Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola
   • Centrum för civilsamhällesforskning
   • Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) (Upphörd 2019-06-30)
   • Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
   • Institutionen för socialvetenskap
   • Avdelningen för forskning om det civila samhället (Upphörd 2019-03-31)
   • Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
   • Institutionen för vårdvetenskap
   • Palliativt forskningscentrum, PFC
   • S:t Lukas utbildningsinstitut
   • Rektorskansliet
   • Uppdragsutbildningsenheten
   • Ersta Sköndal högskola (Upphörd 2017-01-23)
   • Enheten för forskning i palliativ vård (Upphörd 2012-08-22)
   • Enheten för forskning om det civila samhället (Upphörd 2011-08-20)
   • Enheten för forskning om vård i livets slutskede (Upphörd 2010-01-01)
   • Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för omvårdnad (Upphörd 2002-01-21)
   • Institutionen för socialt arbete (Upphörd 2011-08-20)
   • Institutionen för socialvetenskap (Upphörd 2017-01-23)
   • Avdelningen för forskning om det civila samhället (Upphörd 2017-01-23)
   • Avdelningen för forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall (Upphörd 2017-01-23)
   • Institutionen för vårdvetenskap (Upphörd 2017-01-23)
   • Palliativt forskningscentrum, PFC (Upphörd 2017-01-23)
   • S:t Lukas utbildningsinstitut (Upphörd 2017-01-23)
   • Palliativt forskningscentrum, PFC (Upphörd 2016-02-12)
   • S:t Lukas utbildningsinstitut (Upphörd 2016-02-12)
   • Sköndalsinstitutet
   • Uppdragsutbildningsenheten
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie inom området Människan i välfärdssamhället
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie
   • Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie (Upphörd 2017-01-23)
   • Forskningsavdelningens arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Forskningsavdelningens skriftserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Metodbok / Forskningsavdelningen (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets metodbokserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets skriftserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Särtrycksserie / Sköndalsinstitutet
  • Och
   Ämne / kurs
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Kandidatprogrammet i teologi
   • Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp
   • Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp
   • Magisterprogrammet i socialt arbete 60 hp
   • Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället 120 hp
   • Masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård 120 hp
   • Psykoterapeutprogrammet
   • Samordnat sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre 240 hp (Upphörd 2014-06-27)
   • Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre 240 hp
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Socionomprogrammet 210 hp
   • Socionomprogrammet med inriktning mot diakoni
   • Socionomprogrammet med inriktning mot etik och livsåskådning
   • Socionomprogrammet med inriktning mot äldre
   • Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård 60 hp
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram