Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Branner, Aron
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Hur gör vi egentligen?: Vilka interventionstyperupplever psykoterapeuter att de använderför att skapa behandlingsallians medpatienter som har svårigheter med mentalisering? –En explorativ studie.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Att undersöka hur psykoterapeuterarbetar kliniskt med patienter som har svårigheter med mentalisering kan ge en tydligare uppfattning om vad som är hjälpsamt i skapandet av behandlingsallians. Psykoterapiforskning har visat att olika typer av interventioner kan vara verksamma i fråga om att skapa behandlingsallians. I denna studie undersöks vilka interventionstyperfem psykoterapeuter beskriver sig använda i försök att skapa behandlingsallians med patienter som har svårigheter med mentalisering.

  Frågeställningar: Vilka interventionstyperuppleverpsykodynamiskt orienterade psykoterapeuter är till hjälp för att skapa behandlingsallians med patienter som har svårt att mentalisera?

  Metod: I undersökningen tillämpades en kvalitativ, deskriptiv metod där data samlades in med hjälp av ljudinspelade, semistrukturerade intervjuer. Bearbetningsmetoden som används är tematisk analys.

  Resultat: Studien visar terapeuters olika syn på vad som är till hjälp när det handlar omatt skapa behandlingsallians hos personer som har svårt att mentalisera. Trots skillnader i teoretiska förhållningssätt trädde fyra gemensamma teman fram. De fyra centrala temanasom trädde fram i bearbetningen av intervjuerna var affekter, transparens, samarbete samt överföring.

  Diskussion: De beskrivna interventionstypernaochhur interventioner regleras efter reflektionsförmågadiskuteras. Vilka interventiontypersom upplevsverksamma jämförs med aktuell teoribildningi ämnet. Det framkommer olika teoretiska referensramar angående hur interventionstyperna skapas. Trotsolikateoretiska referensergår det att utkristalliseragemensamma interventionstyper.

 • 2.
  Deines, Karin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Art therapy/Art psychotherapy is a method in which image creation is used for therapeutic purposes. Art therapy as a method is found in different psychotherapeutic orientations, but the psychodynamic theory is most common. In recent years, several overview studies and RCT studies on Art Therapy as a treatment method have been published. Studies where clients have come to terms and shared their experience of the method are so far less widespread. This study aims to investigate clients' subjective experience of Art Therapy in psychodynamic therapy.

  Issues: How does the client experience Art Therapy in a psychodynamic therapy? How does the client experience the impact of Art Therapy on the relationship with the therapist? How does the client experience that Art Therapy affects the understanding of him or herself?

  Method: The study is based on interviews from five women between 36 and 63 years of age who participated in Art Therapy in psychodynamic therapy. Interview data were analyzed using Interpreting Phenomenological Analysis.

  Result: Therapeutic alliance proved to be of great importance and, according to the participants, was mainly due to the therapist's professionalism and ability to create security. Art Therapy was further perceived as a method that facilitated expressing, becoming aware and managing emotions and a method that helped the participant to let go of control and lessen the defence. The participants emphasized the fact that the image revealed both conscious and unconscious feelings and thoughts in a concrete way. Finally, the results showed that the participants’ expressed that they had gained self-understanding and changed their self-image. All the participants in the study emphasized the impossibility that in words to express everything that the images could reveal.

  Discussion: The outcome was discussed, inter alia, from other therapies where great emphasis is placed on consciousness, expressing and managing emotions. The therapeutic relationship was considered to be crucial but did not appear to be primarily a result of the Art Therapy method. The fact that the images were saved and were available for later consideration and discussion was, according to the participants, that their own change process became apparent in a visible way. Finally, the importance of giving space in research for clients’ subjective experience was discussed.  

 • 3.
  Eriksson, Mats Einar
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  "Händer det något särskilt?": En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. Tidigare studier indikerar att när både terapeut och patient är män uppstår särskilda förutsättningar i terapin, som kan försvåra den samkönade terapin. Förståelse av vad som händer i manligt samkönade terapier kan underlätta för män som söker hjälp i psykodynamisk terapi.

  Frågeställning: Hur upplever yrkesverksamma manliga terapeuter terapimötet med manliga patienter?

  Metod: Fem manliga terapeuter intervjuades i semistrukturerade enskilda intervjuer. Materialet bearbetades med tematisk kvalitativ analys.

  Resultat: Resultatet visar att informanterna upplever särskilda förutsättningar i manligt samkönade terapier vad gäller relationen till terapeuten, skam, kontroll, terapimålet och själva terapisituationen. De beskriver att detta kan relateras till mäns tendens att leva upp till normativ maskulinitet även i terapirummet. Dock kan terapeuten fungera som rollmodell och visa på alternativ till normativ maskulinitet.

  Diskussion: Resultaten överensstämmer med tidigare forskning som påvisat mäns svårigheter att avvika från normativ maskulinitet i terapisituationen. Föreliggande studie uppmärksammar dessutom den manlige terapeutens funktion som rollmodell för alternativa maskuliniter, vilket kan sammankopplas med R. W. Connells teorier om maskuliniteter som ett differentierat begrepp. Ytterligare forskning om män i samkönade terapier är angelägen, i syfte att underlätta för hjälpbehövande män att söka terapi samt för att hjälpa terapeuter att möta män.

 • 4.
  Forell, Lisa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Genusperspektiv i psykoterapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There are few studies about the role of gender perspective and it’s use in psychotherapy. The purpose with this study is to describe how a group of legitimized psychotherapists use gender perspective in the therapeutic room and how they define the concept.

  Question formulations: How do psychodynamic orientated psychotherapists define gender perspective and its meaning for them? In what way do they use gender perspective in the therapeutic work?

  Method: A qualitative investigative method has been used where five legitimized psychotherapists, all women was interviewed in-depth. The result was analyzed and processed through thematic analysis method.

  Result: The participants share awareness of the different conditions between men and women in society. The study shows that the therapists have different approach to the practice with gender perspective. Some of the informants believe that openness and transparency with gender perspective towards the patient is required while others bring it as a silent knowledge into the therapy room.

  Discussion: The results are discussed from earlier research on feministic theory. The problem with connecting the own knowledge to the practice agree with earlier research and studies.

 • 5.
  Haglund Svensson, Jeanette
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Att ha deltagit i föräldragrupp för anhöriga till beroende: en studie av klienttillfredsställelse2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Being a relative of a person with an addiction disease involves a strong mental and physical stress. An important protection factor for the relatives is breaking the silence and shame and seek help. Ersta Vändpunkten is a clinic for these relatives and offers educational groups with a therapeutic objective. This study focuses on program for parents/relatives to children in the so-called little child group (4-6 years). Focus in the program is to support the parents in how they can help the child to understand what is happening in the family and how to take the child’s perspective. The aim of the study is to share the parent’s experiences of participating in this group. Questions: How has participation in the parenting program affected parenting ability? How has participation in the parent group affected the family? Methods: This is a web-based survey, the questionnaire has been analyzed with descriptive statistics. Results: 30 parents/relatives have been asked to participate of whom 17 responded (57%). The survey reveals that the parent/relative now has an improved relationship with the child and that communication in the family has changed for the better. Other relationships, to relatives, friends and to the addictive part have not changed noticeably. All respondents feel the child’s and their own self-esteem have become much better/better after participating. There is also a consensus among respondents that their ability to set boundaries towards the addicted part has become much better/better. Discussion: While the high non-response rate endangers firm conclusions, the findings are nevertheless promising.

 • 6.
  Hedström, Mikael
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Allians med ungdomar i familjeterapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses and examines how a number of family therapists look at the processes and factors related to how to build alliance with adolescents in family therapy. The current state of knowledge on this issue raises the important thing to get right alliance with adolescents in family therapy in terms of how successful and Goal Completions therapy becomes. The study shows that therapists have to consider that youth are in a development psychological position when they approach the young people with a generous dose of respect and sensitivity, as well as the growing awareness that young people are particularly sensitive and observant of how family therapists act in relation to them and their parents.

 • 7.
  Jakobsson, Jenny
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Ungdomars upplevelse av delaktighet i familjebehandling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Children who participate in family therapy in social services in Sweden have the right to relevant information, the right to be heard and the right to have influence. These aspects of children's right is based on UN Convention but also from the Social Services Act and the BBIC.

  Research questions: What does adolescents who participated in family therapy think about their participation? What do they think is important to make adolescents participate in family therapy? Had it been possible to do something more or differently to increase their experience of influence?

  Method: Since the purpose was to investigate adolescents' subjective experience of participation the method of choice was a qualitative study using semi-structured interviews in which five young people who participated in family therapy was interviewed.

  Result: The results show that the respondents felt that they were involved in a high degree, and link this to a number of factors that they also believe is important for adolescents in general. What they raised as important was to get to choose to participate and what they took part in, to be heard individually in the early stages, to get active help to be heard in the joined family sessions with parents, to be involved and formulate goals, to be involved in decisions about the method and that the therapist to be "right person" for them.

  Discussion: A common theme in the interviewees' stories is how important it was to not only be invited to participate but also to be enlaced as equal partners of equal value and influence of parents but who sometimes need more help to be heard.

 • 8.
  Johansson, Lisa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  "Så liten och skör": Syskon och föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn/syskon2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction A premature birth often provoke a crisis in the family, siblings are often not sufficiently taken in connection with a child is born very prematurely.

  The purpose of this study was to investigate the siblings and parents 'experience with a particular focus on the siblings' experience of getting an extremely premature siblings, that is, Born rows 28 and earlier with a birth weight under one kilogram - v <28 <1000 g. The questions in the survey focused on expectations about getting a sibling, what marked time in the neonatal unit, and how the family can be affected by getting an extremely prematurely given birth.

  A qualitative method was chosen, the study is based on four semi-structured interviews with siblings between the ages of ten to fifteen years and five qualitative parental questionnaires. The results my study correspond well with earlier research findings.

  The neonatal period was characterized by many emotions from strong despair to joy and happiness. A time that was to include a lot of concern for both siblings and parents. Strong conflicting emotions aroused in the parents by not being good enough for both at home and siblings of the prematurely born child. Separation and a broken family experienced by all respondents. Siblings describe a strong absence out of her mother. Everyday life for the families became chaotic, stressful and chaotic with little time for recovery. Discussion several studies demonstrate the vulnerability of the siblings are not sufficiently addressed in the context of a premature birth. Further research in this area from a family perspective is needed. With regard to the family members of the need to manage and process, an often traumatic experience of getting a very premature baby.

 • 9.
  Johansson Sahlin, AnnMarie
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  När goda relationer uppstår: Familjehemsplacerade ungdomars upplevelser och erfarenheter av goda relationer med familjehemsföräldrar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The study aims to understand and learn from the experiences of foster children with good relationships with foster parents. Many children and youth are placed in foster homes every year, and disruptions and unplanned terminations of care are common. At the same time, many youth give evidence that the time in the foster home has been crucial for their possibilities to master difficult family relationships and reach a functional life.

  Research questions: What experiences do foster children pay attention to when telling about their good relationship with foster parents? How can their experiences be explained and understood?

  Research method: Qualitative study using semi-structured interviews with five teenagers in foster care.

  Results: The study shows the significance of safety and belonging for the youth, and that the experiences are created from, among other, absence of conflicts and scolding, and from the conversational practices established in the foster home.

  Discussion: The results are discussed in the light of attachment theory and a systemic perspective. 

 • 10.
  Jonsson, Karin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Den analytiska förmågan - en gåva och en förbannelse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Psykoterapeuter har genom lång utbildning och kliniskt arbete övat upp en analytisk förmåga. Den förmågan består av dels förmågan till uppmärksamhet och iakttagelse, dels förmågan av analys av det som uppmärksammats. Detta är själva navet i det kliniska arbetet att kunna fånga upp både medvetna och omedvetna processer hos patienten för att terapi ska kunna bedrivas. Förmågan till iakttagelse och analys innefattar även den egna personen. Det innebär att terapeuten i arbetet inte bara är medveten om den andres inre processer utan även de egna inre procceserna.

  Frågeställningar: Denna studie syftar till att uppmärksamma hur terapeuten upplever den analytiska förmågan i sitt personliga liv för att undersöka om utbildning och arbete faktiskt har en djupare inverkan på privatlivet. Hur upplever terapeuterna att det är att leva med den kunskap och den medvetenhet som den psykoterapeutiska utbildningen och det fortsatt kliniska arbetet bidragit till? Vilka möjligheter och svårigheter bidrar det till? Kommer den analytiska förmågan att få konsekvenser även i terapeutens personliga liv och relationer? Hur hanteras dessa konsekvenser?

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med fenomenologisk och deskriptiv ansats. Fem legitimerade psykoterapeuter har intervjuats med kvalitativa intervjuer om de upplever att deras analytiska förmåga påverkar deras personliga liv. Intervjuerna transkriberades och analyserades med den kvalitativ metoden innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visar att den analytiska förmågan upplevdes i hög grad påverka terapeutens personliga liv. Detta resultat presenteras i form av fem kategorier och 14 underkategorier. De fyra kategorierna omfattar 1. hur fungerar den analytiska förmågan, 2. hur upplevs den, 3. hur används den, 4. hur kopplar psykoterapeuterna av från den och 5. hur påverkas identiteten. Ett övergripande tema som framträddeoch som fanns som en röd tråd genom alla intervjuer var att den analytiska förmågan upplevdes både som en gåva och en förbannelse.

  Diskussion: Det som framkommer i denna studie av hur psykoterapeuter upplever den analytiska förmågan i sina personliga liv överensstämmer med den tidigare forskning som gått att få fram. Terapeuterna upplever att deras yrkesfärdighet i allra högsta grad påverkar deras personliga liv, men upplever det framför allt som något positivt. Nackdelar framgår men fördelarna överväger.  

 • 11.
  Junger, Anette
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Barns upplevelse av intensiv familjeterapi (IFT)2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Juteräng, Staffan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Legitimerade psykoterapeuters upplevelser och hantering av behandlingen av krigs- och tortyrskadade flyktingar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The need for trauma treatment for refugees has increased. The psychotherapist testifies to stories that concern suffering, fear and pain. The purpose of this study is to investigate how psychotherapists experience their work in dealing with war and torture injured refugees.

  Research questions: How do psychotherapists experience the work of war and torture injured refugees? Are psychotherapists using coping strategies to handle their experiences in the work of war and torture-injured refugees? If so, which?

  Method: Qualitative method with phenomenological, descriptive approach was chosen. Five psychotherapists working with war and torture injured refugees were interviewed.

  Results: ”Oscillating between powerlessness and creative change" is a theme that represents the underlying latent message, what is said "between the lines" and represents the red thread found in all the interviews. The manifest results show that the therapists experience their work as a privilege and as burdensome. The therapists use conscious coping strategies to deal with emotional stress.

  Discussion: The therapists' description of their work on war and torture injured is in line with previous research. Therapists' experience of their work can be understood by the concepts of transference, projective identification, vicarious traumatization, secondary traumatic stress and posttraumatic growth.

 • 13.
  Karpefors, Ulrika
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Det förändrande moderskapet: fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In this study, which is based on the interviews concerning the experiences of five single mothers, the transition to motherhood is highlighted.

  Objectives: How does the single mother experience motherhood? What is the impact of motherhood on her self-perception? In the transition to becoming a mother, what is considered helpful and what is considered limiting?

  Method: Based on five narrative interviews, with single mothers having children aged in the range 9 to 15 months, a qualitative interpretative phenomenological analysis (IPA) approach has been used.

  Results: In the analysis, three themes emerged. In the first theme, the child was seen as a breakpoint in the woman’s life. In the second theme it is acknowledged that, out of the mother-child relationship, like an I and a You relationship, a sense of a We emerged in the relation, which challenges as well as strengthens the mothers’ sense of self. The third theme acknowledges that, the single mother struggles with a feeling of insufficiency as a parent, which is seen as both a result of the sole responsibility and that the single mother seems to challenge both a two-parent norm within the parenthood and an internalized ideal of nuclear family. 

  Discussion: Starting from relational psychoanalytical theory, the results were analyzed. In the study, the transition to motherhood follows a three-step process of self-changes that initially dissolves the self, then challenges the self and finally strengthens the self. The process is developed from an actual and ethical responsibility of the mother for the child, which in turn also generates a responsibility for herself. Intersubjectivity was seen as a driving force in the process. The single mother seems particularly vulnerable during this process when the need for closeness, support and recognition is accentuated. The single mother seems also at risk of experiencing herself standing alone when she finds that her parenthood might challenge certain norms and the immediate and indirect message of the environment might be divorced. Then there is a risk that she experiences herself questioned, exposed and lonesome. Providing women with therapy support during pregnancy and emerging maternity is a clinical implication suggested in the study.

 • 14.
  Ketterer, Silvia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Likt men olikt: alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Different therapy methods provide different help. ISTDP is distinguished by being more intensive and, as in all methods, also here alliance is important. Therapists are the one who are working with the alliance but how they experienced it, what similarities and differences there are in the different methods they work with, has rarely been investigated. The goal with the study is to illustrate psychodynamic psychotherapists view on alliance in both ISTDP and classic psychodynamic psychotherapy.

  Questions: How do clinically effective psychodynamic psychotherapists see the therapeutic alliance in both classic psychotherapy and ISTDP? What are the differences and similarities in how they create and maintain it?

  Method: Six licensed psychodynamic psychotherapists who also are educated in ISTDP have been interviewed. The research is based on grounded theory.

  Result: Differences that are found are the need for contract and frame and how the method is applied. A gender difference is in the therapist's view of the possibility of engagement, in ascribing signification to the interventions that bring about alliance and in the way alliance, attachment and emotional contact has been used. Similarities are regarding the importance of therapist's engagement, competence and patient's problems.

  Discussion: The result was discussed on base of the therapist's view upon alliance. Therapist's engagement and patient's problems as well as how the method has an impact on creating the alliance has been discussed. Therapist's experience of being able to create and maintain the alliance has been discussed from a gender perspective and legibility.

 • 15.
  Lagerling, Louise
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Det psykoterapeutiska kontraktet ur ett psykodynamiskt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The purpose of this paper to examine how five psychodynamic oriented private practice psychotherapists define the concept of the psychotherapeutic contract, how they work with the psychotherapeutic contract and what effects they think this work provides.

  Issues: How do you define the concept of psychotherapeutic contract? How do you work practically with the psychotherapeutic contract? What impact do you see your work with the psychotherapeutic contract?

  Method: A qualitative inductive analysis has been used. Five psychodynamic oriented psychotherapists were interviewed with semi-structured questions. The material has thereafter been encoded, thematized, analyzed and compiled.

  Results: The psychotherapeutic contract terms have not been perceived as acknowledged by those interviewed. All uses, however, a psychotherapeutic contract in different ways. All interviewees are experiencing the benefits of working with the psychotherapeutic contract provided it is used correctly.

  Discussion: The psychotherapeutic contract is interpreted and applied in various ways depending on the theoretical orientation. Based on the frames of the essay it can be concluded that psychodynamic psychotherapy is interpreted and practiced in different ways depending on how the psychotherapist relate to the psychotherapeutic contract.

 • 16.
  Lindblad, Kristina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Psykodynamisk psykoterapi med personer med intellektuell funktionsnedsättning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: People with intellectual disabilities are affected more than others by mental illness and can easily fall into destructive patterns of life. They often feel that they have difficulty getting adequate and appropriate treatment.

  Aim: The purpose of this study was to investigate psychotherapists experience of psychodynamic psychotherapy with individuals with mild to moderate intellectual disabilities who suffer from mental illness.

  Issues:How do psychodynamic oriented psychotherapists describe the psychotherapeutic process in working with people with mild to moderate intellectual disabilities? What do the therapists describe as active and helpful and how do they look at the results of treatment?

  Method: Six psychotherapists were interviewed based on a qualitative, descriptive approach.

  Results: When analyzing the material a number of themes appeared: 1. The therapist description of the phases of the therapeutic process. 2. External factors that can influence therapies with the target group. 3. The intellectual disabilities significance. 4. Therapeutic challenges in the work with the target group. 5. The active and helpful. 6. The conditions around the therapist.

  Discussion: The result shows that the interviewed therapists feel that psychodynamic psychotherapy with mild-moderate intellectual disabilities can be meaningful and effective. Some specific aspects and the need to adapt the therapeutic work is described as central in the work with the target group.

 • 17.
  Lindblom, Sophia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Objektrelationer hos livsstilskriminella män: En litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In this literature study, the relationships between objectrelationships and antisocial personality disorder and psychopathy among criminalswas analysed. The aim is to increase the understanding of the unconsciousemotional processes of people with a criminal lifestyle. An increasedunderstanding is believed to contribute to better tailored interventions for thetarget group.

  Issues: What object relations are found in men with a criminal lifestyle? How cana greater understanding in the area contribute to better tailored interventions forthe target group?

  Methods: The studies have been included through database search and examinedthrough thematization. General and specific aspects of object relations wereidentified.

  Results: The result shows that the target group generally has a personalityorganization at borderline level. Specifically, egocentrism is the characteristicaspect. Interventions that have proved to be successful with other personalitydisorders within cluster B are believed to be useful to the target group.

  Discussion: Further research is needed to examine how egocentrism should behandled in the therapeutic situation. Psycho-educative elements aboutegocentrism are believed to help the client idealize this knowledge and turn it intoan interest in his own mental states.

 • 18.
  Lublin, Ann-Kristin
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Terapeuters upplevelser av ett mellanmänskligt möte i terapier med kvinnor som upplevt våld i nära relation2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Listening to a woman who has been exposed to intimate partner violence (IVP) may be a challenge for the therapist, as it involves listening to how the woman has been exposed to violence from someone who is close to her. It can be painful remainder of the darker sides of human existence and can evoke strong feelings within the therapist who is listening.

  Aim: The aim of this paper is to explore what practices that psychotherapists consider helpful in establishing a therapeutic alliance with a woman who has been exposed to IVP? What kind of transference and countertransference reactions does the therapist typically experience? How do these reaction affect the therapist, and how can they be used in therapy?

  Method: Therapists who conducted therapies with women who had been exposed to IVP were interviewed about their experiences. The material was analysed using inductive thematic analysis, which can be described as data-driven analysis or “bottom-up”.

  Conclusion: The results show that the establishment of a therapeutic alliance with a woman who has experienced IVP can take a long time, sometimes several months or years. The participants described the importance of an interpersonal meeting and of being genuinely interested to the accounts of the victimized woman. A therapeutic alliance was described as beginning when the woman felt to be understood by her therapist. The therapists also describe that they needed to be more active in therapies with woman who had been exposed to IVP than in other therapies, and that they used psycho-educative methods in these therapies. Many countertransference reactions were described, which could be physical, cognitive and emotional.

  Discussion: The therapists described the challenge of listening to and identifying with the women’s experiences of both threats and violence from a close partner. For the therapist, it is important to be aware of, and not to act out on their countertransference reactions to be able to create and maintain a therapeutic alliance with the victimized woman.

 • 19.
  Maroti, Daniel
  et al.
  Karolinska institutet; Danderyds sjukhus.
  Lilliengren, Peter
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Bileviciute-Ljungar, Indre
  Karolinska institutet; Danderyds sjukhus.
  The Relationship Between Alexithymia and Emotional Awareness: A Meta-Analytic Review of the Correlation Between TAS-20 and LEAS2018In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 9, p. 1-10-, article id 453Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Alexithymia and emotional awareness may be considered overlapping constructs and both have been shown to be related to psychological and emotional well-being. However, it is not clear how the constructs relate to each other empirically or if they may overlap more or less in different populations. The aim of this review was therefore to conduct a meta-analysis of correlations between the most commonly used measures of alexithymia (i.e., the self-report instrument Toronto Alexithymia Scale; TAS-20) and emotional awareness (i.e., the observer-rated instrument Level of Emotional Awareness Scale; LEAS) and to explore potential moderators of their relationship. 

  Methods: Electronic databases were searched for studies published until the end of February 2018. Study samples were coded as medical conditions, psychiatric disorders and/or healthy controls and sample mean age and gender distribution were extracted. Correlations between the TAS-20 and the LEAS were subjected to a random effect of meta-analysis and moderators were explored in subgroup analyses and meta-regressions. Publication bias was considered. 

  Results: 21 studies reporting on 28 independent samples on correlation analysis were included, encompassing a total of 2857 subjects (57% women). The aggregated correlation between TAS-20 and LEAS was r = −0.122 (95% CI [−0.180, −0.064]; Z = −4.092; p < 0.001), indicating a significant, but weak, negative relationship between the measures. Heterogeneity was moderate, but we found no indication of significant differences between patients with medical conditions, psychiatric disorders or healthy controls, nor that mean age or percentage of female subjects moderated the relationship. The overall estimate became somewhat weaker after adjusting for possible publication bias. 

  Conclusions: Our results indicate that TAS-20 and LEAS measure different aspects of emotional functioning. The small overlap suggests that alexithymia and emotional awareness are distinct constructs of emotional well-being. Clinicians need to assess both aspects when considering treatment options for individual patients. Moreover, from the clinical standpoint, an easy reliable and valid way of measuring emotional awareness is still needed. More research should be focus on the differences between alexithymia and emotional awareness in specific conditions, but also how to integrate self-report instrument and observed based measures in a clinical situation.

 • 20.
  Negri, Luce
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Mindfulnessbaserad psykodynamisk psykoterapi: terapeuters uppfattning av hur mindfulnessmeditation påverkar psykodynamisk psykoterapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Ness, Stuart
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Innanför och utanför: Familjehems upplevelser av barnterapi2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There currently exists a dearth of research studying how psychosocialtreatment methods affect relationships outside of the treatment. Still less insightexists into how foster families experience the psychodynamic treatment of childrenin their care. This study attempts to examine and describe foster families experienceof psychodynamic child therapy and what they themselves have understood to be thetreatments purpose and goal.

  Question:How have the interview subjects experienced having responsibility for a child intherapy and what have they understood to be the treatments purpose and goals?What effect has the therapy had on the child itself and how has the therapy affectedtheir own relationship to the child?Method: The author has attempted to gain an understanding of the interviewsubject’s subjective experience of having responsibility for a foster child inpsychotherapy. The method chosen has been five semi-structured interviews thathave then been analyzed to uncover the underlying latent themes in the originalmaterial.

  Result: The material has been categorized into one main theme and threesub-themes. The main theme that the material shows is an ambivalent to thepsychotherapeutic treatment. The main theme has then been broken down in thethree subsets based upon how the interview subjects ambivalence appears in relationto their experience of participation , alliance , and change.

  Discussion: Results of the study show that the ambivalence that i felt towards thepsychodynamic treatment is an expected result of the treatment influence on thefamily system. The study confirm earlier research that places importance on a strongalliance between the therapist and the parents in the facilitation of a successfultherapeutic treatment.

 • 22.
  Nygren, Leena
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn fått diagnosen AD/HD2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Diagnosis and treatment of AD/HD is primarily done in accordance with research describing the state as a neurodevelopmental disorder, which implies biological causes. Still less common within research is the relation between AD/HD and attachment and childhood conditions. The purpose of this thesis is to investigate the distribution of attachment patterns among parents in families where children has been diagnosed with AD/HD

  Question formulation: What does the distribution of attachment patterns look like amongst parents whose children have been diagnosed with AD/HD? What are the combinations of attachment patterns amongst the couples?

  Method: A quantitative method with an explorative approach has been used for this study. The ASQ self-evaluation questionnaire has been used to generate the attachment profiles from the given analysis model. Information has been processed and analyzed on three levels to find patterns within the attachment patterns of the individuals and the group. The result is presented as descriptive statistics.

  Result: 97 % of the participating parents displayed unsecure attachment profiles. The distribution between secure and insecure attachments was equal between sexes, age groups and education levels. Amongst attachment profiles there was an overweight towards Avoidance (47 %) and Ambivalence (40 %) in comparison to profiles Anxiety (10 %) and Security (3 %).

  Discussion: This study, together with other studies, has shown a high degree of insecure attachment patterns in families with AD/HD diagnosis. And although the study result can’t say anything about insecure attachments causing AD/HD symptoms, or AD/HD causing insecure attachment patterns, the study is in line with the fact that family-therapeutic interventions can be wise to use. In a family-therapeutic situation real change work can be done in the family system, regardless if the causes are biologically or relationally induced.

 • 23.
  Siegerstam, Ann-Britt
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Psykoterapeuters erfarenheter och upplevelser av förändring i parterapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Psychodynamic couple therapy is about the interaction in between three people. Meetings which aim to change the interaction and find new understanding of each other’s life experiences. The purpose of this study was to analyse psychotherapists’ understanding and experience of changes in couple therapy.

  Topics of discussion: Which therapeutic factors are relevant for couple therapy? Which therapeutic factors affect the interaction of the couple? What benefits or difficulties is a therapist posed to?

  Method: Five therapists were interviewed with respect to both qualitative and thematic methods.

  Conclusion: The intersubjective interaction between therapist and couples has relevance for implementing changes in psychodynamic couple therapy. Personal attitude and receptive ability to perceive communicative alliance created through a therapeutic environment in which acceptance of inequalities and difference of opinions was developed.

  Discussion: The therapeutic framework, and the informants’ simultaneous ability to establish and monitor the alliance, were factors of particular significance for the three parallel ongoing relationships of the couple therapy. The informants’ simultaneous ability to perceive and investigate communicative alliance was a factor that positively affected the therapeutic relationship. The therapists’ application of such interactions increased the couple's engagement in the therapy. By being personal and making use of primarily soft emotions, the couple became more open and were able to reach deeper emotional experiences. These intersubjective meetings led to a changed relationship with more secure emotional ties and an increased psychological presence.

 • 24.
  Sjöstedt, Hanna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Balansakten i det psykoterapeutiska arbetet med män som köper sexuella tjänster2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Sweden has since 1999 a prostitution legislation that prohibits sex purchase. Focus has shifted towards the buyer in prostitution. Apart from the criminalization of sexual purchase actions to reduce prostitution pointed at the buying part is highlighted. One of the available actions is psychotherapy. The objective of the study is to increase the knowledge about psychotherapy focused on males that purchase sexual services from the experience of psychotherapists treating them.

  Question: How do psychotherapists experience psychodynamic psychotherapy with men who buy sexual services?

  Method: A qualitative method with a descriptive and explorative onset has been used. Seven psychotherapists that work with or have worked with men that purchase sexual services have been interviewed. The transcribed material has been analyzed using thematic analysis.

  Result: The result of the study is presented with four themes with the balancing act as an overall theme; Understanding with sub-themes explanation models and approaches; Contempt with sub-theme disgust; Seduction and The crime.

  Discussion: The results are discussed from the perversion concept. Countertransference emotions of contempt and disgust agree with earlier studies and theories. The theme of seduction is discussed from the perspective that it is shameful for a psychotherapist to feel seduced or attracted and beguiled in relation to the patients. The line between accepting and pathologizing the illegality and the abnormal behavior is discussed.

 • 25.
  Sundvall, Nina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Psykoterapeuters upplevelse av ansvar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the psychotherapist's experience of responsibility towards their patients and how this affects her in her professional work and private life. The study seeks to answer the following questions: 1.) How do psychotherapists describe the experience of existential responsibility? 2.) How do psychotherapists describe different factors that affect the responsibility experience? 3.) How do psychotherapists describe the impact of responsibility experience on an existential level? 4.) What do psychotherapists describe as helpful in managing the responsibility experience? The author has chosen a qualitative method where semi-structured interviews were conducted with six licensed psychotherapists. These were transcribed and analyzed using thematic analysis. The result shows that the existential responsibility towards the patient is perceived as profound, and that the power of responsibility is influenced by both structural, patient-dependent and personal factors. Responsibility seems to be linked to human existence rather than to formal rules and guidelines. The psychotherapist is influenced by her work both in the private and professional life. This is perceived as relatively unproblematic of psychotherapist if/when she has found a way to relate to it. Several factors are helpful to manage the experience of responsibility has emerged, several of which is about self-care.

 • 26.
  Tingström, Katarina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Drömmars plats i sorgeterapi: En kvalitativ studie om drömmars funktion i sorgeterapi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary: Contemporary research about grief focuses on achieving a different relationship to the deceased and managing the separation. The purposes of dreams are to reduce stress, solve conflicts, and consolidate memories. But it’s also a window into representative processes and inner models of relationships, to create a context. Can psychotherapists enhance their understanding of the clients mourning, by using dreams in grief therapy?

  Questions: How do psychotherapists use dreams in their understanding of the clients mourning? What do the psychotherapist feel is working when using the clients dreams in therapy?

  Method: A qualitative studie by interviewing four licensed psychodynamic psychotherapists and one licensed nurse.

  Result: When psychotherapists identify different themes in the dreams, they capture how the dreams frame the clients mourning. What works well when using the dreams in the therapy, is when is it aiding the client in putting words to their grief, getting access to subconscious material and identifying internal conflict. It also helps the client to integrate and normalise the grief, and feeling the comfort of progress, because the dreams confirm it.

  Discussion: The study shows that existing research about grief and dreams is confirmed by the clinical experiences of the interviewees.

 • 27.
  Viitanen Berglund, Anne
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Barns upplevelse av att ha ett syskon med psykisk ohälsa2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Mental health issues in children seem to be an increasing problem, and is causing an impaired quality of life for those affected (Socialstyrelsen, 2013). From a systemic perspective all members in the family are affected when one member is suffering from mental health problems. This study aims to describe what it is like to be a sibling and close relative to a child/adolescent suffering from mental health problems.

  Question formulation: How did the child acquire knowledge about the siblings mental health problems? How does the child experience the relationship to the sibling with a mental health problem? How is the child dealing with the emotional experience?

  Method: A qualitative study with data collected through interviews with five children age 8 – 11 years old. The interviewees all had siblings who were treated in a child psychiatric clinic at the time of the interviews. The data was analyzed with a thematic analyses.

  Result: The children in the study express little knowledge about their siblings mental health problems. They describe their sibling as odd, sometimes threatening and tell about lots of trouble and conflicts at home. Conflicts are verbal as well as physical. The children’s stories show that they deal with the difficult situations in different ways. Some of the children withdraw and spend time by themselves, other seek security with their parents, other siblings or just goes to friends. The children express affection with their siblings although they are also very angry with them at the same time. Being together with the family and doing activities together is something that all children value.

  Discussion: The result of this study is connected to previous research showing that having a sibling with mental health problems or disabilities can have both positive and negative consequences. For the sibling it is not the type or severity of the disease or mental health problem that determine how the child is affected, but rather the extent of emotional support from the family and their environment.

 • 28.
  Västberg, Helen
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Familjeperspektivet på BVC: En kvalitativ studie om BVC-sköterskors erfarenheter i sitt arbete med barns psykiska hälsa och utveckling2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores the BVC nurses' experience of using the family perspective to highlight children's mental health and development. The relevance stems from the child health care in Sweden has a unique opportunity and challenge in terms of both preventive and therapeutic work with families.

  The study is based on qualitative interviews with five childcare nurses from three different child healthcare centers in Stockholm. The collected data was processed with thematic analysis. The results show several challenges that arise in the work of meeting family-related issues. It is both experiences of lack of skills, a frustration about not knowing where to turn with families when identifying deficiencies in for example mental health. The results also show the importance of working in these fields, despite the difficulties, not least from developmental psychological aspects. The results are in line with theory and current research and raise questions about how well the child health care mission is fulfilled.

 • 29.
  Walan, Jenny
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning: erfarenheter av likhet och olikhet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The purpose of this study is to investigate the similarities and differences between psychodynamic psychotherapy and spiritual direction based on the experience of those who meet people both in psychotherapy and in spiritual direction, and to increase the understanding of both similarities and differences between the methods.Questions: How are similarities and differences between psychotherapy and spiritual direction experienced, how is the encounter with those seeking psychotherapy and spiritual direction experienced by those educated for and offering psychodynamic psychotherapy and spiritual direction?How are possible benefits and difficulties experienced with the dual roles, as psychotherapist and spiritual director?Method: Five qualitative interviews were conducted. The interviews were analyzed using thematic analysis with inductive approach in coding, thematization and analysis of collected data.Results: Study participants described that both methods are talking cures, that the quality of the interpersonal meeting is important and that the applicant seeks to gain insight about himself. Study participants described that the distinction between psychotherapy and spiritual direction was not always easy. The ability to differentiate spiritual direction and psychotherapy was described by participants lay in the view of spirituality. Study participants talked about the importance of dialogue between professionals with psychological and spiritual perspective.Discussion: Study participants did not provide unambiguous answers regarding similarity and dissimilarity between psychotherapy and spiritual direction. As the study participants hold the view of human beings as carrying both psychological and spiritual needs they risk ending up in a no man’s land between secular psychotherapy and confessional spiritual direction. Interpersonal warmth and empathy was described as the most important components of the meeting with the help seeking applicant.

 • 30.
  Wasserman, Tobias
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Trons betydelse i psykoterapi.: En tematisk analys utifrån hur fem psykoterapeuter med vigningstjänst upplever tron i sitt kliniska arbete.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There is a tension between secular and religious values.Psychotherapy has a secular foundation, while at the same time priests and pastorshave the opportunity to become psychotherapists. The aim of this paper is toexamine how psychotherapists with Christian religious beliefs view thesignificance of their faith in their psychotherapeutic profession.

  Question: How do psychotherapists with Christian religious beliefs feel that their faith impacts their clinical practice.

  Method: Five semi-structured interviews was held with licensed psychotherapistsordained in Christian ministry. The interviews were coded using a thematic,inductive analysis.

  Results: Four themes were found: (1) Pastors and priest as psychotherapists; (2) Religious or psychotherapeutic approach; (3) Relationship between psychologyand spirituality; (4) Trust in god as support in the therapy process.

  Discussion: The results from the thematic analysis are discussed using Attachment theory and the non-repressed unconscious, leading to aninterpretation in terms of trust, difficulties in the transference and god related todescriptions of reality.

 • 31.
  Wimmermark, Agneta
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: What forces, apparent and hidden drive the future psychotherapist to take the first steps on the path to become a therapist and what forces drive hir to continue?. The aim of the study is to explore these impelling/motivating forces and the relevance of psychological process on that path. 

  Questions: How does the therapist describe these forces on hir way to become a therapist?Do they form a pattern to analyse? What is the relevance of a psychotherapeutic process on that path?

  Method: The study is hermeneutic, phenomenological in a narrative perspective, based on semi structured interviews in depth with open questions. The resulting material was organized in themes.  

  Results: While working with the study an emerging pattern has become clearer: the impelling forces, interlaced with the existential struggle between ratio, rational reasoning and emotional truth can be interpreted as a psychotherapeutic process.  

  Discussion: The impelling forces in the study give together a picture of life’s fundamental struggle between ratio, intellectual reasoning and emotional truth. These forces also give the picture of the therapeutic process as a path and hub in the therapists training and life, an individual, personal labour of integrating theory, experience and method. The use of poetic citations, little arrows in the theoretical, logical texts in the study illustrate the emotional side of the human being interlaced with the logical and rational. This process is a task of mending, reconciliation and healing. It means selfexamination, a personal integration of theory, experience and personality leading to a sense of identity. The psychotherapeutic process with personal therapy and counselling leads on to a further search for the origins of the compelling forces, their foundations and roots. A path with a goal but no end.

 • 32.
  Yarandpour, Golli
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Unga vuxnas upplevelse av livet med pappa efter militärt utlandsuppdrag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: An overseas service in the defense forces is no single concern of the defense staff, but affects the entire family. Research shows that when parents leave the children for military service abroad, the child's mood and ability to cope with a period of separation greatly depending on how the child’s life is in general. Based on the understanding and interpretation of previous research, this study will see into how it’s manifested for these children to continue to live a life with their father after military foreign missions. Is it possible for the relationship to repair completely, re-attach and return to the roles that the family system once had, or is there more complications?

  Question: How is life portrayed for young adults to live with their father after his military missions abroad?

  Method used in this research for carrying out semi-structured interviews are qualitative approach, where six respondents, three men two women participated. The collected data were analyzed with thematic analysis with inductive approach. What is described is the phenomenon; respondents' thoughts, experiences and feelings about their own subjective experience and its meaning in their life.

  The results are linked to the three main themes: separation from the parent, the impact of military missions abroad to the system and re-attachment with the father. There are also eight sub-themes that collectively describe the respondents' subjective experience. Respondents perceive a lack of openness in the dialogue and communication between their father and themselves regarding the subject of the father's international assignment as military. The separation has touched the respondents in varied way, but the general opinion is that respondents also believe that the father's decision to go on military assignments abroad affected the entire family system, not least, the role changes and frictions that arise as a consequence. 

  Discussion: The relational problems are consequences of previous attachment failures. Repairing the communication to their father enables re-attachment, which can improve the relational difficulties between the father and the young adult. When communication in adulthood increased the respondents had the opportunity to express the emotions associated with the separation that can act as a healing effect on the relationship and association with their father.

 • 33.
  Åstrand, Katarina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Egenterapins påverkan på lärande och utveckling av psykoterapeutisk kompetens2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate psychodynamic psychotherapists' experiences of the influence of personal therapy on professional development during training with a focus on acquisition of knowledge and development of psychotherapeutic skills. Semi structured interviews were conducted with eight former students at two training institutes for psychodynamic psychotherapy. Thematic analysis was conducted on the material. Personal therapy was found to have a positive effect on learning and professional development by promoting the emergence of a theory and knowledge based professional subjectivity, a personally founded, professional attitude. Important elements of this development were shared experience, personal influence and knowledge integration. The emergence of professional subjectivity proved to be a vital factor in terms of professional advancement for future psychotherapists. Finding and relating to their own subjectivity was crucial in the process of developing a personally founded, professional attitude in clinical work. 

 • 34.
  Österlöf, Christine
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, St Lukas Educational Institute.
  Sociala Medier - en källa till konflikt?: En pilotstudie om vilken inverkan sociala medier har på dynamiken i romantiska relationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The continuing growth of social media during the last decade has resulted in an increased interest in what affect it has on our romantic relationships. Existing research using quantitative methods has suggested a correlation between excessive use of social media and an increase in feelings of jealousy and loneliness. This qualitative study of interviews with five young adults aims to examine in what ways the use of social media can be seen affect romantic relationships. Beyond confirming earlier findings, the study shows that the effect of social media on romantic relationships primarily is as a magnifier of pre-existing relational problems and a catalyst for potential relational difficulties. Among those problems described by the participants are an increase in distrust and suspicion, an increased need for control/supervision of one’s partner together with the experience of competing with social media for the attention of the significant other. Furthermore, the participants experienced that the strength of an individual’s self-esteem plays an important role regarding the degree of likelihood with which these problems arise within the relationship. The study also shows how the possible effect that frequent social media usage may have on the relationship in the long term is a question that is given much consideration by the participants.

1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf