Change search
Refine search result
9101112 551 - 582 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Wahlberg, Isabel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Könsroller: en studie om tillskrivna egenskaper utifrån kön2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 552.
  Wallenberg, Lisa
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Samverkan mellan kommun och landsting: en studie om samverkan mellan biståndsbedömare och sjuksköterskor inom äldreomsorgen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 553.
  Weinsjö, Kristina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Hur formas socionomers yrkesidentitet?: en kvalitativ intervjustudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 554.
  Weishaupt, Barbara
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Sverige, en annan planet: en berättelse om en krigsdrabbad tonårings flykt till Sverige och hans liv efter flykten2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 555.
  Wendel, Jeanette
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Före, under och efter behandlingen: mammor, vars barn utsatts för sexuella övergrepp, reflekterar kring föräldraskapet och gruppterapin på BUP Vasa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 556.
  Wennberg, Stefan
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Psykiskt funktionshindrades möjligheter till stöd enligt LSS och SoL1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 557.
  Wensheim, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Projektet "Unga arbetslösa i Maria-Gamla stan": en fallstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 558.
  Westin, Elinor
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Barn med svårigheter eller beräknande bråkstakar?: En studie om lågstadielärares syn på utagerande beteende i skolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 559.
  Wickström, Joel
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Brenning, Anna
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Från tro till handling: ”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. Syftet men uppsatsen formulerade vi så småningom till att öka kunskapen om anställdas och volontärers upplevelser av deras tros betydelse i det sociala arbete som de utför inom S:ta Clara kyrka.

  Studien har genomförts utifrån tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med personer som är anställda eller volontärer inom S:ta Clara. Resultatet av studien har vi analyserat med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska resonemang knutna till de teman som formats av våra intervjuresultat. Vi har även analyserat våra slutsatser utifrån Aron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM).

  Resultaten visar att våra intervjupersoner upplever att deras personliga tro har betydelse i det sociala arbete de utför inom S:ta Clara. Kristen tro är både ett motiv till och drivkraft samt ett stöd i arbetet. Även bönen har betydelse. Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM teorin skulle informanternas tro kunna sägas ge dem en ökad känsla av sammanhang. Detta genom den meningsfullhet som följer av att använda den kristna tron som motiv till arbetet, känslan av hanterbarhet, som ökar genom att använda bön i arbetet och begriplighet till följd av att de kan tolka upplevelser utifrån sin tro.

  Svårigheter med att använda sin tro i arbetet kan vara att det kan bli svårt att sätta gränser i arbetet, då tron används som motiv och drivkraft. Andra svårigheter kan vara att bön inom arbetet kan innebära etiska problem, som att bönen kan leda till att lägga över sin tro på andra människor, som inte är intresserade av detta.

 • 560.
  Widell, Gunilla
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lämplighetsprövning av diakoniaspiranter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 561.
  Wiener, Rikard
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Dialog i teori och praktik: en kvalitativ studie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 562.
  Wiklund, Helena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Dekonstruktioner av fyra samtal: ur Hessles Samtal med B - om att finna sitt språk (1991)2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 563. Will, Catherine
  et al.
  Crowhurst, Isabel
  Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  Kendall, Jeremy
  Olsson, Lars-Erik
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal University College, Institute for Civil Society Studies.
  The challenges of translation: the Conventionand debates on the future of Europe from theperspective of European third sectors2005Report (Other academic)
 • 564.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 565.
  Xibri, Ilda
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att arbeta med sexualbrottsdömda: en intervjuundersökning bland behandlare till sexualbrottsdömda på Norrtäljeanstalten2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 566.
  Yemane, Zewditu
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård. För att uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: Vad kännetecknar kuratorns arbete inom geriatrisk vård, vilken kompetens behövs för kurativt arbete inom geriatrisk vård, hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamwork, och vilka faktorer gynnar känslomässiga svåra situationer. Studien bygger på kvalitativ metod med fem individuella intervjuer med sjukhuskuratorer verksamma inom geriatrisk vård. Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad frågeguide som utgick från teman. Resultatet visar att vara kurator inom geriatrisk vård innebär egentligen att arbeta med hela samhället. Det är ett enormt brett och tungt arbete men också med mycket glädje. Det som kuratorsarbetet syftar till, är att stödja patienten och de anhöriga genom att försöka förmå den äldre patienten och de anhöriga att orka leva så normalt som möjligt. Det är viktigt att kuratorn känner sig delaktiga i ett teamwork. Personalen som består av olika professioner arbetar i team. Kuratorn utgör den psykosociala kompetensen inom teamet, med kunskaper rörande samspelet mellan äldre patient och anhörigas psykiska och sociala situation. Kurator ansvarar för att dessa aspekter hos patienter och anhöriga intresserades och på lämpligt sätt utföras i geriatriska vården. Kuratorns utvecklingsmöjligheter finns det men beroende på i vilken organisation man tillhör har avgörande roll. Det är en fördel att arbeta som kurator med äldre patienter är att kuratorn har största möjliga tillgång till livsberättelser från levande människor.

 • 567.
  Zackrisson, Caroline
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ”Gud har opererat mig och gett mig ett nytt hjärta”: En kvalitativ studie om trons betydelse för individer som kommit ut ur ett missbruk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 568.
  Zetterberg, Karin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Hur kan man se på frivilligt socialt arbete utifrån olika politiska perspektiv?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 569.
  Zetterling, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Valsinger, Robert
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Att lindra livet": Pensionerade socialarbetare blickar tillbaka på sitt yrkesliv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan socialarbetaren och det sociala arbetet. Detta görs utifrån fem pensionerade socialarbetares egna berättelser från sitt yrkesliv. Kritiska händelser och situationer som socialarbetaren sett som betydelsefulla har stått i fokus, samt hur dessa händelser och situationer har påverkat yrkesidentiteten och synen på sig själv. Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och utgår från en narrativ forskningsmetod med inslag av Critical Incident metoden. Studien vilar på en fenomenologisk tolkningstradition. Resultatet visar att socialarbetaren i olika utsträckning utvecklar strategier och förhållningssätt för att möta, hantera samt fungera i det sociala arbetet. Dessa strategier och förhållningssätt presenteras i studiens analysdel utifrån fyra idealtyper; Den Krigande, Trädgårdsmästaren, Den Distanserade samt Den Sörjande.

 • 570.
  Zätterman Åberg, Yvonne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Att förändra det oföränderliga: Rapporter om och av brukare2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 571.
  Ängsved, Åse
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Persson, Christer
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Tycker du att blod är tjockare än vatten?: en narrativ studie om medföräldrar i homosexualla relationer2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 572.
  Åberg, Annette
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Önnstad, Gunnel
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  ..."Jag trodde jag var ensam": ungdomars och föräldrars upplevelser och erfarenheter av Humlans gruppverksamhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 573.
  Åkerman, Emma
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  "Det måste finnas ett okej uppifrån": organisationsöverskridande samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 574.
  Åstrand, Lena
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Om psykosyntes och psykosocialt arbete1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 575.
  Öberg, Leif
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Behandlingen på Sundsgårdens skol- och behandlingshem [Uppsats] :: erfarenhet i förhållande till aktuell forskning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 576.
  Öberg, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Vägen till anmälan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 577.
  Öberg, Thomas
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Lind, Madeleine
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Europas befolkning åldras -utmaningar och strategier: En studie om EU:s möjligheter att arbeta mot de äldres ohälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aging population is a challenge for Europe and there must be cooperation between EU member states to join the challenge to meet. The purpose of this study is to describe and analyze the EU's ability to influence older people's health, based on experiences from a selection of European officials and on a review of the EU's common strategies. The authors studied and problematize the implementation of the strategies that the EU has negotiated for the work against the elderly poor health, with a view of member countries have different conditions. Using qualitative methods, we have collected and processed statements from targeted interviews and publications by a range of European policies. The material was then analyzed from implementation theory and organizational theory, and based on results of previous research. The result shows that the EU is developing common strategies and coordination methods to the aforementioned challenge to meet. The results also show that the differences existing between Member States causes implementation difficulties of the common strategies. The study states ultimately decide that there should be common strategies to facilitate the work of Member States when it comes to countering the elderly poor health. Study's respondents believe that these strategies should not be legislated because care work under them should not be on the EU level, efforts to combat ill-health of the elderly should be dealt with at national, regional and municipal levels.

 • 578.
  Örberg, Elin
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  I Bräcke men inte i Solna: -En litteraturstudie om kommunala skillnader i tillämpningen av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On the first of January 1994 a new law was introduced in Sweden, Act on Support and Service for Disabled. The aim of the act was to ensure that people with disabilities got the help and support they need to live a normal life and to be able to live like others. Previous to this act there was great differences in support given to people with disabilities between the municipalities. The act on Support and Service for Disabled was meant to reduce these differences and ensure that people with disabilities got the help and support they needed, independently on where in Sweden they are living. Despite these aims the difference between the municipalities remains. This study examine why these differences still remains and what may affect social workers in their decision-making. It is based on a literature review of five different studies that regard legal rights in administration of this law. The result of the study is that the differences can be traced back to vague definitions in the law and that social workers define the act differently. The result also shows that these subjective assessments lead to low predictability of the decisions under the act on Support and Service for Disabled.    

 • 579.
  Örtegren, Louise
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Gabor, Erika
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Motivationsarbete bland hemlösa män: en studie om personalens perspektiv på motivation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 580.
  Östergren-Haking, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Behandlingsassistenters upplevelser av arbetet med ensamkommande flyktingbarn: -ur ett genusperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 581.
  Österman, Yvonne
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Ingen förstod, ingen såg vad som pågick: en studie om självsvält2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 582.
  Östlund, Sofia
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work.
  Genusperspektiv på kuratorers samtal med barn: en studie med fokus på feministisk teori2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
9101112 551 - 582 of 582
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf