Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
16171819202122 901 - 950 av 1061
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 901.
  Sengüler, Günes
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Thörnqvist, Björn
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Samexistens eller samverkan?: en vinjettstudie om fältassistenters och lärares yrkesroller och samverkan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva och analysera lärares och fältassistenters syn på sina egna och varandras roller och arbetsuppgifter i arbetet med socialt utsatta barn, samt samverkan kring dessa barn. Vi har valt att utgå från två frågeställningar: (1) vilka uppfattningar har yrkesgrupperna gällande arbetet med socialt utsatta barn och vilka likheter och skillnader finns? och (2) vilka uppfattningar har yrkesgrupperna gällande det arbete som kan ske i samverkan och vilka likheter och skillnader finns?

  För att bringa klarhet i dessa frågor gick vi ut till 10 respondenter, fem från varje yrkesgrupp som fick läsa en vinjett och sedan svara på 7 frågor som gav oss ett datamaterial som vi använde till att besvara dessa frågeställningar. Alla respondenter som vi gått ut till valde att delta i studien, men en respondent lämnade inte svar inom den avsatta tiden. Vi har tagit oss an frågeställningarna genom att koda och kategorisera svaren vilka sedan analyserats med hjälp av den sociala representationsteorin. Dessa svar sattes i kontext med hjälp av bakgrundsinformation som vi inhämtat från ett antal olika källor för att få en större förståelse för vårt problemområde. Inom ramen av denna studie har respondenterna haft möjlighet att ge sin syn både på sitt eget och andras arbete med socialt utsatta barn, samt sin syn på samverkan som ska ske mellan verksamheter när situationen kräver.

  Denna studie visar att det saknas en organiserad samverkan mellan lärare och fältassistenter. Respondenterna är enhälligt positivt inställda till samverkan i allmänhet, men det finns ingen plattform för samverkan mellan dessa yrkesgrupper. Lärare anser att det är så det bör vara, eftersom de arbetar och samverkar med skolans elevhälsa och i allvarligare fall socialtjänsten. Fältassistenter ger inte uttryck för ett önskat tillstånd för samverkan mellan sig själva och lärare, men konstaterar att det inte förekommer någon organiserad samverkan, och att den samverkan som finns med elevhälsa inte är så omfattande. Slutsatser som kan dras från detta är att det finns möjligheter att samverka inom skolan med socialtjänstens fältassistenter, men att möjligheterna är limiterade i dagsläget.  

 • 902.
  Sheiakh, Tima
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Anhörig: att vara anhörig till sexuellt utnyttjade barn2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 903.
  Silfverberg, Gunilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Praktisk klokhet: om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik1999Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 904.
  Silfverberg, Gunilla
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  H.C. Andersens saga ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, som återges här, griper trots tidens gång tag i oss, då den handlar om frågor som mänsklig utsatthet, livets slutskede, etik och moral, lidande och hopp. Den berör också barns rättigheter, klassklyftor och bristen på jämlikhet. Förutom olika konstnärliga tolkningar har sagan gett upphov till forskares perspektiv på hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle och hur ansvaret för människor i ogynnsamma levnadsomständigheter ter sig. De täcker ett brett område – från juridik, ungdomsvård, socialtjänst och palliativ vård till litteraturteori och etik. En tyngdpunkt ligger på etiska och allmänfilosofiska reflektioner.

  Boken vänder sig till forskare, lärare och studenter vid högskolan, samt till yrkesverksamma inom diakonal praktik, socialt arbete, vård och omsorg, folkhälsoarbete och polisarbete. Den riktar sig också till alla som är intresserade av hur litteraturen kan bidra med perspektiv på etiska, existentiella och socialpolitiska frågor.

  Författarna är verksamma vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Människan i välfärdssamhället är det område högskolan särskilt vill bli förknippat med.

 • 905.
  Siljendal, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Stenvall, Josefin
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att arbeta med ungdomar som har ett brottsligt beteende: En kvalitativ studie om SiS-personalens upplevelser och erfarenheter av återanpassning och smittoeffekter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att institutionsvård inte visar de goda resultat det avser att göra. Ungdomar lär sig istället mer om kriminalitet under placeringstiden. Syftet med uppsatsarbetet är att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med ungdomar för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet, i institutionsmiljö där ungdomarna kan ha en negativ påverkan på varandra. Frågeställningarna fokuserar på respondenternas beskrivning av deras arbete för att ge förutsättningar för ungdomarna att återanpassas till ett liv utan kriminalitet samt hur de förhåller sig till risken för ungdomarnas negativa påverkan på varandra.

  Frågeställningarna har studerats genom en kvalitativ ansats och vi har genom semistrukturerade intervjuer inhämtat vårt empiriska material. Vi har intervjuat elva personer som arbetar på SiS-ungdomshem. Våra resultat har analyserats utifrån Goffmans teori om totala institutioner. Förutom denna teori har vi också tidigare forskning om smittoeffekt i institutionsmiljö, personalens arbete samt institutionsvård. Resultatet visar att personalen upplever att de har förutsättningar att återanpassa ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. Resultatet visar vidare att de har olika metoder för att arbeta med detta samt att det skiljer sig mellan institutionerna och avdelningarna. Resultatet visar även att personalen upplever en risk med att placera ungdomar med likartad problematik på samma ställe och att ungdomarna då kan ha en smittoeffekt på varandra. Slutligen visar resultatet att vistelsetiden inte har betydelse för smittoeffekten mellan ungdomarna, det är personalens strategier och närvaro som är avgörande. 

 • 906.
  Sjö, Isak
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lägervik, Jill
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Dilemmat att återvända: En kvalitativ studie i hur polis och skyddade boenden förberereder kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Sverige att återvända till sina hemländer.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 907.
  Sjöberg, Charlotte
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Socialarbetaren i Konflikt och försoning: En studie om hur rättsäkerheten tas tillvara i arbetsmetoden Konflikt och försoning i projektet Barn i svåra vårdnadstvister2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 908.
  Sjöblom, Helene
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Westlander, Clara
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  ”Jag är en riktig ensamvarg i Stockholm”: En studie om ungdomar med Asperger Syndrom och fritid2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 909.
  Sjödin, Monica
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Sundin, Jenny
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  I mötet mellan två kulturer: om flyktingfamiljers upplevelse av den svenska familjekulturen2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 910.
  Sjöholm, Janna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  När omsorgen brister: en studie om föräldrars omsorgsförmåga på Barnbyn Skå2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 911.
  Sjölin, Ida
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Kontaktfamilj - en insats på barnens villkor?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 912.
  Sjösvärd, Anna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Äldre en växande grupp i fängelse2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftetär att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sittarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenskafängelser samt, genom att studera Kriminalvårdens organisation, beskriva ivilken kontext detta arbete sker. För att besvara syftet har jag utgått frånfrågeställningen: Vilka faktorer kan påverka Kriminalvårdens representantersarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på anstalt?

  Utifrån en kvalitativ forskningsansatshar jag valt att utföra en fallstudie. Jag har intervjuat fem informanter somär yrkesverksamma på svenska anstalter och studerat Kriminalvårdens olikadokument och publikationer. Jag har även studerat statistik över klienter påsvenska anstalter.

  Studiens resultat visade på att antaletoch andelen äldre klienter ökat på svenska anstalter, samt att Kriminalvårdeninte har någon särskild plan eller strategi för de äldre. Kriminalvården hardock uppmärksammat de äldre inom området omvårdnad. Resultatet visade även påatt Kriminalvården praktiserar en vårdform som kallas kriminalvårdsmedicin ochatt de på ett par anstalter har särskilda omvårdnadsavdelningar där medelåldernhos klienterna är något högre än på ordinarie avdelningar. Resultatet visar påolika sätt hur Kriminalvården organiserar och tillhandahåller sjukvård påanstalt, det framgår att Kriminalvården har goda möjligheter att förmedla vårdvid sjukdom och sviktande hälsa. En informant uppger att de måste bli bättre påatt upptäcka olika slags demens hos klienterna.

  Det framkommer även information om attdet kan vara svårt att förhålla sig till ålder på anstalt då klienternaslivsstil kan påverka deras hälsa och hur snabbt de åldras, det är inte alltidlätt att avgöra vem som är gammal. Kriminalvård består av olika aktiviteter somska förebygga återfall i brott och ge klienten nya tankegångar ochförutsättningar för ett liv utan kriminalitet. Det råder arbetsplikt ifängelse, denna upphör vid 65 år. Resultatet visar att det är oklart hurkriminalvård ser ut för äldre klienter på de anstalter jag varit i kontakt med;vilken sorts, hur mycket och i vilken omfattning äldre klienter tillhandahållskriminalvård.   

 • 913.
  Skarp, Annalotta
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lag, lögn och längtan: ensamkommande flyktingbarn : varför kommer de och vem har ansvaret?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 914.
  Skarpenhed, Marika
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Strand, Camilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En studie om faktorer som påverkar psykisk hälsa hos socialtjänstens klienter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den självskattade psykiska hälsan hos socialtjänstens klienter och vad som kan påverka den. En jämförelse gjordes mellan socialtjänstens klienter och övriga respondenter i undersökningsmaterialet. Studien undersökte samband mellan psykisk hälsa och olika variabler, så som kön, ursprungsland samt om man har sysselsättning eller ej. Utöver det undersöktes även hur klienterna upplevde mötet med socialtjänsten och om det fanns samband mellan deras psykiska hälsa och kontakten med socialtjänsten. Materialet som låg till grund för studien var PART-studien (Psykisk hälsa-Arbete-Relationer), som är insamlat av tre forskare; Forsell och Lavebratt från Karolinska Institutet (KI), samt Lundberg från Uppsala universitet, och rörde individers levnadsvillkor och psykiska hälsa. För att analysera användes Goffmans (2011) teori om psykiska och sociala stigman och Ahmedanis (2011) teorianalys om stigmatisering och dess tre olika nivåer av stigma; socialt stigma, självstigma och yrkesverksammas stigma mot klienter. Även tidigare forskning på området har använts för att tolka resultatet, då det förstärkte bilden av hur individers självskattade psykiska hälsa varierar mellan olika grupper i samhället och att psykisk ohälsa är kopplat till stigmatisering. Resultatet visar att den självskattade psykiska hälsan var sämre hos dem som var i kontakt med socialtjänsten, om de var kvinnor, om de var födda utomlands, om de saknade sysselsättning och om de hade en negativ erfarenhet av mötet med socialtjänsten, samt att rollen som klient hos socialtjänsten hade störst påverkan på den psykiska hälsan jämfört med övriga variabler. Det framkom även att de som var i kontakt med socialtjänsten mådde sämst, oberoende av de andra variablernas påverkan så som kön, födelseland eller sysselsättning.

 • 915.
  Skillmark, Mikael
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att använda kommunikations- och dokumentationssystem i kommunal individ- och familjeomsorg: Exemplet BBIC2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur Barns Behov i Centrum (BBIC) som system för handläggning och dokumentation fungerar i socialtjänstens utredning, planering och uppföljning av barn i familjehem. I uppsatsen undersöks hur tillämpningen av systemet i en socialtjänstorganisation förhåller sig till systemets intentioner på nationell nivå och till det i organisationen tänkta sättet. Ett antal centrala implementeringskomponenter har undersökts liksom vilka problem som kan betraktas vara inbyggda i BBIC-systemets konstruktion. Dessutom har dokumentationens rationaler, såsom de förstås av studiens respondenter, undersökts och relaterats till BBIC-systemets intentioner.

  Uppsatsen är en fallstudie av en socialtjänstorganisation och dess användning av BBIC. Det empiriska material som utgör grund för analysen består dels av dokument och litteratur kring BBIC liksom av lokala riktlinjer, dels av intervjuer och fokusgruppsintervjuer med socialarbetare, politiker och chefer. Teorier och begrepp som kan länkas till den nyinstitutionella teoribildningen liksom begrepp från implementeringsforskning har använts för att tolka resultatet.

  Resultaten visar att BBIC-systemet inte används i enlighet med de intentioner som finns på en principiell nivå eller i enlighet med de lokala riktlinjer och procedurer som finns. Genom att använda de från implementeringsforskningen centrala begreppen vilja, kunna och förstå visas att det saknas grundläggande förutsättningar för att BBIC-systemet ska kunna användas så som det är tänkt i den aktuella organisationen. I uppsatsen ges förslag på förbättringsåtgärder.

 • 916.
  Skogh, Camilla
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Nu vill jag bli en Svensson...": en studie om några Subutex/Metadonbehandlade före detta heroinisters liv och identitetsutveckling2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 917.
  Skogman, Elin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Hisham, Mary
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Bemötandets betydelse i mötet: En kvalitativ studie om socialsekreterarnas syn på bemötandet gentemot unga lagöverträdare.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study investigates how social workers looks at theris treatment when they come in contact with young offenders. The intention of this study is to find out how social workers debate about when they respond to young offenders, which treatment style they use and the opportunities but also the difficulties may arise in the meeting. In order to get answers to our questions we chose a qualitative study based on interviews with social workers that all work with young offenders. Seven people were interviewed and all of them are between 26 and 40 years of age. The theoretical starting points for this study were selected based on the Johan Asplunds (2010) theory on social responsivitet and Per Echeverris (2010) response theory on the outside and inside the perspective of the treatment and treatment styles. 

  The conclusions we have formed from the interviewees is that the treament is something central and guiding the work for people, but especially with young offenders. Through a good treatment and good cooperation as social worker the opportunity  to be able to influnce young people for a positive behavior pattern. To achieve this, the social worker has different strategies to ensure the good cooperation with the youths. But there are also various obstacles in responding to the interviewees agreed, and that's including lack of time.

  We are aware that our study is not possible to generalize over all social workers but, despite that, we have given a more positive image of the responses within the social services and social workers profession. We knew that the treatment was an important part of the social workers but what we did  not know was that the treatment was so governs almost all of the work with youths. We have, thanks to this study received better understanding and knowledge of the social services and social workers work.

 • 918.
  Sköld, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Sandin, Bengt
  Linköpings universitet.
  Schiratzki, Johanna
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Historical justice through redress schemes?: The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden2018Ingår i: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish redress scheme intended for victims of historical child abuse in out-of-home care compensated only 46% of claimants who sought economic compensation for past harms. This article explores the reasons behind this comparatively low validation rate by investigating a) how the eligibility criteria of the Redress Act were evaluated by the Redress Board; and b) the justifications and underlying values used when applications were rejected with reference to the fact that reported abuse was not deemed to be sufficiently severe according to past standards. Victim capital, which determines how vulnerable or credible a victim is perceived to be by others, as well as competence and narration, are essential aspects for this type of legal proceeding. The article demonstrates that the claimants had to traverse a complicated web of criteria to be awarded compensation. The outcomes for claimants were affected by how the past was conceptualized in this legal setting, what competences the victims themselves possessed, what competence and resources the administrative system offered, and the extent to which the decision-making process fragmented victims’ narratives.

 • 919.
  Smoczynski, Eva
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Indian Cross-Cultural Counselling: Implications of practicing counselling in urban Karnataka with Western counselling methods.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study presents how Indian counsellors in urban India work with Western counselling methods with Indian clients. The study is categorised as part of the cross-cultural counselling research field where a major assumption is that counselling methods are part universal, part contextual. This study explores how counsellors in Bangalore culturally adapt Western methods. The method used is qualitative semi-structured interviews with seven counsellors at Parivarthan Counselling, Training and Research Centre in Bangalore. The theoretical framework in this study is based on New Institutional Theory, with constructs such as Glocalisation, Translation, and finally Cultural Preparedness to understand the context of the counselling profession in Bangalore. Results show that the Bangalore counsellors meet clients that are culturally prepared for short-term and advice-oriented counselling. The clients are part of a context where family and spirituality are of great importance. The counsellors use Western counselling methods only but adapt their approach and language with indigenous elements and emphasise the individuality of each client. They use a person-centred and an integrative approach, in which they are informed by several Western counselling methods, but do not use them dogmatically. The individuals’ needs and the relationship between counsellor and client is emphasised. Parivarthan Counselling, Training and Research Centre is part of a complex organisational field with influences from India, the East as well as from the West.

 • 920.
  Sorbring, Emma
  et al.
  Högskolan Väst.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap. Mälardalens högskola.
  Överlien, Carolina
  Stockholms universitet.
  Våld och kränkningar i ungas parrelationer2018Ingår i: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson & Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2018, 1, s. 622-637Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 921.
  Stavbom, Gunilla
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Wiik, Anette
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Går vägen till jämställdhet mellan könen via pappaledighet: en studie i teori och praktik2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 922.
  Stensiö, Elin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Lars-Erik, Kohrs
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Livsviktigt arbete: En enkätstudie om suicidprevention inom socialtjänsten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom en enkät kartlägga socialsekreterares upplevelse av beredskap och förekomst av möten med självmordsnära klienter inom socialtjänsten. I Sverige dör cirka 1100 människor årligen genom suicid och det klassas idag som ett folkhälsoproblem. Enligt forskning, kommer socialsekreterare inom socialtjänsten ofta i kontakt med suicidala klienter men hur dessa möten hanteras har inte studerats i någon större utsträckning. Studiens urval har avgränsats till Stockholm samt tre andra län och enheterna försörjningsstöd och vuxen/beroende valdes ut för närmare granskning. Forskning pekar på olika riskfaktorer för självmord, som exempelvis psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet eller missbruk, därav valet av dessa enheter. Empirin bearbetades med hjälp av programmet SPSS, genom vilket bi- och univariata analyser utfördes. Resultatet analyserades sedan med hjälp av tidigare forskning, samt med teori om suicidprevention. Ett av studiens huvudresultat var att många socialsekreterare stöter på självmordsnära klienter. En majoritet av dessa socialsekreterare har träffat en eller flera självmordsnära klienter det senaste året. Vidare visade resultatet att de medverkande i viss utsträckning upplever sig beredda i möten med dessa klienter. En femtedel av de medverkande uppgav att de genomgått utbildning i suicidprevention och resultatet visade att sådan utbildning har positiv påverkan på deras upplevelse av beredskap.

 • 923.
  Stier, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Eriksson, Maria
  Mälardalens högskola.
  Leadership culture and the position of girls and young women within elite gymnastics2015Ingår i: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: abstract book : 12th Conference of the European Sociological Association, 2015, s. 243-243Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Mainstream discourse on sport and young people brings positive aspects, such as enjoyment, development and health promotion to the fore. Sport is also presumed to be secure. Drawing on a study of leadership culture within Swedish elite gymnastics, the paper examines how coaches and gymnasts approach issues such as food and diet, weight and weight control, injuries and pain, sport relationships (coach-gymnast, coach-gymnast-parents, coach-sport association, etcetera), knowledge and competence, as well as the relationship between leadership culture and policy documents such as the National guidelines for elite gymnastics and the UN convention on the rights of the child. The analysis brings the gendering practices of the coaches – often an adult man - to the fore and indicates that girls and young women are subjected to more control, verbal abuse, and stricter demands on both obedience and diet than boys and young men. Boys and young men seem to be treated more democratically and receive more positive feedback and social support. These results are discussed in relation to the intersection of age and gender inequality, as well as constructions of both gender and the child, for example, how the treatment of girls and young women is associated with a well-established notion that female gymnasts need a child-like body to be able to perform at the elite level. Furthermore, prevailing conceptions of the optimal body of a successful gymnast is discussed, particularly in the light of the pubertal development of girl's' and boys' bodies.

 • 924.
  Stiller Elmqvist, Maia
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vaara, Emma
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Tillitens segregation: ungdomars tillit utifrån social position2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvantitativ studie om 15-åringars tillit till statliga institutioner utifrån social position i samhället. Studien har genomförts genom en surveyundersökning i form av enkäter genomförda i klass nio i sex kommunala grundskolor i Stockholmsområdet. Studien syftar till att undersöka om det finns samband mellan social position och tillit där vi använder social position som ett samlingsbegrepp för faktorerna socioekonomisk status, klassbakgrund, invandrarbakgrund och kön. Resultaten visar att det går att se ett samband där ungdomar med en lägre social position hyser lägre tillit än ungdomar med en högre social position. Vi kan endast se kön som en faktor gällande den generella tillitsfrågan samt gällande upplevelsen av trygghet kvälls-/nattetid i närområdet. Där personer som definierar sig som kvinnor skattar lägre tillit och känner sig mindre trygga i mörkret än män. Analysen visar att det finns samband mellan tillitsgrad och bostadssegregation, förändringar i välfärdsstaten Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund samt i vilken mån ungdomarna av sina föräldrar blivit rådda att inte lita på personer i allmänhet. Våra resultat har vi kommit fram till genom framförallt bivariata analyser i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Resultaten har sedan analyserats med hjälp av teori om tillit, socialt kapital och intersektionalitet. De slutsatser vi kan dra av vår analys stämmer till stor del överens med tidigare forskning på ämnet.

 • 925.
  Stoor, Patric
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Analys av C-uppsatser: från Ersta & Sköndal högskola och Socialhögskolan i Stockholm under perioden 1990-20002003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 926.
  Strand, Åsa
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Vårdnadsöverflyttningar ur ett familjehemspespektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 927.
  Stråhle, Susanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Biologiska barn i familjehem: hur påverkas familjens biologiska barn av att växa upp i familjehem?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 928.
  Ströby, Elisabeth
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Vi finns, våga bemöta oss": en kvalitativ studie om hur föräldrar till handikappade barn upplever att de blir bemötta2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 929.
  Ström, Christine
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Samtal utan ögon: en studie om jourmedarbetarnas arbete inom BRIS2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 930.
  Ström, Daniel
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att bli ensamkommande: Diskursanalys av Socialstyrelsens handbok om arbete med ensamkommande asylsökande barn och unga2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att genom kritisk diskursanalys analysera Socialstyrelsens handbok för arbetet med ensamkommande asylsökande barn och unga. Analysen syftar till att kartlägga hur ensamkommande asylsökande barn framställs och kategoriseras i diskursen. Studien avser även att undersöka om det råder strukturella missförhållanden när det gäller samhällets insatser för dessa barn och om dessa missförhållanden synliggörs i diskursen. I studien har jag använt mig av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys, både som teori och metod samt teorier om socialkonstuktivism, makt, normer, identitet och stigmatisering. Resultaten visar att diskursen skapar identiteter och kategoriserar individer i grupper genom det valda språkbruket. Vidare uppfattas diskursen stundtals som otydlig då argumenten är inkonsekventa och motsägelsefulla. Slutligen visar resultaten på att det förekommer ett missförhållande i maktbalansen mellan myndigheterna och barnen.

 • 931.
  Strömsjö, Christina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Anhörigvårdares upplevelse av brukarmakt: En kvalitativ intervjustudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 932.
  Stymne, William
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Mobbning bland skolungdomar: En litteraturstudie om social status och grupptillhörighet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att förklara hur kamratgrupperingar och sociala hierarkier utgör en väsentlig del av samt leder till mobbning bland skolungdomar. Detta har genomförts med kvalitativ meta-analys av forskningsartiklar, som har tolkats utifrån sociologiska teorier om stigmatisering och miniatyrsamhälleliga gruppers maktförhållanden. Resultatet har framställts genom en grounded theory ansats och analyserats utifrån meta-analytisk metod samt diskursanalytisk ontologi. Resultatet och analysen indikerar att kamratgrupperingar och hierarkier utgör skeden av komplexa händelseförlopp, från skolklassers sammansättningar fram till att mobbning utbryter. Konklusionerna av detta är att det behövs vidare fördjupningar av olika orsakssamband i framtida forskning. Sambanden behöver även uppmärksammas för att motverka hierarkiska skiljelinjer mellan kamratgrupper när man förebygger och avstyr mobbning.

 • 933.
  Ståhl-Brohlèn, Maria
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Vågar man välja Våga välja?: en studie av hur personalen upplever arbetet med Våga välja programmet inom kriminalvården2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 934.
  Suhari, Susanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  När Du och Jag blir Vi: en studie av religionsdialogens kännetecken och betydelse2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 935.
  Sundgren, Frida
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Söderberg, Stina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Vem tolkar barnets bästa?: En kvalitativ undersökning av relationen mellan socialtjänst och tingsrätt vid vårdnadsöverflyttningar enligt 6 kap 8 § FB2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative sociological law study is to examine the relationship between the social services and civil court to apprehend if knowledge about the child's best interest is transfered from social workers to the legal system. This have been done by investigating civil court cases concerning custody transition from biological parents to foster parents according to 6 chapter 8 paragraph in the law of parenting, built upon the legal principle of the best interests of the child. Eight cases has been examined by using a method of qualitative text analysis and categorised into five primary categories and three concepts linked to sections of the law. The material has been analysed through a sociological law perspective, social constructionist theory and attachment theory. The study shows that a variety of factors interacts when it comes to determining what’s in the best interest of the child . Moreover, the civil court refers in all eight cases to social services assessments of the child's situation. This suggests that social services have an informal power position when it comes to decisions on custody transition in accordance with the child's best interests. 

 • 936.
  Sundh, Helena
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Tjernberg, Ann-Charlotte
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Värdegrundsarbete i offentlig sektor: - möjligheter och hinder med implementeringsarbetet inom en svensk stadsdelsförvaltning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 937.
  Sundh, Kenneth
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Cronqvist, Agneta
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  On collaboration between nurses and social workers in the service of older people living at home: A critical literature review2013Ingår i: International Practice Development Journal, ISSN 2046-9292, E-ISSN 2046-9292, Vol. 3, nr 2, s. Article 6-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Western European countries are facing financial constraints that mean reduced spending on health and social care. Collaboration between disciplines may be one way to make the necessary savings. Collaboration between health and social workers in providing services to older people living at home is promoted by the public authorities, but no guidance is given on how to achieve it.

  Aim: Our aim was to perform a literature review to describe and analyse strategies for collaboration between health and social workers in the provision of care for older people living at home.

  Methods: Systematic, unsystematic and manual searches were undertaken to find international primary research. Databases searched were: Academic Search Premier; AgeLine; Applied Social Sciences Index and Abstracts; Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; Cochrane Library; MedLine; ProQuest Nursing and Allied Health Source; PubMed; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; and SocINDEX. Separate search strategies were developed for each database in line with its stipulated controlled vocabulary.

  Findings: During the analysis, the following themes were identified: purpose; participants; setting; country; method; results; rationale for the study; collaboration; conclusions; authors’ comments; and reviewers’ comments. Nine articles were found, indicating that this subject is short on evidence. The results are explained from the perspective of critical social theory.

  Conclusions: Reports exist on collaboration between nurses and social workers in the care of older people showing that it can be beneficial both for recipients of care and carers, although few articles were identified. From a critical social theory perspective, effective collaboration may occur in well defined and strictly limited areas, such as preventive home visits. This must be taken into consideration in order to create a successful collaboration in practice to support older people living at home.

  Implications for practice:

  • Collaboration between nurses and social workers in older persons’ care could be beneficial for recipients and carers
  • Successful collaboration may occur in a well defined and strictly limited area; preventive home visits in elderly care is such area
  • When planning for a collaboration project there is a need to discriminate between collaboration and cooperation; in the latter delegation could be a key feature, giving an asymmetric working relationship
 • 938.
  Sundh, Kenneth
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Kozhevnikova, ElenaAlwall, Jonas
  Against separation: experiences in early intervention for young children with disabilities in Russia and Byelorussia2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book is a result of a Russian-Swedish cooperation between the St Petersburg Early Intervention Institute and the Department of Social work, Ersta Sköndal University College in Stockholm. The framework of this cooperation has been a project financed by the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida. The theme of the book is early intervention for children with disabilities, which is an advancing field of knowledge in Russia and other post-Soviet countries, rapidly catching up with clinical standards in Western Europe and the United States but still facing serious challenges from predominant clinical traditions and general attitudes towards handicapped children.

  The book provides examples of implementation and development of Early Intervention services in Novgorod, Archangelsk, Minsk and St Petersburg, together with theoretical contributions focusing on subjects like attachment theory, identity development, professional team work, existential and ethical aspects and communication. It also discusses possibilities and dilemmas with practitioners working as researchers in their own field.

  The book also brings forward some important conclusions for early intervention as a theoretical and practical field. An effective program in the field of early intervention should build on a clinical program, an educational program, knowledge achievement by means of a clinical research program and policymaking activities. We hope this book will be useful, for practitioners struggling with the complex reality related to the implementation of early intervention as well as for academics and students in this field.

 • 939.
  Sundström, Sofia
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Lågstadielärares anmälningsskyldighet2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 940.
  Sunnermark, Susanne
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Skapa dialog med föräldrarna: en utvärdering med fokus på implementeringen av projektet2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 941.
  Sutton, Christina
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  När jag blev adoptivförälder: adoptivföräldrars upplevelser av sitt föräldrablivande2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 942.
  Svedberg, Elisabet
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Albymetoden: en analys av en diskussion om det sociala arbetets inriktning2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 943.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Mer omfattande insatser än någonsin2006Ingår i: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, nr 5-6Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 944.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Några karaktäristika och utvecklingsdrag för frivilligt socialt arbete2005Ingår i: Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn: en beskrivning och diskussion av utveckling i omvärld och av egna insatser åren 2001-2004, samt beslut om fortsatt arbete, Stockholm: Socialstyrelsen , 2005, s. 22-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 945.
  Svedberg, Lars
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Det civila samhället, ungdomarna och välfärden2008Ingår i: Konsten att bry sig om: föreningslivets betydelse för unga, kommunerna och staten, Stockholm: Fritze , 2008, s. 9-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 946.
  Svedberg, Lars
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Unga, civilsamhälle och välfärd2007Ingår i: Fokus 07: en analys av ungas hälsa och utsatthet, Stockholm: Ungdomsstyrelsen , 2007, s. 113-134Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 947.
  Svedberg, Lars
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Att benämna de socialt utsatta: från fattigdom till utanförskap2013Ingår i: Utsatthet. marginalisering och utanförskap / [ed] Lis Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela & Ulla Rantakeisu, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 45-75Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 948.
  Svens, Barbro
  Ersta Sköndal högskola.
  Förlåtelse: Begrepp och metod inom socialt arbete2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: this paper is a report of a concept analysis of forgiveness and its practice within the social work area. Background: worldwide interest in and funding for forgiveness research has brought about a body of knowledge from many disciplines that could be clinically useful to social work. At this time forgiveness interventions are used in social work in other countries, primary in the USA. The social workers in the Scandinavian countries need to focus on this important area of inquiry. Method: forgiveness was explored from a philosophical perspective and from forgiveness interventions from a variety of areas suitable for social work. Concept analysis was used to identify the concept of attributes, antecedents and consequences. A total of twelve works from both disciplines was included in the analysis. Findings: a clear definition of forgiveness emerged from the analysis. Forgiveness has three primary attributes. First, is the forgoing or letting go of a negative response (resentment) that resulted from a hurt. Secondly, is the giving of a positive response to the offender, that is, changing a negative judgement of the offender to a more positive one. Thirdly, forgiveness is not the same as reconciliation. Forgiveness is within the victims control but reconciliation needs the cooperation of the offender. Forgiveness is also different from forbearance, pardoning, excusing and forgetting. Forgiveness is suitable as a method in the Scandinavian social work, within a variety of areas; with children, families, alcohol abusers among others. Conclusion: a clear definition and understanding of forgiveness is needed to educate social workers on beginning interventions in this area. Conceptual and theoretical work is needed in social work to promote knowledge development in this area.

 • 949.
  Svensson, Donna
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Waaranperä, Ann-Christine
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord: "musklerna knyter sig hårt i nacke och rygg varje vår när den där dagen närmar sig. Det är nio år sen nu..."2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 950.
  Svensson, Jeanette
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Weilander, Mira
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  "Så var det" : en uppföljningsstudie om tiden på behandlingshemmet2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
16171819202122 901 - 950 av 1061
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf