Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  O'Sullivan, Anna
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  De som samhället inte vill se2019In: Utsatthet och ansvar: Flickan med svavelstickorna i vår tid / [ed] Gunilla Silfverberg, Stockholm: Appell Förlag , 2019, 1, p. 80-92Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Jutterström, Mats
  et al.
  Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research. Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
  Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar?: Fallstudier inom kvinnojour, äldreomsorg och personligt ombud2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Trust and Social Work in Kerala2018In: Loyola Journal of Social Sciences, ISSN 0971-4960, Vol. 32, no 1, p. 47-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the complex conditions for generalized

  trust in the Indian state of Kerala and the potential role for social

  work in improving them. Theory on trust and experiences drawn

  from the international research field on trust and social capital are

  used to disentangle the social structures and relations that form

  and shape generalized trust in Kerala. Special attention is given to

  the significance of social and economic equality, ethnic diversity

  and justice institutions. It is concluded that Kerala faces several

  challenges in addressing the low levels of generalized trust but

  also that there are reasons for a cautious optimism, considering

  the relatively high levels of trust in institutions and a sub-national

  identity that supersedes ethnic divisions. Several constructive

  suggestions are also made regarding the role of social work in

  relation to generalized trust, addressing among other things the

  present problems with corruption and the remittance economy in

  Kerala.

 • 4.
  Kassman, Anders
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings2019In: International Review of Sociology, ISSN 0390-6701, E-ISSN 1469-9273, Vol. 29, no 3, p. 484-497Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines a model for facilitating youth participation inlocal politics in Sweden. The Swedish youth councils are the responsibility of local authorities and they are designed to encourage political and civic interests among young people. These councils administrated by local bureaucracies are analyzed using institutional logics theory to determine the intentions, organization and outcomes of youth participation. The conclusions show that the institutional logic of the local public administration tends to dominate over the democratic logic of political participation for the young. The findings are based on mainly qualitative data from a two-year research project in Sweden.

 • 5.
  Lundgren, Linnéa
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  A Diversity of Roles: A Case Study of the Actions Taken by Religious Communities in Sweden During the Autumn of 20152019In: Religious Communities and Civil Society in Europe: Volume I Analyses and Perspectives on a Complex Interplay / [ed] Graf Strachwitz, Rupert, De Gruyter Oldenbourg , 2019, p. 189-220Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Rolf, Hannes
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Hyresmarknadens bortglömda konfliktrepertoarer2019In: Mot ljuset: En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse / [ed] Johan A. Lundin & Emma Hilborn, Landskrona: Centrum för arbetarhistoria , 2019, p. 86-103Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den historiska bilden av arbetarrörelsen har länge varit en bild där framför allt rörelsens politiska och fackliga organisationer har lyfts fram. Utöver detta har andra delar, såsom folkbildningen, med rätta tillskrivits en viktig betydelse för arbetarrörelsens utveckling. Ett exempel på en del av rörelsen som har fått relativt lite uppmärksamhet är hyresgäströrelsen. Att hyresgästernas organisationer har uppmärksammats så pass lite som har varit fallet är intressant. Detta gäller inte minst då den svenska hyresgäströrelsen sedan andra halvan av 1900-talet, internationellt sett har varit anmärkningsvärt stark och inflytelserik och haft en mycket hög anslutningsgrad. Det unika svenska systemet med kollektivförhandlade hyror är bara ett uttryck för rörelsens historiska styrka. Denna styrka var dock inte given utan fick i mångt och mycket erövras i konfrontation med motparten, fastighetsägarna. I denna text undersöks kortfattat några av formerna som dessa konfrontationer tog.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research. Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
  Vad vet vi om resultatet av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige?: En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten sammanställer och analyserar resultat och effekter av Bostad först och dess påverkan på människor i hemlöshet med stödbehov i Sverige. Med hjälp av systematisk litteraturöversikt som metod och relevanta texter, i form av forskning, uppsatser och utredningar, som material identifieras och kategoriseras egenskaper hos kunskaps- och forskningsfältet såväl som resultat och effekter. Översikten identifierar ett flertal positiva resultat och effekter, inklusive grad kvarboende, förbättringar i boendesituationen, framsteg vad gäller livssituation, livskvalitet och hälsa, ett minskat alkohol- och drogberoende, en gynnsam utveckling i sysselsättningsgrad samt förbättrade relationer till anhöriga, professionella och andra grupper. Samtidigt framkommer variationer i resultat och effekter mellan studier, grupper och kommuner. Det går inte heller att enkelt generalisera resultaten och effekterna till alla grupper, områden eller kommuner. Vidare finns det texter som visar en avsaknad av påverkan på vissa faktorer, som livskvalitet, hälsa samt alkohol- och drogberoende, samt negativa utsagor om störningar i boendesituationen och ett ökat missbruk. Det är också oklart om alla resultat och effekter är bättre för Bostad först än för andra insatser för människor i hemlöshet med stödbehov. Rapporten avslutas med ett antal förslag till framtida forskning om Bostad först i Sverige, inklusive behovet av fler jämförande studier, exempelvis mellan kommuner, olika typer av insatser och olika grupper av människor i hemlöshet med stödbehov, av både kvantitativ och kvalitativ natur, och ytterligare systematiska litteraturöversikter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Svensson, Lena
  Ölands folkhögskola.
  Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget: En kartläggning med fokus på folkbildningens samlade finansiering och verksamheter2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studieförbund och folkhögskolor når varje år ett stort antal deltagare. Många verksamheter genomförs i form av kurser, cirklar och kulturprogram, men även i alternativa former. Till skillnad från den verksamhet som finansieras med statsbidraget för folkbildningsverksamhet från Folkbildningsrådet, i rapporten benämnt folkbildningsanslaget, saknas det systematiska sammanställningar av folkbildningens alla verksamheter, oberoende av finansiering. Denna avsaknad gäller till exempel antal och omfattning för all verksamhet, vilka deltagare som nås samt dess betydelse och påverkan på folkbildningsaktörer och omkringliggande samhälle. Fokuseringen på folkbildningsanslaget innebär att den övergripande bilden av folkbildningen i statistik och rapporter riskerar att bli ofullständig.

  Syftet med denna kartläggning är att beskriva studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som genomförs med övriga statliga anslag, övrig offentlig finansiering och övriga intäkter utöver folkbildningsanslaget. Kartläggningen ska också ställa verksamhet som finansieras med andra medel i relation till verksamhet som finansieras via det ordinarie folkbildningsanslaget. Ett ytterligare syfte med rapporten är att den slutligen ska kunna fungera som ett underlag för kommande utvärderingar av folkbildningens verksamheter.

  För att uppfylla syftena har kartläggningen av folkbildningen vid sidan av folkbildningsanslaget genomförts med hjälp av tre olika metoder: intervjuer, dokumentanalys och en webbaserad enkät. 14 personer från folkhögskolor och studieförbundsavdelningar intervjuades i studiens första moment. I det andra momentet gick vi igenom årsredovisningar och verksamhetsberättelser från år 2016. I det tredje momentet skickades en webbaserad enkät ut till rektorer eller motsvarande för folkhögskolor och avdelningschefer eller motsvarande för studieförbunden.

  De empiriska resultaten från intervjuer, dokumentanalys och enkät inkluderar information om den folkbildning som finansieras med andra medel och som presenteras i årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Drygt åtta av tio folkhögskolor och åtta av tio avdelningar i studieförbund rapporterar att de bedriver verksamhet med hjälp av finansiering med andra medel än folkbildningsanslaget. I intervjuerna diskuteras varför

  folkbildningen redovisar viss, men inte all, verksamhet, vilka som är tänkta att ta emot olika former av redovisningar samt begränsningar i existerande beskrivningar och redovisningar.

  I det avslutande momentet av kartläggningen analyseras resultaten från den empiriska kartläggningen, bland annat i relation till de verksamheter som finansieras med folkbildningsanslaget.

  Tre slutsatser är:

  • Överensstämmelsen mellan dokument och enkätsvar visar att kartläggningen i viss grad fångar och beskriver folkbildningsverksamhet finansierad med andra medel än statsanslaget för folkbildning.
  • Verksamhet finansierad med andra medel är en omfattande och viktig verksamhet för både folkhögskolor och studieförbundsavdelningar.
  • Till viss del har verksamhet finansierad med andra medel en annan karaktär, men det kan räknas ha begränsad betydelse.

  I rapportens kapitel med reflektioner och rekommendationer diskuteras varför folkbildningen inte redovisar all sin verksamhet, vilka konsekvenser detta kan få och om det behövs en redovisning av all verksamhet. Kapitlet fortsätter sedan med ett antal rekommendationer för vad vi väljer att kalla för en mer balanserad redovisning. Bland annat så rekommenderar vi att folkhögskolor och studieförbund bör vara initiativtagare till en sådan redovisning. Vi avslutar sedan med ett avsnitt om de lärdomar som vi har dragit när det gäller denna typ av kartläggningar och dess metod, inklusive definitioner för folkbildning, val av empiriskt material samt enkät som metod.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives: a Swedish perspective2020In: Japanese Health and Welfare Co-operative Federation Review and Research, Vol. 22, no 1, p. 8-11Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Giving to be civil or civic?: A social origins analysis of charitable giving in Sweden2020In: Journal of Civil Society, ISSN 1744-8689, E-ISSN 1744-8697, Vol. 16, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The reasons people have to give money to charities varies between different societal settings. This article explores the interaction between individual and social reasons to give in Sweden, a country representing a distinct type of such settings. The purpose of the article is to addresses not only the question of how much that is donated and to what, but to also provide an interpretation of why people give and what it means to give in this national context. Social origins theory is used to analyse results gathered from a national survey on civic participation in Sweden. The results show that giving in Sweden is widespread, small-scale and relatively uniform across different groups of givers. It is concluded from this that giving is mainly a civil act performed for personal reasons and to a lesser degree a civic act with significance for the social standing of the donor.

 • 11.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Sweden: Minor challenges and even smaller solutions2020In: 2019 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia / [ed] Nicholas Acheson & Kristina Smolijaninovaitè, Berlin: EU-Russia Civil Society Forum e.V. , 2020, , p. 14p. 25-41Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Centre for Civil Society Research.
  Einarsson, Stefan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Reuter, Marta
  Stockholms universitet.
  Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society2019In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Policy institutes, or ‘‘think tanks’’, are becoming increasingly ubiquitous in our societies. In this article, we conceptualize think tanks explicitly as a civil society phenomenon, linking the proliferation of this relatively new type of actor to the transformation of civil society structures and of systems of interest representation. Using the case of Sweden as an illustration, we argue that the recent decades’ rise of think tanks in institutional settings outside of the USA can only be understood if we take into account the particular features and institutional policy access opportunities of the domestic civil society in each national case, and that think tanks should be analytically understood as the allies of, rather than competitors to, the older, established forces in civil society. 

1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf