Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
9101112 551 - 582 av 582
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 551.
  Wahlberg, Isabel
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Könsroller: en studie om tillskrivna egenskaper utifrån kön2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 552.
  Wallenberg, Lisa
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Samverkan mellan kommun och landsting: en studie om samverkan mellan biståndsbedömare och sjuksköterskor inom äldreomsorgen2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 553.
  Weinsjö, Kristina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Hur formas socionomers yrkesidentitet?: en kvalitativ intervjustudie2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 554.
  Weishaupt, Barbara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Sverige, en annan planet: en berättelse om en krigsdrabbad tonårings flykt till Sverige och hans liv efter flykten2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 555.
  Wendel, Jeanette
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Före, under och efter behandlingen: mammor, vars barn utsatts för sexuella övergrepp, reflekterar kring föräldraskapet och gruppterapin på BUP Vasa2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 556.
  Wennberg, Stefan
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal högskola, Sköndalsinstitutet.
  Psykiskt funktionshindrades möjligheter till stöd enligt LSS och SoL1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 557.
  Wensheim, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Projektet "Unga arbetslösa i Maria-Gamla stan": en fallstudie2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 558.
  Westin, Elinor
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Barn med svårigheter eller beräknande bråkstakar?: En studie om lågstadielärares syn på utagerande beteende i skolan2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 559.
  Wickström, Joel
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Brenning, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Från tro till handling: ”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. Syftet men uppsatsen formulerade vi så småningom till att öka kunskapen om anställdas och volontärers upplevelser av deras tros betydelse i det sociala arbete som de utför inom S:ta Clara kyrka.

  Studien har genomförts utifrån tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med personer som är anställda eller volontärer inom S:ta Clara. Resultatet av studien har vi analyserat med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska resonemang knutna till de teman som formats av våra intervjuresultat. Vi har även analyserat våra slutsatser utifrån Aron Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM).

  Resultaten visar att våra intervjupersoner upplever att deras personliga tro har betydelse i det sociala arbete de utför inom S:ta Clara. Kristen tro är både ett motiv till och drivkraft samt ett stöd i arbetet. Även bönen har betydelse. Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM teorin skulle informanternas tro kunna sägas ge dem en ökad känsla av sammanhang. Detta genom den meningsfullhet som följer av att använda den kristna tron som motiv till arbetet, känslan av hanterbarhet, som ökar genom att använda bön i arbetet och begriplighet till följd av att de kan tolka upplevelser utifrån sin tro.

  Svårigheter med att använda sin tro i arbetet kan vara att det kan bli svårt att sätta gränser i arbetet, då tron används som motiv och drivkraft. Andra svårigheter kan vara att bön inom arbetet kan innebära etiska problem, som att bönen kan leda till att lägga över sin tro på andra människor, som inte är intresserade av detta.

 • 560.
  Widell, Gunilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lämplighetsprövning av diakoniaspiranter2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 561.
  Wiener, Rikard
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Dialog i teori och praktik: en kvalitativ studie2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 562.
  Wiklund, Helena
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal högskola, Sköndalsinstitutet.
  Dekonstruktioner av fyra samtal: ur Hessles Samtal med B - om att finna sitt språk (1991)2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 563. Will, Catherine
  et al.
  Crowhurst, Isabel
  Larsson, Ola
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kendall, Jeremy
  Olsson, Lars-Erik
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Nordfeldt, Marie
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  The challenges of translation: the Conventionand debates on the future of Europe from theperspective of European third sectors2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 564.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 565.
  Xibri, Ilda
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att arbeta med sexualbrottsdömda: en intervjuundersökning bland behandlare till sexualbrottsdömda på Norrtäljeanstalten2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 566.
  Yemane, Zewditu
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård. För att uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: Vad kännetecknar kuratorns arbete inom geriatrisk vård, vilken kompetens behövs för kurativt arbete inom geriatrisk vård, hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamwork, och vilka faktorer gynnar känslomässiga svåra situationer. Studien bygger på kvalitativ metod med fem individuella intervjuer med sjukhuskuratorer verksamma inom geriatrisk vård. Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad frågeguide som utgick från teman. Resultatet visar att vara kurator inom geriatrisk vård innebär egentligen att arbeta med hela samhället. Det är ett enormt brett och tungt arbete men också med mycket glädje. Det som kuratorsarbetet syftar till, är att stödja patienten och de anhöriga genom att försöka förmå den äldre patienten och de anhöriga att orka leva så normalt som möjligt. Det är viktigt att kuratorn känner sig delaktiga i ett teamwork. Personalen som består av olika professioner arbetar i team. Kuratorn utgör den psykosociala kompetensen inom teamet, med kunskaper rörande samspelet mellan äldre patient och anhörigas psykiska och sociala situation. Kurator ansvarar för att dessa aspekter hos patienter och anhöriga intresserades och på lämpligt sätt utföras i geriatriska vården. Kuratorns utvecklingsmöjligheter finns det men beroende på i vilken organisation man tillhör har avgörande roll. Det är en fördel att arbeta som kurator med äldre patienter är att kuratorn har största möjliga tillgång till livsberättelser från levande människor.

 • 567.
  Zackrisson, Caroline
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Gud har opererat mig och gett mig ett nytt hjärta”: En kvalitativ studie om trons betydelse för individer som kommit ut ur ett missbruk2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 568.
  Zetterberg, Karin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal högskola, Sköndalsinstitutet.
  Hur kan man se på frivilligt socialt arbete utifrån olika politiska perspektiv?2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 569.
  Zetterling, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Valsinger, Robert
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Att lindra livet": Pensionerade socialarbetare blickar tillbaka på sitt yrkesliv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan socialarbetaren och det sociala arbetet. Detta görs utifrån fem pensionerade socialarbetares egna berättelser från sitt yrkesliv. Kritiska händelser och situationer som socialarbetaren sett som betydelsefulla har stått i fokus, samt hur dessa händelser och situationer har påverkat yrkesidentiteten och synen på sig själv. Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och utgår från en narrativ forskningsmetod med inslag av Critical Incident metoden. Studien vilar på en fenomenologisk tolkningstradition. Resultatet visar att socialarbetaren i olika utsträckning utvecklar strategier och förhållningssätt för att möta, hantera samt fungera i det sociala arbetet. Dessa strategier och förhållningssätt presenteras i studiens analysdel utifrån fyra idealtyper; Den Krigande, Trädgårdsmästaren, Den Distanserade samt Den Sörjande.

 • 570.
  Zätterman Åberg, Yvonne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Att förändra det oföränderliga: Rapporter om och av brukare2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 571.
  Ängsved, Åse
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Persson, Christer
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Tycker du att blod är tjockare än vatten?: en narrativ studie om medföräldrar i homosexualla relationer2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 572.
  Åberg, Annette
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Önnstad, Gunnel
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ..."Jag trodde jag var ensam": ungdomars och föräldrars upplevelser och erfarenheter av Humlans gruppverksamhet2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 573.
  Åkerman, Emma
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Det måste finnas ett okej uppifrån": organisationsöverskridande samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 574.
  Åstrand, Lena
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal högskola, Sköndalsinstitutet.
  Om psykosyntes och psykosocialt arbete1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 575.
  Öberg, Leif
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Behandlingen på Sundsgårdens skol- och behandlingshem [Uppsats] :: erfarenhet i förhållande till aktuell forskning2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 576.
  Öberg, Malin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Vägen till anmälan2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 577.
  Öberg, Thomas
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lind, Madeleine
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Europas befolkning åldras -utmaningar och strategier: En studie om EU:s möjligheter att arbeta mot de äldres ohälsa2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aging population is a challenge for Europe and there must be cooperation between EU member states to join the challenge to meet. The purpose of this study is to describe and analyze the EU's ability to influence older people's health, based on experiences from a selection of European officials and on a review of the EU's common strategies. The authors studied and problematize the implementation of the strategies that the EU has negotiated for the work against the elderly poor health, with a view of member countries have different conditions. Using qualitative methods, we have collected and processed statements from targeted interviews and publications by a range of European policies. The material was then analyzed from implementation theory and organizational theory, and based on results of previous research. The result shows that the EU is developing common strategies and coordination methods to the aforementioned challenge to meet. The results also show that the differences existing between Member States causes implementation difficulties of the common strategies. The study states ultimately decide that there should be common strategies to facilitate the work of Member States when it comes to countering the elderly poor health. Study's respondents believe that these strategies should not be legislated because care work under them should not be on the EU level, efforts to combat ill-health of the elderly should be dealt with at national, regional and municipal levels.

 • 578.
  Örberg, Elin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  I Bräcke men inte i Solna: -En litteraturstudie om kommunala skillnader i tillämpningen av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den första januari 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett av lagens syften var att minska de skillnader som fanns mellan olika kommuners stöd till funktionshindrade. Trots detta syfte finns det fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner i det stöd som ges till funktionshindrade. Vissa kommuner ger upp till tio gånger mer stöd än andra kommuner. Uppsatsen baseras på den litteraturstudie som jag har gjort med syftet att undersöka vad som kan påverka att personer med funktionshinder får det stöd som de har rätt till. Fem olika studier som på något sätt tar upp rättssäkerhet i handläggning och beslut för personer med funktionshinder kom att granskas under litteraturstudien. Studiens resultat är att implementeringen av lagen inte har lyckats på grund av vaga och mångtydiga begrepp men även på grund av handläggarnas handlingsfrihet att tolka lagens begrepp som de själva vill. Studien kommer fram till att detta leder till att förutsägbarheten och därav rättssäkerheten inom handläggning och beslut enligt LSS är låg. 

 • 579.
  Örtegren, Louise
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Gabor, Erika
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Motivationsarbete bland hemlösa män: en studie om personalens perspektiv på motivation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 580.
  Östergren-Haking, Sofia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Behandlingsassistenters upplevelser av arbetet med ensamkommande flyktingbarn: -ur ett genusperspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 581.
  Österman, Yvonne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Ingen förstod, ingen såg vad som pågick: en studie om självsvält2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 582.
  Östlund, Sofia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Genusperspektiv på kuratorers samtal med barn: en studie med fokus på feministisk teori2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
9101112 551 - 582 av 582
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf