Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola
   • Centrum för civilsamhällesforskning
   • Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) (Upphörd 2019-06-30)
   • Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
   • Institutionen för socialvetenskap
   • Avdelningen för forskning om det civila samhället (Upphörd 2019-03-31)
   • Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
   • Institutionen för vårdvetenskap
   • Palliativt forskningscentrum, PFC
   • S:t Lukas utbildningsinstitut
   • Rektorskansliet
   • Uppdragsutbildningsenheten
   • Ersta Sköndal högskola (Upphörd 2017-01-23)
   • Enheten för forskning i palliativ vård (Upphörd 2012-08-22)
   • Enheten för forskning om det civila samhället (Upphörd 2011-08-20)
   • Enheten för forskning om vård i livets slutskede (Upphörd 2010-01-01)
   • Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för omvårdnad (Upphörd 2002-01-21)
   • Institutionen för socialt arbete (Upphörd 2011-08-20)
   • Institutionen för socialvetenskap (Upphörd 2017-01-23)
   • Avdelningen för forskning om det civila samhället (Upphörd 2017-01-23)
   • Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för vårdvetenskap (Upphörd 2017-01-23)
   • Palliativt forskningscentrum, PFC (Upphörd 2017-01-23)
   • S:t Lukas utbildningsinstitut (Upphörd 2017-01-23)
   • Palliativt forskningscentrum, PFC (Upphörd 2016-02-12)
   • S:t Lukas utbildningsinstitut (Upphörd 2016-02-12)
   • Sköndalsinstitutet
   • Uppdragsutbildningsenheten
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie inom området Människan i välfärdssamhället
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie
   • Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie (Upphörd 2017-01-23)
   • Forskningsavdelningens arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Forskningsavdelningens skriftserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Metodbok / Forskningsavdelningen (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets metodbokserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets skriftserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Särtrycksserie / Sköndalsinstitutet
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Människan i välfärdssamhället, Palliativ vård
   • Människan i välfärdssamhället, Social välfärd med inrikting mot civilsamhället
   • Social välfärd med inriktning mot civilsamhället
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Arabiska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram