Change search
Refine search result
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bülow, Johanna
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Volkova, Galina
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Vem vårdar vårdaren?: Närståendes upplevelser av att vårda en äldre person palliativt i hemmet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När allt fler lever längre ökar sannolikheten att möta livets slut vid en hög ålder. Att dö i hemmet är ett önskemål hos många personer i livets slut och deras närstående. Allt fler personer i livets slut vårdas i dag i hemmet och det är troligt att denna trend kommer att öka i framtiden. När palliativ vård utförs i hemmet förutsätter det ofta att det finns en närstående som kan fungera som vårdare. Konfronterandet med döden innebär vanligtvis en svår livssituation, som kan vara den närståendes första riktiga möte med döden. I detta påfrestande läge har den närstående ett stort behov av stöd från och god kommunikation med den professionella vården, då en god vård av den sjuke förutsätter att den närstående får ett professionellt stöd. För att kunna ge de närstående stöd är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för deras upplevelser.

  Syfte: Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en äldre person palliativt i hemmet.

  Metod: En litteraturstudie där totalt åtta kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar relevanta för syftet analyserats. Fribergs kvalitativa analysmodell (2006) har använts för att identifiera kategorier.

  Resultat: Sju kategorier framkom ur analysen: upplevelsen av att se den sjuke förändras, önskan att vara tillräcklig och bidra, upplevelsen av de professionellas svek, strävan efter hopp och mening, upplevelsen av ansträngning, upplevelsen av brist på kontroll och betydelsen av familj och vänner.

  Diskussion: I diskussionen relateras centrala delar av resultatet till Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter. Upplevelsen av de professionellas svek, strävan efter hopp och mening samt upplevelsen av lidande diskuteras. Även viktiga aspekter som sjuksköterskan bör tänka på diskuteras.

 • 2.
  Siwik, Katarzyna
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med att tillgodose äldre personers näringsbehov2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande hälsoproblem hos äldre personer både på sjukhus och i särskilda boenden. Idag finns både kunskap och etablerade riktlinjer för hur äldre personers näringstillstånd bör bedömas och tillgodoses men trots det lider många äldre personer av undernäring eller löper risk att bli undernärda. Sjuksköterskor är nyckelpersoner när det gäller att tillgodose äldre personers behov av näring. Det är därför betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor tillgodoser äldres behov av näring samt hur de förebygger och identifierar undernäring hos äldre personer.

  Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose äldres behov av näring.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ ansats och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor på äldreboende respektive geriatrisk sjukhusavdelning. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo & Kyngäs användes för att bearbeta data. Resultaten diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori.

  Resultat: I resultatet framkom att studiedeltagarna i sitt omvårdnadsarbete använde sig av förebyggande åtgärder mot undernäring, vilket ansågs vara betydelsefullt för patienternas tillfrisknande och förbättrade läkningsprocess. Teamarbete var också betydelsefullt i syfte att uppmärksamma och sprida information om patientens behov av näring. Samtal och överenskommelser med patienten och anhöriga var viktiga för att säkerställa de äldre personernas delaktighet i sin egen vård.

  Slutsats och diskussion: Det fanns viss medvetenhet hos de intervjuade sjuksköterskorna om behovet av att tillgodose behovet av näring hos äldre patienter. Studiedeltagarna utgick utifrån helhetsperspektivet vilket möjliggjorde att de kunde se varje människans unikhet och på detta sätt komma lite närmare patienten.

  Nyckelord: Näring, äldre personer, nutrition.

1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf