Change search
Refine search result
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga. I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper. Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig. Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Hjelm-Wallén, Lena
  et al.
  Ruin, Olof
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Baudin, Tobias
  Kommunalarbetareförbundet.
  Bengtsson, Håkan A.
  Arenagruppen.
  Bengtsson, Jesper
  Sohlman, Michael
  Rosenberg, Göran
  Säve-Söderbergh, Bengt
  Wingborg, Mats
  Det behövs mer än värnplikt2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-07, p. 6-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Människors säkerhet handlar om mycket mer än det rent militära. Därför är det är dags att överväga att införa allmän medborgartjänst för alla medborgare kring tjugoårsåldern.

 • 3. Hjelm-Wallén, Lena
  et al.
  Ruin, Olof
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Baudin, Tobias
  LO, Landsorganisationen i Sverige.
  Botström, Philip
  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.
  Sohlman, Michael
  Bengtsson, Håkan, A.
  Arenagruppen.
  Wingborg, Mats
  Säve-Söderbergh, Bengt
  Dags att införa en modern typ av värnplikt2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-01-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hoten mot dagens samhälle är betydligt bredare än det rent militära. Vi är väl medvetna om att civilsamhället gör stora insatser. Men än fler borde delta, skriver flera debattörer som vill att effekterna av någon form av medborgartjänst eller moderniserad värnplikt utreds.

 • 4.
  Holgersson, Charlotte
  et al.
  KTH.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research.
  Reading nonprofit leadership from a gender perspective2019In: Reframing nonprofit organizations: Democracy, inclusion and social change / [ed] Angela M. Eikenberry, Roseanne M. Mirabella, Billie Sandberg, Irvine, CA: Melvin & Leigh, Publishers , 2019, p. 92-105Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Drawing on feminist theory and critique, this chapter explores how gender and gender inequalities are accounted for in mainstream scholarly writings on nonprofit leadership, and discusses the way this affects our understanding of leaders and leadership in nonprofit organizations (NPOs). By this we hope you will have an opportunity to expand your perspective of leadership and at the same time help you obtain a few tools for how to understand this particular topic not only in texts, but also in real life.

 • 5.
  Ingemarson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Bergmark, Åsa
  Mittuniversitetet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Lundström, Tommy
  Stockholms universitet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Att planera för boendestöd: Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin2006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Jönköping university.
  Hermansen, Jonathan
  Danmark.
  Fladmoe, Audun
  Norge.
  Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 95-111Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Johansson, Håkan
  et al.
  Lunds universitet.
  Kassman, Anders
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Scaramuzzino, Roberto
  Malmö högskola.
  Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 20112011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är framtagen inom ramen för arbetet med Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. I rapporten redogörs för hur man inom forskningen belyser nyttan med dialog och överenskommelse mellan dessa parter. Denna, och övriga studier som publiceras inom ramen för arbetet med Överenskommelsen är viktiga bidrag till att inkludera vetenskapliga underlag och analyser i utvecklingen av såväl policy som praktik på ett sätt som utmanar, inspirerar och fördjupar en konstruktiv diskussion. Det huvudsakliga målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Överenskommelsen innehåller både en gemensam vision och gemensamma principer, samt en presentation av de olika åtaganden som parterna gjort för att på ett konkret sätt visa hur var och en bidrar till den gemensamma målsättningen. I de studerade överenskommelserna, i den här rapporten och överhuvudtaget inom detta område förekommer flera olika begrepp. Ideella organisationer, social ekonomi och civilsamhälle är exempel på detta. Begreppsbruket är inte enhetligt och olika organisationer förhåller sig till dem på olika sätt. I arbetet med att ta fram den nationella överenskommelsen valde parterna att använda sig av begreppet idéburna organisationer främst utifrån de olika organisationernas definition av sig själva. Det markerar en tillhörighet för både ideella organisationer och organisationer i den kooperativa sfären med någon form av allmänmänskligt uppdrag. Dessa kan vara vinstdrivande. Begreppet idéburna organisationer är inte vedertaget inom forskningen. För att få så korrekta referenser som möjligt används i den här rapporten de begrepp som man i de refererade studierna utgår ifrån. Men alla de begrepp som hänvisas till i rapporten innefattas i eller har nära kopplingar till samlingsbegreppet idéburna organisationer. Rapporten är skriven av docent Håkan Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet, fil. dr. Anders Kassman, Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola samt doktorand Roberto Scaramuzzino, Hälsa och Samhälle, Malmö högskola. Författarna står för innehållet i denna rapport. Vi ser denna rapport som ett bidrag till att utveckla dialogen mellan idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi hoppas att den ger kunskap och idéer till fortsatta samtal och reflektioner.

 • 8. Jutterström, Mats
  et al.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Zetterström, Stina
  Hedlin, Dan
  Anställd i det svenska civilsamhället: engagemang, ansvar och delaktighet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tack vare tidigare forskning vet vi förhållandevis mycket om hur det är att vara medlem eller frivillig i ideella organisationer i Sverige. Men hur är det att vara anställd i det svenska civilsamhället? Med denna studie vill vi bidra till kunskapen om anställdas arbetsvillkor och drivkrafter i ideella organisationer i Sverige. Områden av intresse inkluderar till exempel vad som kännetecknar organisationer med anställda i det svenska civilsamhället, vilka de anställda är och vad de har för befattningar och villkor samt hur de anställda ser på för- och nackdelar med att arbeta i ideell sektor i jämförelse med privat och offentlig sektor. Fördjupad kunskap om de anställdas villkor och drivkrafter är viktig av flera olika skäl. Den kan bidra till vår förståelse av pågående förändringar inom civilsamhället, inklusive diskussion om professionalisering eller anställdas arbetsbördor. Vidare behövs ytterligare insikter för att kunna rekrytera, motivera och behålla duktiga personer. Slutligen kan kunskapen bidra till jämförelser mellan hur det är att arbeta i ideell sektor i kontrast till privat eller offentlig sektor. Ambitionen med studien är att kunna generalisera resultaten till alla anställda i det svenska civilsamhället. Via ett strategiskt urval ur SCB:s register för organisationer i det svenska civilsamhället skickade vi en digital enkät till alla anställda i de organisationer som valde medverka i undersökningen. Enkäten berörde frågor om organisationerna, de anställda, deras befattningar och villkor. Vi ställde också frågor om engagemang, information, delaktighet och självbestämmande samt om för- och nackdelar med att arbeta i ideell sektor. Sammantaget är en stor del av resultaten tydligt positiva för den ideella sektorn och dess organisationer. Till exempel anger en stor majoritet av de anställda att de trivs med sina arbetsuppgifter och att deras arbeten präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Vi har heller inte funnit något stöd för att kön har någon betydelse för lönenivå eller för vem som blir chef med personalansvar. Det finns emellertid också resultat som pekar på ett antal utmaningar i arbetet med de anställda i det svenska civilsamhället. Det kan handla om att uppmärksamma och synliggöra denna grupp i civilsamhället eller att arbeta med upplevda nackdelar med att arbeta i ideell sektor, inklusive sämre villkor och ekonomi eller avsaknad av stödjande strukturer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9. Mirabella, Roseanne
  et al.
  Hvenmark, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Civil Society Education: National Perspectives2019In: Journal of Nonprofit Education and Leadership, ISSN 1046-6819, E-ISSN 2157-0604, Vol. 9, no 1Article in journal (Other academic)
 • 10. Mirabella, Roseanne
  et al.
  Hvenmark, JohanErsta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.Segnestam Larsson, OlaErsta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education2019Collection (editor) (Other academic)
 • 11.
  Nilson, Finn
  et al.
  Karlstads universitet.
  Lindberg, Fredrik
  Göteborgs universitet.
  Palm, Gunnar
  Göteborgs universitet.
  Lundgren, Linnea
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research.
  Rayner, David
  Göteborgs universitet.
  Börjesson, Mats
  Göteborgs universitet.
  Thorsson, Sofia
  Göteborgs universitet.
  Khorram-Manesh, Amir
  Göteborgs universitet.
  Carlström, Eric
  Göteborgs universitet, Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Norge.
  Can participants predict where ambulance-requiring cases occur at a half marathon?2018In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 28, no 12, p. 2760-2766Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Despite endurance races leading to a substantial number of ambulance-requiring cases (ARC), little is known regarding where they occur, meaning that knowing where to place medical teams, ambulance pick-up points, etc, is difficult. This article investigates whether the location of ARCs can be identified by race participants.

  METHODS: Using the world's largest half marathon (Gothenburg half marathon) as a case, 237 runners were asked, post-race, to mark on a map which geographical point of the race was most exhausting. Using the level of agreement tests, these geographical points were then compared with the GPS positions of ARCs.

  RESULTS: According to the level of agreement tests, the most exhausting positions (MEP), as identified by participants, seem to be highly correlated to the location of ARCs. This study can also show that ambulance-requiring cases seem to be more prevalent towards the end of the race and in uphill sections.

  CONCLUSIONS: By asking participants where they found the race most exhausting it seems possible to identify high-risk places for an ARC. From a practical perspective, using this method could considerably increase the safety of competitors as well as improving the cost-effectiveness of safety interventions at endurance races. Further studies are needed to understand the specific risk factors of the high-risk areas as well as characteristics of collapsed runners.

 • 12.
  Qvist, Hans-Peter Y.
  et al.
  Danmark.
  Folkestad, Bjarte
  Norge.
  Fridberg, Torben
  Danmark.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Mittuniversitetet.
  Trends in Volunteering in Scandinavia2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 67-94Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  Rolf, Hannes
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Tenant by the sea: Tenants´ associations in the industrialized port city of Gothenburg 1900-19502018In: URBAN RENEWAL AND RESILIENCE: CITIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, Rom: EAUH , 2018, Vol. 14Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The port city of Gothenburg, Sweden, experienced massive social changes during the 19th century. Gothenburg became an important industrial center and the population multiplied tenfold. The urbanization process led to friction as the amount of factory workers rapidly increased. Together with other groups, such as clerks and small shop-owners, the workers formed a distinct popular class culture with organizational expressions and collective mobilization that changed the social and political order of the city forever. One of these expressions was the tenants´ associations, local organizations that were formed to further the tenants claims against their landlords and to advocate political reforms benefitting for the benefit of the tenants. These organizations, seen as a sort of trade unions for the rented home, rapidly grew in the mid-war period. Tenants´ associations advocated protective legislature for tenants and confronted landlords, both with legal mains and with militant methods such as rent strikes and blockades. The associations were also important in the social life of the working-class communities, organizing studies, social events and summer activities for children. This paper examines the role of the tenants´ association in the everyday life of the Gothenburg neighborhoods and especially the role of the associations in bringing different groups of workers, such as port and factory workers, together. By looking at the tenant movement of Gothenburg and comparing it to similar movements in other cities, such as Glasgow, I hope to show how the geographical and social context in the rapidly changing city of Gothenburg produced organizations that both showed remarkable similarities and notable differences to collective action organizations elsewhere.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ideologi i rörelse2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna bok är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Det vill säga att existensen av ideologi är ett av de sätt med vilka ideella organisationer markerar skillnad och distans från exempelvis o entliga eller privata organisationer. Vidare nns det många aktörer och organisationer som är beroende av att föreställningen om ideella organisationers särart upprätthålls.

  I denna bok presenteras forskning, intervjuer med ledare och analyser av organisa- tionsdokument om föreställningen om ideologi som en särart för ideella organisationer. Exempelvis beskrivs forskningens, omvärldens och ideella ledares syn på ideologi.

  Boken riktar sig till ledare i det svenska civilsamhället samt till forskare och studenter som är intresserade av frågor relaterade till ideologi, särart och ideella organisationer. En av bokens slutsatser är att ideologi verkar vara en tämligen relativ och svag men långlivad särart, som kan fungera väl för att skydda ideella organisationer från krav och återkommande förändringar i omvärlden. 

 • 15.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Perspektiv på offentlig upphandling2019In: Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg / [ed] Ola Segnestam Larsson, Stockholm: Idealistas förlag , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Små och missgynnade eller bara förbisedda?2019In: Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg / [ed] Ola Segnestam Larsson, Stockholm: Idealistas förlag , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin Upphandlad sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad.

  I boken positioneras offentlig upphandling i relation till andra former och alternativ för att skapa, upprätthålla och förbättra välfärden – inklusive långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal frågor om offentlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer och resultat.

  Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

  I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder dessa frågor utifrån ett antal perspektiv. Gemensamt strävar de efter att besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling av privat och ideell vård och omsorg.

  Boken riktar sig till politiker, praktiker, akademiker och studenter som är intresserade av former för att utveckla den svenska välfärden och de ideella organisationernas bidrag till denna utveckling.

 • 18.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Alexius, Susanna
  Having it Both Ways: Managing Contested Market Money in a Civil Society Organization2019In: Managing Hybrid Organizations: Governance, Professionalism, and Regulation / [ed] Alexius, Susanna and Furusten, Staffan, Cham: Palgrave Macmillan , 2019, 1, p. 95-108Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Research. Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
  Jutterström, Mats
  Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
  Att förändra världen, eller fastna i en kvinnofälla?2018In: Kurage, ISSN 2001-175X, no 26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Wagndal, Mats
  Statistiska centralbyrån.
  Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Selle, Per
  et al.
  Norge.
  Strømsnäs, Kristin
  Norge.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ibsen, Bjarne
  Danmark.
  Skov Henriksen, Lars
  Danmark.
  The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 33-66Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Skov Henriksen, Lars
  et al.
  Danmark.
  Strømsnäs, Kristin
  Norge.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 199-207Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Skov Henriksen, Lars
  et al.
  Danmark.
  Strømsnäs, Kristin
  Norge.
  Svedberg, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 1-31Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Akut läge för Demokraterna: trots Trumps sammanbrott2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-22, p. 36-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Farsen Donald Trump har skapat ett framgångsrus hos Clinton och hennes anhängare – men Demokraterna har all anledning att i stället ägna sig åt självrannsakan, skriver historieprofessor Lars Trägårdh i en debattartikel.

 • 25.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Inte längre ett komplement: om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 549-558Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De svenska stadsmissionernas sociala arbete har genomgått två generella förändringar under senare år; det har expanderats och breddats och det har kommit att ägnats åt allt svårare social problematik. Stadsmissionernas arbete kan inte längre sägas vara ett komplement till den offentliga sektorn då deras insatser inte kompletterar någon befintlig insats och då de allt oftare utför tjänster inom ramen av ett kommunalt uppdrag. Den här artikeln beskriver en situation där ansvaret för hälsa och omsorg för socialt utsatta allt mer kommit att hamna hos organisationer som stadsmissionerna. I den avslutande diskussionen berörs konsekvenserna av denna utveckling på både samhälles och individnivå. Artikeln är baserad på en empirisk studie av åtta stadsmissioner runt om i landet.

 • 26.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Public Money For Public Causes And Private Money For Private Causes?: A Short History Of Tax Incentives For Charitable Giving In Sweden2018Other (Other academic)
 • 27.
  Vamstad, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Sivesind, Karl Henrik
  Norge.
  Boje, Thomas P.
  Danmark.
  Giving in Scandinavia2018In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2018, p. 113-134Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  von Essen, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Frederiksen, Morten
  Danmark.
  Loga, Jill
  Norge.
  The Ambiguities of Volunteering2019In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Cham: Springer, 2019, p. 175-198Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor2017In: Civilsamhället i det transnationella rummet / [ed] Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami, Stockholm: European Civil Society Press , 2017, p. 249-280Chapter in book (Refereed)
 • 30.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia2014In: ISTR Conference Working Paper Series: Vol. IX, 2014, p. 1-26Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg2018In: International Political Science Review, ISSN 0192-5121, E-ISSN 1460-373X, Vol. 39, no 4, p. 487-502Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on data from a survey conducted in Saint Petersburg in 2013, this article sheds new light on attitudes towards fatherhood in contemporary Russia. We explore what norms are held concerning fatherhood, how these attitudes are related to age, sex, education and income as well as to ideal–typical models established in previous research on fatherhood from Western Europe and the US. Thus, the article also discusses what explanatory value established theoretical models have for the Russian context. Norms of the role of the father in the family are related to general norms of masculinity and, hence, are an important part of the study of politics and the political climate in a society. The results show that there are several fatherhood ideals present in contemporary Northwestern Russia: a traditional breadwinner model, an active fatherhood model as well as what we refer to as a marginalized fatherhood model. The latter has not been substantially identified in previous research, and may tentatively be identified as a legacy of the Soviet era.

 • 32.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  Civil Society and Fatherhood in Russia: The Case of Daddy-Schools in Saint Petersburg2017In: Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia / [ed] Fábián, Katalin & Korolczuk, Elzbieta, Bloomington: Indiana University Press, 2017, p. 145-170Chapter in book (Refereed)
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf