1 - 20 of 20
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna, Statsvetenskap.
  Fostering tolerance and social trust, and preventing value conflicts among young persons: How does school context play a role?2019In: Nordic education in a democratically troublesome time: Threats and opportunities / [ed] Erik Amnå, Örebro universitet , 2019Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Dahlström, Carl
  et al.
  University of Gothenburg.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna, Statsvetenskap.
  Pronin, Kira
  University of Pittsburg, USA.
  Det statliga kommittéväsendets förändring 1990-20162019Report (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Kan ett engagemang i civilsamhället minska intolerans mot personer med utländsk bakgrund?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten har presenterat resultat från ett forskningsprojekt som undersökt vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för utvecklingen av intolerans bland unga. Med hjälp av data från ett forskningsprojekt som följt samma personer under fera år (Amnå, et. al., 2009) har projektet analyserat hur olika aspekter av ett engagemang i civilsamhället hänger samman med utvecklingen av ungas intolerans mot personer med utländsk bakgrund. Ungdomarna som inkluderades i föreliggande forskningsprojekt var mellan 13 och 18 år. Resultaten tyder på att ett varaktigt och uthålligt engagemang i kulturföreningar, religiösa föreningar, föreningar för fred och mänskliga rättigheter samt politiska föreningar dämpar ungas intolerans över tid. Förändringen av intolerans var små men statistiskt signifkanta och bestod vid kontroll för kön, etnicitet, ålder och socioekonomiska faktorer. Med andra ord förefaller ett kontinuerligt engagemang i vissa typer av föreningar begränsa ungas intolerans. Intressant nog tycks även en enskild insats i frivilligarbete ha en liknande efekt. Resultaten från det här forskningsprojektet betonar vikten av att främja ett varaktigt engagemang i civilsamhället eftersom det har störst betydelse för att dämpa intolerans och främlingsfentlighet bland unga. Det skulle således tala för att verksamma i civilsamhället arbetar för att hålla kvar ungdomar i ett föreningsengagemang och stimulera verksamheter som befrämjar frivilligt arbete. På samma sätt pekar det på betydelsen av att ofentliga aktörer stödjer möjligheten till frivilligt arbete samt föreningsverksamhet som bedrivs på lång sikt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Dahlström, C.
  et al.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna, Statsvetenskap.
  Pronin, K.
  No More Political Compromise?: Swedish Commissions of Inquiry 1990–20162021In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 44, no 4, p. 416-440Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article studies recent trends in the composition and uses of Swedish commissions of inquiry in preparing policy for the government. For much of the 20th century, commissions with representatives of major parliamentary parties and other policy stakeholders served as an arena of negotiation and compromise between the government, the opposition parties, and organised interests. Drawing on a unique data set of 2,087 commissions appointed between 1990 and 2016, we show that their representativeness has declined significantly. We also document a significant decrease in the inclusion of politicians and an increase in the presence of civil servants. Governments have also increased their control over commissions by issuing more directives. We further document a dramatic decline of reservations and dissenting opinions in the commission reports. This may be due to a combination of including fewer potentially dissenting voices and restricting commissions' scope. We conclude that commissions are no longer the arenas of compromise-seeking that they were for most of the 20th century.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Bayram Özdemir, Sevgi
  et al.
  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
  Lundberg, Erik
  Högskolan Dalarna, Statsvetenskap.
  Özdemir, Metin
  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
  Hur kan lärare främja positiva interetniska relationer i skolan? Förutsättningar, strategier och utmaningar2021In: Ungas uppväxtvillkor och integration / [ed] S. Thalberg; A. Asplund; D. Silberstein, Stockholm: Delegationen för migrationsstudier (Delmi) , 2021, p. 137-164Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Lundberg, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för kultur och samhälle, Statsvetenskap.
  Lundin, Hanna
  Kan deltagande i skolval stärka ungas delaktighet i demokratin?2023Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skolval arrangeras regelbundet på Sveriges gymnasie- och högstadieskolor för att ge elever möjlighet att ta ställning till, och rösta på ett politiskt parti. Syftet är att stärka elevers delaktighet i demokratin till exempel genom att motivera elever att lära sig mer om partier och politik, och att stärka ett aktivt medborgarskap. Men vilken betydelse har deltagande i skolval för elevers delaktighet i demokratin? Den här policy briefen redovisar resultat från en analys av i vilken mån deltagande i skolval bidrar till att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. Policy briefen är skriven av Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna i samarbete med Hanna Lundin, mastersstudent i internationell och jämförande utbildning vid Stockholms universitet. Resultaten baseras på den utvärdering av Skolval 2022 som har genomförts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Lerner, Henrik (Editor)
  Marie Cederschiöld University, Department of Health Care Sciences.
  Jormfeldt, Henrika (Editor)
  Högskolan i Halmstad.
  Silfverberg, Gunilla (Editor)
  Stiftelsen Hippocampus.
  Häst och lärande – ett område under utveckling: Bidrag från Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda Insatser 16-17 september 20222024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texterna i denna arbetsrapport bygger på presentationer vid Det Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda Insatser som ägde rum den 16–17 september 2022 på Stall Kungsgården, Drottningholm, Stockholm. Seminariet organiserades i ett samarbete mellan Stiftelsen Hippocampus (Stall Kungsgården), Marie Cederschiöld högskola och Organisationen för hästunderstödda insatser. Seminariets titel Häst och lärande – ett område under utveckling var temat för seminariet som samlade cirka 70 nordiska deltagare. I den här rapporten presenteras 9 av de 13 bidragen i reviderad form.

  Redaktörerna för den här rapporten, Henrik Lerner, Henrika Jormfeldt och Gunilla Silfverberg, har alla tre forskat kring hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvården.

  KAPITEL

  • Lärande och häst. Gunilla Silfverberg
  • Synen på hästen – en nyckelfaktor i HUI och annan hästverksamhet. Susanne Larsson
  • Expanding the toolbox and stories to share - animal assisted therapy learning by doing. Aurora Brønstad, Anne-Grethe T. Berg, Ingela Enmarker och Tobba Sudmann
  • Kursen djur i vård på sjuksköterskeprogrammet: hur kunskap om hästunderstödda insatser kan berika lärandet. Henrik Lerner
  • If it’s safe and it’s successful, then it’s ok: om upplevelsebaserat lärande som en nyckelfaktor i hästunderstödda insatser. Mia Harri
  • Häst och människa tillsammans – lärande under aktivitet riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Marie Gustavsson och Charlotte Lundgren
  • Fallstudier och utforskande partnerskap – en modell för lärande och systematisk kunskapsutveckling inom hästunderstödda insatser. Margareta Håkanson, Kristina Nietsche och Lena Sundén
  • Närståendes bidrag till professionellt lärande i en hästunderstödd intervention för personer med schizofreni eller liknande psykossjukdom. Linda Fridén, Sally Hultsjö, Marie Lydell och Henrika Jormfeldt
  • Samordningsprocess hästunderstödda insatser 2021–2022. Karolina Lagerlund och Elin Leeapple
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Hellström, Ingrid
  Marie Cederschiöld University, Department of Health Care Sciences.
  Kommunal hälso- och sjukvård: Arbetsmiljö bortom sjukhuset2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en delredovisning av projektet "Kommunal hemsjukvård: arbetsmiljö bortom sjukhuset". Det övergripande syftet är att analysera och kritiskt granska den kommunala sjuksköterskans arbetsförhållanden och yrkesutövning inom hemsjukvård. Projektet baseras på insamlat empiriskt datamaterial bestående av anteckningar och foton från kommunal hemsjukvård som beskriver sjuksköterskornas yrkesutövning. Datainsamlingen har genomförts med en mobil kvalitativ metod där sjuksköterskor följdes av en forskare under en arbetsdag. Sjuksköterskorna skuggades i två mellanstora kommuner, både i tätort och på landsbygd, samt inom olika typer av områden med skilda socioekonomiska karaktärer. De övergripande fynden visar att sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård möter många olika medarbetare under en arbetsdag, aktörer som är mer eller mindre synliga i det dagliga arbetet. Kommunikationen mellan olika aktörer sker ofta genom olika elektroniska system, vilka styr arbetsdagen på olika sätt. Sjuksköterskan befinner sig sällan på en plats utan är ständigt i rörelse, på cykel, i bil eller på kontoret där hen letar efter eller plockar i ordning utrustning eller material. Hen möter också olika typer av hem och behöver vara flexibel för att lösa de planerade och ibland oplanerade insatserna. På dessa platser möts olika personalkategorier och hemmen kan tidvis snarare karakteriseras som sjukhussalar. Analysen visar komplexa arbetsförhållanden där sjuksköterskornas specifika kompetens inte alltid verkar tillvaratas. Själva insatserna står i centrum, inte vilken kompetensnivå som utför dem, då delegering är mer regel än undantag. Sjuksköterskans yrkesutövning kan beskrivas som osynlig, men hela tiden underförstådd, då hen ibland behöver gå in när insatser skjuts över vid hög belastning eller kompetensbrist hos andra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Dobers, Peter
  et al.
  Södertörn högskola.
  Malin, GawellSödertörn högskola.Gärde, JohanMarie Cederschiöld University, Department of Social Sciences. Södertörns högskola.Silfverskiöld, StefanFörsvarshögskolan.
  PROCEEDINGS of the 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society: Sustainable Development and Courage: Culture, Art and Human Rights2022Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hultman, Lill
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Tideman, Magnus
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Brukarinflytande i daglig verksamhet och gruppboende: Ett pilotprojekt om BIKVA och Qualid i LSS-verksamheter2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning är ofta i behov av stöd under hela livet. För att kunna leva ett gott och meningsfullt liv krävs adekvat stöd och det är rimligt att de som får stödet har inflytande över det. På individuell nivå sker detta på olika sätt men det bör också finnas möjligheter för kollektivt inflytande, tex för alla som bor på gruppbostad. På fem LSS-verksamheter har de personer som deltar i verksamheterna och personalen som arbetar med brukarna medverkat i samtal enligt den brukarorienterade BIKVA (Brukarinddragelse I KVAlitetsvurdering) -modellen. Som ett komplement till BIKVA genomfördes Qualid (Quality of Life in Late-Stage Dementia scale) -skattningar på den verksamhet som vänder sig till vuxna personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. 

  Sammanfattningsvis är erfarenheten att BIKVA-samtal fungerar väl för att på ett strukturerat sätt samla in brukares erfarenheter och synpunkter. För de brukare som har mycket omfattande funktionsnedsättning kan BIKVA-samtal föras enskilt och/eller i kombination med andra källor för inhämtande av synpunkter. En sådan källa kan vara en utvecklad version av Qualid. 

  Resultaten av pilotprojektet kan användas som en inspiration för att arbeta med och utveckla former för ett strukturerat brukarinflytande. Genom att vetenskapligt studera och följa utvecklingen kan arbetet bidra till ett bättre underlag för en mer evidensbaserad praktik inom funktionshinderfältet.

  Projektet har genomförts i samarbete med Bräcke Diakoni. Fil. dr. Lill Hultman har varit ansvarig för det empiriska arbetet och analysen av resultat och har tillsammans med projektansvarig, professor Magnus Tideman, sammanställt rapporten. Båda författarna är verksamma på Institutionen för socialvetenskap på Marie Cederschiöld Högskola.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Karlsson, Magnus
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Försvars- och krisinsatsvilja hos personer med utländsk bakgrund: En inledande deskription2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige har medborgarna under långt tid haft en påfallande stark vilja att försvara det egna landet – den svenska försvarsviljan har varit hög. I projektet CivKris vid Centrum för civilsamhällesforskning studeras viljan att göra insatser vid större samhällskriser och ytterst vid krig. Vem är villig att hjälpa till när det behövs?

  I föreliggande rapport uppmärksammas särskilt krisinsats- och försvarsvilja hos personer med utländsk bakgrund som en följd av en diskussion kring temat som blossade upp under rikskonferensen Folk och Försvar 2024.

  Resultaten visar att även om det finns skillnader mellan personer med utländsk bakgrund och resten av populationen när det gäller variabler som kan ha betydelse för försvarsviljan, så finns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller försvarsviljan i sig. Tvärtom är grupperna påfallande lika varandra. Detsamma gäller för krisinsatsvilja: det som är slående är snarast likheten mellan grupperna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Lundberg, Erik
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research. School of Culture and Society, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Can Participation in Mock Elections Boost Civic Competence among Students?2024In: Journal of Political Science Education, ISSN 1551-2169, E-ISSN 1551-2177, Vol. 20, no 2, p. 274-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mock elections are an increasingly popular form of  active learning, adopted in many European countries and the United States. However, we have limited knowledge regarding the extent to  which they enhance students’ civic competence. This article analyzes data from over 9,000 students aged 13-19 who participated in  a  2022 mock election in  Sweden. The goal is  to determine the extent to which mock elections boost civic competence, with an emphasis on potential variations related to  gender, ethnic background, and edu-cational stage. Results indicate that such participation positively influences students’ self-reported political knowledge and, to  a  lesser extent, their political interest, engagement, and efficacy. Yet, the impact varies among student demographics. For instance, foreign- born students reported greater effects than their Swedish-born coun-terparts. Female students displayed heightened political knowledge and interest compared to  males, while male students demonstrated higher political engagement. Interestingly, mock elections seemed to enhance political knowledge more in  primary school students than in  secondary school ones. Conversely, they had a  more pronounced impact on the political interests and engagement of secondary school students. The study concludes with suggestions for future research to  employ more rigorous methods to  assess the influence of  mock elections on civic competencies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jonsson, Linda
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Linell, Hanna
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Eriksson, Maria
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten fokuserar på implementeringen av modellen ”Efter barnförhöret” via det mobila teamet på Barnahus i Stockholms stad. Syftet med implementeringsstudien var att undersöka möjligheterna till att implementera en familjeorienterad krisinventionsmodell som Efter barnförhöret för att stödja barn och deras familjer efter ett polisförhör som rör våld i familjen. I projektet skulle fokus vara på genomförbarhet och användning av arbetsmodellen samt vilka organisatoriska och personella förutsättningar som främjar respektive hindrar implementeringen av arbetsmodellen. Befintligt dokumenterat material inhämtades i kombination med att intervjuer genomfördes under 2021-2022 med ledning och krisstödsteamets personal. I projektet framkom flera utmaningar som att få till ett jämt remissflöde, att kunna hantera situationer när det blir få respektive många barn och familjer som behöver stöd utifrån personalens arbetssituation. Vidare beskrev personalen behov av att få tid och resurser till utbildning och metodutveckling och ett behov av ett ökat stöd från ledningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Kassman, Anders
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Kneck, Åsa
  Marie Cederschiöld University, Department of Health Care Sciences.
  Blomqvist Mickelsson, Tony
  Södertörns högskola.
  Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?2024Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom idrottsrörelsens verksamhet förväntas ett brett spektrum av mervärden, utöver enbart idrottslig utveckling och sportsliga framgångar. Främjandet av fysisk aktivitet, samhörighet, meningsfull fritidssysselsättning, social inkludering, integration, demokratisk fostran och brottförebyggande arbete bidrar till att motivera statlig och kommunal finansiering. I det implicita kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen ingår även en aktiv strävan att vara öppen och tillgänglig för alla. Engagemanget för breddat deltagande utspelar sig i hög grad inom lokala medlemsbaserade föreningar, där ideella ledare står inför komplexa utmaningar. Ledaren har en nyckelroll, navigerar genom behov och förväntningar från utövare, föräldrar, styrelser och stat där egna förmågor och resurser blir avgörande. För att underlätta för den ideella lokala ledaren behövs olika former av stödstrukturer som behöver synliggöras tillsammans med ledarnas förutsättningar och bidrag till idrottsrörelsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Åberg, Pelle
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Essen, Johan von
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Cras, Patrik
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Nordfeldt, Marie
  Karlstads universitet.
  Hansen, Kjell
  Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten Folkbildning i landsbygder undersöks folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Vilka betydelser har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? För lokal kompetensutveckling? Eller för det lokala kulturutbudet?

  Rapportens avslutande analys handlar om de avvägningar som studieförbundens och folkhögskolornas anställda gör mellan de ideal och riktlinjer som styr folkbildningen, och de behov som präglar det lokalsamhälle som de är verksamma i.

  Download full text (pdf)
  Folkbildning i landsbygder
 • Vilgeus Loy, Sara
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Hälsa och inflytande för barn inom idrott: Hinder, möjligheter, makt och sociala relationer2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 4, p. 569-579Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This empirical study explores children’s perspectives on participation to gain in-depth knowledge of children’s experiences of participation in team sports and individual sports. Semi-structured group interviews were conducted with 32 children in equestrian sports, orienteering, athletics, basketball, soccer, and handball. A thematic analysis showed that participation in sports inclu-ded aspects of power, social relations, fellowship, and belonging. Children in individual sports had more elements of child-led activities than team sports. Children’s incentives to influence differed, especially within team sports, where younger children prioritized having fun and wanted to decide some. In comparison, older children prioritized development, and wanted the coach to decide since the children thought the coach knew best. Obstacles to par-ticipation appeared above all in team sports, where large groups meant less opportunity to influence decisions and experience social belonging.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Oelschlägel, Lina
  et al.
  Lovisenberg Diaconal University College, Norway; Department of Public Health Sciences, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Moen, Anne
  Department of Public Health Sciences, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Dihle, Alfhild
  Department of Nursing and Health Promotion, Faculty of Health Sciences, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Christensen, Vivi L.
  Department of Nursing and Health Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, Drammen, Norway.
  Heggdal, Kristin
  Faculty of Health Sciences, VID Specialized University, Oslo, Norway.
  Österlind, Jane
  Marie Cederschiöld University, Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, PRC.
  Steindal, Simen A.
  Lovisenberg Diaconal University College, Norway; Faculty of Health Sciences, VID Specialized University, Oslo, Norway.
  Implementation of remote home care: Assessment guided by the RE-AIM framework2024In: BMC Health Services Research, E-ISSN 1472-6963, Vol. 24, article id 145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Welfare technology interventions have become increasingly important in home-based palliative care for facilitating safe, time-efficient, and cost-effective methods to support patients living independently. However, studies evaluating the implementation of welfare technology innovations are scarce, and the empirical evidence for sustainable models using technology in home-based palliative care remains low. This study aimed to report on the use of the Reach Effectiveness Adoption Implementation Maintenance (RE-AIM) framework to assess the implementation of remote home care (RHC) a technology-mediated service for home-living patients in the palliative phase of cancer. Furthermore, it aimed to explore areas of particular importance determining the sustainability of technologies for remote palliative home-based care.

  Methods A secondary analysis of data collected by semi-structured interviews with patients with cancer in the palliative phase, focus groups, and semi-structured interviews with healthcare professionals (HCPs) experienced with RHC was performed. A deductive reflexive thematic analysis using RE-AIM dimensions was conducted.

  Results Five themes illustrating the five RE-AIM dimensions were identified: (1) Reach: protective actions inrecruitment - gatekeeping, (2) Effectiveness: potential to offer person-centered care, (3) Adoption: balancing high touch with high tech, (4) Implementation: moving towards a common understanding, and (5) Maintenance: adjusting to what really matters. The RE-AIM framework highlighted that RHC implementation for patients in the palliative phase of cancer was influenced by HCP gatekeeping behavior, concerns regarding abandoning palliative care as a high-touch specialty, and a lack of competence in palliative care. Although RHC facilitated improved routines in patients’ daily lives, it was perceived as a static service unable to keep pace with disease progression.

  Conclusions A person-centered approach that prioritizes individual needs and preferences is necessary for providing optimal care. Although technologies such as RHC are not a panacea, they can be integrated as support for increasingly strained health services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Jutterström, Mats
  Handelshögskolan i Stockholm; Score (Stockholm Centre for Organizational Research).
  Vad kan tidigare forskning säga om kvaliteten i idéburen välfärd?2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6, p. 763-773Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes how quality is defined, measured, and compared in research on civil society and welfare. Quality and quality development work is essential for all organizations in the welfare sector, regardless of whether they belong to the non-profit, public, or private sector. The review of previous research shows that there are few clear definitions of quality, and that the research mainly focuses on homes for elderly and nursing homes. There are also many ways to operationalize, measure, analyze and compare quality. Furthermore, it is relatively rare that patients, users, and clients determine the quality, instead the research is regularly based on public registers and controls. Almost half of the articles report unambiguously positive relations-hips between quality, civil society, and welfare, based on comparisons with either or both public and private organizations. The article concludes with some suggestions for future research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Vamstad, Johan
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Temaledare: Idéburen välfärd2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6, p. 749-752Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Vamstad, Johan
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  En ny idéburen sektor?: Varför vill vi ha den och hur kan den förändra den svenska välfärdsstaten?2023In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6, p. 753-762Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There seems to be broad political support for the idea that Sweden shouldhave more of nonprofit welfare services. This article investigates what theSweden stand to gain by a larger share of nonprofit welfare, and what thepotential is for the nonprofit sector to reform the Swedish welfare state. Theseissues are addressed by two literature reviews, one about nonprofit welfareservices in general and a second about cooperative welfare services. The resultsshow that the nonprofit sector has potential to improve welfare services,but only to the extent that they are allowed to develop their special character.Furthermore, the results show that there are now a chance to create a newnonprofit sector that could change the welfare state, provided there is politicalwill on the part of both government and civil society.

  Download full text (pdf)
  fulltext