen.

       De andra två frågeställningarna besvaras och styrks genom litteratur och tidigare forskning och resultatet visar på att det är viktigt med tidiga insatser och att barnen och ungdomarna skall få stöd och hjälp från kommunen på frivillig grund. Som placeringsalternativ framkommer det att inledningsvis skall insatserna främst ske i det egna hemmet, fungerar inte det så erbjuds familjehem och HVB-hem.

       Enligt bland annat psykologen Hejlskov Elvén (2010) och SKL bör barn och ungdomar med AST och ADHD diagnoser behandlas utifrån en skräddarsydd behandlingsform, då straff som en inlåsning inte är en bra vårdform eftersom dessa barn och ungdomar inte rår för sitt beteende. Det som är centralt och som ligger till grund för besluten om tvångsvård är barnet och ungdomens egna beteende, ett annat socialt nedbrytande beteende. Ett annat socialt nedbrytande beteende är ett beteende som avviker från samhällets normer och som vid ett neuropsykiatriskt funktionshinder inte skall betraktas som ett sådant. För att uppnå bästa vårdform för barn och ungdomar med AST och ADHD diagnos är samverkan mycket viktigt mellan de olika berörda aktörerna då dessa barn och ungdomar ofta faller mellan stolarna.

 • 57.
  Aronsson, Nadine
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Alternativ familjebildning: en studie om familjenormer på forumet regnbågsfamiljer.ning.com2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 58.
  Arweson, Sofie
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Dahlin, Jaqueline
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Fem ungdomars reflektioner om Tyresömodellen: "om att vara någon, en människa som du och jag"2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 59.
  Asiaban, Afson
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Kurtanovic, Ismeta
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  God dag - yxskaft: om samverkan mellan skolan och föräldrar med invandrarbakgrund2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 60.
  Asmundsson, Ulrika
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Lilljegren Hedlund, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Det ekonomiska våldet; En privat angelägenhet?: - En kvalitativ studie om socialtjänstens syn om fenomenet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 61.
  Asplund, Wiktoria
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Teledahl Skaring, Annelie
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lärarens roll i ungdomars skapande av självbild2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 62.
  Athahb, Anwahr
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Socialtjänstens utmaningar i mötet med minoritetsgrupper: En kvalitativ studie om muslimska kvinnors upplevelser och erfarenheter av bemötandet inom socialtjänsten.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the lived experiences and treatment of Muslim women in their encounters with the social services. The primal themes for this study was: How does Muslim women experience the treatment of their case in the social services in a situation of need? How can the encounter and experience with the social services affect the clients trust in the social services?  What is the ideal treatment of women with a Muslim identity by the social services?

  The aim of this study was to investigate and capture the respondents lived perceptions and experiences with the social services, and thus the qualitative interview methodology was implemented to answer the research questions and hypotheses. Seven interviews with Muslim women were conducted in various districts of Stockholm, a city in northern Sweden. Five of the respondents were of ethnic Swedish origin and two were of other ethic origin.

  The results show that the majority of the respondents experienced a negative response at least once when in contact with the social services. Respondents emphasize that the unsafe and insecure meeting with the social worker was due to a non-verbal body language which they experience as an indication of preconceived notions about Muslim women, which is particularly experienced and described by the respondents with the Islamic headscarf. The trust in the social services decline in connection with the negative reflection of the respondents.

  However, the lived experiences with the social worker and the social services have not all been of a negative nature. The suggested ideal is also taken from the respondents own lived experiences with the social services.  A pervasive and consistent ideal is that the respondents want to be listened to, understood and respected for who they are as well as empowered rather than suppressed. 

  Key words: treatment, attitudes, Muslim women, social services, symbolic interactionism, trust, reliance (confidence) ideal, Rothstein, Mead, structural discrimination.

   

  Nyckelord: bemötande, muslimska kvinnor, socialtjänsten, symbolisk interaktionism, tillit, förtroende, ideal, Rothstein, Mead, strukturell diskriminering.

 • 63.
  Averbo, Camilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Ungdomars upplevelser av sin tillvaro på behandlingsenheten Steget i Tyresö kommun: en kvalitativ studie2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 64.
  Axberg, Ulf
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Broberg, Anders
  Göteborgs universitet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hultmann, Ole
  Göteborgs universitet.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet.
  Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj: Rapport från en fortsättningsstudie2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 65.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Koyuncu, Gulsen
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Se hela mig": Existentiella tankar hos personer med kronisk reumatisk sjukdom och deras behov av att uttrycka dem i möten med sjukvården2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 66.
  Aydin Claesson, Ulrika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Valfrihet – en last eller lättnad?: en kvalitativ studie om kundvalsmodellen inom hemtjänsten2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 67.
  Bajo, Sonia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften: En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract

  I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. Denna C-uppsats har haft som ambition att klarlägga den professionella roll som yrkesverksamma kuratorer inom den psykiatriska vården i Sverige uppfattar som sin viktigaste. Syftet var även att inhämta kunskap om vilken formell utbildning, tidigare erfarenhet och personliga egenskaper som psykiatrikuratorerna anser vara mest värdefulla för sina faktiska arbetsuppgifter, liksom att utreda i vilken utsträckning de upplever speciella situationer som betingade av att klienterna/patienterna har en psykiatrisk problematik. 

  En kvalitativ intervjustudie med öppna, semistrukturerade frågor fick ligga till grund för undersökningen, som omfattade fem yrkesverksamma psykiatrikuratorer i Stockholm. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från rollteori och teoribildning kring den terapeutiska alliansen. 

  På basen av intervjusvaren dras slutsatsen att intervjudeltagarna mestadels känt sig något bristfälligt förberedda för kuratorsrollen i den psykiatriska vården men att de efterhand, genom en god socialisationsprocess, själva kunnat definiera och inta en för patientvården lämplig roll och funktion på arbetsplatsen. Värdefull information kunde inhämtas om vad som för denna specifika kuratorsroll bedömdes som mest ändamålsenliga förkunskaper, utbildningar, tidigare erfarenheter av socialt arbete, allmän livserfarenhet och personliga egenskaper. Likaså kunde studien kartlägga erfarenheter av förutsättningarna för en terapeutisk allians med psykiskt sjuka klienter/patienter, inte minst sådana från andra kulturella bakgrunder. 

  Vidare forskning föreslås på sistnämnda problemområde.

 • 68.
  Balldin, Nåkkve
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Anette
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Gustafsson, Susanne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Medverkan och påverkan: om män och kvinnor i socialt inriktade organisationer och idrottsföreningar2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 69.
  Beckeman Jallouli, Samantha
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  "Det är verkligen inte helt lätt": En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares tolkningar av barn som upplever våld i nära relationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur utredande socialsekreterare ser på fenomenet barn som upplever våld mellan närstående och hur deras tolkningar förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns gällande barn som upplever våld. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex yrkesverksamma barn- eller ungdomsutredare, vilka alla arbetar för socialtjänsten på förvaltningar inom Stockholm stad eller i kranskommuner till Stockholm. Intervjuerna har gett ett material som sedan analyserats mot Michael Lipskys teori om Street level bureaucracy, samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att de socialsekreterare som intervjuats ser allvarligt på det faktum att barn upplever våld mellan närstående. Samtliga respondenter anser att barn som upplever våld mellan närstående själva är offer för psykisk misshandel. Dock framkommer det i studien att våldet i sig av vissa respondenter anses få för stort utrymme i arbetet, de menar att våldet kan vara ett uttryck för andra missförhållanden som riskerar att missas om allt för mycket fokus läggs vid att enbart utreda våldet. Vad gäller hur studiens respondenter förhåller sig till lagar och riktlinjer visar studiens resultat att kännedomen om riktlinjer är låg. Respondenterna uttrycker ingen avsaknad av rutiner och de argumenterar om eventuella för- och nackdelar vad gäller införandet av rutiner i deras arbete. Socialsekreterarna är överens om att arbetet genomsyras av individuella bedömningar och att det inte går att göra generaliseringar i arbetet. De menar att för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt är det individuella synsättet en förutsättning.   

 • 70.
  Bengtson-Furberg, Gunilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Nya möjligheter i skilda världar": en intervju- och observationsstudie om skilsmässobarn2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 71.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Thieme, Ulrika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "...allt som är positivt blir väldigt viktigt när livet är tungt": en studie om asylsökande barns situation och hur öppen förskola kan möta dessa barn2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 72.
  Benson, Livia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hedberg, Heléne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Beyond cultural competence: How mental health and psychosocial support practitioners' perception of culture influence their work with Syrian refugees in Amman, Jordan.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since the start of the Syrian war, Jordan has received many Syrian refugees with around 650,000 Syrians now residing in the country. As the state has received a lot of help from the international community, funding refugee camps and providing basic necessities, a lot of international humanitarian practitioners have come to Jordan to work alongside Jordanian and Middle Eastern practitioners. The situation therefore has brought practitioners from different academic, professional and geographical backgrounds together to work with people of a different cultural background than their own. Syrians represent a vast diversity in terms of ethnic, religious, linguistic and socio-economic backgrounds. Research have addressed that practitioners’ sensitivity to how cultural complexities may influence social problems can facilitate a better understanding of the client’s path to recovery. The purpose of our study was to increase the knowledge of mental health and psychosocial support practitioners’ understanding and experience of a culturally sensitive social work in Amman, Jordan and discuss how this affects their practice with Syrian refugees. Through qualitative interviews we found that the practitioners’ perception of Arab culture as one and the same makes culture a non-issue in terms of cultural diversity, and that this perception influence the practice with Syrian refugees in a number of ways.

 • 73.
  Berg, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Johansson, Lillemor
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Integritet, i väntans tecken: En experimentell studie om väntrummets inverkan på den personliga integriteten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka väntrumsmiljön på en vuxenpyskiatrisk öppenvårdsmottagning med fokus på patienternas personliga sfär, avskildhet och intimitet. Det bakomliggande intresset för studien handlar om den forskning inom miljöpsykologi som visar att rumsutformning och fästpunkter (inredningselement) som bidrar till upplevelsen av den personliga sfären, avskildhet och intimitet kan appliceras i en väntrumsmiljö på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.  Studien har genom en experimentell design undersökt om man med hjälp av fästpunkter såsom vikväggar, växter, tavlor och tidningar samt genom en förändring av möbler och dess placering i väntrummet påverkade patienternas upplevelse av deras personliga sfär, avskildhet och intimitet. Genom att i den manipulerade väntrumsmiljön förändra rumsutformningen och placera fästpunkter såsom vikväggar, växter, tidningar med mera kunde olika grader av avskildhet och intimitet tillgodoses och även stärka deltagarnas personliga sfär. Resultatet visar på att de flesta patienter som deltog i studien upplevde att deras personliga sfär, avskildhet och intimitet tillgodosågs mer i den manipulerade väntrumsmiljön. Den manipulerade väntrumsmiljön bidrog till att patienterna själva kunde styra över den process som handlar om att främja eller inte främja den sociala interaktionen. Genom att placera bord och stolar annorlunda och genom att skapa rum i rummet inverkade detta på patienternas val att själva kunna kontrollera sin vilja till att interagera eller inte.

 • 74.
  Berg, Molly
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Johannesson, Åsa
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Barnombud: En kvalitativ studie om att arbeta med barns rättigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att söka förstå och identifiera barnombudens specifika kunskaper och erfarenheter för att kunna föra en konstruktiv diskussion kring vad detta kan tillföra andra yrkesgrupper som möter barn och unga. Detta genom att undersöka hur barnombud arbetar för att stärka barns rättigheter samt barnombudens reflektioner kring och erfarenheter av detta arbete. Studien baseras på intervjuer med barnombud i civila organisationer som företräder barn i kontakt med sociala välfärdsinstitutioner. Utifrån begrepp som advocacy (företrädarskap) och empowerment samt Harts (1992) delaktighetsstege har intervjuerna tolkats och analyserats. Barnombuden berättar om myndigheter som har svårt att göra barn delaktiga i beslut som rör dem samt om barn och unga som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Barnombudens arbete handlar till stor del om att göra barn delaktiga. Detta sker genom att lyssna och skapa tillitsfulla relationer vilket barnombuden menar är en förutsättning för att kunna företräda. Detta relationsarbete kan ses som en del av en empowermentprocess som bidrar till ett ökat självförtroende hos barnen. Barnombuden upplever att det bidrar till att barn inser att deras upplevelser och åsikter betyder något. Barnombuden stärker barns delaktighet i myndighetsprocesser bland annat genom att vara en bro mellan barn och myndigheter där en viktig del är att göra myndighetsinformationen begriplig för barn och unga. Genom barnombudens arbete får barnen även en ökad kunskap och förståelse för sina rättigheter. En av slutsatserna är att även till synes små insatser, som att lyssna och tro på barn och ungas berättelser kan göra stora skillnader för barn och unga. En annan är att det finns en stor efterfrågan på barnombudens arbete som inte motsvarar de befintliga resurserna. Att barnkonvention blir svensk lag kommer sannolikt ha betydelse för barnombudens framtida arbete. Flera av barnombuden menar dock att det behövs mer än att barnkonventionen blir lag för att barns rättigheter ska kunna tillgodoses.

 • 75.
  Berglund, Alexandra
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Samtal om sexualitet(er): ur kuratorers perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 76. Berglund, Anna-Karin
  et al.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Stenbacka, Susanne
  Stein, Kirsten
  Civilsamhällets lokala genuskontrakt2005Ingår i: Med periferin i sentrum – en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjönnsrelasjoner i den nordiske periferien / [ed] Berglund, Anna-Karin, Johansson, Susanne & Molina, Irene, Alta: Norut NIBR Finnmark , 2005, s. 235-255Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 77.
  Berglund, Nina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Styrningsmentalitet i anhörigsverige: En kritisk granskning av styrdokument för anhörigstöd med inriktning på anhöriga till närstående med beroendeproblem2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. Studien har genomförts med en komparativ ambition som syftat till att jämföra föreställningar om medberoende som en problemkategori med statliga förväntningar på anhöriga som resurs i omsorgen av närstående. Frågeställningarna har behandlat hur och när en anhörig är att förstå som ett problem och resurs, hur råd, stöd och rekommendationer, samt professionella förhållningssätt, skiljer sig mellan anhöriga som vårdar och de som kategoriseras som medberoende och huruvida detta kan förstås i relation till styrningstekniker. Studiens frågeställningar har operationaliserats kring ett teoretiskt grundat analysschema, som väglett textanalys och tolkning av empiri. Analysschemat systematiserades i komponenter för att kritiskt granska empirins diskursiva formationer. Resultaten är presenterade i tre kapitel: Karaktär och förklaringar, Orsaker, aktörer och strategier och Subjektiviteter, auktoriteter och tekniker förstyrning samt i en illustrerande resultatfigur. Resultaten har visat att lagstiftning och policy kategoriserar anhöriga genom att systematiskt tillskriva dem olika egenskaper samt problem och behov, därtill varierande normativa föreställningar om anhörig-närståenderelationen i förhållande till omsorg och utsatthet. Empirin medierar en styrningsmentalitet som isärhåller anhörigkategorier som skilda fenomen, mottagliga för olika former av anhörigstöd, styrningstekniker och professionella förhållningssätt. Missbrukets medikalisering placerar anhörigstödet inom beroendevårdens ansvar. Anhöriga till närstående med beroendeproblem ska därför erbjudas stöd som antingen involverar dem i behandlingsfrämjande beroendevård eller behandlar egna medberoendebeteenden. Råd, stöd och rekommendationer riktade till anhöriga som vårdar kontrasterar ett tydligare omsorgsperspektiv. Anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd som underlättar den frivilliga omsorgen genom olika praktiska och administrativa avlastningspaket. Governmentalityanalysen har lett till slutsatsen att idealsubjektet är en autonom och ansvarstagande anhörig som aktivt förhåller sig till anhörigskapets risker genom att efterfråga anhörigstöd i enlighet med den medierade problem- och behovsbilden som tillskrivits tillhörande anhörigkategori. Studien har relevans för det sociala arbetet eftersom lag och policy ger upphov till olika program, åtgärder och insatser på den praktiknära nivån.

 • 78.
  Berglund, Ulrika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Sorgebearbetning hos änkor: hur kvinnor i den äldre generationen sörjer2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to better understand how older widows recover from bereavement after their husbands death. The second aim was to find out about common recovery methods and also if there were any particular personal qualities which helped the widows to regain strength after their loss. The study is based on qualitative interviews with seven widows at the minimum age of 75 years. The essay has a phenomenological approach and include three theories; psychodynamic theory, crisis theory and sense of coherence. The results are analyzed on the basis of five themes which were consistently in all of the interviews. The conclusion of the study is that one of the most important thing when older widow try to recover from bereavement is their possibility to talk about their grief. Other helpful things in recovery work for widows were their faith in God and the support they received from their church. Another important factor, is how widows who mourn can find solace in the relationship with their pet.

 • 79.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Supported Visitation in Cases of Violence: Political Intentions and Local Practice in Sweden2018Ingår i: International Journal of Law, Policy and the Family, ISSN 1360-9939, E-ISSN 1464-3707, Vol. 32, nr 3, s. 374-393Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, supervised visitation has been replaced with a new measure called supported visitation. In the reform process, it was emphasized that if face to face visitation cannot be organized without risk for the child, indirect visitation or no visitation are to be considered better options. The aim of this article is to explore social work practice regarding supported visitation in cases involving violence. It draws on a study of a local visitation centre and the data consists of case files from the social services regarding 37 children where a court ordered visitation support, interviews with seven members of staff, ten parents and three children, and local documents and guidelines. For 18 of the 37 children, case files contained credible information about a history of violence. The study shows that district courts sometimes order visitation support in cases where there is a risk for the child and where in the near future normalization of visitation is unlikely. Thus, the measure of visitation support is sometimes used in a way that was not intended. Regarding social work practice, the analysis indicates that, although the guidelines developed at the local support centre under study adhere to the national policy intentions, both professionals’ validation and invalidation of violence can be seen. For service users previously subjected to violence, the documented court and social services’ practices may actively contribute to children’s and residential parents’ continued vulnerability.

 • 80.
  Bergman, Helena
  et al.
  Institutet för framtidsstudier.
  Eriksson, Maria
  Uppsala universitet.
  Klinth, Roger
  Linköpings universitet.
  Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar2011Ingår i: Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal / [ed] Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth, Stockholm: Dialogos Förlag, 2011, 1, s. 7-26Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 81.
  Bergman, Peter
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Aktivering av sjukskrivna personer med försörjningsstöd: -en studie av verksamheten Steget på socialtjänsten i Skarpnäck2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att beskriva och förstå verksamheten Steget på stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck. I detta ingår att ingående beskriva hur verksamheten är organiserad och strukturerad och vad man faktiskt gör. Vidare ingår att identifiera målgruppen, interna och externa aktörer samt att förstå hur verksamheten implementerats i den befintliga organisationen.

  Stegets syfte är att stödja och hjälpa sjukskrivna personer med långvarigt försörjningsstöd att bli självförsörjande eller uppnå en högre grad av självförsörjning. Man har också som mål att upprätta samverkan med externa aktörer som berörs av målgruppen. Som teoretiskt ramverk har ett implementeringsteoretiskt perspektiv använts. Studien är uppbyggd genom informantintervjuer med personalen på Steget samt med några av de externa aktörerna.

  Det aktiveringspolitiska fält i vilket Steget befinner sig är på kommunal nivå relativt outforskat. Den kunskapsgenomgång som görs i denna studie visar på att forskning framförallt gjorts på policynivå samt på ett övergripande organisatoriska plan. Vad som sker i verksamheterna saknas det kunskap om, bland annat beroende på bristande dokumentation i kommunerna. Forskning visar också på att det råder stora variationer i landet hur man arbetar med arbetslösa socialbidragstagare. En annan tendens är att dessa personer selekteras eller sorteras in i olika hjälpprogram och att ökade krav på socialbidragstagaren innebär att man för att få fortsatt stöd från samhället skall ingå i anvisad aktivitet. 

  Denna studie visar på att komponenter som samverkan, selektering, stöd och kontroll är centrala när det gäller aktivering av socialbidragstagare. Att implementering av en verksamhet är en komplicerad process går också att konstatera utifrån denna studie, bland annat beroende på att det ofta är många aktörer inblandade samtidigt. Implementeringsforskning beskriver svårigheter med att få politiska beslut att utföras som så som de är avsedda, framförallt i organisationer där det arbetar tjänstemän med stort handlingsutrymme.

  Steget befinner sig mitt i en utvecklingsfas där implementeringen pågår. Denna studie har således satt ner fingret i en pågående process för att försöka beskriva var verksamheten befinner sig i det pågående arbetet.

   

 • 82.
  Bergman, Peter
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Barnets bästa?: En kvalitativ studie med syfte att undersöka familjehemsföräldrars erfarenheter av biologiska föräldrars hemtagningsbegäran av det placerade barnet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka ett antal familjehemsföräldrars erfarenheter av att befinna sig i en juridisk process, där det placerade barnets biologiska förälder gjort en hemtagningsbegäran och yrkat på att vården enligt LVU skall upphöra. Mer specifikt avser studien att beskriva hur familjehemsföräldrarna upplever den juridiska processen avseende de placerade barnens känslomässiga, beteendemässiga och sociala utveckling, sin egen relation med barnen, kontakten med barnens biologiska föräldrar samt kontakten med barnets omgivande professionella nätverk. Studien bygger på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med åtta familjehemsföräldrar i fyra olika familjehem. Familjehemmen är geografiskt åtskilda och belägna på olika platser i Sverige. Som teoretiska ramverk har ett anknytningsteoretiskt perspektiv och teorier om barn och trauma använts. Tidigare studier och forskning visar på att de familjehemsplacerade barnen är en särskilt utsatt grupp i samhället och att barnens rättsskydd är mycket begränsat. Resultatet i denna studie utgör inget undantag. Intervjupersonerna beskriver att barnen under den juridiska processen är utsatta för mycket stark psykisk stress. Barnen uppvisar svåra psykiska symptom som tydligt följer den juridiska processens faser. I den stund de nås av hotet om uppbrott så ökar barnens symptom med dissociation, tilltagande mardrömmar samt svårigheter att hålla urin och avföring. Studien bekräftar således tidigare forskning som visar på att placerade barn ständigt omges av en oro och osäkerhet kring placeringens varaktighet och stabilitet i tillvaron. Även familjehemsföräldrarnas situation är utsatt. Flera av intervjupersonerna beskriver att de mått mycket dåligt under de omständigheter som den juridiska processen medför. Familjehemsföräldrarna upplever en känsla av maktlöshet och att de sviker barnen. Maktlösheten uppkommer också utifrån familjehemmens svaga rättsliga ställning som innebär att de inte är någon part i de rättsliga processerna och kan således inte driva barnens intressen.

  Resultatet visar också på brister i stödet, både till familjehemmen och barnen. Barnen som är i stort behov av terapeutisk behandling förvägras detta då det terapeutiska arbetet förutsätter stabilitet, vilket paradoxalt nog är det som saknas i dessa barns tillvaro.

  Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv så innebär otryggheten och avsaknaden av förutsebarhet under placeringen att barnen varken får möjlighet att knyta an till familjehemsföräldrarna eller hjälp med att separera från de biologiska föräldrarna.

   

 • 83.
  Bergman, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Järmyr, Carolina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Det är inte bara mamma som gäller": en studie om pappaledighet, barnperspektiv och jämställdhet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 84.
  Bergman-Östberg, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lidbeck, Sofie
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Kan ord smitta?": en kvalitativ studie om självskadebeteendet ur ett sociologiskt perspektiv2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 85.
  Bergmark, Anders
  et al.
  Stockholms universitet.
  Börjeson, Martin
  Linköpings universitet.
  Jonsson, Britt
  Modig, Cecilia
  Oscarsson, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall.
  Vinterhed, Kerstin
  Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bengt Börjeson (1932-2012) var under nära ett halvt sekel en av de tongivande aktörerna på det sociala området i Sverige. Han stod för en radikal samhälls- och människosyn och en progressiv socialvård, för människornas skull.

  Den 8 november 2014 hölls ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Att förstå socialt arbete. Ett seminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör”. I seminariet medverkade en rad medarbetare till Bengt Börjeson, på olika sätt verksamma inom det sociala fältet, både tidigare och idag. Bidragen i den här rapporten bygger på ett urval av anförandena vid seminariet.

 • 86. Bergmark, Anders
  et al.
  Oscarsson, Lars
  Örebro universitet.
  Om legitimitet och etik inom missbruksvården2009Ingår i: Etik och socialtjänst: om förutsättningarna för det sociala arbetets etik / [ed] Ulla Pettersson, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2009, 3, s. 54-68Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 87.
  Bergquist, Maja
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Andersson, Agnes
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  ”Det gjorde ont i hjärtat ibland”: - En kvalitativ undersökning om socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/20162018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att beskriva och förstå socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman som de upplevde i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 samt hur socialsekreterare hanterade dessa. Studien har haft en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt har sju socialsekreterare från Västmanlands län som arbetade med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 deltagit i studien. Studiens resultat har analyserats och tolkats utifrån teorin om coping, normativ etik och även tidigare forskning på området. Studiens resultat visar att socialsekreterare inom socialtjänsten ställdes inför en mängd svårigheter men som inte var renodlade etiska dilemman, utan hade karaktärer i form av etiska svårigheter och problem. Dessa etiska svårigheter har uppstått på flera arenor, i samverkan med Migrationsverket, ur en politiskt styrd organisation med riktlinjer och ekonomiska restriktioner samt i mötet med barn och ungdomar. Resultatet visar även att socialsekreterarna påverkats och berörts både privat som professionellt. Fem av sju socialsekreterare har varit sjukskrivna under perioden och flera har haft svårt att hantera etiska svårigheter. Socialsekreterarna har hanterat dessa etiska svårigheter genom att använda olika copingstrategier. 

 • 88.
  Bergström, Pia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Cederström, Hanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Om inte vi mammor mår bra mår inte barnen bra heller”: En studie om kvinnor som har barn med frihetsberövade män2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 89.
  Berisha, Sanije
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Wittrin, Sara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Att tycka synd om de här barnen gagnar dom inte ett dugg”: en kvalitativ studie om barn som bevittnat våld i hemmet och deras särskilda behov av stöd2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 90.
  Berivan, Akkurt
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Azizi, Rozhin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Tvångsäktenskap, rättigheter och empowerment: en kvantitativ studie om ungdomars behov av kunskap om tvångsäktenskap och rättigheter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till att det i dagens Sverige sker så få anmälningar gällande tvångsäktenskap bland ungdomar mellan åldrarna 15-20 år. I denna studie kommer det att undersökas om ungdomarna besitter kunskapen om vart de kan vända sig för att söka hjälp och stöd om de riskerar att utsättas för tvångsäktenskap och om familjestrukturen kan ha en påverkan på att det sker så få anmälningar. Då skolan är en central arena där individens rättigheter ska förmedlas har studien i syfte att dels undersöka om skolan belyst dessa frågor men också hur skolan kan användas som en plattform för att jobba med förebyggande insatser mot tvångsäktenskap. För att samla in den gedigna kunskapen inom ämnet har vi använt oss av olika litteratur så som böcker, studier samt tidigare forskningsrapporter.

     Teorin om individ- och gruppcentrerad familjestruktur samt kulturteorin används för att undersöka om familjestrukturen kan ha en påverkan på individens val av att göra en anmälan. Empowerment teorin används för att förklara hur skolan kan jobba med denna problematik i förebyggande syfte. Studien bygger på litteraturstudie och en enkätundersökning. Enkätundersökningen består av 150 enkäter som har delats ut i tre gymnasieskolor i Botkyrka kommun. Resultatet av enkätundersökningen visar dels att det hos ungdomarna brister i kunskapen om vart de kan vända sig för att söka hjälp men också att skolans arbete med att belysa denna problematik samt informera eleverna om de egna rättigheterna inte är tillräcklig.  Litteraturstudiens resultat visar att det finns en distinktion mellan den individcentrerade familjestrukturen som råder i Sverige och den gruppcentrerade familjestrukturen. Att tvingas in i ett äktenskap innebär att man tillhör en gruppcentrerad familjestruktur där individen har uppfostrats in i att vara en odelbar del i gruppen. Detta och bristen på information kring ämnet kan ha en inverkan på individens val av att göra en anmälan. Resultatet av litteraturstudien visar även hur skolan genom att använda empowerment kan utför ett kontinuerligt arbete i förebyggande syfte mot tvångsäktenskap.

 • 91.
  Berntsson, Evelina
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Palm, Karl
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Samverkan mellan polis och socialtjänst: en kvalitativ studie om samverkan bland poliser och socialarbetare som arbetar med ungdomsbrottslighet i Södertälje2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 92.
  Best, Victor
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Ett evidensbaserat perspektiv på LVM-vård: Klienter, personal och resurser2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Tvångsvården av missbrukare har en historisk förankring som går tillbaks till 1900-talets början. Under andra halvan av samma sekel uppkom ett tilltagande missbruk av narkotiska preparat. Under 1980-talets inledande år kände sig regeringen manad att vidta åtgärder, och tillsatte därför en ny lagstiftning som skulle regleras under SoL. Den nya lagen kom att benämnasLagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1981:1 243). Intentionen med lagen kan något förenklat sägas vara att stoppa upp en för individen, till följd av missbruk, destruktiv livsföring. Lagen var kraftigt ifrågasatt redan under utredningsfasen. Den har därefter fram tills dagens datum varit föremål för kontroverser. Vissa har menat att den inte visat sig utgöra en effektiv behandlingsform för missbrukare. Somliga menar dock att den fungerar enligt angivet syfte. Under 2000-talet har kraven på insatsers kvalitet inom vården höjts. Den evidensbaserade teoribildningen har idag fått en väsentlig betydelse för utvärderingen av insatser inom vården och det sociala arbetsfältet. Med anledning av den redovisade bakgrunden har det varit min intention att försöka anlägga ett evidensbaserat perspektiv på den rådande LVM-vården. Jag har försökt att ta reda på vad klienter som genomgått vårdformen haft för åsikter om den vård som erbjudits dem. Jag har också försökt att ta fasta på personalens perspektiv på förutsättningarna att bedriva en framgångsrik tvångsvård av missbrukare. Avslutningsvis har jag försökt att ta reda på vilka resurser som stått personalen och klienterna till förfogande i strävan efter att kunna erbjuda en fördelaktig behandlingsform. De resultat som framkommit tyder på att personalen betraktar arbetet med missbrukarna som utmanande och inte sällan påfrestande. Relationskapandet till klienten anses vara deras främsta redskap i sin strävan att göra klienterna motiverade till fortsatt behandling och godartade livsstilsförändringar.Klienterna å sin sida är inte sällan skeptiska till tvångsvårdens förutsättningar att motivera dem till behandlingsdeltagande och fortsatt drogfrihet. Inte sällan framställs det att behandlande och motiverande inslag inom LVM-vården lyser med sin frånvaro. Tvångsvården förutsätts ta emot personer som inte är behandlingsmotiverade. De studier som jag tagit del av tenderar dock att påvisa att graden av motivation till drogfrihet, i allra högsta grad varierar även bland dem som ådömts tvångsvård, och är av stor betydelse för i vilken utsträckning klienten tar till sig LVM-vårdens rehabiliterande ansats.

  Nyckelord:

  LVM-vård, tvångsvård, klienter, personal, resurser, motivation och behandling

  Keywords:

  LVM-treatment, coercive treatment, staff, resources, motivation and treatment

 • 93.
  Bill, Pontus
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Vi skulle inte få hela ungdomar”: En kvalitativ studie om en skollednings motiv till kamratstöd2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 94.
  Billing, Filip
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att dela med sig av familjen: om att vara biologiskt barn i ett familjehem2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 95.
  Billing, Frida
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att vara internationellt adopterad: samspelets roll för internationellt adopterades identitetsutveckling2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 96.
  Birgersson, Linda
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Hedersmord: ett kulturellt betingat brottsmotiv?2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 97.
  Bjordal, Espen
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Stödet som är så nära men ändå så långt ifrån: En kvalitativ studie om rekrytering av deltagare till stödgrupper för barn till missbrukare2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 98.
  Björkenor, Elsa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Storm, Ola
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Färska socionomer: En studie om hur nyutexaminerade socionomer upplever och hanterar sin arbetssituation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om hur nyutexaminerade socionomer upplever och hanterar sin arbetssituation efter sin socionomexamen på Ersta Sköndal Högskola. Studiens fokus har varit att beskriva och förstå hur de nyutexaminerade socionomerna hanterar sin arbetssituation samt att undersöka hur förberedda dessa socionomer är från sin utbildning för att möta sitt första arbete som socionom. Tio nyutexaminerade socionomer har intervjuats.Resultatet i studien visar att samtliga intervjupersoner upplever höga krav på sin arbetsplats. Det som är avgörande för om socionomerna är tillfreds eller till och med upplever kraven som positiva är om de upplever tillräckligt med stöd från sina kollegor och chef. Det privata stödet för socionomerna är också av vikt för hur de upplever sin arbetssituation. Hur utbildningen har påverkat socionomerna är varierande, mönstret i studien pekar på att utbildningen har förberett socionomerna med en generell kunskap i hur de ska förhålla sig till och hur de hanterar sitt arbete. De saknar dock till viss del direkta kunskaper i vissa avgörande delar i arbetet. Att nyutexaminerade studenters upplevelse av arbetslivet undersöks är av vikt för både professionen, utbildningen och studenten själv.

 • 99.
  Björnsdotter, Lina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lust till livet - tre äldre kvinnors livsberättelser: en narrativ studie2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 100.
  Blennberger, Erik
  Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).
  Etik för socialt arbete2006Ingår i: Socialt arbete: en grundbok / [ed] Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Stockholm: Natur och kultur , 2006, 2Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 51 - 100 av 1059
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf